فهرست مطالب

پژوهش های اعتقادی کلامی - پیاپی 36 (زمستان 1398)
 • پیاپی 36 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/28
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مرضیه برزن*، کریم نجفی برزگر، اصغر قائدان، سید حسن قریشی کرین صفحات 7-28

  در این مقاله برآنیم گفتمان ائمه (ع) در مساله تقیه را با تکیه بر نظریه ی کنش گفتاری جان سرل که در حوزه ی تحلیل گفتمان قرار دارد، بررسی کنیم. تقیه از معتقدات کلامی- فقهی شیعه و رویکردی تاریخی برای حفظ موجودیت اقلیت در برابر اکثریت محسوب می شود. یکی از شیوه های مبارزاتی ائمه(ع) در عصر اموی و عباسی، روش «تقیه» است. ائمه(ع) بر حسب مقتضیات زمان و مکان، از تقیه در مبارزه با دشمن و پیشبرد هدف بهره می بردند. جان سرل رابطه ی میان زبان و جامعه را از منظر فلسفی واکاوی کرده است. نظریه ی کنش گفتاری سرل کارکردهای متفاوتی دارد و در فهم پاره گفتارها باید به معنای ثانوی آن ها توجه داشت. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخ گویی به این سوال است که چگونه ائمه (ع) با روش تقیه، از گفتارهایی استفاده کرده-اندکه معنای ثانوی آن ها مورد نظر بوده است و بیشتر از چه کنش های گفتاری بهره برده-اند؟ بررسی داده های تحقیق نشان می دهد ائمه(ع) بنا بر نظریه ی «افعال گفتاری» سرل برای پیشبرد اهداف خویش از عباراتی استفاده کرده اند که معنای ثانوی آن ها مد نظر بوده و کنش های گفتاری اظهاری، عاطفی و ترغیبی بیشترین کاربرد را داشته است، در حالی که از کنش های اعلامی و تعهدی بهره نگرفته اند.

  کلیدواژگان: تقیه، تحلیل گفتمان، کنش گفتار، ائمه (ع)، جان سرل
 • تقی بوربور اژدری، جعفر تابان*، رضا کهساری صفحات 29-56

  امامت و ولایت از کلیدواژ ه های قرآن و از بنیادی ترین بحث های کلامی میان شیعه و اهل سنت است. مفسران و متکلمان شیعه آیاتی از قرآن را دال بر اثبات امامت علی(ع) و اهل بیت(ع) می دانند و با توجه به براهین عقلی و روایات موثق وسیره عملی پیامبر(ص) ، معتقدند که امامت یک امر انتصابی از جانب حق تعالی می باشد و زمین هیچگاه از حجت الهی خالی نخواهد بود .مفسران اهل سنت بر تفسیر شیعه از این آیات شبهه هایی واردکرده اند. محمدعبده و رشیدرضا (صاحبان تفسیر المنار) با تاثیر از اندیشه های کلامی ابن تیمیه و فرقه وهابیت به این موضوع پرداخته اند. در مقابل مفسران شیعه از جمله آیت الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم کوشیده است به این شبهات پاسخ دهد و قراین محکمی برای اثبات آیات امامت بیابد. با توجه به این که مسئله امامت به عنوان یکی از مناقشه برانگیزترین بحث های اعتقادی میان فرق اسلامی است، به مقایسه میان آرای متکلمان و مفسران کمتر توجه شده، هدف این پژوهش بررسی تطبیقی دو دیدگاه و بیان اختلاف نظر دو تفسیر شاخص اهل سنت و تشیع است. پس از نقل هفت آیه و نقل روایات معتبر از مجامع حدیثی فریقین، دیدگاه های صاحب المنار (به عنوان نمونه ای از علمای معاصر اهل سنت) و دیدگاه صاحب تسنیم (به عنوان نمونه ای از علمای معاصر شیعه) طرح شده است. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی، با تکیه بر داده های کتابخانه ای سامان یافته است.

