فهرست مطالب

مطالعات فقه و حقوق اسلامی - پیاپی 21 (پاییز و زمستان 1398)
 • پیاپی 21 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سیدمرتضی آقائی*، رضا دانشورثانی، داوود داداش نژاد دلشاد صفحات 7-30

  قلمرو قاعده لا شفاعه فی الحد - که مشهور فریقین آن را پذیرفته اند - تنها موردی را شامل می شود که از طریق ادله اثباتی، وقوع جرم حدی نزد حاکم ثابت شده باشد. بر اساس این قاعده، اصل اولیه عدم شفاعت در حدود است اما در صورت وجود مصلحت ملزمه، نهی از شفاعت به ارشادی بودن نزدیک تر می باشد. محل نزاع در این قاعده، شفاعت قبل از اثبات جرم و صدور حکم محکومیت نمی باشد بلکه شفاعت پس از صدور حکم و قبل از اجرای مجازات مورد بحث است که پس از بررسی و بیان استثنائات موجود در متون فقهی و قانون مجازات اسلامی، پیشنهادهایی در این خصوص ارائه شده است.

  کلیدواژگان: شفاعت، قاعده فقهی، حدود، تعزیرات، مصلحت، عفو
 • علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد* صفحات 31-60
  از جمله مسائلی که امروزه در پرتو پیشرفت های فناوری خصوصا در حوزه سایبری خود نمائی می کند، سرقت های مجازی است. نگارندگان در تحقیق حاضر پس از بیان ماهیت این نوع سرقت ها، تطبیق آن بر سرقت سنتی، ذکر بعضی از اشکالات آن به همراه پاسخ به اشکالات مقدر و اثبات همطرازی این نوع از سرقت ها با نوع سنتی خود در اجرای حد، به بیان اشکال و صورت های مختلف آن می پردازند. پس از مقایسه این نوع از سرقت ها با جرائم مشابه آن نظیر استلاب و اختلاس مجازی، در نهایت شمولیت ماده 12 و 13 فصل سوم از قانون جرائم رایانه ای را نسبت به سرقت های مجازی، محل تامل می دانند.
  کلیدواژگان: سرقت، فایل، حمله فیشنگ، استلاب، اختلاس، پنهانی، ماده 12 و 13 قانون جرائم رایانه ای
 • محمد علی راغبی، طاهر رجبی النی* صفحات 61-84
  یکی از مباحثی که می تواند آثار و نتایج زیادی را در فقه و اصول و حقوق داشته باشد موضوع اطلاق مقامی است. فقها، دو تعریف برای اطلاق مقامی ارائه نموده اند که بر اساس تعریف اکثر فقها، چنان چه شارع در یک مقامی، درصدد بیان اجزاء و شرایط باشد و قسمتی از اجزاء و شرایط را بیان کرده و قسمت دیگر را مطرح نکرده باشد از این سکوت شارع - در حالی که در مقام بیان است- کشف می کنیم که آن قسمتی که مطرح نشده، نقشی در غرض شارع ندارد. تعریف دیگری که برای اطلاق مقامی شده و از ابتکارات محقق نائینی می باشد عبارت است از اطلاقی که مستفاد از عدم ذکر متمم‏ جعل‏ در قیود مربوط به تقسیمات ثانویه ماهیت است، مثل اعتبار قصد قربت در نماز. در تقسیمات ثانوی چون صلاحیت تقیید وجود ندارد، پس صلاحیت اطلاق لفظی نیز وجود نخواهد داشت؛ در چنین مواردی اگر آن قید واقعا در غرض مولی دخیل باشد شارع باید آن را برای مکلف از طریق دیگری (جعل ثانوی) که نام آن متمم جعل است بیان کند؛ به همین دلیل، باید دستور دیگری بدهد و در آن، قید مورد نظر را بیان کند. مهم ترین دلیلی که برای اطلاق مقامی ارائه شده است روایت حماد بن عیسی است. در این مقاله سعی شده است تا با تبیین ماهیت و ادله اطلاق مقامی و ذکر تفاوت آن با اطلاق لفظی و نیز ذکر بعضی از مصادیق آن در فقه و اصول و نیز کاربرد آن در حقوق، ابعاد بحث روشن تر شده و زمینه برای تحقیق بیشتر فراهم شود.
