فهرست مطالب

پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی - سال نهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • سال نهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • زهرا امیریان* صفحات 1031-1054
  پیشرفت های روزافزون در فناوری وابسته به وب، پژوهشگران حوزه آموزش زبان دوم را بر آن می دارد که ببینند چگونه می توان این فناوری را به طور موثر در تسهیل فرایند یادگیری و تدریس زبان انگلیسی به کار گرفت. به منظور تسهیل فرایند تدریس نگارش مقالات پژوهشی و با تکیه بر مدل تحلیل سیاقی کلام (سوایلز 1990/2004)، پژوهش حاضر به بررسی این نکته پرداخت که آیا هایپرلینکهای مقالات ابرمتنی با حرکات و گام های ساختاری انطباق مکانی یا مفهومی دارند یا خیر. بدین منظور، سی مقاله ابرمتنی رشته زبانشناسی کاربردی، از لحاظ ساختار ژانری و محل هایپرلینکها مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل مقالات ابرمتنی نشان داد که ارتباط مکانی یا مفهومی خاصی میان حرکات ساختاری و هایپرلینکها در دو بخش مقدمه و بحث وجود نداشت. بعبارت دیگر، هایپرلینکها در محل حرکتها و گام های ساختاری قرار نگرفته اند. نتایج این تحقیق می تواند راهکارهایی برای تلفیق فناوری وابسته به وب و مدل سیاقی کلام سوایلز در جهت تدریس شیوه نگارش مقالات پژوهشی انگلیسی ارائه نماید.
  کلیدواژگان: محیط ابرمتنی، سیاق کلام (ژانر)، ساختار سیاقی کلام، حرکت های ساختاری، سوایلز
 • حسین بزرگیان*، میثم محمدپور صفحات 1055-1084
  پژوهش حاضر تاثیر مداخله ی فراشناختی بر عملکرد شنیداری و آگاهی فراشناختی یادگیرندگان فوق متوسطه ی انگلیسی با ظرفیت حافظه ی کاری بالا را بررسی می کند. 152 یادگیرنده ی مذکر ایرانی سنین 15 تا 25 سال تحت آزمون تعیین سطح آکسفورد قرار گرفتند، و 86 نفر به عنوان یادگیرندگان سطح فوق متوسطه شناسایی شدند. سپس، آن ها تحت آزمون حافظه ی عددی بصری قرار گرفتند و 60 یادگیرنده با ظرفیت حافظه ی کاری بالا انتخاب و بطور تصادفی به گروه های تجربی (30 نفر) و شاهد (30 نفر) تخصیص یافتند. گروه تجربی از طریق یک چرخه ی آموزشی به مدت 10 جلسه تحت مداخله ی فراشناختی قرار گرفت، در حالی که گروه شاهد روش مرسوم را دنبال نمود. شرکت کنندگان پرسشنامه ی آگاهی فراشناختی شنیداری را تکمیل کردند و قبل و بعد از مداخله، تحت آزمون های شنیداری آیلتس قرار گرفتند. نتایج نشان داد گروه تجربی در مقایسه با گروه شاهد پیشرفت بالاتری را برحسب عملکرد شنیداری با اندازه ی اثر بزرگ داشت. همچنین، گروه تجربی استفاده ی بسیار بیشتری از توجه هدایت شده، ترجمه ی ذهنی و دانش شخصی داشت.
  کلیدواژگان: فراشناخت، چرخه ی آموزشی، ظرفیت حافظه ی کاری، عملکرد شنیداری، آگاهی فراشناختی
 • حسن سلیمانی، محبوبه رحمانیان* صفحات 1085-1104
  در سال های اخیر، سهم خود کنترلی و خود تنظیمی در برنامه های یادگیری تلفیقی نگرانی اصلی محققان بوده است. این مطالعه سعی در ارزیابی نقش خود کنترلی و خود تنظیمی در یک دوره تلفیقی با 64 دانش آموز در ایران دارد. خود کنترلی به عنوان قابلیت و عاملیت بالقوه یادگیرندگان در دستیابی به اهداف خود و خود تنظیمی به عنوان شیوه های واقعی آن ها در دستیابی به آن می باشند که از طریق مقیاس خودکنترلی و راهبردهای با انگیزه برای یادگیری پرسشنامه به ترتیب مورد بررسی قرار گرفتند. رگرسیون چندگانه نشان داد که موفقیت در یادگیری بطور معنی داری با خود تنظیمی (r = .41) و نه خود کنترلی در ارتباط است. تکرار پست ها و کل کلمات مورد استفاده به طور مشابه برای خود کنترلی و خود تنظیم رفتار نکردند. این نشان میدهد که گروه های آموزشی می توانند به برخی از برنامه ها برای توسعه برنامه ریزی دانش آموزان، خود نظارتی و انعکاس که متغیرهای خود تنظیمی هستند متوسل شوند.
