فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی اراک - سال بیست و دوم شماره 5 (آذر و دی 1398)
 • سال بیست و دوم شماره 5 (آذر و دی 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مژگان هاشمیه* صفحات 2-5
 • سعید چنگیزی آشتیانی، مجید رمضانی، حسین پورچراغی، سید محمد افضلی، پرند پیروزی، سینا آتشی، علی زارعی* صفحات 6-17
  زمینه و هدف

   از جمله گیاهان با خواص درمانی متعدد، سابقه مصرف طولانی و متداول در طب ایرانی، نسترن کوهی یا گل سرخ وحشی با نام علمی Rosa canina از خانواده Rosace است. در این تحقیق به بررسی اثربخشی گیاه نسترن کوهی در بافت ها و اندام های مختلف بدن با تاکید بر مکانیسم درمانی آن، پرداخته شده است.

  مواد و روش ها

   مقاله حاضر یک مقاله مروری است. 176 مقاله در محدوده سال های2010 تا 2018 میلادی از بانک ها و موتورهای جست وجوگر اطلاعاتی چون سید، مگ ایران، آوید، گوگل اسکالر، اسکوپوس، ساینس دایرکت و پابمد، با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط استخراج و پس از مطالعه و فیش برداری مورد استفاده قرار گرفتند. 

  ملاحظات اخلاقی

   در کلیه مراحل پژوهش، کدهای اخلاق تحقیق و نشر رعایت شد.

  یافته ها

  در این مطالعات، به اهمیت نسترن کوهی به عنوان یک گیاه دارویی محافظت کننده کبدی، کاهنده قند و چربی خون، با خواص آنتی اکسیدانتی و ضد التهابی اشاره شده است. درواقع بیشترین میزان فعالیت فلاونوئیدی در خانواده رزاسه مربوط به نسترن کوهی است. مصرف عصاره گیاه در درمان بیماری های شایعی نظیر دیابت، کبد چرب، سنگ های ادراری و آلزایمر توصیه شده است.

  نتیجه گیری

   وجود تنوع کمی و کیفی بالایی از مواد موثر، سهولت دسترسی، نبود عوارض سوء ناشی از مصرف و بومی بودن این گیاه،  ضرورت بهره مندی از آن جهت کنترل و درمان بیماری های شایع انسانی را دو چندان می کند.

  کلیدواژگان: نسترن کوهی، کبد، دیابت، چربی خون، سرطان، ویتامین C
 • سعید حاجی هاشمی*، راضیه رجبی، عاطفه غیاث آبادی فراهانی صفحات 18-31
  زمینه و هدف

   آنتی بیوتیک جنتامایسین دارای عوارض جانبی سمیت کلیوی است. هدف این مطالعه بررسی اثرات پس درمانی خوراکی عصاره اتانولی مرزنجوش بر روی سمیت کلیوی جنتامایسین بود.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه 32 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به صورت تصادفی، به چهار گروه تقسیم شدند؛ گروه کنترل، گروه جنتامایسین (100 میلی گرم بر کیلوگرم) به صورت داخل صفاقی برای هشت روز و گاواژ آب مقطر برای دو روز؛ گروه عصاره اتانولی مرزنجوش، نرمال سالین به صورت داخل صفاقی برای هشت روز و گاواژ عصاره اتانولی مرزنجوش (40 میلی گرم بر کیلوگرم) برای دو روز؛ گروه جنتامایسین و پس درمان با عصاره اتانولی مرزنجوش، جنتامایسین (100 میلی گرم بر کیلوگرم، داخل صفاقی) برای هشت روز وگاواژ عصاره اتانولی مرزنجوش (40 میلی گرم بر کیلوگرم) برای دو روز. مقادیر اوره، کراتینین، سدیم، پتاسیم و اسمولالیته در نمونه های پلاسما و ادرار اندازه گیری شد. کلیه راست برای اندازه گیری MDA و FRAP استفاده شد.

  ملاحظات اخلاقی

   این مطالعه با کد اخلاق 8-106-90 توسط کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک با کد IR.ARAKMU.REC. 1394.284 به ثبت رسید.

  یافته ها

   تجویز پس درمان عصاره اتانولی مرزنجوش به صورت معنی داری سبب کاهش سطوح اوره، کراتینین، دفع مطلق سدیم، دفع نسبی سدیم و پتاسیم و MDA شد ولی کلیرنس کراتینین، اسمولالیته ادرار و FRAP را به صورت معنی داری افزایش داد. 

  نتیجه گیری

   تجویز خوراکی عصاره اتانولی مرزنجوش به صورت پس درمان با کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از رادیکال های آزاد در کلیه های آسیب دیده و کاهش پراکسیداسیون لیپیدی جنتامایسین سبب بهبود سمیت کلیوی ناشی از جنتامایسین شد.

  کلیدواژگان: جنتامایسین، سمیت کلیوی، عصاره اتانولی، گیاه مرزنجوش، موش صحرایی
 • مهدیه موندنی زاده، نیلوفر مرادی، راضیه امینی، بهزاد خوانساری نژاد، قاسم مسیبی* صفحات 32-43
  زمینه و هدف

  لوسمی لنفوسیتی مزمن شایع ترین لوسمی در بزرگسالان است که حدود 25 تا 30 درصد از کل لوسمی ها را شامل می شود. از علل مهم اتیولوژیک این لوسمی می توان به اختلال در مسیر پیام رسانی NF-kB اشاره کرد. دو پروتئین APRIL و BAFF با تاثیر در مسیر پیام رسانی NF-kB در بیماری زایی این لوسمی ایفای نقش می کنند. بنابراین در مطالعه پیش رو با توجه به اثر تنظیمی miRNA ها در بسیاری از فرایندهای سلولی، به پیش گویی miRNAهای شاخص هدف گیرنده ترانسکریپت های مربوط به APRIL و BAFF با استفاده از نرم افزار های بیوانفورماتیکی مختلف و اختصاصی پرداخته شد.

