فهرست مطالب

اقتصاد کشاورزی و توسعه - پیاپی 107 (پاییز 1398)
 • پیاپی 107 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سعید مهرجو*، رضا شاکری بستان آباد صفحات 1-21

  در تحلیل رفتار عقلایی مصرف‏ کننده اثبات یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک برای داده‏های مصرف اجتناب ناپذیر می ‏باشد. تحقیقات مربوط به توابع تقاضا زمانی صحیح خواهد بود که تابع تقاضا و مطلوبیت مبنا قرار گرفته، تقریب خوبی از تابع مطلوبیت و تقاضای حقیقی باشد. در این تحقیق از روش ترجیحات آشکار شده‏ جهت آزمون پایداری و وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصرف‏ کنندگان استان فارس برای سبد کالایی روغن طی دوره 94-1369 استفاده شده است. بر اساس نتایج در کل داده‏ های موجود تنها سه مورد نقض در سال های 1381 و 1372 ، 1382 و 1376 ، 1383 و 1376 مشاهده شد. آزمون کروسکال-والیس نشان داد که این تناقضات ناشی از تغییر در ترجیحات نبوده و ممکن است به دلیل خطا در اندازه‏ گیری یا تکانه‏ های غیر خطی ناپایدار باشد و فرضیه وجود رفتار عقلایی مورد تایید قرار گرفت. بنابراین داده‏های مصرف سبد روغن خانوارهای استان فارس در طی دوره مذکور با یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک قابل تفسیر هستند.

  کلیدواژگان: آزمون ترجیحات آشکار شده، ترجیحات مصرف‏ کننده، روغن خوراکی، فارس
 • زهرا نعمت الهی، نازنین فکوری، سید علی حسینی یکانی*، حمید امیرنژاد صفحات 23-45

  طی سال های اخیر، ابزاری نوین تحت عنوان بورس شاخص های هواشناسی، جهت مقابله با ریسک تولید معرفی شده است و در بورس های مطرح دنیا مبادله می شود. با توجه به وجود ریسک ناشی از تغییر شرایط آب و هوایی در بخش کشاورزی، در پژوهش حاضر ضمن معرفی بورس شاخص های هواشناسی، عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در بورس یاد شده، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شده است و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه از 160 کشاورز بخش خرم آباد شهرستان تنکابن، جمع آوری گردیده است. نتایج این پژوهش نشان داد، 79 درصد از کشاورزان منطقه تمایل به شرکت در بورس پیشنهادی شاخص های هواشناسی داشته اند و تنها 21 درصد تمایل به مشارکت در این نوع بورس نشان نداده اند. این درصد بالای تمایل به مشارکت در بورس شاخص های هواشناسی، حکایت از استقبال بالای کشاورزان از این ابزار جدید دارد. همچنین متغیرهای سن، نحوه مالکیت و ضریب ریسک گریزی کشاورزان بر سطح مشارکت کشاورزان تاثیر منفی داشته اند. تحصیلات، پس انداز احتیاطی و تنوع کشت نیز متغیرهای موثر و افزایش دهنده میزان مشارکت کشاورزان می باشند.

  کلیدواژگان: بورس، شاخص های هواشناسی، مشارکت کشاورزان، تنکابن، لاجیت ترتیبی
 • سید حبیب الله موسوی*، ایمان فیضی، صادق خلیلیان صفحات 47-79

  در مطالعه حاضر، با استفاده از الگوی تعادل فضایی قیمت ها، آثار اتخاذ سیاست قیمت تضمینی در بازار محصول گندم در سطوح استانی و کشوری بررسی شد. نتایج نشان داد که افزایش ده تا پنجاه درصدی قیمت تضمینی گندم طی پنج سناریو به افزایش 68/1 تا 11/8 درصدی عرضه و 109 تا 555 درصدی مازاد رفاه تولیدکنندگان می انجامد و مخارج دولت را نیز به میزان هجده تا 88 درصد افزایش می دهد. تغییرات یادشده، در نهایت، موجب کاهش رفاه اجتماعی به میزان 51 تا 228 درصد می شود، که نمایانگر عدم کارآیی این ابزار حمایتی در راستای افزایش رفاه جامعه است. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق، می توان دریافت که ساختار بازار گندم در استان های کشور و در نتیجه، حساسیت استان ها نسبت به افزایش قیمت تضمینی در زمینه تمامی شاخص های رفاهی و بازاری متفاوت است. از این‏رو، سیاست قیمت تضمینی با تعیین قیمت یکسان بین استان ها از کارآیی مناسب برخوردار نخواهد بود و لازم است در هر استان، قیمت تضمینی با توجه به کشش تولید تعیین شود.