  کلیدواژگان: اطلاق، اطلاق مقامی، اطلاق لفظی، جعل ثانوی، متمم جعل، محقق نائینی
 • محمدرضا رضوان طلب، مسعود جهاندوست دالنجان صفحات 85-114

  علیرغم اختلاف در صور مشروعیت بخش به قضاوت شخص مقلد، این نکته مورد توافق است که وی می تواند در هنگام اضطرار به امر قضاوت بپردازد. حال یکی از پرسش هایی که ممکن است در این بین خودنمائی کند آن است که قاضی مقلد باید مطابق فتوای چه کسی به اصدار حکم در محاکم قضائی بپردازد؟ از طرف دیگر، با توجه به وجود قانون در جامعه اسلامی، این پرسش می تواند صورتی جدید به خود بگیرد و بیان شود که آیا قضاوت قاضی مقلد طبق قانونی که مطابق فتاوای مجتهدین متفاوت تنظیم گشته است، از وجه شرعی برخوردار بوده، و هنگام تعارض بین فتوا و قانون، وظیفه چیست؟ مطابق اقوال موجود در مساله، قاضی باید طبق فتوای مرجع تقلید خود و یا مجتهدی که او را به مقام قضاوت منصوب نموده به قضاوت بپردازد. لازمه این دو قول آن است که قضاوت بر مبنای قانون در مورد طرفین منازعه، در فرض عدم انطباق با یکی از این دو فتوا، نافذ نباشد. نگارندگان معتقدند که ادله ارائه شده در مورد این دو نظریه، توانایی اثبات آنها را دارا نمی باشند و خود قائل به نظریه ای شده اند که می تواند قضاوت بر مبنای قانون را مشروع جلوه دهد.

  کلیدواژگان: قاضی مقلد، قضاوت، قانون، فتوا، احکام قضایی، مجتهد
 • بلال شاکری* صفحات 115-138
  تصرفات فاسخ یا همان فسخ فعلی، از جمله موضوعاتی است که اگر چه در مباحث مربوط به معاملات بدان اشاراتی شده و اصل مشروعیت آن مورد اتفاق نظر قرار گرفته است، اما محدوده و شرایط آن در مباحث فقهی و بخصوص در حقوق مدنی کمتر مورد مداقه و توجه قرار گرفته است. بر این اساس، در نوشتار پیش رو با توصیف و تحلیل سخنان بزرگان به تبیین اینگونه تصرف پرداخته و تمامی ادله ای که بر مشروعیت چنین تصرفاتی امکان طرح داشته است مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی دلالی این ادله، محدوده و شرایط چنین تصرفاتی برای فاسخ بودن عقد نیز مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه حاصل از تحلیل صورت گرفته آن است که بر اساس پذیرش دلالت هر یک از ادله جواز، محدوده و شرایط جریان چنین تصرفاتی متفاوت بوده و شناسایی دائره تاثیر تصرفات فاسخ به لحاظ فقهی و حقوقی می تواند دارای اهمیت و آثار مهمی باشد.
  کلیدواژگان: تصرف فاسخ، فسخ فعلی، فسخ دلالی، تصرف در ما انتقل عنه، انفساخ فعلی
 • حسن شاه ملک پور، فریبرز حیدری* صفحات 139-166
  با اقرار مجرم به ارتکاب جرم با یک شخص معین (در زنا یا لواط) دقیقا جرم دیگری به عنوان قذف مطرح می شود. از طرفی اگر به ارتکاب زنا و یا لواط با فرد معین اقرار نشود، اساسا وقوع جرم دو نفره زنا یا لواط در هاله ای از ابهام باقی خواهد ماند، از اینرو حجیت و اعتبار اقرار در جرائم جنسی با توجه به تعریف قابل نقدی که قانونگذار در سال 1392 به عمل آورده نیز محل تامل است؛ لذا طرح بحث طریقیت ادله اثبات در جرائم جنسی علیرغم دیدگاه مشهور فقهی مبنی بر موضوعیت داشتن ادله مذکور، مدخلی برای خروج از این بحران تقنینی است؛ همچنین نظریه ابوحنیفه مبنی بر عدم تصور ارتکاب زنا بدون وجود مزنی بها در میان فقهای اهل سنت نیز مجالی برای طرح دیدگاه فقه مقارن است که مصداقی از تضارب آراء می باشد و در نهایت، طالبان علم را به نظریه صواب رهنمون خواهد ساخت.
