فهرست مطالب

 • Volume:6 Issue: 20, 2020
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمد نوروزی نژاد*، نیلوفر اسماعیلی صفحات 11-29

  با ورود رایانه به زندگی انسانها و به موازات آن گسترش شبکه اینترنت، بسیاری از تعاریف و خدمات تغییر یافته و یا به سمت تحول بنیادی در حرکت است که هر روزه تاثیرات این دگرگونیها در زندگی روزمره بیشتر نمایان میگردد. این جهان مجازی که پدیده هزاره سوم تمدن بشری نامیده میشود، یکی از بزرگترین دستاوردهای آن یادگیری الکترونیکی- مجازی است؛ لذا عصر کنونی را باید تلفیقی از ارتباطات و اطلاعات دانست. - این پژوهش، مطالعهای مروری است که با استفاده از منابع متعدد در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی با جستجوی کتابخانهای و اینترنتی از سال 2010 تا 2016 میلادی انجام شده و به این نتیجه دست یافته که بیشترین تاثیر پدید آمدن فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی بر محیطهای آموزشی بوده است. بر این اساس، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش موجب شده محیطهای آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پیدا کنند که این امر سبب میشود ارتباطات افراد به منظور آموزش و گسترش دانش به گونهای فزاینده و از طریق رایانه امکانپذیر شود. از طرف دیگر با ظهور و گسترش اینترنت، این رسانه به عنوان یک مکمل جهت تامین نیازهای اطلاعاتی و آموزشی مورد استفاده قرار گرفته است تا جایی که فراهم کردن وبسایتهای اینترنتی و پایگاه های اطلاعاتی، دانشگاه ها را به یک محیط مجازی و دیجیتالی جهت تبادل اطلاعات تبدیل کرده است که نقش آموزشی آن به صورت فزایندهای در این محیط، نمایان است. بنابراین، مقاله حاضر تلاش نموده پس از ارائه تعریفی جامع از فناوری اطلاعاتی و ارتباطی، مسئله یادگیری الکترونیک، آموزش مجازی، آموزش از راه دور و نقش فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در این آموزش را مورد بررسی قرار دهد و با تاکید بر آموزش سیستمی، انواع آموزش و یادگیری را به صورت مجازی معرفی کند.

  کلیدواژگان: خانواده، تعلیم و تربیت، یادگیری گروهی، واقعیت مجازی، یادگیری الکترونیک
 • فاطمه نجفی*، مهدی واحدی صفحات 31-48

  استفاده از فضای مجازی به عنوان یک تکنولوژی فراگیر، تاثیرات فراوانی بر جنبه های مختلف زندگی انسانها دارد و تاثیرات مثبت و منفی آن به استفاده از فرصتها و تصمیم درست در برابر تهدیدهای این فضا بستگی دارد؛ لذا عدم وجود سواد فضای مجازی باعث شده است جنبه های منفی آن بسیار بیشتر از جنبه های مثبت نمود پیدا کند، به طوری که غفلت از فرصتهای فضای مجازی به یک تهدید تبدیل شده است. بنابراین، به منظور استفاده بهینه از فضای مجازی باید رویکرد راهبردی به این مسئله داشت. رویکرد راهبردی به معنای بررسی توام نقاط قوت و نقاط ضعف یک موضوع است. در همین راستا هدف اصلی این مقاله بررسی فرصتهای فضای مجازی با رویکرد آموزشی دینی بوده است و برای رسیدن به این هدف با استفاده از روش کتابخانه ای به - مطالعه ویژگیها و نقاط قوت فضای مجازی پرداخته شد. مهمترین فرصتهای فضای مجازی در زمینه آموزش، افزایش دسترسی به محتوا، کتابخانه های دیجیتال، آموزش از راه دور، یادگیری الکترونیک و آموزش مجازی است که از این فرصتها به منظور ارتقای آموزشهای دینی در مواردی همچون برگزاری کلاسهای مجازی برای انتقال آموزه ها و مفاهیم دینی، آموزش مجازی قرآن کریم، راه اندازی باشگاه مجازی فعالیت های فرهنگی و تبلیغی حوزه مسجد، راه اندازی کتابخانه دیجیتالی مساجد، تهیه برنامه برای ادعیه و زیارات مشهور و منابع مرجع دینی به صورت چندرسانه ای، پاسخ به شبهات و سوالات و ایجاد گروه هایی در فضای مجازی برای برگزاری مسابقات قرآنی دانش آموزان میتوان استفاده کرد. همچنین، به منظور استفاده بیشتر از این فرصتها باید سطح سواد فضای مجازی اولیا و مربیان همراه با دانش آموزان افزایش پیدا کند و در همین راستا آموزش های مداوم و مناسب پیرامون شناخت آسیب ها و فرصت های فضای مجازی برای اولیا، مربیان و دانش آموزان ضروری است؛ چرا که آگاهی و تمرکز بر فرصتهای فضای مجازی سبب غلبه بر آسیبهای آن خواهد شد.

