فهرست مطالب

مطالعات اقتصاد انرژی - پیاپی 63 (زمستان 1398)
 • پیاپی 63 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی فریدزاد*، شمسی قاسمی، مهدی احراری صفحات 1-32

  حوزه‏ های بالادستی و پایین دستی نفت به ‏دلیل  تمرکز حجم وسیعی از دارایی ها و بالا بودن ارزش اقتصادی هر یک از این دارایی ها در جریان بهره برداری تحت تاثیر ریسک های بالقوه متعددی قرار دارند که در صورت وقوع خسارت، صدمات اقتصادی، مالی و انسانی جبران ناپذیری را بهمراه خواهد داشت. به همین دلیل بیمه دارایی های نفتی یکی از راهکارهایی است که می تواند هم در مدیریت ریسک و هم در جبران خسارات سهم بسزایی در کاهش آثار منفی اقتصادی طرح های نفتی داشته باشد. در حال حاضر تعیین حق بیمه جبران خسارات دارایی های نفتی و شرایط بیمه گری در اختیار شرکت‏های بیمه اتکائی بین المللی است و بنظر می رسد امکان بررسی صحت تعیین نرخ حق بیمه پیشنهادی این شرکت‏ها به سادگی امکان پذیر نیست. از این رو پژوهش حاضر به ‏دنبال آن است که با استفاده از روش ارزش در معرض خطر پولی یک دارایی نفتی که می توان آن را معادل حق بیمه آن دارایی در نظر گرفت، روشی برای تعیین ارزش بیمه ای دارایی های نفتی ارائه نماید. به همین منظور از روش پیشنهادی مذکور برای یک دارایی نفتی بیمه شده در شرکت‏های بیمه داخلی بعنوان نمونه استفاده خواهد شد. نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی، به طور معنی‏ داری از دقت و صحت بالا برخوردار بوده و می‏تواند به ‏عنوان یک روش سنجش در ارزش‏گذاری مبتنی بر ریسک و برآورد حق بیمه دارایی‏ های این حوزه مورد استفاده قرار گیرد و عملکرد بیمه گری دارایی های نفتی در سطح بین المللی بویژه در سطح بیمه های اتکائی با اطمینان بیشتری صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: ارزش گذاری دارایی نفتی، ارزش در معرض خطر پولی (MVR)، عوامل ریسک، مجموع ارزش قابل بیمه (TIV)، حق بیمه، بیمه نفت و انرژی
 • نادر دشتی*، غلامرضا کشاورز حداد، محمد ناصری فرد صفحات 33-55

  گازطبیعی به دلیل دارا بودن مزیت های زیست‏ محیطی، جایگاه ممتازی نسبت به سایر حامل های انرژی در سیاست‏ گذاری‏ های مصرف انرژی دارد. در ایران، بخش صنعت یکی از بخش‏های مهم مصرف کننده گازطبیعی به شمار می آید. هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه میان قیمت گازطبیعی و میزان گاز مصرفی صنایع کشور طی دوره زمانی 93-1374 می باشد. برای این منظور از متغیرهای مقدار گاز مصرفی صنایع، قیمت واقعی برق مصرفی، قیمت واقعی گازطبیعی مصرف شده و ارزش افزوده بخش صنعت برای دوره زمانی مورد نظر استفاده شده است. متدولوژی مورد استفاده در این مطالعه، برآورد مدل رگرسیونی پانل دو عاملی با ضرایب متغیر می باشد که با استفاده از این شیوه، ضرایب قیمت گازطبیعی برای صنایع مختلف تولیدی (براساس طبقه بندی بین‏ المللی فعالیت‏های صنعتی) به صورت مجزا برآورد گردیده است. نتایج نشان می دهد ضریب متغیر قیمت گازطبیعی برای صنایع مختلف تولیدی، به جز صنعت چوب و محصولات چوبی، برای تمامی صنایع معنادار می‏باشد. ضریب ارزش افزوده بخش صنعت، 18/0+ برآورد شده و نشان دهنده آن است که 1 درصد افزایش در ارزش افزوده بخش صنعت، منجر به 18/0 درصد افزایش در مصرف گازطبیعی می شود. در ضمن، مثبت بودن ضریب برآوردی قیمت برق، بیانگر آن است که برق به عنوان انرژی جایگزین برای صنایع به حساب می آید.

