فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 4 (پیاپی 33، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • صفیه فرخانی، سعید بابایی*، محمد میرزایی صفحات 4-17
  سامانه مخلوط امولسیون (معمولا آب، روغن و امولسیون کننده) شامل دو فاز امتزاج ناپذیر است، به طوری که یکی از فازها (پراکنه) در فاز دیگر (پراکنده ساز-پیوسته) پراکنده شده است. امولسیون ها به علت خواص رئولوژیکی و فیزیکی شیمیایی ویژه معمولا در صنایع مختلف آرایشی-بهداشتی، دارویی، غذایی و تخریبی (راه سازی، تخریب بنا و از این دست) به کار می روند. از الزامات مهم در امولسیون ها، برخورداری از پایداری مناسب در مدت زمان معین است. سامانه های امولسیونی معمولا از نظر ترمودینامیکی ناپایدار هستند. عوامل متعددی باعث ایجاد ناپایداری در آن ها می شود که شامل متغیرهای فرایند تولید و شرایط انبارش می شود. از این رو، استفاده از امولسیون کننده ها برای ایجاد امولسیونی با پایداری بلندمدت مناسب است و عملکرد آن ها با تعیین مشخصه توازن آب دوستی- چربی دوستی (HLB) در این ترکیبات انجام می گیرد. مقدار HLB عددی است که برای نشان دادن تمایل آب دوستی و چربی دوستی امولسیون کننده استفاده می شود. در این مقاله، مفهوم HLB معرفی و روش های تعیین این مشخصه برای انواع امولسیون کننده های یونی و غیریونی ارائه می شود. پس از آن، با توجه به مدنظر قراردادن HLB امولسیون کننده و ارتباط آن با پایداری، به روش های مختلف ارزیابی پایداری امولسیون ها پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: آب گریزی، چربی دوستی، امولسیون کننده، امولسیون، پایداری
 • فرزانه انصاری*، رحیم دهقان صفحات 18-29
  وسایل پیشگیری از بارداری همچون کاشتینه های زیرپوستی، وسایل درون رحمی (IUD) و واژنی و پچ های پوستی به عنوان روش های مرسوم در پیشگیری بلند مدت محسوب می شوند. تخریب ناپذیری کاشتینه حامل هورمون در سامانه های زیرپوستی و IUD و رهایش ناگهانی مس در IUDهای بر پایه مس، انحلال سریع میکروسوزن ها در پچ های پوستی و نیاز مجدد به خروج کاشتینه ها پس از ایفای نقش، از مشکلات درخور توجه در عملکرد وسایل پیش گفته، محسوب می شوند. در این مطالعه به ویژگی و نقش پلیمرها، به ویژه پلیمرهای زیست تخریب پذیر به کاررفته در وسایل پیشگیری از بارداری بلندمدت اشاره شده است. همچنین، افزون بر معرفی کاشتینه های زیرپوستی، وسایل درون رحمی و واژنی بر پایه پلیمر مانند حلقه و هیدروژل واژنی و همچنین پچ های پوستی بر پایه میکروسوزن، به نقش پلیمرها در ویژگی های ساختاری و عملکردی آن ها پرداخته شده است. سرعت زیست تخریب پذیری و رهایش هورمون به عنوان مهم ترین عوامل در ایفای نقش عملکردی این وسایل به شمار می آیند. بنابراین، استفاده از پلیمرهای زیست تخریب پذیر با منشا زیستی و سنتزی همچون پلی لاکتیک-کو-گلیکولیک اسید (PLGA) به دلیل زیست سازگاری، بی نیازی از خروج پلیمر از بدن و کنترل رهایش هورمون از آن، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. نتایج مطالعات نشان داد، مقدار رهایش پایدار هورمون، با خواص ساختاری پلیمر ارتباط محسوسی دارد.
  کلیدواژگان: پیشگیری از بارداری، کاشتینه زیرپوستی، وسیله درون رحمی، وسایل واژنی، پچ پوستی
 • بهرام حسینی منجزی*، محمد دیناری، اسماعیل اکبری نژاد صفحات 30-44