  کلیدواژگان: زنا، اقرار، جرائم جنسی، ادله اثبات، حجیت اقرار، دلیل شرعی، لواط
 • محمد هادی صادقی، محمد میرزایی* صفحات 167-194
  احراز رابطه استناد، نقش مهمی در تحمیل مسئولیت کیفری یا مدنی بر مرتکب دارد. از این جهت، علیرغم این که بررسی ماهوی و شکلی این رابطه در ابعاد ثبوتی و اثباتی، از اهمیت بسزایی برخوردار است لیکن تبیین این موضوع در موارد تسلسل علل و اسباب با صعوبت بیشتری مواجه است. این نوشتار با بررسی ماهوی رابطه استناد، آن را در ارتباط با عنصر مادی جرم و به تبع آن دارای ماهیتی مادی و علمی دانسته و در پی اثبات این مهم است که رابطه استناد، به عنوان یک مجرا، جهت سریان تاثیر مادی افعال، دخیل در اضرار محسوب می شود. با فقدان عناصر موثر در این رابطه - یعنی علل و اسباب عدوانی و نتیجه - بحث انتفای رابطه استناد و در نهایت عدم مسئولیت مرتکب مطرح می گردد. در بعد شکلی و اثباتی نیز بایستی اذعان نمود که این رابطه از طریق مادی و علمی اثبات می شود و در آن ارتکازات ذهنی یا عرفی که  مبتنی بر تسامح اند، جایی نداشته و فقط این موارد در خصوص رابطه استناد در حدی قابل اعتناست که منطبق با واقعیات موجود و برگرفته از  طرق علمی و عقلی باشد.
  کلیدواژگان: رابطه استناد، مسئولیت، عنصر مادی، تاثیر، عرف
 • محمد صالحی مازندرانی، جواد سالمی* صفحات 195-220

  با توجه به قوانین و دیدگاه های متفاوت در خصوص معادن، تنقیح و بیان مبانی دیدگاه های متفاوت در این زمینه نیاز است. محور مباحث در خصوص نحوه تعلق حق به معادن واقع در زمین های شخصی است. قانونگذار در روند تصویب قوانین سه دیدگاه را برگزیده است: انفال بودن (در اصل 45 ق.ا)، شخصی بودن (در ماده 161 ق.م)، و در تبصره 2 ماده 22 قانون معادن مصوب 1377، نظریه تفصیل را پذیرفته و تنها سنگ لاشه ساختمانی و تزئینی و نما را در صورت وقوع آن در عمق عرفی زمین شخصی، ملحق به آن دانسته و نسبت به دیگر مصادیق معادن سکوت کرده است. از آنجایی که قانونگذار برای وضع قانون در خصوص معادن به آراء فقهای امامیه استناد نموده است در این مکتوب سعی شده است به ادله و مستندات هرکدام از دیدگاه های متفاوت اشاره و نقد های وارده را نیز مطرح ساخته تا بتوان با توجه به ادله و مستندات، نظر و دیدگاه واحدی را استنباط کرد. آن چه در نهایت به دست آمد این است که باید میان معادن تفاوت گذاشته و معادن کوچک و ظاهری را در ملکیت، تابع زمین دانسته، و معادن بزرگ و باطنی را از آنجایی که عرفا از توابع و لواحق زمین نیست از مصادیق انفال، یا مشترکات عمومی دانست.

  کلیدواژگان: معادن باطنی، معادن ظاهری، ملک شخصی، انفال، ملکیت شخصی
 • عسل عظیمیان*، ابراهیم یاقوتی، باقر شاملو صفحات 221-244
  خشونت به ویژه در بعد پنهان آن، هنوز از پیچیده ترین معضلات زندگی خصوصی و اجتماعی زنان است که علی رغم بالا رفتن سطح تعلیمات دانشگاهی، افزایش افراد تحصیل کرده و پیشرفت تمدن و تکنولوژی نه تنها از میزان آن کاسته نشده است، بلکه با اشکال نوین بروز می کند. سوال این است که آیا تساهل در مواجهه با این پدیده، ریشه درتاییدات فقهی و دینی داشته و یا برداشت های عرفی که ارتباطی با اصل دین ندارند، قرن ها بر تعالیم اصلی دینی سایه گسترده اند؟ زنان چه در حوزه های خصوصی و چه در اجتماع، در معرض انواع خشونت هستند و شاید همین احساس ترس و عدم امنیت، نه تنها یک فشار روانی، بلکه زمینه ساز عدم پیشرفت واقعی زنان در فعالیت های اجتماعی آنان است. در سطوح مختلف اجتماعی با رویکرد توجیهی نسبت به برخی از انواع خشونت روبرو می شویم که ناشی از نفوذ فرهنگی بوده، و با تمسک به فقه به تضییع حقوق زنان می پردازد و در نتیجه، در قوانین نیز به تبعیت از فقه، اقدام موثر پیشگیرانه صورت نگرفته است؛ حال آن که با فقه پویا و اجتهاد متناسب در زمان می توان از چنین برداشت هایی برحذر ماند.
