فهرست مطالب

 • پیاپی 17 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ابراهیم متقی*، صفت الله شاهوردی صفحات 1-24

   رسانه ها نوین همانند شبکه های اجتماعی در سده بیست و یکم بازیگر اصلی زندگی انسان ها شناخته می شوند. این بازیگری در همه سطوح اعم از سطح کلان همانند معرفی سبک زندگی، اقتصاد کلان (اعم از اقتصاد جهانی و بستر اقتصاد کنونی جهان)، شکل گیری سیاست نوین و همچنین در سطح خرد همانند نوع هویت محلی، سبک تغذیه و...شامل می شود. در این راستا منافع ملی کشورها نیز متحول شده است. در واقع باید کشورها منافع ملی خود را در همه ابعاد با توجه به نقش رسانه ها مورد بازنگری قرار دهند. این پژوهش به تاثیر رسانه ها در منافع ملی کشورها می پردازد. در واقع، رسانه های نوین همانند اینترنت از ظرفیتی برخوردار است که باعث حفظ و پیشبرد منافع منلی کشور چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی می شود. در سطح داخلی می توان به افزایش مشارکت مردم، آگاهی بخشی، شفافیت در همه مسایل، کاهش هزینه های دولت، جلوگیری از رانت خواری، دولت الکترونیک و...می توان اشاره کرد. در سطح بین المللی ارتقای امنیت ملی، کاهش اسیب پذیری، حضور فعال در تحولات و مسایل بین المللی، ترویج هنجارها و هویت خود در سطح جهانی و... با توجه به کارکرد و ظرفیت رسانه های نوین امکانپذیر خواهد بود. در همه این عرصه ها، منافع ملی کشور در عرصه اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی تامین خواهد شد. البته بایستی به توان رسانه های داخلی، سواد رسانه ای، بازیگری فعال در عرصه ها رسانه ها و کاهش تبعات منفی رسانه نوین توجه داشت.

  کلیدواژگان: رسانه، منافع ملی، جهانی سازی، شبکه های اجتماعی، دموکراسی اجتماعی، سبک زندگی
 • محسن جلیلوند*، راضیه هاشمی صفحات 25-48

   امنیت در همه ابعاد آن یکی از مهمترین وظایف دولت ها از گذشته تاکنون بوده است. در سده بیست و یکم اهمیت و جنبه های امینت همانند امنیت سایبری و روانی بیش از گذشته شده است. بعد امنیت اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است چرا که خاستگاه ابعاد دیگر امنیت در یک جامعه شناخته می شود. بالطبع در نگرش امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به مقوله امنیت تاکید شده است. هدف محوری این پژوهش واکاوی ابعاد امنیت اجتماعی در آرا امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است. با توجه به بنیان های هستی شناختی و انسان شناختی  امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری می توان گفت که در ارا امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری چه در سطح کلان و چه در سطح خرد به امنیت اجتماعی پرداخته شده است. چنانکه در ابعاد کلان می توان به احساس امینت در جامعه، عدالت آموزشی، وفاق و مشارکت همگانی، همزمانی بعد درونی (معنوی) امنیت با بعد عینی و مادی، عدالت اجتماعی و احساس برابری در بین شهروندان اشاره کرد. در سطح خرد می توان عناصری همانند کاهش قوانین تبعیض آمیز، مبارزه به شکاف طبقاتی و اجتماعی، رسیدگی همه جانبه اقتصادی، آموزشی و... به محرومین جامعه، انتخابات، نظارت بر عملکرد نهادها و مدیران، مبارزه با فساد اداری و...مورد تاکید قرار داد.

