فهرست مطالب

 • پیاپی 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رضا شکرزاده چهاربرج، احسان جعفری فر* صفحات 1-21

  انقلاب اسلامی ایران، مانند بسیاری از انقلاب های دیگر، پیامدهای داخلی، منطقه ای و بین المللی داشته است. از جمله پیامدهای فراملی انقلاب اسلامی این بود که توانست روح تازه ای را در کالبد مسلمانان جهان بدمد و به احیا اسلام سیاسی کمک کند. عواملی چون نزدیکی فرهنگی و مذهبی در تسریع گسترش ارزش های انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک مولفه مهم تلقی می شوند. از همین رو، از کشورهایی که بازتاب انقلاب اسلامی در آن مشاهده شد کشور یمن بود. شیعیان یمن با الهام از انقلاب اسلامی ایران در کشور یمن بسیار فعال و در عرصه اجتماعی و سیاسی به عنوان یک نیروی موثر ظاهرشده اند . این مقاله گردآوری شده به روش تحلیلی توصیفی در تلاش است تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش های شیعی یمن و بازتاب آن در داخل کشور و منطقه به ویژه سیاست عربستان در قبال یمن را موردبررسی قرار بدهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که با وقوع انقلاب اسلامی ایران روح تازه ای بر جنبش های شیعی یمن دمیده شد و آن ها با الگوبرداری از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و پیروی از ارزش های انقلاب اسلامی بر ژئوپلیتیک شیعیان افزوده اند. از همین رو، نگرانی هایی نیز از سوی برخی کشورهای منطقه بویژه عربستان ازتاثیر انقلاب اسلامی بر یمن باعث شده است تا این کشور به دخالت در امور داخلی یمن به صورت نرم و سخت مبادرت ورزد.

  کلیدواژگان: یمن، جمهوری اسلامی ایران، نظریه پخش، شیعه، جهان اسلام
 • افشین اسماعیلی فر* صفحات 23-41

  مطالعه تاریخ سیاسی معاصر جهان و مناسبت های موجود در اقتصاد جهانی گویای این است: خطراتی که امنیت و رفاه آینده جوامع بشری را تهدید می کند نه چندان خطراتی چون برخوردهای بین المللی و تجاوز بوسیله یک قدرت خارجی، بلکه بی ثباتی های اقتصادی، اکولوژیک و اجتماعی بخصوص پدیده ناامنی غذایی است. ناامنی غذایی از جمله عواملی است که می تواند ارزشهای حیاتی و در نتیجه امنیت ملی یک کشور را به مخاطره بیاندازد. امنیت غذایی که به مفهوم دسترسی به غذای کافی در حال حاضر و آینده می باشد با رشد سریع جمعیت جوامع موجودیت خود را از دست داده است و در بخشهایی از کره زمین اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ویژه ای پدید آورده است که نه تنها سرنوشت سیاسی کشورهای نیازمند بوسیله کشورهای صنعتی رقم می خورد، بلکه زندگی روزمره آنها به تصمیمات کشورهای سلطه گر بستگی یافته است و رهایی از این وابستگی و رسیدن به استقلال ملی و پیشرفت اجتماعی جز با توسعه پایدار میسر نیست و محور توسعه پایدار، توسعه کشاورزی است. توسعه کشاورزی جز با بهره گیری از روش های علمی و دستاوردهای تکنولوژیک امکانپذیر نیست. با عنایت به این موضوع، در نوشتار حاضر نقش و جایگاه امنیت غذایی در امنیت ملی، اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار و نیز وضعیت امنیت غذایی کشور در دو سطح کلان و خرد و همچنین چالش ها و فرصت های آن بررسی، تحلیل و راهکارها ارائه شده است.

  کلیدواژگان: امنیت غذایی، امنیت ملی، توسعه پایدار، کشاورزی و اقتصاد مقاومتی
 • لیلا نعمتی*، یعقوب نعمتی صفحات 43-63