  کلیدواژگان: رویکرد دینی آموزشی، فضای مجازی، فرصتهای فضای مجازی
 • مرضیه حیدری دهکردی صفحات 49-77

  مسئله تربیت از چنان اهمیت و جایگاهی برخوردار است که می توان آن را ماحصل کار همه انبیاء و اولیاء الهی دانست و به تعبیر شهید مطهری، مسئله ساختن افراد و انسانها است. آنچه در این مقاله مورد توجه ویژه قرار گرفته است، تربیت، هدایت و رهبری نسل جوان است؛ مقوله ای که حاکی از وظیفه و مسئولیتی برای عموم مسلمانان است . امروز فضای مجازی، زبان نسل جوان است و بسیاری از اطلاعات خود را از این فضا کسب می کند و فرامکانی و فرا زمانی بودن، جذابیت و تنوع، تعاملی بودن، گسترش تعاملات و تبادل نظرها با سرعت بسیار بالا از ویژگی هایی است که می تواند فضای مجازی را به ابزاری قدرتمند برای بهره گیری در راستای این هدف تبدیل کند . در این مقاله سعی شده به این سوالات پاسخ داده شود: - تربیت چیست و ملزومات تربیت دینی نسل جوان چه چیزهایی است؟ - فضای مجازی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ - چه ضرورتی برای بهره گیری از فضای مجازی در تربیت دینی نسل جوان وجود دارد؟ - آیا فضای مجازی ظرفیت ها و ویژگی های لازم برای این بهره گیری را دارد؟ - کدام یک از این ویژگی ها اثربخشی بر تربیت نسل جوان را افزایش میدهد؟ - چه ویژگی هایی از فضای مجازی موجب تسهیل تربیت با استفاده از این ابزار میشود؟

  کلیدواژگان: تربیت دینی، نسل جوان، فضای مجازی
 • مهرداد برون صفحات 79-107

  از زمانی که اینترنت وارد فضای زندگی انسان شده تاکنون علیرغم تمامی محاسن و - - مزایای آن، یکسری دغدغه و نگرانی را بر خانواده ها تحمیل نموده است؛ موضوعی که در تمامی جوامع موضوعیت داشته و محدود به جامعه و یا اقلیتی خاص نمی شود. از طرف دیگر، به دلیل ویژگی های خاص فضای مجازی و نو بودن این پدیده، بسیاری از والدین، فرصت، امکان و یا توان کافی برای شناخت دقیق این فضا و کاربردهای آن را به دست نیاوردهاند؛ لذا عدم آشنایی مناسب آنها با این فضا و در مقابل، استفاده روزمره نوجوانان و جوانان و حتی کودکان از فضای مجازی موجب شده است فضایی محرمانه و خصوصی در محیط خانه برای فرزندان ایجاد شود؛ به گونه ای که بدون دغدغه و بدون احساس وجود ناظر بیرونی به تارنماهای مختلف در این فضا دسترسی یابند که گاهی نیز به دلیل ویژگیهای سنی و شخصیتی و کنجکاوی های خود، متاثر از فضاهای ناسالم موجود در اینترنت گردند. در این پژوهش، تلاش شده است به بررسی مهمترین آسیب های فضای مجازی و تاثیرات آن پرداخته و راهکارهایی جهت مقابله و کاهش تهدیدات اینترنتی در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و آموزشی ارائه شود.