  مواد و روش ها

   بعد از دریافت توالی پروتئین های APRIL و BAFF از سایت NCBI، با کمک پایگاه های بیوانفورماتیکی miRanda، TargetScan، miRWalk، DIANA و miRDB با الگوریتم های متفاوت به بررسی و پیش گویی  miRNA های هدف گیرنده ژن های مذکور پرداخته شد.

  ملاحظات اخلاقی

   این مطالعه در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی اراک تصویب شده است.

  یافته ها

  درنهایت بر اساس امتیازدهی توسط نرم افزارهای بیوانفورماتیک مذکور و بالاتربودن امتیاز و هدف گیری مناسب تر، has-miR-145-5p و has-miR-185-5p به عنوان miRNA های هدف گیرنده ژن APRIL و همچنین has-miR-424 و has-miR-497 به عنوان miRNA های هدف گیرنده ژن BAFF معرفی و برای فاز مطالعات عملی آینده انتخاب شدند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نقش مهم ژن های APRIL و BAFF در روند طبیعی مرگ سلولی و تکامل سلول های B به نظر می رسد می توان از این mi-RNA های پیش گویی شده با کمک پایگاه های بیوانفورماتیک با الگوریتم متفاوت به عنوان بیومارکرهای مولکولی تشخیصی در جهت شناسایی بیماران مبتلا به لوسمی لنفوسیتی مزمن سود جست.

  کلیدواژگان: پایگاه های بیوانفورماتیک، لوسمی لنفوسیتی مزمن (B-CLL)، miRNA، ژن های APRIL و BAFF
 • محمدرضا سلیمان، مصطفی خلیلی، علیرضا سلیمان میگونی، مریم باعزم* صفحات 44-55
  زمینه و هدف

   تکنیک DNA نوترکیب، یک روش قدرتمند و مناسب برای تولید بیوپلیمرهای پروتئینی با اختصاصیت در توالی آمینواسید و شیمی فضایی است. پلی پپتید شبه الاستین بیوپلیمری زیست سازگار، زیست تخریب پذیر و غیرایمونولوژیک است که در مطالعات گوناگون بیوتکنولوژی مورد استفاده قرار می گیرد. تگ ELP یک تکنیک ارزان، سریع و غیرکروماتوگرافی برای تخلیص پروتئین های هدف است. در این مطالعه وکتور بیانی pET-MOD جهت کنار هم قرارگیری توالی ژن های ELP و پروتئین نوترکیب هدف، به منظور تولید پروتئین فیوژن نوترکیب به همراه تگ ELP طراحی و ساخته شدند. 

  مواد و روش ها

   ژن MOD پس از طراحی و سنتز در بین سایت برش XbaI و XhoI موجود در وکتور pET-32a (+) کلون، و به سلول های (E.coli-BL21(DE3 ترانسفرم شد. سپس، کلنی ها بر اساس اندازه پلاسمید جداسازی و به وسیله برش توسط آنزیم های با اثر محدود، بررسی شد. تایید نهایی کلنی های نوترکیبب با استفاده از PCR و توالی یابی (DNA (DNA sequencing انجام گرفت.
  ملاحظات اخلاقی این مطالعه در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی اراک با کد 11-146-92 تصویب شد.

  یافته ها

   جایگزینی توالی MOD در وکتور pET-32a (+) باعث حذف قطعات بیان کننده تگ های فیوژن (Thioredoxin:TRX Histidine:HIS ،S-tag)، سایت شناسایی هضم آنزیمی پروتئاز (TEV) و جایگاه کلونینگ چندگانه و اضافه کردن توالی های شناسایی آنزیم با اثر محدود اختصاصی ژن ELP و ژن هدف شد. درنتیجه در وکتور بهینه شده pET-MOD کاهش 466 نوکلئوتید در سایز و بهبود ساختار ثانویه حاصل شد.

  نتیجه گیری

   با توجه به بهبود ساختار فضایی و کاهش اندازه وکتور pET-MOD، و نیز امکان فیوژن کردن پروتئین نوترکیب با تگ ELP، امکان استفاده اختصاصی از این وکتور به منظور ELPyation پروتئین هدف وجود دارد.

  کلیدواژگان: پلی پپتید شبه الاستین، پروتئین نوترکیب، فیوژن پروتئین
 • نرگس انسان، اسحق رحیمیان بوگر*، سیاوش طالع پسند، فریبرز استیلایی صفحات 56-67
  زمینه و هدف

  بیماری مولتیپل اسکلروزیس، پیش بینی نشدنی و یکی از بیماری های تغییر دهنده زندگی فرد است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر ناتوانی کارکردی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس است.

  مواد و روش ها

   جامعه آماری، کلیه زنان و مردان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهرستان نیشابور بودند. در این پژوهش، نمونه شامل 47 نفر (22 نفر گروه آزمایش، 25 نفر گروه کنترل) بود، که به صورت تصادفی انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. گروه آزمایش، مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی را به مدت هشت جلسه دریافت کردند، گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. پیگیری نیز بعد از یک ماه صورت گرفت. آزمودنی ها به پرسش نامه ارزیابی ناتوانی سازمان جهانی بهداشت پاسخ دادند و داده ها با آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر با استفاده از نسخه 21 نرم افزار SPSS تحلیل شد. 

  ملاحظات اخلاقی

  این مطالعه با شناسه IR. NUMS.REC.1397.004 به تصویب کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی نیشابور رسیده است. 

