فهرست مطالب

جامعه، فرهنگ، رسانه - پیاپی 29 (زمستان 1397)
 • پیاپی 29 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احساس تنهایی، اعتیاد به اینترنت و جنسیت (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه های مرکز استان گلستان)
  سینا پیغمبری، رمضان حسن زاده، غلامرضا خوش فر صفحه 1
 • از هویت تا هویت ملی: مقدمه ای بر درک نظری هویت ملی و ناسیونالیسم به مثابه گفتمان
  کامران مرادی* صفحه 2

  چگونه می توان ناسیونالیسم را به مثابه گفتمان مطالعه نمود؟ نخستین گام در فهم نظری ناسیونالیسم چیست؟ این دو پرسش مسئله محوری مقاله حاضر را تشکیل می دهند. در راستای پاسخ به این پرسش ها، نوشتار پیشرو سعی دارد درراه درک گفتمانی ناسیونالیسم بر همین گام نخست که هویت ملی به مثابه دالی مرکزی در این گفتمان است تاکید کند. درواقع کوشش مقاله بران است که با ارائه درکی هستی شناختی، فلسفی و نظری از هویت ملی - و به واسطه آن مفهوم سیال هویت- گامی نخست درراه فهم گفتمان ناسیونالیسم بردارد. به بیان دیگر سعی بر آن است تا نشان داده شود چگونه با در پرانتز قرار دادن نگاه و درک کل محور از گفتمان ناسیونالیسم می توان با نگاهی جز نگرانه و با بررسی اجزا این گفتمان - که هویت ملی و همچنین ملت از محوری ترین این اجزا هستند- می توان به درکی عمیق تر، دقیق تر و نظری تر از ناسیونالیسم دست یافت. از این تمرکز اصلی نوشتار بر مقوله هویت و هویت ملی قرار دارد و می کوشد با بررسی رویکرد ها و جعبه ابزار های نظری که هویت و هویت ملی را تعریف می کنند به بررسی نظری و تحلیلی این مفهوم بپردازد. ازاین رو با تعریف نظری هویت و هویت ملی با استفاده از رویکردهای کنش متقابل نمادین و رویکردهای فرهنگی، گفتمان و روانکاوانه در کار نظریه پردازانی چون فروید، لاکان، ژیژک، لاکلائو و موفه و خوانش تحلیلی و مسئله محور از این نظریات هدف خود را پیگیری نماید.

  کلیدواژگان: ناسیونالیسم، هویت، هویت ملی، ملت، ملیت
 • صنعت فرهنگ و فیلم دینی: تحلیل انتقادی فیلم سینمایی سربه مهر
  زهره علیخانی* صفحه 3

  در این مقاله با پیروی از این ایده مبنایی که کلیت اجتماعی را می توان در تصویر به عنوان امر به ظاهر پیش پا افتاده کلیت جزئی تحلیل کرد، به بررسی وضعیت دین در ایران معاصر و در قاب سینما پرداخته شده است. توجه ویژه و رویکرد اساسی در این مقاله به نگاه های انتقادی مکتب فرانکفورت درباره فرهنگ و سینماست. بدین منظور یکی از فیلم های برگزیده دینی در سال های اخیر، با ابتنای نظری بر آراء مکتب فرانکفورت درباره فرهنگ و رسانه و نیز استفاده از رویکرد انتقادی «تحلیل گفتمان انتقادی» به زبان، مورد تحلیل قرار گرفته است. بدین منظور پس از مروری تحلیلی بر آراء آدورنو و بنیامین درباره صنعت فرهنگ و سینما و با توجه به این که در رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف، تحلیل گفتمان به تنهایی قادر به تحلیل پرکتیس اجتماعی گسترده تر نیست و نیاز به نظریه اجتماعی دارد، از رویکرد فرکلاف برای تحلیل فیلم استفاده شده است. با استفاده از رویکرد فرکلاف در سه سطح پرکتیس متنی و پرکتیس گفتمانی و پرکتیس اجتماعی، به توصیف، تفسیر و تبیین متن فیلم سربه مهر پرداخته شده است. از نتایج عمده تحقیق حاکم شدن منطق کالایی بر فیلم های دینی بطور خاص، و برداشت از دین بطور عام، در صنایع فرهنگی است.

  کلیدواژگان: صنعت فرهنگ، فیلم، تحلیل گفتمان انتقادی، فیلم دینی، فیلم سربه مهر
 • روایت تلویزیونی و فرهنگ: تحلیل نشانه شناختی ارزش های غالب در سریال تلویزیونی پایتخت
  محمد اتابک، فرید عزیزی صفحه 4

