فهرست مطالب

 • پیاپی 40 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/05
 • تعداد عناوین: 20
|
 • چالش های حقوق بین الملل کیفری در مبارزه با تروریسم
  دکتر سعید فرهادنیا، دکتر سید علی هنجنی صفحه 1

  تروریسم به‌عنوان جرمی بین‌المللی هنوز تعریف نشده است و در گذشته نگاه دولت‌محور در ارتکاب آن حاکم بوده ولی با گسترش این جرم و فراملی شدن آن و استقلال بیشتر تروریست‌ها از دولت‌ها، جامعه بین‌المللی در پی آن است که در چهارچوب حقوق بین‌الملل کیفری با این پدیده مبارزه نماید. گروهی معتقدند عدم‌تعریف تروریسم منجر به آن شده است که حقوق بین‌الملل کیفری در مبارزه با این پدیده عاجز بماند. درمقابل این نظر وجود دارد که حقوق بین‌الملل کیفری در قالب کنوانسیون‌های شانزده‌گانه مبارزه با تروریسم و اساسنامه دیوان بین‌الملل کیفری تا حدود زیادی به مبارزه با تروریسم پرداخته است اما واقع امر آن است که این جرم‌انگاری‌ها محدود بوده و راه‌حلی جامع برای مبارزه ریشه‌ای با تروریسم ارائه نمی‌دهند. این مقاله در پی بررسی این واقعیت است.

  کلیدواژگان: تروریسم، دیوان کیفری بین المللی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، جنایات اصلی
 • آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت بر روی خدمات حمل ونقل دریایی (کشتیرانی)
  دکتر امیرهوشنگ فتحی زاده، عقیل اسماعیلی عطاآبادی صفحه 2

  سازمان جهانی تجارت بزرگ‌ترین سازمان بین‌المللی با موضوع و هدف آزادسازی تجارت بینالملل است که درحال‌حاضر شمار اعضای آن به 164 عضو میرسد. کشور جمهوری اسلامی ایران، پس از سال‌های زیادی که از تاسیس این سازمان می‌گذرد، اکنون در فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار دارد. الحاق به این سازمان مستلزم پذیرش تعهدات آزادسازی در بخش‌هایی است که طی مذاکرات از کشورهای متقاضی الحاق خواسته میشود. علاوه‌بر بخش کالا و حقوق مالکیت فکری، بخش خدمات ازجمله بخشهایی است که کشورها در راستای عضویت به سازمان، مذاکرات و چانهزنیهای زیادی جهت آزادسازی در این بخش دارند. خدمات حمل‌ونقل دریایی که نقش مهمی در تجارت خدمات و تجارت بینالملل دارد، اهمیت ویژهای در چانهزنیهای کشورها یافته است و به همین جهت مذاکرات گستردهای جهت آزادسازی در این بخش انجام شده است و لازم است ایران نیز در این بخش، مذاکرات، تعهدات و آزادسازیهایی داشته باشد. در این تحقیق مقررات تجارت خدمات ازجمله موافقت‌نامه تجارت خدمات موردبررسی قرار گرفته و پس از آن تجربه الحاق بیش از ده کشور که در بخش خدمات حمل‌ونقل دریایی تعهد آزادسازی دادهاند، موردمطالعه و بررسی قرار گرفت. درنهایت پس از بررسی تجربه الحاق این کشورها و آشنایی با آزادسازیها و تعهدات آنها در حوزه خدمات حمل‌ونقل دریایی، این نتیجه حاصل شد که تعهدات کشورها بر بخش‌های خاصی از خدمات حمل‌ونقل دریایی متمرکز است و تعهد آزادسازی این بخش‌های خدماتی را تقریبا بیشتر کشورها سپردهاند؛ بنابراین انتظار می‌رود تعهد آزادسازی همین بخش‌های خدماتی نیز در زمان مذاکرات از ایران خواسته شود و خدمات این بخش‌ها پس از تعهد و الحاق ایران در شرایط آزادسازی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سازمان جهانی تجارت، آزادسازی، خدمات، حمل ونقل دریایی، کشتیرانی
 • رویکرد چماق و هویج در حمایت از حقوق مولف در فضای مجازی
  دکتر محمدهادی میرشمسی، فاطمه مهدی برزی صفحه 3

  امکان دسترسی سریع و آسان به آثار مشمول حقوق مولف در فضای مجازی باعث گردیده تا آثار مولفین بیش‌ازپیش دستخوش سرقت ادبی گردد. باتوجه‌به ایجاد فضا و امکانات جدید در دنیای دیجیتالی امروز، حمایت‌های سنتی از حقوق مولفین کافی نبوده و لازم است هم‌راستا با تولید علم و پیشرفت فناوری، علاوه‌بر روزآمد نمودن قوانین، از کلیه راهکارهای ممکن و مشارکت‌های اجتماعی جهت حمایت هرچه بیشتر از حقوق مولفین بهره‌مند گردیم.
  مقاله حاضر درصدد آن است که با بررسی رویکردهای حمایت از حقوق مولف در فضای مجازی به‌ویژه در نظام‌های حقوقی ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا، به الگویی جامع برای حمایت از حقوق مولف در فضای مجازی دست یابد. این رویکردها می‌توانند علاوه‌بر اقدامات بازدارنده و تنبیهی همچون ضمانت‌اجرا، ایجاد تعهد برای فعالان فضای مجازی و تدابیر فنی، شامل رویکردها و راهکارهای تشویقی و اجتماعی مانند مدیریت جمعی، تسهیم درآمد بین میزبان و دارندگان حقوق مولف، آگاه‌سازی فعالان حوزه سایبری و کمپین‌های اجتماعی باشد.

  کلیدواژگان: حقوق مولف، فضای مجازی، ضمانت اجرا، فناوری نظارتی، مدیریت جمعی، مدیریت دیجیتالی حقوق (قفل دیجیتالی)
 • حق برخورداری از محاکمه عادلانه در آیینه دیوان اروپایی حقوق بشر با تکیه بر پرونده عبدالله اوجالان
  زهرا حاجی پور صفحه 4

  حق بر محاکمه عادلانه به‌عنوان یکی از حق‌های رویه‌ای، دربردارنده مجموعه‌ای از تضمینات جهت حمایت از حقوق متهم در جریان رسیدگی قضایی است. اهمیت این حق سبب تصریح آن در بسیاری از اسناد بین‌المللی ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر گشته است که به علت ویژگی‌های خاصش از اهمیت ویژه‌ای دراین‌ز‌مینه برخوردار ‌می‌‌باشد. رای دیوان اروپایی حقوق بشر درخصوص پرونده عبدالله اوجالان، یکی از آرای مهم دیوان دراین‌ز‌مینه تلقی می‌شود. اوجالان رهبر و بنیان‌گذار حزب کارگران کردستان در اکتبر 2002 توسط دادگاهی به‌شدت غیرعادلانه به اتهام تجزیه‌طلبی و رهبری و هدایت نیروهای تروریستی به حبس ابد محکوم شد. پرونده اوجالان با شکایتی در فوریه 2003 علیه ترکیه مبنی‌بر نقض موادی از کنوانسیون در دیوان آغاز گردید. دیوان در این پرونده رای داد که حق بر محاکمه عادلانه اوجالان در جریان رسیدگی در دادگاه امنیت ملی ترکیه نقض شده است و اجرای مجدد محاکمه را راهی مناسب برای جبران نقض صورت‌گرفته تلقی کرد. علی‌رغم حکم دیوان مبنی‌بر محاکمه مجدد اوجالان و با وجود تقاضای خود وی، این حکم توسط ترکیه نادیده انگاشته شد. باتوجه‌به اهمیت حق بر محاکمه عادلانه و نیز پرونده اوجالان، نوشتار حاضر با تحلیل رای دیوان در این قضیه، سعی در ارزیابی حق مذکور در روند محاکمه اوجالان در دادگاه امنیت ملی ترکیه دارد.