  کلیدواژگان: امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری، امنیت، امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی
 • سعید جهانگیری*، ناصر گروسی صفحات 49-69

  جهانی شدن به عنوان پدیده ای که جهان از سه دهه پیش با آن روبرو شده است، بیش از هر چیز نشانگر تحولات سریع و شگرف جهانی است. بازتاب و پیامدهای این تحولات در جهان اسلام و به ویژه در خاورمیانه، حساسیت خاصی را ایجاد نموده است؛ به طوری که بسیاری از دانشمندان و متفکران معتقد به اسلام سیاسی، جهانی شدن در معنای جهانی سازی را پروژه ای منفی و نقشه ای طراحی شده تلقی می کنند که آموزه های اسلامی و قطعیت و مبانی اصول آن را به چالش کشیده و جوامع اسلامی را با بحران روبرو ساخته است. پیرو همین موضوع و اهمیت آن، مقاله حاضر در پی بررسی تاثیر جهانی شدن بر احیاء جنبشهای اسلامی است. بدین منظور با تبیین خوانش های نظری از جهانی شدن و نیز بازخوانی جنبش های اسلامی از منظر مفهومی، علل و عوامل تاثیرگذار بر واکنش جنبش های اسلامی در برابر موج جهانی شدن مورد واکاوی و مطالعه قرار خواهد گرفت. در این راستا، از روش تحلیلی- توصیفی و رهیافت مطالعه کتابخانه ای بهره گرفته می شود و در پایان، ضمن تاکید بر هژمونی و گسترش موج جهانی شدن، راهکار تعاملی با رهیافت انتقادی و برخورد منطقی با آن پیشنهاد می گردد. 

  کلیدواژگان: جهانی شدن، جهانی سازی، جنبش های اسلامی، نوسازی
 • ابراهیم عباسی *، کامجو رحمانی صفحات 71-92

   مولفه های بنیادین سیاست خارجی جمهوری اسلامی  ایران را می توان در موضوعاتی از قبیل نفی سلطه گری، استقلال و تقابل با رژیم صهونیستی در نظر گرفت. به همین دلیل رفتارهای ایران نیز در این چارچوب معنا دارد. چنانکه حمایت ایران از سوریه در تحولات سال های 2011 تا 2019 در راستای ساختار سیاست خارجی ایران  از جمله محور مقاومت بوده است. گرچه به لحاظ تاکتیکی تغییراتی انجام گرفته است، ولی نوع جهت گیری و نگرش استراتژیکی ایران نسبت  بحران  سوریه تغییر نیافت. هدف این پژوهش تبیین  ارتباط بین همگرایی ایران به دولت سوریه در بحران داخلی این کشور است. می توان گفت که حمایت ایران از سوریه را می توان در چارجوب منافع ملی از جمله منافع ایدئولوژیکی، نفوذ منطقه ای، تقابل با امریکا در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران، ایجاد کانال ارتباطی مسقیم ار تهران تا دمشق، کاهش نفوذ رقبای منطقه ای از جمله عربستان در نظر گرفت. 

  کلیدواژگان: بحران سوریه، محور مقاومت، بشار اسد، منافع ملی، حزب الله لبنان
 • حسن شمسینی غیاثوند*، مهرسا مجدی[ صفحات 93-115

   در گفتمان و نگرش اسلامی، عدالت به عنوان عرش برین همه ارزش ها و بالاترین فضیلت شناخته می شود. چنانکه هدف از تشکیل حکومت اسلامی و عنصر تعیین کننده حفظ و اقتدار حکومت، عدالت معرفی شده است. در نتیجه در نصوص و تجربه اسلامی بخصوص شیعی، عدالت دال مرکزی اندیشه سیاسی  و حکومت داری تلقی شده است. در همین راستا در نهج البلاغه به ابعاد مختلف عدالت اعم از اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پرداخته شده است. چرا که عدالت والاترین ارزش انسانی، منبطق با فطرت بشری، سازگار با همه اعصار و فرهنگ ها و لازمه سعادت دنیوی و معنوی است. عدالت اقتصادی به دلیل تحقق سایر ابعاد عدالت، مشروعیت حکومت، همگرایی اجتماعی و سیاسی، احساس تعلق به کشور و نظام سیاسی و بخصوص بستر ساز فضیلت مندی و معنویت بیش از ابعاد دیگر عدالت در نهج البلاغه مورد تاکید قرار گرفته است. عدالت اقتصادی در نهج البلاغه در صورت بندی هایی همانند اجتناب از شکاف طبقاتی، مبارزه با فساد، رسیدگی به فقرا، انطباق زندگی کارگزاران با مردم و اجتناب از تبعیض ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: امام علی (ع)، نهج البلاغه، عدالت، عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی
 • اسدالله اطهری*، محمود آقا علیخانی صفحات 117-136