  کلیدواژگان: خانواده، آسیب اجتماعی، فضای مجازی
 • زهرا محمدپورمیر صفحات 109-133

  مستشرقان که از آنها به کاوشگران شرق نیز تعبیر می شود، امروزه به نوعی منتقد احکام اسلامی شده اند و حتی پا را فراتر نهاده و دین اسلام را ضد حقوق بشر دانسته و در صدد ارائه دلایل علمی در رد و نقد آن میباشند که از جمله این مسائل، مسئله حجاب است. نقد مستشرقان به مسئله حجاب، مضر بودن پوشش ظاهری برای زن و به خطر افتادن سلامت جسمی و روحی او و نیز ضایع شدن حق زن برای حضور در اجتماع است؛ مواردی که در این پژوهش ناظر به فضای مجازی تلاش شد به بررسی آنها پرداخته شود؛ همچنین تلاش شد بررسی محتویات پژوهش با استفاده از سایر پژوهش های علمی و نظریه های کارگاهی باشد و بر این اساس، به شبهاتی که مستشرقان برای از بین بردن جایگاه عفت و حجاب پرداخته اند، اشاره شده است.

  کلیدواژگان: حجاب اسلامی، مستشرقان و منتقدان، کیفیت پاسخگویی، فضای مجازی
 • حسن نجفی سولاری*، الهه حسنی صفحات 135-154

  سواد رسانه ای در شکل گیری هویت تعاملات انسانی بسیار تاثیرگذار است؛ به طور کلی، فرد هنگامی که به تعامل با دیگری می پردازد، هویت خویش را به عنوان یک عضو جامعه پیدا میکند. از طرف دیگر، با ظهور فناوری های نوین ارتباطی، دگرگونی بنیادینی در معاملات و ارتباطات انسانی ایجاد شد و هویت در بستر تعاملات اجتماعی تعریف شد؛ اما در جهان معاصر که بشر با سیری وصف ناپذیر از جامعه صنعتی به فراصنعتی پا نهاده، در بحث هویت و مباحث اخلاقی و ارزشی سیر قهقرایی پیدا کرده است؛ به طوری که زمینه ظهور و بروز انواع نگرانی ها، ناآرامی های روانی و اجتماعی را در پی داشته است. در این میان، دین در تمدن بشری و هویت بخشی به انسان و جامعه انسانی نقشی اساسی دارد؛ هر چند دین نیز مانند زبان و نژاد شاخه ای از فرهنگ است، ولی میتوان دین را اولین منبع هویت بخشی یک جامعه محسوب نمود. از آنجا که انتقال ارزشها از طریق ارتباطات صورت میگیرد، با ظهور فناوری های جدید نوع ارتباطات نیز دچاردستخوش و دگرگونی های بنیادین میگردد که همین گستردگی ارتباطات بدون داشتن دانشی برای مواجهه هویت دینی، جوانان ایران معاصر را با نوعی بحران مواجه کرده است. به نظر میرسد تنها راه چاره انسان جهت در امان ماندن از این عوارض، این است که گمشده اساسی خود معنویت و هویت دینی را هر چه زودتر یافته و به هویت حقیقی خویش پی ببرد؛ البته این کار بدون داشتن علمی برای مواجه با این وسایل ارتباطی محقق نمی شود؛ چرا که هویت دینی حول محورهایی همچون مرز جغرافیای سرزمین دین و مذهب، باورها و سنن فرهنگی و زبان مشترک تعریف میشود. از طرف دیگر، دستیابی به جامعه مجازی منجر به اجتماعی شدن بیشتر و سطوح بالاتری از جامعه پذیری میشود؛ لذا نیاز به سواد رسانه ای به عنوان سلاحی برای مقابله با ایدئولوژی و رفتارهای نوپدید کنشگران اجتماعی لازم است. در این پژوهش که بر اساس پرسش اصلی پژوهش مبنی بر اینکه آیا سواد رسانه ای در حفظ و ارتقای هویت دینی جوانان تاثیرگذار بوده است، با روش مصاحبه توصیفی - تحلیلی انجام یافته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که استفاده از رسانه ها - به ویژه شبکه های اجتماعی مجازی بدون داشتن دانش و مهارت سواد رسانه ای باعث - تغییرات در میزان هویت دینی جوانان شده و با تغییر یا جایگزین شدن عوامل دیگر، معناسازی هویت را دستخوش تغییر نموده اند

  کلیدواژگان: هویت دینی جوانان، سواد رسانه ای، فضای مجازی
 • سیدمحمود مرتضوی*، محمدعلی مومبینی، جلال عراقی صفحات 155-167