  به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس نظام جمهوری اسلامی، نظام حقوقی ایران دستخوش تحولی عمیق و بنیادین در مبانی، قواعد و الزامات حقوقی شد و اصلاح قوانین با ابتنای بر مبانی وحیانی دین مبین اسلام در سرلوحه سیاست تقنینی کشور قرار گرفت. پس از گذشت حدود چهل سال از عمر انقلاب اسلامی این سوال مطرح می گردد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از چه ویژگی هایی برخوردار است و در مقایسه با سایر نظام های حقوقی چه جایگاهی دارد؟ یافته های این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی - اسنادی، نشان می دهد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ضمن تلفیق سیستم قانون مداری و تصویب قوانین مستحدثه با آموزه های اخلاقی و ارزش های اسلامی، به عنوان الگویی جامع و متعالی متجلی شده که در تعامل با رهیافت های جهانی، رویکرد نوینی را اتخاذ نموده است. نظام های حقوقی غربی با تاسی از دو جهت گیری کلان «حقوق طبیعی» و «مکتب اثبات گرایی» نیروهای سازنده حقوق را در شناخت های عقلی، عدالت گرایی محض، غایات سیاسی و اقتصادی، اراده عمومی و تجربه گرایی، منحصر دانسته و بدین سبب دچار تقلیل گرایی و نارسایی شده اند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از نقاط قوت نظام های حقوقی دیگر و مرتفع نمودن نارسائی های نظام های مزبور، به یک الگوی متعالی و کامل مبدل شده که ضمن توجه به غایات اجتماعی و اهداف مادی، بر مبانی دینی و ارزش های الهی و معنوی قوام یافته است. لذا نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با پارادایم های جهانی می توان یک الگوی نوین، جامع و متعالی قلمداد کرد.

  کلیدواژگان: نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قانون&#172، گرایی، اخلاق&#172، مداری، حقوق طبیعی، مکتب اثبات&#172، الگوی متعالی
 • محمدشتا بدرا* صفحات 65-94

  بسیج عمومی مردم اشاره به گردهم آمدن مجموعه ای از انسان ها حول محور و هدفی خاص است، که در هر کشوری و با هر آیین و مسلکی می تواند مشاهده شود. بسیج در تاریخ کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، به این معنا که در تمام ادوار تاریخی وجود داشته است؛ اما در دوره انقلاب کبیر اسلامی به شکلی بسط یافته و ماهوی، شکل پیدا کرد. بدیهی است که به واسطه درگیری نوع حرکت بسیج مردمی بر مدار تفکر رهبران انقلابی، در انقلاب کبیر اسلامی شکل حرکت توده مردم از نضج و اتقان لازم برخوردار شد، و به طور کلی هر انقلابی لازمه اش بهره گیری از بسیج مردمی است؛ آرمانی که بسیاری در رسیدن به آن سطح از همدلی و همراهی تا رسیدن به خواسته تحقق یافته آن، ناتوان ماندند. تاریخ این سرزمین متمدن، از شیخ فضل الله نوری، میرزا کوچک خان جنگلی و رئیسعلی دلواری تنها به عنوان معدود کسانی که در راه بسیج همگانی توده مردم- در عصر معاصر- علیه استبداد طبقه حاکمه به پا خواستند، نام می برد. گروهی که در عین ایستادگی های فراوان خود، به تحقق آرمان اصلی نرسیدند، و البته زمینه سازان بزرگ آینده ای روشن بودند. با توجه به رویکرد بالا، در این مقاله به دنبال تبیین تسری مفهوم بسیج در درازنای تاریخ بشری بودیم. با توجه به این هدف، با تقسیم ادواری تاریخ به پنج دوره مختلف، از بسیج و مادها، بسیج و هخامنشیان، در قبل از اسلام، تا بسیج و صفویان، بسیج و مشروطه و در نهایت بسیج و انقلاب کبیر اسلامی پرداختیم. یافته های مقاله که مبتنی بر رویکردی تحلیلی بود، مبین ارائه مدعایی بود، که اشاره به این داشت، که پیدایش بسیج به دوره ابتدایی زندگی جمعی انسان ها می رسد، و این که بسیج مفهومی مستحدثه در دوره چند دهه ای انقلاب کبیر اسلامی نیست، هر چند در همین دوره و به ویژه در دوران دفاع مقدس، مفهوم بسیج به بهترین نحو از انحاء ممکن، تعبیر و تفهیم شد.

  کلیدواژگان: تاریخ، بسیج، ایران، انقلاب کبیر اسلامی ایران
 • سعید محمدی گماری*، حمید صالحی صفحات 95-136

  با وقوع انقلاب 1357، محققان و اندیشمندان علوم اجتماعی به مطالعه در مورد دلایل وقوع این انقلاب پرداخته و درصدد برآمدند تا چارچوب های نظری در این زمینه ارائه دهند. هر یک از چارچوب های نظری، ضمن پذیرش وجود عوامل مختلف در وقوع انقلاب ایران بر یک عامل به عنوان عامل اصلی اشاره می کنند. بر طبق نظریه توسعه نامتوازن، انقلاب ایران به این علت رخ داد که شاه ایران در حوزه های اجتماعی اقتصادی به نوسازی هایی پرداخت و در نتیجه طبقات کارگر و متوسط جدید را گسترش داد اما از نوسازی در حوزه ی سیاسی ناتوان ماند، در نتیجه شکاف عمیق میان نظام اقتصادی اجتماعی توسعه یافته و نظام سیاسی توسعه نیافته چنان وسیع شد که منجر به سقوط رژیم گردید. بایندر، آبراهامیان، میلانی و زیباکلام از جمله نویسندگان معتقد به این نظریه در وقوع انقلاب ایران هستند. بررسی نظریه توسعه نامتوازن در تبیین علت وقوع انقلاب ایران مساله ای است که در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع و تحقیقات در دسترش، مورد پژوهش قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: انقلاب، انقلاب 1357 ایران، نظریه توسعه نامتوازن، هانتینگتون
 • سید مهدی نژاد هاشمی، علی بهرامی نژاد* صفحات 137-161

