فهرست مطالب

صنعت نسوز - پیاپی 17 (پاییز 1398)
 • پیاپی 17 (پاییز 1398)
 • 56 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/10/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سخن صنعت نسوز
  صفحه 18
 • مقاله تحلیلی
 • بتن های دیرگداز بدون سیمان برای ساختارهایی با تنش کاهش یافته
  صفحه 20
 • مواد اولیه صنعت دیرگداز / فصل چه ارم: آندالوزیت، کیانیت و سیلیمانیت
  عباس رمضانی صفحه 28
 • تاثیر شوک حرارتی بر روی خواص مکانیکی، الاستیکی و ساختاری جرم های ریختنی آلومینا بالا با افزودنی زیرکونیا
  علی حبیبی، محسن امین صفحه 33
 • منتخب رویدادها
 • نگاهی به پنجمین همایش و نمایشگاه دیرگداز، از دیدگاه رسانه ها/ برگزاری پنج دوره همایش و نمایشگاه صنعت دیرگداز
  صفحه 40
 • نقش صنعت نسوز در فعال سازی معادن کوچک
  صفحه 41
 • نقش دانشگاه در ارتقاء صنایع کشور
  صفحه 48
 • مدیرعامل شرکت مس ایران خبر داد
  صفحه 52
 • دبیر انجمن کار فرمایان نسوز گفت
  صفحه 53
 • دانستنی ها
 • مسئولیت های حقوقی مدیران شرکت های تجاری
  صفحه 54