  کلیدواژگان: الگوی تعادل فضایی، رفاه اجتماعی، قیمت تضمینی، گندم، ایران
 • اسماعیل پیش بهار*، رویا فردوسی، باب الله حیاتی صفحات 81-109

  افزایش رقابت، تنوع محصول و افزایش سطح آگاهی عموم باعث تحول اساسی در خواسته های مصرف کنندگان شده است. بنابراین، حفظ بازار فعلی و گسترش آن مستلزم کشف خواسته ها و جلب رضایت نسبی مشتریان از طریق ایجاد تغییرات لازم در نظام تولید، کیفیت، بازاریابی و فروش محصولات است. از این‏رو، در پژوهش حاضر، هفت شرکت لبنی به کمک عناصر آمیخته بازاریابی و بر اساس رضایت‏مندی مشتریان در شهرستان تبریز اولویت بندی شدند. بدین منظور، از روش تصمیم گیری چندمعیاره ترکیبی DEMATEL-ANP استفاده شد. نتایج نشان داد که از نظر مشتریان، «محصول» مهم‏ترین معیار در تامین رضایت نسبی مشتریان بوده و معیارهای قیمت، مکان و ترویج در اولویت های بعدی جای دارند؛ همچنین، شرکت لبنی A1 رتبه اول را در تامین رضایت نسبی مصرف کنندگان محصولات لبنی به خود اختصاص داد، شرکت های لبنی A2 وA3 نیز به‏ ترتیب رتبه‏ های دوم و سوم را به ‏دست آوردند و شرکت های A4 ، A6 ، A7  و A5 در رتبه های بعدی از لحاظ تامین رضایت نسبی مشتریان محصولات لبنی قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: عرضه آب، الگوی کشت، برنامه ریزی ریاضی اثباتی، دهگلان (دشت)، کردستان (استان)
 • محمد علی اسعدی، محمود حاجی رحیمی*، سید ابوالقاسم مرتضوی صفحات 111-132

  در سال های اخیر، برداشت های بی رویه آب به منظور تولید محصولات کشاورزی از سطح آب های زیرزمینی دشت دهگلان استان کردستان به شدت کاسته و این منبع حیاتی را با خطر جدی مواجه کرده است. مطالعه حاضر اثرات سیاست کاهش عرضه آب بر الگوی کشت محصولات، درآمد کشاورزان و میزان برداشت از آب های زیرزمینی دشت دهگلان را مورد بررسی قرار داد. بدین منظور، یک مدل برنامه‏ ریزی ریاضی اثباتی (PMP) با رهیافت حداکثر آنتروپی (ME) مدل‏سازی و برآورد شد. داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای از طریق تکمیل 96 پرسشنامه توسط بهره برداران آب های زیرزمینی منطقه در سال زراعی 95-1394 به ‏دست آمد. نتایج نشان داد که با اعمال سیاست کاهش عرضه آب آبیاری، الگوی کشت به شدت تاثیر پذیرفته و به سمت محصولاتی مانند پیاز، سیب زمینی و خیار سوق یافته است؛ همچنین، در سناریوهای اول تا سوم، بازده ناخالص کل به ‏ترتیب 98/4، 96/9 و 94/14 درصد کاهش و بازده اقتصادی آب کشاورزی به‏ترتیب 65/5، 64/12 و 63/21 درصد افزایش خواهد یافت. در مجموع، با توجه به نتایج تحقیق، راهبرد اعمال محدودیت عرضه آب در کنار تغییر الگوی کشت می تواند به گونه ‏ای موثر برداشت آب را کاهش دهد و به حفظ و پایداری منابع آب زیرزمینی در دشت دهگلان کمک کند.

