فهرست مطالب

رسانه های دیداری و شنیداری - پیاپی 31 (پاییز 1398)
 • پیاپی 31 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ناهید سعادت سیرت*، محمد مهدی فرقانی صفحات 7-33

  فیلم های پویانمایی به مثابه رسانه، از تمهیدات گوناگون برای انتقال پیام به مخاطبان خود استفاده می کند. روایت و روایت گری عامل مهمی در شکل دهی پویانمایی ها است. روایت ها، عموما بیانگر گونه ای نگرش به جهان و چگونگی ادراک آن به شمار می روند. بخشی عظیمی از محبوبیت فیلم های داستانی از روایت های آنها کسب می شود؛ روایت ها به برنامه سازان کمک می-کنند از روش القاء مستقیم پیام به مخاطب فاصله بگیرند و ضمن جلوگیری از دلزدگی مخاطب، رسانه را در رساندن به اهداف کلان خود یاری رسانند. به همین دلیل نحوه شکل گیری، عناصر سازنده و مفاهیم صریح و ضمنی روایت ها باید مورد تحلیل علمی قرار گیرد. بر همین مبنا هدف از این مقاله، تحلیل عناصر روایی و بصری اثر کوتاه پویانمایی «قاصدک» که از آثار فاخر تولیدات پویانمایی صدا و سیمای مرکز همدان است. به منظور دستیابی به این هدف از رویکرد روایت شناسی و نظریه «رولان بارت» و «ژرار ژنت» برای تحلیل روایت عناصر روایی و بصری فیلم مورد بررسی استفاده شد. در نهایت یافته ها نشان داد عناصر بصری در خدمت بیان داستان و مفاهیم تصویری هستند و به خوبی مفاهیم اصلی داستان را روایت کرده اند. بطوریکه عناصر بصری، مفاهیم صریح و ضمنی متن را در ارتباط با موضوع فیلم به خوبی بیان می کنند. همچنین عناصر زیباشناختی بصری این فیلم توانسته است درغنای محتوایی و زیبایی تصویری فیلم پویانمایی قاصدک تاثیر داشته باشد.

  کلیدواژگان: پویانمایی، زیبایی شناسی، عناصر بصری، تحلیل روایت، ژرار ژنت
 • سیدعلی روحانی* صفحات 35-58

  مفهوم قدرت نرم در علوم انسانی به منظور توصیف قابلیت برای نفوذ غیرمستقیم بر رفتار سایر مجموعه ها از طریق ابزارهایی متفاوت با قدرت سخت بکار می رود. در سطح ملی، قدرت نرم، توانایی های یک کشور در بکارگیری ابزاری است که بر دیگر رفتارهای موجود تاثیر بگذارد. این ابزارها می توانند از حوزه های فرهنگی پدید آیند. سینما در جایگاه رسانه ای فراگیر و عامه پسند به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای فرهنگی در حوزه قدرت نرم محسوب می شود. از سویی دیگر هویت مقاومت مفهومی است که در تبیین رابطه نوعی از هویت و قدرت استفاده می شود. هویت مقاومت هویت کنشگرانی هست که در شرایطی قرار دارند که از طرف منطق سلطه بی ارزش شناخته می شوند. از این رو هدف اصلی هویت مقاومت ساخت هویت دفاعی در مواجهه با نهادهای سلطه و تقویت حد و مرزها و خطوط تمایز است. در این پژوهش ابتدا مفهوم جنگ نرم از منظر جوزف نای و هویت مقاومت از منظر مانوئل کاستلز تشریح می شود. سپس در ادامه با مطالعه سیر تاریخی سینمای فلسطین، چگونگی تبدیل سینما به هویت مقاومت و ابزاری برای قدرت نرم در این کشور تحلیل می شود. پژوهش با بررسی دوره های مختلف سینمای فلسطین نشان می دهد که چگونه هویت فلسطینی ابتدا از ابزار سینما برای مقاومت در برابر قدرت سخت بهره می گیرد و در ادامه به واسطه موفقیت های فیلمسازان فلسطینی در عرصه های بین المللی، سینمای فلسطین به ابزاری برای قدرت نرم تبدیل می شود.

