فهرست مطالب

محیط زیست و توسعه - پیاپی 18 (پاییز و زمستان 1397)
 • پیاپی 18 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • عبدالرسول سلمان ماهینی* صفحه 4

  حال و روز هوای شهرهای بزرگ ایران خوش نیست! و این را می توان از تعداد روزهای آلوده، بیماران تنفسی و سایر بیماری های ناشی از هوای آلوده و آمارهای رسمی به دست آورد! و همه می دانیم که راه حل آلودگی هوا چندبعدی، چند جانبه، چند مقیاسی و دراز مدت است و برای شروع الان هم دیر است! با این حال، این موضوع توسط دستگاه های مسول رفع یا مدیریت آلودگی هوا کمتر مورد تاکید قرار می گیرد و در این روزها خیلی ها همهکاری که انجام می دهند دعا برای نزول باران است. و انسان می ماند که تا کی باید روش های غلط زندگی و مدیریت تکرار شوند و همچنان در انتها دست به دامن دعا شد که این بار نیز خداوند باران رحمتش را نازل فرماید تا برای مدتی کوتاه شر آلودگی هوا از سر شهروندان کم شود. شرایط اقتصادی خوبی در کشور حاکم نیست و شاید جناح های رقیب نیز بیشتر حواسشان به کسب قدرت سیاسی معطوف شده باشد و محیط اطراف کشور عزیزمان ایران نیز با همسایگانی در برگرفته شده است که برخی از آنان اگر از بار مشکل نمی کاهند، باری بر آن می افزایند! با این حال، باز نمی توان انگشت نشانه را به سوی قضا و قدر و عوامل بیرونی گرفت و آن ها را مسبب آب و هوای آلوده دانست! در شهر مکزیکوسیتی برای کاهش بار آلودگی، علاوه بر اجرای روش های بسیار، بر روی ستون ها در شهر گیاهان خزنده و بالارونده می کارند تا هوای شهر پاک تر شود. در کشورهای دیگر، علاوه بر مدیریت ترافیک و اجرای روش های کاهش آلودگی، بر تراکم ساختمان ها و وجود فضای سبز میان آن ها نظارتی جدی به عمل می آید و مهمتر آن که صنایع آلاینده در مسیرباد قرار داده نمی شوند تا آلودگی ناشی از آن ها بر سر شهرنشینان هوار نشود و ما در این موارد درست برعکس عمل نموده ایم! برای نمونه شهر تهران را در نظر بگیرید. این شهر آنقدر رشد و توسعه یافته و آنقدر در آن تراکم فروشی شده که در کمتر منطقه ای جایی برای پارک خودرو های شهروندان در کوچه و خیابان یافت می شود و از این رو، به طریق اولی داشتن فضای سبز در هر کوچه و محله دیگر جزو آرزوهای محال است! و البته که این خیل عظیم خودرو ها وقتی به حرکت درآیند آلودگی هوا نیز تولید می کنند! و آنقدر برای شهر تهران جاذبه های شغلی و درآمدی فراهم شده است که هر روز خیل عظیم جوانان از شهرهای مختلف به سوی آن رهسپارند تا برای خود شغل و آینده ای دست و پا کنند و باز هم این چرخه معیوب به راه کج خود ادامه می دهد! و شگفت آورتر این که در این میانه، سایر شهرهای کوچک تر نیز در حال آزمودن آزموده تهران هستند! جالب است که در این هیاهوی آلودگی هوا و دردهای ناشی از آن، ما تنها هفته منابع طبیعی و روز درختکاری داریم! گویی در میانه یک طبیعت بهشتی زندگی می کنیم که کمترین آسیب ها نیز به آن وارد نشده و تنها یک هفته تلاش برای رفع اندک آسیب های وارد به آن نیاز است! چه باید کرد؟ آیا در قیامتی از مشکلات قرار گرفته ایم و زمانه پرآشوب فرصت فکر کردن در خصوص محیط زندگی و بهبود آن را از ما گرفته است و اولویت های بزرگ تری برای شهرها و کشور وجود دارد؟ اگر چنین فکر می کنید، پس حدیثی از پیامبر مکرم اسلام در این خصوص بسیار راهگشاست! محدث نوری روایتی را از پیامبر اسلام (ص) در خصوص «درختکاری» ارایه نموده است. حضرت فرمود:"إن قامت الساعه و فی ید احدکم فسیله، فإن استطاع ان لا یقوم الساعه، حتی یغرسها فلیغرسها [1]؛ اگر عمر جهان پایان یابد و قیامت فرارسد و یکی از شما نهالی در دست داشته باشد، چنانچه به قدرکاشتن آن فرصت باشد، باید آن را بکارد". آیا وضعیت ما اکنون قیامت گونه است؟ البته که خیر! آیا این حدیث با آلوده نمودن شهرها به دست خود و سپس دعا برای رفع آن نسبت و قرابتی دارد؟ البته که خیر! آیا این حدیث با اولویت دهی کمتر به آلودگی هوای شهرها و رسیدگی به امور دیگر شباهتی دارد؟ باز هم خیر! چه باید کرد؟ راه حل، چندگانه، چند بعدی، چندمقیاسی و دراز مدت است و در آن هم مسولان و هم مردم همگی باید باهم عوامل به وجود آورنده این آلودگی ها را شناسایی کنند و همگی با هم برای کاهش و رفع این عوامل از همین امروز دست به کار شوند.

  کلیدواژگان: محیط زیست
 • صفحات 5-14

  هدف از انجام این تحقیق شناسایی عامل شکوفا یی جلبکی (کشند قرمز) و الگوی گسترش آن در سواحل استان بوشهر، عوامل موثر و یافتن راهکارهای کنترل این پدیده بود. تحقیقات میدانی و نمونه برداری ها از خلیج نایبند در جنوب استان بوشهر تا بندر دیلم در شمال، از آذر ماه 1387 تا آبان ماه 1388 انجام گردید. اولین مورد از بروز شکوفایی جلبکی درخلیج نایبند در جنوب استان بوشهر در روز 04/09/87 گزارش شد و تا روز 07/11/87 به جنوب بندر گناوه رسید. براساس نتایج شناسایی فیتوپلانکتونی، عامل شکوفایی جلبکی مورد بررسی گونه Cochlodinium polykrikoides متعلق به رده دینوفلاژلات های تک سلولی (Dinophyceae) از راسته Gymnodiniales بود. فراوانی این فیتوپلانکتون در استان بوشهر، در آذر ماه 1387 به حداکثر 000/700/8 سلول در لیتر رسید. سپس، در زمستان همان سال به حداقل میزان خود رسید و دوباره در فروردین و اردیبهشت ماه 1388 به حداکثر 000/120/4 سلول در لیتر افزایش یافت. ضریب همبستگی بین تراکم Cochlodinium.sp با غلظت فسفات و نیترات در ایستگاه خلیج نایبند به ترتیب 99/0+ و 98/0+ بود.

  کلیدواژگان: کوکلودینیوم، شکوفا یی جلبکی، مواد مغدی، کنترل، بوشهر
 • ناصر چنانی*، سیدمصطفی میرمحمدی صفحات 15-25
  حق برخورداری از آب و هوای سالم و پاک یکی از زوایای حق بر محیط زیست سالم و پایدار است که ماهیتی فردی و جمعی دارد. بر اساس این حق، هر فرد انسانی حق دسترسی به آب کافی و سالم و تنفس در هوای پاک دارد که با سلامت و بهداشت جسمی و روحی بشر پیوندی اساسی دارد و بدون آن امکان ادامه حیات که بنیادی ترین حق بشری است با خطرات جدی مواجه می شود. اسناد حقوق بشر در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی از حق برخورداری از آب و هوای سالم حمایت به عمل آورده است. پژوهش حاضر ضمن اشاره ای به جایگاه حق برخورداری از آب و هوای سالم در آموزه های اسلام، تلاش دارد از منظر نظام بین الملل، حقوق بشر و قواعد و مقررات حاکم بر محیط زیست جهانی و نیز قوانین محیط زیست جمهوری اسلامی ایران، این موضوع را بر وضعیت آب و هوایی استان خوزستان تطبیق دهد. در این مطالعه ضمن نشان دادن پیامدهای ناشی از وضعیت آب و هوایی غبار آلود این استان و تحت تاثیر قرار گرفتن حقوق اساسی دیگری مانند:حق بر بهداشت و سلامت، حق بر آموزش و حقوق کودکان و سالمندان، راهکارهایی برای برون رفت از این وضعیت ارایه می شود. بدین منظور مقاله حاضر در سه گفتار تنظیم می شود. در گفتار نخست به حق برخورداری از آب و هوای سالم در اسناد بین المللی حقوق بشر و اسناد محیط زیستی خواهیم پرداخت و در گفتار دوم جایگاه آب و هوا در آموزه های اسلام و قوانین محیط زیستی ایران را بررسی خواهیم کرد و در گفتار پایانی حق بر آب و هوای سالم را بر وضعیت آب و هوایی استان خوزستان تطبیق خواهیم داد.