  کلیدواژگان: قرآن، امامت، بررسی تطبیقی، تفسیر المنار، تفسیر تسنیم
 • علی اصغر تجری* صفحات 57-70

  یکی از موضوعات کلامی، ویژگی ها و قابلیت هایی است که بر اساس برخی از آیات قرآن برای انسان ذکر می شود، برهمین اساس بسیاری از متکلمان و مفسران مقام خلیفه اللهی، تکریم الهی و امانت دار خدا بودن را برای انسان بر می شمارند. در خصوص ویژگی«امانت داری» انسان و اینکه منظور از"حمل امانت" از سوی انسان که درآیه 72 سوره احزاب به آن اشاره شده چه می باشد، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. مهمترین آنها دو دیدگاهی است که کاملا در برابر هم قرار دارند، یکی دیدگاه مشهور و رایج در دوره معاصر، که حمل امانت را به"امانت داری" انسان معنا می کند و آیه را دلیل ارجمندی و ظرفیت وجودی انسان، می داند و دیگری دیدگاهی که حمل امانت را به"خیانت در امانت" از جانب انسان، معنا می کند وآیه را در مقام تنقیص و بیان یکی از ابعاد منفی انسان معنا می کند . در این نوشتار، از طریق معناشناسی واژگان کلیدی آیه، به ویژه واژه "حمل" مضاف به "امانت" و با روش تجزیه و تحلیل محتوایی آیه و استفاده از قراین و شواهدی که در سیاق آیه و موارد دیگر قرآن وجود دارد، برداشت دوم متعین و یا لا اقل ترجیح پیدا کرده است.

  کلیدواژگان: انسان، حمل امانت، اشفاق، ظلوم، جهول
 • محمد جواد رودگر*، علی مردان خطیبی صفحات 71-90

  عقل در جهان بینی استاد شهید مطهری از منزلت ممتاز و موقعیت برتر درساحت دین شناسی و دینداری برخورداراست ، به گونه ائی که استاد شهید بر این باور بودند که در اسلام اصالت از آن عقل است. با عقل است که دین شناخته و شناسانده می شود. عقل در درک و درد دینی نقش متعالی دارد و راز چنین منزلت و کاربست عقل در ساحات و سطوح دین و دینداری همانا در عقلانیت اسلام و اسلام عقلانی است و اسلام شیعی درحقیقت اسلام عقل و عقلانیت بدون افراط و تفریط در همه حوزه های نظری و عملی است.اینک پرسش این است که در شعاع بینش و افق گرایش استاد شهید مطهری عقل از چه جایگاهی برخوردار بوده و ایشان موضع جریان های اسلامی(شیعی و اعتزالی) را در کاربست عقل چگونه بیان و تبیین کرده اند؟نوشتار حاضر پاسخ پرسش یاد شده پس از یک مقدمه با دو روش گزارشی و پژوهشی مورد کاوش و پردازش قرار داده و نگاه و نگره استاد شهید مطهری را در باب عقل شیعی توصیف و تفسیر کرده است.

  کلیدواژگان: عقل، عقل شیعی، عقل اعتزالی، نومعتزلیان، استاد شهید مطهری
 • احمد سعیدی*، یاسر حسین پور، مهدی ایمانی مقدم صفحات 91-118

  صدرالمتالهین متناسب با نگاه اصالت وجودی خود، تشکیک در مراتب وجود را بنا نهاد و آن را تشکیک خاصی نامید، اما در این که منظور او از تشکیک در وجود چه بوده، تفاسیر مختلفی ارائه شده است. برخی وحدت تشکیکی وجود را یک آموزه متوسط از حکمت متعالیه برای نزدیک کردن ذهن متعلمان فلسفه به سوی رای نهایی ملاصدرا(ره) یعنی وحدت شخصی وجود دانسته‌اند. برخی دیگر تشکیک وجود را نسخه فلسفی و تفسیر صحیح از وحدت شهود عارفان دانسته‌اند.اما برخی معتقدند که وحدت وجود عرفانی به معنای موجودیت همه موجودات به عین وجود واجب‌تعالی است و تشکیک صدرایی نیز دقیقا به همین معناست. بر این اساس، تشکیک بدان معناست که تنها یک وجود بسیط و اطلاقی محقق است و کثرات به‌رغم موجود بودن، وجودی غیر از آن وجود بسیط و مطلق و واحد ندارند. به عبارت دیگر، به اعتقاد طرفداران این تفسیر، صدرالمتالهین(ره) در صدد اثبات موجودیت همه وجودات به وجود خداوند، و یا به بیان دیگر، اثبات وجود بودن وجود خداوند برای همه موجودات بوده است.در این مقاله، تفسیر اخیر را دیدگاه نهایی ملاصدرا فرض کرده و با این اصل موضوع، برخی ادله او را برای اثبات این تفسیر، تقریر و بررسی نموده‌ایم.

