فهرست مطالب

معرفت - سال بیست و هشتم شماره 9 (پیاپی 264، آذر 1398)

ماهنامه معرفت
سال بیست و هشتم شماره 9 (پیاپی 264، آذر 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/11/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علامه محمدتقی مصباح* صفحه 5

  این مقاله شرحی است بر کلام نورانی امیرمومنان علی علیه السلام درباره صفات پرهیزگاران و شیعیان واقعی. از دیگر ویژگی های مومنان، اینکه با علم و آگاهی با مردم معاشرت کرده، با مسالمت از آنان جدا شده، سخن می گویند تا بهره مند شوند و می پرسند تا بفهمند و علمشان زیاد گردد. طبیعی است نخستین ابزار معاشرت، ارتباط کلامی است. مومن هم باید برای اصل معاشرت و هم برای سخن گفتن برنامه و تدبیر لازم را داشته باشد. معاشرت با همنوعان، گرایش فطری است که موجب ترقی و مقام انسان در زندگی اجتماعی می شود. افرادی که معاشرتی هستند، بیرون گرا و افراد گریزان از معاشرت، درون گرا هستند. مهم این است که قهر و جدایی، ارتباط و معاشرت باید با انگیزه خدایی صورت گیرد. سخن گفتن نیز باید با هدف بهره مندی، سوال کردن و برای درک و فهم و افزایش علم و با انگیزه خدایی صورت گیرد.

  کلیدواژگان: معاشرت، آداب معاشرت، سخن گفتن، پرسش، سخن مومن
 • سیدعقیل نسیمی*، رضا کهساری، معصومه کرامتی، جعفر تابان صفحه 11

  حل مسائل اساسی فلسفه، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، بستگی به پاسخی دارد که به پرسش های هستی شناختی داده می شود، و در ارتباط تنگاتنگ با نوع رویکردی است که نسبت به این مسئله در پیش گرفته می شود. از موضوعات مهم و ضروری برای نظام تعلیم و تربیت، بررسی نقادانه فلسفه ها و نظریه های تربیتی مطرح در این حوزه می باشد. این امر سبب بهره گیری عالمانه و منصفانه از نظریات تربیتی موجود، و مانع اقتباس جاهلانه و کورکورانه می شود. هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی مبانی هستی شناختی تعلیم و تربیت از منظر دو رویکرد تجربه گرایی و قرآنی می باشد. محققان جهت نیل به مقصود، از روش تحلیلی توصیفی بهره جسته اند، که خود از نوع تحقیقات کیفی است. همچنین با استفاده از رویکرد وصفی تفسیری به تبیین موضوع و با تحلیل مبانی هستی شناختی به ارائه نکات تربیتی دو رویکرد در چارچوب قرآنی و تجربی اقدام کرده اند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که هر دو رویکرد، شاید در لفظ اشتراکات لفظی داشته باشند، ولی تفاوت ماهوی و معنایی بسیار دارند که به علت جهان بینی و مبانی هستی شناختی متفاوت خواهد بود.

  کلیدواژگان: مبانی، هستی شناختی، تربیت، تجربه گرایی، قرآن
 • حجت الله عباسی*، صادق کریم زاده، محمد عالم زاده نوری صفحه 25

  پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی به منظور بررسی برخی ابعاد روش مقایسه در فرایند تربیت دینی از منظر قرآن کریم صورت گرفته است. داده های موردنیاز پژوهش حاضر از طریق استقصای آیات و تفاسیر معتبر، انتخاب و تهیه منابع، مطالعه عمیق و تلاش برای تعیین دلالت های آنها، گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان داد که قرآن کریم این روش را هم در سطح مبدا هستی و هم در سطح مومنان، به هر دو مبدا اصیل و غیراصیل ارائه کرده است. در سطح اول، درک عمیق تر وجوه عمده ربوبیت، هادی بودن، سودمندی برای بندگان و در سطح دوم، فهم بهتر از وجوهی همچون یکتاپرست و مشرک، اسوه های فضائل و رذائل مورد اتفاق همه، بندگی و آزادگی، مومن و فاسق، بصیر و فاقد بصیرت، آب گوارا و آب شور، امور مشابه طبیعت و حیات دنیوی و اخروی به تسهیل تدین متربیان و اقناع ذهن و قلب آنان کمک می کند.