  کلیدواژگان: دیوان اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حق بر محاکمه عادلانه، اوجالان
 • تبیین حقوقی ماهیت اخذ برائت و اثر آن بر مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی
  علی خالدی صفحه 5

  بیماران و پزشکان و نهادهای درمانی در روابط خود میتوانند درمورد اینکه مسئولیت مدنی ناشی از انجام خدمات درمانی محقق نشود در قالب اخذ برائت تصمیمگیری کنند که ماهیت آن نیز قرارداد عدم‌مسئولیت است. ماهیت اخذ برائت چون قبل از وقوع ضرر و زیان حقی برای بیمار به‌وجود نمیآید، نمیتواند ابراء باشد چه دراین‌صورت‌ ابراء ما لم یجب بوده و در نتیجه باطل خواهد بود. ماهیت حقوقی دیه به‌عنوان یکی از طرقی که وسیله جبران خسارت بدنی بیمار قرار میگیرد خسارت است و جنبه خصوصی دارد و ماهیت خسارت بودن دیه مشخص میسازد که ماهیت حقوقی اخذ برائت که در روابط بین بیمار و پزشکان و نهادهای درمانی مدنظر قرار میگیرد نیز قرارداد عدم‌مسئولیت است. قرارداد اخذ برائت در ارکان مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی اثر کرده، باعث تزلزل و تغییر مفهوم رکن فعل زیان‌بار و عدم‌تحقق مسئولیت مدنی آنها خواهد شد.

  کلیدواژگان: رضایت، اخذ برائت، مقررات پزشکی، موازین فنی
 • تاملی بر ساختار و جایگاه شرکت های دولتی در نظام حقوقی ایران
  اکبر براری صفحه 6

  شرکت‌های دولتی امروزه نقش بسیار پررنگی در مناسبات سیاسی اقتصادی کشور بازی کرده و از اهمیت درخور توجهی برخوردارند؛ اما آنچه در این شرکت‌ها جلب‌توجه می‌کند ساختار منحصربه‌فرد آنهاست که از یک رو همچون یک تاجر عمل کرده و بایستی به فکر کسب سود و منفعت بنگاه اقتصادی خویش باشند و از طرف دیگر ارائه خدمات عمومی را برعهده‌ دارند. این نقش دوگانه، منجر به پیچیدگی ساختار این شرکت‌ها و به‌تبع آن عدم‌شفافیت جایگاه آنها در ساختار حقوقی کشور می‌گردد. این درحالی است که این شرکت‌ها اگرچه در ظاهر از ساختار شرکت‌های تجاری پیروی می‌کنند اما از آن روی که تعداد آنها به‌شدت افزایش یافته و به‌دلیل نقش تامین‌کنندگی خدمات عمومی اهمیت روزافزونی یافته‌اند، قانونگذار قوانین مخصوصی را برای آنها در نظر گرفته و این نهادهای دولتی را از سیطره حقوق خصوصی خارج نموده است تا جایی که از شباهت این شرکت‌ها با شرکت‌های تجاری تنها در عرصه نظر می‌توان سراغ گرفت.

  کلیدواژگان: شرکت دولتی، شرکت تجاری، خدمات عمومی، منفعت عمومی، اقتصاد دولتی
 • سیر تحولات موازین سازمان بین المللی کار در قبال کار در شب
  دکتر آزاده السادات طاهری، ذبیح الله رضازاده صفحه 7

  در اثر تحولات ناشی از انقلاب صنعتی و به اقتضای شرایط، کار در طول شبانهروز تبدیل به جزئی از زندگی افراد شد. باتوجه‌به آثار مخرب انجام کار در شب بر سلامت کارگران و بهخصوص آسیبپذیرترین آنها یعنی زنان و کودکان، موضوع کار در شب از زمان تاسیس سازمان بینالمللی کار، در کانون توجه قرار گرفت و سازمان کوشید با تصویب اسناد متعدد و تعیین برخی بایدها و نبایدها به رویکرد حمایتی خود از کارگران، درزمینه انجام کار در شب نیز جامه عمل بپوشاند. مقاله حاضر، چگونگی حمایت از کارگران درمقابل آسیبهای ناشی از کار شب در موازین بینالمللی کار را در مقاطع گوناگون موردبررسی قرار میدهد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که سازمان، با اتخاذ رویکردهایی نسبتا متفاوت در گذر زمان کوشیده اصل حفاظت از این کارگران را تضمین کند و درنهایت با تدوین سندی عام‌الشمول با وضع مجموعه‌ای از حداقل استانداردها در پی این هدف بوده است.

  کلیدواژگان: کار در شب، حقوق کار، سازمان بین المللی کار، کارگر، کارفرما
 • ماهیت گروه های سازمان یافته جرایم سایبری
  سهیلا محمدی، عیسی مونس خواه صفحه 8

  اگر از بحث‌های کلیشه‌ای و تکراری درخصوص جرایم سایبری و اهمیت آن در هزاره سوم چشم‌پوشی کنیم، مسئله بررسی ماهیت گروه‌های دخیل در جرایم سایبری ازجمله مشکلات حائز اهمیت و کمتر بحث‌شده در حوزه جرایم سایبری است. بررسی ماهیت گروه‌های دخیل در جرایم سایبری، چالش‌های نظری و تجربی درخصوص مجرمان سایبری، نقش گروه‌های سازمان‌یافته در جرایم سایبری، ارائه مصادیق و نمونه‌های شناخته‌شده‌ای که بیانگر رفتارهای فردی و اجتماعی می‌باشد و نیز بررسی انگیزه‌های مجرمان سایبری من‌جمله مسئولین دولتی را می‌توان به‌عنوان اهداف پژوهش حاضر برشمرد.
  در این مقاله سعی در توصیف انواع مختلف جرایم سایبری و گونه‌های متفاوت تشکیلات سازمان‌یافته مجرمان بر اساس نوع‌شناختی‌های مختلف ازجمله تیپولوژی ارائه‌شده توسط مک‌گایر*** و چابینسکی**** داریم. روشن است که طیف وسیعی از تشکیلات و سازمان‌ها در جرایم سایبری دخیل هستند. درزمینه مشارکت‌ها و فعالیت‌های سودآور، به‌ویژه جرایم سایبری ارتکاب‌یافته توسط مقامات دولتی ظاهرا به رهبری، سازمان‌دهی و تخصص بیشتری نیازمند است. این درحالی است که به‌نظر می‌رسد در عمل اقداماتی با رهبری و سازمان‌دهی بسیار ضعیف دراین‌زمینه انجام شده است.