  کلیدواژگان: سینما، فلسطین، قدرت نرم، هویت مقاومت
 • محمد حسین ساعی، محمدحسین آزادی*، هادی البرزی دعوتی صفحات 59-85
  رسانه های اجتماعی، پلتفرمی برای کاربران شان فراهم کرده اند که کاربران از طریق آنها می توانند در سریع ترین زمان با کاربران دیگر ارتباط و نظام پیام رسانی موثری برقرار کنند؛ ظهور این نوع پلتفرم ها در جامعه شبکه ای امروز، به طور تقریبی همه عرصه های زیست اجتماعی ازجمله فرایندهای حرفه ای و سازمانی تولید خبر به مثابه یکی از ارکان موجده و مبقیه جوامع و حکومت های مدرن را به چالش کشیده است؛ اگر خبرهای منتشرشده در فضای این رسانه های اجتماعی جعلی باشند، کاربران به وسیله این خبرها فریفته می شوند و احتمال می رود که تصمیمات اجتماعی شان نامتعارف شود، چنانچه در عصر پساحقیقت، کاربران، بررسی های واقعی و تجزیه وتحلیل اطلاعات دریافتی را کنار گذاشته و تقریبا بی چون وچرا مقهور انواع اطلاعات مخرب می شوند. در این دوران جدید، شناخت کامل ابعاد، اهداف و پیامدهای خبر جعلی که پدیده ای نوظهور و آسیب زاست برای مقابله با ابعاد ویرانگر آن ضروری به نظر می رسد. در این مقاله با بررسی جامع منابع علمی موجود و انجام مصاحبه عمیق، چهار مضمون سازمان یافته «تفاوت خبر جعلی با خبر»، «تشابه خبر جعلی با خبر»، «اهداف» و «پیامدهای» خبر جعلی را با کمک روش تحلیل مضمون ارائه دادیم. از این رو خبر جعلی در مولفه هایی چون قالب خبری و سازمانی و حرفه ای بودن مشابه و در مولفه هایی چون تولید بر بستر رسانه های غیررسمی متمایز از خبر واقعی است. خبر جعلی با اهدافی چون تشکیل جنگ روانی و تامین منافع مالی، سیاسی و ایدئولوژیک تولیدکنندگان منتشر می شود. خبر جعلی پیامدهایی نظیر مخاطره انداختن امنیت ملی و روان عمومی جامعه و بالابردن احتمال تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات غلط را در پی دارد.
  کلیدواژگان: خبر، اطلاعات، خبر جعلی، عصر پساحقیقت، جامعه شبکه ای، رسانه های اجتماعی
 • محمود بهشتی*، محمد علی هرمزی زاده، اردشیر زابلی زاده صفحات 87-115

  پیش شرط اثرگذاری پیام های رسانه ای، داشتن اعتماد مخاطب است. در این مقاله به دنبال دستیابی به اسلوب های اختصاصی جلب اعتماد مخاطبان در شبکه بی بی سی فارسی است و برای این کار اصلی ترین بخش خبری این شبکه یعنی خبر 60 دقیقه را مورد مطالعه قرار می دهد. این پژوهش از نظریه اعتبار منبع، جنگ نرم، نظریه استفاده و رضامندی و انگ زنی استفاده کرده است. این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی با راهبرد استقرایی دو ماه از خبر 60 دقیقه را به طور کامل مورد مطالعه قرار داده است. در پایان با طبقه بندی کدهای به دست آمده 78 مفهوم احصا شد که در 20 مقوله انسجام یافتند و این مقوله ها مبنای تحلیل قرار گرفت. اسلوب های اختصاصی این شبکه برای جلب اعتماد مخاطبان عبارت است از: فرا اطلاعات، اعتباربخشی، واقع نمایی مکان رویداد، حضور در مکان های خبرساز، درگیر کردن مخاطب، ارتقای واقعی کردن اهمیت رویداد، توجه به تازگی رویداد، جامع نگری، مخاطب محوری، پیوند خبر و زندگی روزمره مخاطب، بی واسطگی، نزدیکی به مخاطب، مشارکت دادن مخاطب در تولید خبر، مرجعیت خبرنگاران، بکارگیری فیلم های تولیدی گروه های دخیل در خبر، بکارگیری شاهدان عینی، بیان چراها، رجوع به متخصصان خبره، مستند کردن گفته ها، استفاده از نقل قول و مکتوبات. یکی از خصوصیات اصلی برنامه خبری 60 دقیقه، نشان دادن ملموس معیارهای جلب اعتماد به مخاطب است و این خود نشان دهنده این موضوع است که این برنامه به خوبی اهمیت خبر تلویزیونی را که اساس آن بر تصویر است، درک کرده و می کوشد به انحای گوناگون هر رویدادی را به طور ضمنی و مستقیم به نمایش بگذارد.