  کلیدواژگان: حق بر محیط زیست سالم، حق بر آب و هوای پاک، آب سالم و بهداشتی، ریزگردها، استان خوزستان
 • سیدعلی جوزی، نسرین مرادی مجد*، فائزه ملک میرزایی صفحات 27-40
  شهرستان دهلران در جنوب شرقی استان ایلام واقع شده و به خاطر داشتن جاذبه های طبیعی، فرهنگی و تاریخی، از جمله آثار طبیعی ملی و سه پدیده نادر چشمه های آب گرم، غار خفاش و چشمه های قیر دارای پتانسیل‎های فراوانی جهت توسعه بخش گردشگری است. در این تحقیق جهت ارزیابی توان اکولوژیکی از روش‎های AHP وTOPSIS  استفاده گردید. به‎منظور تعیین معیارها از روش نمونه‎گیری قضاوتی استفاده شد. تعداد 16 معیار و 10 محدودیت تعیین و سپس استاندارد‎سازی هر لایه از نقشه ها با استفاده از منطق بولین و فازی انجام شد. به منظور پهنه‎بندی بر اساس درجه توان برای کاربری طبیعت‎گردی، لایه رستری حاصل رویهم‎گذاری و بر اساس مطلوبیت ناحی های سرزمین به سه طبقه تقسیم شد و سرانجام نقشه ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان دهلران به دست آمد. نتایج حاصل از روش AHP نشان داد که در بخش مرکزی بیشترین میزان پلی‎گون‎ها با توان بالا برای اکوتوریسم دیده می‎شود. بخش زرین‎آباد و در نهایت بخش موسیان رتبه های بعدی را دارند. مساحت‎های بدست آمده از نقشه نهایی حاصل از رویهم‎گذاری لایه ها نشان دهنده این امر می‎باشد که با توجه به مساحت کل شهرستان (حدود 6270 کیلومتر مربع) بیش از 78% مساحت دارای توان لازم برای کاربری طبیعت‎گردی هستند. در روش TOPSIS نیز بخش مرکزی با امتیاز 910/0، زرین آباد با 241/0 و پس از آن موسیان با 037/0 امتیاز رتبه های اول تا سوم را بدست آوردند. در نتیجه، نتایج حاصل از دو روش با یکدیگر مطابقت دارد که نشان‎دهنده صحت هر کدام از روش‎های یاد شده می‎باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی توان، اکوتوریسم، آثار طبیعی ملی، روش AHP، روش TOPSIS، شهرستان دهلران
 • فاطمه قربانی پیرعلیدهی*، حسین آگهی، کیومرث زرافشانی، عظیم مدبری صفحات 41-52
  صنعت آبزی پروری پایدار می تواند با کمترین آسیب به محیط زیست، متضمن امنیت و سلامت غذایی جامعه باشد و از آن جایی که استان گیلان از قطب های مهم آبزی پروری کشور است، ترویج آبزی پروری پایدار در استان از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین تدوین اهداف مناسب، موفقیت هر گونه فعالیتی را تضمین می کند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی ترویج آبزی پروری پایدار به منظور حفظ محیط زیست استان گیلان با تاکید بر اهداف آبزی پروری شیلات استان به انجام رسید. رویکرد کلی تحقیق کیفی است. بخشی از داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای به دست