  کلیدواژگان: قیمت گاز طبیعی، مصرف گاز طبیعی، ارزش افزوده صنعت، رگرسیون پانل دوعاملی
 • تیمور محمدی، عبدالرسول قاسمی، مرتضی خورسندی، صباح باقری* صفحات 57-98

  مقاله حاضر اثرات شوک افزایش قیمت نفت بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی واقعی و تورم کشورهای منتخب صادرکننده و واردکننده نفت را با استفاده از رهیافت Global VAR، بررسی می کند. در این مقاله از 47 کشور استفاده کرده ایم که با گروه بندی آن ها در مناطق مختلف، تعداد 21 کشور/ منطقه در دوره 2015-1979 بررسی شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اولا، واکنش تولید ناخالص داخلی واقعی کشورهای صادرکننده نفت، بسته به بیشتر بودن ذخایر اثبات شده نفت و نسبت ذخایر به تولید نفت آن ها، متفاوت است. برای آن گروه از کشورهای صادرکننده نفت که نسبت ذخایر به تولید نفت بالاتری دارند، اثر افزایش قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی قوی ‏تر بوده؛ زیرا افزایش تولید و درآمدهای نفت، اثر مثبت و مستقیمی بر اقتصاد آن ها داشته است. ثانیا، آن گروه از کشورهای واردکننده نفت که شرکای اصلی تجاری کشورهای صادرکننده نفت بوده اند، کمتر تحت تاثیر شوک افزایش قیمت نفت قرار گرفته اند. ثالثا، واکنش تورم به افزایش قیمت نفت در کشورهای واردکننده نفت، نسبتا قوی بوده اما ماندگاری این اثرات، با توجه به اثرات ثانویه تورم، وضع سیاست‏های پولی و انعطاف پذیری بازار کار، متفاوت بوده است. از سوی دیگر، واکنش تورم به افزایش قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت، ناچیز یا حتی منفی بوده است که می تواند ناشی از واکنش نرخ های ارز این کشورها بوده باشد.

  کلیدواژگان: شوک افزایش قیمت نفت، وزن های تجاری، متغیرهای جهانی، Global VAR
 • ویدا ورهرامی*، عباس عرب مازار، فائزه حمزه صفحات 99-139

  با توجه به اهمیت نقش صنعت پتروشیمی در صادرات محصولات غیرنفتی و بحث ارزآوری این محصولات باید به این نکته توجه داشت که چه عواملی بر صادرات آنها موثر است. صنعت پتروشیمی نیازمند سرمایه هنگفت می‏باشد و یک کشور به تنهایی قادر به تامین این سرمایه نیست، لذا سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی از جمله راه‏ های تامین این کمبود مالی است. این نوع سرمایه ‏گذاری علاوه بر جبران کمبود مالی، باعث انتقال تکنولوژی و افزایش اشتغال نیز می‏گردد. در این تحقیق به بررسی و مقایسه اثر سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی بر صادرات چهار محصول منتخب و همچنین اثر درجه باز بودن تجاری بر سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی پرداخته شده است. برای این منظور از داده های مربوط به سال‏های 1395-1376 و روش معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط (SUR) استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می‏دهد که میزان سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی بر صادرات اثر مثبت داشته و اثر آن بر صادرات پلی اتیلن بیشتر از سه محصول دیگر است، همچنین اثر درجه باز بودن تجاری بر سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی مثبت و معنادار است.