  کلیدواژگان: اسلوب های جلب اعتماد، اعتماد رسانه ای، برنامه 60 دقیقه، تحلیل محتوای کیفی
 • سیدمحمدصادق مرکبی*، علی رجب زاده طهماسبی صفحات 117-149
  در این مقاله با اتکاء به مبانی و قواعد «نظام ارتقای کیفیت» و با نگاهی به فعالیت ها و تولیدات در سپهر رسانه ای کشور؛ فرایند و چالش های این حوزه بررسی و تحلیل شده و بر شناسایی شبکه مسائل اصلی موجود در مراحل ایده پردازی، طراحی، تولید و انتشار آثار و محصولات رسانه ای، تاکید شده است. هدف این تحقیق؛ واکاوی نقش و عملکرد نظام ارتقای کیفیت در حوزه فعالیت ها و تولیدات رسانه ای کشور بوده و رفع چالش های اساسی این حوزه و سازوکارهای بهبود آن، استخراج و توصیه شده است. این تحقیق با روش پژوهش «مطالعه موردی» که از راهبردهای کیفی مورد استفاده در مطالعات مدیریت و نظام ها می باشد، با بهره گیری از ابزار مصاحبه برای بررسی عمیق شرایط خاص «فعالیت های رسانه ای» و بایسته های «نظام ارتقای کیفیت» سامان یافته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که؛ روابط و فرایند فعالیت های رسانه ای، روابطی است که هنوز هم در عرصه هایی به طور مشخص و معناداری بر پایه استقلال فرهنگی استوار نیست و در این میان رعایت نظام مند فرایند ارتقای کیفیت «فعالیت ها و تولیدات رسانه ای» نقش عمده و زیربنایی در تعالی فرهنگی کشور خواهد داشت.
  کلیدواژگان: نظام ارتقای کیفیت، فعالیت و تولید رسانه ای، تبلیغ فرهنگی، صنایع فرهنگی
 • مهدخت بروجردی علوی*، محمد مهدی رحمتی صفحات 151-183
  رسانه خدمت عمومی برمبنای مسئولیت پذیری اجتماعی شکل گرفته است. نظام مطلوب مدیریت رسانه در سازمان صداوسیما به الگوی رسانه خدمت محور نزدیک تر است. حضور موثر در زیست بوم صنعت رسانه و محتوا، نیازمند برنامه ریزی راهبردی و مهمتر از آن ارزیابی و اصلاح این راهبردها است. فقدان شاخص های مناسب ارزیابی عملکرد، موجب اتلاف منابع مالی و سرمایه های انسانی خواهد شد. حوزه فنی و زیرساخت به عنوان یکی از مهمترین حوزه های کلیدی سازمان صداوسیما، نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف اصلی این پژوهش «شناسایی شاخص های ارزیابی برنامه های راهبردی حوزه فنی و زیرساخت سازمان صداوسیما برای تحقق مفاهیم رسانه خدمت عمومی است.» محقق در گام نخست، با استفاده از روش اسنادی، متون و منابع مهم انتشاریافته توسط مراجع بین المللی در حوزه رسانه خدمت عمومی را مورد بررسی قرار داده و 11 مفهوم را احصاء نموده است. در گام دوم، با تطبیق کلیه برنامه های راهبردی حوزه فنی و زیرساخت سازمان صداوسیما با این مفاهیم، چهار استراتژی (مشتمل بر ده برنامه راهبردی) متناظر با دو مفهوم رسانه خدمت عمومی یعنی «جامعیت» و «تمایز» استخراج شد که نشان می دهد در برنامه ریزی راهبردی سازمان صداوسیما، ویژگی های این نظام رسانه ای انعکاس یافته است. در نهایت، با استفاده از کارت امتیازی متوازن و برگزاری چهار جلسه گروه متمرکز با حضور 6 نفر از مدیران کل و  9 نفر کارشناس خبره حوزه فنی که به صورت هدفمند انتخاب شدند، شاخص های ارزیابی در چهار بعد فرایندها، مالی (اقتصاد رسانه)، رشد و یادگیری (سرمایه انسانی) و مشتری (مخاطب و ذی نفع) شناسایی و تبیین شده است.
  کلیدواژگان: رسانه خدمت عمومی، صداوسیما، فنی و زیرساخت، کارت امتیازی متوازن
 • محمد مهدیزاده*، محمدمهدی وحیدی صفحات 185-221