آمد و به منظور تحلیل داده های کیفی نیز از روش تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شد. نمونه گیری به صورت هدفمند بوده و اعتبار یافته های تحقیق از طریق مثلث بندی تایید شد. بر اساس نتایج تحقیق و به اعتقاد افراد شرکت کننده، نیاز به مدیریت نهاده، مدیریت تولید، کنترل پساب و بازاریابی و فروش محصولات، مسائلی است که در شرایط فعلی آبزی پروری استان وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که حمایت های فنی به منظور گسترش آبزی پروری پایدار، توسعه ی آبزی پروری مسئولانه از نظر حفظ و بهبود محیط زیست و گسترش آبزی پروری پایدار از طریق حمایت های اطلاعاتی و بازاریابی را باید به اهداف فعلی ترویج آبزی پروری اضافه نمود. بنابراین، به مسئولان شیلات استان توصیه می شود که اهداف پیشنهاد شده توسط محققان و کارشناسان شیلاتی را در تهیه و تدوین اهداف اداره کل شیلات استان مد نظر قرار بدهند تا بتوانند برنامه های آموزشی و فعالیت های ترویجی مفیدی را در راستای آبزی پروری پایدار دنبال کنند.
  کلیدواژگان: ترویج آبزی پرروی پایدار، مسائل محیط زیستی، اهداف آبزی پروری، مدیریت تولید، کنترل پساب
 • احمد عباسی*، محمدرضا ملایری صفحات 53-65
  یکی از چالش های محیط زیستی سال های اخیر در دنیا، پدیده ی ریزگرد و راه های مقابله با آن می باشد. افزایش دفعات و شدت وقوع پدیده ریزگردها و گسترش دامنه ی تاثیرگذاری آن ها و نیز قابلیت پیمایش مسافت های طولانی، باعث شده است تا توجه ویژه ای در جهت دست یابی به شناخت همه جنبه های این پدیده معطوف گردد. یکی از این جنبه ها، ویژگی های ذرات تشکیل دهنده ی ریزگرد است که در موارد مختلفی کاربرد دارد. از جمله می توان به استفاده در مدلسازی ها به صورت داده های ورودی، پیش بینی رفتار منشایابی ریزگردها و نیز پیش بینی تغییر خواص خاک های سطحی مناطق تحت تاثیر اشاره نمود. در این پژوهش، ضمن گردآوری داده های حاصل از آنالیز ذرات گردوغبار در برخی از نقاط داخل و خارج ایران، به مقایسه ای کیفی بین این اطلاعات پرداخته شده است. مقایسه ی داده های گزارش شده نشان می دهد که بخش غالب ریزگردها در بیشتر مناطق، شامل ترکیب SiO2 می باشد که جزء اصلی تشکیل دهنده ی کانی کوارتز است. نتایج آنالیز نمونه های خاک سطحی نیز در بیشتر موارد به نتیجه ی مشابهی منجر شده است. همچنین، توزیع اندازه ی ذرات یکی از ملاک های مهم در منشایابی ریزگردها است به گونه ای که احتمالا ریزگردهای خوزستان به دلیل اندازه ی کوچکتر ذراتشان، از خارج از کشور سرچشمه می گیرند، در حالی که انتظار می رود که ریزگردهای زاهدان دارای منشا محلی باشند و به همین دلیل باید همان منطقه به دنبال راهکار مقابله با این پدیده بود.