  کلیدواژگان: صادرات، صنعت پتروشیمی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، E52
 • مرتضی ترابی*، داود منظور صفحات 141-172

  در این مقاله یک الگوی پویای سیستمی برای پیش بینی اثرات تولید نفت شیل بر عرضه و تقاضای نفت، طراحی و اجرا و تعامل میان تقاضای نفت، عرضه نفت اوپک و غیر اوپک، عرضه نفت از منابع شیل، قیمت نفت، رشد ‏اقتصاد جهانی، توسعه ذخایر جدید نفت و انرژی های جایگزین نفت مورد توجه قرارگرفته است. فرض شده است اوپک به صورت انفعالی عمل کرده و کسری تقاضای بازار را پوشش می‏دهد و سایر تولیدکنندگان نفت به صورت رقابتی رفتار می‏کنند. تولید نفت شیل با توجه به سود بلندمدت و حجم ذخایر نفت شیل طراحی شده است. قیمت نفت تابعی غیرخطی از ظرفیت مازاد تولید اوپک تعیین شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که تقاضای نفت به 117 میلیون بشکه در روز در سال 2030 با نرخ رشد متوسط 4/1 درصد افزایش خواهد یافت. عرضه نفت توسط کشورهای غیر اوپک، با رشد متوسط 9/0 درصد در سال به 64 میلیون و عرضه نفت شیل با رشد متوسط 10درصد سالانه به 19 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. عرضه نفت اوپک در حدود 34 میلیون بشکه در روز ثابت خواهد بود و قیمت نفت با رفتاری نوسانی بین 20 تا 130 دلار در نوسان خواهد بود.

  کلیدواژگان: قیمت نفت، نفت شیل، بازار جهانی نفت، پویایی سیستمی
 • محمود احمدی آذر، بهروز دری*، اکبر عالم تبریز، مسعود کسایی صفحات 173-207

  مدیریت و برنامه ریزی بهینه در صنعت پتروشیمی موجب کسب منافع اقتصادی فراوان و همچنین رونق صنایع وابسته می گردد. در این تحقیق، برنامه ریزی فنی و عملیاتی در شبکه زنجیره عرضه محصولات پتروشیمی مورد بررسی قرار می گیرد و به نحوه اخذ تصمیمات دوره‏ای همچون موجودی مواد اولیه و محصولات، قیمت گذاری، حمل ونقل و جریان مواد و محصولات به صورت بهینه پرداخته می شود. برای این منظور یک مدل بهینه سازی ریاضی چنددوره ای جدید ارائه می شود که با استفاده از آن می توان تصمیمات مذکور در صنعت پتروشیمی را مدیریت کرد. مدل پیشنهادی، به عدم قطعیت پارامترها با رویکرد برنامه ریزی استوار مواجهه می شود تا پاسخ ارائه شده از ریسک کمتری برخوردار باشد. تابع هدف مدل پیشنهادی بیشینه سازی سود سالانه مجتمع های پتروشیمی است، به طوری که قیودی از جمله محدودیت ظرفیت تسهیلات تولید و حمل ونقل ارضاء شود. مدل پیشنهادی، پیوسته و قابل تبدیل به یک مسئله کوادراتیک محدب است، لذا حل بهینه آن توسط سالورهای تجاری از جمله CPLEX امکان پذیر است. به منظور نمایش کاربردپذیری مدل، در بخش پایانی تحقیق به یک مطالعه عددی پرداخته شده است و مبتنی بر آن چند تحلیل حساسیت انجام شده و نتایج عددی و بینش مدیریتی ارائه شده است.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین صنعت پتروشیمی، بهینه سازی چنددوره ای، موجودی، قیمت گذاری، عدم قطعیت، برنامه ریزی استوار C02، C61، L11، Q41
 • مریم میلادی فر، تیمور محمدی*، بیت الله اکبری مقدم صفحات 209-241

