فهرست مطالب

 • سال بیست و دوم شماره 2 (پیاپی 78، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/13
 • تعداد عناوین: 21
|
 • مجتبی رجب پور*، محمد نریمانی، نیلوفر میکائیلی، نادر حاجلو صفحات 203-208
  هدف

  مطالعات بسیاری در مورد اثربخشی درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی در درمان اعتیاد و کاهش چالش های طولانی مدت آن انجام شده است. این پژوهش با هدف مرور سیستماتیک و فراتحلیل مطالعات انجام گرفته در داخل کشور در زمینه اثربخشی درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی بر پیشگیری از عود اعتیاد انجام پذیرفت.

  مواد و روش ها

  بر همین اساس تمامی مقالاتی که در داخل کشور انجام شده و در مجلات معتبر داخلی و یا بین المللی به چاپ رسیده است با استفاده از جستجو در پایگاه های اطلاعاتی Sid، Magiran، Google scholar، Science direct، Web of Science، و Pubmed جمع آوری گردید. جستجو به دو زبان فارسی و انگلیسی انجام شد. پس از جستجو، غربالگری و ارزیابی کیفیت مقالات و اعمال معیارهای ورود و خروج پژوهش، داده های به دست آمده با استفاده از پولد آردی و دستور متان مورد تحلیل آماری قرار گرفت.

  یافته ها

  از بین 503 مقاله اولیه پنج مطالعه معیارهای ورود به فراتحلیل را دارا بودند که متاآنالیز انجام شده بر روی این مطالعات نشانگر اثربخشی معنادار این درمان بر پیشگیری از عود اعتیاد می باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به اثربخشی درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی، لزوم توجه بیش تر سیاست گذاران و درمانگران اعتیاد به این شیوه درمانی احساس می شود.

  کلیدواژگان: فراتحلیل، ذهن آگاهی، اعتیاد، اختلالات مرتبط با مواد
 • ندا حیدری*، هاجر عباسی کنارسری، کاوه بقایی، سعید نمکی، سید محمود هاشمی صفحات 209-219

  بیماری التهابی روده (Inflammatory Bowel Disease, IBD)، یک بیماری متاثر از عوامل گوناگون (فاکتورهای ژنتیکی، محیطی، میکروبی و سیستم ایمنی) است که دارای دو فرم اصلی کولیت اولسراتیو و بیماری کرون می باشد. میزان بروز و شیوع این بیماری در چند دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است. با توجه به این که بیماران پاسخ ضعیف به درمان های دارویی نشان می دهند و یا نسبت به درمان های دارویی مقاوم هستند، بنابراین نیاز به ابزارهای درمانی جدید برای بیماری های التهابی دستگاه گوارش وجود دارد. وزیکول های خارج سلولی توسط انواع سلول ها از جمله سلول های بنیادی مزانشیمی تولید می شوند که نقش حیاتی در ارتباطات سلول به سلول ایفا می کنند. وزیکول های خارج سلولی بسته به محتویات خود می توانند پاسخ های ایمنی را تحریک یا سرکوب کنند. در سال های اخیر وزیکول های خارج سلولی حاصل از سلول های بنیادی به عنوان عوامل درمانی برای درمان بیماری های اتوایمیون و التهابی مورد استفاده و تحقیق قرار گرفته است. در این مطالعات نشان داده شده است که وزیکول های خارج سلولی حاصل از سلول های بنیادی باعث بهبود در شرایط التهابی می شود. در این مقاله مروری ما به طور خلاصه به بیان کاربردهای درمانی وزیکول های خارج سلولی در تنظیم پاسخ های ایمنی در بیماری التهابی روده می پردازیم.

  کلیدواژگان: بیماری التهابی روده، وزیکول های خارج سلولی، سلول های بنیادی مزانشیمی، اگزوزوم
 • میثم زارع، امیر شجاعی، سید جواد میرنجفی زاده* صفحات 220-227

  صرع یکی از شایع ترین بیماری های عصبی است که هنوز روش قطعی برای درمان آن شناخته نشده است. راه اصلی درمان و کنترل تشنج های صرعی دارو درمانی است با این حال حدود 20 تا 30 درصد بیماران صرعی نسبت به درمان های دارویی مقاوم هستند و نیاز به راه های درمانی دیگری دارند. یکی از روش های درمانی نوین تحریکات عمقی مغز است. اما هنوز به سوالاتی اساسی از قبیل این که کدام ناحیه مغزی هدف مناسبی برای تحریک می باشد، کدام الگوی تحریک بهترین اثر درمانی را ایجاد می کند و مکانیسم احتمالی اثرات ضدتشنجی تحریکات عمقی مغز چیست، پاسخ روشنی داده نشده است. با استفاده از مدل های آزمایشگاهی صرع و تشنج نشان داده شده است که تحریکات الکتریکی با فرکانس کم (Low Frequancey Electrical Stimulation, LFS) یکی از الگوهای موثر تحریکات عمقی مغز برای کاهش شدت تشنج است. مکانسیم های دخیل در ایجاد اثرات ضد تشنجی LFS به طور کامل شناخته نشده است. در این مقاله با مروری بر مطالعات قبلی، به بررسی اثرات ضد تشنجی LFS و مکانیسم های احتمالی دخیل در آن و نیز تغییرات مشاهده شده در فعالیت نورون های مغزی به دنبال اعمال LFS خواهیم پرداخت.

  کلیدواژگان: صرع، تحریک عمقی مغز، تحریک الکتریکی با فرکانس کم، اثر ضد تشنجی
 • مهدی روزبه*، سید محمد ملک جعفریان، منیره معنوی، ملیحه سادات ملک جعفریان صفحات 228-236
  هدف

  تخمین سن، نقش مهمی در پزشکی قانونی، بیماری‏های غدد و دندان پزشکی بالینی دارد. هم چنین ارزیابی مراحل تکاملی دندانی نسبت به رویش دندان با ارزش‏تر است. در این پژوهش به مدل سازی سن تقویمی با استفاده از روش های نوین و غنی آماری پرداخته شده است به طوری که می تواند به عنوان یک روش عملی که تلفیقی از چند روش نوین آماری است، در علم پزشکی مورد بررسی قرار گیرد.