  کلیدواژگان: جرایم سایبری، مجرمین سایبری، جرایم سازمان یافته، گروه های سازمان یافته
 • پویایی اجرای حقوق بین الملل
  محمدرضا ملت صفحه 9

  امروزه حقوق بین‌الملل به‌عنوان حقوق ناظر بر رفتار تابعان جامعه بین‌المللی نقش‌آفرینی می‌نماید. اجرای تعهدات بین‌المللی از چالش‌های مهمی است که این شاخه از حقوق با آن مواجه است. اجرای حقوق بین‌الملل را نباید از شرایط ایجادی حقوق بین‌الملل دانست، بلکه ازجمله شرایطی است که به اثرگذاری آن کمک می‌نماید و بایستی در همین چهارچوب به این حقوق نگریسته شود. بی‌شک ضمانت‌اجراهای حقوق بین‌الملل با حقوق داخلی قابل‌قیاس نیست ولی این دلیلی بر فقدان ضمانت‌اجرا برای حقوق بین‌الملل نیست. حقوق بین‌الملل ازآن‌جهت که حقوقی پویاست و سیر تکاملی خود را طی می‌نماید، دارای ضمانت‌اجراهایی است که با این سیر تحول پیش رفته است. سه دوره خودیاری، خودمحدودسازی و عصر نظام‌های خودبسنده در این سیر تحول قابل‌مشاهده است که مطالعه اجرای حقوق بین‌الملل از این نگاه، کمتر صورت پذیرفته است. وجود هرکدام از این دوره‌ها مانع از اعمال دیگری نیست و صرفا بیانگر سیر تحول اجرای حقوق بین‌الملل است ولی آنچه که پرواضح است این می‌باشد که همچنان اراده دولت‌هاست که در اجرای حقوق بین‌الملل اثرگذار است.

  کلیدواژگان: اجرای حقوق بین الملل، خودیاری، خودمحدودسازی، نظام خودبسنده
 • نقش داور در صدور اقدامات تامینی در داوری تجاری
  حسین قربانیان، آتوسا رحیم زاده صفحه 10

  وجود خلاهای قانونی در قوانین، موجب ایجاد تردیدهایی درخصوص امکان یا عدم‌امکان صدور دستور موقت در محاکم و دیوان‌های داوری گردیده است؛ زیرا به‌دلیل تفسیر رایج از ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی که صدور قرارهای تامینی را عموما در صلاحیت دادگاهی می‌داند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و عدم‌صدور دستور موقت در دیوان‌های داوری بر فرض عدم‌توافق طرفین و تصریح قانونگذار این اختیار را از دیوان داوری سلب می‌کند؛ زیرا آنها اختیار ورود به صدور این اقدامات را نداشته و یا دارای محدودیت هستند و محاکم دراین‌زمینه قدرت انحصاری حاکمیتی را دارند که بر طرفین اعمال صلاحیت نمایند؛ غالبا این موضوع در موافقت‌نامه داوری لحاظ نشده است. اساسی‌ترین موضوع در داوری تعیین مرجع صلاحیت‌دار جهت اعمال اقدامات تامینی و موقت از بین دادگاه ملی، دیوان داوری یا هر دو مرجع است. موضوع دیگر اینکه، اقدامات موقت در قواعد داوری حاکم، از لحاظ انواع اقدامات و به‌خصوص اجرای آنها توسط هیئت داوری ممکن است محل اختلاف باشد. علی‌رغم اینکه داوران صلاحیت ذاتی برای صدور این اقدامات ندارند اما طرفین می‌توانند داوران را مخیر کنند زیرا صدور این اقدامات توسط دادگاه اعراض از داوری نمی‌باشد بلکه تسهیل در روند داوری است.

  کلیدواژگان: اقدامات تامینی، دیوان داوری، دادگاه ملی، صلاحیت، موافقت نامه داوری
 • اثر دین مدنی (غیر تجارتی) در وقوع ورشکستگی
  دکتر سام محمدی، امید جمشیدی، مادح جمشیدی صفحه 11

  تاثیر ماهیت دین در وقوع ورشکستگی ازجمله ابهاماتی است که در ماده‌ 412 قانون تجارت و از بدو تدوین مقررات این قانون تاکنون وجود داشته و به‌دلیل عدم‌اقدام به قانونگذاری جدید دراین‌زمینه همچنان باقی مانده است. با قبول این نکته که دین تجارتی می‌تواند شرایط تحصیل حکم ورشکستگی را فراهم نماید، این پژوهش به اثر دین غیرتجارتی دراین‌زمینه می‌پردازد.
  موضوع اختلاف از اطلاقی که قانون تجارت نسبت به واژه دیون دارد، نشئت می‌گیرد. برخی معتقدند که مطلق دیون می‌تواند از موجبات ورشکستگی باشد و گروهی نیز به صرف تاثیر دین تجارتی نظر دارند. این اختلاف‌نظر در جهت‌گیری حقوق‌دانان باعث شده است تا رویه محاکم نیز منسجم نبوده و بنابه برداشت و طرفداری دادگاه‌ها از نظریه‌های موجود، هرکدام به سویی گرایش داشته باشند.
  با نقد و بررسی نظریه‌های موجود، درنهایت به این نتیجه می‌رسیم که دین غیرتجارتی در وقوع ورشکستگی تاثیر ندارد، به‌نحوی‌که علاوه‌بر نقد مستدلات نظریه تاثیر دین مدنی، محکمات دیگری نیز ارائه می‌گردد.

  کلیدواژگان: :تاجر، توقف، دین تجارتی، ورشکستگی
 • تحلیل علت شناختی جرم تجاوز به عنف از منظر روان شناسی
  دکتر نبی اله غلامی، مهرداد ره نورد واقف، دکتر سکینه سلطانی صفحه 12

  پس از دوره های بسیاری که مطالعات انجام‌شده در خصوص تجاوز جنسی، صرفا به بزهدیده این جرم معطوف میشد، در دهه های اخیر و در پرتو پیشرفت علوم پزشکی و روان‌پزشکی و ارتباط آنها با جرم‌شناسی، توجه به سمت شناخت علل و عوامل ارتکاب این جرم از منظر ویژگیهای شخصیتی و رفتاری بزهکار آن معطوف شده است. تیپ‌شناسی گراث و تیپ‌شناسی مرکز درمانی ماساچوست (MTC) دو الگوی معروف از تیپ‌شناسی ارائه‌شده درخصوص مرتکبان تجاوز جنسی هستند که در این نوشتار با بررسی آنها در کنار برخی از نظریات ارائه‌شده درخصوص علل ارتکاب بزه تجاوز توسط مجرمان جنسی، سعی در بیان مهم‌ترین علل ارتکاب این جرم، از منظر علوم پزشکی و روان‌پزشکی شده است.