  چارچوب های آلی کووالانسی دسته منحصر به فردی از پلیمرهای بلوری متخلخل هستند که صرفا با پیوندهای کووالانسی برگشت ناپذیر عناصر سبک (مانند کربن، بور، اکسیژن، سیلیکون، نیتروژن و سایر) با واحدهای ساختاری آلی تشکیل شده اند. این پلیمرهای آلی متخلخل ویژگی های منحصر به فردی را نشان می دهند. بدین سبب قابلیت استفاده در کاربردهای مختلف صنعتی را دارند. ساختارهای آلی فلزی و آلی به دلیل ویژگی های شاخصی مانند سطح آزاد بسیار زیاد، چگالی کم، پایداری گرمایی و شیمیایی زیاد، حفره های هم اندازه و یکنواخت و تخلخل زیاد نظر پژوهشگران را به خود جلب کردند. تا کنون با انجام پژوهش های گسترده هزاران چارچوب جدید پلیمری پس از کشف اولین چارچوب، سنتز شده اند. در این مقاله، آخرین پیشرفت ها و دستاوردهای طراحی، سنتز و کاربردهای مختلف چارچوب های آلی کووالانسی مانند ذخیره سازی گازها، کاتالیزگر، جذب، غنی سازی و خالص سازی مولکول های کوچک، کاربردهای نورالکتریکی، تشخیص مولکولی، دارورسانی هدفمند، غشاهای رسانا، پوشش های نوین و ذخیره سازی انرژی، بررسی می شود.

  کلیدواژگان: چارچوب های آلی کووالانسی، مواد متخلخل پلیمری، ذخیره سازی گاز، دارورسانی، غشای رسانا
 • مهرنوش توکلی*، علی قاسمیان صفحات 45-53
  نانوذرات سلولوزی افزون بر وزن کم، دارای مزیت هایی چون تجدید پذیری، قابلیت بازیافت، فرایندپذیری و زیست سازگاری هستند. فیلم های حاوی نانوذرات سلولوزی با توجه به عملکرد خوب و سدگری اکسیژن، به عنوان پوشش و لایه میانی در محصولات بسته بندی به کار می روند. با توجه به منشا طبیعی، بدیهی است که جایگزینی برخی از تقویت کننده های سنتزی با این نانوذرات می تواند از آلودگی محیط زیست بکاهد. ویژگی های نانوذرات سلولوزی می تواند از طریق بررسی ویژگی های رئولوژی ژل نانوذرات انجام گیرد. تعلیق حاوی نانوذرات سلولوزی به طور گسترده، در صنایع خمیر و کاغذ به عنوان پوشش دهنده، در کامپوزیت ها، چاپ های سه بعدی و به عنوان غشاهای سلولوزی به کار می روند. برای کاربرد های یادشده، تعلیق نانوذرات سلولوزی در معرض نیروهای برشی قرار می گیرند. بنابراین، برخورداری از دانش دقیق درباره رفتار رئولوژیکی تعلیق نانوذرات سلولوزی تحت نیروی برشی زیاد در ارتباط با چنین فرایندهای صنعتی، ضروری است. مطالعات زیادی در مورد ویژگی های رئولوژیکی نانوذرات سلولوزی انجام شده که اطلاعاتی درباره ویژگی این مواد و رفتار آن ها حین استفاده به ما می دهد. در این مقاله، به ویژگی های رئولوژیکی نانوذرات سلولوزی و مفاهیمی همچون ویژگی های گرانروکشسان خطی، مانند مدول ذخیره و مدول اتلاف وابسته به بسامد، شاخص های رفتار جریان برشی نظیر گرانروی ظاهری و تنش برشی به عنوان تابعی از سرعت برش، پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: رئولوژی، نانوذرات سلولوزی، گرانروی، پلیمرهای گرانروکشسان، نیروی برشی
 • حمیدرضا طالبی، فرامرز آشنای قاسمی*، علیرضا عشوری صفحات 54-65
  زیست پلیمرها جایگزین مناسبی برای پلیمرهای پایه نفتی محسوب می شوند. زیرا آن ها می توانند تا حد زیادی وابستگی به نفت و در نتیجه، آلودگی محیط زیست را کاهش دهند. کیتوسان به عنوان یکی از فراوان ترین زیست پلیمرها در طبیعت، دارای خواصی منحصر به فرد، از جمله تجدیدپذیری، زیست تخریب پذیری، سمی نبودن و عملکرد عالی از لحاظ تشکیل فیلم است. این ویژگی موجب شده تا این زیست پلیمر، قابلیت استفاده در پوشش مواد غذایی برای افزایش طول عمر انباری و استفاده در صنایع نساجی، داروسازی و کاغذسازی را داشته باشد. این نوع فیلم های پلی ساکاریدی، به علت ماهیت آب دوستی و ویژگی های مکانیکی ضعیف، کاربرد محدودی پیدا کرده اند. افزودن نانومواد برپایه زیست پلیمر، که به عنوان فیلم های نانوکامپوزیت شناخته می شوند، یکی از روش های موثر در بهبود خواص مکانیکی در فیلم های زیست پلیمری است. در این راستا، هدف این مطالعه، بررسی اثر مقدار نانوپرکننده ها بر خواص مکانیکی فیلم های بر پایه کیتوسان است. نانوذراتی همچون گرافن، نانولوله های کربنی، نانوخاک رس و سلولوز که به عنوان تقویت کننده فاز پلیمری برای ساخت کامپوزیت استفاده می شوند. همچنین، خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های برپایه کیتوسان به سه عامل اصلی وابسته است. از جمله می توان خواص ماتریس پلیمری و فاز نانوتقویت کننده، به همراه فصل مشترک پرکننده و ماتریس پلیمری اشاره کرد. افزون بر این، برای فاز نانوتقویت کننده خاص و ماتریس پلیمری، خواص نانوکامپوزیت پلیمری به پراکنش و توزیع نانوذرات در سطح فاز ماتریس پیوسته وابستگی زیادی دارد.
  کلیدواژگان: کیتوسان، گرافن، نانولوله کربنی، نانوخاک رس، نانوسلولوز
 • عباس کبریت چی*، ابوالفضل دیلمی صفحات 66-76