  در این مقاله، از منظر یک راوی که زاویه ی دید دانای کل محدود به یک شخصیت را برای روایت خود برگزیده است با تمرکز بر یک شخصیت ایرانی خاص در سریال تلویزیونی میهن، می کوشیم با استفاده از رهیافت تحلیلی نشانه شناسی اجتماعی تصویر که توسط کرس و ون لیوون چارچوب بندی شده است، نحوه ی برساخت هویت ایرانی مهاجر را در یک متن رسانه ای بررسی کنیم. تحلیل ما نشان می دهد که در مدت حضور این شخصیت در سریال میهن، سیر تطور هویت او، با استفاده از نمادپردازی های بصری و فن بلاغت، به شیوه ای خاص به تصویر کشیده شده است. از منظر نشانه شناسی اجتماعی، روایت زندگی این قهرمان خیالی، می تواند به منبعی برای برسازی هویت های مطلوب و منطبق بر رویکرد ایدئولوژیک سازندگان، تبدیل شود. فرح در کنار دیگر شخصیت های ایرانی مهاجر بازنمایی شده در متون رسانه ای دیگر، هم در برساخت دوگانه ی خود/دیگری جدید مشارکت می کند و هم به جزئی از «منبع نشانه ای» ایرانی مهاجر امریکایی شده تبدیل می شود که بعدا نیز می تواند به منظور نیل به اهداف خاص، در متون دیگر مورد ارجاع قرار گیرد.

  کلیدواژگان: هویت، بازنمایی، تلویزیون، نشانه شناسی اجتماعی، منبع نشانه ای
 • مهدی منتظرقائم، علی اصغر سلیمانیان* صفحات 223-249

  دهه هفتاد و شروع «دوران سازندگی»، از نقاط عطف تحولات سنت و مدرنیته، پس از انقلاب است که بیش از هر چیز در سبک زندگی نمود می یابد. این تحقیق برآن است تا با رویکرد مطالعات فرهنگی، بازنمایی «سبک زندگی» در سریال های خانوادگی پربیننده در دهه هفتاد را مطالعه کند. به این منظور سریال پدرسالار، به عنوان پربیننده ترین سریال خانوادگی، که موضوع آن به طور وثیقی با حوزه سبک زندگی مرتبط بود برای مطالعه موردی انتخاب شد. در بخش ادبیات نظری؛ دیدگاه های صاحبنظران در باب سبک زندگی بررسی و در ادامه نظریه بازنمایی برساخت گرا به عنوان چارچوب نظری انتخاب گردید. در بحث روش، از دو الگوی نشانه شناسی «کیت سلبی و ران کاودوری» و «تحلیل سه گانه فیسک» بهره گیری شده است. نتایج نشان می دهد بازنمایی سبک زندگی حول دو محور اصلی صورت گرفته است. اول تضاد نسلی و دوم تضاد سبک زندگی سنتی با نوگرا. سنخ شناسی سبک زندگی در قالب تقابل دوگانه «سبک زندگی سنتی نسل قدیم» و «سبک زندگی نوگرای نسل جدید» بازنمایی گردیده است. این سریال تلفیق سبک زندگی سنتی و نوگرا را برای جامعه ایرانی تجویز می کند. این تلفیق شامل دارایی ها، ارزش ها، نگرش ها و الگوی روابط انسانی می شود. «تاکید بر شکاف نسلی»، «نقد سبک زندگی سنتی مردسالار نسل قدیم» و «عدم دخالت دادن مذهب در تقابل سبک زندگی» ازجمله معانی مرجح این سریال است.