  کلیدواژگان: تجاوز جنسی به عنف، هورمونهای آندروژنی، تستسترون، تئوری تکامل
 • بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه
  ایمان کرکانی، دکتر محمدرضا شرافت پیما صفحه 13

  درصورت مستحق‌للغیر بودن معامله بایع باید ثمن معامله را مسترد دارد و درصورت جهل مشتری به فساد معامله مشتری علاوه‌بر ثمن معامله می‌تواند غرامات و خسارات واردشده را دریافت نماید. درباره مبنا و تعریف دقیق این خسارات اختلاف‌نظر است. در مبنا عده‌ای استناد می‌کنند که بیع فاسد اثری در تملک ندارد و چون اثری ندارد، ضمان درک ایجادشده ناشی از قرارداد نیست؛ درحالی می‌توان گفت که ضمان درک نوعی تعهدی ضمنی در روابط خریدار جاهل و فروشنده می‌باشد و می‌تواند اثر قرارداد را داشته باشد و همچنین درباره مصادیق پرداخت خسارات در ضمان درک اختلاف‌نظر می‌باشد. دلیل این اختلاف یکی دانستن مفهوم ربا و کاهش ارزش پول می‌باشد. بحث کاهش ارزش پول به‌معنای کاهش قدرت خرید پول به‌واسطه شرایط اقتصادی است که مشتری نمی‌توانست بیشتر از مبلغ اسمی که به‌عنوان ثمن را داده، برگرداند. درحالی‌که انصاف حکم می‌کند کل ارزش کاهش‌یافته به مشتری جاهل پرداخت گردد. حال با وجود تغییر نگرش در رویه قضایی، در بحث چگونگی محاسبه کردن این خسارات نیز می‌توان کاهش قدرت خرید آن مال را به‌عنوان خسارت کاهش ارزش پول محاسبه کرد.

  کلیدواژگان: ضمان درک، قراردادی، قهری، غرامت، کاهش ارزش پول، تاخیر تادیه
 • مسئولیت مدنی پزشک و پیراپزشک ناشی از عمل دیگری در حقوق ایران و فرانسه
  محسن خانی پور، دکتر زهره رحمانی صفحه 14

  همه ما این قاعده را خوب می‌دانیم که در مسئولیت قهری، شخص مسئول خطای زیردستان خود باشد که در هنگام انجام کار یا به مناسبت آن موجبات ورود زیان به دیگری را فراهم ساخته است. یکی از حقوق مهم اشخاص در جامعه «حق بنیادین بر حمایت از سلامت»*** می‌باشد و هر تجاوز به این حق اشخاص، مسئولیت به‌بار می‌آورد. مسئولیت پزشک در این موارد و جبران خسارتی که ناشی از عمل خود پزشک باشد، مسئله تازه‌ای نیست، یکی از تحولات به‌وجود‌آمده در این مورد این است که گاهی کار طبابت و معالجه گروهی انجام می‌شود و تعیین مسئول جبران خسارت در حوادث پزشکی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. عمده مسئله قابل‌بحث در این است که چنانچه درنتیجه عمل جراحی، اقدامات درمانی، صدمه یا آسیبی به بیمار وارد آید و حتی منجر به فوت او گردد، مسئولیت آن برعهده چه کسی خواهد بود؟ آیا پزشک جراح به‌تنهایی مسئولیت خواهد داشت یا تیمی که همراه او در جریان اقدامات درمانی فعالیت دارند نیز مسئولیتی مشابه او خواهند داشت؟

  کلیدواژگان: پیراپزشک، پزشک، مسئولیت مدنی، حقوق فرانسه، سلامت، خسارت
 • کارکردها و دستاوردهای پیشگیرانه وضعی قوانین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی جرایم رایانه ای
  سید محمدجعفر رضوی اصل، دکتر شهرداد دارابی صفحه 15

  اجرای تدابیر پیشگیرانه وضعی در پرتو افزایش خطر ارتکاب جرم میتواند به‌نحو موثری از وقوع جرایم رایانه‌ای پیشگیری نماید. مقید به‌وسیله بودن جرایم رایانهای، سبب تاثیرگذاری مضاعف این مهم نسبت به دیگر اقسام پیشگیری در حوزه سایبر شده است؛ بر این اساس بررسی تدابیر پیشگیرانه وضعی با تاکید بر افزایش خطر ارتکاب جرم در نص مواد قانونی برای شناخت و تقویت آن از یک سو و برطرف‌سازی نقاط ضعف آن از سوی دیگر اهمیت بسزائی پیدا میکند. ازآنجاکه فناوری خصوصا در حوزه رایانه و فضای مجازی به‌صورت روزآمد درحال دگردیسی میباشند، بنابراین هماهنگ‌سازی قواعد و اصول قانونی با چنین سرعت تغییری، نیازمند بررسی و برنامهریزیهای دقیق‌تر نسبت به سایر حوزه هاست. در این نوشتار به کارکردها و دستاوردهای پیشگیرانه وضعی قوانین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی جرایم رایانهای با امعان نظر به موارد افزایش‌دهنده خطرات ارتکاب جرایم رایانهای پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: پیشگیری وضعی، جرایم رایانه ای، افزایش خطر ارتکاب جرم، دادرسی الکترونیکی، آیین دادرسی جرایم رایانه ای
 • تبیین محیط اجتماعی به عنوان یکی از عوامل جرم زا و تاثیر آن بر سبک زندگی (با تاکید بر شبکه های اجتماعی مجازی)
  دکتر قدرت الله خسروشاهی، نسرین قدمی صفحه 16

  در تولید پدیده مجرمانه عواملی مختلفی نقش دارند. یکی از این عوامل، عامل جامعه‌شناختی است. در مطالعه حاضر محیط اجتماعی به‌عنوان یکی از عوامل جامعه‌شناختی موردتحلیل و بررسی قرار گرفته است. این مطالعه باهدف شناخت چگونگی اثرگذاری شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی و دستیابی به یک الگوی نظری جهت ارائه راهکارهای کاربردی انجام‌ شده تا نقش احتمالی شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی مجرمانه کمرنگ‌تر گردد. سوالات پژوهش نیز به این صورت تدوین ‌شده است: شبکه‌های اجتماعی چه تاثیراتی بر سبک زندگی خانواده‌ها دارند؟ آیا می‌توان اذعان داشت که تقویت یا تضعیف سبک زندگی خانواده متاثر از استفاده شبکه‌های اجتماعی است؟ آیا اصولا می‌توان بین سبک زندگی خانواده‌های ایرانی و شبکه‌های اجتماعی رابطه‌ای متصور شد؟ برآیند این پژوهش حاکی از آن است که نه‌تنها محیط اجتماعی به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی اثر می‌گذارند بلکه این تاثیرات منفی نیز بوده و زمینه انحراف و کج‌روی را فراهم می‌آورند. فناوری‌های نوین، زندگی جامعه ایرانی را تحت سلطه خود درآورده است. این پدیده اجتماعی آن‌چنان موثر واقع گشته که حتی فرهنگ نوظهوری را جایگزین فرهنگ اصیل ایرانی نموده است.

