فهرست مطالب

 • پیاپی 14 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/05
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مطالعه تطبیقی فرایند توقف و بازرسی پلیسی در اماکن عمومی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
  غلامحسن کوشکی، پیمان دولت خواه پاشاکی* صفحه 7

  حمایت از حقوق عمومی و جامعه، استفاده از بازرسی و توقف را در پاره‌‎ای از موارد به ویژه در اماکن عمومی توجیه می‌کند. در هر دو نظام حقوقی اصل محدودیت در انجام بازرسی و توقف به رسمیت شناخته شده است. در ایران، جزء در مورد جرم مشهود، در سایر موارد ضابطان دادگستری مکلف به اخذ مجوز قضایی اند. در انگلستان، افسران صاحب صلاحیت پلیس بر اساس ضابطه ظن معقول و وجود امارات و اطلاعات کافی مجاز به بازرسی و توقف اند و در سایر موارد اخذ مجوز قانونی ضروری است. در انگلستان مقررات صریح و شفافی برای پیش از بازرسی از قبیل اعلام هدف بازرسی و قانون و شرایط مورد استناد، هنگام بازرسی از قبیل رعایت احترام و تعیین محدوده بازرسی و پس از بازرسی ازقبیل تهیه گزارش از بازرسی چه منجر به دستگیری مظنون بشود یا نشود و تسلیم نسخه ای از آن به مظنون مقرر شده است. در هر دو نظام حقوقی به منظور حسن اجرای قواعد بازرسی، ضمانت اجراهای مدنی، انضباطی و کیفری تدارک دیده شده است، با این وصف در انگلستان به صورت دقیق و شفاف تر و گسترده تر ضمانت اجرای بطلان پیش‌بینی شده است.

  کلیدواژگان: توقف، بازرسی، پلیس، اماکن عمومی، حقوق انگلستان
 • مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری درمقابل شخص ثالث، به مثابه مسئولیت مدنی یا کیفری؟ «نظریه خطر از ظهور تا افول و سیر تحولات مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه در حقوق ایران
  نصرالله جعفری خسروآبادی*، مینا سالمی صفحه 57

  در نظام حقوقی ایران بر مبنای نظریه خطر و با وضع قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری مصوب 1347، دارندگان این گونه وسایل در قبال زیان دیدگان حوادث رانندگی مسیولیت مدنی یافتند و به تبع آن مکلف به اخذ بیمه نامه شدند لیکن با اصلاحات همراه با تناقض و ابهام سال 1387، در این نوع از مسیولیت مدنی، تزلزل و تشکیک ایجاد شد و نهایتا با تصویب قانون بیمه اجباری مصوب 1395 تردیدها زدوده شد و قانون گذار نوع خاصی از مسیولیت کیفری را جایگزین مسیولیت مدنی سابق کرد به این صورت که ابتدایا ایشان را مکلف به اخذ بیمه نامه نمود و ضمانت اجرای اصلی این تکلیف را صرفا پرداخت جزای نقدی به صندوق جبران خساراتهای بدنی مقرر کرد. نفی مسیولیت مدنی از دارندگان وسایل نقلیه و جایگزین نمودن مسیولیت کیفری در قبال آن به معنای افول نظریه خطر در نظام حقوق مسیولیت مدنی ایران و در راستای مشروعیت بخشی به این قانون نیز می‌باشد .
  در این تحقیق با تاکید بر نوآوری های قانون بیمه اجباری 1395 به سیر تحولات مسیولیت دارندگان وسایل نقلیه و تحلیل دیدگاه های مختلف پرداخته می‌شود و بیان خواهد شد که قانونگذار بر اساس چه مبانی تغیر رویکرد داده است.