  دوغاب سامانه پیونده برپایه پلی بوتادی ان خاتمه یافته با هیدروکسیل (HTPB) باید در پایان مرحله اختلاط، گرانروی مناسبی داشته باشد تا ریخته گری به آسانی انجام شود. مدت زمان در دسترس برای ریخته گری مناسب سامانه پیونده پس از افزودن عامل پخت را عمر کاربری می نامند. مرور کوتاه اثر پارامترهای ریزساختاری HTPB بر عمرکاربری کامپوزیت های پرانرژی برپایه آن بسیار حائز اهمیت است. پارامترهای ریزساختاری HTPB شامل متوسط وزن مولکولی (عددی و وزنی) و توزیع آن، مقدار هیدروکسیل (گروه عاملی)، جزء وزن مولکولی زیاد، توزیع گروه عاملی و توزیع نوع آن و غلظت نسبی ریزساختارها (سیس، ترانس، وینیل) است. در این مقاله با معرفی هرکدام از پارامترهای ریزساختاری HTPB، اثر هر یک از آن ها بر عمرکاربری سامانه پیونده کامپوزیت های پرانرژی برپایه آن بررسی شده و امکان کنترل عمرکاربری این سامانه با نوآرایی ریزساختار پیش پلیمر سامانه پیونده HTPB، بدون کاهش خواص مکانیکی، بحث شده است. مرور نتایج پژوهش های انجام شده نشان داد، با افزایش متوسط وزن مولکولی و مقدار هیدروکسیل HTPB، عمرکاربری کاهش می یابد و گونه های با گروه عاملی کم باعث افزایش عمرکاربری سامانه پیونده می شوند.