  انتخابات نماد مشارکت مردم و دموکراسی تلقی می شود. همچنین انتخابات مجلس مهمترین  و بنیادی ترین وجه مشترک همه دموکراسی ها شناخته می شود.به همین دلیل مقوله مجلس و قانونگذاری و احترام به رای مردم یک اصل اساسی در اکثر فرهنگ ها و کشورها  بوده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز انتخابات مجلس از وقوع انقلاب اسلامی تاکنون محور حاکمیت مردم تلقی شده، چنانکه از نظر امام خمینی(ره) مجلس در راس امور است. انتخابات مجلس ششم که در اسفند 1378 برگزار گردید، از مولفه های خاصی چه در ابعاد ملی و محلی برخوردار بود. این پژوهش به تجزیه و تحلیل انتخابات در شهرستان بویین زهرا می پردازد. در این بررسی نقش عناصر محلی همانند نخبگان محلی و سیاسی، عوامل حزبی، مولفه های دینی ، قومیتی، زبانی و... در نظر گرفته شده است.

  کلیدواژگان: انتخابات، ایران، ششمین دوره انتخابات، مجلس شورای اسلامی، شهرستان بوئین زهرا، مشارکت سیاسی
 • یاسر قائمی*، طهماسب علیپوریانی صفحات 137-158

   در پژوهش حاضر بر دو مسئله نشاط و مهارت افزایی سربازان در دوران خدمت سربازی پرداخته می شود و در پرتو مفهوم آرته و کاربرد آن سعی بر آن است تا راهکار و پیشنهاداتی ارائه شود که به وسیله آن بتوان نشاط و مهارت افزایی را در سربازان و دوران سربازی بسط و افزایش داد. همه ما انسان ها از ورود به جامعه و زندگی شهروندی در پی تربیت جسمی و روحی خود هستیم و سربازی یکی از دوران زندگی اجتماعی است که در زمان تجربه این دوره از زندگی نیز ما به دنبال تربیت خود هستیم، اما چه بهتر است که این تجربه و تربیت متناسب با آرته (فضیلت و استعداد) که داریم باشد. سربازی مانند دیگر دوران زندگی نباید در تضاد با استعداد، طبیعت و ظرفیت ما باشد، بلکه دوره ای است در خدمت پرورش طبیعت ما، لذا جهت متنوع شدن سربازی و افزایش نشاط و مهارت در سربازان، بهتر است سربازی در دو بخش عمومی (برای همگان یکسان است و مربوط به آموزش مسائل نظامی و دفاعی است) و خصوصی (هرکسی در پی کشف و افزایش استعداد خود باشد حتی اگر نجاری باشد یا مکانیکی، ورزشی و معلمی)، گذرانده شود. سوالی که در این پژوهش مطرح است این است که؛ چگونه می توان در دوران سربازی نشاط و مهارت سربازان را افزایش داد؟ در پژوهش حاضر بیان شده است که؛ در پرتو مفهوم آرته و تقسیم سربازی به دو بخش عمومی (همگانی) و خصوصی (بر اساس استعداد) می توان نشاط و مهارت را در سربازان طی دوران سربازی افزایش داد تا در آینده در خدمت جامعه قرار گیرند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای و اینترنتی به نگارش درآمده است. 