  کلیدواژگان: عوامل جرم زا، محیط اجتماعی، سبک زندگی، شبکه های اجتماعی
 • بررسی راهکارهای مبارزه با فساد در مناقصات دولتی
  لیلا حسینی، پروین پورفخریان صفحه 17

  فساد مالی از مسائلی است که امروزه کشورهای مختلف جهان دست‌به‌گریبان آن هستند و این مسئله اقتصاد کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده است. در این حوزه قراردادهای دولتی که حجم عظیمی از عملیات مالی دولت را تشکیل می‌دهند و عمدتا از طریق تشریفات مناقصه منعقد می‌شوند، یکی از نقاط آسیب‌پذیر و جرم‌خیز در نظام اداری کشورها هستند که زمینه را برای بروز فساد مالی ایجاد کرده‌اند. به همین خاطر همه کشورها ازجمله کشور ایران، به‌دنبال راهکارهایی هستند که بتوانند از بروز فساد در این‌گونه قراردادها جلوگیری و درصورت بروز با آن مبارزه کنند.
  در این راستا در این تحقیق تلاش شده است به بررسی راه‌های مبارزه با فساد مالی در مناقصات دولتی پرداخته شود و به این سوالات پاسخ داده شود که چه راهکارهایی برای مبارزه با فساد مالی در این‌گونه مناقصات وجود دارد؟ و آیا این راهکارها توانسته است جلوی فساد مالی در قراردادهای عمومی را بگیرند یا نه؟ و به این نتیجه رسیدیم که اگر در کشور ما شفاف‌سازی در قراردادهای دولتی افزایش یابد و با تقویت دستگاه‌های نظارتی، این دستگاه‌ها بتوانند به‌صورت هماهنگ با یکدیگر وظایف خود را به‌درستی انجام دهند و از طریق الکترونیکی کردن فرایند مناقصات و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات میتوان تا حد زیادی جلوی فساد در قراردادهای دولتی را گرفت.

  کلیدواژگان: فساد مالی، قرارداد عمومی، مناقصه، شفافیت، دولت الکترونیک
 • اصل عدم توجه به ایرادات و استثنای ید بلافصل بر آن
  علی بزرگ پور، سیمین صلحی صفحه 18

  این مقاله کوششی است برای تبیین «اصل عدم‌استناد به ایرادات» و یکی از استثنائات وارده بر آن که «استثناء ید بلافصل» نام دارد. در این مقاله سعی شده به‌واسطه ارجاع به قوانین بین‌المللی با محوریت قانون ایران، به‌طور دقیق مبنا، مفهوم و قلمرو این اصل و استثنای آن بیان گردد. نظر به اینکه در حقوق ایران با ایده حمایت از مالک مواجه هستیم لذا این اصل در حقوق ایران فاقد دلیل قانونی است پس می‌بایست از دکترین به‌عنوان تنها دلیل برای اثبات این اصل استفاده نمود که قلمرو آن را نیز می‌توان باتوجه‌به کنوانسیون ژنو 1930 تعیین نمود. در بخش پایانی نیز سعی شده با گردآوری آرای متعدد دادگاه‌ها به این اصل و مخصوصا استثنای مدنظر جلوه قانونی بخشیده شود تا تزلزل موجود رویه قضایی دراین‌خصوص به حداقل رسد.

  کلیدواژگان: ایرادات، ید بلافصل، سند تجاری، ظهرنویس، مسئولیت تضامنی
 • تحلیل قوانین و خلاهای قانونی ایران ناظر بر اقدامات غیرتعرفه‫ای در حیطه تجارت دارو در فرض الحاق به سازمان جهانی تجارت‬‬‬‬‬
  مریم فرهنگ صفحه 19

  الحاق به سازمان جهانی تجارت که کشور ما در فرایند آن قرار دارد با خود الزامات قانونگذاری به‌دنبال خواهد آورد که قوانین ایران درحال‌حاضر فاقد تمام یا برخی از آنها می‌باشد. یکی از این الزامات، کاهش موانع غیرتعرفه‫ای است که موضوع بسیاری از موافقت‌نامه‫های سازمان است. در این میان قانونگذاری در ارتباط با کالای استراتژیکی چون دارو همچون تیغ دولبه‫ای است که از یک‌سو به بحث سلامت عمومی گره می‫خورد و از سوی دیگر الزامات الحاق به سازمان جهانی تجارت وضع موانع غیرتعرفه‫ای را درخصوص آن برنمی‌تابد. این مقاله در نظر دارد که با نگاهی به رویکرد سایر کشورهای ملحق‌شده به سازمان، آینده قانونگذاری ایران در حیطه موانع غیرتعرفه‫ای مرتبط با تجارت دارو را ترسیم نماید.

  کلیدواژگان: سازمان جهانی تجارت، تجارت دارو، موانع غیرتعرفه‫ ای
 • دیدگاه مالکیت فکری و بذر: ابزارهای کنترل صادرات کشاورزی توسط موسسات چندملیتی
  پروفسور مارسلو دیاس والا ترجمه: دکتر علیرضا محمدزاده وادقانی، میناسادات رضوی صفحه 20

  بی‌گمان فناوری اطلاعات در عصر حاضر موجب تشدید رقابت در بین فعالان عرصه‫های ملی و به‌ویژه بین‌المللی در تمامی ابعاد زندگی بشر اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده است. هرچند کشورهای درحال‌توسعه عمدتا مصرف‌کننده نوآوری‌های کشورهای توسعه‫یافته هستند، اما به‌نظر می‌رسد که این کشورها می‌توانند با همکاری یکدیگر و با درایت بیشتر، حضور فعال‌تری در عرصه بین‌المللی داشته و با سالم‌سازی محیط بومی، به‌ویژه محیط اداری و قضایی بر موانع سد راه توسعه پایدار فائق آیند. از طریق مقاله حاضر که موضوع آن جنبه میان‌رشته‌ای داشته و در ارتباط با حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی است، نویسنده به زبان علمی و ساده به‌خوبی نشان می‌دهد که یک شرکت چندملیتی چگونه با ترفندهای حقوقی قواعد بین‌المللی را دور می‌زند و با استفاده از فساد اداری قضایی موجود در این کشورها موفق به دخالت و تحمیل دیدگاه خود در عرصه کشاورزی می‌شود؛ دخالتی که جنبه سرنوشت‌ساز داشته و استقلال و امنیت غذایی یک کشور را نشانه می‌رود. گذشته از نکات ارزنده حقوقی که درزمینه حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی مطرح و بدان پرداخته شده است، مثل قاعده فرسایش (استهلاک) حق و ویژگی‌های حقوق حاکم بر ارقام گیاهی، به‌لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز مطالعه مقاله پیش‌رو آموزنده است؛ زیرا بیانگر این واقعیت است که منتفعان اصلی نیروهای فاسد در نظام اداری قضایی کشورهای درحال‌توسعه شرکت‌های چندملیتی می‌باشد و باید با این فساد با تمام توان مقابله کرد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  با تقدیم ترجمه این مقاله به جامعه حقوقی، به کلیه علاقه‌مندان به رشته‌های حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی خواندن آن توصیه می‌شود.