  یافته ها

   نتایج حاصل از تحلیل واریانس آمیخته بدین شرح است: آزمون تک متغیره در مورد اثر زمان، حاکی از آن است که اثر زمان بر مولفه ناتوانی کارکردی معنی دار است. اثر تعاملی زمان و گروه بر مولفه ناتوانی کارکردی معنی دار است. نتایج تحلیل واریانس بین گروهی در میان دو گروه آزمایش و کنترل (0/05>P) نشان می دهد که بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (0/05>P). مقایسه زوجی اثر تعاملی زمان و گروه نشان داد بین مرحله پیش آزمون با پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد (P=0/001)، اما میان مرحله پس آزمون با پیگیری تفاوت معناداری وجود ندارد.

  نتیجه گیری

  بر طبق نتایج، درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش ناتوانی کارکردی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس اثرگذار و پایدار بوده است که از دلایل این پایداری می توان به سادگی درمان و آموزش سریع تر بیمار و همچنین کوتاه مدت بودن جلسات مداخله اشاره کرد.

  کلیدواژگان: کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، ناتوانی کارکردی، مولتیپل اسکلروزیس
 • رامین فلاح زاده، کسری اصفهانی، عباس اخوان سپهی، نسرین کمالی، بیژن بمبئی* صفحات 68-77
  زمینه و هدف

   آنزیم فلاوین ردوکتاز DszD به عنوان آنزیم کلیدی جهت تامین نیروی احیایی لازم در فرایند گوگردزدایی باکتریایی محسوب می شود. با توجه به اینکه سرعت فرایند گوگردزدایی به دلیل پایین بودن قدرت کاتالیتیکی این آنزیم پایین است، بنابراین به منظور بهره گیری از آن به عنوان کاتالیزور زیستی تجاری، افزایش قدرت کاتالیتیکی آنزیمی ضروری است.

  مواد و روش ها

   ساختار سه بعدی آنزیم فلاوین ردوکتاز DszD توسط سرور CPH-Model، پیش گویی و توالی آمینو اسید آن در پایگاه اطلاعات پروتئینی به منظور شناسایی مولکول های همولوگ جست وجو شد. بر اساس هم ترازی توالی آمینو اسیدهای آن با مولکول های همولوگ، باقی مانده های کلیدی در اتصال با سوبسترای فلاوین مونونوکلئوتید (FMN) شناسایی شد. باقی مانده کلیدی آسپارژین در موقعیت 77 با استفاده از روش جهش زایی هدفمند با فنیل آلانین جایگزین شد. 

  ملاحظات اخلاقی

  این مطالعه با کد IR.NIGEB.EC.1398.6.24 A به تایید کمیته اخلاق پژوهشی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری رسیده است.

  یافته ها

   همسانه سازی و بیان هریک از ژن های وحشی و جهش یافته به طور جداگانه انجام و قدرت کاتالیتیکی آنزیم های وحشی و جهش یافته تولیدی با یکدیگر مقایسه شد. نتایج سنجش فعالیت آنزیمی نشان داد قدرت کاتالیتیکی آنزیم جهش یافته نسبت به آنزیم وحشی به میزان 2/5 برابر افزایش یافته است.

  نتیجه گیری

   جایگزین کردن آمینو اسید فنیل آلانین به جای آمینو اسید آسپارژین در موقعیت 77 منجر به افزایش قدرت کاتالیتیکی آنزیمی در راستای افزایش سرعت فرایند گوگردزدایی می شود.

  کلیدواژگان: آنزیم فلاوین ردوکتاز DszD، فرایند گوگردزدایی باکتریایی، قدرت کاتالیتیکی
 • محمدسعید پورسلیمان، سید احمد حسینی، علیرضا اطمینان، حمید ابطحی، علی کولیوند* صفحات 78-89
  زمینه و هدف

   افزایش روزافزون استفاده از نفت و ترکیبات نفتی باعث آلودگی های زیست محیطی عدیده ای شده است. این پژوهش با هدف جداسازی، شناسایی و تعیین پتانسیل تجزیه نفت، توسط گونه باکتریایی بومی لجن نفتی انجام شد. 

  مواد و روش ها

  پس از تهیه لجن نفتی در ظروف استریل و کشت در محیط بوشنل هاس، 24 باکتری با تمایز کلونی به دست آمد. پس از شناسایی گونه های جدا شده با تست های بیوشیمیایی و مولکولی، گونه Acinetobacter radioresistens strain KA2 که بیشترین رشد و توانایی حذف نفت خام را داشت انتخاب شد. در ادامه، تجزیه غلظت های مختلف نفت خام در pHهای مختلف (5، 6، 7، 8 و 9)، شاخص امولسیون کنندگی و چسبندگی سلولی به هیدروکربن گونه انتخابی سنجش شد. سنجش کل هیدروکربن های نفتی با استفاده از دستگاه گازکروماتوگراف انجام گرفت.

  ملاحظات اخلاقی

   این مطالعه با کد 19250587962001 در کمیته پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه به ثبت رسیده است.

  یافته ها

   نتایج نشان دادند که راندمان حذف غلظت های 1، 2، 3، 4 و 5 درصد نفت خام توسط گونه جداسازی شده پس از هفت روز انکوباسیون برابر با 65/24، 76/14، 53/18، 31/84 و 25/21 درصد بود. میزان حذف نفت خام در pHهای معادل 5، 6، 7، 8، 9 به ترتیب معادل 42/04، 69/16، 65/24، 59/41 و 48/24 درصد بود. مقدار شاخص امولسیون کنندگی و چسبندگی سلولی سویه جدا شده در این تحقیق برابر با 59/14 و 13/69 درصد به دست آمد. 

  نتیجه گیری

   باکتری جداشده می تواند به عنوان یک گونه کارآمد در تصفیه نفت خام و ترکیبات نفتی استفاده شود.