  کلیدواژگان: شخص ثالث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه اجباری، نظریه خطر، مسیولیت کیفری
 • رهبری باند مجرمانه و تشدید مجازات
  منصور رحمدل* صفحه 83

  رهبری باند مجرمانه از کیفیات مشدده عینی مجازات تلقی می‌شود. در این معنا قانونگذار برای شخص برخوردار از کیفیت عینی در مقایسه با افراد دیگر مجازاتی شدیدتر تعیین می‌کند. قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مقام توجه به این امر در تبصره 2 ماده 130 قانون مجازات اسلامی در قالب سردستگی در ارتکاب جرم بدون تعریف سردستگی یا رهبری باند به بیان مصادیق سردستگی می‌پردازد. طبق تبصره مزبور «سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازمان‌دهی یا اداره گروه مجرمانه است.» به این ترتیب می‌توان گفت که ممکن است یک گروه مجرمانه بیش از یک نفر سردسته داشته باشد. برای مثال، یک نفر اقدام به طراحی، نفر دوم اقدام به سازمان‌دهی، نفر سوم اقدام به تشکیل و نفر چهارم اقدام به اداره گروه نماید. نوعا طراحی بر مصادیق دیگر مقدم است. رهبر باند به دیگران دستور می‌دهد و آنها نیز دستورات او را اجرا می‌کنند. ولی قانونگذار مصادیق متعددی را برای رهبری باند در نظر گرفته است. لازم به‌ذکر است که جرم ارتکابی توسط گروه باید در راستای اهداف گروه باشد والا ربطی به رهبر باند نخواهد داشت. سوالاتی که در باب رهبری باند قابل‌طرح است، آن است که ماهیت رهبری باند چیست؟ معاونت است یا مشارکت؟ آیا رهبری باند مستلزم دخالت در عنصر مادی است؟ مجازات اعضای گروه در وضعیت رهبر باند تاثیر دارد؟ منظور از گروه مجرمانه سازمان‌یافته چیست؟ مقاله حاضر در مقام پاسخ‌دهی به سوالات مزبور است. روش تحقیق از نوع تحلیلی است.

  کلیدواژگان: رهبری باند، معاونت، مشارکت، گروه مجرمانه سازمان یافته
 • «تحول» در شناسایی عرف یا «اختراع» عرف؟ (توسل به موارد غیرقطعی عرفی در حقوق بین الملل کیفری)
  علیرضا باقری ابیانه* صفحه 103

  روش سنتی برای شناسایی عرف بین المللی مراجعه به "رویه دولت ها" به طور عام، در کنار "اعتقاد به الزامی بودن قاعده حقوقی" بوده است. امروزه دادگاه ها کمتر خود را ماخوذ به احراز کامل رویه دولت ها ("رویه کلامی" ، "رفتار فیزیکی عام دولت ها" و در پاره ای موارد "استنکاف دولت ها") برای تشخیص عرف بین المللی می دانند. این مساله از نظر موافقین بیانگر وقوع "تحولی" مثبت در شناسایی قواعد عرفی بین المللی است ولی مخالفین، این رویکرد را به نوعی "اختراع" قواعد عرفی توسط دادگاه می دانند. در واقع واژه "اختراع" به نوعی دربردارنده مفهوم غیر قانونی بودن عمل است، چرا که دادگاه های بین المللی در معنای عام و دادرسین در معنای خاص اساسا چنین حق مصرحی را ندارند.
  در حقوق کیفری بین المللی نیز در موارد زیر اعمال روش سنتی شناسایی عرف با تردید مواجه است:1- در مقام تاسیس دادگاه های بین المللی کیفری، مثل ایجاد دادگاه بین الملل کیفری یوگسلاوی سابق با تصمیم شورای امنیت به واسطه فصل هفتم منشور ملل متحد.
  2- در مقام صدور رای توسط دادگاه های کیفری بین المللی، به این معنی که دادرسان نیز به تعبیری می توانند با استفاده از شرط مارتنس، توسل به قواعد حقوق بشر، استناد به تصمیمات مراجع اداری یا سیاسی بین المللی و...، در غیاب "رویه دولت ها"، به شناسایی عرف بین المللی مبادرت کنند .
  در این نوشتارجایگاه این تحولات به خصوص در مورد دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  کلیدواژگان: عرف بین المللی، رویه دولت ها، اختراع قواعد عرفی، تحول
 • تحلیل محتوای سریال تلویزیونی کیمیا از منظر خشونت خانوادگی
  بتول پاکزاد*، رابعه نظرپور همدانی صفحه 139

