فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سپیده امیری*، فتح الله زارع خلیلی صفحات 309-324

  سینما به منزله رسانه ای که به کسب پایگاهی مستحکم در میان مردم موفق شده، علاوه بر جنبه‏ های هنری از مناظر دیگری نظیر جامعه‏ شناسی نیز قابل تحلیل و بررسی است. نظریه بازتاب یکی از نظریاتی است که زیرمجموعه جامعه‏ شناسی سینما قرار می‏گیرد و از دیدگاهی به مقوله سینما می‏نگرد که وجود ارتباط تنگاتنگ و گسست ناپذیر بین فیلم‏ های تولیدشده در یک بافتار اجتماعی با خود آن بافتار، به طور عام، و نهادهای سازنده آن، به طور خاص، را اجتناب ناپذیر می‏داند. در این پژوهش، سعی بر این است تا با تکیه بر این موضع فکری نقش اجتماعی کاراکترهای زن موجود در فیلم‏های ساخته شده بین سال‏های 13901396 به روش تحلیل محتوای کیفی واکاوی شود. انتخاب این بازه زمانی به دلیل نزدیکی به زمان نگارش مقاله (1397) و به تبع آن نزدیکی به بافت جامعه امروز مخاطبان است. جامعه آماری مورد نظر به طور هدفمند از بین فیلم‏ های برنده شده در بخش‏های بهترین فیلم، بهترین فیلم نامه و بهترین فیلم از دید تماشاگران جشنواره فجر این دوره انتخاب شده است. در بخش اصلی نیز، تحلیل نقش اجتماعی شخصیت‏ ها براساس پنج شاخصه، که به باور نگارندگان جوانب مختلف نقش اجتماعی زن در سینما را مورد پوشش قرار می‏دهد، صورت می‏پذیرد: 1. ژانر فیلم‏ها، 2. طبقه اجتماعی شخصیت ‏ها، 3. نوع شغل شخصیت‏ ها، 4. خودکارآمدی اجتماعی شخصیت‏ ها و 5. کنشگری شخصیت ‏ها؛ تا از این طریق جایگاه اجتماعی زنان، به عنوان تشکیل‏ دهندگان نیمی از جمعیت ایران به واسطه تشریح تصویر ارائه شده در سینمای این شش سال مشخص شود.

