فهرست مطالب

 • پیاپی 93 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حامد فلاح تفتی*، سید محمود طباطبایی، ملیکا نوژن صفحات 1-30

  ایران مهد تمدنی چند هزارساله است و از مهم ترین ابزارهای حفظ هویت این تمدن، هنر و فرهنگ آن به ویژه فرش دستبافت است. یکی از مهم ترین موضوعات هنر و صنعت فرش، پیش بینی تقاضا و بازاریابی آن است. بررسی و شناسایی عوامل موثر بر فروش فرش دستبافت نظیر درک نیازهای حال و آینده مشتری، ویژگی های مصرف کنندگان، سلیقه و درآمد مشتریان، قیمت فرش دستبافت در مقایسه با سایر کالاهای مرتبط، تبلیغات و بازاریابی، استفاده از شیوه های نوین مبادله مانند تجارت الکترونیکی و برپایی نمایشگاه، از جمله رویکردهای حائز اهمیت در جنبه بازاری این هنر است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل بازاری فرش دستبافت ایرانی است که به این منظور بازار این محصول در شهر اصفهان موردمطالعه قرار گرفته است. ابتدا مولفه های موثر بر فروش فرش دستبافت شناسایی شده، سپس به دلیل روابط درونی میان این مولفه ها، با به کارگیری روش تحلیل شبکه ای فازی، اقدام به رتبه بندی این عوامل بر اساس درجه و میزان تاثیرگذاری بر میزان فروش فرش دستبافت شده است. اهمیت معیارهای اصلی و فرعی به صورت کمی مورد تحلیل قرار گرفته و اثربخشی این عوامل بر میزان عرضه و تقاضای این کالا شناسایی شده است. نتایج حاکی از آن است که قیمت فرش دستبافت و اصالت قالی بیشترین تاثیر را بر فروش فرش دستبافت را دارد اما علیرغم آنکه دنیای امروز مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات هست، تجارت الکترونیکی در زمینه فرش دستبافت کمترین رتبه را به دست آورده است که نشان از این دارد بازار فرش دستبافت کماکان رویکرد سنتی دارد.

  کلیدواژگان: فرش دستباف، عوامل موثر بر فروش، بازاریابی فرش دستباف، تحلیل شبکه ای فازی
 • مهدی ناصر*، محمد حسن رضوی صفحات 31-70
  توسعه تکنولوژی با ایجاد ابزارهای جدید جهت نقل و انتقالات در بازارهای مالی موجب توسعه تجارت الکترونیکی شده است. جدیدترین ابزار به کار گرفته شده در بازار های مالی زنجیره بلوکی (بلاک چین) و قراردادهای هوشمند می باشند. این تحقیق به روش اسنادی در تدوین، به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که آیا قراردادهای هوشمند، قراردادهایی معتبر از نظر قانونی تلقی می گردند و در صورت معتبر تلقی شدن چه کارکردی در بازار های مالی دارند؟ قراردادهای هوشمند، قراردادهایی هستند که در بستر بلاک چین تحت نظارت هوش مصنوعی منعقد و مبتنی بر ارزهای رمزنگاری شده دیجیتالی می باشند. این قراردادها با توجه به عدم تصویب قوانین خاص در نظامات حقوقی مختلف، تابع قواعد عمومی قراردادها تلقی گردیده و با توجه به اصل آزادی قراردادی، عقودی معتبر تلقی می گردند. این تحقیق با مطالعه نظام حقوقی کشور ایالات متحده آمریکا به دنبال بیان این مطلب است که عمده کاربرد قراردادهای هوشمند و سربرگ بلاک چین در بازارهای مالی، نقل و انتقال انواع مختلف توکن، ایجاد شفافیت و امنیت در مبادلات انجام یافته در بازارهای سرمایه، فروش اوراق بهادار دیجیتالی، وام های سندیکا، سهام نقدی و بازرگانی وام حمایتی می باشد. همچنین برخورداری این قراردادها از بستر بلاک چین موجب ایجاد شفافیت در مبادلات مبتنی بر زنجیره تامین و جلوگیری از سوءاستفاده های مالی شده است. در این مقاله تحت دو بخش به طور کلی ابتدا به بررسی مکانیسم انعقاد قراردادهای هوشمند و پس از آن به بررسی کارکرد قراردادهای هوشمند در بازارهای مالی پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: قراردادهای هوشمند، زنجیره بلوکی(بلاک چین)، توکن، بازار سرمایه، زنجیره تامین
 • علی شجاع سنگچولی*، سید مهدی سجادی فر صفحات 71-96