  کلیدواژگان: ریزگرد، گردوغبار، خواص ذرات، آنالیز شیمیایی، توزیع اندازه
 • پریسا نوروزی فرد، میر مهرداد میرسنجری* صفحات 67-80
  مهم ترین جاذبه توسعه پایدار در جامع نگری آن است. اگرچه مشکلات خاص و گسترده باعث شده توجه و تاکید کشورهای جهان سوم بیشتر بر حصول توسعه باشد تا پایداری آن، اما باید توجه داشت حذف شکاف کنونی میان دو دنیای توسعه یافته و درحال توسعه بدون پایداری فرایند توسعه امکان پذیر نیست. پایداری ریشه خود را در میان پایداری اکولوژیکی دارد. از سوی دیگر، توسعه پایدار حل چالش بین ابعاد اقتصادی و طبیعی است. در فرآیند توسعه پایدار، نقش پایداری اجتماعی در تحقق اهداف توسعه پایدار بسیار پر اهمیت است و در بسیاری از مواقع عوامل کالبدی نیز به شیوه های مختلف متاثر می شوند. بنابراین، باید گفت پایداری زمانی فراهم می شود که مجموعه ای از پایداری اجتماعی با هدف عدالت اجتماعی، پایداری اقتصادی با هدف بقای اقتصادی و پایداری محیط زیستی با هدف تعادل اکولوژیک به وجود می آید. نگرش توسعه پایدار بر این اندیشه است که فن آوری نمی تواند هرگونه کاهش منابع طبیعی را جبران سازد و سرمایه طبیعی مکمل سرمایه انسان ساخت است. با توجه به اهمیت موضوع اندازه گیری یا برآورد میزان پایداری یا حتی قرار گرفتن در مسیر دستیابی به آن، هدف گذاری و تصمیم گیری در فرآیند برنامه ریزی و مدیریت، تعیین مجموعه ای از شاخص ها ضروری به نظر می رسد. انتخاب ترکیب مناسب از شاخص ها و همچنین شناسایی شاخص های کلیدی، هشدار دهنده و هماهنگ می تواند پایداری را تضمین نموده و مسیر حرکت را اصلاح نماید. شاخص های پایداری خصوصا زمانی که به صورت ترکیبی استفاده می شوند، ابزارهای ارزشمندی برای ارزیابی عملکرد کشورها و مقایسه آن ها در زمینه توسعه پایدار قلمداد می شوند. در همین راستا، در پژوهش حاضر علاوه بر ذکر شاخص های منفرد، برخی از این شاخص های ترکیبی از جمله شاخص های جای پای بوم شناختی، شاخص پایداری محیط زیست، شاخص عملکرد محیط زیست، شاخص مازاد تولید طبیعی، شاخص پس انداز خالص، شاخص آسیب پذیری محیط زیست، شاخص توسعه انسانی، تولید ناخالص داخلی و نیز مدلی با عنوان چارچوب فشار- وضعیت موجود- واکنش معرفی می شود.
  کلیدواژگان: اجتماع، اقتصاد، توسعه پایدار، شاخص، محیط زیست
 • سید محمود میرعزیزی، ابوالفضل صادقپور فیروزآباد*، علی اسدپور صفحات 81-92

  اکو موزه ها یکی از اشکال جدید موزه در دنیای امروز هستند که با توجه به پیدایش مخاطرات جدید در حوزه های هویتی و جامعه شناختی و از طرفی تهدیدهای محیط زیستی برای انسان معاصر به وجود آمده اند. اکو موزه ها به عنوان یک سایت طبیعی زنده هستند که ماهیت و هویت بارز یک منطقه را به نمایش می گذارند و جوامع محلی از طریق آن میراث طبیعی و فرهنگی خود را معرفی، تفسیر، حفاظت و مدیریت می کنند. همچنین، اکو موزه ها با توجه به ماهیت و اهدافشان از یک سو باعث ایجاد اشتغال و رفاه برای مردم محلی و همچنین باعث نگهداری و ایجاد انگیزه حفاظت از محیط زیست می شوند و در نهایت باعث توسعه پایدار می گردند. در این مقاله نقش و جایگاه اکوموزه ها در حفاظت از محیط زیست و تاثیرات مثبت آن مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی در رویکردی استنتاجی و گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که انسان برای رفع نیاز و دستیابی به آسایش اقدام به استفاده از منابع گسترده محیط زیست می کند که در بسیاری از موارد باعث تخریب آنها و آسیب رساندن به محیط زیست می شود. بحران های محیط زیستی ایجاب می کند که به منظور بقای نوع بشر و ارتقا سطح زندگی، انسان از رابطه صحیح با محیط زیست آگاه شده و آن را درک کند و ارزش ها و دیدگاه ها را برای حفاظت و بهبود کیفیت آن و در نتیجه رسیدن توسعه پایدار پرورش دهد.