  کلیدواژگان: تحولات فقهی، خشونت علیه زنان، تحولات اجتماعی، حمایت
 • عباس کریمی، الهام صادقی راد*، ابراهیم تقی زاده صفحات 245-270
  امروزه یکی از مواردی که در همسایگی ها مورد توجه قرار گرفته، بهره مندی از حق کیفیت زندگی است. فعالیت های مختلف در املاک مجاور می تواند کیفیت زندگی همسایگان را مختل نماید. برخی از این فعالیت ها توام با تقصیرند، اما برخی در زمره فعالیت های قانونمند قرار می گیرند. وابستگی اغلب سیستم های مسئولیت مدنی به مقوله تقصیر، مانع از ارائه راهکار کارآمد در خصوص فعالیت های قانونمند منجر به اختلال در کیفیت زندگی در مجاورت هاست. از اینرو در نظام حقوقی فرانسه در مورد مجاورت های غیر متعارف، نظریه جدیدی تحت عنوان «مجاورت غیر متعارف» مطرح گردیده است. در این نظریه سعی شده است که معیار مناسبی برای جبران این نوع خسارت های ارائه شود. به نظر می رسد سیستم کثرت گرای ضمان قهری شرعی می تواند با تمسک به قاعده نفع - مخاطره، راهکار مناسبی را در خصوص مجاورت های غیر متعارف فراهم آورد.
  کلیدواژگان: ضمان قهری، مجاورت غیر متعارف، تقصیر، قاعده نفع- مخاطره، کیفیت زندگی
 • مهدیه لطیف زاده*، عبدالله خدابخشی شلمزاری صفحات 271-288
  وکالت در فقه امامیه، صور مختلفی دارد؛ گاهی شخص، وکیل در اجرای صیغه عقد است و در مواردی وکالت در اجرای عقد نیز داده می شود، لیکن در قسم سوم، وکالت به صورت مفوض است به طوری که وکیل، نماینده تام الاختیار موکل بوده، و علاوه بر استقلال در امر معامله، امور بعد از عقد مانند قبض، اقباض و فسخ را نیز در اختیار دارد و معامله از جانب او در حکم معامله مالک است. فقه امامیه، وکیل مفوض را اصیل معامله شناخته است. نظر به این که چنین مفهومی در قوانین و حتی در ادبیات حقوقی، منعکس نشده است این پرسش به ذهن متبادر می شود که وکیل مفوض چگونه وکیلی است؟ با مقایسه این نهاد با سایر نهاد های نمایندگی؛ در مورد ماهیت وکالت تفویضی می توان گفت که وکیل مفوض، وکیلی خاص است که دارای اختیارات وسیعی است و این اختیارات می تواند منشا آثار متفاوتی مانند مقبولیت اقرار وی، تفویض در طرفیت دعوا و... شود.