  سریال‌های تلویزیونی از عوامل تعیین‌کننده در عرصه گفتمان‌سازی تربیتی و حقوقی در جامعه بوده و پیوندی عمیق با سیاست‌گذاری برای مقابله با انحرافات اجتماعی دارند، فیلمنامه و دیالوگ‌های یک سریال ممکن است جرم‌ساز و یا زمینه‌ساز کاهش آن باشد، این واقعیت معرف همان کارکرد دوگانه رسانه‌هاست که هم می‌توانند به فرهنگ‌سازی بازدارنده و پیشگیری از آسیب‌هایی نظیر خشونت خانوادگی کمک کنند و هم ممکن است از عوامل رخداد و ازدیاد آن در جامعه باشند.
  تحلیل گفتمان سریال‌ها روشی مطلوب برای تحصیل فهمی صحیح نسبت به سطح خشونت‌زایی یا خشونت زدایی فعالیت‌های رسانه‌ای است. در این مقاله با روش کیفی این هدف دنبال شده است که موارد مشهود نمایش خشونت خانوادگی در متن سریال اجتماعی کیمیا برجسته گردد ، در این سریال 60 مورد خشونت خانوادگی مشاهده شد که شاخص خشونت کلامی با 36 مورد بیشترین نرخ فراوانی را به خود اختصاص داده است.
  همچنین یافته ها حاکی از آن است که در این سریال زمینه های بروز خشونت خانوادگی با تحقیقات آماری مختلف که در این زمینه انجام شده، مطابقت دارد و گفتمان شخصیت ها خواسته یا ناخواسته برگرفته از نظریه های زمینه فرهنگی، منابع، کنترل و یاگیری است.

  کلیدواژگان: خشونت خانوادگی، رسانه، سریال کیمیا
 • مبانی و قلمرو آموزه های کیفرشناسی نوین درزمینه بزهکاری نوجوانان با رویکرد تطبیقی به نظام عدالت کیفری ایران و آمریکا
  علی داودی سالستانی، سید حسین هاشمی* صفحه 171

  آموزه‌های کیفرشناسی نوین بیانگر رویکردی است که به موجب آن مجرمین، با در نظر داشتن معیارهایی چون خطر جرم و امنیت اجتماع، جهت کیفردهی طبقه‌بندی می‌شوند. هدف از کاربست چنین آموزه‌هایی، مدیریت هزینه-فایده در اعمال کیفرهای قانونی است که آن را متضمن سیاست دوگانهی کیفردهی سخت‌گیرانه و حبس‌زدایی نموده است. مطالعه‌ی حاضر به شیوه تطبیقی و مزجی مبتنی بر داده‌های تقنینی و قضایی کشورهای ایران و ایالات متحده آمریکا نسبت به بزهکاری نوجوانان انجام گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نظام عدالت کیفری ایران با کاربست الگوی مدیریت هزینه-فایده به عنوان معیاری نوآورانه از آموزه‌های کیفرشناسی نوین در راستای رفع برچسب‌زنی کیفری و حبس‌زدایی نسبت به نوجوانان بزهکار، دچار تحولی کارکردگرا گردیده است. با وجود این، نظام کیفری آمریکا در نظارت دقیق بر رفتار بزهکاران نوجوان پس از ارتکاب جرم و همزمان با اعمال تدابیر قضایی، پیشرو به نظر می‌رسد. مطالعات ما نشان داد به دلیل حاکمیت تفکر سزاگرایی و نیز خصوصی‌سازی عدالت کیفری در آمریکا، نوجوانان بزهکار منتسب به اقشار تهدیست و رنگین‌پوستان از بهره‌مندی امتیازات حبس‌زدایی تا اندازه زیادی محروم بوده‌اند. برآیند مطالعات ما نشان داد، هدف دستگاه عدالت کیفری ایران از ایجاد تحولی نوآورانه در به کارگیری آموزه‌های کیفرشناسی نوین، طبقه‌بندی بزهکاران با رویکرد به اجتناب حداکثری از صرف هزینه‌های مادی و اجتماعی اعمال مجازات حبس و همچنین اصلاح و بازاجتماعی نمودن نوجوانان بزهکار بوده است. تحولی که در کنار کارکردگرایی ذاتی، با جنبه‌های چالشی چون عوام‌زدگی کیفری و امنیت‌گرایی در تفسیر معیار خطر مواجه است.