  کلیدواژگان: اکو موزه، محیط زیست، توسعه پایدار، حفاظت، فرهنگ، گردشگری طبیعی
 • زهرا اسدالهی*، نغمه مبرقعی، مصطفی کشتکار صفحات 93-103
  با افزایش دانش بشر از ارتباط میان انسان و محیط زیست، میزان درک اهمیت اکوسیستم ها در حفظ و بهبود رفاه انسانی نیز افزایش یافته است. ارتباط بین رفاه انسانی و اکولوژی تحت عنوان «خدمات اکوسیستم» در طول چند دهه گذشته با شدت بیشتری مورد بررسی قرار گرفته است. علیرغم توافق همگانی بر روی مفهوم کلی خدمات اکوسیستم، در حال حاضر تفاوت های قابل توجهی در تعاریف ارایه شده می توان مشاهده کرد. با توجه به اینکه بسیاری از مطالعات، چهارچوب تعریف پیشنهادی ارزیابی اکوسیستم هزاره (MEA) را مورد استناد قرار می دهند، در این پژوهش سایر مطالعات اصلی قبل و بعد از چارچوب MEA برای مرور انتخاب شده است، زیرا بسیاری از آنها با هدف تبیین مفهوم خدمات اکوسیستم، از رویکردهای متفاوتی در بیان مفاهیم کلیدی نظیر ساختار، فرایند، عملکرد، خدمات و منافع اکوسیستم بهره گرفته اند. شناخت جایگاه و نقش هر یک از مفاهیم یاد شده در شکل گیری تعریف خدمات اکوسیستم در مطالعه حاضر مورد بحث قرار گرفته است، هر چند ممکن است تعیین مرز و حدود دقیق میان آنها به سختی امکان پذیر باشد. مباحث ارایه شده در مورد آنچه مشمول واژه خدمات اکوسیستم می شود ممکن است بسیار نظری و علمی به نظر برسد، اما در عمل وقتی نیاز به کمی سازی و ارزش گذاری خدمات اکوسیستمی تاثیرگذار بر رفاه انسانی در مسائلی از قبیل برنامه ریزی مکانی سرزمین وجود دارد، تشخیص تفاوت میان خدمات واسطه و نهایی بسیار مهم خواهد شد، زیرا از مسئله محاسبه مضاعف  اجتناب می کند.
  کلیدواژگان: ساختار اکوسیستم، فرایند اکوسیستم، عملکرد اکوسیستم، خدمات اکوسیستم و منافع اکوسیستم
|
 • Abdolrasoul Salman Mahini * Page 4
 • Khosrow Aein Jamshid * Pages 5-14

  The aim of this work was to identify the agents of algal bloom (red tide) and its distribution pattern in Bushehr Province’s coastal zone, the causes and mitigation methods. Field investigations and samplings were carried out during December 2008 to November 2009 from Nayband bay in the south of Bushehr Province to Deylam port in the north. The first outbreak of the bloom was reported on 25th November 2008 in Nayband bay south of Bushehr Province which finally reached the southern part of Genaveh on 27th January 2009. Based on the phytoplankton identification, the algal bloom was caused by Cochlodinium polykrikoides belonging to Dinophyceae class of Gymnodiniales order. The highest density of Cochlodinium.sp was 8,700,000 cells/lit in December 2008 which declined in winter 2009. The density of this phytoplankton increased to the maximum of 4,120,000 cells/lit in April 2009. The correlation coefficient between density of Cochlodinium.sp withconcentration of phosphate and nitrate in Nayband bay station were +0.99 and +0.98, respectively.

