فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمود احمدی آذر*، بهروز دری، اکبر عالم تبریز، مسعود کسایی صفحات 1-30
  صنعت پتروشیمی از مهمترین صنایع در جهان است که مدیریت و تصمیم گیری بهینه در فعالیت های آن موجب کسب منافع اقتصادی فراوان و همچنین رونق و توسعه صنایع وابسته است. در این مقاله به مسئله مدیریت زنجیره تامین محصولات پتروشیمی پرداخته می شود. یک مدل بهینه سازی چندهدفه توسعه داده می شود که در آن با اخذ تصمیمات استراتژیک، سه هدف بلند مدت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در صنعت پتروشیمی تحقق می یابد. برای این منظور، ابتدا با استفاده از روش اپسیلون محدودیت تکامل یافته، هدف اقتصادی به عنوان تابع هدف و اهداف اجتماعی و زیست محیطی به عنوان اپسیلون قیود در نظر گرفته می شوند. سپس جبهه پارتویی از جواب های کارا بدست آورده می شود و در این جبهه، جوابی که دارای کمترین انحراف از ایده آل است به عنوان کاراترین جواب انتخاب و به مدیران صنعت پیشنهاد می شود. عدم قطعیت داده در مدل پیشنهادی با استفاده از رویکرد برنامه ریزی امکانی استوار کنترل شده است. نتایج عددی نشان می دهد که نه تنها نوسان بهینگی در رویکرد استوار پیشنهادی بسیار کمتر از رویکرد مقدار اسمی است بلکه به طور قابل ملاحظه ای نقص قیود کمتر می شود که موجب کاهش ریسک در تصمیم گیری است. به منظور حل مسئله پیشنهادی در ابعاد بزرگ، روش تجزیه بندرز بر مبنای روش حل چندهدفه اپسیلون محدودیت تکامل یافته به کار گرفته شده است. نتایج عددی نشان می دهند که رویکرد پیشنهادی به طور قابل ملاحظه در سه معیار کمی میانگین انحراف از ایده آل، کیفیت جواب ها و زمان اجرا بهبود ایجاد می کند و حل مسئله در ابعاد بزرگ را نیز میسر می سازد.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین محصولات پتروشیمی، بهینه سازی چندهدفه، برنامه ریزی امکانی استوار، اپسیلون محدودیت تکامل یافته، تجزیه بندرز
 • سید سعید میرحسینی، عادل آذر*، سعید جهانیان صفحات 31-58
  امروزه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)، به ابزاری مهم برای بهبود مزایای رقابتی سازمان ها تبدیل شده است، که در صورت موفقیت پیاده سازی این سیستم، شرکت ها می توانند به سرعت برتری رقابتی را در بازار جهانی کسب کنند. یکی از عوامل موفقیت در پیاده سازی این سیستم ها شناسایی صحیح ریسک ها و پاسخگویی مناسب به آنها در طول چرخه حیات است. این تحقیق با نگاهی نوآورانه به بررسی احتمال ها و موانع موفقیت پیاده سازی این سیستم (ERP) با استفاده از رویکرد سیستم های ابتکاری انتقادی (CSH) است؛ که هدف آن بنیادی و کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان زمینه ERP تشکیل می دهند؛ که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند مصاحبه هایی با دوازده نفر از این خبرگان انجام شد. یافته های این تحقیق نشان دهنده آن است که، ریسک های پیاده سازی سیستم ERP به سه دسته تقسیم می شوند که عبارت اند از: احتمال های قبل از شروع پیاده سازی، احتمال های زمان اجرا و احتمال های بعد از اجرا می باشد. همچنین نتیجه این پژوهش پیشنهادهایی برخاسته از اکتشاف و درک داوری های مرزی سودبران (داوری های اولیه درباره سیستم و نگاه کلی به آن برای شناسایی و در نهایت کنترل احتمال های پیاده سازی سیستم ERP را فراهم کرده است.