  کلیدواژگان: وکیل مفوض، اصیل، اختیار فسخ، مقبولیت اقرار، طرفیت دعوا
 • سیدمحمود مجیدی*، فاطمه تاج آبادی صفحات 289-316
  امروزه در فرآیند جرم انگاری، با تکیه بر منافع و مصالح موردنظر قانونگذار، بر لزوم گزینشی تاکید می شود که می تواند در حیطه جرائم مختلف، جرم انگاری های حداقلی یا حداکثری را فراهم سازد. نکته مهم در این زمینه آن است که امروزه در راستای تحقق هر کدام از اقسام جرم انگاری ها، تنها بر ظرفیت درونی حقوق کیفری تکیه می شود. از اینرو در این مقاله، با تکیه بر ارکان مجرمانه سه گانه: قانونی (قانونگذاری ابهام زا، جرم انگاری های نوین و کاهش قیود تقنینی)، مادی (توسعه در موضوع، بزه دیده و بزهکار جرم، جرم انگاری مطلق و اعمال مقدماتی و نیز جرم انگاری مستقل معاونت) و روانی (جرم انگاری با اکتفا به سوء نیت عام و جرم انگاری اندیشه مجرمانه)، راهکار های جرم انگاری حداکثری، با ارائه مثال های مختلف در حقوق ایران ارائه شده است. راهکار هایی که نشانگر شکل گیری سیاست سرکوبگرانه و امنیت مدار قانونگذار ایران در قبال جرائم خطرآفرین علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی می باشد. با این وجود، سیاست کیفری ایران در زمینه استفاده از برخی از راهکار ها به مانند جرم انگاری مستقل معاونت، بکارگیری قیود حداقلی در متون قانونی و جرم انگاری با اکتفا به سوء نیت عام، چندان تمایلی از خود نشان نداده است.
  کلیدواژگان: جرم انگاری حداکثری، حقوق کیفری توسعه گرا، جرم انگاری امنیت مدار، جرم انگاری ابهام زا
 • عابدین مومنی* صفحات 317-344
  تقیه که به معنای در امان قرار دادن خویشتن به وسیله موافق نشان دادن خود با اهل خلاف می باشد، برخلاف نفاق که به منظور جلب منفعت، تظاهر به همانندی با دیگران می شود برای حفظ دین انجام می گیرد، به گونه ای که گاهی شخص در اثر اکراه، عمل به تقیه می کند و گاهی برای حفظ حتی امت اسلامی؛ در حالی که در همه مذاهب اسلامی به مشروعیت تقیه تصریح شده است. بزرگان فقه مذاهب اربعه اهل سنت، مشروعیت آن را مسلم تلقی کرده اند تا جایی که حتی تقیه مسلمان نسبت به مسلمان دیگر تجویز شده است. نمونه هایی از تقیه صحابه در آثار فقهی، حدیثی و تفسیری صاحبنظران در مذاهب اسلامی ارائه شده است؛ البته در مذاهب اربعه اهل سنت، تحمل اکراه و صبر بر جفاء و قتل ظالمانه را از تقیه کردن افضل دانسته اند که در فقه امامیه نیز به افضلیت فی الجمله تصریح گردیده است؛ ولی در بعضی موارد، تقیه را واجب و در بعضی موارد تقیه را حرام دانسته اند به ویژه در مواردی که اساس اسلام در خطر قرار گیرد، تصریح به حرمت تقیه شده است؛ لذا اختلاف مذاهب فقهی امامیه و اهل سنت در فروعات احکام تقیه است اما نسبت به مشروعیت اصل تقیه، اتفاق نظر دارند.
  کلیدواژگان: تقیه، مشروعیت تقیه، مذاهب اربعه، اجماع، اتفاق
 • زهره نیک عمل*، سید مصطفی محقق داماد، احمد باقری صفحات 345-370
|
 • Seyedmorteza Aghaei *_Reza Daneshvarsani_Davood Dadashnejad E Delshad Pages 7-30

  One of the jurrdical principles about reprimand which has atracted attention is the principle of no intercession in reprimord. Based on this principle the primary principle and injunction which is accepted in reprimand related crimes is the no intercession in reprimand principle. In addition to the in troduction and the analysis of the juridical basis of this principle the possibility of intercession in the Islamic penal code which was approved in 1392 has been studied. intercession befor the approval of crime and the declaration of the punishment sentence is possible but the contravarsion is in intercession ofter the sentence declaration and befor executhing the punishment. After stuying and analyzing the topic and mentioning the exceptions in this regard some suggestions have been presented.

  Keywords: Intercession, juridical rule, reprimands, Punishment, punishment rule, Expedient, Remission
 • Aliakbar Izadifard, Seyed Mojtaba Hoseinnejad * Pages 31-60
  The tremendous technological advances following the entering into virtual arena have increased the number of incidents of various crimes, especially virtual thefts.