  Keywords: Cochlodinium, Algal bloom, nutrient, Control, Bushehr
 • Nasser Chenani *, Mostafa Mirmohammadi Pages 15-25
  The right to enjoy a healthy weather is one of the aspects of enjoying a clean and stable environment which is both individual and collective in nature. According to this right, every human being should have access to adequate clean water and breathe healthy and clean air. This right is directly related to human beings’ physical and mental well being and without it our life would face very serious dangers. Local, national and international documents of human rights support the right of enjoying a healthy weather. This article uses the Islamic point of view on enjoying a healthy weather, tries to apply this subject to Khuzestan dusty weather and its effects on basic human rights like, the right to be healthy. The right to have education and children and the right of seniors are discussed and some guidelines are introduced to avoid deprivation of these rights. This article consists of three parts. The first part discusses the right to enjoy healthy weather in international human rights and environmental documents. In the second part we discuss the importance of weather in Islamic teachings and environmental laws of Iran and in the last part we apply the right of enjoying healthy weather to Khuzestan weather condition.
  Keywords: The right to have healthy environment, Healthy weather, Clean, healthy water, Dust, Khuzestan Province
 • Seyed Ali Jozi, Nasrin Moradi Majd *, Faezah Malek Mirzaee Pages 27-40
  Dehloran is located in the south-eastern Ilam and due to attractive natural, cultural, historical and national natural monuments including three hot water springs, Khofash cave and bitumen springs has great potentials for ecotourism development. In this study, we evaluated the ecological capability of the area for ecotourism through AHP and TOPSIS methods. We determined 16 criteria and 10 constraints and then standardized map of these criteria using Boolean and fuzzy logic. We overlaid the raster layers and based on the suitability of the area divided it into three classes for Dehloran. Finally, the results of AHP method indicated that the central part has most polygons with highest capability for ecotourism. Then we have Zarinabad and finally Mosian which come in the next ranks. The final map indicated that more than 78% of the area has capability for ecotourism. Also in TOPSIS method, the first to third areas were the central part with score 0.910, Zarinabad with 0.241 and then Mosian with 0.037. The results of the two methods are consistent with each other showing their reasonable accuracy.
  Keywords: Capability evaluation, Ecotourism, National natural monuments, AHP, TOPSIS, Dehloran
 • Fatemeh Ghorbani Piralidehi *, Hossein Agahi, Keumars Zarafshani, Azim Modabberi Pages 41-52
  Sustainable aquaculture industry can cause minimal harm to the environment end ensures food security and health of the society. As Guilan Province is an important pole of aquaculture in Iran, extension of sustainable aquaculture in it is of utmost importance. Also, the proper goal setting ensures the success of activities in this regards. This research aimed to study extension of sustainable aquaculture as a strategy for protection of the Guilan Province’s environment with emphasis on aquaculture goals of fishery sector. The general approach of the research is qualitative. Part of the data was obtained through a literature review and to analyze the qualitative data we used qualitative content analysis as well. Sampling was targeted and confirmed the validity of research findings through triangulation. Based on the research results and the opinion of the participants, the need to inputs management, production management, waste control, and marketing and sales of products, are the main issues in the current situation of province’s aquaculture. Also, the result showed that technical support to develop sustainable aquaculture, development of responsible aquaculture for protecting and improving the environment, and development of sustainable aquaculture through information and marketing support should be added to the current goals of aquaculture extension. We recommend considering proposed goals by researchers and fisheries experts when preparing goals for the department of fisheries.
  Keywords: Extension of sustainable aquaculture, Environmental Issues, Aquaculture goals, Production Management, Waste control
 • Ahmad Abbasi *, Mohammad Reza Malayeri Pages 53-65
  In recent years, the occurrence of sandstorms has been posing chronic challenges all around the world. It seems that their frequent occurrence and intensity is getting worse which requires more research endeavors. One major aspect of this phenomenon is the properties of particles which are required as inputs in many models and simulations for prediction of their movement and deposition as they move along their path. In this study, a literature survey was conducted for this phenomenon in Iran and around the world to quantify the impact of particle properties. The comparison reveals that particles are primarily made of SiO2, as the original component of quartz mineral. In most cases, the surface soil sampling analysis has led to a similar conclusion. Furthermore, the particles size distribution is one of the important criterions in determining the dust source. Based on this, it is probable that Khuzestan dusts came from abroad because of their fine size while we think that dusts in Zahedan have local sources. As such, we should be looking for a local way of dealing with this phenomenon in the latter area.