  مواد و روش ها

  در بین روش‎هایی که برای تعیین سن استفاده می‎شود، رایج‎ترین روش مورد استفاده در سراسر دنیا، روش نوین دمیرجین مودیفای است که بر اساس کلسیفیکاسیون دندان دائمی در رادیوگرافی پانورامیک می باشد. جامعه مورد بررسی در این تحقیق تعداد 87 نفر از بیماران مراجعه کننده که به صورت روش تصادفی ساده در طی دوره 12ماهه سال 94-1393 به درمانگاه خاتم الانبیا استان یزد مراجعه نموده اند، می باشد. با استفاده از سن تخمینی از دندان مولر سوم و متغیر جنسیت به ارزیابی سن تقویمی پرداختیم. در تجزیه و تحلیل مسائل رگرسیونی و به ویژه مدل بندی آماری بسیاری از داده ها مانند داده های اقتصادی، روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم پزشکی، مهندسی و... با مشکل هم خطی در میان متغیرهای پیشگو و حضور نقاط دورافتاده در مجموعه داده ها مواجه هستیم. روش رگرسیون کم ترین توان های دوم خطا در برآورد پارامترهای مدل رگرسیونی نسبت به داده های پرت بسیار حساس است. اغلب روش های موجود برآوردیابی پارامترهای این مدل ها با رویکرد کم ترین توان های دوم خطا، تحت تاثیر داده های پرت، برآوردهایی نامناسب، دور از انتظار و با نرخ خطای زیاد ارائه می دهند. برای غلبه بر مشکل مشاهده های دورافتاده از روش های استوار استفاده می شود. هم چنین برای حل مشکل هم خطی چندگانه استفاده از رگرسیون ریج توصیه می شود. لذا در این مطالعه برآوردگرهای رگرسیونی ریج استوار در مدل سازی متغیرهای وابسته معرفی خواهد شد که نسبت به داده های پرت حساسیت کم تری دارند.

  یافته ها

  میانگین سنی افراد مورد مطالعه 17.21 سال به تفکیک جنسیتی 67 درصد زن و 33 درصد مرد بوده است. هم چنین در بررسی ارتباط بین سن تخمینی 4 دندان به ترتیب بین دندان های بالا-راست  و بالا-چپ  و دندان های پایین-راست  و پایین-چپ با ضریب هم بستگی بالای 70 درصد بوده است. میزان همبستگی بین دندان های فک بالا و پایین حدود 30 درصد و بین دندان های چپ و راست 60 درصد بوده است. دلیل استفاده از مدل رگرسیون استوار ریج در این پژوهش، وجود داده های پرت و هم خطی  بین متغیرهای مستقل است.

  نتیجه گیری

  لزوم استفاده از روش های پیشرفته ی آماری در علوم پزشکی در تحقیقات حاضر حائز اهمیت است که جهت برگزیدن بهترین مدل نیاز به بررسی دقیق داده ها داریم. لزوم استفاده از روش های پیشرفته ی آماری در علوم پزشکی در تحقیقات اخیر بسیار حائز اهمیت است که جهت برگزیدن بهترین مدل نیاز به بررسی دقیق داده ها داریم. در این تحقیق مدل برازش داده شده برای تخمین سن بر اساس روش رگرسیون استوار ریج، نسبت به سایر روش ها کاراتر است.

  کلیدواژگان: برآورد ریج، داده پرت، دندان مولر سوم، تحلیل رگرسیون استوار، سن تقویمی، سن دندانی دمیرجین، هم خطی
 • سمیه موسوی*، شهناز رستمی، حمید حقانی، لیلی بریم نژاد صفحات 237-243
  هدف

  وزن، مهم ترین فاکتور رشد نوزاد و خودکارآمدی درک شده به عنوان عامل موثر بر این فرایند شناخته شده است. لذا  این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ماساژ نوزاد توسط مادر بر وزن نوزادان و خودکارآمدی درک شده مادران با نوزاد نارس کم وزن بستری انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه نیمه تجربی که در بخش مراقبت های ویژه نوزادان انجام شد، 80 نوزاد بر اساس معیارهای ورود همگن به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند 40 نوزاد با وزن کم طی 60 روز، روزانه 15 دقیقه توسط مادر با روغن زیتون ماساژ داده شدند و در گروه کنترل فقط مراقبت های معمول انجام گردید. در انتهای مطالعه میزان وزن گیری و نمره خودکارآمدی مادر با استفاده از ابزار خودکارآمدی درک شده مادر و آزمون های آماری استاندارد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین میانگین تغییرات وزن گروه مداخله (26/385±88/2120) و کنترل (31/220±88/1760) در روز دهم تولد و دو ماهگی اختلاف معنی دار آماری وجود داشت (001/0=P). نتایج آزمون تی مستقل بیانگر افزایش معنی دار نمرات خودکار آمدی و ابعاد آن در دو گروه مداخله نسبت به کنترل بود (001/0>P).

  نتیجه گیری

  ماساژ نوزاد با وزن کم توسط مادر موجب افزایش وزن گیری و ارتقای خودکارآمدی درک شده مادران می شود. با توجه به کم هزینه بودن این روش پیشنهاد می شود آموزش نحوه ماساژ به عنوان یکی از آموزش های ضروری حین ترخیص در نوزادان نارس قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ماساژ، خودکارآمدی درک شده مادران، نوزاد کم وزن
 • زهره شجاعی، محسن گل پرور*، اصغر آقایی، محمدرضا بردبار صفحات 244-254
  هدف