  فضای مجازی همواره به عنوان یکی از زمینه های اصلی بروز مشکلات خانوادگی و تغییر ذائقه زوجین در زندگی مشترک بوده که تولیدات آن سبب تحریف ارزشهای عرفی زندگی مشترک و اشاعه و ترویج فحشا به ویژه در میان نسل جوان جامعه اسلامی شده است.پژوهش حاضر در پی آن بود که با بررسی فضای روایی یک داستان مصور، زمینه شکل گیری این فضا را در مخاطبان و تاثیرات عینی و ذهنی آن بر کنش کاربران تارنماهای پورنوگرافیک مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش با استفاده از تحلیل نشانه شناسی، پیامهای رمزگذاری شده و روابط خیالی که در داستان های مصور جنسی برای خانواده به ویژه زوجین متصور می شود، واکاوی و تفسیر شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پدیده بیغیرتی ناموسی که در دیدگاه فقهی و اسلامی و نیز عرف جامعه ایرانی مورد نکوهش است، متاثر از چنین پیام هایی به ویژه در عرصه فضای مجازی در حال ظهور است.

  کلیدواژگان: نشانه شناسی، داستان مصور جنسی، فضای مجازی
 • ماجا زیوکو ترجمه: مهدی نصرتی صفحات 169-185

  فضای مجازی از منظر روان شناسی دارای دو بعد مثبت و منفی است که ابعاد مثبت آن شامل انعطاف پذیری موقت، فضای نامحدود، سرعت تبادل اطلاعات، کثرت جوامع، ارتباط نوشتاری، افزایش توانایی ثبت و ضبط، سرگرمی، تقویت نیرو و توان انسانی، مساوات و برابری، کاهش آن چه که اصطلاحا به آن اثر هاله ای گفته می شود، می باشد؛ در حالی که ابعاد منفی آن عبارت است از تفسیرهای نادرستی که ناشی از کمبود یکپارچگی حسی است، فیلتر کردن یا جذب اطلاعات، ناامیدی های ناشی از نواقص فنی، بازتعریف مشخصات هویتی، زورگیری مجازی، تخریب های رفتاری و اعتیاد سایبری؛ البته برخی از ابعاد نیز می توانند هم مثبت باشند و هم منفی؛ مثل گمنامی، آموزش از دور و جهانی سازی روان شناسانه آنلاین که همگی این مباحث در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: روانشناسی، ابعاد روانشناختی، فضای مجازی
 • مالک مهدی خلصان صفحات 193-221

  ان واجهه ای امه فی حضارتها بجمیع المیادین سواء کانت: الإقتصادیه او الثقافیه او الإجتماعیه، فهی حضارتها التی فیها تندثر او تثبت وجودها ویقتبس منها ما هو مفید للإنسانیه، ونحن هنا فی هذا البحث قمنا بإستعراض قابلیه الدین الإسلامی فی تحقیق الحضاره الإسلامیه الحدیثه اکثر منه فی الحضارات الاخری، ونعرض سابقیه البحث والفتره التاریخیه التی مرت من خلالها الحضارات بدایاتها بشکل موجز، ونبین اهم العلماء وابرزهم فی اغلب العلوم، وکیف ان الغرب قام بانتحال شخصیه اکثر من کاتب، وزور فی الاوراق کی یاخذ اکتشافات العرب المسلمین وینسبها لنفسه مخارقا قانون الامانه العلمیه؛ بغیه التربح والشهره علی حساب الغیر. وتعرضنا فی هذا البحث الی الفضائح التی قام بها الغرب من اجل الشهره، وادعاء حقائق زائفه یخدع بها العالم، کاکذوبه النزول الی القمر؛ حیث رکزنا فی هذا البحث علی قدره العرب والمسلمین من خلال القرآن الکریم علی معالجه العقبات فی کافه مجالات الحیاه لتثبیت الحضاره العریقه المنشوده لخدمه الإنسانیه، وتحقیق الرفاه المنشوده فی السلام والإنسانیه واهدافهاالسامیه لتحقیق مصالحها فی الحیاه

  کلیدواژگان: الحضاره الإسلامیه، قابلیه الإسلام، اکذوبه الغرب
 • مریم علی احمد عیسی الدقاق*، علی الحوانی صفحات 223-238

