فهرست مطالب

فیلم نگار - پیاپی 200 (مرداد 1398)
 • پیاپی 200 (مرداد 1398)
 • 264 صفحه، بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/11/20
 • تعداد عناوین: 63
|
 • سینمای دینی / ابر روایت
  صفحه 4
 • سینمای ایران
 • پیش درآمد / تجربیات نامربوط شخص مربوطه
  صفحه 8
 • اکران / قصر شیرین، زهر مار، کارت پرواز، دوباره زندگی، ایکس لارج، کار کثیف، قسم، سرکوب
  صفحه 10
 • سینمای ایران: کشمکش
 • فیلمنامه «قصر شیرین» بخش به بخش
  صفحه 19
 • نگاهی به فیلمنامه «قصر شیرین» از منظر فیلم جاده ای
  صفحه 22
 • سازوکار ارتباط عاطفی در تاثیرگذاری داستان با نگاهی بر فیلمنامه قصر شیرین
  صفحه 24
 • نگاهی به ساختار دراماتیک، روند روایت داستان و شخصیت پردازی در فیلمنامه «قسم»
  صفحه 26
 • چگونگی توزیع اطلاعات داستانی بر مبنای دیالوگ در فیلمنامه «قسم»
  صفحه 28
 • درباره «سرکوب» و بی معنا شدن داستان فیلم به دلیل نمادگرایی
  صفحه 30
 • بررسی منطق دراماتیک در فیلم «کار کثیف»
  صفحه 33
 • نگاهی به ساختار دراماتیک، روند روایت داستان و شخصیت پردازی در فیلمنامه «کار کثیف»
  صفحه 34
 • چینش داستان در سطوح روایت فیلمنامه «دوباره زندگی»
  صفحه 36
 • ارتباط فیلم فارسی و کمدی سیاسی در سینمای ایران با نگاهی به فیلم «زهر مار»
  صفحه 37
 • تقویت ایده پردازی در فیلم داستانی بلند و کوتاه با نگاهی به فیلمنامه «کارت پرواز»
  صفحه 39
 • سینمای ایران: ایجاز
 • نگاهی زیرچشمی به فیلم های کوتاه اکران تیرماه
  صفحه 40
 • فیلمنامه کوتاه خوابگردها
  صفحه 43
 • فیلمنامه کوتاه بدو رستم بدو
  صفحه 46
 • گفت و گوی جمعی پیرامون اکران بهاره فیلم کوتاه
  صفحه 50
 • داستان کوتاه رضایت
  صفحه 59
 • پرونده یک موضوع (فیلم حماسی)
 • تعریف فیلم حماسی
  صفحه 64
 • مولفه های سینمای حماسی
  صفحه 65
 • ژانر حماسی در سینما، تعریف ها و کارکردها
  صفحه 67
 • بررسی عناصر حماسه در فیلمنامه «ارباب حلقه ها»
  صفحه 71
 • خوانش واسازانه از ژانر حماسی در صنعت بازنمایی
  صفحه 74
 • گفت و گوی جمعی پیرامون مفهوم فیلم حماسی
  صفحه 76
 • آسیب شناسی حماسه های سینمایی
  صفحه 85
 • بررسی حماسه های عاشقانه و ویژگی های کلی آن ها
  صفحه 86
 • نگاهی به دلایل افول سینمای حماسی در هالیوود جدید
  صفحه 88
 • چرا پهلوانان ما در برابر دوربین کم می آورند؟
  صفحه 91
 • سینمای جهان: سیناپس
 • علاءالدین ایالت اشغال شده، ققنوس سیاه، داگمن، علف جان ویک ؛ فصل 3 پرابلوم، داستان اسباب بازی
  صفحه 94
 • یک فیلم ، یک فیلمنامه نویس
 • علف/ هونگ سانگ سو
  صفحه 100
 • تحلیل الگوی تکراری روایت در آثار هونگ سانگ سو
  صفحه 101
 • سینمای جهان: یک فیلم، یک فیلمنامه نویس
 • نگاهی به مسئله دیالوگ در فیلم «علف»
  صفحه 105
 • سینمای جهان: از زبان فیلمنامه نویس
 • گفت و گو با هونگ سانگ سو درباره فیلمنامه «علف»
  صفحه 107
 • سینمای جهان: کشمکش
 • نگاهی به تعلق و طردشدگی در «داگمن»
  صفحه 109
 • سینمای جهان: از زبان فیلمنامه نویس
 • گفت و گو با متیو گارونه، فیلمنامه نویس و کارگردان فیلم «داگمن»
  صفحه 111
 • سینمای جهان: کارگاه فیلمنامه
 • رازهای پنهان فیلمنامه
  صفحه 113
 • سینمای جهان: بن مایه
 • اقتباس سینما از ادبیات
  صفحه 116
 • اقتباس سینمایی چیست؟ نمونه موردی: مقایسه تطبیقی سریال «بر کنیگ بد» و «هیولا»
  صفحه 118
 • سینمای جهان: تجربه های پراکنده
 • بزرگترین اشتباهی که فیلمنامه نویسان مرتکب می شوند، چیست؟
  صفحه 121
 • بررسی شباهت های اتاق فرار و فیلمنامه های هیجان محور
  صفحه 123
 • پرونده شماره 200 فیلم نگار
 • گفت و گوی جمعی دبیران فیلم نگار با نصرت الله تابش مدیرمسئول و سردبیر مجله
  صفحه 126
 • یادداشت مهرداد فرید اولین سردبیر فیلم نگار
  صفحه 133
 • یادداشت جابر قاسمعلی اولین دبیر سینمای ایران فیلم نگار
  صفحه 135
 • تجربیات دبیران، همکاران؛ نویسندگان و مترجمان ماهنامه «فیلم نگار»
  صفحه 138
 • تاثیرات هجده سال حضور فیلم نگار از نگاه فیلمنامه نویسان و فیلم سازان
  صفحه 149
 • مروری بر بخش پرونده های موضوعی فیلم نگار
  صفحه 160
 • گزارشی از تاثیر ماهنامه فیلمنامه نویسی فیلم نگار بر آموزش فیلمنامه نویسی در آکادمی سینمایی
  صفحه 163
 • نظرسنجی منتقدان سینمای ایران درباره بهترین فیلمنامه های چاپ شده در فیلم نگار
  صفحه 166
 • فهرست فیلمنامه های چاپ شده در فیلم نگار
  صفحه 172
 • نگاهی به فهرست کتاب های آموزشی فیلمنامه نویسی در دهه نود
  صفحه 180
 • هفت یادداشت، هفت خواننده
  صفحه 187
 • فیلمنامه کامل
 • سانست بولوار
  صفحه 193
 • سانست بولوار و متون مادرخوانده
  صفحه 218
 • چرا فیلمنامه سانست بولوار یک اثر درخشان هنری است
  صفحه 221
 • تحلیل دیالکتیک میان رویا و واقعیت در فیلمنامه سانست بولوار
  صفحه 224
 • فیلمنامه اصلا می تونی منو ببخشی
  صفحه 227
 • یادداشت مترجم
  صفحه 253
 • سکانس برگزیده
  صفحه 253
 • واکاوی مفهوم «مولف» در فیلمنامه اصلا می توانی مرا ببخشی؟
  صفحه 254
 • نگاهی به فیلم «اصلا می تونی منو ببخشی» از منظر کاربست مفهوم اصالت
  صفحه 256
 • گفت و گو با نیکول هولوفسنر ، فیلمنامه نویس
  صفحه 258
 • گفت و گوی رامتین شهبازی و شبنم میرزین العابدین درباره فیلمنامه
  صفحه 260