فهرست مطالب

 • پیاپی 52 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/07
 • تعداد عناوین: 12
|
 • بررسی اجزا و مدل های پیش بینی ورشکستگی
  ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺳﺘﺎﯾﺶ، ﻣﺤﻤﺪ ﮐﯿﺎﻣﻬﺮ صفحه 4
 • مشکل خطای اندازه گیری شاخص توبین,معیاری تاثیر گذار بر انجام تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت ها
  داریوش فروغی، سعید فرزادی صفحه 5
 • موسسات رتبه بندی اعتباری: نقش ها,مزایا,انتقادات و نحوه نظارت
  شهناز مشایخ، آمنه بذرافشان، زهره عارف منش صفحه 6
 • گذری نقدگونه برمقاله معیارهای اندازه گیری در حسابداری با تطبیق دیدگاه های معرفت شناسی دینی اسلام در برابر دیدگاه های غربی
  کامبیز فرقاندوست حقیقی، حسین بخشی صفحه 7
 • واحدهای دولتی و پاسخگویی تعهدی
  مهدی اسماعیلی صفحه 8
 • موسسات حسابرسی (حسابداران رسمی)
  صفحات 10-12
 • رویکرد ارزیابی چابکی درزمینه همکاری مشترک سازمانی
  ناصر پرتوی، الیاس سروی، محسن سروی صفحه 13
 • مدیریت سود؛ از نوع کارا یا فرصت طلبانه
  رشید تاتلی صفحه 14
 • چار چوب نظری گزارشگری مالی، از آغاز تا امروز
  مهدی کدیور صفحه 15
 • بررسی آثار مالی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت گاز استان های ایران
  مهرناز ساجدی صفحه 16
 • مقایسه ی انتظارات سودآوری سرمایه گذاران از طریق توجه به پایداری اجزای سود و قیمت سهام در شرکت های با اکثریت سهام دولتی و خصوصی
  آزاده صالح پور، امید صباغیان طوسی، محمد رضا سحری صفحه 17
 • بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری بر اساس شاخص های مبتنی بر نظریه فرامدرن پرتفوی در بورس اوراق بهادر تهران
  محمدرضا ختائی صفحه 18