  کلیدواژگان: نظریه بازتاب، دهه 1390، زن، سینمای ایران، نقش اجتماعی
 • اسفندیار غفاری نسب*، فاطمه رفاهت صفحات 325-344
  آثار هنری در هر جامعه مجموعه اطلاعاتی از وضعیت اجتماعی به دست می دهد که می توان با رمزگشایی و درک آن به ویژگی های جامعه معاصر دست یافت. آثار موسیقی نیز به منزله نوعی هنر و رکن مهمی از نظام فرهنگی، از طریق ارائه و نمایش مفهوم زن، نقش درخور توجهی در بازتاب مناسبات جنسیتی جوامع دارد. موسیقی سنتی ایران به منزله هنری که در فضای فرهنگی اجتماعی ایران تولید شده است می تواند در شناخت شاخصه های فرهنگی جامعه ایران موثر باشد. پژوهش حاضر با موضوع بازنمایی زن در موسیقی سنتی دهه 1360 در ایران، به دنبال کشف چگونگی بازنمایی و تصویر زن در اشعار خوانده شده در این آثار است. این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است و با استفاده از نظام مقوله بندی استقرایی به تحلیل محتوای 53 شعر از 43 آلبوم منتشر شده در دهه 1360 پرداخته است. حاصل این تحلیل با دوازده مفهوم، ذیل سه عنوان زن به مثابه ابژه عشق سالم، زن به مثابه ابژه ای اجتماعی و زن به مثابه ابژه عشق رمانتیک و اروتیک و مقوله مرکزی زن به مثابه ابژه عشق کامل مقوله بندی شده است. تحلیل محتوای اشعار حاکی از حضور حداقلی زنان در عرصه عمومی و اجتماعی است و دیدی منفی در قالب کدهای فرهنگی به آنان وجود دارد. با این حال، زن در عرصه خصوصی در قالب رابطه ای عاشقانه و به عنوان ابژه عشق مرد جایگاه برجسته ای دارد و عشق سالم با ویژگی تقارن و پیش شرط برابری به وی ابراز شده است.
  کلیدواژگان: زن، بازنمایی، عشق سالم، عشق کامل، موسیقی سنتی
 • فاطمه شاهرودی* صفحات 345-368
  مقاله حاضر با هدف تحلیل کهن الگویی فیلم روبان قرمز به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا با تکیه بر شخصیت زن فیلم نگاشته شده است. داستان فیلم به زنی به نام محبوبه می پردازد که پس از پایان جنگ به خانه خود در جنوب باز می گردد. او با دو مرد، به نام های داوود و جمعه، که اولی مامور پاک سازی مین ها و دیگری مهاجری از کشور افغانستان است، مواجه می شود و حوادث فیلم در پی این آشنایی شکل می گیرد. چارچوب نظری مقاله بر مبنای دیدگاه جین شینودا بولن است که با ترکیب دستاوردهای روان شناسی یونگ و اساطیر به توضیح و تحلیل کهن الگوهای زنانه و مردانه همچون زئوس، هرمس، آتنا و آفرودیت می پردازد که به رفتار و افکار افراد شکل می دهند. اساس این کهن الگوها ملهم از ویژگی های غالب خدایان و خدابانوان اساطیر یونان همچون قدرت طلبی، جنگجویی، سخنوری و حس مادری است. نتایج این پژوهش، که با روش توصیفی تحلیلی و همچنین شیوه کتابخانه ای و میدانی انجام شده، نشان می دهد که در محبوبه، داوود و جمعه به ترتیب کهن الگوهای آفرودیت، هفایستوس و هرمس غالب است. اما تاثیر انرژی آفرودیتی محبوبه بر دو مرد دیگر به تحول جدیدی در آن ها می انجامد.
  کلیدواژگان: فیلم روبان قرمز، ابراهیم حاتمی کیا، سینمای ایران، نقد روان شناختی، جین شینودا بولن
 • سمانه سالک*، فریده طالب پور، بهار مختاریان صفحات 369-390

  آیین‏ها مجموعه ای از کنش‏ها و سخنانی هستند که در یک کیش و جامعه باورمند به حضور موثر موجودات فوق طبیعت برای تاثیر گذاردن بر آن‏ها و به شیوه های خاص انجام می شوند. دسته‏ای از آن‏ها آیین‏ های جمعی اند که برخی در سطح اجتماع و برخی در فضای شخصی زندگی ادا می شوند. سفره های نذری از دسته دوم اند که بخش درخور توجهی از آن‏ها فقط از سوی زنان و در حضور زنان انجام می شوند. در این مقاله، کوشیده شده به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه می توان سفره های نذری در ایران را نوعی آیین گذار دانست و بر این اساس تحلیل کرد؟ آن‏گونه که نتایج بررسی نشان می دهد، این جمع های کوچک جماعت‏ واره گون هرچند با تعریف آرنولد ون‏جنپ گویای مراحل گذار نیستند، با دیدگاه تکامل یافته تر ترنر در این مفهوم قرار می گیرند و اجزای این مناسک منطبق بر مراحل مورد نظر است. پژوهش حاضر بر اساس شناخت بخشی از آیین‏ های زنانه ایران شکل گرفته است که تاکنون کمتر از منظر علمی بررسی شده اند و معمولا فقط با عنوان رسوم عامیانه معرفی شده‏اند. لذا تعدادی از سفره های نذر در پنج منطقه ایران با روش مردم‏نگاری مطالعه شده‏اند. گرد‏آوری اطلاعات نیز به شیوه مشاهده مشارکتی و مصاحبه انجام شده ‏است. همان‏گونه که انتظار می‏رفت، این سفره‏ها پس از تجزیه به اجزای آیینی‏شان با بهره‏ گیری از نظریه آیین گذار ون‏جنپ (به روایت ترنر) در مراحل گذار جای گرفتند. پیش از آن، مصداق‏ های جنبه‏ های جماعت‏وارگی و آستانگی و نیز شکل‏ های انتقال امر مقدس هم در این آیین‏ ها یافت شدند.