  الگوی اقتصاد مقاومتی یک الگوی اسلامی، با توجه به ظرفیتها، توانایی ها، منابع مالی و انسانی است که در صدد پوشش نقاط ضعف جامعه و از طرفی دیگر توانایی اتکا بر نقاط قوت اقتصاد داخلی می باشد، در این راستا، تحقق پیدا می کند که نیت، عمل و وسیله ی رسیدن به اهداف اقتصادی، در جهت منافع مسلمین باشد و بر اساس قاعده ی نفی سبیل می بایست راه های سلطه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، کشورهای اجنبی بر ممالک اسلامی مسدود شود، لذا ما در این تحقیق از یک سو به بررسی قصد و نیت در عقود در راستای مقاصد شارع پرداخته و از سوی دیگر به تهدیداتی که ازجانب کشورهای سلطه گر بر اقتصاد کشورهای اسلامی می تواند وارد شود با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و حضرت امام خمینی (ره) پرداخته ایم، تا طرق سوء استفاده و نقاط ضعف پوشش داده شود و جامعه اسلامی اقتصادی مقاوم در برابر تهدیدات دورنی و بیرونی (اجنبی) داشته باشد.

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، مقاصدالشریعه، تهدیدات، قصد، عقود
|
 • reza shokrzadeh chaharborj, rezaEhsan jafari far* Pages 1-21

  The Islamic Revolution of Iran, like many other revolutions, has had domestic, regional, and international consequences. One of the transnational consequences of the Islamic Revolution was that it was able to breathe new life into the body of Muslims in the world and to help revive political Islam. Factors such as cultural and religious proximity are seen as an important factor in accelerating the spread of the values ​​of the Islamic Revolution in Iran. Therefore, Yemen was one of the countries where the Islamic Revolution was reflected. Inspired by the Iranian Islamic Revolution, Yemeni Shiites have been very active in Yemen and have emerged as an effective force in the social and political field. This descriptive-analytic article attempts to examine the impact of the Islamic Revolution on the Shiite movements in Yemen and its reflection within the country and in the region, especially Saudi Arabia's policy towards Yemen. The findings of the research show that with the onset of the Islamic Revolution, a new spirit has sprung up on the Yemeni Shiite movements and they have added to the Shiite geopolitics by modeling the victory of the Islamic Revolution and following the values ​​of the Islamic Revolution. Therefore, concerns by some countries in the region, especially Saudi Arabia, about the impact of the Islamic Revolution on Yemen have made it difficult to intervene in Yemen's internal affairs.

  Keywords: Yemen, Islamic Republic of Iran, Distribution Theory, Shia, Islamic World
 • Pages 23-41

  Studying the contemporary political history of the world and the events in the global economy illustrate this: the dangers that threaten the security and future prosperity of human societies are not so much the dangers of international encounters and aggression by a foreign power but of economic, ecological and social instability. Especially the phenomenon of food insecurity. Food insecurity is one of the factors that can jeopardize the vital values ​​and thus national security of a country. Food security, which means access to enough food, now and in the future, has grown rapidly with the growth of population, and has created special political, economic and social conditions in parts of the globe that not only have a political destiny. Needed countries are dominated by industrialized nations, but their daily lives depend on the decisions of the dominant countries, and liberation from this dependence on national independence and social progress can only be achieved through sustainable development and the focus of sustainable development is agricultural development. Agricultural development is not possible except through scientific methods and technological achievements. With this in mind, the role and position of food security in national security, the resilient economy and sustainable development, as well as the state of food security at macro and micro levels, as well as its challenges and opportunities, are presented in this article. Is.