  1در این مقاله چگونگی تحمیل محصول موردبحث یعنی سویای تغییر ژن یافته توسط یک شرکت چندملیتی آمریکایی در بازار کشورهای درحال‌توسعه نقل می‌شود. مثال چنین وضعیتی به‌طور ویژه در برزیل مطالعه شده است. این سلطه با نقض حقوق بین‌الملل و حقوق برزیل صورت گرفته است که خلاف منافع کشاورزی برزیل در بلندمدت می‌باشد.‬‬‬‬‬‬

  کلیدواژگان: معاهده تریپس، مالکیت صنعتی، حقوق ارقام گیاهی، حق اختراع، گیاه، ژن، محصول تغییر ژن یافته
|
 • Challenges of International Criminal Law in Fighting against Terrorism
  Dr. Saeed Farhadnia, Dr. Seyyed Ali Hanjani Page 1

  Terrorism as an international crime does not have been defined yet and states supported perspective dominated on it in the past. But with expansion of terrorism, getting transnational aspect and more independence from states, international community seeks to fight against this phenomenon in the context of international criminal law. Some writers believe international community is somewhat unable to fight against it because of the lack of terrorism definition. Even though, there is this idea that international criminal law largely has fought against terror in the context of sixteen conventions against terrorism and statute of international criminal court. But, actually, these criminalization are limited and there is no comprehensive solution for solving terrorism problem basically. This article pursues to consider this reality.

  Keywords: Terrorism, International Criminal Court, Crimes against Humanity, War Crime, Core Crime
 • Impact of Accession of Islamic Republic of Iran to the World Trade Organization on Maritime Transportation Services (Shipping)
  Dr. AmirHoshang Fathi Zadeh, Aghil Esmaeili Ataabadi Page 2

  Islamic Republic of Iran is in process of accession to the World Trade Organization. Accession to the WTO requires a long time and complicated negotiations with the members of the Working Party to give commitments in the several sections which the Working Party is interested in. Negotiations on the Services are one of the most important aspects of negotiation in terms of wideness, complexity and influency. It is one of the sections that needs lots of consultation and discussions. The working party is negotiating to open up and liberalize the services sector of the acceding country as much as they can. As maritime transportation services has an important role in business, this study concentrates on the experiences of some of the acceding countries such as, Peoples Republic of Korea, United Kingdom (European Union), Indonesia, Malaysia, Ukraine, Russian Federation, Montenegro, Peoples Republic of China, Cambodia, Oman, Kyrgyz Republic, Kingdom of Saudi Arabia etc. to clarify the essence of commitments in the maritime services. The services such as transportation of cargo and passengers, vessels chartering with crew, maintenance and repair of vessels, pushing and towing services, maritime cargo handling, storage and warehousing, Customs clearance, Container station and depot, Maritime Agency, Forwarding Services, Brokerage Services (Shipping – Customs – Freight) and other additional commitments are the relevant services that these countries have given commitments and it is expected that the same commitments will be requested from I.R.Iran. In the other words these are the commitments that I.R.Iran will open up in the process of accession to the WTO.

  Keywords: World Trade Organization, Liberalization, Services, Maritime Transportation, Shipping
 • Stick and Carrot Approach in Protecting Authors’ Rights in Cyberspace
  Dr. Mohammad Hadi Mirshamsi, Fatemeh Mehdibarzi Page 3

  Easy and quick access to the copyright content in cyberspace has increasingly exposed the authors’ works to piracy and plagiarism. Accordingly, copyright traditional protection fails to fulfill the requirements of protecting the authors’ rights in the state-of-the-art environment of digital world. In order to protect the authors’ rights in cyberspace, it is needed to benefit from all possible strategies and social cooperation in addition to updating the rules and regulations in line with technology improvement.
  To find a comprehensive template to protect the authors’ rights in cyberspace, this article reviews the existing related approaches in particular in the legal system of Iran, the United States and the European Union. In addition to preventive and punishing strategies such as sanctions, obligations for cyberspace active players and technical measures, the possible approaches may include persuasive and social strategies like collective management, revenue share between the host of the content and the right holders, information dissemination in cyberspace and social campaigns.

  Keywords: Authors’ Rights, Cyberspace, Sanctions, Monitoring Technologies, Collective Management, Digital Rights Management (Digital Lock)
 • The Right to a Fair Trial in the Mirror of the European Court of Human Rights, Relying on Abdullah Ocalan’s Case
  Zahra Hajipour Page 4

  The right to a fair trial as a procedural right contains a set of guarantees to protect the rights of the defendant in hearing. This right is mentioned in many international instruments. The European convention on human rights, among these instruments, has particular importance because of its special features. The judgment of the European court of human rights on the case of Abdullah Ocalan, is one of the important judgments of the court in this regard. Abdullah Ocalan, the leader and founder of the Kurdistan Workers’ Party were sentenced to life imprisonment by the Turkish national security court on charges of separatism and leadership of terrorist groups on October 2002. For breach of some articles of the convention, Ocalan’s case brought in the court against the republic of turkey on February 1999. In this case the court ruled that the right to a fair trial in Ocalan’s trial was breached by Turkish national security court and considered retrial as an appropriate way of redressing the violation. Regarding the judgement of European court to retrial Ocalan as well as Ocalan’s request, turkey denied judgement of European court. Given the importance of this right and the case, this article with analyzing the judgement of European court will try to determine the right to a fair trial in the Ocalan’s trial at the Turkish national security court.

  Keywords: European Court of Human Rights, The European Convention on Human Rights, The Right to a Fair Trial, Ocalan
 • Nature of the Certificate of Innocence and Its Effect on the Civil Liability of Physicians and Medical Institutions
  Ali Khaledi Page 5

  Patients and doctors and medical institutions in their relations can be done about Civil Liability of health care the nature of decision-making in terms of innocence obtaining a contract is a lack of responsibility. Getting to the nature of the presumption of innocence because losses are not entitled to sick-it cannot be release in this case “Ma Lam Yjb” release and will be subsequently revoked. The legal nature of blood money as a compensation by way of damages behalf of the patient’s body and private aspects, and makes clear the nature of the damage of the blood money the legal nature of the relationship between patient and physician obtaining innocence and health institutions considered behalf a contract of liability. Contracts to receive the acquittal of the pillars of civil liability of physicians and medical institutions have the effect, destabilize and change pillar concept will be harmful act and the lack of realization of civil liability.

  Keywords: Satisfaction, Obtaining of Innocence, Medical Regulations, Technical Standards
 • Reflections on the Structure and Situation of Government-owned Corporations in the Legal System of Iran
  Akbar Barari Page 6

  These days, Government-owned corporations play crucial role in economical and political relations of the governmental so they have a great importance but that is their structures which command the attentions. It means they act like a merchant (trader) which concerns about its benefits as an economical enterprise while it has the responsibilities of presenting some public services at the same time. This twofold role makes these kinds of companies more complicated and consequently it leads to having an unclear position in the legal Structure of the state. Meanwhile such companies should follow the specific regulations which are regulated by lawmaker for society confronted the sudden proliferation of such companies which obviate the public services, although they pursue the regulations of trading companies. It is deemed wise by lawmaker that government’s organization should not be covered by private law to the extent that the only resemblance of such company with trading one is only in theory.