  کلیدواژگان: کنترل ریسک، سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)، سیستم های ابتکاری انتقادی (CSH)
 • مهین ثابت سروستانی، عباس مقبل باعرض*، امیر افسر صفحات 59-80
  به دلیل ورود کسب و کارها به زمینه رقابت بین شبکه ای، موفقیت نهایی آن ها به توانایی مدیریت برای هماهنگ کردن شبکه در هم پیچیده شده روابط بین شرکتی بستگی دارد. این کار با شناسایی ویژگی های ساختاری شبکه ها، برای مدیریت بهتر، آن ها را ضروری ساخته است. رویکردهای تحلیل و مدل سازی سنتی بیشتر روابط شرکت های تامین کننده-خریدار را در نظر می گیرند؛ از این رو، در بررسی اثرهای نظام ند ناشی از جنبه های ذاتی پیچیده ریخت شناسی و رفتاری در شبکه روابط، شکست می خورند. با اینکه شبکه های تامین از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارند؛ اما تنوع آن ها از نظر ساختاری کمتر شناخته شده است. از این رو بسیاری از پژوهشگران به استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی به عنوان ابزاری برای تحلیل ریخت شناسی شبکه های تامین، تاکید کرده اند. این مطالعه به مقایسه ویژگی های ساختاری شبکه تامین بین شرکتی در صنعت خودرو ایران و شرکت های برتر در این زمینه با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی با هدف شناخت تفاوت ساختاری آن ها پرداخته است. نتیجه های این پژوهش نشان می دهد؛ که شرکت های با عملکرد برتر در این صنعت، پیکربندی مناسبی برای پاسخ گویی به نیازهای بازار را نداشته و سرعت کمی در این زمینه دارند. همچنین آن ها از قدرت نفوذ بیشتر، دسترسی سریع تر به منبع ها و قدرت رابطه ای بالاتری نسبت به سایر شرکت ها را دارند؛ و روابط خود را به گونه ای مدیریت می کنند که اشتراک گذاری، انتقال دانش و یادگیری را برای آن ها آسان کند.
  کلیدواژگان: شبکه تامین، ویژگی های ساختاری، تحلیل شبکه اجتماعی، ساختار شبکه، صنعت خودرو
 • علی محتشمی*، علی نجفی، مقصود امیری، علیرضا ایرج پور صفحات 81-125
  استراتژی لجستیک، یک مزیت مهم برای عملیات مدیریت زنجیره تامین است که نیاز به برنامه ریزی متمرکز عملیات برای کاهش زمان و تحویل به موقع محصول جهت افزایش سطح رضایتمندی مشتریان را به دنبال دارد. در این مقاله هدف کمینه سازی زمان کل عملیات با لحاظ پارامترهای زمانی غیر قطعی و با رویکرد پنجره زمانی نرم در کل زنجیره تامین می باشد و با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی امکانی مدل برنامه ریزی ریاضی فازی را به مدل قطعی تبدیل می نماید. از آنجا که مدل مقاله از نوع برنامه ریزی خطی عدد صحیح صفر و یک بوده و متعلق به مسائل با پیچیدگی NP-hard است زمان حل مسئله با افزایش ابعاد مساله به شدت و به صورت نمایی افزایش می یابد. لذا برای پیدا کردن جواب های نزدیک بهینه مساله از الگوریتم های ژنتیک ، الگوریتم شبیه سازی تبرید استفاده شده است.سپس این الگوریتم ها با معیارهایی با یکدیگر مقایسه شده و الگوریتم برتر در هر معیار مشخص گردید.
  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین، بارانداز تقاطعی، برنامه ریزی خطی امکانی، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم شبیه سازی تبرید
 • محمدرضا غلامیان*، حسن زمانی باجگانی صفحات 127-146
  در این مطالعه ، مدل کنترل موجودی منسوخ شدنی کالاهایی که خرده فروشی می شود و با وجود تخفیف کلی در سفارش بررسی شده است. خرده فروش ها کالاهای منسوخ شدنی را بر اساس قیمت خریدی که وابسته به مقدار سفارش است، خریداری می کنند. فرضیه این مقاله این است که بین تصمیم های مختلف، مقدار سفارش با توجه به احتمال منسوخ شدن کالا در هر لحظه و قیمت خرید کالا با توجه به استفاده از تخفیف وابستگی دارد، در نظر گرفتن این وابستگی ها در مدلی هماهنگ، باعث بهبود عملکرد خرده فروش ها می شود. هدف مدل، کم کردن هزینه موجودی خرده فروش ها ، از راه پیدا کردن مقدار بهینه قیمت خرید و مقدار سفارش دهی می باشد. هرچند مدل های تخفیف برای کالاهای فسادپذیر که کالا با قیمتی ثابت یا تغییرپذیر است و در حال نابودی هستند، توضیح داده شده اند؛ اما به کار گیری این مدل ها، برای کالاهای منسوخ شده ای که بر اساس توزیعی احتمالی در آینده دچار کاهش تقاضا می شود، بررسی نشده است. درحالی که این شرایط واقعی و بسیاری از خرده فروش ها با آن رو به رو می شوند و در چنین شرایطی خرده فروش ها نیاز دارند که مشتری ها را به خرید بیشتر تشویق کنند. در این مدل، طول زمان منسوخ شدن کالا، توزیع نمایی دارد و نوع منسوخ شدن کالا ناگهانی است. مدل به صورت ریاضی توسعه داده شده و جواب بهینه و تحدب آن به وسیله مشتقات اول و دوم به دست آمده است. در انتها برای شفاف سازی مدل پیشنهادی، مثالی عددی ارائه شده و بررسی حساسیتی بر روی عامل های اصلی مدل انجام شده است.