  کلیدواژگان: ریزساختار HTPB، عمرکاربری، گرانروی، سامانه پیونده، دوغاب
 • صفحات 77-84

  معرفی شرکت - شرکت صنایع شیمیایی پلیمر ایران  - شرکت DOW- معرفی پایان نامه- معرفی کتاب

|
 • Safiyeh Farkhani, Saeed Babaee *, Mohammad Mirzaei Pages 4-17
  An emulsion mixture system (usually water, oil and emulsifer) consists of two immiscible phases, the dispersed phase and the dispersion medium (dispersant-continuous). Due to their specifc rheological and physical-chemical properties, emulsions are commonly used in different industries such as cosmetics-pharmaceuticals, food and destruction (road construction, building destruction, etc.). One of the important requirements is appropriate stability of the emulsions over a certain period of time. Emulsions are thermodynamically unstable and several factors affect their instability including the variables of production process and storage conditions. Therefore, emulsifers are suitable to exhibit long-term stability and their performance can be determined by identifying the hydrophilic-lipophilic balance (HLB) characteristic in these compounds. HLB value is a number which is given by the emulsifer to indicate the hydrophilic and lipophilic tendencies of the material. The present work introduces the concept of HLB and methods for determination this character in various ionic and nonionic emulsifers. Considering the relation of the emulsifer HLB to its stability, different methods for evaluation the emulsions stabilities are discussed.
  Keywords: Hydrophobicity, Lipophilicity, emulsifer, Emulsion, Stability
 • Farzaneh Ansari *, Rahim Dehghan Pages 18-29
  Pregnancy contraceptive devices such as sub-dermal implants, intrauterine devices (IUD), vaginal tools and transdermal patches recognized as common methods used to long-term protection of pregnancy. Non-biodegradability of subdermal implants and IUDs, also copper burst release in copper based IUD systems and need to surgical help to remove them from patient body and rapid water solubility of microneedles in transdermal patches demonstrated as their main drawback for long-term contraception. In this study polymers properties, especially biodegradable polymers used in contraceptive tools for long-term uses were surveyed. Further of review on the sub-dermal implants, IUDs, vaginal tools including vaginal rings and hydrogel and also trans-dermal patches based microneedles, the role of polymers in structural and performance properties of these systems were investigated. The rates of biodegradability and hormone release are the main factors affected the performance of contraceptive tools. Therefore, applying of biodegradable polymers with natural and biological origins and synthetic polymers such as polylactic-co-glycolic acid (PLGA), due to their biocompatibility, needless to remove from patient body and the controlled release of hormone has attracted the attention of researches. The results showed that the sustained release rate of the hormone was strongly correlated with the structural properties of the polymer.
  Keywords: Contraception of pregnancy, Sub-dermal implant, intrauterine device (IUD), Intravaginal tools, dermal patch
 • Bahram Hosseini Monjezi *, Mhammad Dinari, Esmaeil Akbarinezhad Pages 30-44

  Covalent Organic Frameworks (COFs) are porous crystalline polymers put together by linking light elements such as Carbon, Boron, Oxygen and Silicon through strong covalent bonds that are positioned in 2D or 3D topology. Porous organic materials, exhibit unique features and therefore, they can potentially be used in diverse applications such as catalyst, molecular sensing, drug delivery, and gas storage. Metallic organic frameworks (MOFs) and covalent organic frameworks (COFs) attracted the attention of researchers because of their characteristic properties such as high free surface area, low density, high thermal and chemical stability, and uniformity and high porosity. So far, thousands of new polymer frameworks have been synthesized after discovering the frst structure. In this paper, the latest developments in design, synthesis and various applications of covalent organic frameworks such as gas storage, catalyst, adsorption, enrichment and purifcation of small molecules, optoelectricity, molecular sensing, targeted drug delivery, conductive membranes, novel coatings, and energy storage are discussed.