  کلیدواژگان: بازنمایی، سبک زندگی، سریال خانوادگی، نشانه شناسی
 • عبدالله بیچرانلو* صفحات 251-270

  با عرضه و پخش برنامه ‏های گوناگون تفریحی و سرگرم‏ کننده به زبان های بومی و محلی، از طریق شبکه های مختلف تلویزیونی ماهواره‏ای، مخاطبان این شبکه ها، دریافت‏کننده پیام ‏های خواسته یا ناخواسته ‏ای می ‏شوند که تولیدکنندگان شبکه های مذکور برایشان تدارک دیده اند. برنامه «بفرمایید شام» که از شبکه تلویزیونی ماهواره‏ای «من و تو 1» پخش ‏شده، از قابلیت مطالعه به منظور پاسخ به سوال‏ هایی در مورد چگونگی و چرایی جلب مخاطبان به این برنامه برخوردار است. در رویکرد نظری به موضوع، از نظریه مجاورت فرهنگی استروبار و رضایت و خشنودی مخاطب، بهره گرفته شده است. مطالعه پیش رو ضمن تحلیل محتوای کیفی برنامه تلویزیونی «بفرمایید شام»، به منظور تدقیق یافته ها به عنوان روش مکمل، با احصاء نظرهای مخاطبان این برنامه در فضای مجازی و به طور خاص در شبکه اجتماعی فیس بوک درصدد بوده است تا دلایل جذابیت برنامه مذکور را که منجر به جلب مخاطبان شده است، شناسایی کند. یافته‏ های تحقیق نشان ‏داده است که خود غذا و آشپزی در این برنامه، تنها ابزار و بهانه ای برای تولید برنامه و شکل گیری تعامل میان شرکت کنندگان در برنامه است و عوامل متعدد دیگری در جلب مخاطب، تاثیرگذارند. تحلیل نظرهای مخاطبان برنامه نشان می‏دهد که برنامه، برای مخاطبان گوناگون به دلایل مختلف، جذابیت‏ های خاصی داشته است ازجمله: کنداکتور (برنامه ریزی پخش) سنجیده، راوی طناز و شوخ طبع، زیبایی های ساختاری و...

  کلیدواژگان: رسانه، شبکه تلویزیونی ماهواره ای، بفرمایید شام، سبک زندگی و مخاطب
 • حامد حاجی حیدری*، کیانوش اکرم صفحات 271-307
  رویدادهای فضای رسانه ای، حائز بالاترین اهمیت در زمینه علوم اجتماعی و رفتاری هستند، چرا که مرزهای تئوریک علوم اجتماعی را دگرگون می کنند. بازی های ویدئویی، بیش از هر چیز، شبیه ساز نحوی از زندگی قابل کنترل هستند. این وجه متمایز بازی های رایانه ای پای واقعیت افزوده را به حیطه ارتباطات رسانه مند باز می کند که تجربه تاریخی ما در تحلیل آن بسیار نارساست. در واقع، بشر در بخش قاطع و حتی کاملی از تاریخ زیست خود، چنین تجربه ای نداشته است. در بررسی چنین پدیده هایی، بسیار مهم است که پیوسته به مسیر پیموده شده بنگریم، و در مورد جمع بندی تجربیات و تحلیل های خود وسواس بورزیم. از این قرار، منظور و مقصود این مقاله آن است که به اتکای مرور مفصل برداشت های نظری از بازی های ویدئویی که در یک تحقیق مستقل صورت گرفته است، آخرین جمع بندی را از انواع تیپ های فکری در قبال این موضوع را فهرست نماید، که نهایتا به شانزده تیپ نظری در این حیطه دست یافته است. در یک افق عمومی، مناقشه اصلی در انباشت نظری حوزه بازی های رایانه ای دایر بر این است که آیا بازی های رایانه ای استمرار انگیزش های انسانی هستند که در دنیای سایبر و تعاملی بازی های رایانه ای، پاسخ آسان تری دریافت می کنند، و این، دلیل اصلی افراد برای پناه بردن با دنیای بازی های رایانه ای است؟ یا در سوی مقابل، این سوال مطرح است که آیا بازی های رایانه ای، گیم پلی و زیست فضای مستقل خود را خلق می کنند، و افراد با قرار گرفتن در این زیست فضا خود را با اقتضائات آن تطبیق می دهند و تبدیل به بازی باز آن بازی های می شوند؟ تنوعی از دیدگاه ها در این دو جبهه نظری وجود دارد که سنخ بندی آن ها الهامات مهمی برای آینده مواجهه نظری و عملی ما با دنیای بازی های رایانه ای و در کل، سایبرفضا خواهد داشت.
  کلیدواژگان: بازی ویدئویی، وانمود و وانموده، جهان سینتتیک، غوطه وری، متن سایبری، واقعیت سایبر، پایدا، لودوس
|
 • Nahid Saaadat Sirat *, Mohammad Mahdi Forghani Pages 7-33