  کلیدواژگان: تربیت دینی، تربیت اعتقادی، روش های تربیت، روش مقایسه
 • محدثه برهانی نژاد*، عباسعلی رستمی نسب صفحه 37

  هدف پژوهش حاضر، شناسایی آموزه های تربیتی آیات 23 تا 28 سوره «قصص» است که در ضمن آن به ویژگی های زن و مرد در هنگام ازدواج، فرهنگ روابط دختر و پسر، فرهنگ خواستگاری، مهریه و ازدواج نیز پرداخته شده است. در میان داستان های قرآنی، داستان ازدواج حضرت موسی علیه السلام که در آیات 23 تا 28 سوره «قصص» بیان شده، می تواند الگوی مطلوبی برای جوانان در انتخاب همسر و نحوه خواستگاری باشد. برهمین اساس در این پژوهش، در قالب تحقیق کیفی و نظری با استفاده از روش استنتاجی، آموزه های تربیتی از آیات 23 تا 28 سوره «قصص» استخراج شده و مورد تحلیل و استنتاج قرار گرفته اند. در این مقاله مباحث کاربردی مورد بررسی قرار گرفته و آموزه های تربیتی در پنج ساحت تربیتی، شامل: تربیت اجتماعی، تربیت عقلانی، تربیت جنسی، تربیت اخلاقی عاطفی و تربیت اقتصادی مورد پژوهش قرار گرفته است. منظور از آموزه تربیتی، دستورالعمل و راه کارهایی است که می تواند به عنوان الگو و راهنما در زندگی مورد استفاده قرار گیرد، تا فرایند تربیت بهتر محقق گردد.

  کلیدواژگان: ویژگی های زن و مرد، ساحت های تربیت، آموزه های تربیتی، روابط دختر و پسر، روابط اجتماعی
 • روح الله شهریاری * صفحه 51

  عوامل و موانع زیادی در فرایند تربیت دینی دخیل اند. یکی از این موانع شیطان است. تبیین حدود مانعیت شیطان در فرایند تربیت دینی ما را در تحقق اهداف تربیتی و کاربست صحیح روش های آن یاری می رساند. ازهمین روی این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، بررسی حدود مانعیت شیطان در تربیت دینی و راه های مقابله با آن از منظر قرآن را مدنظر قرار داده است، تا راهنمای عمل مربیان تربیتی باشد. نتیجه این بررسی نشان می دهد، شیطان از طرق مختلف مانند: ایجاد ترس، تزیین گناهان، فراموشی یادخدا و برانگیختن آرزوها، به مداخله تربیتی پرداخته و آثار سوء تربیتی مانند: گمراهی، شرک به خدا، هوسرانی و گناه را در متربی بر جای می گذارد. از سوی دیگر، با بررسی آیات بیانگر نقش زیربنایی اراده و اختیار انسان در شکل دهی شخصیت دینی، این نکته حاصل شد که عملکرد شیطان مستقل از اراده انسان و عاملی در عرض آن نیست، بلکه حیث تاثیرگذاری آن دو بعد شناختی و عاطفی انسان است. در نتیجه مداخله تربیتی او از طریق ایجاد زمینه های تربیتی منفی و از بین بردن زمینه های تربیتی مثبت در این دو ساحت وجود انسان است.