  کلیدواژگان: خالقیت خداوند، وجود، وحدت، تشکیک، صدرالمتالهین
 • غلامعلی سنجری*، محمود مهرآوران صفحات 119-144

  درباره چگونگی کیفر اخروی و حقیقت اعمال دنیوی همواره بین اندیشمندان علم کلام بحث و اختلاف نظر، بوده است. برخی بر این باورند که رابطه اعمال و جزای اخروی قراردادی است و خداوند به ازاء اعمال، در آخرت بهشت و یا جهنم را آفریده است؛ این گروه را منکران تجسم اعمال می نامند. گروهی دیگر معتقدند که اعمال انسان در قیامت مجسم می شود. طرفداران این نظریه قائل به «تجسم اعمال» هستند که آنها را می توان به دو گروه تقسیم کرد: یکی قائلان به «صورت ملکوتی» و گروه دیگر قائلان به «انشاء نفس». در این مقاله نظریه موافقان تجسم اعمال به معنی صورت ملکوتی و مبانی و ادله آن ها را بررسی و تحلیل می کنیم. نتیجه تحقیق نشان می دهد که ادله عقلی ایشان از قوت کافی برای این نظریه برخوردار نیست و اگر برخی آیات قرآن و صراحت برخی روایات و شهود برخی از اهل دل نبود، اثبات این نظریه به مشکل برمی خورد.

  کلیدواژگان: کلام اسلامی، قیامت، معاد شناسی، تجسم اعمال، صورت ملکوتی
 • علیرضا طبیبی*، فاطمه دست رنج صفحات 145-170

  رویکرد معناشناسی و توجه به روابط مفهومی در پژوهش های قرآنی با ارائه راهکارهایی نظام مند، لایه های جدیدی از معنا را کشف و زمینه شناخت معنای واژگان را فارغ از هر پیش فرضی فراهم می آورد. واژه «خلیفه» از مفاهیم مهم قرآنی مرتبط با موضوع «امامت» است که مسائلی در خوانش قرآنی این واژه در کلام اسلامی مطرح است. بنابراین، تبیین دقیق این اصطلاح و کشف چگونگی ارتباط آن با مقام امامت، امری ضروری است. از این رو، مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی در صدد شناخت مولفه های معنائی «خلیفه» و سنجش میزان انطباق آن با مقام «امامت» است. تحلیل آیات مشتمل بر واژه «خلیفه» و مشتقات آن براساس قرائن همنشینی و هم آیی های این واژه در بافت آیات و کشف مولفه-های معناساز آن، منجر به کشف مراتب معنائی واژه «خلیفه» و انطباق مقام «نبوت» و «امامت» بر مقام «خلیفه اللهی» شده است. امر خلافت که بین مردم، همراه با تعقب، بعدیت و تاخر زمانی است در جانشینی انسان از سوی خداوند، تاخر کیفی داشته و مشتمل بر بالاترین مقامات ربانی و روحانی است. با عنایت به مولفه های معنایی «خلیفه» در قرآن و در نظر داشتن همنشین های این واژه، تمامی جعلیات الهی در امور تشریعی و تکوینی به اراده الهی است و وجود صفاتی چون ایمان، عمل صالح و علم برای احراز مقام استخلاف لازم است. لذا مفهوم واژه خلیفه با موضوع امامت در نظام معرفتی شیعه، تطابق دارد.

  کلیدواژگان: معناشناسی، خلیفه، نظام معرفتی، امامت
 • مصطفی عطار آبکناری، مهدی مهریزی*، محمد علی ایازی، کاظم قاضی زاده صفحات 171-194

  عبدالرحمان حنبکه میدانی از مفسران معاصر اهل سنت می باشد که در تفسیرش با نام معارج التفکر و دقائق التدبر، سوره های قرآن را بر اساس ترتیب نزول تفسیر کرده است. با توجه به بررسی انجام شده بر روی تفسیر مذکور، مباحثی مرتبط با اهتمام وی به تنزیل، در مبانی و روش های تفسیری یافت شد. این پژوهش بعد از ارایه آن مبانی و روش ها، به نقد و بررسی آنها می پردازد. ضرورت بحث، تبیین صحت و اعتبار این سبک از تفسیر است. همچنین این پژوهش از حیث نقد و بررسی مبانی و روش های میدانی بر مبنای اهتمام به ترتیب نزول در تفسیر معارج التفکر تازگی دارد. در نهایت بعد از نقد و بررسی آن مبانی این نتیجه حاصل گردید که اکثر موارد در مبانی و روش های تنزیلی تفسیر، بدون توجه به تنزیل هم می توان به فهم بهتری از آیات دست یافت و توجه به تنزیل در فهم آیات چندان کارگشا نیست.