  تفسیر الامثل تفسیر ذو صبغه اجتماعیه، یعمد علی تطبیق النظریه القرآنیه فی المجال الإجتماعی، وعرض الافکار والمباحث الإجتماعیه خلال تفسیره للآیات القرآنیه بهدف بناء المجتمع علی الاسس الإجتماعیه التی طرحها القرآن الکریم، وإقامه حیاه الجماعه البشریه علی اساسها، بما یتطلبه ذلک من علاقات اجتماعیه واقتصادیه وسیاسیه، والتوفیق بین الدین الإسلامی وقضایا الإنسان المعاصره، وإثبات صلاحیه العقیده والقرآن الکریم لحیاه الجماعه البشریه، وتلبیه حاجات المجتمع المسلم المعرفیه، وإیجاد حلول للمشکلات الإجتماعیه بالإعتماد علی المفاهیم القرآنیه ومکافحه الإنحرافات الإجتماعیه وإصلاح المجتمع، وقد تمثلت هذه النظره الإجتماعیه فی مجموعه محاور کبری تعبر عن القضایا والمفاهیم الإجتماعیه المحوریه فی حیاه المجتمع والامه الإسلامیه، التی قام المولف ببیان معانیها ومصادیقها وتحلیل ابعادها علی هدی القرآن، ومن هذه المفاهیم: الحکومه الإسلامیه، والعداله الإجتماعیه، ومکافحه الظلم والإستبداد، وتعیین الوظائف والمسوولیات فی المجتمع المسلم.

  کلیدواژگان: المحاور الإجتماعیه، الإتجاه الإجتماعی فی التفسیر، تفسیر الامثل
|
 • Mohammad Norozi Nejad *, Niloofar Esmaeili Pages 11-29

  With the advent of computers into human life and parallel to the expansion of the Internet, many definitions and services have changed or are moving towards a radical evolution that is increasingly reflected in the effects of these changes in everyday life. This virtual world, called the third millennium phenomenon of human civilization, is one of its greatest achievements in e-learning, so the current era must be considered a fusion of communication and information. This study is a review study using multiple sources in the field of e-learning with library and internet searches from 2010 to 2016 and concluded that the greatest impact of the emergence of information and communication technologies on It has been a learning environment. Accordingly, the use of information and communication technology in education has led educational environments to become virtualized, making it increasingly possible for people to communicate and learn through computer. On the other hand, with the advent and expansion of the Internet, this medium has been used as a complement to information and educational needs so as to provide universities with a digital and digital environment for the provision of websites and databases. It has transformed information whose educational role is increasingly evident in this environment. Therefore, the present article has attempted to present a comprehensive definition of ICT, the issue of e-learning, virtual education, distance education, and the role of ICT in this education, with emphasis on system education, Introduce virtual education and learning types.

  Keywords: Family, Education, Group Learning, Virtual Reality, E-Learning
 • Fatimah Najafi *, Mahdi Vahedi Pages 31-48

  The use of cyberspace as a pervasive technology has many effects on different aspects of human life and its positive and negative effects depend on using opportunities and making the right decisions against the threats of this space, hence the lack of cybersecurity literacy. The disadvantages of it are far greater than the positive aspects, so neglecting cyberspace opportunities has become a threat. Therefore, a strategic approach should be taken to optimize the use of cyberspace. A strategic approach is to examine both the strengths and weaknesses of a subject.In this regard, the main purpose of this article is to explore the opportunities of cyberspace with an educational-religious approach and to achieve this goal by studying the features and strengths of cyberspace using library method.The most prominent cybersecurity opportunities in education are increased access to content, digital libraries, distance learning, e-learning, and virtual education, which are opportunities to promote religious instruction in virtual learning classes. Religious Concepts, Virtual Training of the Holy Quran, Launching a Virtual Mosque Cultural and Promotional Activities Club, Launching a Digital Mosque Library, Providing Multimedia Religious Assertions and Religious Plans, Answering Questions and Answers, and Creating groups in cyberspace to hold races Quranic students' qat can be used.Also, in order to make the most of these opportunities, it is necessary to increase the level of literacy of parents and coaches with students, and to provide ongoing and appropriate training on recognizing the pitfalls and opportunities for parents, educators and students. It is essential because awareness and focus on cybersecurity opportunities will overcome its disadvantages.