  کلیدواژگان: سربازی، جمهوری اسلامی ایران، آرته، نشاط، مهارت افزایی
|
 • Ebrahim Mottaghi *, Sefato Allah Shahverdi Pages 1-24

  Modern media are recognized as the main actor of human life in the 21st century as social media. This act at all levels, including the macro level, such as the introduction of lifestyle, macroeconomics (both the global economy and the context of the current world economy), the formation of new politics, as well as at the micro level such as local identity, nutrition style. In this re g a rd, the national interests of countries have also changed. In fact, states must re-examine their national interests in all respects with regard to the role of the media. This study examines the impact of the media on national interests. In fact, modern media, like the Internet, has the capacity to protect and advance the country's national interests, both domestically and in te rn at i o n a l l y. At the domestic level we can mention increased public participation, in crease in awareness, and transparency on all issues, reducing government s p ending, preventing rent-seeking, e-government and more. At the in t e r n at io n al level, promoting national security, reducing vulnerability, actively pa rti ci pating in international developments, promoting our norms and identity at a global level. They are possible with modern media due to their function and capacity. In all these areas, the nation's national interests in the economic, se curity, cultural and social spheres will be fulfilled. Of course, attention m u s t be paid to the power of internal media, media literacy, work in the media, and the reduction of the negative effects of new media.

  Keywords: Media, National Interests, Globalization, Social Networks, Social Democracy, lifestyle
 • Mohsen Jalilvand *, Razieh Hashemi Pages 25-48

  Security in all its dimensions has been one of the most important obl i g a ti o n s for governments of the past to the present. In the 21st century, the im p o rt a n ce and aspects of security, such as cyber and psychological security, have b ec ome more important than ever. The social security dimension has been particularly important since it is the origin of other dimensions of sec u r ity in a society. Obviously, Imam Khomeini and Supreme Leader emphasized on security. The main purpose of this research is to analyze the dimensions of social security in the opinion of Imam Khomeini and of Supreme Leader. G i v en the ontological and anthropological foundations of Imam Khomeini a n d the Supreme Leader, Imam Khomeini and the Supreme Leader have co n s i d e r ed social security at both the macro and micro levels. At the macro level, we c an mention the sense of security in society, educational justice, public co n s e n sus and participation, the coherence of the (spiritual) inner dimension of security with the objective and material dimension, social justice and a sense of equality among citizens. At the micro level, we can include elements such as reducing discriminatory laws, combating class and social divisions, ad d r e ssing economic, educational of destitute community, elections, monitoring the performance of institutions and managers, combating corruption.

  Keywords: Imam Khomeini, Supreme Leader, Security, Social Security, Social Justice
 • Saeed Jahangiri *, Nasser Grossey Pages 49-69

  Globalization, as a phenomenon that the world faced three decades ago, is o ne of the fastest and most dramatic developments in the world. The refl ec t i o n and consequences of these developments in the Muslim world, and esp ec i a l ly in the Middle East, has created a special sensation; as many scholars and scholars of Islam-based politics believe that globalization, in the sense of glo b alization, is considered to be negative projects and designing roles Which have challenged Islamic teachings and the principles of its foundations and principles, and has put Islamic societies in a state of crisis. Following this and its importance, the present article seeks to investigate the impact of glo b al ization on the revival of Islamic movements. To this end, by explaining the theoretical readings of globalization as well as revising Islamic movements from a conceptual point of view, the causes and factors influencing the rea ct io n of Islamic movements against the wave of globalization will be studied and studied. In this regard, the analytical-descriptive method and the library study approach are used, and in the end, while emphasizing hegemony and the spread of the wave of globalization, an interactive solution with a critical approach and a logical approach to it is suggested.