  کلیدواژگان: یادگیری تلفیقی، خود کنترلی، خود تنظیمی، نتیجه یادگیری، مشارکت
 • آذر باقری مسعودزاده، علی اصغر رستمی ابوسعیدی*، شهرام افراز صفحات 1105-1130

  مطالعه حاضر تلاش به بررسی روش مشارکتی تکلیف محور بر مهارت آکادمیک درک مطلب زبان آموزان کرده است. از اینرو، 80 نفر از زبان آموزان از دو کلاس کامل انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه، یک گروه کنترل و یک گروه آزمایش تقسیم شدند. طی یک ترم محقق روش سنتی و قدیمی تدریس را در گروه کنترل، و روش تکلیف محور را در گروه آزمایش بکار گرفت. با گرد آوری داده ها، نتایج مقایسه دو گروه نشان داد اگرچه نمرات فراگیران در هر دو گروه در آزمون ثانویه افزایش یافته است، اما تفاوت آماری قابل ملاحظه ای بین عملکرد کلی زبان آموزان در دو گروه به چشم خورد. در نتیجه این میانگین نمرات بالاتر نشان میدهد که روش تکلیف محور و فعالیتهای مشارکتی، پتانسیلی در ارتقاء یادگیری مهارت خواندن فراگیران دارد. علاوه بر موارد ذکر شده، یافته های مصاحبه با اساتید نشان داد که آنها دیدگاه مثبتی پیرامون اجرای روش تکلیف محور، و تمایل به استفاده از برخی فعالیت های این روش در دروس پیش رو دارند.

  کلیدواژگان: روش تکلیف محور، مهارت درک مطلب، پیشرفت تحصیلی، دیدگاه معلمان زبان انگلیسی، زبان آموزان ایرانی
 • فاطمه عسگری* صفحات 1131-1166
  یکی از چالش های کلاس های زبان تفاوت توانایی های زبانی و مهارت های ذهنی و فردی و همچنین انگیزه های زبان آموزان است. این مسئله دیربازی است که باعث ایجاد ناهمانگی در سطح یادگیری افراد شده است. محققین زیادی به بررسی این موضوع مهم پرداخته اند و از طریق فرضیه گاردنر مبنی بر هوشمندی های چندگانه راه حل هایی عملی ارائه داده اند. در این مطالعه، چنین شرایطی در یک کلاس آموزش زبان ایتالیایی سال اول و دوم مقطع کارشناسی، لحاظ شده است. چند راه حل پیشنهاد شده است جهت بهتر ساختن سطح کلاس از طریق بررسی توانایی های فردی زبان آموزان. در نتیجه ازراهبرد ترتیب دادن نوع مناسبی از تکلیف کلاسی به عنوان یک داده ورودی و حربه ایی استفاده می شود که هم بتواند همگان را به یک اندازه راغب به شرکت در فعالیت های کلاسی کند و هم به عنوان یک داده خروجی، مدرس را در کنترل و بررسی وضعیت پیشرفت زبان آموزان یاری رساند.
  کلیدواژگان: آموزش زبان، توانایی های متفاوت، هوشمندی های چندگانه، تکلیف کلاسی، برگه خودآزمایی، نقش مدرس
 • عباس فرهادنژاد* صفحات 1167-1180
  چکیده شعر هنری زبانی است که از دو توانایی توصیفی و موسیقایی بهره می برد. معمولا در ترجمه شعر یکی از این دو توانایی به نفع دیگری نادیده گرفته می شود. آنچه بیشتر مورد توجه قرار می گیرد دقت در انتقال معنا و وفاداری به تصویرپردازی های شاعر است. افیم اتکیند، زبان شناس و ادیب روس در پژوهش های خود در حوزه ترجمه شعر به شش نمونه از ترجمه اشاره کرده و معتقد است که هرگونه تلاش برای ترجمه شعر و به ویژه اشعار با شکل ثابت به یکی از این نمونه ها محدود می شود. اما آنچه اتکیند به آن می رسد در نهایت آن کلیتی نیست که او اصرار دارد در ترجمه از زبان مبداء به زبان مقصد حفظ شود. به نظر ما اصلی ترین قسمت شعر که لفظ یا موسیقی کلمات است در ترجمه شعر از دست می رود. از این رو مقاله حاضر بر آن است که پیشنهادی در جهت امکان پذیر ساختن انتقال موسیقی شعر از زبان مبداء به زبان مقصد ارائه دهد. پیشنهاد ما انتقال آوایی در رسم الخط زبان مقصد است که می تواند جنبه های موسیقایی شعر فرانسه را در خوانش خوانندگان فارسی زبان ناآشنا به زبان فرانسه برجسته کند. بدین ترتیب خواننده فارسی زبان شعر فرانسه نه تنها از جذابیت های معناشناختی شعر بهره می شود بلکه می تواند از موسیقی شعر که جزء جدایی ناپذیر آن است نیز لذت ببرد.