  کودکان مبتلا به سرطان برای افزایش سطح کیفیت زندگی خود در کنار درمان های پزشکی، نیازمند درمان های روان شناختی هستند. بر همین اساس، این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی گروه هنر بازی درمانی شناختی رفتاری و قصه درمانی شناختی رفتاری بر کیفیت زندگی وابسته به سلامت در کودکان مبتلا به سرطان اجرا شد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح پژوهش سه گروهی با دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بود. از میان جامعه آماری کودکان 8 تا 12 سال مبتلا به سرطان در بیمارستان امیر شهر شیراز در تابستان سال 1397، 36 کودک به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (12 نفر برای هر گروه) و گروه کنترل (12 نفر) گمارده شدند. از مقیاس کیفیت زندگی وابسته به سلامت کودکان (-KiD-KINDL بولینگر و راونز سایبرر، 1998) برای سنجش متغیر وابسته در مراحل پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. گروه هنر بازی درمانی شناختی رفتاری و قصه درمانی شناختی رفتاری هر یک به مدت 12 جلسه، تحت درمان قرار گرفتند. داده ها از طریق تحلیل کوواریانس چند متغیری تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین هنر بازی درمانی شناختی رفتاری و قصه درمانی شناختی رفتاری با گروه کنترل در کیفیت زندگی وابسته به سلامت (001/0>(P و مولفه های آن تفاوت معنادار وجود دارد(001/0>(P. ولی بین هنر   بازی درمانی شناختی رفتاری و قصه درمانی شناختی رفتاری در افزایش کیفیت زندگی وابسته به سلامت کودکان مبتلا به سرطان تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0<P).

  نتیجه گیری

  پیشنهاد می شود هنر- بازی درمانی شناختی - رفتاری و قصه درمانی شناختی -رفتاری در محیط های آموزشی و درمانی برای ارتقاء سطح کیفیت زندگی وابسته به سلامت کودکان مبتلا به سرطان مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، هنر بازی درمانی، قصه درمانی، هنر درمانی، کودکان، سرطان ها
 • مریم خانکش، مصطفی امینی رارانی، مهدی نصرت آبادی* صفحات 255-262
  هدف

  پرخاشگری و اضطراب کودکان کار در دوران خردسالی پیش بینی کننده رفتارهای پرخطر دوران بعدی زندگی است. یکی از مهارت های آموزشی به کودکان کار توانایی مقابله با هیجانات و مدیریت خشم است. هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری و اضطراب کودکان کار شهر اصفهان بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی با چینش پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. 60 کودک کار به روش نمونه گیری در دسترس از دو مرکز در شهر اصفهان انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسش نامه پرخاشگری باس وپری (1992) و مقیاس اضطراب اسپنس کودکان (1998، SCAS) بود. مداخله به مدت هشت جلسه 60 دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا گردید و بر روی گروه کنترل مداخله ای صورت نگرفت.

  یافته ها

  نتایج آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره نشان داد که بین دو گروه در پیش آزمون تفاوت معنی دار وجود ندارد اما بین میانگین نمرات آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارتی آموزش مدیریت خشم باعث کاهش پرخاشگری و اضطراب کودکان کار در مرحله پس آزمون شده است (001/0p<).

  نتیجه گیری

  در مجموع می توان بیان کرد که آموزش مدیریت خشم از عوامل مهم و تاثیرگذار بر کنترل پرخاشگری و اضطراب کودکان کار می باشد. بنابراین به کارگیری تکنیک های آموزشی درمانی مدیریت خشم برای کاهش پرخاشگری و اضطراب کودکان کار می تواند مفید باشد، از نتایج این پژوهش می توان در مداخلات درمانی- آموزشی سازمان بهزیستی و واحدهای مشاوره آموزش و پرورش استفاده نمود.

  کلیدواژگان: مدیریت درمان خشم، پرخاشگری، اضطراب، کودک، کار
 • نعمت ستوده اصل*، ملیکاه عوض آبادیان، راهب قربانی، فرهاد ملک صفحات 263-268
  هدف

  بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به عوارض مزمن دیابت و فشار خون، به برنامه ریزی در جهت اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشگیری و یا کنترل عوارض و ارتقای سطح کیفیت زندگی بیماران کمک می نماید. هدف این مطالعه، بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون و دیابت نوع دو  بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی- مقطعی، بر روی 150 آزمودنی مشتمل یر 100 بیمار (50 نفر دیابت نوع دو و 50 نفر پرفشاری خون) و 50 نفر از افراد به ظاهر سالم از همراهان بیماران (عدم ابتلاء به دیابت، پرفشاری خون و سایر بیماری های مزمن طبق نظر متخصص بالینی) که طی شش ماهه اول سال 95 به درمانگاه داخلی بیمارستان کوثر مراجعه نموده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها سیاهه خصوصیات فردی و بیماری و پرسش نامه ی کیفیت زندگی (SF36) بود.

  یافته ها

  سه گروه از نظر سن، تاهل ، تحصیلات ، و محل سکونت ، تفاوت معنی داری نداشتند. گروه ها از نظر نمره کیفیت زندگی کلی (013/0=P) و در ابعاد جسمی (001/0=P) و ابعاد روان شناختی (013/0=P) با هم تفاوت معنی داری داشتند، به طوری که  نمره کیفیت زندگی کلی بیماران دیابتی از بیماران مبتلا به پر فشاری خون کم تر بوده است (009/0=P). هم چنین نمره کیفیت زندگی بیماران دیابت نوع دو در زیر مقیاس های علائم جسمی و روان شناختی از بیماران پر فشاری خون کم تر بوده است (001/0>P).

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان داد نمره کیفیت زندگی بیماران مبتلاء به دیابت نسبت به بیماران مبتلاء به فشار خون به خصوص در ابعاد جسمی و علائم روان شناختی پائین تر می باشد. بنابراین برنامه ریزی جهت ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتلاء به دیابت ضرورت دارد.