  مساله بسته بندی اقلام (جعبه ها) ناهمگون (با اندازه های مختلف) در داخل یک مجموعه از صندوق های ناهمگون (کانتینرها) یکی از مهمترین مسائل در حوزه مدیریت زنجیره تامین و لجستیک می باشد. با افزایش ابعاد مساله زمان حل این مساله بطور قابل توجهی افزایش می یابد. بنابرین مدل سازی و حل کارای این مساله، تاثیر زیادی بر زمان و هزینه های حمل و نقل دارد. در این مقاله، مساله با توجه به نیاز یک شرکت پخش و توزیع قطعات یدکی در ایران و محدودیت های موردنظر، مدل سازی و در نرم افزار گمز حل شد. سپس مدل پیشنهادی با یک روش ابتکاری حل گردید. نتایج حاکی از بهبود قابل توجه زمان حل بود. در نهایت با استفاده از داده های موجود و شبیه سازی سناریوهای مختلف، بهترین ترکیب ناوگان حمل و نقل انتخاب شد.

  کلیدواژگان: مساله بسته بندی اقلام ناهمگون سه بعدی، بارگیری کانتینر، لجستیک، ترکیب ناوگان
 • سیاوش جانی*، سمانه حیدریان صفحات 97-124

  براساس تئوری های اقتصادی می توان انتظار داشت با افزایش واردات، فشار رقابتی برای بنگاه های داخلی زیاد شده و بنگاه ها برای حفظ سهم خود در بازار به انجام فعالیت های نوآورانه و تحقیق و توسعه اقدام نمایند. بر این اساس در این مطالعه، تاثیر رقابت وارداتی بر فعالیت های تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام این بررسی از داده های صنایع کارخانه ایران در قالب کدهای چهاررقمی [1]1ISICبرای دوره 1392-1374 استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد الگو بر اساس داده های پانلی پویا با رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته نشان داد که افزایش واردات، شدت فعالیت های تحقیق و توسعه را به طور متوسط در صنایع کاهش می دهد. همچنین علیرغم اینکه سودآوری صنایع تاثیر منفی بر فعالیت های تحقیق و توسعه دارد، اما افزایش واردات در صنایع با سودآوری بالا منجر به افزایش فعالیت های تحقیق و توسعه می شود. علاوه براین، نتایج حاکی از آن است که شدت فعالیت های تحقیق و توسعه در صنایع برخوردار از سرمایه انسانی و بنگاه های بزرگ، بیشتر بوده و افزایش واردات نیز موجب تشویق فعالیت های تحقیق و توسعه در این صنایع می گردد.