  کلیدواژگان: کیفرشناسی نوین، عدالت سنجشی، بزهکاری نوجوانان، نظام عدالت کیفری ایران، نظام عدالت کیفری آمریکا
 • رویکرد اسناد بین المللی به حقوق بزه دیدگان جنایت ناپدیدسازی اجباری
  جمال بیگی*، هیوا علی پور صفحه 199

  ناپدید سازی اجباری ازجمله جنایت‌های مستمر و مرکب علیه بشریت است که آزادی‌های فردی را خدشه‌دار نموده و بزه دیده را از حق برخورداری از حمایت‌های قانونی محروم می‌دارد، اغلب این محرومیت‌ها درنهایت منتهی به قتل یا آزار و اذیت روحی و جسمی افراد می‌گردد. در طول زمان نمونه‌های بارزی از این جنایت را شاهد بوده‌ایم که اغلب به سبب مسایل سیاسی، مذهبی یا نژادی ارتکاب یافته است. با توجه به عمق خسارات وارد آمده به بزه دیده این جنایت، سازمان و نهادهای حقوق بشری را بر آن داشت تا علاوه بر توجه به حقوق بزه دیدگان این جنایت در اسناد و اساسنامه‌های خود، راه‌های مقابله با آن را نیز در پیش گیرند و حداقل حقوق از دسته رفته بزه دیدگان را به آنان بازگرداند. اهمیت جنایت ناپدید سازی اجباری، دغدغه تعیین سرنوشت قربانیان این جنایت را در هر شخص عادی نیز به وجود می‌آورد لذا در این تحقیق سعی شده با تاکید بر روشی توصیفی تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای ضمن بیان مفهوم ناپدید سازی اهم حقوق بزه دیدگان آن نیز بیان گردد.

   

  کلیدواژگان: ناپدید سازی اجباری، جنایت علیه بشریت، کنوانسیون، بزه دیده، جنایت
 • جرم شناسی واقع گرایی راست، زمینه ها و جلوه ها
  غلامرضا محمد نسل*، نادر نوروزی، ایوب نوریان صفحه 221

  بدیهی است که نمی‌توان حضور جدی و پررنگ اندیشه‌های جرم‌شناسی واقع‌گرای راست را در ساحت اندیشه کیفری انکار نمود. اندیشه‌هایی که امروزه در بسیاری از کشورهای غربی با القاء ناکارآمدی سیاست‌های پیشگیرانه و با عوام گرایی کیفری، به‌عنوان مدلی کارآمد، سیاست کیفری سخت‌گیرانه را حیاتی دوباره بخشیده است. این مقاله که با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای تهیه شده، می‌کوشد که بنیان‌ها و پیش‌فرض‌های بدیهی انگاشته شده این رویکرد را در پرتو مکاتب و اندیشه‌های جرم‌شناسی و کیفری از نو باز بینی و باز آزمایی نماید. نتیجه اینکه جرم‌شناسی واقع‌گرای راست که ادعا می‌کند دیدگاه واقع‌گرایانه تری نسبت به علل جرم و انحراف دارد، از مفاهیم و گزاره‌هایی بهره می‌برد که می‌توان به وضوح آن‌ها را در مطالعه پیشینی مکاتب و اندیشه‌های کیفری و جرم‌شناسی مشاهده کرد. ضرورت پژوهش حاضر، علاوه بر فقر موجود راجع به ادبیات جرم شناسی واقع گرایانه، از نقش و کارکرد این رویکرد در حیات، تحول و پویایی اندیشه کیفری نشات می گیرد. مساله اصلی این است که مهمترین زمینه ها و جلوه های گرایش به جرم شناسی واقع گرای راست و تجدید حیات آن کدامند؟ یافته‌های این تحقیق نشان داد جرم‌شناسی واقع‌گرای راست، ریشه در عوامل متعددی دارد. می‌توان گفت مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و جرم شناختی در شکل‌گیری و استمرار برنامه‌ها و اهداف این نظریه نقش اساسی دارند.

