فهرست مطالب

معماری و ساختمان - پیاپی 59 (پاییز 1398)
 • پیاپی 59 (پاییز 1398)
 • 104 صفحه، بهای روی جلد: 200,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/10/15
 • تعداد عناوین: 17
|
 • یادداشت
 • گفتمان اجتماعی در معماری معاصر ایران
  احمد زهادی صفحه 26
 • سرمقاله
 • اندیشه و نظریه در معماری معاصر ایران
  شهاب میرزاییان صفحه 28
 • گفت و گو
 • معماری زبانی / گفت و گوی شه اب میرزائیان با فرامرز پارسی
  صفحه 34
 • بازتالیف مولف / مصاحبه نیوشا نوری با حمید میرمیران
  صفحه 40
 • معماری معاصر ایران (تفکر و اندیشه) / گفتگوی سپیده علمی با هومن بالازاده
  صفحه 44
 • درباب ضرورت های مرمت و احیاء مرکز تاریخی تهران میدان حسن آباد - دریچه اول / مصاحبه فرزاد رستمی فر با سیداحمد محیط طباطبایی
  صفحه 50
 • درباب ضرورت های مرمت و احیاء مرکز تاریخی تهران میدان حسن آباد - دریچه دوم / مصاحبه شه اب میرزاییان با فرزاد رستمی فر
  صفحه 54
 • درباب ضرورت های مرمت و احیاء مرکز تاریخی تهران میدان حسن آباد - دریچه سوم / مصاحبه مهدی زندی پور با سعید سادات نیا
  صفحه 62
 • اندیشه
 • پژوهش توسط طراحی - طراحی توسط پژوهش
  رضا نجفیان صفحه 66
 • اتومعماری گرافی
  آرش نصیری، انسیه خمسه صفحه 74
 • گزارش ویژه
 • نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران
  صفحه 80
 • مرکز گفتگوی اقتصادی ایران و جهان/ گفت و گوی مدیرعامل نمایگشاه بین المللی شهر آفتاب
  صفحه 81
 • بازخوانی روند شکل گیری ساختمان مرکز تجارت جهانی شهر آفتاب - تهران
  صفحه 86
 • پروژه
 • ایوان کوهستان/ گروه معماری و مهندسین کندو
  صفحه 94
 • دیدگاه
 • نما از کمیته تا فرهنگ
  حسین محمودی صفحه 98
 • گزارش
 • نمایشگاه شهر بی انتها: اتوواگنر (1918 - 1841)
  گلمر خطیبی صفحه 100
 • پژوهش
 • تولید اکسیژن به وسیله آزولا در راستای معماری پایدار
  غلامحسین افشارزاده، مرضیه افشارزاده صفحه 102