  این تحقیق رژیم های مختلف برای بررسی اثر تکانه های قیمت نفت بر روی قیمت طلا و شاخص سهام بسته به رژیم ‏های مختلف با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری انتقال رژیم مارکوف بیزی طی دوره 1395-1388 برای ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا ما به بررسی رابطه غیرخطی قیمت نفت و طلا و شاخص بازار سهام در مرحله اول و هم چنین به تحلیل اثرات شوک قیمت نفت در رژیم‏های مختلف قیمت نفت بر قیمت طلا و سهام در مرحله دوم می‏ پردازیم. الگوی بهینه حاوی دو رژیم می باشد که طبق بررسی به عمل آمده رژیم یک متناظر با دوره های کاهش قیمت نفت و رژیم دوم متناظر با دوره های افزایش قیمت نفت است. بر اساس آزمون بروک دچرت و شینکمن و نسبت راست نمایی اثبات می شود که رابطه متغیر قیمت طلا و نفت و شاخص قیمت سهام غیرخطی می باشد. بر اساس احتمال رژیم ها، طول دوره رژیم یک بیشتر از رژیم دو است. مساله مورد نظر این مقاله بررسی ارتباط بین قیمت دارایی ها در هر یک از شرایط اقتصادی (رونق و رکود قیمت نفت) است به گونه ای که از کلی گویی پرهیز شود. اهمیت تحقیق به این جهت است که سرمایه‏ گذاران به دلیل احکام یگانه دچار اشتباه محاسباتی می ‏شوند، بدین صورت که تغییرات قیمت دارایی ها در دوران رونق و رکود قیمت نفت یکسان است، درصورتی که این طور نیست. پس از برآورد مدل مشاهده می شود که شوک قیمت نفت در رژیم یک بر قیمت طلا و سهام اثر مثبت دارد و شدت اثر آن بر سهام کمتر از طلاست. در رژیم دوم به دنبال شوک وارد شده به قیمت نفت، پویایی های قیمت نفت به گونه ای است یک جهش رو به افزایش به قیمت نفت ایجاد می کند. شوک قیمت نفت تاثیر مثبت بر قیمت طلا دارد. از طرفی یک شوک مثبت قیمت نفت تاثیر منفی روی قیمت سهام دارد که به تدریج این تاثیر منفی کم می شود. نتایج مدل نشان میدهد در هر دو رژیم اثر شوک قیمت نفت بر روی قیمت طلا مثبت و دارای اثر یکسان است؛ و این اثر بر روی شاخص سهام در هر رژیم متفاوت است.

  کلیدواژگان: رهیافت تغییر رژیم مارکوف، شوک قیمت نفت، اثرات غیرخطی، ایران C32، E32، H11، B23
 • وحید برادران*، شهران شفیعی صفحات 243-267

  پیش بینی دقیق مصرف سالیانه گاز کل کشور نقش تعیین کننده ای در تدوین راهبردهای تامین انرژی و سیاست‏گذاری این حوزه دارد. مدل رگرسیون زنجیره مارکف خاکستری روشی مبتنی بر داده های سری های زمانی است که عملکرد مناسبی جهت تحلیل و پیش بینی داده های مصرف سالیانه گاز دارد. رگرسیون زنجیره مارکوف خاکستری، ترکیبی از مدل زنجیره مارکوف و مدل رگرسیون خاکستری و ابزار مناسبی برای پیش بینی داده های تعداد کم با نوسانات تصادفی است. در این مدل، خطاهای پیش بینی حاصل از مدل رگرسیون خاکستری به تعدادی بازه با فواصل یکسان تقسیم و از میانگین بازه خطاها و ماتریس احتمال انتقال وضعیت زنجیره مارکوف مربوط به وضعیت خطاها، مقدار اصلاح شده خطا محاسبه و به مقدار پیش بینی مدل رگرسیون خاکستری اضافه می شود. در این تحقیق پیشنهاد می‏شود که به جای استفاده از میانگین فواصل، خطای هر بازه به‏ صورت عدد خاکستری بین حدود هر بازه به نحوی انتخاب شود که معیار دقت پیش بینی کمینه شود. به منظور تعیین نقطه بهینه فواصل خطا، از رویکرد طراحی آزمایش ها و طرح باکس-بنکن استفاده شده است. مطالعه کاربردی پیش بینی مصرف سالیانه گاز نشان می دهد که مدل رگرسیون زنجیره مارکوف خاکستری بهبود یافته، دقت بیشتری نسبت به مدل های خاکستری، رگرسیون خاکستری و رگرسیون زنجیره مارکوف خاکستری دارد.