  کلیدواژگان: لجن نفتی، جداسازی باکتری، زیست پالایی، هیدروکربن های نفتی
 • تورج سپهوند*، جلیل مرادی صفحات 90-99
  زمینه و هدف

   بین افسردگی و اضطراب در کودکان ارتباط و هم پوشانی زیادی وجود دارد و این متغیرها با وضعیت برتری جانبی نیز مرتبط اند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اضطراب فراگیر و اضطراب اجتماعی در کودکان چپ برتر و راست برتر دارای علائم افسردگی انجام شد.

  مواد و روش ها

   این پژوهش یک مطالعه دارای طرح علی مقایسه ای بود. جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی (پایه چهارم تا ششم) استان مرکزی بود. برای انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری دردسترس استفاده شد. ابتدا پرسش نامه های افسردگی، اضطراب فراگیر و اضطراب اجتماعی در مورد این کودکان اجرا شد. سپس دو گروه چپ برتر (31 نفر) و راست برتر (35 نفر) از کودکانی که نمرات آن ها در پرسش نامه افسردگی 19 و بالاتر بود، انتخاب شدند و از لحاظ اضطراب فراگیر و اضطراب اجتماعی مورد مقایسه قرار گرفتند.

  ملاحظات اخلاقی

  این مطالعه بخشی از یک پژوهش انجام شده در دانشگاه اراک است که با کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1397.298 در دانشگاه علوم پزشکی اراک به ثبت رسیده است.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل واریانس چندمتغیره، تفاوت معناداری را در ترکیب خطی متغیرهای وابسته دو گروه نشان داد (0/001=P). آزمون های تک متغیری تحلیل واریانس نیز نشان داد کودکان چپ برتر افسرده، اضطراب فراگیر بیشتری را نسبت به کودکان راست برتر افسرده دارند، اما در متغیر اضطراب اجتماعی تفاوت معناداری بین آن ها مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

   با توجه به آسیب پذیری بیشتر کودکان افسرده چپ برتر در برابر اختلالات اضطرابی، این کودکان به میزان بیشتری نیازمند شیوه های خاص پیشگیری و درمان افسردگی و به ویژه اختلال اضطراب فراگیر هستند.

  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب فراگیر، اضطراب اجتماعی، برتری جانبی
 • مرتضی غریبی، سیمین نجف قلیان*، فاطمه رفیعی، علی ناظمی، اسماعیل منصوری زاده صفحات 100-111
  زمینه و هدف

   دانشکده آمریکایی طب اورژانس برای تشخیص به موقع آسیب های سر به دنبال ترومای خفیف توصیه ای دارد؛ محققان در این مطالعه ارزش پیشگویی کنندگی و حساسیت و اختصاصیت این راهنمای بالینی را در نیاز به انجام سی تی اسکن بررسی کرده اند. مشخصات جمعیت شناختی، علائم بالینی، مکانیسم تروما، آسیب های فیزیکی موجود در تروما به سر و سابقه سوء مصرف مواد ثبت شدند.

  مواد و روش ها

   این مطالعه به صورت مقطعی به مدت 6 ماه بر روی بیماران بالای 18 سالی انجام شد که به اورژانس بیمارستان ولیعصر اراک مراجعه کرده بودند و معیارهای ACEP برای انجام سی تی اسکن در ترومای خفیف سر را داشتند. مشخصات جمعیت شناختی، علائم بالینی، مکانیسم تروما، آسیب های فیزیکی موجود در تروما به سر و سابقه سوء مصرف مواد ثبت شدند. هر دو ساعت سطح هوشیاری چک شد. در صورت وجود پاتولوژی در سی تی تحت درمان لازم قرار گرفتند و بیمارانی که پاتولوژی واضح نداشتند، پس از شش ساعت از اورژانس ترخیص و تا دو هفته به صورت تلفنی مورد پیگیری قرار گرفتند و در صوت بروز هر نوع اختلال در سطح هوشیاری، با انجام سی تی اسکن مجدد مورد بررسی قرار گرفتند.

  ملاحظات اخلاقی

   این مطالعه با کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1396.227 در کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک به ثبت رسیده است.

  یافته ها

   500 بیمار 335 نفر (67 درصد) مرد و 165 نفر (33 درصد) زن ارزیابی شد. میانگین و انحراف معیار سنی 2/01±46/39 سال بود؛ حساسیت راهنمای بالینی ACEP از نظر ارزش تشخیصی نیاز به انجام سی تی اسکن در بیماران ترومای خفیف سر، 100 درصد با ویژگی 46/3 درصد است (در توصیه دوم حساسیت 100 درصد و ویژگی 6/7) که نشان می دهد تست از حساسیت بالایی در تشخیص بیماران برخوردار است، اما ویژگی تست پایین است.

  نتیجه گیری

   راهنمای بالینی ACEM از نظر ارزش تشخیص نیاز به انجام سی تی اسکن در بیماران ترومای خفیف، با وجود اینکه دارای حساسیت بسیار بالا بود، از نظر ویژگی و ارزش اخبار مثبت و منفی بسیار پایین بوده که معیار قابل قبولی برای رد یا انجام سی تی اسکن در بیماران ترومای خفیف سر نیست.

  کلیدواژگان: ترومای خفیف سر، سی تی اسکن، سطح هوشیاری، ارزش تشخیصی، حساسیت
 • محمدرضا اسد*، شکوفه خردمند، نرگس خردمند صفحات 112-123
  زمینه و هدف

   فعالیت ورزشی به دلیل اینکه منجر به کاهش در سطوح برخی آدیپوکاین ها از جمله کمرین می شود، باعث بهبود در حساسیت به انسولین می شود؛ اما تاثیر تمرین استقامتی وتناوبی شدید بر سطوح کمرین و مقاومت به انسولین در موش های چاق شده ناشناخته است.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه 27 سر موش نر، به طور تصادفی به چهار گروه کنترل پایه (6= n)، تمرین استقامتی (8= n)، تمرین تناوبی شدید (8= n) و کنترل چاق بدون مداخل (5= n) تقسیم شدند. گروه استقامتی و تناوبی شدید به مدت هشت هفته به فعالیت پرداختند و سطوح کمرین پلاسما به روش الایزا اندازه گیری شد.