  کلیدواژگان: رقابت وارداتی، تحقیق و توسعه، اندازه بنگاه، سودآوری، صنایع کارخانه ای ایران
 • مهدی رسولی قهرودی*، عادل آذر صفحات 125-164
  پژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی است که عوامل ویژه شرکتی تاثیرگذار بر عملکرد صادراتی کسب و کارهای تولیدی کوچک و متوسط در ایران را مورد بررسی قرار می دهد. جامعه آماری این تحقیق شامل 14697 کارگاه تولیدی فعال در کشور بر اساس طرح سرشماری مرکز آمار ایران از بنگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر است. در نهایت به دلیل نقص داده ها تعداد 1169 بنگاه های صنعتی صادرکننده به عنوان نمونه نهایی این پژوهش انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از  ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون چند متغیره سلسله مراتبی استفاده گردید. نتایج گویای این است که شرکت های تولیدی کوچکتر و با مالکیت خصوصی از عملکرد صادراتی بهتری برخوردار هستند. همچنین سطح تکنولوژی و شدت سرمایه در عملکرد صادراتی کسب و کارهای تولیدی کوچک و متوسط تاثیر ندارند. یافته های پژوهش نشانگر تاثیر مهارت کارکنان و میزان تحصیلات آنها بر عملکرد صادراتی است. تحقیق و توسعه و تنوع محصول نیز بر عملکرد صادراتی موفق این شرکت ها تاثیر دارند. نتایج نشان می دهد شرکت های تولیدی با تنوع محصولات کمتر از عملکرد بهتری در حوزه صادرات در ایران برخوردار هستند.
  کلیدواژگان: عملکرد صادراتی، مالکیت، تحقیق و توسعه، عوامل ویژه شرکتی
 • شادی کسنوی* صفحات 165-194
  در دنیای امروز، حقوق مالکیت فکری جزء لاینفک سیاست های قانونگذاری محسوب می شود و توجه به آن در حوزه تجارت و سرمایه گذاری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این میان مساله ی قابل توجه، همپوشانی ها و تداخل هایی است که میان حقوق سرمایه گذاری و حقوق مالکیت فکری به وجود آمده و اقدامات دولت میزبان نسبت به حمایت از اموال فکری به عنوان سرمایه گذاری خارجی را به چالش می کشد. اما اینکه استناد به معیارهای حقوق بین الملل عمومی، هنجارهای حقوق مالکیت فکری، موافقت نامه ها و مقررات سرمایه گذاری  تا چه حد در حل این چالش جوابگو هستند و اگر نیستند، چه پیشنهادی برای انسجام بین حقوق بین المللی مالکیت فکری و حمایت از سرمایه گذار خارجی بر اساس حقوق بین الملل عمومی وجود دارد، مواردی است که این تحقیق در تلاش است به آنها پاسخگو باشد.
  کلیدواژگان: نقض مالکیت فکری، سرمایه گذاری خارجی، استاندارد های حمایتی
 • ربابه آجودانی، بابک پورقهرمانی* صفحات 195-220
  معدن محلی است که در آن انواع فلزات و سنگ ها که دارای ارزش اقتصادی هستند انباشته شده اند. هرگونه برداشت از آن مستلزم اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت است. در غیر این صورت بهره برداری غیرقانونی تلقی می شود. حال سوال این است که چه سازوکارهای پیشگیرانه در قبال بهره برداری غیرقانونی از معادن در حقوق ایران وجود دارد؟ به لحاظ اهمیت معادن مقنن باید درصدد باشد که با تدوین قوانین بازدارنده در این خصوص به پیشگیری از بهره برداری غیرقانونی از معادن بپردازد، این اقدامات به صورت منسجم نمی باشد و این امر نشان می دهد به این که بهره برداری غیرقانونی از معادن همواره یک چالش اساسی برای کشور بوده است، لذا توسل به طرق پیشگیرانه دارای اهمیت است. نتایج تحقیق موید آن است که سیاست جنایی ایران در قبال بهره برداری های غیرقانونی از معادن بیشتر جنبه سرکوبگرانه دارد تا پیشگیرانه. اعمال شیوه های گوناگون پیشگیری اجتماعی و وضعی با توجه به آموزه های جرم شناختی، به طور هم زمان نقش موثری در کنترل بهره برداری غیرقانونی از معادن دارد. آموزش و آگاهی، ارتقای فرهنگ عمومی و... ازجمله اقدامات پیشگیری اجتماعی و اعمال تدابیر نظارتی در ابعاد گوناگون آن در زمره راه کارهای پیشگیری وضعی هستند که می توانند برای کاهش موارد وقوع بهره برداری غیرقانونی از معادن به اجرا گذارده شوند.
  کلیدواژگان: معادن، سیاست جنایی، پیشگیری، بهره برداری غیرقانونی