  کلیدواژگان: نقد و بررسی، کارکرد، تنزیل، تفسیر معارج التفکر و دقائق التدبر
 • عبدالحمید فرزانه* صفحات 195-224

  هدف از این پژوهش بررسی آزاداندیشی و آفات و موانع آن از نظر قرآن کریم است که به روش تحقیق کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی توصیفی انجام شده است.یافته ها نشان می دهد بر اساس تعالیم قرآن، ایفای نقش خلیفه الهی انسان جز با آزاداندیشی میسر نیست و هدف بعثت پیامبران باروری اندیشه ها و هدایت مبتنی برتبیین و تفکر و بصیرت افزایی می باشد. بر اساس آیات قرآن ، آزاد اندیشی دینی حقی همگانی است و عدم اندیشه ورزی و استفاده نکردن از خرد موجب سقوط انسان بوده و شنیدن سخنان مختلف و انتخاب برترین ها مورد تشویق قرار گرفته است. نتیجه آن که تکامل انسان از منظر قرآن در گرو آزاد اندیشی او است و اموری چون ترس از غیر خدا، پیروی کورکورانه از سنتهای خانوادگی و بزرگان ، تکیه برظن و غفلت از برهان ، ناپرهیزگاری و هواپرستی، دنیازدگی، قدرت طلبی و... از آفات و موانع آزاداندیشی است.

  کلیدواژگان: خدا، انسان، آزاد اندیشی، آفت، قرآن کریم
 • محمد حسن قدردان قراملکی* صفحات 225-246

  قرآن اولین و مهم ترین منبع در تفسیر آموزه های اسلام است که اعتبار آن از حیث سندی و دلالی مورد اتفاق اکثریت اندیشوران مسلمان است، لکن در طول تاریخ برخی - اعم از اهل سنت و تشیع مثل قرآنیون و اخباریون - در یکی از آن دو یا در هر دو دچار تردید یا انکار شده اند. مکتب تفکیک به رهبری میرزای مهدی اصفهانی اهتمام خاصی به منبع روایات داشته است، اما در باره اعتبار قرآن به عنوان منبع معرفتی دین موضع متفاوتی دارد. در این مقاله نشان داده خواهد شد که مکتب تفکیک خصوصا طیف اولشان در باره اعتبار سندی و دلالی قرآن موضع تردید یا انکار داشتند و یا آن لازمه مبانی شان است. بخش اول مقاله به تبیین موضع برخی از مکتب تفکیکی ها در خصوص جرح در اعتبار سندی قرآن با طرح نظریه تحریف از نوع حذف و نقد آن پرداخته است. قسمت دوم مقاله به بررسی و نقد موضع آنان مبنی بر تضعیف اعتبار دلالی آیات قرآن با تمسک به ادله ای مانند: تقسیم علم انسان به الهی و بشری، قرینه منفصله انگاری روایات نسبت به قرآن، تفکیک نصوص از ظواهر، اختصاص یافته است.

  کلیدواژگان: مکتب تفکیک، قرآن، تحریف، قطعی الصدور و الدلاله، میرزا مهدی اصفهانی
 • زری پیشگر*، مرتضی سمنون، سیدمحمداسماعیل سیدهاشمی، عنایت الله شریفی صفحات 247-263

  «آیا زندگی دارای معناست؟ معنای زندگی چیست؟» سوال از معنای زندگی تاریخچه ای به طول دوران زندگی انسان دارا می باشد.از مهمترین معانی در عبارت "معنای زندگی "که درادیان ابراهیمی به آن معتقد می باشند، معنای زندگی عبارت اخری هدف زندگی است. سوال بعدی آن است که آیاانسان ها در زندگی خود معنا را ایجاد می کنند؟ و یا معنا فی نفسه موجود است و باید توسط انسان کشف شود؟در صورت اول معنای زندگی امری جعلی می شود و در صورت دیگر امری حقیقی می باشد. ادیان الهی با محکم ترین پاسخ ها بهترین وسیله برای نجات انسان ها از سرگردانی وپوچی در زندگی می باشند.در این پژوهش نظر مختار آن است که زندگی با شناخت خدا وارتباط با او معنادار می شود.با مشخص شدن معنا در زندگی نوبت به انتخاب شیوه ونوع رفتارها واهداف در زندگی می رسد.پیوند و ارتباط محکمی میان معنا وسبک زندگی موجود
  می باشد .در این باره نظر برخی از اندیشمندان را آورده ایم.

