فهرست مطالب

پژوهش نامه حقوق بشری - پیاپی 18 (زمستان 1398)

نشریه پژوهش نامه حقوق بشری
پیاپی 18 (زمستان 1398)

 • بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/10/15
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مهدیه شادمانی صفحه 9
 • بهاءالدین علیاری تبریزی صفحه 13

  قتل هدفمند، قتلی فراقانونی است که از ازمنه پیشین تا کنون برای کسب قدرت و یا حذف مخالفان بکار گرفته می شود؛ اما قتل هدفمند به مثابه قتلی فراقانونی و فرامرزی، اصطلاحی  می باشد که در دهه های اخیر بویژه پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 در ادبیات حقوق       بین الملل و روابط بین الملل متداول گردیده است. ایالات متحده متعاقب حادثه مذکور با اعلام جنگ علیه تروریسم بین المللی (القاعده و طالبان) و اعمال حاکمیت حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین المللی برآن، به قتل هدفمند اعضای آن گروه ها از طریق عملیات نیروهای ویژه و پهپادها می نماید. اکثریت اساتید حقوق بین الملل، قتل های هدفمند فرامرزی آمریکا را به جهت سپری شدن مدت مدید از واقعه مذکور و سرنگونی دولت طالبان، نبود مخاصمه مسلحانه و از طرفی نقض اصل ممنوعیت توسل به زور و اصل حاکمیت هوائی کشورها و هم چنین کشته شدن افراد غیرنظامی کثیر، اقدامی خلاف اصول و مبانی حقوق بین الملل قلمداد می نمایند. دولت آمریکا اخیرا با به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان ایشان، بار دیگر بر عدم تاسی و تبعیت خود از موازین حقوق بین الملل، با وقاحت تام صحه گذارد. به نظر می رسد تالی فاسد تداوم این اقدامات فراقانونی موجب تبدیل آن ها به رویه ای عرفی و نهایتا بی ثباتی امنیت جامعه بین المللی شود، لذا اتخاذ تدابیر لازم از سوی جامعه جهانی در رویاروئی با آن امری مبرم و ضروری است.

  کلیدواژگان: قتل هدفمند، تروریسم بین المللی، حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین المللی، پهپاد، سپهبد شهید قاسم سلیمانی
 • سیده لطیفه حسینی، ناهید محمدزاده* صفحه 45

  باوجود پیشرفت های حقوق بشر غربی در سال های اخیر، نه تنها خشونت علیه زنان هم چنان باقی است، بلکه بر گستره و ابعاد آن نیز افزوده شده است. این موضوع، زمانی ابعاد گسترده تر می یابد که زنان در معرض آماج درگیری های مسلحانه داخلی و بین المللی قرار می گیرند. ازآن جا که آسیب این بخش از جامعه بشری بر سلامت و سعادت جوامع، تاثیر بسزایی دارد، ضرورت تلاش اندیشمندان دینی و نخبگان علمی برای تدوین و ارائه راه کارهای حقوقی و اجرایی دوچندان می شود. مقاله حاضر با روش تحلیلی- تطبیقی، ضمن پاسخ به این سوال که" حمایت های حقوق بشری از زنان در مخاصمات مسلحانه چیست؟"، به نقد و بررسی سازوکارهای حمایتی و حقوق بشری زنان در مخاصمات مسلحانه درنظام اسلام و نظام بین الملل حقوق بشردوستانه می پردازد. بررسی ها نشان می دهد که باوجود تصویب کنوانسیون های متعدد و حمایت های چندین ساله سازمان های بین المللی، قوانین و حمایت های حقوقی علاوه بر کاستی ها، فاقد ضمانت های اجرایی لازم هستند. این درحالی است که سازوکارهای حمایتی_ حقوق بشری اسلام، علاوه بر قدمت، گستردگی، ضمانت اجرایی مضاعف و برخی امتیازات منحصر به فرد، هم چنان از برتری و اکمال برخوردار است؛ لذا انجام اقدامات لازم برای تضمین حقوق زنان و مقابله با موانع و چالش های پیش رو، ضرورت می یابد.

  کلیدواژگان: حقوق زنان، مخاصمات مسلحانه، حمایت های حقوقی، نظام اسلام، نظام بین الملل
 • راحله سادات موسوی اجاق، نازنین زهرا بروغنی صفحه 83

  ورزش یکی از فعالیت های مهم زندگی بشر شناخته می شود که در همه جوامع بشری به نوعی مطرح بوده و هست. امروزه ورزش نسبت به گذشته، بسیار ساختار مند و متحول شده و علاوه بر تاثیر در ارتقاء سلامت جوامع، دارای کارکردهای مهمی در راستای ارتقاء رشد و توسعه جوامع است. کشورهای توسعه یافته، ورزش را تنها از دید یک مقوله ورزشی صرف نگاه نمی کنند، بلکه آن را ابزاری در خدمت اهداف و برنامه های اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی خود می دانند.
  امروزه فعالیت های ورزشی محدود به مردان نیست و زنان نیز مانند مردان، در بیشتر رشته های ورزشی فعالیت می کنند و از حقوق ورزشی برابر برخوردارند. ورزش زنان در ایران قدمت طولانی دارد و ما شاهد حضور زنان در عرصه ورزشی، قبل و پس از انقلاب اسلامی هستیم. در این پژوهش سعی می شود با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، به این پرسش پاسخ دهیم که بهره مندی زنان  از حقوق ورزشی در دوران پهلوی و بعد از انقلاب چگونه بوده است؟

  کلیدواژگان: ورزش زنان، حقوق ورزشی، دوران پهلوی، انقلاب اسلامی
 • معصومه خنجری، محسن مجیدی، فاطمه مختاری صفحه 99