 • عباس تابش، سعید یزدانی، رضا مقدسی* صفحات 221-248
  امروزه رضایت مشتری به یکی از اصلی ترین ابعاد نظام های مدیریت کیفیت و مدل های تعالی سازمانی تبدیل شده و کسب گواهینامه های کیفی یکی از اصول سازمان ها جهت بهبود فرآیندها و استراتژی ها و نیز کسب اعتبار می باشد. برای دستیابی به این گواهینامه ها پایش و بهبود مستمر رضایت مشتریان امری ضروری و کلیدی است. شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در سال 1388 به عنوان یکی از فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی سراسری در ایران افتتاح شد. با توجه  به اینکه تامین رضایت مشتریان از جمله اهداف بلندمدت این شرکت در ارائه خدمات به مردم می باشد، مطالعه حاضر به سنجش رضایت مشتریان فروشگاه های مزبور در استان تهران و شناسایی عوامل موثر بر آن، پرداخته است. داده های مورد استفاده به صورت پرسشنامه ای و مصاحبه با 750 نفر از مشتریان جمع آوری شده است. از رهیافت مدل سازی معادلات ساختاری برای تصریح الگو و  از روش حداقل مربعات جزئی به منظور برآورد ضرایب استفاده شد. پس از برآورد مدل های مختلف و بررسی کیفیت آنها در نهایت مدلی با درنظر گرفتن کیفیت ادراکی خدمات و محصولات، ارزش ادراکی و تصویر ادراکی به عنوان عوامل موثر بر رضایت مشتری و وفاداری، به عنوان نتیجه حاصل از رضایت مشتری، تعریف گردید. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که کلیه ضرائب مسیر به جز ضریب تاثیر کیفیت ادراکی خدمات بر رضایت مشتری در سطح احتمال یک درصد معنی دار می باشند. با این حال متغیر کیفیت ادراکی خدمات به صورت غیر مستقیم و از طریق تاثیر بر متغیرهای تصویر و ارزش ادراکی بر رضایت مشتری به صورت معنی داری  اثر گذار است. به ترتیب ارزش ادراکی و کیفیت ادراکی محصولات با ضرائب  43/0 و 18/0 دارای بیشترین تاثیر مستقیم بر رضایت مشتری می باشند. رفتار شکایتی مشتریان  با ضریب 4/0 متاثر از تصویر شکل گرفته از این فروشگاه ها در ذهن آنها بوده و به طور غیر مستقیم از کیفیت و ارزش ادراکی خدمات و محصولات ارائه شده در این فروشگاه ها نیز تاثیر می پذیرد و پاسخگویی مناسب به شکایت های مشتریان، می تواند در بلند مدت منجر به وفاداری آنها گردد. معنی داری و ضریب بالای تاثیر متغیر وفاداری بر تعریف، نشان داد که وفاداری مشتریان نسبت به فروشگاه های افق کوروش می تواند آنها را به یک عامل تبلیغاتی موثر برای جلب مشتری های جدید به این فروشگاه ها تبدیل نماید.
  کلیدواژگان: معادلات ساختاری، حداقل مربعات جزئی، وفاداری، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش، تهران
 • ملیکا کفاش*، محمد صادقی صفحات 249-259
  امروزه توسعه یافتگی کشورها با شاخص آزادی اقتصادی ارزیابی می گردد.در این مقاله، تضمینات آزادی اقتصادی در نظام حقوق عمومی ایران با تحلیل و بررسی اصل 44 قانون اساسی، قانون سیاست های کلی اصل 44، قوانین برنامه اول تا ششم توسعه و بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی مطرح شده است و نتایج این بررسی حکایت می کند که قوانین مرتبط با آزادی اقتصادی دارای کاستی های عدیده ای از قبیل کارایی و تناسب در حوزه حاکمیت قانون هستند.علاوه برآن بدفهمی ها و برداشت های نادرست از مفهوم خصوصی سازی، سیاست های رقابتی را به عنوان تضمین کننده آزادی اقتصادی در مرحله تفسیر و اجرا با ابهامات جدی مواجه نموده است.همچنین، مالکیت به عنوان یکی از اصول کلاسیک حقوق اقتصادی  عمومی  و رابطه حمایتی آن با تضمینات آزادی اقتصادی، در نظام حقوق عمومی ایران مغفول مانده و امکان سلب مالکیت به منظور حفظ منافع عمومی بدون پرداخت غرامت در قانون اساسی نیز، تضمینات آزادی اقتصادی را با چالش اساسی روبه رو کرده است.پژوهش حاضر با رویکرد فوق الذکر به ارائه راهکار لازم در خصوص کاستی های فوق خواهد پرداخت.
  کلیدواژگان: آزادی اقتصادی، تضمینات آزادی اقتصادی، اصل 44، قوانین برنامه توسعه، قانون سیاست های اصل 44
|
 • Hamed Fallah Tafti *, Mahmoud Tabatabaei, Nojan Melika Pages 1-30