  Keywords: Government-Owned Corporation, Trading Company, Public Services, Public Interest, Governmental Economy
 • Evolution of International Labour Organization’s Standards toward Night Work
  Dr. Azadeh Sadat Taheri, Zabihallah Rezazadeh Page 7

  After industrial revolution and in light of its effects, hours of work have been changed and night work became common. Considering consequences of night work on worker’s live especially the most vulnerable among them (children and women) ILO (International Labour Organization) focused on it and attempted to protect workers by adopting many instruments in which protection measures has been introduced. This article aims to study the evolution of ILO standards towards night work at various time periods. Results show that the International Labour Law has adopted different approach to protect workers toward night work and finally by adopting a convention (convention No. 171) related to all workers, seeks to ensure a set of standards to realize this goal.

  Keywords: Night Work, Labour Law, International Labour Organization (ILO), Worker, Employer
 • The Nature of Organized Cybercrime Groups
  Soheyla Mohammadi, Eisa Mouneskhah Page 8

  If, we ignore the stereotype and repetitive discussions, regarding to cybercrimes and their importance in the third millennium, the issue of checking the matter of involved groups in cybercrimes, including important problems and less discussed cybercrimes field. Checking the matter of involved groups in cybercrimes, theoretical and experimental challenges regarding to cyber criminals, the role of organized groups in cybercrimes, presentation of known evidences and samples which represents individual and social manner, and also checking the motivation of cyber criminals. For instance we can enumerate official government as research objective. In this article trying to describe different Kinds of cybercrimes and different species of organized formations of criminals according to different typological like typology presented by Mack Gayre and Chabinski. It’s obvious that wide range of formations and organizations are involved in cybercrimes. In the field of Partnerships and profitable activities, specially committed cyber Crimes by government officials, is need more leadership organization and expertise. However it seems that actions in practice with weak leadership and organization are done in this field.

  Keywords: Cybercrimes, Cyber Criminals, Organized Crimes, Organized Groups
 • The Dynamics of Enforcement of International Law
  Mohammad Reza Mellat Page 9

  Today, international law plays a main role as a supervisor on the behavior of the subjects in international society. The enforcement of international obligations is one of the important challenges of this law. The enforcement of international law is one of the related conditions that helps its effectiveness. Therefore, it should be considered within this framework. Undoubtedly, the sanction of the enforcement of international law is not comparable to of internal law. However, it does not mean lack of sanction for the enforcement of international law. International law is dynamic and evolving. Therefore, its sanction follows these characteristics. This evolution direction covers three periods including self-help, self-limiting and self-contained systems that few studies have been conducted in this area. The existence of each period is not considered as a barrier for other periods. They gust indicate evolution direction in the enforcement of international law. However, government’s will affect the enforcement of international law.

  Keywords: Enforcement of International Law, Self-help, Self-limitation, Self-Contained
 • The Role of Arbitrator in Issuing Security Measures in Commercial Arbitration
  Hossein Ghorbanian, Atousa Rahimzadeh Page 10

  The existence of legal vacuums has raised questions in the possibility or impossibility of issuing order for provisional measures in arbitral courts and tribunals. Because of the general interpretation of the Article (311) of Civil Procedure which states that issuing security measures is generally under the scope of competence of the court in which the original claim is under discussion and non-issuance of these measures, assuming disagreement of the parties and stipulation by the legislator, waives this right from the arbitral tribunal; since they don’t have power to issue order in these cases and have limited powers and the courts have exclusive dominative powers to practice competence in this field. This case has not often been considered in an arbitration agreement. The essential question in arbitration is determining the authority that has the competence to practice provisional and security measures – the national court, arbitral tribunal or both of them. The next question is that the provisional measures dominant in arbitral rules may be in dispute in terms of different kinds of measures and especially their execution by the board of arbitration. Even though the arbitrators don’t have inherent jurisdiction for issuing provisional and security measures but the parties can empower the arbitrators; since issuing these measures by the court is not refraining from arbitration but it is for facilitating the arbitration procedure.

  Keywords: Security Measures, Arbitral Tribunal, National Court, Competence, Arbitration Agreement
 • The Effect of Civil Debts (Non Commercial) on the Realization of Bankruptcy
  Dr. Sam Mohammadi, Omid Jamshidi, Madeh Jamshidi Page 11

  Whether the nature of a debt affects the realization of bankruptcy is among ambiguities having been left unaddressed in Article 412 of Iran Commercial Law due to the lack of new legislation in this respect. Given that commercial debts may realize conditions for an order of bankruptcy to be issued; this study was intended to explore the effect of non-commercial debts in this regard.
  The issue in question has been raised due to Iran Commercial Law’s absolute (unconditional) use of the term ‘debts’. Some believe that debts, regardless of their nature, may serve a cause for bankruptcy, while others grant such an effect only to commercial debts. This disagreement in jurists’ orientations has led to the lack of concurrence among court decisions: courts advocating either of these notions operate diversely in their decisions.
  The scrutiny and analysis of these notions led us to the conclusion of non-commercial debts exerting no effect on bankruptcy realization. Performing a critical analysis of the scientific literature in favor of civil debts’ effect, this study also provides other relevant arguments to reinforce its position.

  Keywords: Trader, Default, Commercial Debts, Bankruptcy
 • The Etiology Analysis of Rape Crime from the Perspective of Psychology
  Dr. Nabiollah Gholami, Mehrdad Rahnavard Vaghef, Dr. Sakineh Soltani Page 12

  After many period that studies about the rape, merely were considered to victim of this crime, in recent decades and in the light of the development of medical sciences, psychiatry and their relation to criminology, according to the understanding of causes of crime and criminal behavior in terms of personality traits it has been paid. Typology of Grath and MTC two well-known patterns of typology of perpetrators of rape that are provided in this article and with analysis them besides some theories about causes of perpetration of rape by sexual offenders, tried to explain the most factors to this crime from perspective medical and psychology Science.

  Keywords: Rape, Androgens, Testosterone, The Theory of Evolution
 • Legal Review of Damages in Non-Refundable Transactions in Iranian and French Law
  Iman Karkani, Dr. Mohammadreza Sherafatpeima Page 13

  It is necessary to refund the transaction price and if the customer is ignorant of the corruption, the vendor should afford to pay the customer the compensation. There is a lack of consensus on the basis and precise definition of these compensations. Regarding the basis, some invoke that the corrupt sale has no effect on the acquisition and that is why the perception liability created is not a result of the contract, while it can be said that the perception liability is a kind of implied warranty in the relationship between the ignorant customer and the vendor and can have the effect of the contract. Also, there is a disagreement about instances of paying the compensation. The reason for this disagreement is an understanding of the concept of usury and depreciation of money. Depreciation of money means reduced purchasing power of money due to economic conditions and means that the customer could not refund more than a nominal price they paid as the transaction price. However, to be fair, total reduced value should be paid to the ignorant customer. Now, with a change in attitude in the judicial procedure, the reduced purchasing power of the property can be calculated as compensation for the depreciation of money.