  کلیدواژگان: کنترل موجودی، تخفیف کلی، منسوخ شدن، قیمت وابسته به مقدار سفارش
 • الهه بیگدلی، محمدرضا معتدل* صفحات 147-175

  هدف این مقاله ارائه مدل پویای همسویی کسب و کار و فناوری اطلاعات در سازمان های چابک می باشد. در راستای توسعه مدل پویای همسویی از چهارچوب قابلیت های پویا که یک چهارچوب نظری و مدیریتی تاثیرگذار، در پژوهش های مدرن سیستم های اطلاعات و چابکی است، استفاده گردید. بر اساس رویکردهای همسویی، همسویی فناوری اطلاعات بعنوان گستره ای تعریف می شود که در آن اهداف و برنامه های فناوری اطلاعات از اهداف و برنامه های کسب و کار پشتیبانی کرده و توسط آنها پشتیبانی می شوند. این پژوهش با استفاده از تکنیک دیمتل فازی  سعی در یافتن ارتباط قابلیت های فناوری اطلاعات و قابلیت های پویای مرحله بالاتر یعنی قابلیت های کسب و کار دارد تا از این راه پویایی های به وجود آمده در نتیجه همسویی، شناسایی و زمینه دست یابی به چابکی را فراهم سازد. برای بررسی مهم ترین عامل های چابکی و همسویی، داده ها از راه پرسش نامه ها که به وسیله صد نفر خبره تکمیل شده بود، جمع آوری گردید و با نرم افزارهای اس پی اس اس [1] و اسمارت پی ال اس [2] تجزیه و تحلیل شد. در شبیه سازی از ترکیب روش های دیمتل فازی و پویایی سیستم  برای طراحی ساختار مدل سازی پویا استفاده گردید و روابط علت و معلولی و ضرایب تاثیر با استفاده از با نرم افزارهای متلب[3] و اکسل [4] محاسبه شد. در آخر، مدل پویا به وسیله نرم افزار ونسیم [5] طراحی شد. بر اساس نتیجه ها، «قابلیت یادگیری فناوری اطلاعات» مهم ترین عامل تاثیرگذار است که بیشترین تاثیر را بر دیگر عامل ها دارد. «قابلیت پاسخگویی کسب و کار» بیشترین تاثیر را از سیستم می پذیرد.

  کلیدواژگان: همسویی، چابکی، قابلیت های پویا، سیستم دینامیکی، تکنیک دیمتل فازی
 • مهدی خانی*، عباس سقایی، کامبیز حیدر زاده هنزایی صفحات 176-196
  پیش بینی نتایج معرفی محصول یا برند جدید به بازار، با توجه به هزینه های بالای توسعه محصول و تاثیر عمیق شکست احتمالی آن روی آینده سازمان، از دهه های گذشته مورد توجه بسیاری از محققان و مدیران حوزه بازاریابی و کسب و کار بوده است. در این میان، وجود عوامل متعدد و متغیر که رفتار بازار را در واکنش به ورود یک محصول یا برند جدید شکل می دهند، پیش بینی را دشوار و دستیابی به مدلی مناسب برای تصمیم گیری درست را با چالش های جدی روبرو نموده است. به همین دلیل مدل های معرفی شده در این حوزه همچنان در حال توسعه و همگام سازی با مسائل جدید هستند. در این تحقیق تلاش شده با استفاده از مدل سازی عامل بنیان و قابلیتهای ویژه این روش و همچنین با بهره گیری از دستاوردهای تحقیقات گذشته، مدلی ارائه گردد که توان پوشش عوامل مختلف و متغیر بازار را دارا باشد و با ارتقاء توان پیش بینی نتایج ورود برند جدید به بازار، تصمیم گیری در مورد انتخاب استراتژی های نفوذ و توسعه را به حد مطلوب نزدیکتر کند. نتایج اجرای مدل با داده های ورودی مختلف و بر اساس سیاست های از پیش تعیین شده، بررسی و مقایسه گردیدند و سیاست های موفق معین شدند. آنچه در پایان تحقیق به دست می آید این است که با تغییر متغیرهای موثر بر معرفی محصول یا برند جدید، می توان تغییرات اساسی در نتایج ایجاد کرد.