  کلیدواژگان: شعر، ترجمه، افیم اتکیند، انتقال آوا، رسم الخط، موسیقی شعر، لفظ
 • رخساره قربانی*، محمد داوودی، محمد عادل، محمدرضا امیریان صفحات 1181-1204
  . هر چند تدریس تامل گرایانه از شاخصه های حرفه ای بشمار می رود پژوهش چندانی در خصوص طراحی ابزاری جهت سنجش میزان تدریس تامل گرایانه مدرسان زبان انجام نشده است. از این رو پژوهش حاضر به منظور طراحی و اعتبار سنجی پرسشنامه تعیین سطح تدریس تامل گرایانه مدرسان زبان بر اساس مدل وارد و مک کوتر (2004) انجام گرفت. نسخه نهایی ابزار طراحی شده با جامعه آماری 250 مدرس زبان ایرانی بررسی شد و سپس به منظور احراز روایی پرسشنامه تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی و برای احراز پایایی از روش ضریب آلفای کرانباخ استفاده شد. نتایج تحلیل اکتشافی وتاییدی مدل چهار عاملی متشکل از عامل های: عادی، فنی، محاوره ای و تبدیلی را تایید کرد. میزان آلفای 81/ . بدست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که پرسشنامه ، از روایی و پایایی لازم برای شناسایی سطح تدریس تامل گرایانه مدرسان برخوردار است. کاربردهای این ابزار در محیط یادگیری زبان مطرح شد.
  کلیدواژگان: تدریس تامل گرایانه، سطح تدریس تامل گرایانه، تحلیل عاملی، اعتبار یابی، محیط یادگیری زبان خارجی
 • یاسین کارگر*، فردوس آقاگل زاده صفحات 1205-1228
  حرف اضافه، اگرچه بخش نسبتا کمی از زبان را شامل می شود اما در عین حال نقش اساسی و مهمی را ایفا می کند. نظر به اینکه میزان به کارگیری حروف اضافه در کتب درسی دوره متوسطه زیاد است؛ گاه دانش آموزان از تلاش برای یادگیری آن ها باز می مانند و موفقیت کم رنگ تری از استفاده آن حروف در کاربردهای روزمره حاصل می شود. در این مقاله با بهره گیری از روش شبه تجربی به منظور بررسی تاثیر آموزش الهام گرفته از زبانشناسی شناختی بر یادگیری حروف اضافه زبان انگلیسی in، on و at پرداخته شده است. آزمودنی ها متشکل از دو گروه (n=44)، بودند. گروه شناختی اسلایدهای تصویری حاوی ابزارهای ادراکی و شناختی، در حالی که گروه سنتی مواد آموزشی به شیوه سنتی دریافت کرد. با وجود اینکه گروه شناختی به طور قابل توجهی در پس آزمون عمل کرد، اما اثر مثبت آموزش به سبک شناختی تا زمان اجرای پس آزمون باتاخیر آشکار نشد. یافته های مربوط به نتایج نمره های افراد نشان می دهد که گروه شناختی به طور قابل توجهی بهتر از گروه سنتی در پس آزمون بلافاصله و باتاخیر عمل کرد.
