فهرست مطالب

تندیس - پیاپی 398-399 (بهمن 1398)

دو هفته نامه تندیس
پیاپی 398-399 (بهمن 1398)

 • 112 صفحه، بهای روی جلد: 200,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سرمقاله
 • پرسش از روزگار در حال گذار
  مهرنوش علی مددی صفحه 4
 • پرونده: هنر اجتماعی
 • هنر بی رگ
  محمدرضا یگانه دوست صفحه 8
 • هنر در وضعیت اجتماعی ؛ چه باید کرد؟
  علی گلستانه صفحه 12
 • هنر در اجتماعی که ما زندگی می کنیم
  منصوره قاسمی صفحه 18
 • هنر امری اجتماعی است
  شروین طاهری صفحه 22
 • هنر اجتماعی در عصر رسانه های اجتماعی
  شکوفه غفاری صفحه 26
 • فرودستان تاریخ هنر
  سپهر دانش اشراقی صفحه 29
 • هنر اجتماعی؛ ترویج یا مقابله
  میلاد جهانی سیاهرودی صفحه 34
 • سکوت آدمی فقدان جهان است
  حمید رحمتی صفحه 39
 • گفت و گو: داریوش حسینی طراح و نقاش
 • چرخ را از اول برای خودم اختراع کرد
  مرتضی کاردر صفحه 44
 • گالری گردی
 • گارنیک درهاکوپیان؛ هنرمند تجربه/ نمایشگاه منتخب ماه، گارنیک درهاکوپیان در گالری آریا
  زاهره دنیادیده صفحه 54
 • موجزتر / کارهای اخیر پروانه اعتمادی در گالری های طراحی آزاد و اینجا
  فرزاد عظیم بیک صفحه 60
 • استمرار تکرار / هفتمین دوره ی سالانه ی تبادل چاپ دستی در گالری لاله
  کیوان خلیل نژاد صفحه 63
 • آیرونی در مقام مداخله در تفسیر جهان/ نمایشگاه های عکس «44 روز «عالیجناب خروس» ، من نیز در آرگادیا هستم در گالری های آب انبار آ. گ. باوان
  امید نقویان صفحه 70
 • جدال برای فاش ساختن تمثالی آشفته / نمایشگاه گروهی آدم واره در گالری نگاه
  مهرنوش علی مددی صفحه 78
 • نقد مخاطب، غرار آمد/ لی لی آمری در نگارخانه والی
  کامران غبرایی صفحه 81
 • نقد مخاطب، اهمیت بی اهمیتی / پویا رضا در گالری اثر
  فریده آفرین صفحه 85
 • عکاسی
 • تاریخ مختصری از نقد عکاسی، یا چرا منتقدین عکاسی از عکاسی بیزارند ؟ (قسمت پایانی)
  سوزی لینفیلد ترجمه: گل آرا جهانیان صفحه 90
 • تصویرگری
 • چالش های تصویرگری در گفت و گو با سحر ترهنده، تصویرگر ایرانی، از چالش حقوق مادی تا چالش حقوق معنوی
  تهمینه حدادی صفحه 98
 • دنیاگردی، به بهانه ی درگذشت جان بالدساری
 • از عشق معلمی تا شکوه نقاشی
  سجاد عمادی صفحه 104