  کلیدواژگان: بیماری های مزمن، کیفیت زندگی، دیابت نوع دو، پرفشاری خون
 • مهدی صالحی زین آبادی، سید حبیب الله هاشمیان، راهب قربانی، فواد توسن، فاطمه قانعی، نازیلا عاملی* صفحات 269-274
  هدف

  پوسیدگی زودرس دندانی(Early Childhood Caries, ECC)  یکی از مشکلات شایع سلامتی است. این تحقیق به منظور تعیین شیوع پوسیدگی های زودرس دندانی و بررسی ارتباط آن با فاکتورهای خطر اجتماعی-اقتصادی در میان کودکان زیر 6 سال مهدهای کودک شهر سمنان در سال 1397 انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، 1332 کودک کم تر از شش سال از مهدهای کودک شهر سمنان جهت بررسی وجود پوسیدگی های دندانی مورد معاینه قرار گرفتند. متغیرهایی نظیر سن، جنس، شغل و میزان تحصیلات والدین و سطح مهدکودک  ثبت شدند. تعداد دندان های پوسیده، پرشده و خارج شده از کودکان نیز جهت تعیین dmft محاسبه شدند.

  یافته ها

  از 1332 کودک مورد معاینه، 1/61% دارای پوسیدگی زودرس دندانی بودند. نتایج نشان دادند که متغیر سن
   (001/0p<، 56/2-90/1  CI:95% ،21/2=  ORو  شغل مادر (002/0=p) ارتباط معنی داری با شیوع پوسیدگی زودرس دندانی داشته اند. هم چنین خطر  ECC در فرزندان زنان خانه دار 33/2 برابر(02/0=p) و زنان کارمند در حوزه غیر علوم پزشکی 95/2 برابر (005/0=p) فرزندان زنان کارمند در حوزه علوم پزشکی بوده است.

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان دهنده شیوع بالای پوسیدگی زودرس دندانی در کودکان کم تر از شش سال شهر سمنان می باشد. بنابراین باید اقدامات لازم جهت افزایش سطح آگاهی مادران خانه دار بالاخص در مراقبت از فرزندان با سنین نزدیک به مدرسه  درباره نحوه مراقبت های بهداشتی و توجه به رژیم غذایی کودکان صورت پذیرد.

  * فرمول ها به درستی نمایش داده نمی شوند.

  کلیدواژگان: پوسیدگی دندان، کودک، رده اجتماعی، مراقبت از دندان کودکان
 • رسول قرائی*، ناهید ساقی، ملیحه نصیری، احمد جعفری خیرآباد صفحات 275-281
  هدف

  بیماران قلبی به دلیل روند بیماری از اختلالات خواب رنج می برند. یکی از روش های درمان اختلالات خواب، رایحه‎درمانی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی مقایسه تاثیر رایحه‎درمانی با عصاره های پرتقال و بهارنارنج بر کیفیت خواب بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد صورت گرفته است.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر به روش کارآزمایی بالینی بر روی 120 بیمار بستری در بیمارستان‎های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1397 صورت گرفت. نمونه‎ها به صورت تصادفی در چهار گروه رایحه‎درمانی با عصاره پرتقال، عصاره بهارنارنج، عصاره ترکیب پرتقال- بهارنارنج و گروه شاهد تقسیم شدند. سه گروه تحت رایحه‎درمانی با این دو عصاره قرار گرفتند. در گروه شاهد تنها مراقبت های معمول صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه کیفیت خواب بیمارستان سنت ماری و فرم مشخصات جمعیت شناختی بود.

  یافته ها

  میانگین زمان خواب در گروه بهارنارنج 3/0±5/6 ساعت، گروه پرتقال 7/0±8 و گروه ترکیب پرتقال-بهارنارنج 8/0±8 بود که نسبت به گروه شاهد (4/0±4/5) معنی‎دار بود (0/000=P). میانگین نمره کیفیت خواب در گروه پرتقال، بهارنارنج و ترکیب پرتقال-بهارنارنج نسبت به گروه شاهد معنی‎دار بود (0/0008=P). مقایسه میانگین نمره کیفیت خواب در گروه رایحه‎درمانی ترکیبی نسبت به دو گروه رایحه‎درمانی منفرد معنی‎دار بود (0/05>P). همچنین مقایسه کیفیت خواب در دو گروه پرتقال و بهارنارنج معنی‎دار نبود (0/082=P).

  نتیجه گیری

  رایحه درمانی با عصاره های پرتقال و بهارنارنج به صورت منفرد و ترکیبی با تاثیر مثبت بر کیفیت خواب می تواند به عنوان یک اقدام مکمل در مراقبت های پرستاری مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: رایحه درمانی، خواب، بهداشت خواب، سندروم کرونری حاد، مرکبات
 • مریم حجتی شرق، عاطفه امینیان فر*، مجید میرمحمدخانی صفحات 282-290
  هدف

  اطلاعات موجود نشان می دهد که بین نارسایی عملکرد سیستم حس عمقی و کمردرد ارتباط وجود دارد. به همین دلیل، تمرینات حس عمقی معمولا بخشی از پروتکل توان بخشی این بیماران را شکل می دهد. مطالعات پیشین نشان داده است دستگاه ارتعاش عمومی بدن عملکرد عضلات و حس عمقی را بهبود می بخشد. هدف این تحقیق بررسی اثر ارتعاش عمومی بدن بر روی حس عمقی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی، 50 فرد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی شرکت کردند که به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. افراد در گروه آزمون، ارتعاش عمومی بدن توسط دستگاه ارتعاش عمومی بدن با فرکانس 20 هرتز  و شتاب g 17-3 را در وضعیت اسکوات به مدت 360 ثانیه در6 تکرار دریافت کردند و افراد در گروه کنترل در همین وضعیت با زمان مساوی بر روی دستگاه قرار گرفتند در حالی که هیچ ارتعاشی دریافت نکردند. خطای بازسازی فعال زاویه کمری-لگنی در زوایای 30% و 60% کل دامنه حرکتی حداکثر خم شدن کمر و زاویه خنثی با دستگاه اینکلینومتر دیجیتال قبل از مداخله و بلافاصله 20 دقیقه بعد از مداخله در هر سه زاویه در هر دو گروه ارزیابی و اطلاعات ثبت گردید.

  یافته ها

  با تطبیق اثر اصلی شرایط اندازه گیری (001/0P<) و اثر تعاملی آن با  گروه (008/0=P) بین دو گروه بلافاصله بعد از مداخله تفاوت معنی داری وجود داشت (027/0=P).