  Keywords: Religious-Educational Approach, Cyberspace, Cyberspace Opportunities
 • Marzieh Heidari Dehkordi * Pages 49-77

  The issue of education is so important that it can be said to be the work of all the prophets and divine priests and, in the words of martyr Motahhari, is the issue of making individuals and human beings. What is of particular interest in this article is the education, guidance, and leadership of the younger generation, which implies a duty and responsibility for the Muslim public. Today, cyberspace is the language of the younger generation and gains a lot of information from it, and transnationality, transcendence, attractiveness and diversity, interactivity, expanding interactions, and high-speed dialogues are features that can Make cyberspace a powerful tool for this purpose. This article attempts to answer these questions: What is education and what are the essentials of religious education for the younger generation? What is cyberspace and what are its features? - What is the need to take advantage of cyberspace in the religious education of the younger generation? - Does cyberspace have the capabilities and features needed to do so? - Which of these features enhances the effectiveness of young generation training? - What features of cyberspace facilitate training with this tool?

  Keywords: Religious Education, Young Generation, Cyberspace
 • Mehrdad Boroon * Pages 79-107

  Since the internet has entered the human life space - so far - despite all its merits and benefits, it has imposed a number of concerns and concerns on families - an issue that is relevant in all societies and is not limited to a particular community or minority. On the other hand, due to the particular features of cyberspace and the novelty of this phenomenon, many parents have not gained the opportunity, ability, or ability to accurately understand this space and its applications; Space, by contrast, the daily use of teens and teens and even children by cyberspace, has created a confidential and private space for children to access various websites without worrying about the outside. Sometimes because of their age and personality traits and their curiosity, affected by unhealthy spaces in the world. Nutrition.In this study, we have tried to investigate the most important cyber-space disasters and their impacts and provide solutions to tackle and reduce cyber threats in social, cultural and educational dimensions.

  Keywords: Family, Social Harm, Cyberspace
 • Zahra Mohammadpoormir * Pages 109-133

  Orientalists, also referred to as Eastern scholars, have become critical of Islamic law today and have even stepped forward to regard Islam as an anti-human right and are seeking scientific reasons to disprove it. These are the issues of the veil.Orientalist criticism of the veil, the detrimental appearance of the woman, and the deterioration of her physical and mental health, as well as the deprivation of the woman's right to be present in society; It was also attempted to examine the contents of the study using other scientific research and workshop theories, and accordingly, the scholars referred to the dilemmas of eliminating the status of chastity.

  Keywords: Islamic Hijab, Orientalists, Critics, Accountability Quality, Cyberspace
 • Hasan Najafi Solari *, Elahe Hasani Pages 135-154

  Media literacy is very influential in shaping the identity of human interactions; in general, when one interacts with another, one finds his / her identity as a member of society. On the other hand, with the advent of new communication technologies, there was a radical change in human communication and communication and identity was defined in the context of social interaction, but in the contemporary world where human beings have gone beyond the industrial society into the post-industrial space, the question of identity And the ethical and value-driven issues have come to a head, leading to the emergence of all kinds of concerns, psychological and social unrest.In the meantime, religion plays an essential role in human civilization and in identifying human and human society. Although religion, like language and race, is a branch of culture, religion can be the first source of identity in a society.Since the transfer of values ​​through communication, the emergence of new types of communication technologies is also undergoing fundamental transformations, which have led to a crisis in contemporary Iranian youth without the knowledge of religious identity.It seems that the only way to avoid these effects is to find the basic lost self - spirituality and religious identity - as soon as possible and to discover its true identity, without having the knowledge to face it. These means of communication are not realized because religious identity is defined around issues such as the geographical boundary, land, religion and religion, beliefs and cultural traditions and common language.On the other hand, access to virtual society leads to greater socialization and higher levels of socialization; therefore, the need for media literacy as a weapon to counter the emerging ideologies and behaviors of social actors.In this research, based on the main research question whether media literacy has been effective in preserving and promoting youth religious identity, it has been done by descriptive-analytical interview method. The findings of the study indicate that the use of media - especially virtual social networks - without the knowledge and skills of media literacy causes changes in the level of youth's religious identity, and by altering or replacing other factors, the meaning of identity changes. They have.

  Keywords: Youth Religious Identity, Media Literacy, Cyberspace
 • Syed Mahmood Mortazavi *, Mohammad Ali Mombieni, Jalal Eraghi Pages 155-167

  Cyberspace has always been one of the main areas of family problems and couples' changing tastes in common life, whose products have distorted the common values ​​of common life and the dissemination and promotion of prostitution - especially among the younger generation of Islamic society. The present study sought to investigate the narrative space of an illustrated story to determine the context of its formation in the audience and its objective and subjective effects on the users' behavior on pornographic Web sites. In this study, it is analyzed and interpreted using semiotic analysis, encrypted messages, and imaginary relationships embedded in sexually explicit stories for the family - especially couples. The results of the study indicate that the phenomenon of honorless zeal, which has been criticized in Islamic and Islamic views as well as in the practice of Iranian society, is influenced by such messages, especially in the field of cyberspace.