  کلیدواژگان: واقع گرایی، راست نو، انتخاب عقلانی، نظم و قانون، سیاست کیفری سخت گیرانه
 • مشارکت سازمان های بین المللی در تحقیقات مقدماتی دیوان کیفری بین المللی
  سحر پورحسن زیوه، سید ابراهیم قدسی*، حمیدرضا جاویدزاده صفحه 247

  سازمان‌‌های ‌‌بین‌المللی به‌عنوان یکی از تابعان کارآمد حقوق ‌‌بین‌الملل در مسایل مختلف ‌‌بین‌المللی کارکردهای متنوعی دارند. با تاسیس ‌‌دیوان کیفری ‌بین‌المللی، مشارکت سازمان‌ها در تضمین تحقق عدالت کیفری متحول شده است. مشارکت سازمان‌های ‌‌بین‌المللی در روند دادرسی از طریق ارایه اطلاعات یکی از سازوکارهایی است که می‌تواند در تحقق عدالت کیفری تاثیرگذار باشد. هدف این مقاله بررسی امکان تاثیر نقش سازمان‌های بین‌المللی در تحقق عدالت کیفری بین‌المللی است و با روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به رویه قضایی دیوان، در مقام پاسخ به این چند پرسش است: سازمان‌های بین‌المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در شروع به تعقیب کیفری چه نقشی دارند؟ سازوکارهای مشارکت سازمان‌های بین‌المللی در نظارت بر تصمیمات قضایی دادستان چگونه است؟ با فرض پذیرش مشارکت، این نهادها در تحقق عدالت کیفری بین‌المللی چه نقشی ایفا می‌کنند؟ یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد مشارکت سازمان‌های بین‌المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در اقدامی ‌نوآورانه، در قواعد دیوان پیش بینی شده است. سازمان‌های ‌‌بین‌المللی از یک سو، با ارایه اطلاعات به دادستان، تعقیب کیفری را به جریان انداخته و زمینه بررسی مقدماتی را فراهم می‌سازند و ازسوی دیگر، زمینه‌های نظارت قضایی در تصمیمات دادستان مبنی برآغاز یا عدم آغاز تحقیق را ایجاد نموده و زمینه تحقق عدالت کیفری بین‌المللی را فراهم می‌کند.

  کلیدواژگان: سازمان های بین المللی، دیوان کیفری بین المللی، تحقیقات مقدماتی، نظارت قضایی، عدالت کیفری
 • راهنمای درخواست اشتراک مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی
  صفحه 273
|
 • comparative study of stop and search by police in public places in Iran and England legal system
  Peyman Dolatkhahpashakie, Gholamhassan kooshki Page 7

  Protecting public and community rights, justifies using the search and stop order in some cases, especially in public places. The principle of limiting search and stopping recognized, in both legal systems. The judiciary in Iran must obtain a judicial authorization, except in the case of evident crimes. In the UK, police officers based on reasonable suspicion and sufficient information allowed to search and stop and obtaining a legal authorization is necessary in other cases. In the UK it's anticipated clear rules for pre-search such as the announcement of the search purpose and the law and circumstances invoked, for search such as respect and determine the scope of search and for after search such as necessity and or no need for arrest and the quality of maintenance of objects. Guarantee of civil, disciplinary and criminal proceedings is considered in both legal systems, however these guarantees predicted more precisely, clear and wider In England.

  Keywords: stop, search, police, public places, English law
 • Liability of owners of vehicles with an emphasis on developments in the reform of compulsory insurance law passed in 1395
  nasrolah Jafari, mina salemi Page 57

  Based on the theory of risk and legislated compulsory insurance of motor vehicles approved in 1347, holders of these devices on the civil liability losses were victims of traffic accidents but the reforms with contradictions and ambiguities in 1387, in this type of civil liability, insecurity and doubt was created. And finally, with the adoption of mandatory insurance law passed by the legislature in 1395 doubts had been dispelled and a certain type of criminal responsibility was replaced by former civil liability. Denial of civil liability of owners of vehicles mean the decline of the theory of risk in Iranian legal system. In this study, with an emphasis on innovation, mandatory insurance law in 1395 to analyze developments liability of owners of vehicles and different perspectives will be discussed.