  نتیجه گیری

  ارتعاش عمومی بدن با فرکانس کم می تواند باعث بهبود حس عمقی در افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی شود و می تواند به عنوان یک روش امن و نوین فیزیوتراپی برای درمان این افراد معرفی گردد.

  کلیدواژگان: کمردرد مزمن، حس عمقی، خطای بازسازی، ارتعاش عمومی بدن
 • سمانه خداپرست، محمدعلی سلیمانی، نسیم بهرامی*، مریم مافی، حوریه شایگان صفحات 291-300
  هدف

  بارداری و زایمان یکی از مهم ترین رخدادهای زندگی زنان است که می تواند عوارض قابل توجهی بر زندگی زنان داشته باشد. یکی از این عوارض، دیابت بارداری است که می تواند با پیامدهای جسمی و روانی همراه باشد. درک از بیماری ارزش پیشگویی کننده ای در ارتقای رفتارهای بهداشتی بیماران دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل خودتنظیمی بر استرس درک شده زنان مبتلا به دیابت بارداری انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده شاهد دار بود. نمونه ها از بین زنان مبتلا به دیابت بارداری بستری در بخش پره ناتال بیمارستان الزهرا شهر رشت (از اسفند 96 تا شهریور 97) انتخاب و به روش بلوک بندی چهارتایی تصادفی در دو گروه کنترل (40نفر) و آزمون (40نفر) قرار گرفتند. پرسش نامه مشخصات دموگرافیک و استرس درک شده در هر دو گروه تکمیل شد. در گروه آزمون، مداخله آموزشی مبتنی بر مدل خود تنظیمی به صورت انفرادی در 3 جلسه روزانه اجرا شد. پس از اتمام مداخله و 4 هفته پس از مداخله، مجددا پرسش نامه استرس درک شده در هر دو گروه تکمیل شد.

  یافته ها

  قبل از مداخله بین مشخصات دموگرافیک و استرس درک شده دو گروه، اختلاف معنی داری وجود نداشت (65/0=p). بلافاصله پس از مداخله (001/0>p) و یک ماه پس از مداخله، نمرات استرس درک شده گروه آزمون (24/3±51/18) در مقایسه با گروه کنترل (87/7±20/23) به طور معنی داری کاهش یافته بود (0/002>p).

  نتیجه گیری

  نتیجه مطالعه حاضر نشان داد که مداخله آموزشی مبتنی بر مدل خود تنظیمی می تواند باعث کاهش استرس درک شده زنان مبتلا به دیابت بارداری شود. لذا انجام این مداخله به عنوان یک روش مفید، آسان و کم هزینه در زنان مبتلا به دیابت بارداری به منظور کاهش میزان استرس در آن ها توصیه می شود.

  کلیدواژگان: دیابت بارداری، فشار روانی، مدل خود تنظیمی، مدل های روانشناسی
 • فاطمه درخشنده، زهرا مل حسینی، رویا محمدی، الاله رشیدی نژاد، فریبا محمدی، فاطمه خانلر، مرضیه پورجواد* صفحات 301-310
  هدف

  تصمیم گیری در مورد جراحی در بیماران مبتلا به شکاف کام زیرمخاطی (Submucousal cleft palate, SMCP) معمولا تا زمانی که ارزیابی های گفتاری قابل اجرا باشند، به تعویق می افتد. لذا این بیماران سال های بیش تری را با اختلالات مرتبط با شکاف طی می کنند. هدف این مطالعه، بررسی و مقایسه فراوانی انواع اختلالات ارتباطی قبل از دریافت جراحی کام در افراد مبتلا به SMCP با سنین مختلف می باشد، چرا که این اطلاعات به فراهم سازی خدمات درمانی در قالب تیم های چندرشته ای کمک می کنند.

  مواد و روش ها

  پرونده بیماران بالای3 سال مبتلا به SMCP ترمیم نشده که بین سال های84 و 95به تیم شکاف کام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کرده بودند، انتخاب شد. اطلاعات مربوط به اختلالات زبانی، اختلالات تولید جبرانی، و درجات پرخیشومی در سه گروه سنی 7-3سال، 16-7سال و 16سال به بالا تحلیل شد.

  یافته ها

  اکثریت مراجعه کنندگان در بین 61 بیمار مورد بررسی، کودکان پیش دبستانی بودند و 8/37% از آن ها، دچار نقایص زبانی واضح  بودند. 8/73% از افراد به دلیل خطای تولید جبرانی به خدمات گفتاردرمانی نیاز داشتند. شیوع اختلال تولید جبرانی در بین گروه اول و دوم از لحاظ آماری متفاوت بود (p=0/0008)  37.7% از افراد به دلیل وجود پرخیشومی متوسط و شدید، به ارزیابی های دستگاهی نیاز داشتند.

  نتیجه گیری

  با توجه به فراوانی بالای اختلالات زبانی در گروه پیش دبستانی، مدیریت مناسب مشکلات احتمالی گوش میانی و ارزیابی های دقیق تر زبانی در این کودکان الزامی است. فراوانی بالای اختلالات جبرانی تولید در همه سنین، نیاز این بیماران را به خدمات گفتاردرمانی و روان شناسی به دلیل تاثیر این اختلالات بر رشد روانی- اجتماعی، ارزیابی توانایی های سوادآموزی و حمایت تحصیلی، نشان می دهد. ارزیابی های دستگاهی و احتمالا جراحی نیز در بیش از نیمی از این بیماران لازم است.