  As a medium, animation films employ various arrangements to convey their messages to the audience. Narrative and narration play an important role in shaping the animations. Narratives, in general, reflect different views of the world and the way they are perceived. Much of the popularity of storytelling comes from their narratives; they help programmers move away from directly inducing a message to the audience while preventing the audience from becoming overwhelmed by the media in pursuit of their ultimate goals. For this reason, the form, the constituent elements, and the explicit implications of the narratives must be analyzed scientifically. Therefore, the purpose of this article is to analyze the narrative and visual elements of the short film "Ghasedak" which is one of the great works of IRIB Hamedan Center for Animation. To achieve the mentioned goal, the narrative approach and the theory of Roland Barth and Gerard Genet were employed to analyze the narrative and visual elements of this animation. Findings of this article showed that the visual elements serve to express the story and the visual concepts well narrate the main concepts of the story; the visual elements conveyed the explicit implications of the text in relation to the subject of the film. Also, the visual aesthetics of this animation had an impact on the content and visual beauty of the dandelion animated film.

  Keywords: animation, Aesthetics, Visual Elements, Narrative Analysis, Gerard Genet
 • Seyyed Ali Rouhani * Pages 35-58

  In humanities, the concept known as "soft power" is used to describe the ability to indirectly influence the behavior of others through the means that contrast with the so-called "hard power". On the national level, soft power is defined as the capabilities of a state to influence the prevailing behavior patterns by employing certain tools. Culture is a potential source from which these tools originate. Cinema as a popular medium of mass communication is a significant cultural tool of exercising soft power. "Resistance Identity", on the other hand, is a concept that explains a certain type of relationship between identity and power. Resistance identity is promoted by the actors who find themselves in a situation of being devalued by the dominant norms. Promotion of resistance identity is mainly aimed at constructing a defensive identity against the dominant social institutions and at emphasizing the lines of distinction. This research begins with explaining the concept of soft war as viewed by Joseph Nye and the concept of resistance identity as viewed by Manuel Castells. It then proceeds with studying the historical development of the cinema of Palestine in order to analyze the process through which cinema evolved into a resistance identity and a tool of soft power for the state of Palestine. A study of the various periods of the Palestinian cinema shows how Palestinian filmmakers have employed cinema as a tool to resist the hard power which thereafter turns into a tool of soft power thanks to the success of the Palestinian filmmakers on the international arena.

  Keywords: Cinema, Palestine, Soft power, Resistance Identity
 • Mohammad Hossein Saei, Mohammad Hossein Azadi *, Hadi Alborzi Davati Pages 59-85
  Social media provide a platform that enables the online users to communicate and exchanges messages with other users effectively and in the shortest possible time. The emergence of these types of platforms in today's network society has posed as a challenge to almost all aspects of social life, including professional and organizational processes of news production as one of the pillars of the existence and survival of modern societies and governments. If social media create and share fake news, the users may be deceived and be prone to make unusual decisions in their social life. Hence in the post-truth era, online users have set aside the objective investigation and analysis of the information they receive via social media and are almost unquestionably dominated by various harmful information. In this new era, a complete understanding of the dimensions, goals and consequences of fake news, which is an emerging harmful phenomenon, seems to be imperative if its destructive dimensions are to be confronted. The present essay addresses four structured themes, i.e. "difference between fake news and news", "similarity between fake news and news", "the goals of fake news production" and "the consequences of fake news" through a comprehensive study of the existing scientific resources, conducting in-depth interviews and by employing thematic analysis method. This study suggests that in terms of such components as "news format and professionalism", fake news is similar to authentic news, while they are different in terms of such component as "production on an informal media platform". Fake news is spread for such purposes as supplying psychological warfare and safeguarding the financial, political and ideological interests of the producers.Fake news has such consequences as jeopardizing the national security and the psyche of the public as well as raising the probability of making decisions on the basis of disinformation.
  Keywords: News, Information, Fake News, Post-Truth Era, Network Society, Social Media
 • Mahmoud Beheshti *, Mohammad Ali Hormozizadeh, Ardeshir Zabolizadeh Pages 87-115