  The purpose of this study was to investigate the sheer variety and hybrid nature of virtual thefts, compare it with that of traditional form, review some pieces of problems and try to solve them and also prove the compatibility of virtual theft with traditional one correspondences for subjecting the perpetrator to Hadd punishment. After comparing the traditional thefts with those of virtual ones including virtual embezzlement, the authors arrived at the conclusion that there is a need to review the articles 12 and 13 concerning the cybercrime and computer crime law.
  Keywords: Theft, file, phishing attack, thefts, embezzlement, articles 12, 13 concerning the cybercrime, computer crime law
 • Mohammadali Raghebi, TAHER RAJABI ALNI * Pages 61-84
  One of the topics that has many results and effects on the science of jurisprudence and usul and also law is "etlaghe maghami". According to the majority of scholars, two definition have been proposed. If in one position "share" addresses the elements and conditions such that some of the components and conditions are stated and some are not, we note that the part that has not been stated, have no role in his purpose. Another definition is initiatives of "mohaqeq naeini": if a constraint such as credit intention in prayer be involved in order of lord, it should be required to explain to responsible person. Because expression may not tie up through word, it should be expressed with another way that is " motammeme jal". So he must give another command. Since this discussion has not been independently investigated, in this paper we have tried to explain the nature and arguments of "etlaghe maghami" and its difference with "etlaghe lafzi" and some of the examples mentioned in jurisprudence, as well as its application in law. This research may clear aspects of this issue and provide areas for further research.
  Keywords: etlagh, etlaghe maghami, etlaghe lafzi, jale sanavi, motammeme jal, jurisprudence, mohaqeq naeini
 • Mohammad Reza Rezvan Talab, Masood Jahandost Delijan* Pages 85-114

  Despite the difference in the ways to legitimize of the judgment of imitator, a person who imitate from legal authority, it is agreed that he can judge during an emergency. Now, one of the questions that may be posed is that on what Fatwa should the imitator judge? On the other hand, according to the existence of law in the Islamic society, a new question can be raised: Is it correct that he judges according to a law that is set on the different mujtahids’ Fatwa and What is the duty when there is a conflict between the Fatwa and the law? According to the opinions on this issue, the judge must verdict according to the Fatwa of his legal authority, or the mujtahid which has appointed him to the post of judging. According to these two opinions, judging by law about parties in action in the assumption of non-compliance with one of these two fatwas is not valid. The authors believe that the reasons presented about these two opinions are not capable of proving them and they have a theory that can legitimize judgments on the basis of law.

  Keywords: Imitator judge. Judging, law, Fatwa, Verdict, Mujtahid
 • Belal Shakeri * Pages 115-138
  Abrogating act is one of issues that, although is mentioned in the discussions about transactions and there is consensus about its legitimacy, its framework and conditions are discussed rarely in jurisprudence and civil laws. Accordingly, in this paper, description and analysis of the opinion of prominent scholars, about this kind of acts and the proofs by which the legitimacy of these acts will be surveyed. With implicit survey of proofs the framework and conditions of these actions to abrogate a contract also will be noted. The result of analysis is that based on the acceptance of the implications of each proof of legitimacy, the framework and conditions of this kind of acts are different and the identification of the extent of effects of abrogating acts can have important and significant jurisprudential and legal effects.
  Keywords: abrogating act, actual abrogation, indicative abrogation, actual cancelled
 • Hasan Shahmalekpour, Fariborz Heidari * Pages 139-166
  By confessing the perpetrator to commit a crime with a certain person (In adultery or sodomy) exactly another crime is posed as Qazf. On the other hand, if one does not confess to commit adultery or sodomy, Basically, the occurrence of a double crime of adultery or sodomy will remain in patent ambiguity. Hence, the validity and credibility of confessions in sexual crimes have some problems in the judicious definition that the legislator did in 2013. Therefore, the discussion of the issue of proving evidence in sexual crimes, despite the well-known jurisprudential point of view of the importance of having this evidence, is an entry to exit from this legislative crisis Also, Abu Hanifa's theory that no adultery is carried out without victim that among the Sunni jurists is also an opportunity to present different views in the analogous jurisprudence.