  کلیدواژگان: حروف اضافه انگلیسی، زبان شناسی شناختی، مفهوم سازی، پیکربندی فضایی، تحلیل شبکه چندمعنایی
 • علی بیکیان، سعید کتابی*، اکبر حسابی صفحات 1229-1266
  پژوهش حاضر، که داده های مورد نیاز آن با استفاده از یک روش پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی و از طریق یک گروه کانونی و یک پرسشنامه بسته پاسخ محقق ساخته گردآوری شد، به دو منظور انجام گرفت: الف) ارزیابی میزان کارآیی برنامه درسی کارشناسی رشته مترجمی انگلیسی در تربیت مترجمان حرفه ای از نقطه نظر دانشجویان و دانش آموختگان این رشته؛ و ب) آگاهی از پیشنهادات پژوهیدگان مذکور برای رفع کاستی هایی که شناسایی می کنند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که برنامه درسی فعلی از حیث تربیت مترجمان حرفه ای در حوزه های مختلف چندان موفق نبوده است. از جمله پیشنهادات پژوهیدگان برای رفع کاستی های برنامه فعلی و افزایش کارآیی آن، می توان به افزودن واحدهای درسی تخصصی و متناسب با بازار روز خدمات زبانی، تقسیم رشته فعلی به دو رشته مجزای ترجمه مکتوب و ترجمه شفاهی، و گرایش بندی رشته مجزای ترجمه مکتوب اشاره کرد. انتظار می رود یافته های پژوهش به عنوان مبنایی برای اصلاح برنامه های درسی، تخصیص منابع، بهبود تجربه یادگیری دانشجویان، و نهایتا ارتقاء مهارت های آنها همگام با نیازهای بازار پویای خدمات زبانی مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: ارزیابی کارآیی، برنامه درسی، ترجمه دیداری شنیداری، ترجمه شفاهی، ترجمه مکتوب، کارشناسی مترجمی انگلیسی
 • محمدنبی کریمی*، پرستو علیزاده صفحات 1267-1304

  هدف این مطالعه بررسی تاثیر آموزش صریح نگاشت استعاری بر روی یادگیری زبان تمثیلی توسط فراگیران دارای چیرگی نیمکره چپ و راست مغز است. تعداد نود زبان آموز انگلیسی در این مطالعه شرکت کردند. 30 نفر از آن ها در گروه کنترل قرار گرفتند و هیچگونه آموزش نگاشت استعاری دریافت نکردند. 60 نفر دیگر، پرسشنامه چیرگی مغز (دیویس، 1994) را دریافت کردند. بر اساس نتایج، فراگیران به گروه دارای چیرگی نیمکره چپ مغز و گروه دارای چیرگی نیمکره راست مغز تقسیم شدند. پس از اجرای پیش آزمون، آموزش نگاشت استعاری به مدت ده جلسه اجرا شد. سپس، برای سنجش توانایی زبان تمثیلی، از شرکت کنندگان پس آزمون به عمل آمد. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که تفاوت معنا داری میان فراگیران دارای چیرگی نیم کره چپ و راست مغز در یادگیری زبان تمثلی وجود دارد بدین صورت که فراگیران دارای چیرگی سمت راست کارکرد بهتری از خودشان می دهند. یافته های این تحقیق می تواند مورد استفاده مراکز تربیت معلم، مدرسان و طراحان مطالب آموزشی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: زبان تمثیلی، چیرگی مغزی، چیرگی نیمکره چپ مغز، چیرگی نیمکره راست مغز، نگاشت استعاری
 • سعید محمدی*، عصمت بابایی، محمدرضا هاشمی صفحات 1305-1338
  با توجه به اینکه اکثر تصمیم ها در مورد موقعیت آکادمیک فراگیران، بر اساس نتایج ارزیابی آن ها اتخاذ می شود؛ ارزیابی نقش بسزایی در نظام آموزشی دارد. مرسوم ترین روش ارزیابی که هم اکنون در دنیا استفاده می شود، ارزیابی ایستا است. طی دهه های گذشته، به شیوه های دیگر ارزیابی ازجمله خویش ارزیابی ، دیگر ارزیابی و ارزیابی پویا بسیار توجه شد. محور اصلی این مطالعه ارزیابی پویاست ;I درک و برداشت مدرسان زبان انگلیسی در رابطه با اهمیت و کاربرد ارزشیابی پویا در ایران بررسی میکند. به همین منظور 25 مدرس زبان انگلیسی خانم و آقا با سابقه متفاوت در تدریس از طریق نمونه برداری هدفدار، برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند. مصاحبه ای نیمه باز شامل 23 سوال برای استفاده در این مطالعه طراحی شد. پیش از مطالعه اصلی، روایی و پایایی پرسش ها توسط 3 متخصص ارزشیابی زبان بررسی شد. نتایج حاکی از آن بود که مدرسان ایرانی، دیدگاه مثبتی به ارزش یابی پویا در کلاس های خود داشتند اما به دلیل محدودیت های سیستم آموزشی، زمان ، هزینه و کمبود دانش نمی توانند تئوری را به عمل تبدیل کنند
  کلیدواژگان: ارزیابی پویا، مدرسان انگلیسی به غیر انگلیسی زبانان، ادراک مدرسان، منطقه مجاور رشد، ارزشیابی ایستا
 • محمدحسین حدادی، شقایق میثمی* صفحات 1339-1366
  واژگان یک زبان در کنار قواعد دستوری، اصل و بنیان آن زبان را تشکیل می دهند. در این میان، تلفظ و آهنگ کلام خاص هر زبان در شکل گیری ساختار منحصر به فرد آن نقش بسزایی ایفا می کنند. نوع تلفظ و لهجه معمولا نخستین شاخصه ای است که تعلق و یا عدم تعلق گوینده به جامعه گویشوران اصلی زبان را مشخص می کند. تلفظ های نادرست مکرر و یا آهنگ کلام غریب می تواند مانع از انتقال درست محتوای سخن و مقصود گوینده به مخاطب شده و موفقیت ارتباط را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. از مهمترین عوامل موثر بر کیفیت تلفظ در زبان خارجی، تداخل الگوهای رایج تلفظ در زبان مادری است. بررسی چالشهای پیش روی زبان آموزان ایرانی در فراگیری تلفظ صحیح در زبان آلمانی، تبیین پرتکرارترین خطاهای تلفظی آنان بر اساس نتایج پژوهشی تجربی و نیز یافتن علل عمده بروز این خطاها با توجه ویژه به پدیده تداخل زبانی، اهداف اصلی این جستاراند.