  In media The prerequisite for the efficiency of any media communication is earning the trust of audiences. The current research aims to study the methods used by Persian BBC to earn the trust of its audience specifically in one of its major news programs: 60 Minutes. Using qualitative content analysis and inductive methods, this research has studied 2 months of 60 Minutes broadcast to investigate its source credibility, soft war, uses and gratification and Stigmata aspects. 78 aspects were observed in this news program and categorized in 20 categories for the analysis. The specific methods used by BBC Persian to earn the trust of its audiences are meta information, forging credibility, simulating incident location, reporting from hot news locations, engaging audiences, promoting the importance of incidents, covering breaking news, comprehensive insight, audience orientation, linking the news with audiences’ daily life, straightness, Intimacy with audiences, citizen journalism, journalists accountability, utilizing video reports and on-scene witnesses, highlighting whys, inviting case experts, documentizing spoken words, and using quotations and written documents. One of the main properties of BBC “60-Minutes” news program is showing tangible measures of drawing trust to audiences which verifies the their understanding of tv news production importance that is based on illustrations and tries to cover every events and broadcast them directly or vaguely.

  Keywords: Trust earning methods, Trust in media, 60 Minutes Program, Qualitative Content Analysis
 • S.M.Sadeq Morakabi *, Ali Rajabzadeh Tahmasebi Pages 117-149
  Based on the rules of quality control system together with an eye on the country’s media activities and products, this article has analyzed the process and challenges facing this field; it has also aimed at identifying the network of the present basic issues on theorizing, designing, and dissemination of works and media products. This research was carried out to analyze the role and function of quality promotion system in the field of the country’s media activities and products which were extracted and recommended. The present study is based on the case study method which is a qualitative strategy used in management studies and systems, employing the tool of interviewing to deepen the specific conditions of media activities and the requirements of the quality tracking system. Research findings indicate that relations and processes of media activities do not fully support the cultural autonomy yet; they also demonstrate that systematic monitoring of the quality-enhancing process of media activities and media play a major role in making the country’s cultural excellence.
  Keywords: Quality Promotion System, Media Activities, Products, cultural autonomy, Cultural Industries
 • Mahdokht Broujerdi Alavi *, Mohammad Mahdi Rahmati Pages 151-183
  The PSB (public service broadcasting) is based on social responsibility. The preferred system for media management in IRIB is closer to the service-oriented media model. An effective presence in the media industry requires strategic planning and, more importantly, evaluation and modification of these strategies. Lack of proper compilation of evaluation indicators will result in waste of financial and human resources. This also applies to the technical field, as one of the most important key areas of the IRIB. The main purpose of this research is "to identify the indicators of evaluation of strategic plans of the IRIB’s technical field to realize the concepts of PSB". In the first step, the researcher has studied the important texts and sources in the field of PSB that have been published by international institutions using the documentary method, and then summarized eleven concepts. In the second step, by adapting all technical strategy plans to these concepts, four strategies (including ten strategic plans) corresponding to two PSB concepts namely “Universality” and “Excellence” were extracted that show the features of the PSB system are reflected in the IRIB’s strategic planning .Finally, using a balanced scorecard and holding four focus group meetings attended by 6 general managers and 9 technical experts who were purposefully selected, the evaluation indicators have been identified and explained in four dimensions (Internal business processes, Financial(Media Economy), Customer (Audience & Beneficiary), Learning and Growth (Human Resources).
  Keywords: Public Service Broadcasting (PSB), IRIB, Technical Field, Balanced Scorecard
 • Mohammad Mahdizadeh *, Mohammad Mahdi Vahidi Pages 185-221

  In this article, with focus on a special character of Homeland TV-series, named Fara Sherazi, we are seeking to analyze the construction of immigrant Iranian identity in US Television. In doing so, we will use analytical approach of social semiotics introduced by Gunther Kress and Theo van Leeuwen. We will also reviewed opposed elements and identities that used to construct the preferred identity. In our opinion, these kind of Iranian characters deconstruct conflated Arab / Muslim / Iranian identities and play an important role in re-framing the US new Other which can be used in continuous Self / Other opposition in life-time “state of exception”. At the end of this article we will conclude that Fara, along with other characters, participates in a process of identifying a new enemy for US and she became a semiotic resource of “Iranian Immigrant” which can be used as a reference in other mediated texts.