  کلیدواژگان: شکاف کام، اختلالات ارتباط، درمان تیمی بیمار
 • بهزاد ناظم رعایا*، عظیم هنرمند، مرضیه باب هادی عشر صفحات 311-316
  هدف

  از الکتروشوک درمانی به منظور ایجاد تشنج جنرالیزه در درمان بیماری های روان پزشکی استفاده می شود، هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر افزودن دکسمدتومیدین به کتامین بر تغییرات ضربان قلب و فشارخون در الکتروشوک درمانی (Electroconvulsive therapy, ECT) بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی شده که درسال 1396-1397در مرکز پزشکی فوق تخصصی الزهرا (س) انجام شد ، تعداد 50 بیمارروانپزشکی کاندید انجام ECT به دو گروه A و B تقسیم شدند . گروه A، یک بسته دارویی شامل سوکسینیل کولین به میزان mg/kg 5/0  و  کتامین به میزان mg/kg 5/1   و دکسمدتومیدین بمیزان  mcg/kg 1/0  دریافت کردند و  گروه  B ،یک بسته دارویی شامل سوکسینیل کولین به میزان mg/kg 5/0  و کتامین به میزان  mg/kg 5/1  و نرمال سالین دریافت کردند . متغییر های همودینامیک و عوارض دو دسته دارویی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.

  یافته ها

  طول مدت برگشت تنفس خودبه خودی از زمان قطع تشنج، برگشت تنفس خودبه خودی از زمان قطع تشنج، پایان تشنج تا هوشیاری کامل و اقامت در ریکاوری در گروه A به صورت معنی داری کم تر از گروه B بود (p<0/001). ولی میانگین فشار خون سیستولی و متوسط شریانی بعد از اتمام تشنج در گروه A به صورت معنی داری کم تر از گروه B بود میانگین SPO2 در دقیقه پنجم در گروه B به صورت معنی داری کم تر از گروه A بود. اما میزان فراوانی تهوع و درد عضلانی در گروه B به صورت معنی داری بیش تر از گروه A بود.

  نتیجه گیری

  اضافه کردن دکسمتومدین به کتامین در ECT می تواند باعث کوتاه شدن طول مدت تشنج، ریکاوری، برگشت تنفس شود و هم چنین باعث کاهش عوارض تهوع و درد عضلانی و افت اکسیژن خون شود.

  کلیدواژگان: دکسمدتومیدین، کتامین، الکتروشوک درمانی، همودینامیک
 • جواد شاپوری، سعیده کرمی، سید داوود محمدی، محسن ملا محمدی، ابوالفضل محمدبیگی* صفحات 317-324
  هدف

  فنیل کتونوری ناشی از نقص آنزیم فنیل آلانین هیدروکسیلاز می باشد و در صورت عدم درمان سبب بروز مشکلاتی  در مهارت های حرکتی-شناختی و فردی-اجتماعی می گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر کنترل دقیق رژیم غذایی بر اختلالات رفتاری-هیجانی در بیماران مبتلا به فنیل کتونوری انجام شد.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه نیمه تجربی 60  نفر از کودکان مبتلا به فنیل کتونوری مراجعه کننده به بیمارستان حضرت معصومه (س) قم بررسی شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه مشکلات و نقاط قوت کودکان و نوجوانان توسط اولدین آن ها -قبل و بعد از مداخله سه ماهه رژیم غذایی کنترل شده- جمع آوری شد.

  یافته ها

  میانگین مقدار فنیل آلانین قبل از مداخله در بیماران مورد بررسی mg/dl89/5± 81/12 بود که بعد از مداخله به mg/dl 08/6 ± 88/11 کاهش یافت و این مقدار اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (0/018=P). بیش ترین تاثیر معنی دار مداخله به ترتیب بر افزایش رفتارهای جامعه پسند برابر با 45%،  کاهش مشکلات سلوک 3/38%، کاهش مشکلات بیش فعالی- کمبود توجه 35%، کاهش نشانه های هیجانی به میزان 35% بود (0/001>P). میانگین نمره کل پرسش نامه و زیر مقیاس های نشانه های هیجانی، مشکلات سلوک و بیش فعالی- کمبود توجه به شکل معنی داری بعد از مداخله کاهش داشته است (0/001>p). و نمره زیر مقیاس مثبت رفتارهای جامعه پسند افزایش معنی داری را نشان داده است (0/001>p).

  نتیجه گیری

  مداخله تغذیه ای منظم و دقیق می تواند بر اختلالات رفتاری-هیجانی در بیماران مبتلا به فنیل کتونوری تاثیر مثبتی داشتته باشد به نحوی که سبب کاهش مشکلات بیماران در زیر مقیاس های نشانه های هیجانی، مشکلات سلوک و بیش فعالی- کمبود و  ارتقا رفتارهای جامعه پسند بیماران مبتلا به فنیل کتونوری شود.

  کلیدواژگان: اختلالات ذهنی، فنیل کتونوری، تغذیه درمانی، کودکان
 • رخساره ابشناس*، طیبه آرتیمانی، ایرج امیری، سیامک شهیدی، رضوان نجفی، سارا سلیمانی اصل صفحات 325-333
  هدف

  پیش شرطی کردن سلول های بنیادی مشتق از مغز استخوان روش امیدوار کننده ای برای افزایش  قابلیت درمانی سلول های پیوند شده می باشد. در این مطالعه اثر درمانی سلول های بنیادی پیش شرطی شده با دی متیل اگزالیل گلیسین (DMOG) به همراه ورزش تردمیل را در مدل آلزایمر بررسی شد.

  مواد و روش ها

  سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان به مدت 24 ساعت با DMOG تیمار و سپس از طریق ورید دمی به موش های صحرائی مدل آلزایمری تزریق شدند. در کنار پیوند سلول، حیوانات به مدت یک ماه روی تردمیل ورزش گرفتند. سپس بیان ژن های bax, bcl-2, Nrf2, and NQO1 روش Real-time PCR بررسی گردید.

  یافته ها

  پیوند سلول های پیش شرطی شده تاثیر بیش تری در افزایش بیان ژن های فعال کننده آنتی اکسیدان (Nrf2, NQO1) و کاهش آپپتوزیس در مقایسه با سلول غیر شرطی داشت. در نهایت، انجام ورزش تردمیل به مدت یک ماه در کنار پیوند سلول های پیش شرطی شده با DMOG بیش ترین تاثیر حفاظتی عصبی را نشان داد.