  کلیدواژگان: مدل خاکستری، رگرسیون خاکستری، زنجیره مارکوف، طراحی آزمایش ها، C15، C53، C90، L95
|
 • Ali Faridzad*, Shamsi Ghasemi, Mehdi Ahrari Pages 1-32

  Upstream and downstream activities of the oil industry have to deal with mitigating risks of material and human loss associated with the use of industry assets, including through insurance cover. One of the important issues in insuring oil assets, is determination the value at risk of the asset in question. The main purpose of the present study is to fill the gap in terms of a scientific methodology for estimating the monetary value at risk (MVR) of a petroleum property and thus help in setting the correct insurance premium for any given oil asset. We use our method to calculate the optimal value at risk of an oil asset insured by Iranian insurance companies. Our estimated result is close to the actual premium charged. It thus offers us a scientific method, with high accuracy, which can be used to calculate risk-based valuation of oil assests and the associated insurance premium estimate.

  Keywords: C2, L10, M19Keywords: Petroleum Property Valuation, Monetary Value at Risk(MVR), Risk Factor, Total Insurable Value(TIV), Insurance Premium, Oil, Energy Insurance
 • Nader Dashti*, Gholamreza Keshavarz Haddad, Mohammad Naserifard Pages 33-55

  Natural gas has an advantageous position compared to other energy carriers in policy making of energy consumption due to its many advantages, especially in terms of environmental indicators. In Iran, the industrial sector is considered as one of the important sectors of natural gas consumption. The main purpose of this paper is to investigate the relationship between natural gas prices and industries gas consumption during the period 1374-1393 in Iran. Natural gas consumption, price of electricity, price of natural gas and value added of industry were the variables of interest. By using a two-factor panel model, we estimated the natural gas price coefficients for various industries (according to the international standard industrial classification of all economic activities) separately. Empirical results show natural gas price coefficient is significant for all industries except the wood industry and wooden products. The coefficient of value added of industry is equal to 0.18, which indicates one percent increase in value added of industry leads to eighteen hundredths percent increase in natural gas consumption. Also, the positive coefficient of electricity price shows that electricity is considered as an alternative energy for the industries.

  Keywords: Natural Gas Price, Natural Gas Consumption, Value Added, Two-Factor Panel Model, C51, Q41, Q47
 • Teymour Mohammadi, Abdolrassoul Ghassemi, Morteza Khorsandi, Sabah Bagheri* Pages 57-98

  This paper investigates the effects of oil price shocks on real GDP and inflation in selected oil exporting and importing countries using the Global VAR approach. We have used the data for 47 countries over the 38 years from 1979 to 2015 in this research. We have grouped the countries into 21 regions. Our results indicate that firstly that the impact of shocks on the real GDP of oil-exporting countries varies, depending on the volume of proven oil reserves and the ratio of reserves to oil production. For those oil-exporting countries that have a higher ratio of reserves to oil production, the effect of rising oil prices on their gross domestic product has been stronger, due to their greater ability to increase production in response to rising prices. Secondly, those oil-importing countries that have been major trading partners of oil-exporting countries are less affected by the shock of rising oil prices. Thirdly, the inflationary impact of rising oil prices has been relatively strong in oil-importing countries, but the persistence of these effects has varied depending on choice of monetary policy and flexibility of labor markets. On the other hand, inflationary impact of  rising oil prices in oil-exporting countries has been negligible or even negative, possibly due to the appreciation of the exchange rates of these countries.

  Keywords: shock of rising oil price, trade weights, global variables, Global VAR
 • Vida Varahrami*, Abbas Arabmazar, Faezeh Hamzeh Pages 99-139

  It is important for us to study the factors that impact the petrochemical industry, given its importance in nonoil exports in Iran.  The petrochemical industry requires heavy investments and most countries can not directly fund all the required investment, hence the importance of foreign direct investment in the sector.  Foreign direct investment also brings with it transfer of technology and employment. This paper assesses the responsiveness of foreign direct investment to the extent of openness of the economy and its impact on export of four selected products, using data for the period 1998 to 2017 and the SUR method.  Our results indicate that foreign direct investment has a positive effect on petrochemical exports, with the impact most marked for Polyethylene. We also find that trade openness has a positive impact on foreign direct investment.