  ملاحظات اخلاقی

   تمامی مراحل اجرای پژوهش شامل نگهداری، اجرای پروتکل تمرین، کشتار رت ها و خون گیری بر اساس ضوابط کمیته اخلاقی انجام شد. این تحقیق در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران تصویب شد و در مرکز کمیته اخلاق پژوهشگاه علوم ورزشی با کد IR.SSRI.REC.1398/559 به ثبت رسید.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که کمرین در گروه استقامتی نسبت به گروه موش های چاق شده بدون مداخله کاهش معنی داری داشت (0/01>P)، ولی نسبت به گروه کنترل پایه تغییر معنی داری نداشت. همچنین، اختلاف معنی داری بین کمرین گروه تناوبی شدید با گروه موش های چاق شده بدون مداخله و گروه کنترل پایه وجود نداشت (0/05P). اختلاف معنی داری بین مقاومت به انسولین در گروه تناوبی شدید نسبت به تمرین استقامتی وجود نداشت (0/05P).

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد تمرین استقامتی و تناوبی شدید باعث کاهش مقاومت به انسولین می شود که این کاهش در تمرین استقامتی احتمالا به واسطه کاهش وزن و کمرین سرمی اتفاق می افتد.

  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، تمرین تناوبی شدید، کمرین، مقاومت به انسولین، موش های چاق
 • مینا میر نظامی، بهمن صادقی*، سجاد قدبیگی، فرید ثاقبی، مجتبی احمدلو صفحات 124-135
  زمینه و هدف

   آلوپسی آندروژنیک یکی از شایع ترین علل ریزش مو در مردان است. محلول ماینوکسیدیل یکی از پرمصرف ترین داروهای مورد استفاده در آلوپسی آندروژنیک است، اما این دارو عوارض جلدی متعددی از جمله خارش، پوسته ریزی و اریتم دارد که منجر به عدم تداوم مصرف می شود.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه کار آزمایی بالینی دوسوکور، 51 نفر مرد مبتلا به آلوپسی آندروژنیک تحت درمان با محلول ماینوکسیدیل پنج درصد به همراه عصاره بابونه هفت درصد قرار گرفتند و هم زمان نیز 49 بیمار به عنوان گروه کنترل با گروه اول همسان شدند و تحت درمان محلول ماینوکسیدیل پنج درصد قرار گرفتند. هر دو گروه به مدت شش ماه درمان و پیگیری شدند که در ابتدا و پایان طرح، ابزار سنجش که چک لیستی شامل متغیرهای شدت درد، میزان ریزش و عوارض و غیره بود، تکمیل شد. پس از جمع آوری داده ها و ورود اطلاعات در نسخه 18 نرم افزار آماری SPSS، با استفاده از آزمون های آماری (کای دو، تی مستقل، رگرسیون لجستیک) تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفت.

  ملاحظات اخلاقی

   این مطالعه با کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1395.456 در کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک و کد ثبت کارآزمایی بالینی 2017042420258N41 به ثبت رسیده است.

  یافته ها

  در هر دو گروه به تدریج شدت خارش و پوسته ریزی کاهش یافت. اما در گروه کنترل اریتم سیر افزاینده داشت. در حالی که در گروه بابونه، اریتم نیز کاهش داشت و هر سه مورد خارش، پوسته ریزی و اریتم، در گروه بابونه و ماینوکسیدیل به مراتب کمتر از گروه ماینوکسیدیل به تنهایی بود.

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد تجویز هم زمان عصاره بابونه هفت درصد منجر به کاهش شدت و مدت عوارض جلدی محلول ماینوکسیدیل پنج درصد در درمان آلوپسی آندروژنیک مردان می شود. بنابراین همراهی بیمار در ادامه درمان و متابعت از دستورات پزشکی افزایش یافته و نهایتا شانس درمان آلوپسی نیز زیادتر خواهد شد.

  کلیدواژگان: آلوپسی آندروژنیک، بابونه، ماینوکسیدیل
|
 • Mozhgan Hashemieh* Pages 2-5
 • Saeed Changizi Ashtiyani, Majid Ramezani, Hossein Poorcheraghi, Seyed Mohammad Afzali, Parand Pirouzi, Sina Atashi, Ali Zarei* Pages 6-17
  Background and Aim

  Among the plants with multiple healing properties and a long and common history of use in Iranian traditional medicine, is dog-rose plant with the scientific name of “Rosa canina” that belongs to the Rosaceae family. This study aimed to review the effectiveness of Rosa canina in treatment of different body organs and tissues and emphasizes its therapeutic mechanism.

  Methods & Materials

   This is a review study. About 176 papers published from 2010 to 2018 were extracted from PubMed, Science Direct, Scopus, Google Scholar, Ovid, MagIran, and SID databases using related keywords and entered into study. 

  Ethical Considerations

  Ethical issues (including plagiarism, misconduct, data fabrication, falsification, double publication or submission, redundancy) have been completely observed by the authors. 

  Results

  Different studies had indicated the importance of Rosa canina as a medicinal plant protecting liver, lowering glucose and lipid levels, and having antioxidant and anti-inflammatory properties. The highest flavonoid activity in the Rosaceae family is related to Rosa canina. The use of herbal extracts in the treatment of common diseases, such as diabetes, fatty liver, urinary tract and Alzheimer's, has been recommended.

  Conclusion

   High qualitative and quantitative diversity of effective ingredients, ease of access, absence of adverse effects of consumption and endemic nature of Rosa canina plant make it necessary to use it for the control and treatment of common human diseases.