  کلیدواژگان: عرضه آب، الگوی کشت، برنامه ریزی ریاضی اثباتی، دهگلان (دشت)، کردستان (استان)
 • محمد بهادری*، رامتین جولایی، فرشید اشراقی، اعظم رضایی صفحات 133-163

  در مطالعه حاضر، الگوی بهینه کشت محصولات زراعی شهرستان ری با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی (متعارف) و همچنین، با لحاظ درجات مختلف مخاطره با استفاده از مدل های مخاطره‏ای موتاد، تارگت موتاد و موتاد پیشرفته تعیین شد. داده های مورد نیاز به روش میدانی و از طریق تکمیل 149 پرسشنامه از بهره برداران شهرستان ری و آمار و اطلاعات مدیریت جهاد کشاورزی، سازمان و ادارات ذی‏ربط در این شهرستان طی پنج سال زراعی 1389 تا 1394 جمع آوری شد. نتایج حاصل از مدل برنامه ریزی خطی نشان داد که در مقایسه با وضعیت فعلی، به‏کارگیری الگوی بهینه کشت بازده برنامه ای را 6/69 درصد افزایش می دهد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل های مخاطره‏ای موید آن بود که بین مخاطره و بازده برنامه ای رابطه مثبت وجود دارد؛ علاوه بر این، مدل های مخاطره‏ای در بالاترین سطح مخاطره، نتایجی مشابه با برنامه ریزی خطی دارند و الگوی ارائه‏شده از طریق مدل برنامه ریزی خطی در بالاترین حد ممکن از مخاطره است.

  کلیدواژگان: الگوی بهینه کشت، برنامه ریزی خطی، مخاطره، ری (شهرستان)
 • هرمز اسدی*، غلامرضا زمانیان، محمد نبی شهیکی تاش، محمد قربانی، محمدرضا جلال کمالی صفحات 165-182

  امروزه، تغییرات اقلیمی از متغیرهای کلیدی و تاثیرگذار در رشد عملکرد محصولات به‏شمار می‏رود. هدف پژوهش حاضر تعیین اثرات اقلیمی و روند زمانی و مکانی بر بهبود ژنتیکی لاین های گندم آبی در تحقیقات به نژادی کشور بود. داده های پانل مطالعه از 22 ایستگاه تحقیقات کشاورزی طی دوره 1393-1374 جمع آوری شد. در مطالعه حاضر، از تابع تولید تصادفی جاست و پاپ استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیر روند زمانی تاثیر مثبت و معنی دار بر ریسک و میانگین عملکرد لاین ها دارد، به‏گونه‏ای که میانگین عملکرد سالانه را 29 کیلوگرم در هکتار بهبود بخشیده است. اثر سال معرفی رقم بر میانگین و واریانس عملکرد لاین ها مثبت و از لحاظ آماری معنی دار بود. همچنین، اثر میانگین درجه حرارت و بارندگی در فصول مختلف بر میانگین و واریانس عملکرد لاین ها از لحاظ آماری معنی دار ارزیابی شد.

  کلیدواژگان: گندم آبی، تحقیقات، تابع تولید تصادفی، عوامل محیطی، روند زمانی
 • سید جواد میر* صفحات 183-205

  با توجه به آثار تغییر اقلیم و شرایط حاکم بر کشاورزی ایران و بر اساس سند توسعه گیاهان دارویی، باید تا پایان برنامه ششم توسعه، سطح زیر کشت گیاهان دارویی که گل محمدی حدود نوزده درصد آن است، از 16506 به پنجاه هزار هکتار برسد. این هدف‏گذاری در حالی است که تولید این گل در بسیاری از استان‏ها به دلایل مختلف مثل عملکرد پایین در واحد سطح و کم بودن ماده موثره این گیاه غیراقتصادی تلقی می شود. پژوهش حاضر، با رویکرد کاربردی و استفاده از شیوه‏های بازدید میدانی و مشاهدات تجربی و با روش تحلیلی- توصیفی و ماتریس سوات (SWOT) انجام شد. نمونه مورد مطالعه را 381 نفر از تولیدکنندگان و فرآوری‏کنندگان گل محمدی در شهرستان کاشان و همچنین، مسئولان و کارشناسان جهاد کشاورزی کاشان تشکیل می‏دادند. بر اساس نتایج تحقیق، سیاست توسعه گل محمدی، به‏جای تمرکز بر افزایش سطح زیر کشت، باید بر افزایش عملکرد در واحد سطح و بهبود کیفیت و متنوع‏سازی فرآورده‏های این گیاه تمرکز یابد و علاوه بر گلاب، باید تولید اسانس تام، ابسلوت و کانکریت در دستورکار واحدهای فرآوری قرار گیرد تا از ظرفیت‏های گیاه استفاده بهینه شود، که البته پیشنهادهایی هم در این زمینه ارائه شد.