  Keywords: Adultery, Confession, Sexual crimes, substantiation reasons, Authenticity of confession, Religious reasons, Sodomy
 • Mohammad Hadi Sadeghi, Mohammad Mirzaei * Pages 167-194
  The proof of the citation relationship has an important role in imposing criminal or civil liability on the perpetrators. Therefore, despite the fact that the study of the content and appearance of this relationship in terms of stability and affirmation is of great importance. But the explanation for this issue is more difficult in continuity causes. This article, by examining the content of the citation relationship, regards it as related to actus reus of the crime and, consequently, its material and scientific nature, and seeks to prove this The citation relationship, as a channel, is considered to be the flow of the material impact of acts involved in harm. With the lack of effective elements in this regard, i.e the forcible factors and causes, the discussion of the negation of the relationship is cited and ultimately the non-responsibility of the perpetrator is raised. In the aspect of the form and the affirmation, it must also be acknowledged that this relationship is proven by material and scientific method, in which subjective or customary perceptions based on tolerance, There is no place, and only these cases regarding the relation of citation are of such magnitude as to be consistent with the realities of the present and taken from scientific and rational ways.
  Keywords: citation relationship, actus reus, Responsibility, Effectiveness, customs
 • Mohammad Salehi Mazandarani, Javad Salemi * Pages 195-220

  Due to existence of various laws and views about mines, explaining their bases and giving elaboration on them seems to be necessary. The main theme of this writing is the ways the right belongs to every mine placed in the private farms and lands. During the process of passing the law, legislators opted for three perspectives in this regard: being as anfal (spoils) (Constitution, art. 45), being private (Civil Code, art. 161), and different rules in different cases in 1998 Mines Law art. 22, note 2, in which construction, decorative and façade stones which are located underground in a private land are conventionally excluded and added to that land. Other instances are not judged there. Since the legislator uses Imami Shia jurists’ views as a source in adopting rules and regulations about mines, I tried to refer to reasons, proofs and objections of each perspective in order to reach and extract a single opinion at the end. Finally, it is concluded that we should differentiate small and apparent (on-the-ground) mines from large underground ones; while the former is under ownership and subject to the land, the latter is considered as anfal or public property, because conventionally they are not from the land belongings.

  Keywords: hidden mines, apparent mines, private properties, spoils (anfal), private ownership
 • Asal Azimian *, Ebrahim Yaghouty, Bagher Shamloo Pages 221-244
  Violence, especially in its hidden dimension, is still one of the most complicated problems of women's social and private life, which, despite the increase in the level of university education, the increase of educated people and the advancement of civilization and technology, not only does not diminish it, but is also reflected in new forms. Whether tolerance in the face of this phenomenon is rooted in jurisprudence and religious beliefs, or conventional interpretations that do not relate to the principle of religion, have been shadowing for centuries on the main religious doctrines. Women, both in the private sphere and in the community, are exposed to various kinds of violence, and this same sense of fear and security can not only be a psychological stress but also a reason for the lack of real progress of women in social activities. At various social levels, we are faced with a rational approach to some kinds of violence that results from the cultural influence that confronts jurisprudence with the violation of women's rights. Consequently, in law, there is no effective preventive action against jurisprudence, while with Such a perception can be avoided when it comes to time and time.
  Keywords: Jurisprudential developments, violence against women, social developments, protection, Inhibitor, forced married, Iran
 • Abbas Karimi, Elham Sadeghi Rad *, Ebrahim Taghizadeh Pages 245-270
  Today, one of the things that is considered in neighborhoods is to enjoy the right to quality of life. Various types of activities in neighboring can disrupt the quality of life of neighbors. Some of these activities attend with fault and some of them are false and illegal. The deep dependence of most civil liability systems on fault precludes the provision of effective remedies for regulated activities can lead to disturbances in the quality of life in neighborhoods. In the French legal system, due to the weakness of the criterion of fault in the face of abnormal neighboring, a new theory called " abnormal neighboring" has been raised. In this theory, it has been tried to provide an appropriate measure for measuring and compensating for the damage caused by these activities. It seems that the system of Islamic civil responsibility can provide a suitable solution to abnormal neighboring through the "benefit-risk" rule.
  Keywords: Civil Responsibility, abnormal neighboring, fault, benefit-risk rule, Quality of life
 • Mahdieh Latifzadeh *, Abdullah Khodabakhshi Pages 271-288
  Attorney ship has different forms in Imamie's jurisprudence. Occasionally, the attorney ship is in the form of delegation and the lawyer has a plenipotentiary representation from the client and in addition to the independency in the transaction, he/she has the power in all affairs after the contract including taking delivery, handing over, rescission and cancellation. Imamie’s jurisprudence considers delegation attorney as a principal in the transaction who has extensive powers too. Given that such a concept is not reflected or is less mentioned in the laws and even in the legal literature, it raises this question that what kind of lawyer is a delegation attorney. By comparing this entity with other representative entities, can claim about the nature of delegation attorney ship that the delegation attorney is a special lawyer and is a new concept of attorney ship at the disposal of attorney ship of covenant.