  Keywords: Perception Liability, Contract-Based, Compulsory, Compensation, Depreciation of Money, Delayed Payment
 • The Civil Responsibility of Physician and Paramedic due to Other’s Action in Iran and France Law
  Mohsen Khanipoor, Dr. Zohreh Rahmani Page 14

  All of us know the rule that in the compulsory liability if the individual provides the ground to cause a loss to other peoples or due to her/ his action the loss is caused, he/ she is liable for the fault caused by his/ her subordinates.
  One of the most important rights of the individuals in the society is the constitution of health protection any deviation from this right creates liability.
  Liability of physician in these issues and compensation for the loss created by the physician is not a new issue one of the evolutions in these cases is that sometimes medical practice is performed in group and determination of the liable for loss compensation in the medical events has a particular importance. The major issue is that if at the result of surgery or health care practices, a loss is caused on the patient or even lead to the death, who is liable? It surgeon is solely liable or the team accompanying him/ her in the treatment procedure are similarly liable?

  Keywords: Paramedic, Physician, Civil Liability, French Law, Health, Compensation
 • Situational Prevention of Cybercrimes: Functions and Achievements in Electronic Procedural and Cybercrimes Procedural Codes
  Seyyed Mohammad Jafar Razavi Asl, Dr. Shahrdad Darabi Page 15

  Because situational prevention limited by tools in the cybercrimes, is better than the other prevention methods and its performance stops increasing range of cybercrimes. So finding situational preventions is statutory articles and amplifying them and removing their blind spots in more important. One important point is that technology especially in computer and cyber field has an updating metamorphosis. So coordinating statutory laws and principles by such a rapid change, needs a more careful planning than other fields. In this article we review electronic procedural law and cybercrime procedural law to find new way for risk intensification committing cybercrimes which is part of situational prevention policies.

  Keywords: Situational Prevention, Cybercrime, Risk Intensification Committing, Electronic Procedural Law, Cybercrimes Procedural Law
 • Social Environment as One of the Factors Causing Offense and Its Impact on the Lifestyle (with an Emphasis on Virtual Social Networks)
  Dr. Ghodratallah Khosroshahi, Nasrin Ghadami Page 16

  Criminal phenomena involved in the production of various factors. One of these factors is sociological factor. In the present study the social environment as one of the sociological factors have been analyzed. This study aimed to identify how social networks influence on the lifestyle and achieve a theoretical model to provide practical solutions applied to be managed to reduce the role of social networks on the lifestyle of a criminal. It is also edited the research questions: What impact social media has on family life style? Is it should be stated that strengthen or weaken family life style is influenced by the use of social networks? Is it in principle possible to imagine a relationship between lifestyle Iranian families and social networks? The outcome of this research suggests that lifestyle affects not only the social environment, particularly social networks, but these adverse effects and provide context deviance. New technologies have dominated life of Iranian society. This social phenomenon has been so effective that even Iranian culture has been replaced by an emerging culture.

  Keywords: Crime-Causing Factors, Social Environment, Lifestyle, Social Networking
 • Investigating Anti-Corruption Strategies in Government Biddings
  Leyla Hoseini, Parvin Pourfakhrian Page 17

  Financial corruption is amongst those phenomena with which different countries in the world are faced and by which different economies are touched. This phenomenon has also been considered as crime-stricken and damaging point in bureaucracies of the countries that lay the grounds to financial corruption in public contracts which cover a significant volume of governments’ financial operations. Therefore, all countries, including the Islamic Republic of Iran, are seeking solutions preventing emergence of corruption in such contracts and fighting against it. To this aim, some countries enjoyed some developments which resulted in their exit from financial corruption, some other countries, however, still lag behind this phenomenon. Taking into account the fact that Iran is a developing country, many public contracts and agreements are needed for development and implementation of them has been regarded as a corruption-prone area.
  The current research is an attempt to shed light on bureaucratic solutions to prevent financial corruption in public contracts and find an answer to question of “what solutions hamper corruption in public contract and if these solutions are proved effective to this aim?”
  The research has concluded that transparency and reinforced monitoring helps supervisory regime to perform their duty unified and proper. Electronic tender offers and informing bases can also prevent corruption in public contracts to a great extent.

  Keywords: Financial Corruption, Public Contract, Tender, Transparency, Electronic Government
 • Ignoring Objections Principle and One of This Exemption and the Exemption of the Next Direct Beneficiary on it
  Ali Bozorgpour, Simin Solhi Page 18

  This article attempts to explain one of important principles of Iran’s law. This principle states that courts ignore all protests about bill of exchanges. But this principle like the other one has an exemption that states court should confirm protest that belong to the next direct beneficiaries.
  Has been attempted to explain clearly the concept and scope of this principle and its exemption with reference to international laws. We use International Geneva Convention to reach better conclusion. This principle has no legitimate reason in Iran’s regulations, so we should refer to doctrine as the only proof of this principle. At the end, we try to gather court votes in Iran to prove this principle has an important place in the judge’s minds.

  Keywords: Protest, The Next Direct Beneficiary, Commercial Documents, Endorser, Joint Liability
 • An Assessment of Iran’s Legal Capacities and Loopholes regarding Non-Tariff Measures in Pharmaceutical Industry, in Case of Accession to World Trade Organization
  Maryam Farhang Page 19

  Since Iran is in the process of accession to World Trade Organization, our legislators should consider the new necessary legal requisites and requirements to be incorporated within our codes. One of the main challenges in this regard is reduction of Non-Tariff Barriers to Trade which is the main subject of many WTO agreements. Considering the fact that Pharmaceutical legislation is a crucial domain, as it impacts on public health on one hand and on the other hand. This essay attempts to clarify Iranian legislator’s prospective approach toward Non-Tariff Measures in Pharmaceutical Trade, with a comparison to legislative methods of other WTO members in this field.

  Keywords: Non-Tariff Measures, Non-Tariff Obstacles, World Trade Organization, Pharmaceutical Industry
 • Point De Vue Propriété Intellectuelle et Semences: Les Moyens du Contrôle des Exportations Agricoles par les Entreprises Multinationales
  Marcelo D. Varella Translator: Dr. Alireza Mohammadzadeh Vadeghani, Mina Sadat Razavi Page 20

  Cet article raconte comment une entreprise multinationale américaine a réussi à imposer un produit discuté, les semences de soja génétiquement modifiées, sur les marchés de pays en développement. L’exemple de la situation au Brésil est plus particulièrement étudié. Cette domination, réalisée en violation du droit international et du droit brésilien, va contre les intérêts agricoles du Brésil à long terme.
  Afin d’étudier ce scénario, il faut comprendre les droits de propriété intellectuelle sur les semences et leur rapport avec les normes internationales pour, ensuite, analyser comment s’est passée la rapide conversion des productions brésilienne et argentine de soja en soja génétiquement modifié.
  Avec ce panorama, il sera possible de réaliser une brève analyse d’une part de la domination du marché brésilien et argentin par une seule entreprise agrochimique, et d’autre part l’exigence de paiement de taxes par les agriculteurs pour l’emploi de la technologie, sans contrôle de l’État, et enfin, les réactions des agriculteurs et de possibles actionsdes pouvoirs publics afin de résoudre de tels conflits.

  Keywords: Mots Clés: ADPIC, Propriété Industrielle, Droit D’obtenteur, Brevet, Plantes, Gènes, OGM