  نتیجه گیری

  پیوند سلول های بنیادی تیمار شده با DMOG در کنار ورزش تردمیل ممکن است از طریق افزایش فاکتور های آنتی اکسیدانی و کاهش آپپتوزیس اثرات حفاظتی در مدل آلزایمر داشته باشد.

  کلیدواژگان: ورزش، آمیلوئید، سلول های بنیادی مزانشیمی، اگزالیل گلیسین، آنتی اکسیدان ها، آپپتوزیس
 • منیره نادری تهرانی، اژدر حیدری، سعیده نصراللهی، زهرا اسماعیلی، غلامعلی حمیدی* صفحات 334-340
  هدف

  آسیب به سیستم عصبی مرکزی و محیطی سبب ایجاد درد نوروپاتیک می شود.کافئین آلکالوئیدی گیاهی وآنتاگونیست غیر اختصاصی گیرنده های A1,A2a,A2b آدنوزین است. گزارش شده است که تزریق کافئین آستانه ی درد را افزایش داده و اثر محافظتی بر درد دارد. در این مطالعه اثر دریافت کافئین بر پاسخ های رفتاری درد نوروپاتیک در موش صحرائی مورد بررسی قرارگرفت.

  مواد و روش ها

  مطالعه ی حاضر بر روی 56 سر موش صحرائی نر بالغ نژاد ویستار در محدوده ی وزنی 250-220 گرم انجام شد، درد نوروپاتیک به روش (CCI(Chronic constriction injury القاء شد.حیوانات به صورت تصادفی به 7 گروه (8=n) تقسیم شدند: گروه کنترل ، گروه شم ، گروه CCI، گروه  سالین  CCI +و گروه های آزمایش CCI که دوزهای 10، 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم کافئین را به صورت حاد داخل صفاقی دریافت کردند. هیپرآلژزیای حرارتی، آلوداینای مکانیکی و حرارتی در روزهای 28 ،21 ،14 ،7 ،4 پس از جراحی اندازه‍‍گیری شد.

  یافته ها

  موش های نوروپاتیک کاهش در آستانه ی درد را نشان دادند دوز 10 میلی گرم بر کیلوگرم کافئین به طور معنی داری  آلوداینیای حرارتی را افزایش داد. دوز 50  و 100 میلی گرم بر کیلوگرم  آن، هیپرآلژزیای حرارتی  و آلوداینیای مکانیکی  به طور معنی داری کاهش داد.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که  اثرات کافئین روی درد وابسته به دوز می باشد. احتمالا مهار گیرنده ی A1 آدنوزین در اثر تشدید کننده ی درد و مهار گیرنده های A2b و A2a آدنوزین در اثر حفاظتی کافئین  بر درد دخالت دارد.

  کلیدواژگان: درد نوروپاتیک، هیپرآلژزیا، آلوداینیا، کافئین، موش های صحرایی نژاد ویستار
 • مریم احمدزاده، فرزانه فرشداری، لیلا نعمت الهی، شایان ملک نیا، الهام محیط* صفحات 341-350
  هدف

  الایزا یک روش حساس، اختصاصی، تکرار پذیر و سریع است که جهت سنجش فعالیت بیولوژیک آنتی‏بادی ها استفاده می شود. تراستوزومب یک آنتی‏بادی مونوکلونال انسانی ضد گیرنده ی فاکتور رشد اپیدرمی انسانی 2 (Human Epidermal growth factor Receptor 2, HER2) است که از شروع مسیر پیام رسانی پایین دستی جلوگیری می‏کند. تراستوزومب می‏تواند به عنوان کنترل مثبت در تعیین فعالیت آنتی‏بادی‏های ضد گیرنده HER2 مورد استفاده قرار گیرد. از دلایل محتمل ایجاد پس زمینه در الایزا، شستشو و بلوک کردن ناکافی است که لازم است بهینه شود. هم چنین، در الایزای غیر مستقیم جهت صرفه جویی در میزان آنتی ژن، ضروری است حداقل میزان آنتی ژن که می تواند منحنی تیتراسیون مناسب تراستوزومب را بدهد، تعیین شود. هدف از این مطالعه، بهینه سازی روش الایزا برای بیوسیمیلار تراستوزومب (آریوتراستTM، شرکت آریوژن فارمد) بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه، متغیرهایی مانند دفعات شستشو، نوع ماده بلوک کننده و غلظت آنتی ژن در الایزای مبتنی بر HER2 و نوع سلول HER2 منفی و ماده ی بلوک کننده در الایزای مبتنی بر سلول بررسی گردید.

  یافته ها

  در الایزای مبتنی بر HER2 مشخص گردید، شستشوی 5 مرتبه ای بین مراحل مختلف الایزا به صورت معناداری باعث ایجاد پس زمینه کم تری نسبت به شستشوی 3 مرتبه ای می شود. به علاوه، میزان اتصال غیر اختصاصی در حضور مسدود کننده ی شیر خشک 5 درصد به طور معناداری ازBSA  1 و 3 درصد کم تر بود. کم ترین میزان HER2 که منجر به ایجاد منحنی تیتراسیون مناسب برای آریوتراست شد، غلظت 1/0 میکروگرم در میلی لیتر بود. هم چنین، در الایزای مبتنی بر سلول نشان داده شد که استفاده از رده ی سلولی MDA-MB-231 به عنوان رده ی سلولی HER2 منفی به طور معنی داری منجر به کاهش پاسخ پس زمینه در مقایسه با MCF-7 شد. هم چنین، در این نوع الایزا محلول BSA 3 درصد به عنوان مسدود کننده ی مناسب انتخاب شد.

  نتیجه گیری

  داده ‏های به دست آمده، می‏تواند برای طراحی الایزای مبتنی بر HER2 و مبتنی بر سلول آنتی‏بادی های ضد گیرنده HER2 و قطعات آن مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: الایزا، فعالیت بیولوژیک، تراستوزومب، آنتی بادی ها، بهینه سازی
 • آمنه پوررحیم قورقچی*، مهدی پهلوانی صفحات 351-358
  هدف

  شدت تمرین مقاومتی در شروع برای جلوگیری از آسیب عضله؛ التهاب و پاسخ آنتی اکسیدانی به درستی مشخص نیست. هدف اثر تمرین مقاومتی بیشینه و زیربیشینه بر آسیب عضله، التهاب و پاسخ آنتی اکسیدانی در مردان غیرورزشکار بود.