  صلح بین المللی از گذشته تاکنون به عنوان یک آرمان، دغدغه دولت و ملت هایی بوده که به نحوی با خشونت و جنگ درگیر بوده اند. با ظهور عصر اطلاعات و ایجاد فناوری های نوین ارتباطی وگسترش روابط انسان ها، دنیای ارتباطی جدیدی به وجود آمده که می تواند در به حداقل رساندن خطر تنازع میان دولت ها، نقش موثری داشته باشد. فضایی که با حضور رسانه های نوین قابل تصور است، فضایی است که در آن با در نظرگرفتن خصوصیات منحصر به فرد این رسانه ها یعنی انتقال سریع، ارزان و انبوه اطلاعات، می توان تحولی را در تعریف و بازتعریف مفاهیم پذیرفته شده ای چون فرهنگ، زبان، نژاد، صلح و... شاهد بود. یکی از مهم ترین الزامات تحقق این اهداف، ایجاد ارتباط قوی میان ملل جهان و آگاهی بخشی به آنان برای ایجاد اتحادی جهانی است که اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU) در این راستا، تلاش فراوانی کرده است. در پژوهش حاضر، این سوال بررسی می شود که:" باوجود گسترش تکنولوژی های کنونی و افزایش استفاده کنندگان آن، اتحادیه بین المللی ارتباطات چه تاثیری در صلح جهانی و امنیت بین الملل به خصوص بعد از جنگ سرد داشته است."

  کلیدواژگان: صلح جهانی، سازمان ملل متحد، اتحادیه بین المللی ارتباطات(ITU)، رسانه، حقوق بشر
|
 • Baha’uddin Aliyari Tabrizi Page 13

  Targeted killing is an extrajudicial killing that used to gain power or eliminate opponents. Targeted killing as an extrajudicial crime, is a term that has become popular in International Law and International Relations in recent decades, especially after the Terrorist Attacks of September 11, 2001. After this event, The United States, by declaring war on international terrorism (al-Qaeda and the Taliban), has emphasized the targeted killing of members of the groups through operations of Special Forces and UAVs. The majority of law professors consider targeted killings as an act contrary to the principles and foundations of international law; because it has been a long time since it happened, the Taliban government has been overthrown, there is no armed conflict, on the other hand it violates the principle of non-use of force and the principle of Airspace Sovereignty and also it kills a large number of civilians. In one of these cases, Iran’s Top General Qassem Soleimani was martyred in a targeted assassination attack by US aircraft at Baghdad International Airport. It seems that the continuation of these extrajudicial measures will become them into a norm and customary law and it destabilizes the security of the international community; so it is urgent that the international community take the necessary steps to confront it.

  Keywords: Targeted killing, International Terrorism, Law ofNon-International Armed Conflicts, UAVs, General GhassemSoleimani
 • Latifeh Hosseini, Nahid Mohammadzadeh Page 45

  Despite the advances in the Western human rights in recent years, Not only violence against women remains but its scope and dimensions have been extended. This issue comes at a wider scale when women are targeted at domestic and international armed conflicts. Since the suffers and injuries of this semi-human population have an impact on the health and well-being of communities, The efforts of religious thinkers and scholars to develop and implement legal-operational solutions are required. The present paper uses an analytical-adaptive method while answering the question “What are the legal protections of women in armed conflicts? “And Review the legal and supportive mechanisms of women in armed conflict within the Islamic system and the international humanitarian law system. Studies have shown that despite the adoption of several conventions, several years of international support, laws and legal protections, in addition to deficiencies, lack executive guarantees.Meanwhile, Islam’s legal-support mechanisms, in addition to wisdom, widespreadness, double enforcement, and some unique privileges, still enjoy superiority. However, in order to ensure the rights of women and to cope with the obstacles and challenges ahead, a revision of the dynamic of Shiism and religious ijtihad is required.

  Keywords: Women’s rights, armed conflict, legal protections, Islamic system, international system
 • Raheleh Sadat Mousavi Ojagh, Nazanin Zahra Boroughni Page 83

  Sport is one of the most important activities of human life that has considered in all human societies. Today, sport is structured and developed and in addition promoting the health of communities, it has important functions to promote the growth and development of societies. Developed countries consider sport as a tool to their economic, cultural, and even political goals and plans. Today, sport is not for men and female participation in sports increased dramatically. Women’s sports are generally accepted throughout the world; and women enjoy equal rights in sports. There is a long history of women’s sports in Iran and the presence of women in sports has been remarkable in before and after the Islamic Revolution. This research tries to answer this question by using descriptive and analytical method How do women enjoy sports rights during the Pahlavi era and after the revolution?

  Keywords: Women’s Sports, Sports Rights, Pahlavi era, IslamicRevolution
 • Masoumeh Khanjari, Mohsen Majidi, Fatemeh Mokhtari Page 99

  International peace as an ideal has been a concern for governments and nations that have been involved in violence and war since many years ago. In the age of information and the creation of new communication technologies and expanding human relationships, a new communication world has emerged that can play an effective role in minimizing the risk of conflict among governments. By new media, we can imagine a space where the unique characteristics of the media like fast and cheap transfer and also mass of information can revolutionize the definition of accepted concepts such as culture, language, race, peace, and so on. One of the most important requirements for achieving the goals is creating a strict link between the nations and informing them to create a global alliance. In this regard, International Telecommunication Union (ITU) has stubbornly tried. The study examines the question: withdevelopment of technologies and increase the users, what is the impact of the International Telecommunication Union on world peace and international security especially after the Cold War?

  Keywords: World Peace, United Nations, International Telecommunication Union (ITU), Media, Human Rights