  Keywords: Export, Petrochemical Industry, Foreign Direct Investment, : E52
 • Morteza Torabi*, Davood Manzoor Pages 141-172

  In this paper, we develop a dynamic system model to predict the effects of shale oil production on demand and supply of oil.  We study the interaction between demand and supply of OPEC and non-OPEC member countries and supply of shale oil, oil price, growth of the global economy, development of new oil reserves and  alternative energies. In our model, OPEC acts passively and covers the market demand deficit, while other conventional and unconventional oil producers operate in a competitive market. Shale oil production is estimated so as to maximize long-term profit and extraction of shale oil reservoirs.   Oil price is a non-linear function of OPEC's spare capacity. The results show that oil demand will rise to 117 million barrels per day in 2030, with an average annual growth rate of 1.4%. Oil supply from non-OPEC countries will grow at an average of 0.9 percent per year to 64 million barrels. Shale oil supply will reach 19 million barrels per day, indicating an average annual growth of 10%. OPEC's oil supply will fluctuate around 34 million barrels a day. Oil prices will fluctuate between $ 20 to $ 130 per barrel.

  Keywords: oil prices, shale oil, global oil market, system dynamics
 • Mahmoud Ahmadiazar, Behroz Dorri*, Akbar Alam Tabriz, Massoud Kassai Pages 173-207

  Optimal management and planning in the petrochemical industry will bring about many economic benefits, including depended industries. In this research we examine technical and operational planning in the petrochemical supply chain network to assess how to optimize periodic decisions such as inventory of raw materials and products, pricing, transportation and flow of materials and products. In the proposed mode we take into account the uncertainty of various parameters, in order to propose a low risk and robust planning approach. The objective function of the proposed model is to maximize the annual profit of petrochemical complexes, within the capacity constraints of production and transportation facilities. The proposed model is continuous and convertible into a quadratic convex problem, in order to allow the use of commercial programs such as CPLEX to find the optimal solution. In order to demonstrate the applicability of the model, we present a numerical study in the final section of the paper, which includes some sensitivity analysis, numerical results and managerial insights.

  Keywords: petrochemical products supply chain, multi-period optimization, inventory, pricing, uncertainty, robustness, C02, C61, L11, Q41
 • Maryam Miladifar, Teymour Mohamadi*, Beitollah Akbari Moghadam Pages 209-241

  This paper presents a differentiated approach for assessing the effect of oil price changes on gold price and the stock index, during upward and downward movements, using the Markov Switching Bayesian VAR model to analyze data for Iran over the period 2009 to 2016.  We study the non-linear relationship between the price of oil and gold and the stock market index during periods of price decrease (called data set 1) and periods of price increase (data set 2).We use the Brock Dechert and Shinkman test and the likelihood ratio to prove that the relationship between the price of gold and the Tehran stock exchange index with oil price is nonlinear. We aim to examine the relationship between the prices of gold and the value of the Tehran stock exchange index, as two key financial assets, and oil prices during upward and downward price movements in a manner that leads to specific predictions.  This research should allow investors to avoid losses due to decisions based on the thinking that the direction of causality between oil prices and asset prices remains the same during increasing and decreasing phases.  The estimated values of our model suggest that during periods of declining oil prices gold and the stock exchange index both increase in value, while the impact on gold is greater than on the stock exchange index. We find that during periods of rising oil prices, gold prices also increase, while the value of the Tehran stock exchange index tends to be negative, though the rate of decrease slows down over time.

  Keywords: Markov's regime change approach, Shock oil price, Nonlinear effects, Iran, C32, E32, H11, B23
 • Vahid Baradaran*, Shahran Shafiei Pages 243-267

  Accurate forecasting of annual gas consumption of the country plays an important role in energy supply strategies and policy making in this area.  Markov chain grey regression model is considered to be a superior model for analyzing and forecasting annual gas consumption.  This model Markov is a combination of the Markov chain and grey regression models. According to this model, the residual errors generated from the grey regression model are divided into a number of equal portions. We will add the calculated error terms to the values obtained through the grey regression in order to increase its accuracy.  We use the box-bench design to calculate the optimal value of the error term which produces the most accurate forecasts when using the Markov chain grey regression model. The experimental study of the forecasting of natural gas consumption indicates that the proposed Markov chain grey regression model is more accurate than they grey or conventional Markov chain regression models.

  Keywords: Grey Model, Regression Technique, Markov Chain, Design of Experiments, C15, C53, C90, L95