  Keywords: owners of vehicles, compulsory insurance, theory of risk, Iran law
 • Heading a Criminal Gang and Aggravation of Punishment
  Mansour Rahmdel Page 83

  Leading a criminal gang is one of the personalized factors of aggravation of the punishment. It means that the legislator aggravates the punishment of the some perpetrators which have such a personalized factor. Note 2 of the article 130 of the Iranian Islamic Penal Code refers to the examples of leading a gang, without defining leading a gang. According to it Leadership is defined as forming, or planning, or organizing or directing a criminal gang. So it seems that a criminal gang could have more than one leader. For example, one of them forms, the other one plans, and the third one organizes and the fourth one directs the criminal gang. Typically, planning is prior to other forms of leadership. It seems that a leader orders others and they obey his orders. It is noteworthy that the committed crime by the members of the gang should be in line to the gang aims, otherwise it could not be regarded as a crime committed by the gang. The current paper is going to answer the following questions: what is the substance of leading a gang? Aiding and abetting or accomplishment? Is it necessary for the leader to participate in material element (actus reus) of the crime? How the punishment determined for members influences the punishment of the leader? What does an organized criminal gang mean? The method of research is an analytical one.


  Keywords: Leading a Gang, Aiding, Abetting, Accomplishment, Organized Criminal Gang
 • "Invention” of the Custom or Only a “Transformation” in The Way of Recognition? (Resort to Uncertain custom in International criminal law)
  Alireza Bagheri Abyaneh Page 103

  The traditional way for recognizing of international customary law by an international court was based on finding out two factors: the »state practice« as well as opinio juris. Nowadays this traditional way is changed by international courts and these courts do not consider »state practice« as a main factor for recognition of international customary international law. Jurists opponent to this approach mention that using this way is illegal and can be regarded as “inventing customary international law by a court” and therefore is beyond the delineation of the judges duties. On the other hand, the advocators express this approach as an evolution in international law so that a court can find out an international customary law without paying too much attention to »state practices «.
  In international criminal law, using of the traditional way for recognizing the International customary law does not take place, especially in some tribunals such as ICTY because of security council resolutions.
  In addition, some international criminal tribunals have also diminished their resort to “state practice” for recognizing international customary law by considering “Martens clause”, “Human rights” and even decisions of political bodies of international organizations instead of using state practice. This approach has been used in second generation of international criminal tribunals for many times.

  Keywords: International Customary Law, State Practice, Invention of customary Law, Transformation
 • Analysis of Kimia TV series from the perspective of family violence
  Batool Pakzad, Rabeae Nazarpour Hamedani Page 139

  TV series are the determinant factors in the field of educational and legal discourse in society and the deep linkage with policy to deal with social deviations, script and dialogues may be a serial. The fact that it is the same as the dual function of the media can also be the cause of the crime or the underlying cause of its decline preventing cultural development and preventing harm, such as family violence, may also help the factors of its occurrence and its expansion in society.
  Serial discourse analysis is a desirable way of studying the correct understanding of the level of violence or violence. Dedication of media activities. In this paper, the qualitative method of this objective has been followed, which is evident screening of family violence is highlighted in the Kimia Social Series, in the series 06 violent
  Families were found to have the highest rate of verbal violence with 60 cases.
  Also, the findings indicate that the series of cases of domestic violence with which research different statistics have been done in this field and the discourse of characters has been sought or unwanted, from theories of cultural background, resources, control and capture.

  Keywords: Family Violence, Media, Kimia Series
 • Basics and the realm of the teachings of New Penology on the juvenile delinquency; with an adaptive approach to the criminal justice system of Iran and the United States
  Ali Davoudi Salestani, Seyyed Hossein Hashemi Page 171

  The new penology teachings classify offenders to punish based on criteria such as crime risk and community security. The purpose of applying such teachings is management of the cost-effectiveness in enforcing legal penalties that impose a dual policy of strict and alternative punishment. The present study conducted on Adolescent Juvenile Delinquency, based on the legal and judicial data of Iran and the United States of America. The obtained results indicate that the criminal justice system of Iran has been functionalize by using the cost-benefit management model as an innovative measure of the new penology teachings in order to eliminate punitive and delinquent labeling of juvenile offenders. However, the US criminal system seems to be leading in strict monitoring of the behavior of juvenile offenders after committing crimes and simultaneously enforcing judicial measures. our studies have shown that juvenile delinquency attributed to the threatened and colored people by virtue of the rule of retributive and labeling, as well as the privatization of criminal justice in US has resulted in the use of DE-deductible privileges from new penology has been largely deprive of justice. Our final study showed that the purpose of the Iranian criminal justice system in applying the teachings of new penology is classifying the perpetrators with a view to avoiding the maximum financial and social costs of imprisonment, as well as the reform and socialization of adolescents. The transformation, along with inherent functionalism, faces challenging aspects such as Penal populism and security-oriented in the interpretation of risk criteria.