  Keywords: Covalent Organic Framework, porous polymer material, Gas Storage, drug delivery, Conductive Membrane
 • Mehrnoosh Tavakoli *, Ali Ghasemian Pages 45-53
  In addition to light weight, cellulose nanoparticles have advantages such as renewability, recyclability, processability, and biocompatibility. Films containing cellulose nanoparticles are used as coatings and intermediate layers in packaging products due to their good performance and oxygen barrier. Given its natural origin, it is obvious that the replacement of some synthetic reinforcements with these nanoparticles can reduce environmental pollution. The properties of cellulose nanoparticles can be determined by investigating the rheological properties of the nanoparticles gel. Suspensions containing cellulose nanoparticles are widely used in the pulp and paper industries as coatings, in composites, 3D printing, and as cellulose membranes. For these applications, suspensions of cellulose nanoparticles are exposed to shear forces. Therefore, having accurate knowledge of the rheological behavior of suspended cellulose nanoparticles under high shear force in relation to such industrial processes is essential. There have been many studies on the rheological properties of cellulose nanoparticles that provide information about the properties of these materials and their behavior during usage. In the present review, the rheological properties of cellulose nanoparticles and concepts such as linear viscoelastic, properties such as frequency dependent storage modulus/loss modulus, shear fow behavior indices such as apparent viscosity and shear stress as a function of shear rate are discussed.
  Keywords: Rheology, Cellulose Nanoparticles, viscosity, Viscoelastic Polymers, Shear Force
 • Hamidreza Talebi, Faramarz Ashenai Ghasemi *, Alireza Ashori Pages 54-65
  Biopolymers are considered to be the most promising alternatives to petroleum-based polymers, because they can greatly reduce the dependence on oil and, consequently, environmental pollution. As one of the most abundant biopolymers in nature, chitosan has unique properties, including renewablility, reproducibility, biodegradability, non-toxicity and excellent flm-forming performance. These properties have made this biopolymer usable in food coatings to extend the shelf life and use in the textile, pharmaceutical, and paper industries. These types of polysaccharide flms have had limited application due to their hydrophilic nature and poor mechanical properties. Incorporating of biopolymer-based nanomaterials, known as nanocomposite flms, is one of the effective methods to improve the mechanical properties of biopolymer flms. In this regard, the purpose of this study is to investigate the effect of different concentrations of nanofller on the mechanical properties of chitosan-based flms. Nanoparticles such as graphene, carbon nanotubes, nanoclay, and nanocellulose are used as reinforcement in polymer composites. Also, the mechanical properties of chitosan based nanocomposites depend on three main factors. Also, the mechanical properties of chitosan-based nanocomposites depend on three main factors, such as the properties of polymer matrix and nano-reinforcing agent. These include the properties of the polymer matrix and the nanotechnical phase of the manufacturer, as well as interfacial interaction between fller surface and matrix polymer. In addition, for the specifc nano-reinforcement phase and polymer matrix, the properties of polymer nanocomposite are highly dependent on the dispersion and distribution of the nanoparticles at the continuous matrix phase surface.
  Keywords: Chitosan, Graphene, carbon nanotube, Nanoclay, Nanocellulose
 • Abbas Kebritchi *, Abolfazl Deylami Pages 66-76

  The binder slurry based on hydroxyl terminated polybutadiene (HTPB) should have a good viscosity at the end of the mixing for easy casting. The time available for proper casting of the bonding system after the addition of the curing agent is called pot life. A brief review on the effect of HTPB microstructural parameters on the pot life of high feld HTPB-based composites is very important. HTPB microstructural parameters include average molecular weight (numerical and weight) and its distribution, hydroxyl content (value), high molecular weight fraction, functional group distribution and its type distribution, and relative concentration of microstructures (cis, trans, vinyl). In this paper, by introducing each of the HTPB microstructural parameters, the effect of each one on the pot life of high feld composite binder system is investigated and the possibility of controlling the life of this system by rearrangemet of the prepolymer microstructure without any decrease of mechanical properties is discussed. A review of the results showed that increasing the average molecular weight and the amount of hydroxyl of HTPB decreased the pot life and species with low functional group increased the pot life of the system.

  Keywords: HTPB microstructure, pot life, viscosity, binder system, slurry
 • Pages 77-84