  Iran is a cradle of a thousand years old civilization, and one of the most important means of preserving the identity of this civilization is its art and culture, especially handmade carpets. One of the most critical issues of the carpet industry is the demand forecast. Identifying the factors affecting the sale of handmade carpets, such as understanding the current and future needs of the customer, the characteristics of consumers, income of customers, the price of handmade carpets, advertising and marketing, e-commerce and setting up exhibitions is one of the most critical approaches to the market aspect of this art, which has been neglected. The purpose of this study is to identify and rank the market factors of Iranian handmade carpets, which is why the market for this product has been studied in Isfahan. At first, the effective components of the sale of handmade carpets were identified. Then, due to the internal relations between these components, using the fuzzy network analysis method, these factors were ranked based on the degree of influence on the number of handmade carpet sales. The importance of the primary and secondary criteria has been quantitatively analyzed, and the effectiveness of these factors has been identified on the supply and demand of this commodity. The results indicate that the price of handmade carpet and carpet authenticity has the most significant impact on the sale of handmade carpets.

  Keywords: Handmade Carpets, Ssales Factors, Handmade Carpet Mmarketing, Fuzzy Analysis, Network Process
 • Mahdi Naser *, Mohamad Hasan Razavi Pages 31-70
  The development of technology has led to the development of e-commerce by creating new tools for the transfers in financial markets . The most recent tool used in the financial market is the Blockchain and Smart Contracts. The research, with the development of a documentary methodology, seeks to answer the question of whether Smart contracts are legally valid contracts and what usefulness do they have, if considered valid, in financial markets? Smart contracts are contracts that are based on artificial intelligence under the control of the Blockchain, based on digital Cryptocurrencies. These contracts are considered to be in accordance with the general rules of contracts and are deemed valid under the principle of contractual freedom, due to the lack of approval of specific laws in different legal systems.. The study, by studying the United States’ comparative legal system, seeks to highlight the use of smart contracts and the Blockchain Ledger in financial markets, the transfer of various tokens, transparency and security in exchanges in capital markets, The sale of tokenized securities, syndicated loans, cash equities and leveraged loan trading. also, creating these contracts in the blockchain ledger has created transparency in supply chain management exchanges and the prevention of financial mismanagement
  Keywords: Smart Contracts, Blockchain, Token, Capital Markets, Supply Chain
 • Ali Shoja Sangchooli *, Seyed Mehdi Sajadifar Pages 71-96

  The three-dimensional multiple bin-size bin packing problem (MBSBPP) has many applications in logistic problems. Efficiently modeling and solving this problem can reduce time and transportation costs. In this paper we considered a spare parts company in Iran. We constructed a mathematical model of the problem. The Algorithm is then tested on some instances using GAMS software. Also a heuristic algorithm is developed. The results show that this heuristic is effective in both measures, cost and problem run-time. For obtaining best fleet composition, a simulation is performed. Cost of each scenario is calculated and finally best scenario is suggested for implementation.

  Keywords: Three Dimensional Multiple Bin-Size Bin Packing Problem, Container Loading, Logistic, Fleet Composition
 • Siavash Jani *, Samaneh Heidarian Pages 97-124

  According to economic theory, it is expected that by increasing import, competition for domestic enterprises increase and to maintain market share, they carry out innovative and R&D activities. So, in this study, the effect of import competition on R&D in Iran’s manufacturing industries was investigated. For this purpose, the Data from Iranian manufacturing was used in the form of four-digit ISIC codes for the period of 1994-2013. The results of model estimation based on dynamic panel data by SYSGMM approach showed import increase reduces R&D activities in the industry. Also, despite the fact that profiitebilty of industries has a negative impact on R&D activities, import increase in high-profit industries lead to R&D activities increase. In addition, the results indicate that R&D activates in industries with human capital and large firm is more, and import increase also encourages R&D activities in these industries.