  Keywords: New Penology, Actual Justice, Juvenile Delinquency, Iranian Criminal Justice System, American Criminal Justice System
 • The International Documentary Approach to the Victims of the Crime of Forced Disappearances
  jamal beigi, hiva alipoor Page 199

  Compulsory disappearance is a Continuous and Combined crime against humanity that undermines individual freedoms and deprives the victim of the right to legal protection, mostly these deprivations ultimately lead to the killing or physical and psychological harassment of individuals. Over time, we have seen many examples of this crime, which has often been committed by political, religious or racial issues. Given the depth of the damage done to the victim of this crime, the human rights organization and institutions have made it, in addition to paying attention to the rights of the victims of this crime, in its documents and treaties, ways to deal with it and return them at least the rights of the victimized group. The importance of the crime of forced disappearance, perpetration of this crime is also a matter of concern for every ordinary person, therefore, in this research, we tried to emphasize the descriptive-analytical method and the use of library resources while expressing the concept of the disappearance of the rights of the victims of the crime.

  Keywords: forced disappearance, Crimes against humanity, Convention, victim, crime
 • Right Realistic Criminology, Fields and Effects
  Ayoub Nourian, Gholamreza Mohammadnasl, Nader Norouzi Page 221

  Serious and bold presence of right realist criminology thoughts undoubtedly cannot be denied in the field of penal thought. Today's in many Western countries, these thoughts have given life again to Punitive penal policy as an efficient model, through induction of inefficient of preventive policies and penal populism. The paper makes effort to review and retest foundations and those defaults stemmed from the approach and considers as obvious in the light of criminology and penal thoughts, through library tools prepared. The results show this claim by right realist criminology with more realistic perspective towards causes of crimes and deviations takes advantage of those concepts and propositions which are clearly observable in previous studies of penal schools of thoughts and criminology. The necessity of this study, in addition to the existing poverty of the realistic criminology literature, emanated from the role and functions of this approach in the life, evolution and dynamics of criminal thought. The main question is what are the main areas and effects of the trend towards realistic criminology and its revitalization?
  According to the research findings, right realist criminology is rooted in many factors, from among which reference could be made to a set of political, economic, and Criminological factors playing fundamental role in formation and continuations of programs and goals followed by the theory.

   

  Keywords: Realism, New Right, Rational Selection, Order, Law, Punitive Penal Policy
 • International Organizations Participation in Preliminary Examination in International Criminal Court
  sahar poorhassan zeive, Seyyed Ebrahim Ghodsi, Hamidreza Javidzade Page 247

  International organisatinos as one of the effective subjects of international law have varied functions in different international issues. Organisations participation in ensuring realization of criminal justice has been evolved with establishment of International Criminal Court. International Organisations participation in trail procedure by providing informations is one of the mechanisms that can be effective in realization of criminal justice. This article aims to study the feasibility of effect of international organisations in fulfilment of international criminal justice. with descriptive analytical method and by reference to court jurisprudene it answers to this questions: what is the role of international organisations to initiate of the criminal procedure in preliminary examination phase? How is the participation mechanisms of international organisations in judicial review in Prosecutor’s decisions? And assuming this participation, what is the role of this organs in fulfilment of international criminal justice?
  The results of this study show that the rules of Court in innovative manner has provided the International Organisations participation in preliminary examination phase. At this phase, on one hand International Organisations trigger the prosecution and prepare the basis of preliminary examination by providing informations, and on the other hand, establish the basis of judicial review in Prosecutor’s decisions to proceed or not to proceed the investigation. This article studies how organisations can affect the trigger of prosecution and judicial review in Prosecutor’s decisions at preliminary examination.
  Key words: International Organisations, International Criminal Court, preliminary examination, judicial review, criminal justice.

  Keywords: International Organisations, International Criminal Court, preliminary examination, judicial review, Criminal Justice