  کلیدواژگان: تربیت دینی، شیطان، عامل، مانع
 • سیدعلی رئیس زاده *، محمدجواد زارعان صفحه 63

  بخش زیادی از قصص قرآنی به نوادگان اسرائیل (حضرت یعقوب) اختصاص دارد. در زبان قرآن، بنی‎اسرائیل گاهی قومی برتر نسبت به سایرین خطاب شدند و گاهی از ایشان نکوهش شده است. این دوگانگی در تعبیر قرآن، حکایت از نوعی دگرگونی در ارزش‎های اخلاقی این قوم دارد که ایشان را از اوج به زیر افکنده و لایق نکوهش‎های متعدد قرآن شدند. این دگرگونی ارزش‎ها در بنی‎اسرائیل عواملی دارد که در این تحقیق با استفاده از روش «تفسیری» به زمینه‎های روانی اجتماعی این پدیده از نگاه قرآن پرداختیم؛ و دریافتیم که فشار شدیدی که در دوران پسایوسف بر این قوم وارد شد و انتظار طولانی ظهور منجی بنی‎اسرائیل، زمینه را برای استحاله فرهنگی بنی‎اسرائیل و استضعاف ایشان توسط نظام سیاسی فرعونی، فراهم کرد و این پدیده در کنار وجود دو الگوی «قارون» و «سامری»، مادی‎گرایی را در میان ایشان رواج داد؛ تا سرانجام این قوم به ولایت گریزی و گوساله پرستی منجر شود. در نتیجه، ارزش‎های اخلاقی الهی نزد ایشان کمرنگ و به سوی ارزش‎های مادی دگرگون شد.

  کلیدواژگان: اخلاق، ارزش‎های اخلاقی، دگرگونی، بنی‎اسرائیل، یهود
 • حمید احمدی هدایت*، نجمه احمدآبادی آرانی، مریم نادری صفحه 77

  هدف پژوهش حاضر، تحلیل تربیت اخلاقی نل نادینگز و نقد آن بر مبنای نظریات علامه طباطبائی است. این پژوهش، به دنبال پاسخ گویی به دو پرسش اساسی است: نخست ماهیت تربیت اخلاقی نادینگز چگونه است؟ دوم، مهم ترین نقدهای وارده بر تربیت اخلاقی نادینگز بر مبنای دیدگاه علامه طباطبائی چیست؟ با توجه به ماهیت پژوهش، از روش های تحلیلی تطبیقی و انتقادی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد نادینگز با رد جهان شمولی اخلاقی، هدف تربیت اخلاقی را کسب قابلیت های لازم برای زندگی بهتر در جامعه و ایفای نقش شهروندی می‏داند. نادینگز انسان و طبیعت آن را محور تربیت اخلاقی قرار می دهد و بر نقش انحصاری عواطف، تاکید می کند. از سوی دیگر، علامه طباطبائی با نگاهی متفاوت به تربیت اخلاقی می نگرد. با توجه به تفاوت هایی که در آراء اخلاقی علامه و نادینگز وجود دارد، نظریات اخلاقی این دو مورد مقایسه و نقد قرار گرفت. از مهم ترین نقدهای واردشده بر تربیت اخلاقی نادینگز بر مبنای دیدگاه علامه، می توان به مولفه هایی ازجمله: نسبیت گرایی، رویکرد سکولاریستی، غفلت از سیر و سلوک فردی، تاکید افراطی بر عاطفه گرایی و تعاملات بیرونی در تربیت اخلاقی اشاره کرد.

  کلیدواژگان: نادینگز، علامه طباطبائی، تربیت اخلاقی
 • مرضیه ابراهیمی کاظم آباد * صفحه 87