  Keywords: Rosa canina, Liver, Diabetes, Blood lipids, Cancer, Vitamin C
 • Saeed Hajihashemi*, Razie Rajabi, Atefeh Ghiasabadi Farahani Pages 18-31
  Background

   and Aim Gentamicin antibiotic has some side effects such as nephrotoxicity. The aim of this study was to evaluate the post-treatment effects of using hydroethanolic extract of Origanum Vulgare (OV) on nephrotoxicity caused by gentamicin.

  Methods & Materials

   In this study, 32 male Wistar rats were divided into four groups of control (n=8), gentamicin (n=8; 100 mg/kg/day intraperitoneally for 8 days and gavage of distilled water for 2 days), OV extract group (intraperitoneal injection of normal saline for 8 days and using 40 mg/kg OV extract by gavage for 2 days), and gentamicin+ OV extract (intraperitoneal injection of gentamicin 100 mg/kg/day for 8 days and using 40 mg/kg OV extract by gavage for 2 days). The concentration of urea, creatinine, sodium, potassium and osmolarity were measured in plasma and urine samples. The right kidney was used to measure Malondialdehyde (MDA) and Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP).

  Ethical Considerations

  This article was obtained from a research proposal approved by the Research Ethics Committee of Arak University of Medical Sciences (Code:IR.ARAKMU.REC. 1394.284)

  Results

   Post-treatment administration of hydroethanolic extract of OV significantly decreased the concentration of urea, creatinine, absolute sodium excretion, relative sodium and potassium excretion, and MDA levels but significantly increased creatinine, urine osmolality and FRAP levels. 

  Conclusion

   Oral administration of OV extract as post-treatment method improved nephrotoxicity caused by gentamicin use by reducing oxidative stress of oxygen free radicals and lipid peroxidation in the affected kidneys.

  Keywords: Gentamicin, Nephrotoxicity, Origanum Vulgare, Rat
 • Mahdieh Mondanizadeh, Niloofar Moradi, Razieh Amini, Behzad Khansarinejad, Ghasem Mosayebi* Pages 32-43
  Background and Aim

   Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) is the most commonly occurring leukemia in adults, accounting for about 30-25% of total leukemia. One of the important etiological causes of this leukemia is the disruption of the Nuclear Factor Kappa B (NF-kB) signaling pathway. The two proteins of Apoptosis-Inducing Ligand (APRIL) and B-Cell Activating Factor (BAFF) play a role in the pathogenesis of this leukemia by affecting the NF-kB signaling pathway. In this study, due to the effect of miRNAs in regulating many cellular processes, the prediction of the prominent miRNAs targeting APRIL and BAFF transcripts in B-cell CLL patients was evaluated using specific and different bioinformatics programs.

  Methods & Materials

   Afterwards retrieving the sequences of APRIL and BAFF proteins from the NCBI website, by using several programs including miRanda, TargetScan, miRWalk, DIANA and miRDB with different algorithms, the prediction of miRNAs targeting these genes was investigated.

  Ethical Considerations

  This study was approved by the Research Ethics Committee of Arak University of Medical Sciences.

  Results

  Based on the scoring system of bioinformatics programs, “hsa-miR-145-5p” and “hsa-miR-185-5p” were identified as miRNAs targeting APRIL gene, while “hsa-miR-424” and “hsa-miR-497”were miRNAs targeting BAFF gene. They were suggested for the practical studies in future.

  Conclusion

  Based on the important role of APRIL and BAFF genes in the normal process of cell death and B-cell evolution, it seems that the mi-RNAs predicted by bioinformatics programs using different algorithms can be used as a diagnostic molecular biomarker to identify B-cell CLL patients.

  Keywords: Bioinformatics programs, Chronic Lymphocytic Leukemia, MicroRNA, APRIL, BAFF
 • Mohammad Reza Soleyman, Mostafa Khalili, Alireza Soleyman Meiguni, Maryam Baazm* Pages 44-55
  Background and Aim

   recombinant DNA technique is a powerful and appropriate method for the production of protein biopolymers with specificity in amino acid sequence and spatial chemistry. Elastin-Like Polypeptide (ELP) is a biocompatible, biodegradable and non-immunological biopolymer used in various biotechnology studies. The ELP tag is a cheap, fast and non-chromatographic technique for purifying target proteins. In this study, pET expression vector was designed for the combination of ELP gene sequences and target recombinant protein in order to produce recombinant fusion protein with the ELP tag.

  Methods & Materials

   MOD gene was transformed to E. coli-BL21 (DE3) cells after designing and synthesis among the XbaI and XhoI restriction sites in the pET-32a (+) vector of the clone. Then, colonies were isolated based on plasmid size and examined by cutting using restriction enzymes. The final recombinant colonies was verified using polymerase chain reaction method and DNA sequencing.

  Ethical Considerations

  The Research Ethics Committee of Arak University of Medical Sciences approved all ethical considerations ofworking on laboratory animals (Code: 92-146-11).

  Results

  Replacing the MOD sequence in the pET-32a vector (+) eliminated the components expressing the fusion tags (Thioredoxin, Histidine, and S-tag), the identification site of protease enzyme (tobacco etch virus), and multiple cloning site. In addition, it added specific restriction enzyme identification sequences of ELP gene and target gene. As a result, in the optimized pET-MODvector, 466 nucleotides reduced in size and the secondary structure was improved.

  Conclusion

   Considering the improvement of spatial structure and reduction of pET-MOD vector size, as well as the possibility of the fusion of recombinant protein with the ELP tag, it is possible to use this vector for ELPyation of the target protein.

  Keywords: Elastin-Like Polypeptide, Recombinant protein, Protein fusion
 • Narges Ensan, Isaac Rahimian Boogar*, Siavash Talepasand, Fariborz Estilaee Pages 56-67
  Background and Aim

  Multiple Sclerosis (MS) is an unpredictable disease that can change individuals' lifestyle. The purpose of this study was to investigate the effect of a Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) program on functional disability of patients with MS.