  کلیدواژگان: گل محمدی، توسعه کشت، گیاهان دارویی، کاشان (شهرستان)، ایران
 • ابراهیم محمدی سلیمانی*، مجید احمدیان، علی کرامت زاده، محسن شوکت فدایی، ابوالفضل محمودی صفحات 207-238

  برنامه‏ ریزی برای تولید، جلوگیری از تخلیه زیان ‏آور سفره ‏های آب زیرزمینی و تعادل ‏بخشی بدین منابع طبیعی مستلزم توازن در منابع آب و بهینه ‏سازی فعالیت‏های زراعی است. برداشت بیش از حد از سفره آب زیرزمینی دشت جیرفت منجر به افت سطح ایستابی آبخوان شده و در صورت تداوم روند فعلی، اقتصاد مبتنی بر کشاورزی منطقه با تهدید جدی مواجه می‏شود. از این‏رو، هدف مطالعه حاضر تعیین میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت جیرفت با در نظر گرفتن همزمان اهداف اقتصادی و زیست ‏محیطی بود. بدین منظور، نخست، محاسبه دو هدف متعارض حداکثرسازی سود کشاورزان و کاهش مخاطرات زیست‏محیطی متناظر با چهارده سناریوی برداشت از منابع آب زیرزمینی در یک مدل برنامه‏ریزی ریاضی مثبت (اثباتی) (PMP) و با استفاده از نرم افزار GAMS صورت گرفت. سپس، با بهره ‏گیری از نظریه بازی‏ها (راه حل نامتقارن نش)، میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت جیرفت و الگوی کشت متناسب با آن تعیین شد. براساس نتایج مطالعه، هرچه میزان اهمیت اهداف زیست‏ محیطی بیشتر می‏شود، مقدار برداشت از منابع آب کاهش می‏یابد و در صورت قائل شدن به وزن یکسان برای اهداف اقتصادی و زیست ‏محیطی، میانگین برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی در سال زراعی 1395-1394، 773 میلیون مترمکعب می‏شود؛ همچنین، در الگوی کشت متناسب با برداشت بهینه آب، میزان برداشت آب 8/9 درصد، سطح زیر کشت موجود 9/14 درصد و درآمد خالص کشاورزان 9/5 درصد در سال کاهش می‏یابد. در نتیجه، پیشنهاد مطالعه حاضر اصلاح الگوی کشت موجود و کاهش حجم برداشت آب از منابع آب زیرزمینی دشت جیرفت با رعایت ملاحظات زیست‏ محیطی و منافع بلندمدت جامعه است.

  کلیدواژگان: آب زیرزمینی، برنامه‏ ریزی ریاضی مثبت (اثباتی) (PMP)، نظریه بازی‏ها، جیرفت (دشت)
 • مجید زارعی، ناصر مطیعی*، خلیل کلانتری صفحات 239-259