  Keywords: Dust Storm, Dust, Particle properties, Chemical analysis, Size distribution
 • Parisa Norouzifard, Mir Mehrdad Mirsanjari * Pages 67-80
  The main attraction of sustainable development is its community orientation. However, specific and widespread problems have attracted attention in most developing countries to achieve more development for stability. However, it must be noted that without removing the existing gap between the developed and developing world no sustainable development is possible. Sustainability has its origins in the ecological sustainability and comprises solving challenges of economic and natural dimensions. In the process of sustainable development, the role of social sustainability is very important in the realization of sustainable development goals, and in many circumstances various factors are also affected. We can say that sustainability is achieved when social sustainability with the aim of social justice, economic stability and environmental sustainability towards ecological balance are realized. This sustainable development approach is based on the idea that technology cannot make up for any reduction in natural resources and natural capital supplements and human construction capital. Considering the importance of the issue, measuring or estimating the stability or even being on the right track to meet these targets and using them in the decision-making for planning and management, requires a set of indicators. Selecting the right combination of indicators and the identification of key ones that are also alarming and coordinated can guarantee stability. Sustainability indicators, especially when used in combination, provide valuable tools for evaluating performance of countries and comparing them in the context of sustainable development. In this regard, in the present study in addition to the individual indicators, some of these combined indicators, including Index of Ecological Footprint, Environmental Sustainability Index, Environmental Performance Index, Surplus Bio-capacity Index, Environmental Vulnerability Index, Human Development Index, Genuine Saving Index, as well as a model with Pressure- State- Response is introduced.
  Keywords: Social, Economic, sustainable development, Index, Environmental
 • Seyed Mahmood Mirazizi, Abolfazl Sadegpour Firuzabad *, Ali Asadpour Pages 81-92

  Eco-museums in today’s world comprise a new form of museum to counteract the emergence of new threats to human identity, society and the environment. Eco-museum is a living natural site that showcases the natural identity of a region or nation. Also, local communities would be able to use these museums to interpret, protect and manage their natural and cultural heritage. Due to their nature, eco-museums, may create jobs and prosperity for local people and provide maintenance and conservation incentives towards sustainable development. In this paper, the role of eco-museums and their positive impact on environmental protection is examined for which we used a literature-based deductive approach. The results show that humans attempt to use the vast resources of the environment to cater for their needs and to prosper. However, in many cases these activities cause destruction and harm to the environment. Environmental crises require that people become aware of the correct relationship with the environment for their survival and improving their living standards.  Humans should also acquire correct visions to protect and improve the quality of the environment, if they desire sustainable development, and in this context eco-museums gain special importance.

  Keywords: Eco-museums, Environment, sustainable development, Conservation, culture, Ecotourism
 • Zahra Asadolahi *, Mostafa Keshtkar Pages 93-103
  Concurrent with increasing peoples’ knowledge of the links between human and environment, understanding the importance of ecosystems in human well-being has also increased. The relationship between human well-being and ecology under the title of "ecosystem services" has been intensively studied over the past decades.  Despite the general consensus on the overall concept of ecosystem services, there are now significant differences in the presented definitions. Given that many studies refer to the proposed framework definition for the Millennium Ecosystem Assessment (MEA), in this research, other major studies have been selected before and after the MEA framework. Many of these studies for explaining the concept of ecosystem services have taken different approaches in expressing key concepts such as structure, process, function, services and ecosystem benefits. Understanding the position and role of each of these concepts in the definition of ecosystem services is discussed in this study. However, it is hardly possible to determine the exact boundary between different approaches. The discussion of what constitutes the term of ecosystem services may seem to be very theoretical and scientific, but in practice when it comes to quantitatively assessing ecosystem services such as spatial planning, it will be very important to distinguish between the intermediate and final services because it helps researchers not to double count these services.
  Keywords: Ecosystem structure, Ecosystem process, Ecosystem function, Ecosystem services, Ecosystem benefits