  کلیدواژگان: آیین گذار، آیین های ایران، جماعت‏واره، سفره نذری، ون‏جنپ، ویکتور ترنر
 • صدرالدین طاهری* صفحات 391-411

  برپایه اسناد باستان‏ شناختی و انسان‏ شناختی برخی از جوامع باستانی با ساختار مادرمحور اداره می‏شده ‏اند. در میان تمدن‏های باستانی ایران، شهر سوخته به ‏سبب انتشار مداوم نتایج کاوش‏ های درازمدت و علمی مورد مطالعاتی مناسبی برای بررسی جایگاه اجتماعی زنان به‏ شمار می‏رود. این نوشتار، پژوهشی تاریخی است که از دیدگاه ماهیت توصیفی تحلیلی و از دیدگاه هدف بنیادی نظری به‏ شمار می‏رود و داده‏ های کیفی و کمی آن به ‏شیوه اسنادی با نمونه‏ گیری هدفمند داده ‏اندوزی شده ‏اند. مهرها که نشانه جایگاه برجسته اجتماعی، منصب حکومتی یا مشارکت در تجارت هستند، در شهر سوخته تقریبا به طور کامل به زنان تعلق دارند. اجساد خفته در بسیاری از گورهای زنانه شهر سوخته را بر اساس شمار بالای گورآوندها می‏توان صاحب سرمایه دانست. فراوانی این اشیا به‏ ویژه در دوره دوم، که جمعیت و توان بازرگانی شهر سوخته به اوج می‏رسد، آشکار می‏کند که زنان شهر سوخته (دست کم در دوره ‏های دوم و چهارم) به‏ طور میانگین از مردان ثروتمندتر بوده ‏اند. در شهر سوخته، اسلحه به ‏ندرت یافت می‏شود و به‏ جای آن در کنار زنان درگذشته اغلب اشیای زینتی و لوازم گوناگون آرایش نهاده شده. با توجه به مالکیت مهرها، می‏توان پیشنهاد کرد که کالاهای تولیدشده در روستاهای اقماری را زنان در شهر به فروش می رسانده یا به مناطق دیگر صادر می‏کرده‏اند. برپایه شواهد تحلیل‏ شده در این مقاله نگارنده بر این باور است که جامعه شهرسوخته دست کم در بخش مهمی از تاریخ 1300ساله خود به شیوه مادرمحوری اداره شده است و زنان آن سهم چشمگیری در شکل‏ گیری اجتماعی و اقتصادی این تمدن داشته ‏اند.

  کلیدواژگان: زنان، شهر سوخته، عصر مفرغ، مادرمحوری
 • حسن کریمیان، فرید احمدزاده*، حامید نورسی صفحات 413-431

  هدف این پژوهش مطالعه و شناخت جایگاه زنان کرد در جامعه ایلی کرمانشاهان دوره قاجار و میزان تاثیرگذاری آنان در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی براساس گزارش ‏های سیاحان، اسناد و نقش ‏سنگ قبرهای، منطقه است. سیاحان اطلاعات نادری درباره زندگی ایلی و عشایری و جنبه‏ های دیگر زندگی اجتماعی زنان ارائه می‏دهند. آنان زنان را بن مایه و ستون فقرات ایل و محور هرگونه تلاش و کوشش دانسته‏ اند و معتقدند زن نقش شاخص و مهمی در پایداری و استحکام نظام خانوادگی و ایلی داشته است. نکته جالب توجه آنکه سنگ قبرهایی از زنان در این منطقه به یادگار مانده که متعلق به دوره قاجار است. نقش سنگ‏ مزارهای جامعه ایلی کرمانشاهان بازتاب جایگاه اجتماعی و فردی متوفی در زمان خود بوده است. لذا، این پژوهش با چنین رویکردی به روش توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه‏ای و میدانی به بررسی موضوع می‏پردازد. یافته‏ های تحقیق نشان می‏دهد زنان کرد در جامعه ایلی کرمانشاهان دوره قاجار نقشی انکارناپذیر در ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایفا کرده ‏اند. بنابراین، شاهد حضور زنان کرد عشایر کرمانشاهان در نقش و جایگاه ارباب و رئیس جامعه ایل، مالکیت زنان بر زمین، تولید صنایع دستی و نقش مهم آن‏ها در عمل «وقف» هستیم.