  Keywords: Globalization, Modernization, Islamic Movements, Modernization
 • Ebrahim Abbasi *, Kamjo Rahmani Pages 71-92

  The fundamental factors of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran can be considered in matters such as the rejection of domination, in dependence and opposition to the Zionist regime. From this perspective, Ir a n's behaviors could be meaningful. Iran's support for Syria in the d ev el op me n ts between 2011 and 2019 has been related to the principles of Iran's for ei g n policy. Although tactical changes have taken place, Iran's strategic or ie nt at ion and attitude toward the Syrian crisis have not changed. The purpose of th is study is to explain the relationship between Iran's relations with the Sy ri a n government and its internal crisis. Iran's support for Syria can be an al yz ed in the context of national interests, including ideological interests, re gi on a l influence, confrontation with the US outside Iran's geographical bo und ari es , establishing a direct communication channel between Tehran and Da ma s cus, reducing the influence of regional competitors, including Saudi Arabia.

  Keywords: The Syrian Crisis, the Axis of Resistance, Bashar al-Assad, National Interests, Hezbollah
 • Hasan Shamsini Ghiasvand *, Mehresa Majdi Pages 93-115

  In Islamic discourse and attitudes, justice is recognized as the highest values ​​and virtue. Justice has been introduced as the goal of the formation of the Islamic state and the decisive element of the preservation and authority of the state. As a result, in Islamic writing, and especially in the Shiites, justice has been regarded as the central sign of political thought and government. In this regard, Nahj al-Balagha deals with various aspects of justice, including economic, social and political. Because justice is the highest human value, it matches human nature, it is compatible with all ages and cultures, and it is essential for worldly and spiritual prosperity. Economic justice has been emphasized by Nahj al-Balaghah more than other aspects of justice due to the legitimacy of government, social and political convergence, the sense of belonging to the state and the political system. Economic justice in Nahj al-Balagha has been formulated in ways such as avoiding class divisions, combating corruption, addressing the poor, adapting politicians' lives to ordinary people, and avoiding discrimination.

  Keywords: Imam Ali, Nahj al-Balagha, Justice, Economic Justice, Social Justice
 • Seyed Asadollah Athary*, Mahmoud Agha Alikhani Pages 117-136

  Elections are seen as a symbol of people's participation and democracy. Parliamentary elections are also considered to be the most important and fundamental commonality of all democracies. For this reason, the issue of parliament and the legislature and respect for the people's vote have been a fundamental principle in most cultures and countries. In the Islamic Republic of Iran too, the parliamentary elections have been considered the center of popular sovereignty since the outbreak of the Islamic Revolution, as Imam Khomeini considers the parliament to be at the top. The Sixth Parliamentary Elections, held in March 1999, had certain components, both national and local. This study analyzes the elections in the city of Boyin Zahra. This study considers the role of local elements such as local and political elites, party factors, religious, ethnic, linguistic.

  Keywords: Elections, Iran, 6th Election Islamic, Consultative Assembly, Buin Zahra County, Political Participation
 • Yasser Ghaemi *, Tahmasb Alipouriani Pages 137-158

  In this research, two issues of soldiers' vitality and skill development are dis cussed. Regarding the concept of arte and its application, it tries to prov ide strategies and suggestions that can be used to increase the vitality and skill of soldiers and soldiers Expanded and increased. All of us are human b ei ngs from entering into society and citizenship in the pursuit of our physical and spiritual education, and soldiering is one of the social life periods that we are pursuing during our lifetime experience, but this experience and the ed ucation are proportional to the arts (virtue and talent) that we have. The re f ore, for the flexibility of manpower and increased happiness and skill in mil it a ry forces, it is better to have soldiers in the two general sections (the sa m e for everyone) and to train military and defense issues (and private) (everyone seeking to discover and increase) Your talent, even if it is carpentry or me ch a nical, sports and teacher. The question that arises in this research is: ho w can soldiers boost the vitality of soldiers and boost their skills? The que st ion in this study is: How can one increase the vitality and skill of soldiers during the military service? In the present study, it has been suggested that in the light of the concept of arte and the division of the military into two parts (public) and private (based on talent), one can increase the vitality and skill of soldiers during their military service to serve.

  Keywords: Soldier, Islamic Republic of Iran, Arte, Neshat, Skills