  کلیدواژگان: زندگی، معنای زندگی، هدف، کشف، جعل، سبک، دین
|
 • marzieh barzan*, Karim Najafi Barzegar, azghar quedan, Shsan Qurishi Pages 7-28

  In this article, we intend to examine the discourse of the Imams (as) on the issue of taqiyya, relying on John Searle's theory of speech action, which is within the domain of discourse analysis. Taqiyya is a Shi'a theological-jurisprudential doctrine and a historical approach to preserving the existence of a minority against the majority. One of the Imam's (AS) campaigns in the Umayyad and Abbasid era is the method of 'taqiyyah'. According to the requirements of time and place, the Imams used taqiyyah to fight the enemy and advance the cause. John Searle has explored the relationship between language and society from a philosophical perspective. Searle's theory of spoken action has different functions, and one must pay attention to their secondary meaning in understanding fragments. This descriptive-analytical study seeks to answer the question of how the Imams (as) used discourses with their secondary meanings and more than what actions. Have they spoken a word? Examination of the research data shows that according to the theory of "verbal verbs", Sir Imam (AS) has used expressions that have a secondary meaning in mind and that the spoken, emotional speech acts have been used to further their goals. And persuasion was most used, while not benefiting from declarative and accrual action.

  Keywords: Taqiyah, Discourse Analysis, Speech Practice, Immortal Imams, John Searleh
 • Taghi Bourbour Ajdari, jafar taban*, Reza Kohsari Pages 29-56

  Imamate and velayat are among the keywords of the Quran and one of the most fundamental theological discussions between Shiites and Sunnis. Shiite commentators and theologians believe that the verses of the Qur'an are proof of the Imamate of Ali (AS) and Ahl al-Bayt (AS), and according to the rational arguments and authentic narrations of the Prophet (PBUH), they believe that the Imamate is an appointed matter by the Almighty. And the earth will never be devoid of divine authority. The Sunni scholars have cast doubt on the Shia interpretation of these verses. Mohammed Abda and Rashid Reza (the owners of the commentary on al-Manar) have been influenced by Ibn Taymiyyah and the Wahhabi theology. Shi'ite commentators, including Ayatollah Javadi Amoli in Tasnim's commentary, have attempted to respond to these doubts and find strong evidence to prove the verses of the Imamate. Since the issue of Imamate is one of the most controversial among the Islamic doctrinal disputes, the aim of this study is to compare the views of theologians and the lesser commentators. The purpose of this study is to compare the two views and to express the disagreement between the two interpretations of Sunni and Shiite indexes. After quoting seven verses and quoting authentic narrations from the hadith assemblies of Farrqin, the views of al-Mannar (as an example of contemporary Sunni scholars) and the views of Tasnim (as an example of contemporary Shiite scholars) are outlined. This research is organized in a descriptive-analytical manner, relying on library data.

  Keywords: Quran, Imamate, Comparative Study, Al-Mannar Commentary, Tasnim Commentary
 • Ali Asghar Tajari* Pages 57-70

  One of the theological issues is characteristics and capabilities tha are mentioned for man based on a number of the Qur'anic verses. Accordingly, many of the theologians and interpreters of office of Divine Caliph consider divine respect and trusteeship of man for God. There are different views about characteristic of man's "trusteeship" and what "lack of observation of trusteeship" by man means, as referred to in Ahzab: 72. The most important of them is the two views that are faced in contrast; one is the well-known view prevalent in modern times which implies lack of observation as man's "trusteeship" and regarding the verse as the reason behind honorability and existential capacity of man. Another view implied by man is lack of observation of trusteeship as non-trusteeship and it makes sense that he says the verse bears flaws and negative aspects. In this article, the second interpretation is being designated or at least is preferred through semantic sense of keywords of the verse, particularly word of "lack of observation" added to "trusteeship" and analysis of verse contents and use of evidence available in the register of the verse and the other verses of the Qur'an.