  کلیدواژگان: ایل، زن، قاجاریه، کرد، کرمانشاهان
 • صمد عابدینی، صمد رسول‏ زاده ‏اقدم، پرویز صبوری کزج* صفحات 433-457

  برداشت از چگونگی توزیع فرصت ها و منابع در شکل گیری نابرابری‏ها موثر است. ادراک عدالت جنسیتی متاثر از فضای گفتمانی و ساختارهای ذهنیتی است. به‏ همین دلیل، این پژوهش با هدف مطالعه ادراک عدالت جنسیتی در بستر قومیت به مثابه زمینه فرهنگی اجتماعی پدیده ‏های اجتماعی با روش کیفی از نوع نظریه زمینه ‏ای انجام شده است. روش نمونه‏ گیری این پژوهش، هدفمند از نوع حداکثر اختلاف است که مصاحبه عمیق با تعداد 19 نفر از اقوام ترک، کرد و گیلک در 9 شهرستان تا اشباع نظری ادامه یافت. نوع برداشت‏ از عدالت جنسیتی، مقوله ‏های عدالت جنسیتی و عوامل تعیین‏ کننده ادراک عدالت‏ جنسیتی با روش گرندد‏‏‏تئوری با استفاده از نرم‏ا فزار مکس‏ کیو‏دآ کشف شد. نتیجه یافته‏ های پژوهش نشان داد اقوام ترک، کرد و گیلک دو نوع برداشت از عدالت جنسیتی دارند: 1. ادراک عدالت جنسیتی سنتی و 2. ادراک عدالت جنسیتی مدرن. آن ها همچنین ادراک عدالت جنسیتی را با چهار مقوله عمده بازتعریف کردند که عبارت اند از: 1. عدالت مناسکی، 2. عدالت در توانمندی، 3. عدالت مبادله ‏ای و 4. عدالت در آزادی عمل. عواملی که در پدیدآیی عدالت جنسیتی از روایات کشف شد عبارت اند‏ از: سرمایه عاطفی، سرمایه نمادین، سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی و تفکر قالبی.

  کلیدواژگان: ادراک عدالت جنسیتی، تفکر قالبی، سرمایه‏ های اجتماعی، قومیت
|
 • Sepide Amiri *, Fathollah Zarekhalili Pages 309-324

  Cinema, as a medium that has gained a solid standing amongst popular institutions, can be analyzed and explored in addition to artistic aspects, such as sociology. Reflection theory is one of the theories underlying the sociology of cinema and looks at the theory from the point of view of cinema where the existence of a close and unbreakable link between films produced in a social context with that context itself in general and its constitutive institutions in particular. He considers it inevitable. In this study, we try to analyze the social role of female characters in films made between 2011-2017, using qualitative content analysis method, based on this intellectual position. The target population was purposely selected from the winners of the Best Film, Best Script and Best Film sections from the viewers of the Fajr Festival. In the main section, the analysis of the social role of the characters is based on five characteristics: 1. The genre of films 2. The social class of the characters 3. The type of the characters' work 4. The social self-efficacy of the characters 5. The characters' actions. In this way, the position and social status of women as the constituents of half of Iran's population - through the depiction of the image presented in the cinema of these six years - is determined.