  زنجیره تامین محصولات کشاورزی نقش مهمی ‏در شکل ‏گیری و انسجام کسب ‏وکارها و فعالیت‏های اقتصادی بخش کشاورزی و امنیت غذایی ایفا می‏کند. محصول سیب ‏زمینی در استان همدان، با وجود کسب مقام اول تولید در کشور، با چالش‏های مختلف مواجه است که کارکرد زنجیره این محصول را کند می سازد. از این‏رو، هدف تحقیق حاضر شناسایی و تحلیل مولفه ‏های بازدارنده توسعه زنجیره تامین محصول سیب ‏زمینی استان همدان بود. با توجه به جامعه آماری تحقیق (واحدهای تولیدکننده سیب‏ زمینی‏ (6120=N))، نمونه ‏ای به تعداد 246 نفر در منطقه مورد مطالعه انتخاب شد. برای گردآوری داده ‏ها و اطلاعات مورد نیاز، از پرسشنامه و برای تحلیل داده ‏ها، علاوه بر آماره ‏های توصیفی، از روش تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج نشان داد که شش عامل فنی- زیرساختی، اجتماعی و خدماتی، سیاست‏گذاری، اقتصادی، آموزشی و ترویجی، و زیست ‏محیطی، در مجموع، 60/38  درصد از واریانس کل عوامل بازدارنده را تبیین می ‏کنند؛ همچنین، نقش عامل فنی- زیرساختی در توسعه زنجیره تامین سی ‏زمینی مهم تر از دیگر عوامل است. بنابراین، برنامه ‏ریزی و سرمایه ‏گذاری در به ‏روز کردن فناوری ‏های مورد استفاده در حلقه ‏های زنجیره تامین و همچنین، توسعه مکانیزاسیون در مراحل مختلف تولید، نگهداری، تبدیل و فرآوری، حمل ‏ونقل و توزیع می ‏تواند آهنگ توسعه زنجیره تامین را تسریع کند.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین، بازدارنده، توسعه محصول سیب ‏زمینی، همدان (استان)
|
 • Saeed Mehrjou *, Reza Shakeri Bostanabad Pages 1-21

  In analysing consumer rational behaviour, the proof of a neoclassical utility function for consumption data is inevitable. Researches of demand functions will be correct when the demand function and the basis of utility are a good approximation of the utility function and the actual demand. In this study, the revealed preferences method was used to test the stability and structural failure in Fars province's consumer preferences for the oil from 1990 to 2016. Based on the results, only three violations were found in the total data in the years 2002 & 1993, 2003 & 1997, 2004 & 1997. The Kruskal-Wallis test showed that these inconsistencies weren't due to change in preferences and may be unstable due to errors in measurements or nonlinear momenta, and the assumption of rational behaviour was confirmed. Thus, the consumption data of the oil basket Fars province's households can be interpreted using a neoclassical utility function.

  Keywords: Revealed preferences test, Consumer preferences, Edible oil, Fars
 • Zahra Nematollahi, Nazanin Fakouri, Seyed Ali Hosseini Yekani *, Hamid Amirnejad Pages 23-45

  In recent years, in order to deal with the production risk, new tools named Weather Exchange has been introduced and exchange in the many of world’s Stocks. Due to existing of the risk of changing weather conditions in the agricultural sector, this study aim to introduce the weather exchange. The factors affecting farmers, participation in the exchange above also is studied. For this purpose, the Order Logit models used and the data required is collected by interview and questionnaires with 160 farmers in Khorram Abad Area of Tonekabon. The results showed that 79 percent of farmers would like to participate in the proposed weather exchange and only 21% have not shown willingness to participate in this type of exchange. This high percentage of willingness to participate in this market indicated high tendency of farmers of this new tool. age, ownership and risk aversion coefficient of farmers have had a negative impact on the level of participation of farmers. Education, contingency reserve and diversification are also effective and multiplier variables on the participation of farmers.

 • S.H. Mousavi *, I. Feyzi, S. Khalilian Pages 47-79

  This study aimed at evaluating the regional and countrywide impacts of wheat support price regimes, using spatial price equilibrium model. The study results showed that increasing support price from 10 to 50 percent in five scenarios would lead to the increase in supply quantity by 1.68-8.1 percent and producer welfare by 109-555 percent as well as an increase in government outlay by 18-88 percent; in addition, these policies would decrease social welfare in the range of 51 to 228 percent, indicating the inefficiency of this policy approach. Also, the results revealed that provincial markets had different reactions to these policies in their mean prices, quantities and welfare changes. Therefore, adopting the same guaranteed price policies for wheat would not have suitable supportive effects across regions and the unique support price among provinces would be inefficient, rather these policies should be imposed relative to regional production elasticity’s.