  Keywords: Import Competition, R&D, Frim Size, Profitability, Iran Manufacturing Industries
 • Mehdi Rasouli Ghahroudi *, Adel Azar Pages 125-164
  This study is an empirical research that examines the firm-specific factors that affect the export performance of SMEs in Iran. The statistical population includes active exporter manufacturing firms based on the census of the Statistical Center of Iran. Due to missing data, 1169 manufacturing firms were selected as the final sample of this study. Pearson correlation coefficient and hierarchical multivariate regression methods were used to analyze the data. The results suggest that smaller, privately owned companies have better export performance. Also, the level of technology and capital intensity do not affect the export performance of small and medium-sized businesses. The findings of the research indicate the effect of staff skills and their degree of education on export performance. Research and development (R&D) and product diversity also have an effect on export performance. The results show that manufacturing companies with a few numbers of products have better performance in export.
  Keywords: Export Performance, SMEs, Firm-Specific Factor, R&D, Ownership
 • Shadi Kasnavi * Pages 165-194
  Globally, we are moving towards stronger Intellectual Property Rights. Intellectual Property Rights (IPRs) have become an integral part of the regulatory system and they are included in investment, regulations and trade policies. It is now important to understand the linkage between them. For a long time, the practical relevance of the IP and investment overlap seemed negligible. Since 2010 however, cases are emerging where international investment protection functions to challenge host state measures that negatively affect IP rights. In the following, this article discusses the main disputes where investors litigate their IP rights in international arbitration proceedings against a foreign state.
  Keywords: Intellectual Property Infringement, Foreign Investor, Protection Standard
 • Robabeh AJODANI, Babak Pourghahramani * Pages 195-220
  Mine is a place where metals and stones with economic values has been accumulated. Any harvesting operation requires a license from the industry, mine and trade Organization. Due to the importance of mines the legislator by the deterrent legislation should seek to prevent the illegal exploitation of mines, unfortunately, this procedure is not coherent and it shows illegal exploitation of mines The illegal exploitation of mines has always been a major challenge for the country, therefore, it is important to resort to pre-emptive ways. According to the teachings of criminology, applying various forms of social and situational prevention can also play an important role in controlling the illegal exploitation of the mines. Education and awareness, promotion of popular and situation culture, including measures of social prevention and control measures applying in its aspects, are among the situational prevention strategies that can be used to reduce the incidence of illegal exploitation of mines.
  Keywords: Mine, Criminal Policy, Prevention, Illegal Operation
 • Abbas Tabesh, Saeed Yazdani, Reza Moghaddasi * Pages 221-248
  Customer satisfaction (CS) is known as one of the main elements in quality management and certificates which requires continuous monitoring of CS.Ofogh Kourosh (OK) chain stores corporation was founded in 2010 defining CS as one item in its long-run strategy. This study aims at measurement of CS and identification of its drivers in OK chain stores in Tehran province. Data is gathered through interview with 750 random selected customers. Also, structural equation modeling is adopted for data analysis. After estimation of different model specifications, perceived quality of products and services, perceived value and image were known as main drivers of CS. Main results revealed statistical significance of all path coefficients except perceived quality of services. However, this variable affects indirectly on CS through perceived value and image. These last two variables with estimated coefficients of 0.43 and 0.18, have highest effect on CS. Meanwhile, complaints with influence impact at 0.4 plays important role in shaping customer loyalty. This renders loyalty as a means of advertisement.
  Keywords: Structural Equations, Partial Least Squares, Loyalty, Ofogh Kourosh Chain Stores, Tehran
 • Melika Kafash *, Mohammad Sadeghi Pages 249-259
  Today, the development of countries is measured by the index of economic freedom. This paper uses a descriptive-analytical method to analyze the guarantees of economic freedom in the Iranian public law system through focusing on article  44 of the Constitution,the enforcing general policies of article 44 of the constitution and the laws of the First to Sixth Development Palns. The research results show that the regulations related to economic freedom suffer from numerous shortcomings, such as efficiency and proportionality in the rule of  law. In addition, misunderstandings and misconceptions about the concept of privatization have adversely affected the competition policies, as a potential guarantee of the economic freedom, and left them to open interpretation. Also, coupled with the possibility of expropriation in order to maintain the public interests without compensation in the Constitution, ownership, as one of the classical principles of public economic rights and its supportive connection with the guarantees of the economic freedom, is being neglected in Iran's public law system. The present study will provide viable solutions to address the mentioned shortcomings
  Keywords: Economic Freedom, Guarantees of Economic Freedom, Article 44, Laws of Development Plans, Law of Enforcing General Policies of Article 44