  Keywords: Identity, Representation, Television, social semiotics, Semiotic Source, United States, Iran
 • Mahdi Montazerghaem, Aliasghar Soleimanian * Pages 223-249

  The seventies according to the Iranian calendar and the beginning of the period known as "reconstruction era", marks a turning point in the post-revolution development of tradition-modernity confrontation, which has manifested itself more than anything eles in the lifestyle. This research seeks to study the representation of "lifestyle" in more watched family series in the seventies through cultural studies approach. To this end and by purposeful sampling, the TV serial "Pedarsalar" as the most watched family series which is closely related to lifestyle topics was chosen for a case study. In the theoretical literature section; lifestyle theories were reviewed and the constructive representation theory was employed as the theoretical framework of the study. As for the method, the semiotic models of Keith and Selby and Fisk triple analysis were used.The results show that the lifestyle has been represented on two main axes. The first axis is the contrast of generations while the second one is the conflict between traditional and modern lifestyles. Lifestyle typology is represented in the form of the duality of "traditional lifestyle of the older generation" versus "modern lifestyle of the new generation". The studied series prescribes a combination of the traditional and modern lifestyles to be suitable for the Iranian society. This combination includes assets, values, attitudes and patterns of human relationships. "Emphasis on the generations gap", "critique of the traditional patriarchal way of life of the older generation" and "non-interference of religion in lifestyles confrontation", are the preferred themes of this series.

  Keywords: Representation, Lifestyle, Family TV Series, Semiotics, Pedarsalar
 • Abdollah Bicharanlou * Pages 251-270

  By broadcasting entertaining programs in local languages, the satellite TV channels attract the viewers to the unsolicited messages produced in these channels.   “Befarmaid Sham” (Come Dine), a program broadcasted by “Manoto 1” satellite TV channel, lends itself to be studied to explore the questions of why and how such a program manages to attract the audience. In a theoretical approach, the theory of cultural proximity introduced by Joseph Straubhaar and the audience satisfaction theory were employed. The study has explored the reasons for attraction of audience using the qualitative content analysis of the studied program further complemented by a survey of the comments of viewers on the web in general and on Facebook in particular in an attempt to elaborate on the findings. The findings suggest that cooking and dining are used merely as a means towards creating an atmosphere in which the participants interact, while several other factors also play an effective role in attracting the audience. An analysis of the comments posted by the viewers  show that the program is especially appealing to various groups of viewers for such varying reasons as the show conductor, deliberate timing of the show, a charming and witty narrator, appeal in form etc.

  Keywords: Media, Satellite TV Network, Befarmaid Sham (Come Dine), Life Style, Audience
 • Hamed Hajiheidari *, Kianoosh Akram Pages 271-307
  Events in the media space are of paramount importance in the social and behavioral sciences, as they transform the theoretical boundaries of the social sciences. Video games are, more than anything, a simulator of some sort of controllable life. This distinctive aspect of computer games opens the door to augmented reality in the field of media communication, which our historical experience is very unfit in analyzing. In fact, mankind has not had such an experience in the decisive and even complete part of its life history. In examining such phenomena, it is important to look at the small pathway we go on, and to obsess over the summing up of our own experiences and analyzes. The purpose of this article, therefore, is to provide the latest summary of the typifications of theoretical thinking in this subject, ultimately leading to a comprehensive overview of theoretical conceptions of video games conducted in an independent study. Finally, there are sixteen typifications of theoretical approaches in this field. There are a variety of perspectives on these two theoretical fronts, which will provide important insights into the future of our theoretical and practical exposure to the world of computer games and cyberspace in general.
  Keywords: Video Game, Simulacra & Simulation, Synthetic World, Immersion, Cyber Text, Cyber Reality, Paidia, Ludos