  کلیدواژگان: تلفظ، آواشناسی، آموزش زبان، تداخل زبانی، گویشور زبان، زبان آموز
 • موسی نوشی* صفحات 1367-1402
  در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر یک شیوه آموزش تعاملی تلفظ به نام بن فرانکلین بر لهجه زبان آموزان انگلیسی ایرانی (فارسی زبان) پرداخته می شود. این روش فراگیران زبان را ملزم می سازد تا از (ویژ گی های آوایی) آنچه می شنوند (نسخه های صوتی معتبر معرفی شده در این مطالعه) یادداشت بردارند و بکوشند آن متن را بر اساس یادداشت های خود خوانده و صدایشان را ضبط کنند. سی و چهار (34) زبان آموز در سه سطح زبانی از دو کلاس کامل در این مطالعه شرکت کردند و [فرایند بررسی] چهار ماه به طول انجامید.. برای تعیین تاثیر این شیوه آموزش تلفظ، «پیش و پس از آزمون» اجرا شد. دو معلم زبان انگلیسی بومی و دو معلم زبان انگلیسی غیربومی (ایرانی) صداهای ضبط شده زبان آموزان را در مقیاس 9 گونه ای «داشتن لهجه خارجی» ارزیابی کردند. مصاحبه نیمه-ساختارمندی نیز با هشت زبان آموز به انجام رسید تا نگرش آنها را در خصوص روش آموزشی جویا شویم. مقایسه نتایج از بهبود در ارزیابی لهجه زبان آموزان و همچنین وجود رابطه به نسبت قوی بین مهارت زبان انگلیسی و میزان «لهجه داری» زبان آموزان حکایت می کرد.
  کلیدواژگان: تلفظ، لهجه، زبان انگلیسی، شیوه بن فرانکلین، معلمان بومی، معلمان غیر بومی
 • محمد جواد معافی، مسعود یزدانی مقدم*، علیرضا عامری صفحات 1403-1425
  هدف از این تحقیق، بررسی ادراک دانشجویان زبان از ویژگی های اخلاقی اساتید زبان با توجه به پایگاه اجتماعی-اقتصادی دانشجویان بود. روش تحقیق ترکیبی-توضیحی در این پژوهش بکار رفت. ابتدا پرسشنامه پایگاه اجتماعی-اقتصادی با شرایط تحقیق سازگار شد تا دانشجویان را به دو گروه اجتماعی-اقتصادی بالاتر یا پایین تر طبقه بندی کند. از 81 پرسشنامه پایگاه اجتماعی-اقتصادی پخش شده در 5 کلاس زبان مختلف از 2 دانشگاه در شهر قم، 53 مورد تکمیل شد. پس از آن، 22 نفر از همان دانشجویان در مصاحبه نیمه ساختاریافته شرکت کردند. پس از تجزیه و تحلیل دقیق کد و مقوله های مصاحبه، 1 موضوع اصلی (جدیت) شناسایی و سپس با توجه به پایگاه اجتماعی-اقتصادی دانشجویان، با استفاده از آزمون دقیق فیشر بررسی شد. در نهایت، 1 مدل برای ویژگی های اخلاقی اساتید زبان بر اساس ادراک دانشجویان طراحی شد تا بتوان در برنامه ریزی آیین نامه های اخلاقی که به طور خاص برای مدرسان زبان طراحی شده و همچنین جهت افزایش آگاهی اخلاقی در میان آنها بکار برد.