  تلویزیون در مقام ابزار بازنمایی نقش مهمی در ترویج و بازتولید آموزه های گفتمان غالب دارد. تصاویر تلویزیونی صرفا ابژه های جذاب و سرگرم کننده یا منتقل کننده اطلاعات و آگاهی نیستند بلکه دلالت ها و ارزش های فرهنگی خاصی را در خود نهفته دارند. پژوهش حاضر با مطالعه مجموعه تلویزیونی پایتخت 5 در پی واسازی ارزش ها و الگوهای رفتاری بازنمایی شده است. به طورکلی این مطالعه در صدد آن است که نشان دهد؛ چه ارزشهای فرهنگی و الگوهای رفتاری در این مجموعه تلویزیونی بازنمایی شده اند و مکانیسم بازنمایی آن ها چگونه بوده است. این پژوهش برای رمزگشایی مضامین و دلالت های فرهنگی این مجموعه تلویزیونی از رویکرد کیفی و روش نشانه شناسی استفاده کرده است. یافته ها نشان داد این سریال دلالت ها و ارزش های فرهنگی خاصی را در قالب ایدئولوژی سرمایه داری مردسالار به میانجی مجموعه ای از نمادها، کنش ها، موقعیت ها، دیالوگ ها و الگوهای رفتاری برساخته است. این ایدئولوژی با بازنمایی تیپ های اجتماعی متعدد و برساخت دوگانه های از قبیل زن/مرد، کارگر/کارفرما، قانون مداری/قانون گریزی، درایت/بی کفایتی، مرد سرکش/زن رام سعی کرده است خود را موجه و منزه از هر خطایی نشان دهد و روابط و مناسباتش را طبیعی سازد.

  کلیدواژگان: روایت تلویزیونی، دلالت ها و ارزش های فرهنگی، بازنمایی، ایدئولوژی، نشانه شناسی
 • بررسی سلبریتی سازی در رسانه و بحران هویت نوجوان در جامعه
  مصطفی کوچکزائی، مجیدرضا فیضیان، محمدحسین شاه آبادی صفحه 5

  در دنیایی که رسانه ها ما را محاصره کرده اند، سلبریتی ها منزلت بسیار بالایی در زندگی فعلی نوجوانان و جوانان یافته و اثرات نسبتا نامطلوبی در سبک زندگی افراد دارند. سلبریتی ها در جوامعی به وجود می آیند که هویت تبدیل به یک مفهوم سرگردان برای نوجوانان و جوانان شده و موجبات انتخاب سلبریتی ها به عنوان نماد و الگو فراهم آورده است. هدف از این پژوهش بررسی جایگاه سلبریتی ها به عنوان محصول رسانه ها و الگوی جوانان و نوجوان است. روش این مقاله از نوع توصیفی است که با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا بدست آمده است. در نهایت پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که امروزه رسانه به جای ساخت واقعیت هایی مانند سلبریتی ها که جای ارز ش های حقیقی مانند کارآفرینان خدمتگذاران جامعه و نخبگان را گرفته اند می بایست به انعکاس این شخصیت ها در قالب هایی با جذابیت های بصری، هیجانی و سرگرم کنند برای نوجوانان و جوانان دارای ارائه کند.

  کلیدواژگان: رسانه، سلبریتی، نوجوان، هویت، الگوگیری
 • بازتاب انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران در مطبوعات (تحلیل محتوای دو روزنامه کیهان و شرق در فاصله 15 اردیبهشت تا 29 اردیبهشت 1396)
  حسین باقری، آرش حیدری، مهشید مراقی صفحه 6

  این تحقیق با هدف شناخت چگونگی بازتاب انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران در دو روزنامه شرق و کیهان انجام شده است.قلمرو زمانی پژوهش حاضر دو هفته منتهی به کارزار انتخاباتی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از 15 تا 29 اردیبهشت ماه 1396 است. واحدهای تحقیق با تکیه بر نظریه برجسته سازی و استفاده و نیازمندی و با روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفته اند.روحانی و رئیسی، دو رقیب عمده این کارزار انتخاباتی بودند.روزنامه شرق،طرفدار روحانی و روزنامه کیهان طرفدار رئیسی هستند.نمونه گیری به روش هدفمند و با استفاده از تکنیک نمونه گیری روزهای متوالی انجام شد که حاصل آن 614 مطلب انتخاباتی بود.بنابر یافته های این پژوهش، در هر دو روزنامه سبک غالب ارائه مطالب«خبر» بوده و روزنامه کیهان سپس به ارائه مطالب در قالب «گزارش» و روزنامه شرق در قالب «یادداشت» پرداخته است.از این جهت شرق بیشتر به رسالت روزنامه که تحلیل و بررسی عمقی ابعاد موضوعات است، نزدیک است.هر دو روزنامه به صورت مستقیم به حمایت از کاندیدای موردنظر خودپرداخته اند.روزنامه شرق بیشترین انتقاد را به قالیباف و روزنامه کیهان بیشتر مطالب انتقادی اش را به روحانی اختصاص داده است.

  کلیدواژگان: روحانی، رئیسی، دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
|
 • Loneliness, Internet addiction and gender (Case Study: University Students of Golestan Province Center)
  Sina Peighambari, Ramazan Hasanzadeh, Gholamreza Khoshfar Page 1
 • From Identity to National Identity: An Introduction to Theoretical Understanding of National Identity and Nationalism as Discourse
  Kamran Moradi* Page 2
 • Culture Industry, Film, Critical Discourse Analysis, Religious Film, Sadr Mehr
  Zohreh Alikhani* Page 3
 • Television narration and culture: Semiotic analysis of dominant values in the Paitakht's TV series
  Mohammad Atabak, Farid Azizy Page 4
 • Study on Giving Fame to Celebrities in Media and Identity Crisis of Teenagers in the Society
  Mostafa Koochakzaei, Majidreza Feizian, Mohammad Hosein Shahabady Page 5
 • Reflection of Iran 12th Presidential Election in the Press (Analysis of Keyhan and Shargh Newspapers Articles from 5th to 19th May 2017)
  Hosein Bagheri, Arash Heydari, Mahshid Maraghi Page 6