  Keywords: delegation attorney, principal, power of cancellation, Accepting Confession, Right to claim
 • Sayyed Mahmoud Majidi *, Fateme Tajabadi Pages 289-316
  to emphasize the necessity of selectivity, which can provide minimal or Criminalization maximum in the area of different crimes. The important point in this regard is that the provision of any kind of crime is based on the internal capacity of the criminal law. Hence, in this article, with emphasis on the threefold criminal elements of the law (ambiguous legislation, new criminal offenses, and the reduction of legislative constraints), material (development in the subject, victim and criminal offender, absolute criminalization, and introductory and Also, independent crime) and psychological (criminalization with unwillingness, the development of unintentional crimes and the criminalization of criminal thought) .The criminalization of maximum offenses are presented with various examples in Iranian law. Strategies that demonstrate the establishment of a suppressive and security policy for Iran's legislature in relation to security threats against public security, and in particular against political sovereignty. Nevertheless, Iran's criminal policy on the use of some solutions, such as deprivation of crime, independently, the application of minimum constraints in legal texts, and criminalization with a general unwillingness to show a low degree of reluctance.
  Keywords: Criminalization of maximum, Security oriented criminalization, Development-oriented of criminal law, Ambiguous criminalization
 • Abedin Moumeni * Pages 317-344
  In Islam, Taqiya or Taqiyya (Arabic: taqiyyah, literally "prudence, fear")is a precautionary dissimulation or denial of religious belief and practice in the face of Opponents persecution.on the contrary of hypocrisy which, in order to gain profit, pretends to be similar to others, in order to preserve religion.so that sometimes it reluctantly performs the taqiyyah, and sometimes do it to preserve the Islamic Ummah; While in all Islamic religions have stipulated to the legitimacy of taqiyya.The elders of the Sunni jurisprudence have considered its legitimacy to be valid, to the extent that even the Taqiyya of a Muslim to another Muslim has been prescribed There are examples of the Companions’ Taqiyya in jurisprudential, hadith, and interpretative works of Islamic scholars; of course,the Sunni religious knows pre-eminent  the tolerateing reluctance and patience to persecute and execute cruel killings in comparison to taqiyya In particular, it has been stated, but in some cases, it is obligatory on taqiyya and in some cases it is forbidden on taqiyya, especially in cases where the basis of Islam is at stake, it has been forbidden. Therefore, the difference between the jurisprudential religions of the Imamiyyah and the Sunnis is in Subsidiary Affairs  but they agree on the Tqiyya as a principle.
  Keywords: Taqiyya, Taqiyya legitimacy, Religious Religions, Consensus, Unanimity
 • Zohreh Nikamal *, Mostafa Mohaghegh Damad, Ahmad Bagheri Pages 345-370
  Amnesty of retribution right is arising from will and has legal effect. Legal acts are divided into two categories according to popularity. Amnesty is divided into absolute and conditional categorization. Absolute amnesty is considered unilateral legal act, and it is entrusted to the world with the will of the owner of the Qisas right, but the nature of the conditional amnesty is hesitant. Due to the importance of the amnesty and the effect of its nature on the sentences and consequences, it is necessary to determine the nature of the conditional amnesty. The presumption of the conditional amnesty to be a contract is rejected for reasons such as the lack of paternity of dissatisfaction, irreducibility, the impossibility of placing the rescission option in it, and the non-possession of an exile in a royal estate on the property and his life. Naturally, by rejecting these reasons, It is proved to be unilateral legal act. In addition, based on the principle of non- guardianship of people to each other and according of the condition with the requirement of pardon, its validity can be verified as unilateral legal act, although for the necessity of satisfaction the one who is forgiven of the amnesty in the conditional amnesty, it can be considered as special contract . Therefore, the conditional amnesty as unilateral legal act and its effects, they are subject to the general rules of unilateral legal act and will be distinguished from the other contract like compromise of Qisas right.
  Keywords: Amnesty, condition, forgiveness, Qisas Right