  کلیدواژگان: اخلاق، ادراک، پایگاه اجتماعی-اقتصادی، آموزش، زبان انگلیسی
|
 • Zahra Amirian * Pages 1031-1054
  Current advances in Web-based technology and the pervasive application of electronic communication in professional or educational settings raise the demand for meticulous examination of how these new advancements can be manipulated most effectively by EFL practitioners and learners for educational purposes. In order to facilitate the process of writing hypertextual research articles using Swales’ genre analysis model (1990/2004), this study attempted to see whether the hyperlinks of hypertextual articles occur at the places of move boundaries. For this purpose, the introduction and discussion sections of 30 Applied Linguistics hypertextual research articles were examined in terms of moves and hyperlinks. The results revealed that hypertextual research articles followed the same models proposed by Swales for their introduction and discussion sections. However, there were no relationship between the segmentations of texts at the hyperlinks and the places of move boundaries. In other words, hyperlinks did not occur at the places of move boundaries. This study may have implications for integrating technology with genre-based approaches to teaching academic writing.
  Keywords: hypertextual environment, Genre, genre schemata, structural moves, Swales
 • Hossein Bozorgian *, Meysam Muhammadpour Pages 1055-1084
  This study investigated the effect of the metacognitive intervention on the listening performance and metacognitive awareness of upper-intermediate EFL learners with high working memory capacity (WMC). 152 Iranian male learners aged between 15 and 25 years were given Oxford Placement Tests (OPT), and 86 were identified as upper-intermediate learners. They were further given the Visual Digit Span Test (DST), and 60 high WMC learners were selected and randomly assigned to experimental (N=30), and control (N=30) groups. The experimental group received the metacognitive intervention through a pedagogical cycle for 10 sessions while the control group followed their traditional approach. The participants were asked to complete the Metacognitive Awareness Listening Questionnaire (MALQ) and to take the International English Language Testing System (IELTS) listening tests before and after the intervention. The results suggested that the experimental group had a higher gain with a large effect size in terms of listening performance than the control group. In addition, the experimental group reported the significantly higher use of directed attention, mental translation and person knowledge.
  Keywords: metacognition, Pedagogical Cycle, working memory capacity, Listening Performance, Metacognitive Awareness
 • Hassan Soleimani, Mahboubeh Rahmanian * Pages 1085-1104
  An issue of great concern to language acquisition researchers in recent years has been the contribution of self-control and self-regulation in blended learning programs, the marriage between face to face traditional and on-line learning. To this end, this study attempts to evaluate the role of self-control and self-regulation in a blended course with 64 EFL university students in Iran. Self-control as the potentiality of the learners in achieving their goals and self-regulation as their actual practices in achieving it were investigated through Self-control Scale and Motivated Strategies for Learning Questionnaires respectively. The multiple regression analysis unraveled that learning achievement was significantly correlated with self-regulation (r = .41) but not self-control. Frequency of the posts and total words used did not behave similarly for self-control and self-regulation. It is implicated that educational parties can resort to some programs to develop the students’ planning, self-monitoring, and reflection which are variables of self-regulation.
  Keywords: Blended learning, Self-Control, Self-Regulation, Learning Outcome, participation
 • Azar Bagheri Masoudzadeh, Ali Asghar Rostami Abousaeedi *, Shahram Afraz Pages 1105-1130

  The present study seeks to explore the role of TBLT method on students’ reading comprehension skill. In so doing, 80 Iranian EFL learners from two intact classes participated in the study, in which the learners from the two classes were randomly assigned to one control group and one experimental group. The researcher in the control group class followed her regular teaching practice through the conventional book-based method. However, in the experimental group class, the researcher applied task based method. Results of the comparison of the both groups indicated that although the students' scores has improved on the IELTS posttest, there was statistically significant difference between the experimental group’s performances in reading skill. Accordingly, the higher mean score, suggests that the task based method and the collaborative activities have the potentials to help learners develop a better learning of English reading skill. On top of that, findings of the questionnaires and also interviews with teachers revealed their positive attitude towards implementing the mentioned method .

  Keywords: Task based language teaching (TBLT), Reading comprehension ability, academic achievement, EFL teachers' Perception, Iranian EFL learners
 • Fatemeh Asgari * Pages 1131-1166
  One of the most frequent problems of the language classes is the learner’s different linguistic skills and cognitive abilities and also their different motivations. This fact has always created so many problems in language teaching. In this essay, a situation like this occurs in an Italian language classroom. In according to Gardner's famous theories of –“multiple intelligences” and their main role in foreign language learning, in a class with different linguistic abilities, we proposed the use of certain tasks thought about in a meaningful way by the teacher and also the use of periodic tests that will be intended as a documentable input to not only increase the motivation of all students and invite all of them to actively participate in the class, but also to give the teacher an output to work on and to be analyzed to gain a better study on the various dynamics of each individual's skill development.