  از نوآوری های اسلام، تشریع فریضه عبادی سیاسی نماز جمعه است، تا امت اسلامی ضمن دانش افزایی هفتگی و ارتقا آگاهی دینی رخدادهای جهان اسلام را از زبان تحلیل گران مورد اطمینان بشنوند. ازآنجاکه امروزه حضور جوانان در نماز جمعه نسبت به دهه اول انقلاب کمتر به نظر می رسد، تجدیدنظر در شیوه ارائه آموزه های دینی در حوزه کاری خطیبان، گامی به سوی نوآوری و تاثیرگذاری بیشتر است. هدف از این پژوهش شناخت نقش نهاد نماز جمعه و چگونگی تاثیرگذاری و بررسی موانع و ارائه راه کارهایی در این باره است. براین اساس با روش توصیفی تحلیلی به بررسی نقش نهاد نماز جمعه در تربیت اخلاقی جامعه خواهیم پرداخت. نماز جمعه از سوی حاکم اسلامی یا نمایندگان او برگزار می شود. نهاد نماز جمعه یک نهاد خاص اجتماعی است، که خط مشی آن برگرفته از قرآن و سیره عملی اهل بیت علیهم السلام است و از مهم ترین راهبردهای آن، تبیین تقوا و تربیت اسلامی در شئون مختلف زندگی فردی و اجتماعی مسلمین است، که درصورت رفع موانع سیاسی، اجتماعی و اخلاقی نقش موثرتری در تربیت اخلاقی جامعه خواهند داشت.

  کلیدواژگان: اخلاق، نهاد نماز جمعه، نماز جمعه، امام جمعه
|
 • Allameh Mohammad, Taqi Mesbah* Page 5

  This paper is a description of the brilliant word of the Amir al-Mu'minin Ali (P.B.U.H.) regarding the characteristics of the righteous and real Shiites. Some of the other characteristics of believers are, conscious communication with people, peaceful separation, useful words and purposeful question. Naturally, the first means of communication is verbal communication. The believer must have plan and the tact for both communication and to speaking. Communicating with fellowman is an innate tendency that can promote the human status in the social life. Social people are extraverted, but non-social ones are introverted. The important point is that, huff and separation, and communication and interaction must be done with a Divine motive. Aside from it, speaking should also be for taking a benefit, and asking for understanding and increasing the knowledge

  Keywords: communication, manners of communication, speaking, asking, believer's word
 • Seyed Aqil Nasimi*, Reza Kuhsari, Masoumeh Keramati Page 11

  Solving the fundamental problems of philosophy, directly or indirectly, depends on our answers and approaches to the ontological questions. Critical analysis of the educational systems of the philosophical schools is among the important issues of the education system. This gives us a fair and conscious approach towards the existing educational theories, and hence, rejects the non-conscious adaptation and imitation in thinking. Using a descriptive-analytical, and interpretive method, this paper seeks to study the ontological foundations of education from the viewpoint of empiricism and the Qur’an. The findings show that, despite some verbal similarities, there are many substantial and semantic differences between these schools which have originated from their ontological foundations.

  Keywords: oundations, ontology, education, empiricism, Qur’an
 • Hojatollah Abbasi *, Sadiq Karim zadeh, Mohamad Alem, zadeh Nouri Page 25

  Using a descriptive-analytical method, this paper seeks to study the aspects of the method of comparison in the process of religious education from the viewpoint of the Qur’an. The findings show that, the Holy Qur’an has presented this method both at the level of the origin of the universe and the level of the believers. Regarding the first level, deeper understanding of the major aspects of Lordship, guiding the people, benefiting the servants, and regarding the second level a proper understanding about the concept of monotheistic and polytheistic, the definitive paradigms of virtues and vices, servitude and freedom, the believer and the wicked, conscious and non-conscious, the tasty water and the brackish one, nature-like affairs and worldly and otherworldly life, helps and improves the religious attitude of trainee and will comfort their hearts and minds.

  Keywords: religious education, theological education, methods of education, comparative method
 • Mohadese Borhani nejad*, Abbas Ali Rostami nasb Page 37

  Analyzing the educational teachings of the verses 23 to 28 of the Chapter of “al-Qasas”, this paper discusses the characteristics of men and women at marriage, boy-girl relationships, matchmaking, dowry and marriage. Among the Qur’anic stories, the story of the marriage of the Prophet Moses (P.B.U.H.), which is presented in the above mentioned verses, is the best model for young people in marriage and matchmaking. Using a qualitative-theoretical and inductive method, this paper studies the educational teachings of theses verses. The practical issues are categorized in five divisions, including, social education, intellectual education, sexual education, moral-emotional education, and economic education. Educational teaching is a set of guidelines that can be used as a model in life to make a better education process.