  Keywords: Social Role, woman, reflection theory, iranian cinema, 2011-2017
 • Esfandiar Ghafarinasab *, Fatemeh Refahat Pages 325-344
  In any society, artworks present a set of information about the social status, which by decoding and understanding the language, one can realize the features of the contemporary society. Music artworks, as an art and an important element of the cultural system, have a significant role in shaping and reflecting the societies’ gender relations by displaying the concept of woman and different kinds of femininity. Iranian traditional music, as an art that is produced and published in socio-culture environment of Iran, can be effective in identifying the cultural characteristics of Iran. This study with the subject of the representation of women in Iranian traditional music in the sixties (1360s), aims to explore the ways of women's representation and women’s image in the lyrics of these works. This study is conducted based on a qualitative approach and qualitative content analysis method. Using inductive categorical system, this study deals with the content analysis of 35 poems form 35 albums published in the sixties. The results of this analysis with 21 concepts are categorized into three titles named the woman as social object, the woman as romantic and erotic love object, and the central category of woman as perfect love object. Analyzing the status of woman in this love relationship, we can realize the state of woman’s representation in both the private and the public arenas. The lyrics content analysis indicates the women’s minimum presence in public and social arenas, and that there is a negative view in the form of cultural codes towards them. However, in private arena, the woman has an outstanding position in love relationships and as man’s love object. A healthy love with having symmetry and a prerequisite of equality is expressed towards her.
  Keywords: woman, Representation, traditional music, Perfect Love
 • Fateme Shahroodi * Pages 345-368
  This article was conducted with the purpose of the archetype analysis of the "Red Ribbon" film directed by Ebrahim Hatami Kia, focusing on the female character of the film. The story is about a woman named Mahboobeh, who returns to her father's home in the south after the war. She encounters two men, Davoud and Jomeh, the first of whom is in charge of destroying landmine and the second one of them lives in a land full of tanks left by the war, and there are incidents and clashes between them. The theoretical framework of the article is based on the viewpoint of Jean Shinoda Bolen, who achieved new ideas by combining Jung's psychological and mythological achievements. She analyzes the personality of individuals based on ancient features inspired by Greek myths such as Zeus, Demeter, Hephaestus and Athena. Bolen believes that each of these archetypes possesses characteristics such as seeking power, seclusion, eloquence and order that overlap with their performance in Greek mythology. These characteristics also exist in humans in different proportions and make the individuals have their own personality, character and choices in life. The results of this research which was conducted in descriptive-analytical as well as the library and field methods show that Aphrodite, Hephaestus and Hermes archetypes are dominant in Mahboobeh, Davoud and Jomeh, respectively. Both men were trapped in the past, ignoring the present and the future. In fact, the one-dimensional and extreme life of Davoud and Jomeh attracts them to Mahboobeh. Eventually, however, a new development takes place following his interest in Mahboobeh and his aphroditic energy.
  Keywords: “Red Ribbon”, “Ebrahim HatamiKia”, “Iranian Cinema”, “Psychological Analysis”, “Jean Shinoda Bolen”
 • Samaneh Salek *, Farideh Talebpour, Bahar Mokhtarian Pages 369-390

  Rites are a collection of actions and speeches that are held in a cult and community which believe that existence of the effective presence of supernatural beings has influence on them in particular ways. A number of them are collective rituals, which votive dastarkhans are from this group. A significant portion of them are performed only by women and only in the presence of women. In this article, we have attempted to answer the question of how can the votive dastarkhans in Iran be regarded as a rites de passage and analyzed on this basis? As the results of the survey show, these small communities, though not defined by Arnold Van Gennep , are not fully indicative of rites de passage stages, but with the more developed Turner's perspective, the components of these rituals can comprise Turner's stages. The present research is based on recognition of a part of Iranian women rituals that have been so far less scientifically explored, and are usually only referred to as folk customs. Therefore, a number of votive dastarkhans ,in five region, have been studied by qualitative method using rites de passage theory, and after the analysis of ritual components according to the nature of the passage stages. Previously, there have been found examples of aspects of communitas and liminality, as well as the forms of the sacrament transmission.