  Keywords: Language Teaching, different abilities, Multiple intelligences, Task, self verification, teacher’s role
 • Abbas Farhadnejad * Pages 1167-1180
  Abstract Poetry is a lingual art that utilizes both description and music. In the course of translation, One of these two features of poetry is generally favored over the other with focus on conveying the meaning and poetical imagery of the poem. Efim Etkind, Soviet linguist and translation theorist points out different forms of translation and demonstrates that any endeavor in translation of poetry is restricted to these six described forms. What makes him to remain critical is that, in his opinion, the generality of the poem is nonetheless lost using any of these described methods. In this following article we suggest a way to make it more possible to convey the music of poem, which we assume is the important lost feature, through phonetic transfer from the source language to the orthography of the target language. We think conveying the phonetic of the poem would make the Persian speaking readers of French poetry more familiar with the musical property of the French language poetry and thus not only giving the Persian reader a semantic attraction of the poetical work but also an impression of the poem’s music, pronunciation and rhythm which is an inseparable part of this lingual art
  Keywords: Poetry, Translation, Efim Etkind, Phentic transfer, Orthography, Music, Description
 • Rokhsareh Ghorbanimoghaddam *, Mohammad Davoudi, Mohammad Adel, Mohammadreza Amirian Pages 1181-1204
  Although reflective practice is seen as a distinguishing characteristic of professionals, there is limited research providing methods for assessing whether EFL teachers engage in reflection and if so to what extent. With the aim of understanding the level of reflection, this article sets out to develop and validate a new instrument to assess the level of reflection of EFL teachers based on the rubric proposed by Ward and McCotter (2004). The newly devised instrument was developed in a five-point Likert-scale format(ranging from never to always).The ultimate version of the instrument was administered to a random sample of 250 Iranian EFL teachers. The construct validity of this instrument was established through exploratory and confirmatory factor analysis. The results of factor analysis validated a 4-factor model. The reliability of the instrument was also obtained to be 0.816 via the Cronbach’s alpha coefficient. The implication is discussed in the context of language teaching.
  Keywords: Levels of reflection, Reflective Practice, EFL context, construct validity, factor analysis
 • Yasin Kargar *, Ferdows Aghagolzadeh Pages 1205-1228
  English prepositions possess only a small proportion of language but play an important role. Despite their frequently use in English textbooks for secondary school, students fail to acquire them and often show low achievements in using prepositions properly. In this paper, we use a quasi-empirical study to examine the effect of cognitive-inspired instruction on learning in, on, and at, which are known to pose tremendous difficulty to English language learners due to their language-specific features and polysemous nature. The participants were learners at several schools in Saqez province. They were divided into cognitive and rule group. The cognitive group was presented with pictorial representations of the prepositions and cognitive tools used to motivate non-spatial uses, while the rule group received materials based on rules. Although the cognitive group was significantly improved in the post-test, the positive effect did not last until the delayed post-test. On the other hand, the rule group gained little progress in the immediate post-test, but the performance of the group dropped significantly in the delayed post-test.
  Keywords: English prepositions, Cognitive linguistics, Conceptualization, spatial configurations, polysemy network analyses
 • Ali Beikian, Saeed Ketabi *, Akbar Hesabi Pages 1229-1266
  The aim of the present study was to evaluate the effectiveness of the curriculum of B.A. English Translation program from the students and graduates’ points of view and to seek said surveyees’ suggestions on how to improve the curriculum. To this end, the required data was collected using a sequential exploratory mixed-method design comprising of a focus group and closed-ended questionnaire. The findings indicated that the curriculum was far from successful in training professional translators and interpreters. The suggestions provided by the surveyees for improving the curriculum included adding specialized courses based on market demands, dividing the current program into two autonomous and separate translation and interpreting programs, and dividing the would-be translation program into several concentrations. The findings of this study are expected to be reviewed by all stakeholder groups and used as the basis for program revisions, resource allocations, and ultimately the improvement of the learning experience of students and their qualifications and skills in line with the requirements of the rapidly-changing job market.