  Keywords: male, female characteristics, aspects of education, educational teachings, boy-girl relationships, social relationships
 • Rouhollah Shahriari * Page 51

  There are many factors and obstacles in the process of the religious education. Satan is one of these obstacles. An in-depth analysis of the extent of the devil’s power on religious education and the ways to deal with it helps us to achieve the educational goals and proper methods in education. Using a descriptive-analytical method, this paper studies the extent of the devil’s power in religious education and the ways to deal with it from the viewpoint of the Qur’an. The findings show that Satan puts negative effects on the trainee such as misdirection, idolatry and sin in various ways, including, creating the fear, decorating the sin, forgetting the remembrance of God and arousing the desires. On the other hand, the verses regarding the human will and authority, indicate that the Satan's performance is not independent from the human will, rather it influences the cognitive and emotional dimensions as well. Consequently, intervention of Satan into the educational training of man can be found in two different ways, preparing the ground for negative training and eliminating the positive education.

  Keywords: religious education, Satan, factor, obstacle
 • Seyed Ali Raiszadeh*, Mohammad Javad Zarean Page 63

  Much of the Quranic stories are dedicated to the descendants of Israel (the prophet Jacob P.B.U.H.). The Qur’an has sometimes condemned the people of Israel and sometimes called them a superior nation. This dual status illustrates a change in the ethical values of this nation that made them worthy of reproach. Using an interpretative method this paper studies the psychosocial backgrounds of these changes from the perspective of the Qur’an. The findings show that, the intense pressure of the post-Joseph era on this people and a long waiting for the Savior of Israel prepared the conditions for the cultural transformation of Israelites as well as the sovereignty of pharaoh's political system over them. This phenomenon along with the two patterns of “Qarun” and “Samaritan”, promoted materialism among them and led them towards calf worshiping and disobeying the commandment of Moses (P.B.U.H.), and thus, it diminished their Divine moral values and led them towards the materialist values.

  Keywords: ethics, ethical values, transformation, Israelites, Jews
 • Hamid Ahmadi Hedayat*, Najme Ahmadabadi Arani, Maryam Naderi Page 77

  Using an analytical-comparative and critical approach, this paper seeks to answer these two questions, first, what is the nature of Noddings’ moral education? Second, what are the most important criticisms of Noddings’ moral education based on Allame Tabataba'i’s perspective? The findings show that, rejecting the universal moral, Noddings believes that the purpose of moral education is acquiring the ability for a better life in society and playing the role of citizenship. While emphasizing the exclusive role of emotions, Noddings considers man and his nature to be the center of moral education. Allame Tabataba'i, however, looks at moral education differently. The following are some of the most important criticisms of Noddings’ moral education from the viewpoint of Allame Tabataba'i, relativism, the secularist approach, neglecting individual spiritual wayfaring, extreme emphasis on emotionalism and external interactions in moral education.

  Keywords: Noddings, Allame Tabataba'i, moral education
 • Marzieh Ebrahimi Kazemabad * Page 87

  One of the innovations of Islam is the practice of Friday prayer to inspire weekly knowledge and awareness and prepare the conditions for the Islamic nation to listen to the current events of the Islamic world from the trustable analyzers. Since today's youth attendance at Friday prayer seems to be lesser than the first decade of the revolution, reconsidering the way in which religious teachings are presented in sermons is necessary. Using a descriptive-analytical method, this paper seeks to study the role of Friday prayer in moral education of society as well as the obstacles and solutions. Friday prayer are held by the Islamic ruler or his representatives based on the teachings of Qur’an and the Ahl al-Bayt (P.B.U.T.). One of its most important strategies is explaining the Islamic piety and education in the various aspects of the personal and social life of Muslims that have an effective role on the moral education of society in case the political, social and moral barriers are removed.

  Keywords: Ethics, Friday prayer, Imam of Friday prayer