فهرست مطالب

دانش و پژوهش حسابداری - پیاپی 56 (بهار 1398)
 • پیاپی 56 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/05
 • تعداد عناوین: 3
|
 • پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک و مقایسه دو روش با هم
  قدرت الله طالب نیا، ابوذر خوشدل گفشه صفحه 7
 • تاثیر EPS، DPS و ROE بر شاخص قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  زهرا مهر علی، ساسان مهرانی صفحه 8
 • موانع و مشکلات اجرایی تجدید ارزیابی در ایران
  ونوشه حقانی* صفحه 9