  Keywords: Social welfare, Support Price, Wheat, Spatial Equilibrium Model (SEM), Iran (Provinces)
 • Esmaeil Pishbshar *, Roya Ferdowsi, B Hayati Pages 81-109

  Increasing competition, product diversity, and raising public awareness have driven consumer demand into fundamental changes. Thus, maintaining and expanding the current market require the discovery of demands and the satisfaction of customers through the creation of necessary changes in the production system, quality, marketing and sales of products. Therefore, this study aimed at ranking seven dairy companies through the elements of marketing mix, based on customer satisfaction in Tabriz County of Iran. For this purpose, a combined method of DEMATEL-ANP multi-criteria decision-making was used to prioritize the concerned companies. The results showed that "product" was the most important criterion in providing customers with relative satisfaction; and price, place and promotion criteria were in the next priorities. It was also concluded that Pegah Dairy Company was ranked the first in providing dairy consumer satisfaction. Dairy companies of Kaleh and Mihan were ranked the second and third respectively, and Ramak, Kohsaran, Sutich and Pak companies were ranked next in terms of satisfying the customers' satisfaction with dairy products.

  Keywords: Dairy Companies, Satisfaction, Marketing mix, DEMATEL-ANP, Multi-criteria Decision-making, Tabriz (County)
 • Mohammad Ali Asaadi, Mahmood Haji Rahimi *, Seyyed Abolghasem Mortazawi Pages 111-132

  Over recent years, unconventional extraction of irrigation water for producing agricultural products has decreased the level of groundwater in Dehgolan Plain of Kurdistan province in Iran, putting this vital resource at serious risk. This study aimed at investigating the effects of restrictive water supply policy on cropping patterns, farmers' incomes and the amount of water extraction from groundwater aquifer of Dehgolan Plain. For this purpose, a positive mathematical programming (PMP) model along with a maximum entropy (ME) model was developed and estimated. The required data was obtained in a two-stage cluster sampling method through completing 96 questionnaires from farmers in the villages of the region for the 2015-2016 farming year. The results showed that the irrigation water reduction policies had a great impact on the cultivation pattern and led farmers to products with more economic efficiency in water use. Furthermore, as a result of this policy, the gross margins in the first to third scenarios will decrease by 4.94, 9.96 and 14.94 percent, respectively, and the economic return on irrigation water will increase by 5.65, 12.64 and 21.63 percent, respectively. In conclusion, according to the results of this study, the strategy of restricting water supply along with the changes in cultivation pattern might effectively reduce water extraction and contribute to maintain and sustain the groundwater resources of the Dehgolan Plain.

  Keywords: water supply, Cropping pattern, Positive Mathematical Programming (PMP), Dehgolan (Plain)
 • Mohammad Bahadori *, Ramtin Joolaie, Farshid Eshraghi, Azam Rezaee Pages 133-163

  In this study, the optimum cropping pattern in Rey County of Iran was determined using Linear Programming model (conventional), considering various degrees of risk using risk models of MOTAD, Target MOTAD and Advanced MOTAD. The required data were collected through field study and filling out 149 questionnaires from beneficiaries of the county as well as the concerned Agricultural-Jehad Management and subordinate organizations and offices in five farming years of 2010-15. The results from linear programming model showed that compared to the present status, applying the optimized cropping pattern made 6.69 percent increase in programmed output. Also, the results from estimation of risky models suggested that there was a positive relationship between risk and the farm’s programmed output. Again, risky models in highest possible level of risk indicated results similar to those of linear programming, and the pattern presented by linear model was placed at maximum possible level of risk.

  Keywords: Optimum Cropping Pattern, Linear programming, risk, Rey (County)
 • Hormoz Asadi *, Gholamreza Zamanian, Mohammad.Nabi Shahiki Tash, Mohammad Ghorbani, Mohammad Reza Jalal Kamali Pages 165-182

  Today, climatic change is known as a key and effective variable on growth in crop yield. This aimed at determining the effect of environmental factors, time trend and places variables on improved genetic of irrigated bread wheat lines in breeding program in different research stations of Iran. The required panel data were collected from 22 locations in breeding program of irrigated bread wheat during 1995-2014. The study was conducted in a stochastic production function of Just and Pope. According to the results, the impact of time trend on mean yield and risk variance of the irrigated wheat lines was estimated positive and significant, improving the annual mean yield by 29 kg/ha. The impact of released year on mean and variance of the irrigated wheat lines was estimated positive and statistically significant as well. The impacts of mean temperature (0C) and amounts of raining (mm) in different seasons on mean and variance of the irrigated wheat lines were estimated significant.