  Keywords: Man, caretaking, affair, oppression
 • Mohammad Javad Rudgar*, Ali Mardan Khatibi Pages 71-90

  Animal pain and suffering in the domain of nature are In the worldview, the wisdom of martyr Motahhari's master is of prime status and superior position in the field of religion and religiosity, in such a way that the master of martyr believed that in Islam, originality is from that intellect. It is with wisdom that religion is known and recognized. Reason has a transcendental role in religious understanding and pain. The mystery of such dignity and the use of reason in the areas and levels of religion and religiosity is rational in rationalism of Islam and Islam, and Shi'i Islam is in fact an Islam of reason and rationality without extremes in all theoretical and practical spheres. The question now is: what is the position of the master of martyr Motahhari Aql in the radius of vision and the horizons of orientation and how they express and explain the position of the Islamic flows (Shi'a and Nietzali) in the application of reason? The present paper answers the above question After an introduction, he examined and processed the two methods of reporting and research and looked at Shahid Motahari's professor's attitude toward Shi'i has been described and interpreted.

  Keywords: Intellect, Shiite intellect, Intellect retirement, New rationalist, Martyr Morteza Motahari Master
 • ahmad saeidi *, Yaser Hosseinpour, Mehdi Imani Moghaddam Pages 91-118

  According to his existential authenticity, Sadr al-Mutawla'in established an existence in the levels of existence and called it a special formulation, but there were various interpretations of what he meant in terms of existence. Some of the unity of the existence of existence is a modest doctrine of transcendental wisdom to bring the philosophers' minds closer to the ultimate vote of Mulla Sadra, the personal unity of existence. Some others believe that the existence of the existence is a philosophical version and an accurate interpretation of the unity of the witnesses of the mystics. But some believe that the unity of the mystical existence means the existence of all beings in the same vein and Sadra's arrangement is exactly the same. On this basis, matrix means that there is only one supernatural existence, and many, despite being, exist without the existence of a supreme, absolute and unified entity. In other words, in the opinion of the proponents of this interpretation, Sadr al-Muta'l-اīni sought to prove the existence of all being in the presence of God, or in other words, to prove the existence of God for all beings. In this article, the recent interpretation of Mulla Sadra's ultimate view assumes And with this principle, we have narrated and reviewed some of his arguments to prove this interpretation.

  Keywords: God CreationExistence, Unity, Contemplation, Sadr Al-Mutawlīn
 • gholamali sanjari* Pages 119-144

  Amongst the great theologians, there has always been a debate on the connection between the punishment of the hereafter and the actions of this world. Some theologians believe that the connection between the actions of this world and the punishment of the hereafter is contractual, and on this basis God has created heaven and hell; this group are known as the deniers of the ‘Visualization of Deeds’. The other group of theologians believe that our actions are embodied within us in the hereafter. Followers of this theory believe in the ‘Visualization of Deeds’ and they can be divided into two groups; those that believe the visualization to be in a celestial form and those that believe the visualization to be the essence of the soul. In this research paper, we will analyze the arguments presented by those theologians who accept the visualization of deeds in a celestial form. The result from this research suggests that rational reasoning alone, without the help of some verses of the Holy Quran, authentic narrations and the intuition of the heart, would not be able to prove this theory.

  Keywords: Islamic theology, hereafter, knowledge of the hereafter, embodiment of deeds – heavenly forms
 • alireza tabibi*, Fatemeh Dastrang Pages 145-170

  The semantic approach and attention to conceptual relationships by providing systematic solutions discover new semantic levels in Qur'anic research and provide the context for understanding the meaning of vocabulary without any presupposition.The term "caliph" is one of the important Qur'anic concepts related to the "Imamate", which deals with issues in the Qur'anic reading of this term in Islamic theology. Therefore, the exact explanation of this term and the discovery of how it is related to the position of Imamate is necessary. Therefore, the present article uses a descriptive analytical method to understand the meaningful elements of the "caliph" and its adaptation to the position of "Imamate". The analysis of the verses including the term "caliph" and its derivatives based on the conjunctions and the combinations of the term in the text of the verses and the discovery of its semantic components led to the discovery of the meaning of the term "caliph" and the adaptation of the position of "prophecy" and " Imamate "has been named" califah Allah ".The Caliphate among the people is followed by chase, afterlife and time delay, but in the succession of man by God, it has a qualitative delay and contains the highest sacred and spiritual authority. Considering the semantic components of the "caliph" in the Qur'an and considering the companions of this term, all divine forgeries in the affairs of theatrical and the developmental are to the divine will, and the existence of traits such as faith, good deed and science is necessary for the position of the substitute. Therefore, the concept of the word caliph corresponds to the subject of Imamate in the Shiite epistemic system.