  کلیدواژگان: مدلسازی عامل بنیان، عرضه محصول جدید، عرضه برند جدید، خرده فروش، استراتژی تمرکز
|
 • Mahmoud Ahmadiazar *, Behroz Dorri, Akbar Alem Tabriz, Massoud Kassai Pages 1-30
  The petrochemical industry is one of the most important industries in the world where optimal management and decision-making in its activities will bring about great economic benefits as well as prosperity and development of related industries. This paper deals with the issue of petrochemical product supply chain management. A multi-objective optimization model is developed in which the strategic, long-term economic, social and environmental goals of the petrochemical industry are achieved. For this purpose, first using the Epsilon constrained evolution method, economic objective is considered as objective function and social and environmental goals are constrained as Epsilon. Then, the Pareto front is obtained from efficient solutions and in this front, the solution with the least deviation from the ideal is selected as the most efficient solution and recommended to industry managers. The data uncertainty in the proposed model is controlled using a robust feasibility planning approach. The numerical results show that not only the optimal fluctuation in the proposed robust approach is much less than the nominal value approach but it also significantly reduces the constraint flaw which reduces risk in decision making. In order to solve the proposed large-scale problem, the Banders decomposition method is applied based on the Epsilon multiple-constraint evolution method. Numerical results show that the proposed approach significantly improves the mean, standard deviation, and runtime in three quantitative measures and enables large-scale problem solving.
  Keywords: Petrochemical Product Supply Chain, Multi-objective optimization, Robust Possibilistic Programming, Augmented Epsilon Constraint, Benders decomposition
 • Seyed Saeed Mirhosseini, Adel Azar *, Saeed Jahanyan Pages 31-58
  Today, the ERP system has become an essential and important tool for improving the competitive advantage of organizations and if this system implements successfully, companies can attain a competitive advantage in the global marketplace quickly. One of the success factors in the implementation of ERP systems is the proper identification of risks and appropriate responses to them throughout the lifecycle. Therefore, this research with an innovative point of view seeks to examine the risks and obstacles to the success of ERP implementation using the Critical System Heuristics (CSH) approach. The present research is both fundamental and applied in terms of purpose. The statistical population of this study is ERP elites, interviews with 12 of these elites were conducted using purposeful sampling method. The findings of this research indicate that the risks of implementing the ERP system are divided into three categories of risk before implementation, implementation time risks and post-implementation risks. In addition, the results of the study provide suggestions from the discovery and understanding of the boundary judgment of the stakeholders (initial judgments about the system and a general overview of it) in order to identify and ultimately control the risks of the implementation of the ERP system.
  Keywords: Risk Control, Enterprise Resource Planning (ERP), Critical System Heuristics (CSH)
 • Mahin Sabet Sarvestani, Abbas Moghbel Baarz *, Amir Afsar Pages 59-80
  Due to the entry of companies into the competition among the networks the ultimate success of companies depends on the ability of management to integrate the interconnected network of interfirm relationships. Hence, this has required the identification of the structural characteristics of the networks for their better management. Traditional modeling and analysis approaches focus on individual firms or use a dyadic lens. This approach, however, fails to account for the systemic effects resulting from the complex topological and behavioral aspects inherent in supply networks (SNs). In spite of economic importance, little is known about diversification in the structural shape or topology of SNs. Therefore, many researchers have emphasized the use of social network analysis as a tool for morphological analysis of SNs. In this regard, this study examines the structural characteristics of the supply network in the Iran automotive industry for understanding the structural difference between the high-performing companies and the others in their network. The results showed that high-performing companies are not properly configured to respond to market requirnments and have little agility in this regard. Also, they exhibit significant relational power, more timely access to resources, greater levels of knowledge sharing and learning among SN members. In other words, they manage their relationships in a way that facilitates sharing of knowledge and learning.