  Keywords: irrigated wheat, research, Stochastic Production Function, environmental factors, Time trend
 • Seyed Javad Mir* Pages 183-205

  Given the consequences of climate change impacts on production and economic situation of Agriculture Sector of Iran, as emphasized by both the National Document for Development of Medicinal Plants and the Sixth Five Year Development National Plan of Iran, the area under cultivation of medicinal plants should increase from 16506 hectares (19 percent of which is already under cultivation of damask rose) to 50000 hectares by the end of the development plan. However, since the damask rose production yield in many provinces is relatively low and the level of active ingredients is not at a high enough level, the production of this flower may not be economically advisable. This study was conducted in descriptive and analytical methods using SWOT matrix for analyzing the primary and secondary data obtained from documents as well as field visits through deep interviews. The study results indicated that the damask rose development policy should focus on programs and activities aiming at increasing the production yield and improving the quality of flowers as well as the diversification of processed products, instead of emphasizing on increase in the area under cultivation; in addition, the damask rose processing mills should not limit their activities to the rose water, rather the rose oil, rose concrete and absolute should be induced to produce for using whole plant potentials.

  Keywords: : Damask Rose, Cultivation Development, Medicinal plants, Kashan (Province), Iran
 • Ebrahim Mohammadi Soliemani *, Majid Ahmadian, Ali Keramatzadeh, Mohsen Shokat Fadaei, Abolfazl Mahmoodi Pages 207-238

  Abstract Planning for production, preventing harmful discharge of the aquifers and equilibrium of groundwater resources requires a balancing the water resources and optimizing the crop activities. Excessive extraction from the groundwater table of Jiroft Plain in Iran has led to a decline in the level of the aquifer; and if the current trend continues, the economies of the region based on agriculture will face a serious threat. This study aimed at determining the optimal extraction of groundwater resources in this plain, taking into account the combination of economic and environmental goals, using game theory. Consequently, two conflicting objectives of maximizing farmers' profit and reducing the environmental hazards corresponding to 14 extraction scenarios of groundwater resources were calculated in a positive mathematical programming (PMP) model using the GAMS software. Then, using the game theory (asymmetric Nash solution), the optimum extraction of groundwater resources of the plain and the proportional cropping pattern were determined. Based on the results, the greater the importance of environmental objectives, the lower the amount of water extraction; and the average of optimal water extraction from groundwater resources in the crop year 2015-2016 would be equal to773 million cubic meters, while considering the same weight for economic and environmental purposes. Also, within the cropping pattern proportional to the optimal water extraction, there would be reductions in the amount of water extraction by 9.8, the existing crop area by 14.9 and the net income of farmers by 5.9 percent per year. Therefore, the study suggested the compliance with considerations of environmental goals and long-term benefits of the community to modify the existing cropping pattern as well as the reduction in water extraction volume from groundwater resources in the plain.

  Keywords: Groundwater, Positive Mathematical Programming (PMP), Game theory, Jiroft (Plain
 • Majid Zarei, Naser Motiei *, Kh Kalantari Pages 239-259

  Abstract Supply chain of agricultural products plays an important role in formation and coherence of businesses and economic activities of agricultural sector and food security. While Hamedan province stands in the first rank of potato production in Iran, it still faces various concerned challenges such as supply of resources, fluctuations in production, product losses, lack of processing infrastructure, and market regulation, slowing down the function of supply chain of potatoes. Therefore, this study aimed at identifying and analyzing the inhibitory components of development of potato supply chain in Hamedan province. Given the large number of farmers' statistical population (N=6120), a sample of 246 potato producers was selected in the studied area, using Cochran formula. The required data and information were collected through a questionnaire, the validity of which was confirmed by a panel of experts and researchers in the subject area and the reliability of which was calculated and confirmed by Cronbach's alpha (0.79). For analyzing the data, in addition to descriptive statistics, factor analysis technique was used. The results of the factor analysis revealed that there were six factors, including technical-infrastructural, social and service, policy-making, economic, educational and extensional and environmental factors explaining overall 60.38 percent of the variance of total deterrent factors. Based on the results, among others, the technical-infrastructural factor plays the most important role in the development of the potato supply chain. So, planning and investment in updating the technologies used in chain loops and also the development of mechanization at various stages of production, maintenance, conversion and processing, transportation and distribution can accelerate the supply chain development.

  Keywords: Supply Chain, Inhibitory Components, Potato Product Development, Hamedan (Province)