  Keywords: Food Security, National Security, Sustainable Development, Agriculture, Resistance Economics
 • leila nemati*, Yaqub nemati Pages 43-63

  Following the victory of the Islamic Revolution and the establishment of the Islamic Republic of Iran, the Iranian legal system has undergone a profound and fundamental change in its principles, rules and legal requirements, and the reform of its laws has been at the forefront of the country's legislative policy. After forty years of the Islamic Revolution, the question arises as to what the legal system of the Islamic Republic of Iran is and what is its position compared to other legal systems. The findings of this research, using a descriptive-documentary research method, show that the legal system of the Islamic Republic of Iran, while integrating the jurisprudence system and adopting the jurisprudence laws with ethical teachings and Islamic values, as a comprehensive and transcendent model. It has emerged that it has taken a new approach in engaging with global approaches. Western legal systems, by emphasizing the two major orientations of "natural law" and "school of positivism", distinguish the constituent forces of law in rational cognition, pure justice, political and economic ends, public will, and empiricism. And thus they have been reduced to failure. The legal system of the Islamic Republic of Iran has been transformed into a transcendent paradigm by taking advantage of the strengths of other legal systems and addressing the shortcomings of these systems while focusing on social ends and material goals, religious principles and values. Divine and spiritual have come. Therefore, the legal system of the Islamic Republic of Iran can be considered a new, comprehensive and transcendent paradigm in comparison with the global paradigms.

  Keywords: Islamic Republic of Iran legal system, legalism, ethics, natural law, school of positivism, transcendental model
 • Pages 65-94

  The general mobilization of the people refers to the gathering of human beings around a specific purpose, which can be observed in any country, with any religion or profession. Basij in the history of Iran is no exception, in the sense that it has existed in all historical periods; Obviously, through the involvement of the popular mobilization movement in the thinking of the revolutionary leaders, in the great Islamic revolution the movement of the mass of the people gained the necessary form and conviction, and in general every revolutionary requires the use of popular mobilization; The ideal that many failed to reach that level of empathy and companionship until it was achieved. The history of this civilized land names Sheikh Fazlallah Nouri, Mirza Kochekhan Khan Jalali and Raisali Delvari as just a few of those who called for the mass mobilization of the masses - in the contemporary era - against the dictatorship of the ruling class. A group that, despite their many persistencies, failed to realize the original cause, and of course the great founders of the bright future. In view of the above approach, this article seeks to elucidate the concept of mobilization throughout human history. With this aim in mind, we periodically divided history into five different periods, from the Basij and the Medes, to the Basij and the Achaemenids, to the Basij and the Safavids, to the Basij and the Constitutional, and finally to the Basij and the Great Islamic Revolution. The findings of the paper, based on an analytical approach, illustrate the claim that the emergence of mobilization reaches the earliest stage of human life, and that the conceptual mobilization of the field over decades. The Great Islamic Revolution is not, however, during this period, and especially during the holy defense period, the concept of mobilization was best understood, interpreted and understood.

  Keywords: History, Basij, Iran, Islamic Revolution of Iran
 • saeed mohammadi gomari*, hamid salehi Pages 95-136

  Since the 1979 revolution, scholars and scholars of the social sciences have studied the causes of this revolution and sought to provide theoretical frameworks. Each of the theoretical frameworks, while acknowledging the existence of various factors in the outbreak of the Iranian revolution, cites one factor as the main factor. According to the theory of unbalanced development, the Iranian revolution occurred because the Shah of Iran made renovations in the socio-economic spheres, thereby expanding the new working and middle classes but failing to modernize in the political sphere, As a result, the deep divide between the developed socio-economic system and the underdeveloped political system grew so large that the regime collapsed. Bayer, Abrahamyan, Milan and Ziebelclaw are among the authors who believe in this theory in the wake of the Iranian revolution. Investigating the theory of unbalanced development in explaining the cause of the Iranian revolution is a problem that has been studied in this research using a descriptive-analytical method and using resources and research at its disposal.

  Keywords: Revolution, 1979 Iranian Revolution, Theory of Unbalanced Development, Huntington
 • ali bahraminezhad*, saeed mahdi nejad hashemi Pages 137-161

  Resistance Economics Model An Islamic model, considering the capacities, capabilities, resources, and human resources that seeks to cover the weaknesses of society and, on the other hand, the ability to rely on the strengths of the domestic economy, is being realized. The intentions, actions and means of achieving economic goals are in the interests of Muslims and, according to the rule of mustache, the ways of economic, political, cultural and social domination of the barbaric countries over the Islamic countries must be blocked, so we seek On the one hand, it examines the intentions of contracting for the purposes of law, and on the other, the threats posed by the dominant countries to the economy. Islamic Countries Can Enter According to the remarks of the Supreme Leader and Imam Khomeini we have addressed, to cover up the abuses and weaknesses and to have an Islamic economic society resistant to external and external threats. .

  Keywords: Resistance Economics, Law Intentions, Threats, Intent, Contracts