  Keywords: Semiotics, Sexual Illustrated Story, Cyberspace
 • Maja Živko* Translator: Mahdi nosrati Pages 169-185

  This paper shows that cyberspace has both positive and negative aspects from a psychological point of view. The positive aspects are, temporal flexibility, no limitation of space, the speed of exchanging information, social multiplicity, textual communication, recording ability, entertainment, the empowerment of human potential, equality, and the diminution of the so-called halo effect. Whereas, the negative aspects are, misinterpretations caused by a lack of sensual integration, the filtering or absorbing of information, frustration caused by technical difficulties, the redefining of identity, cyberstalking, behavioural disinhibition, and cyber addiction. Some aspects can be both positive and negative such as, anonymyty, distance learning and online psychosocial-globalization.

  Keywords: Psychology, Psychological Dimensions, Cyberspace
 • Malik Mahdi Khalsan * Pages 193-221

  The facade of any nation in its civilization in all fields, be it economic, cultural or social, it is its civilization in which it extends or proves its existence and quotes from it what is beneficial to humanity, and we here in this research we have reviewed the ability of the Islamic religion to achieve modern Islamic civilization more than in Other civilizations, and we show the precedence of the research and the historical period during which civilizations passed through their beginnings briefly, and show the most important and most prominent scholars in most sciences, and how the West impersonated more than one writer, and falsified the papers in order to take the discoveries of Arab Muslims and attribute to them in violation of the law of trust Scientific in order to gain and fame at the expense of others.In this research, we were exposed to the scandals that the West made for fame, and claiming false facts that the world is deceiving, such as the lie of descending to the moon; where we focused on this ability of Arabs and Muslims through the Holy Qur’an to address obstacles in all areas of life to stabilize the long-sought civilization desired To serve humanity and achieve the desired well-being in peace and humanity and its supreme goals to achieve its interests in life.

  Keywords: Islamic Civilization, Islam&#039, s Ability, The lie of the West
 • Maryam Ali Ahmad Jesus Al Daqaq *, Ali Al Havani Pages 223-238

  Interpretation of the ideal is an interpretation of a social nature, which intends to apply the Qur’anic theory in the social field, presenting ideas and social research during its interpretation of the Qur’anic verses with the aim of building society on the social foundations presented by the Holy Qur’an, and establishing the life of the human community on its basis, with the social, economic and political relationships that this requires , Reconciling the Islamic religion with contemporary human issues, proving the validity of the faith and the Noble Qur’an for the life of the human community, satisfying the knowledge needs of the Muslim community, and finding solutions to social problems by relying on Qur'anic concepts and combating orientation Social pests and community reform, and this social outlook was represented in a group of major axes that express the central social issues and concepts in the life of society and the Islamic nation, the author of which explained its meanings and credits and analyzed its dimensions in the guidance of the Qur’an, and from these concepts: Islamic government, social justice, and combating injustice And tyranny, and the appointment of jobs and responsibilities in the Muslim community.

  Keywords: Social Dialogues, The social trend in interpretation, Interpreting «Al-Amsal»
 • Ali Hassnain Khan Khichi * Pages 245-280
  We will review in this spiritual journey One of the greatest personalities in sacrifice and redemption, he is Hussein bin Ali (Abu Shuhadaa) May Allah be pleased with him, My heart rejoiced and my pen because I have received that honor to write about an honorable person Son of the Master Ali ibn Abi Talib, a pure seed with deep roots in faith. Imam Hussein derives his glory from of the Messenger of Allah Muhammad Peace be upon him. In fact, I do not find much trouble in a flow of ideas which follows one idea after the other about the wonderful example in steadfastness on the right and I am thirsty for the moment when the article will be finished to start reading it again. When I started in my writing, I did not know much about the subject, but when I read the references and resources and studied the details of Imam's life, I was surprised with many meanings that added a lot to my personality. When we talk about this great person we must mention the environment in which he grew up and the family from which he descended. They are a family of the Prophet Muhammad (Ahl Albeit), who are distinguished by good deeds, redemption and sacrifice, the reason for their preference was their commitment to the method of God and they paid precious cost to become the word of God is the highest.