  Methods & Materials

   The is an experimental study with pre-test/post-test/follow up design using control group. The study population consisted of all male and female patients with MS living in Neyshabur county, Iran. Of these, 47 were selected using a convenience sampling technique and randomly assigned into two groups of intervention (n=22) and control (n=25). The intervention group received MBSR therapy for 8 sessions, while the control group received no intervention. The follow-up was performed after one month. Subjects’ functional disability was measured by using the World Health Organization Disability Assessment questionnaire. The collected data were analyzed using SPSS v.21 software usingrepeated measurements Analysis of Variance (ANOVA).

  Ethical Considerations

   This study obtained its ethical approval from the Research Ethics Committee of Neyshabur University of Medical Sciences (code: IR. NUMS.REC.1397.004)

  Results

  The results of univariate ANOVA showed the significant effect of time and the interaction effect of time and group on functional disability of samples. The results of between-group ANOVA a significant difference between the intervention and control groups in functional disability (p <0.05). Pairwise comparison of the interaction effect of time and group showed a significant difference between the pre-test, post-test and follow-up scores (P = 0.001), but no significant difference was reported between the post-test and follow-up scores.

  Conclusion

   The MBSR program could reduce the functional disability in patients with MS due to ease of treatment, faster patient education, and the short duration of intervention sessions.

  Keywords: Mindfulness-based stress reduction, Functional disability, Multiple sclerosis
 • Ramin Fallahzadeh, Kasra Esfahani, Abbas Akhavan Sepahi, Nasrin Kamali, Bijan Bambai* Pages 68-77
  Background and Aim

  The flavin reductase DszD enzyme is a key enzyme for providing required reduction potential in the bacterial desulfurization process. Considering the low speed of desulfurization process because of low catalytic power of this enzyme, it is necessary to increase the catalytic power of flavin reductase for industrial use of this enzyme as biocatalyst.

  Methods & Materials

  The three-dimensional structure of the flavin reductase DszD enzyme was predicted by a CPHmodel server and its amino acid sequence was searched in the protein data bank to identify the homologue molecules. Based on the alignment of the amino acid sequence and the model molecules, the key residues at the flavin mononucleotide substrate were identified. The key residue of asparagine at position 77 was replaced with phenylalanine using the site-directed mutagenesis method. 

  Ethical Considerations

   This study with research ethics code IR.NIGEB.EC.1398.6.24 A has been approved by research ethics committee at National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran.

  Results

   The cloning and expression of each of the wild-type and mutant genes were performed separately. The catalytic power of the produced wild-type and mutant enzymes were compared. The catalytic activity measurements showed that the mutant enzyme had a 2.5 fold increase in catalytic power.

  Conclusion

   Replacing phenylalanine with asparagine at position 77 of flavin reductase DszD enzyme leads to an increase in enzyme catalytic power to increase the speed of bacterial desulfurization process.

  Keywords: Flavin reductase DszD enzyme, Bacterial desulfurization, Catalytic power
 • Mohammad Saeed Poorsoleiman, Seyed Ahmad Hosseini, Alireza Etminan, Hamid Abtahi, Ali Koolivand* Pages 78-89
  Background and Aim

   The widespread application of crude oil and its products has caused numerous environmental pollutions. This study aimed to isolate, identify, and determine a bacterial strain’s potential of oil degradation isolated form oily sludge. 

  Methods & Materials

  After preparing the oily sludge in the sterile containers and cultivating in Bushnell-Haas medium, 24 distinct bacterial colonies were obtained. After performing biochemical and molecular tests, the “Acinetobacter radioresistens strain KA2” with the highest growth rate and crude oil degradation was selected. Then, degradation of various concentrations of crude oil at different PHs (5, 6, 7, 8 and 9), bacterial adherence to hydrocarbons and emulsification index of the selected strain were measured. Total petroleum hydrocarbons were determined by gas chromatography. 

  Ethical Considerations

   This study has been approved by the Research Ethics Committee of Islamic Azad University of Kermanshah Branch (code: 19250587962001 ).

  Results

   The results indicated that the removal efficiency of crude oil at concentrations of 1, 2, 3, 4, and 5% were 65.24, 76.14, 53.81, 31.84, and 25.21%, respectively. Crude oil removal at pH values of 5, 6, 7, 8, and 9 was 42.4, 69.16, 65.24, 59.41 and 48.24%, respectively. Bacterial adherence to hydrocarbons and emulsification index of the isolated strain were calculated to be 13.69 and 59.14%. 

  Conclusion

   The isolated bacterium is an efficient strain in treating the crude oil and petroleum compounds.

  Keywords: Oily sludge, Bacterial isolation, Bioremediation, Petroleum hydrocarbons
 • Tooraj Sepahvand*, Jalil Moradi Pages 90-99
  Background and Aim

   There is a high correlation between depression and anxiety in children which are also related to laterality. This study aimed to compare generalized anxiety and social anxiety in sinistral and dextral children with depression symptoms. 

  Methods & Materials

   This is a cross-sectional study with a causal-comparative design. The study population consisted of all primary students (fourth to sixth grade) of Arak Province in Iran. A convenience sampling method was used to select study samples. Prior to study, following questionnaires were completed: Children's Depression Inventory, Brief Scale of Generalized Anxiety Disorder, and Liebowitz Social Anxiety Scale for Children and Adolescents. Then, those with depression score of 19 and higher were assigned into two groups of sinistral (n=31) and dextral (n=35), and compared in terms of generalized anxiety and social anxiety.

  Ethical Considerations

   This study obtained its ethical approval form the Research Ethics Committee of Arak University of Medical Sciences (code: IR.ARAKMU.REC.1397.298). 