  Keywords: Audio-visual Translation, B.A. English Translation Program, Curriculum, Effectiveness Evaluation, interpreting, Translation
 • Mohammad Nabi Karimi *, Parastoo Alizadeh Pages 1267-1304

  This study aimed to investigate the effect of metaphoric mapping instruction (MMI) on learning figurative language (FL) by left and right-brain dominant learners. Ninety female intermediate EFL learners participated in the study. Thirty served as the control group and received no MMI. The other 60 learners were given the Brain Dominance Questionnaire (Davis, 1994). Based on the results, they were divided into left-brain dominant and right-brain dominant groups who. After administering a pre-test to the participants, the treatment unfolded for the experimental groups in line with Kövecses (2001, cited in Chen, 2016) to provide learners with MMI. The treatment lasted for ten sessions and after the termination of the treatment, the participants were post-tested on FL ability. The results of the Analyses of Variance indicated that MMI was significantly effective in promoting FL ability. Moreover, there was a significant difference between the effect of MMI on left-brain and right-brain dominant learners with the right-brain dominant learners outperforming the left-brain dominant ones.

  Keywords: figurative language, brain-dominance, left-brain dominance, right-brain dominance, Metaphoric mapping
 • Saeed Mohammadi *, Esmat Babaii, Mohammadreza Hashemi Pages 1305-1338
  Assessment plays an important role in educational system because most of the decisions about the learners’ status in academic environment are made based on the results of those assessments. The most common way of assessment is static assessment. In recent decades with the evolution in teaching methods, other kinds of assessment become vogue like self-assessment, peer-assessment, and Dynamic Assessment. The focus of the current investigation is mainly on DA. This study investigated Iranian TEFL teachers’ perceptions regarding the importance and application of DA in Iran. Findings showed that Iranian teachers have positive views about the application of DA in their classes but because of educational system limitations, time and expense matters and lack of literacy, they cannot put it into practice. Further discussions and detailed analysis of the results are followed through the paper. The findings of this study may render implications for EFL teachers, teacher trainers, learners, material developers, educational authorities
  Keywords: Dynamic assessment, EFL teachers, teachers’ perception, Static assessment, Zone of proximal development
 • Mohammad Hosein Haddadi, Shaghayegh Meysami * Pages 1339-1366
  The lexicon of a language, together with its grammar, constitute the foundation of that language. Meanwhile, the pronunciation and the particular accent to each language also play a significant role in shaping their unique structure. Pronunciation and accent are usually the first indicator of whether a speaker belongs to the native speaker community of the language. Frequent incorrect pronunciations or unusual accents can obstruct the conveyance of what is intended and extremely impact the success of the communication. The interfering effect of pronunciation patterns that are common to one’s mother tongue is one of the most important factors affecting the quality of pronunciation of a foreign language. Acquiring the correct pronunciation thus requires familiarity with the phonetics and phonology of one’s mother tongue as well as that of the foreign language particularly in contrast to each other, so that the situations which cause interference in the phonetic structure of the foreign language are understood better and consciously considered when pronouncing the phones and words of the foreign language.
  Keywords: pronunciation, Phonetics, Language Teaching, interference, native speaker, language learner
 • Musa Nushi * Pages 1367-1402
  This study explores the effect of a cooperative instructional technique, named Ben Franklin, on the perception of Iranian EFL learners’ foreign accent. The technique requires learners to take detailed notes on what they are listening to (authentic podcasts in this study) and then go back and try to record themselves based on the notes. Thirty-four (34) learners at three proficiency levels from two intact classes participated in the study which lasted four months. Pre- and post-test measures were obtained to ascertain differences in performance of the learners. Two native speakers of English and two experienced Persian-speaking EFL teachers rated the learners’ performance on a 9-point foreign accentedness scale. A semi-structured interview also elicited eight learners’ attitudes towards the technique. Results showed a statistically significant improvement in the learners’ foreign accent ratings on the post-test. It was also found out that the learners’ accentedness ratings are highly related to their language proficiency.
  Keywords: pronunciation, accent, English, Ben Franklin technique, native teachers, non-native teachers
 • Mohammad Javad Moafi, Massood Yazdanimoghaddam *, Alireza Ameri Pages 1403-1425
  The purpose of this study was to investigate the students’ perceptions of the language teachers’ ethical characteristics with regard to the students’ socioeconomic status. For this reason, an explanatory sequential mixed methods design was employed. First, a socioeconomic status questionnaire which was used to categorize the students into socioeconomically higher or lower groups. From among the 81 questionnaires distributed at 5 different language classrooms of 2 universities in Qom, 53 of them were completed. Afterwards, 22 of the students agreed to participate in a semi-structured interview as the second qualitative portion of the study. After close and repeated analyses of the codes and categories of the students’ interviews, 1 major theme (seriousness) was identified and cross-checked with the students’ socioeconomic status by using Fisher’s exact test. Finally, a model of language teachers’ ethical characteristics was contemplated on the basis of the students’ perceptions in order to be utilized in planning codes of ethics particularly designed for language educators as well as raising their awareness.
  Keywords: Ethics, Perceptions, Socioeconomic Status, Education, English