  Keywords: Semantics, Caliphate, Epistemic System, Imamate
 • mohammad ali ayazi, kazem gazizadeh Pages 171-194

  Abdulrahman Hanbakah Meidani is a Suni Quran commentator who has interpreted Quranic Surahs in accordance with their order of revelation in his work entitled “Maarej Al-Tafakor va Daghyegh Al-Tadabor”. Researchers conducted on the above book show some discussions addressing the issue of the order of revelation in his interpretations methods. The current paper analyzes the examples following the introduction to the foundations and methods. The discussion seeks to explain the accuracy and validity of this method of interpretation. In addition, the current paper is new in addressing the issue of field study methods and foundation based on the order of revelation applied in the book Maarej Al-Tafakor va Daghyegh Al-Tadabor. Having analyzed the foundation of interpretation it was concluded that in most instances better understanding would be achieved in the absence of attention to the order of revelation in the foundations and methods of the order of revelation and taking into account the order of revelation (Tanzil) is not much required.

  Keywords: Analysis, Function, Tanzil (Revelation), Maarej Al-Tafakor va Daghyegh Al-Tadabor
 • Abdul Hamid Farzaneh * Pages 195-224

  This is a library research method and was conducted in a descriptive analytical manner .Findings showed that base on Qur`an and the role of man as divine caliph on earth is not possible without free thinking .The purpose of sending the prophets is to promote the reproduction of thoughts and guidance based on thought. According to the Qur`an free thinking has been everybody`s rights. Lack of thought and wisdom have caused the fall of man. Hearing different words and select the best are always encouraged. In conclusion human`s growth and evolution according to Holy Qur`an depend on free thinking. Things like fears of other than God, blinding following the family traditions , rely on suspicion and neglect of reasons and proof being too attached to worldly lipe , seeking power are all obstacles to free thinks.

  Keywords: God, Free thinking, pitfalls, Holy Qur`an
 • Mohammad Hassan Ghadrdan Ghara Maleki * Pages 225-246

  The Qur'an is the first and foremost source in the interpretation of the teachings of Islam, the validity of which is accepted by the majority of Muslim thinkers, but historically some - whether Sunnis or Shiites like the Qur'an and the Akhbaris - in either or Both have been in doubt or denied. The school of separation led by Mirza Mehdi Esfahani has had a particular interest in the source of traditions, but has a different position on the validity of the Qur'an as the epistemic source of religion. This article will show that the separatist schools, especially their first spectrum, either questioned or denied the validity or validity of the Qur'anic scripture, or they needed it. The first part of the article explains the position of some of the schools of distinction regarding the damage to the validity of the Qur'anic document by proposing a theory of distortion and its criticism. The second part of the article is devoted to examining and criticizing their position on undermining the validity of the Qur'anic verses by focusing on such arguments as: the division of human science into divine and human, the divisive aspect of the Qur'anic traditions, the separation of texts from appearance.

  Keywords: Separation School, Quran, Distortion, Qazi al-Sadur, al-Dula'ala, Mirza Mehdi Isfahani
 • zari pishegar*, Morteza Samanun, mohamad esmaeil said hashemi, enayatolah sharifi Pages 247-263

  Does life have meaning? What is the meaning of life? Question about the meaning of life has a history as long as human’s life. One of the most important meanings in the phrase “the meaning of life" believed by Abrahamid's religions is that the meaning of life is equivalent to the very purpose of life. The next question is that whether humans generate the meaning in their lives? Or the meaning exists per se and should be discovered by human? In the first case, the meaning of life becomes a fake matter and in the other case it becomes a real one. The divine religions, with the most decisive responses, are the best means to save humans from uncertainty and vanity in life. In the present study, the chosen viewpoint is that life becomes meaningful by the recognition of God and being connected to him. When the meaning becomes clear, then it would be the time for selecting the manner and type of behaviors and objectives in life. There is a strong connection between the meaning and the style of life. In this regard, some of the intellectuals’ opinions and viewpoints have been provided here.

  Keywords: Meaning, Life, The meaning of life, Objective, Discovery, Fiction, Style, Religion