  Keywords: rites de passage, communitas, votive dastarkhans, Arnold Van Gennep, Victor Turner
 • Sadreddin Taheri * Pages 391-411

  Based on archaeological and anthropological findings, some of ancient societies were governed by social system of matriarchy. Among the ancient civilizations of Iran, Shahr-i Sokhta is a proper case study to examine the social status of women, due to its continuous publications, which are results of long-term scientific excavations. This article is a historical research with descriptive analytical method and quantitative and qualitative data, looking for evidences of matriarchal system in Shahr-i Sokhta. Seals in an ancient society represent prominent social status, state power, or participation in trade. In Shahr-i Sokhta graveyard, seals are almost entirely owned by women. Based on the high number of valuable objects, many of the buried females can be considered rich. Plentitude of these objects, especially in the second period, when the city’s population and commercial capacity reaches its peak, reveals that women of Shahr-i Sokhta (at least in the second and fourth periods) were on average richer than men. Guns are rarely found in Shahr-i Sokhta, and instead, alongside the deceased women often there are decorative objects and various accessories. Given the ownership of the seals, it can be suggested that the goods manufactured in the surrounding villages, have been sold in the city or exported to other regions by women. Based on the evidence analyzed in this article, the author believes that the society of Shahr-i Sokhta was governed by a matriarchal system, at least in an important part of its 1300-year history, and its women have contributed significantly to the social and economic formation of this civilization.

  Keywords: Shahr-i Sokhta, Bronze Age, Women, Matriarchy
 • Hasan Karimian, Farid Ahmadzadeh *, Hamid Norasi Pages 413-431

  The aim of this study was to understanding the status of Kurdish women in the Kermanshahan tribe community in the Qajar era and their impact on social, economic, and political structures based on traveler's reports, documents and documented archaeological data in the region. Travelers provide unique information about the life of the nomads and the tribes and other aspects of the social life of women. They consider women to be the backbone of any effort and believe they have played an important role in the sustainability of the family and the tribe system. An interesting point is that has been preserved the gravestone of women in this area, which belongs to the Qajar era. The motifs of the gravestones of the Kermanshahan tribe community have reflected the social and individual status of the deceased in their time. Therefore, this research is based on a descriptive and analytical approach and based on library resources and field data, examines the subject. Research findings show that Kurdish women in the Kermanshahan tribe community in the Qajar era have played the undeniable role in social, political and economic structures. So we witness the presence of Kurdish women among the Kermanshahan tribesmen in the role of the lord and the head of the society, the ownership of women on earth, the production of handicrafts and their role in the "waqf" operation.

  Keywords: Tribe, woman, Kurd, Kermanshahan, Qajar
 • Samad Abedini, Samad Rasoulzadeh Aghdam, Parviz Saboori Kazaj * Pages 433-457

  Understanding how opportunities and resources are distributed is effective in shaping inequalities.The perception of gender justice is influenced by discourse space and Subjective structures. The purpose of this study was to conduct a deeper study of gender justice in the context of ethnicity as a socio-cultural context of social phenomena, using with qualitative method of a qualitative Grounded Theory method. The sampling method of this study is purposive type of Maximum Variation Sampling. In-depth interviews with 19 people Turk, Kurd and Gilak subjects continued until theoretical saturation. The types of perceptions of gender justice, the categories and determinants of gender justice were explored using the Grounded Theory method by MAXQDA software. The findings of the study showed that Ethnicities have two types of perceptions of gender justice: 1. perception of Traditional gender justice 2. perception of modern gender justice. They also redefined Perceptions of gender justice into four major categories: 1. The Perceptions of ritual of gender justice, 2. The Perceptions of gender justice in empowerment, 3 The perception of exchange gender justice, 4. The Perceptions of justice in freedom of action. Factors discovered in the emergence of gender justice from the narratives include: emotional capital, symbolic capital, cultural capital, economic capital, social capital, stereotype.

  Keywords: Perceptions of gender justice, Ethnicity, Social capital, stereotype