  Results

   The results of multivariate analysis of variance showed a significant difference in two study varia-bles between groups (P=0.001). Moreover, based on the results of univariate analysis of variance, sinistral children had higher generalized anxiety compared to dextral children; however, they were not significantly different in terms of social anxiety.

  Conclusion

   Considering the higher vulnerability of depressed sinistral children to anxiety disorders, they are more likely to need specific ways of preventing and treating depression and generalized anxiety disorder.

  Keywords: Depression, Social anxiety, Generalized anxiety, Laterality
 • Morteza Gharibi, Simin Najafgholian*, Fatemeh Rafiee, Ali Nazemi, Esmaeil Mansourizadeh Pages 100-111
  Background and Aim

  American College Of Emergency Medicine (ACEM) guideline has a recommendation for early diagnosis of head injuries following mild trauma. In this study we examined the prediction power, sensitivity, and specificity of this clinical guideline in the need for computed tomography (CT) scan 

  Methods & Materials

   This cross-sectional study was performed for 6 months on patients over 18 years old referred to the emergency department of Vali-e-Asr Hospital in Arak who met ACEM criteria for head CT scan for suspected mild trauma. Demographic characteristics, clinical symptoms, trauma mechanism, physical injuries caused by head trauma, and history of drug abuse were recorded. The consciousness level (Glasgow Coma Scale) was checked every two hours. Patients underwent treatment if there was a pathology in CT images, and those with no clear pathology were discharged after 6 hours and, followed up by phone for two weeks, and in case of any abnormality in the level of consciousness, they were re-examined by CT scanning.

  Ethical Considerations

  This study has an ethical approval obtained from Arak University of Medical sciences (code: IR.ARAKMU.REC.1396.227).

  Results

  500 patients, 335 male (67%) and 165 females (33%) with the mean age of 46.39± 2.01 years were studied; the sensitivity the ACEM guideline for predicting the need for CT scan in patients with mild head trauma were 100% with a specificity of 3.46% (for the second recommendation, the sensitivity was 100% with a specificity of 6.7%) which indicated that the test was highly sensitive to diagnosing the patients, but its specificity was low.

  Conclusion

   The ACEM guideline had high sensitivity to predicting the need for CT in patients with mild head trauma, but had very low specificity which makes it an unacceptable criterion for rejecting or performing CT scan in these patients.

  Keywords: Mild head trauma, Computed tomography, Consciousness level, Prediction value, Sensitivity, Specificity
 • Mohammad Reza Asad*, Shokoufeh Kheradmand, Narges Kheradmand Pages 112-123
  Background and Aim

   Exercise improves sensitivity to insulin by reducing some adipokines including chemerin. However, the effect of endurance exercise and high-intensity intermittent exercise on chemerin level and insulin resistance in obese male rats is still unknown.

  Methods & Materials

  In this study 27 male rats were randomly divided into 4 groups of sedentary control (n=6), endurance exercise (n=8), high-intensity intermittent exercise (n=8) and untreated obese control (n=5). Both endurance and high intensity intermittent exercise groups performed exercises for 8 weeks. The plasma level of chemerin was measured by ELISA method.

  Ethical Considerations

  This study obtained its ethical approval form the Research Ethics Committee of Sport Sciences Research Institute (Code: IR.SSRI.REC.1398.55).

  Results

  The chemerin level was significantly reduced in the endurance group compared to the untreated obese control group (P<0.01), but it had no significant change compared to the sedentary control group. Moreover, the plasma level of chemerin in the high-intensity intermittent group was not significantly different from that of untreated obese control group and sedentary control group (P>0.05) and chemerin level reduction in the endurance group was significant compared to the high-intensity intermittent group (P<0.05). Furthermore, there was no significant difference in the insulin resistance reported in high-intensity intermittent group compared to that of endurance group (P>0.05), but its difference in high-intensity intermittent and endurance training groups was significant compared to that of untreated obese control and sedentary control groups (P<0.05).

  Conclusion

  Both endurance and high-intensity intermittent exercises can reduce insulin resistance which can be due to the reduction of chemerin plasma level and weight loss.

  Keywords: Endurance exercise, high-intensity intermittent exercise, chemerin, insulin resistance, obese rats
 • Mina Mirnezami, Bahman Sadeghi*, Sajid Ghadbighi, Farid Sahabi, Mojtaba Ahmadloo Pages 124-135
  Background and Aim

  Male Androgenic Alopecia (MAA) is one of the most common causes of hair loss in men. Minoxidil solution is one of the most commonly used medications for MAA treatment; however, it has several cutaneous side effects including itching, scaling and erythema, which cause the discontinuation of its consumption.

  Methods & Materials

  In this double-blind randomized clinical trial, 51 males with MAA were treated with 5% minoxidil solution and 7% chamomile extract. At the same time, 49 patients as controls were matched with this group and treated with 5% minoxidil solution alone. Both groups were treated and followed up for 6 months.

  Ethical Considerations

  This study has received its ethical approval from the Research Ethics Committee of Arak University of Medical Sciences (code: IR.ARAKMU.REC.1395.456) and is a registered clinical trial (Code: 2017042420258N41).

  Results

   In both groups, the severity of itching and scaling gradually decreased. in the control group, erythema increased, while in the chamomile group, erythema also decreased. All three side effects of itching, scaling and erythema were lower in the group treated with chamomile extract and minoxidil solution than in the group used minoxidil solution alone.

  Conclusion

   It seems that simultaneous administration of 7% chamomile extract and 5% minoxidil solution leads to a reduction in the severity and duration of cutaneous side effects caused by minoxidil solution use in treatment of MAA. It can increase the patient's compliance to the treatment and eventually the chance of MAA treatment.

  Keywords: Male Androgenic Alopecia, Chamomile extract, Minoxidil solution