  Keywords: supply network, structural characteristics, Social Network Analysis, Network structure, auto industry
 • Ali Mohtashami *, Ali Najafi, Maghsoud Amiri, Alireza Irajpour Pages 81-125
  Logistics strategy is an important advantage for supply chain management operations, which requires centralized planning of operations to reduce time and timely delivery of the product to increase the level of customer satisfaction. Cross-dock is an efficient method to control inventory flow that is essential in supply chain management. The other objectives of the cross dock are inventory reduction, increased levels of customer responsiveness and better control of the distribution operation. This paper focuses on the optimization of the transportation scheduling and the planning of the movement inbound and outbound trucks with a soft window, where time parameters are considered uncertain. Therefore, a mathematical model is presented with the goal of minimizing the total time of operation in the supply chain and using the possibility Linear programming model converts the mathematical model into a definite mathematical model. Since the article model is zero and one linear programming type of the integer and belongs to NP-hard issues, the time to solve them increases with increasing problem dimensions. Therefore, genetic algorithm and Simulated Annealing algorithm are used to find optimal solution problems. The parameters used in meta_ heuristic algorithms were determined by Taguchi method with mini-tab software and their optimal values were extracted. Then, according to constant parameters including the number of suppliers, customers, cross-dock, inbound and outbound trucks, and product types, sample problems were generated at three small, meddle and large production levels, and at each level, seven problem samples were generated and total of twenty one issues were solved.
  Keywords: Supply Chain Management, Cross Docking, possibility linear programming
 • Mohammad Reza Gholamian *, Hasan Zamani Bajegani Pages 127-146
  In this study, a single-item obsolescence inventory model with one retailer and with all-unit quantity discounts has been investigated. The retailer purchases items with a possibility of future obsolescence based on the purchase price which is dependent into the order quantity. It is assumed in this paper that there are dependencies between different decisions on the amount of order quantity, considering the probability of obsolescence at any given moment and the purchase price of items by taking into account the use of discount. The aim of the model is to minimize the retailer’s inventory cost through the finding optimal purchase price and order replenishment. Although discount models have been developed for deteriorating items with a constant or varying rate of deterioration, but the use of these models, for obsolete items, in which the demand of item falls suddenly in the future based on a probability distribution, has not been so far investigated. While, these are the real conditions that many retailers are facing and in such situations the retailers need to encourage the customers to buy more. In this model, the length of obsolescence time is considered as exponential function and the obsolescence is occurred suddenly. The model has been developed mathematically and then the optimal solution and convexity are resulted from the first and second derivatives of objective function respectively. Finally, for the sake of clarity of the proposed model, a numerical example is presented and sensitivity analyses are performed on critical parameters of the model.
  Keywords: Inventory Control, All-unit Quantity Discount, Obsolescence, Price-Dependent on Order Quantity
 • Elaheh Bigdeli, Mohammadreza Motadel * Pages 147-175

  The purpose of this paper is to present a dynamic model of business and information technology alignment in agile organizations. Dynamic Capability Framework, an influential theoretical and managerial framework in modern information systems and agility research, has been used in order to develop the dynamic model of alignment. Based on alignment approaches, IT alignment is defined as the extent to which the IT mission, objectives, and plans support, and are supported by the organization’s mission, objectives, and plans. Therefore, this study uses fuzzy DEMATEL technique to find the relationship between information technology capabilities and higher-order dynamic capabilities, business capabilities, to identify dynamics of alignment and provide agility. To investigate the most important agility and alignment factors, data were collected through questionnaires completed by 100 experts and analyzed by SPSS and PLS software. In the simulation, a combination of fuzzy Dematel and system dynamics methods was used to design the dynamic modeling structure. The causal relationships and efficiency coefficients were calculated by using fuzzy Dematel method in MATLAB and Excel software. Finally, the dynamic model was designed by Vensim software. According to the results, “IT learning capability” is the most important factor that has the most impact on other factors and “Business responding capability” takes the highest effect from the system.

  Keywords: alignment, Agility, dynamic capabilities, system dynamics, Fuzzy Dematel Technique
 • Mahdi Khani *, Abbas Saghaei, Kambiz Heidarzadeh Hanzaee Pages 176-196
  The prediction of the results of introducing a new product into the market is one of the vital issues the organization executives face before investing in marketing activities. The impact of various factors on the market as well as the specific characteristics of the market, depending on the region and its product type, has made it difficult to predict market behavior. In Iran, retailers are effective players, especially in the FMCG market. The objective of this paper was to suggest a model to the marketing managers to predict the result of launching their new product to market considering their special market attributes. Agent-based modeling, as a tool for modeling complicated systems, can be helpful for simulating real-world conditions. In the present paper, agent-based modeling was used to model the market for agents including brand owners, retailers and consumers with particular profit functions. The introduction over a three-year period of a new soft drink in the Iranian market is considered as a case study. The results showed that taking into account the needs of retailers and consumers simultaneously and changing policies based on long-term profitability make the new product diffusion process successful.
  Keywords: agent-based modeling, new product launch, new brand launch, retailer, Focus strategy