  مواد و روش ها

  19 دانشجو (سن، سال): 21/1±16/20؛ قد (سانتی متر): 75/1±21/178 و وزن (کیلوگرم): 37/1±74/65) 3 ست 15تکراری تمرین مقاومتی بیشینه و زیربیشینه را با استراحت 3دقیقه ای اجرا کردند. نمونه خونی قبل، بلافاصله، 2، 24، 48 و 72ساعت پس از فعالیت اخذ و کراتین کیناز، لکوسیت و اسید اوریک اندازه گیری شد. تفاوت متغیرها در فواصل زمانی مختلف با Anova دوراهه-اندازه های مکرر و بونفرونی و تفاوت دو گروه با -t هم بسته بررسی شد.

  یافته ها

  کراتین کیناز 48 و 72ساعت پس از هر دو شدت در مقایسه با مقادیر پایه به طور معنی داری افزایش یافت. این افزایش 72ساعت پس از شدت بیشینه در مقایسه با زیربیشینه به طور معنی داری بیش تر بود. لکوسیت 24، 48 و 72ساعت پس از هر دو شدت در مقایسه با مقادیر پایه به طور معنی داری افزایش یافت، اما 2ساعت پس از هر دو شدت در مقایسه با قبل و بلافاصله پس از فعالیت به طور معنی داری کاهش یافت. اسیداوریک 2، 24 و 72ساعت پس از شدت بیشینه 2، 48 و 72ساعت پس از شدت زیربیشینه در مقایسه با  قبل فعالیت افزایش معنی داری داشت. ولیکن در فاصله زمانی 48ساعت پس از شدت بیشینه در مقایسه با زیربیشینه کاهش معنی داری داشت (p<0/05).

  نتیجه گیری

  به افراد غیرورزشکار و مربیان توصیه می شود برای جلوگیری از آسیب و کوفتگی عضلانی و حفظ سلامتی تمرین مقاومتی را با شدت زیربیشینه شروع کنند.

  کلیدواژگان: آسیب عضله، آنتی اکسیدان ها، التهاب، تمرین مقاومتی، دانشجویان غیر ورزشکار
 • فرشته عثمانی، علی اکبر راسخی، ابراهیم حاجی زاد*، محمداسماعیل اکبری صفحات 359-364
  هدف

  سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطان های عودپذیر در بین زنان است که عوامل مختلفی بر بروز متاستاز این بیماری موثرند، از طرفی مدل‎بندی هم زمان عود موضعی با متاستاز با در نظر گرفتن همبستگی بین زمان تا عود موضعی و متاستاز باعث دقیق تر شدن نتایج بررسی می شود. هدف از این مطالعه، به کارگیری مدل بندی شکنندگی توام برای عودهای چندگانه در داده های بیماران مبتلابه سرطان پستان بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه ی بقای گذشته نگر، 342 زن مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان شهدای تجریش طی سال های 84 الی 95، مورد مطالعه قرار گرفتند. بیماران حداقل به مدت 6 ماه پس از تشخیص، تحت نظر این مرکز بودند و آخرین وضعیت آنان ثبت گردید. در مطالعه حاضر از مدل شکنندگی توام استفاده و تحلیل داده ها نیز در نرم افزار R نسخه 3.4.1 انجام شد.

  یافته ها

  با توجه به نتایج به دست آمده از مدل شکنندگی توام برازش داده شده، می توان گفت خطر عودهای چندگانه (موضعی و متاستاز) برای بیمارانی که درجه تومور آن ها بیش تر از I و هم چنین اندازه تومور بزرگ تر از 20 میلی متر است افزایش می یابد (HR>1). خطر عودهای موضعی و متاستاز نیز همبستگی بالایی را نشان دادند 79/0=P از طرفی، نرخ بقای سه ساله و پنج ساله برای بیماران، به ترتیب برابر با 79/0 و 68/0 به دست آمد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج مطالعه حاضر، ارتباط بین دو نوع عود متاستاز و موضعی با یک دیگر در بیماران مبتلا به سرطان پستان میزان بالایی به دست آمد که از اهمیت بالایی در فرآیند شناخت و درمان این بیماری برخوردار است. اگر چه در این مطالعه، در یک نمونه بزرگی از بیماران، به ارتباط مثبتی بین عودهای چندگانه بیماران دست یافتیم، اما این نتایج، با داشتن تعداد کمی عود باید با احتیاط در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: سرطانهای پستان، شکنندگی، مدلهای آماری، تحلیل بقا، عود بیماری، متاستاز سرطان
 • رحمان سوری، علی اصغر رواسی، رضا آذرمحمد، کیا رنجبر، پریسا پورنعمتی* صفحات 365-371
  هدف

  واسپین یکی از آدیپوکاین های جدید از خانواده پروتئازهای بازدارنده است که ممکن است منجر به حساسیت انسولینی شود. تحقیقات اندکی به تاثیر تمرینات ورزشی بر مقادیر سرمی واسپین پرداخته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین ترکیبی (مقاومتی و استقامتی) بر مقادیر سرمی واسپین و پروتئین واکنش دهنده C در مردان میانسال چاق غیر فعال بوده است.

  مواد و روش ها

  20 مرد چاق کم تحرک با میانگین و انحراف استاندارد سن، درصد چربی بدن، وزن و شاخص توده بدنی به ترتیب 1/2±7/50 سال، 80/1±10/31%، 22/5±53/93 کیلوگرم، 22/1±88/30 کیلوگرم بر مترمربع انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه فعالیت ورزشی ترکیبی (تعداد=10نفر) و کنترل (تعداد=10نفر) تقسیم بندی شدند. برنامه تمرین شامل ترکیبی از دو برنامه تمرینی استقامتی (به مدت زمان 10-34 دقیقه و با شدت 50-75% حداکثر ضربان قلب) و مقاومتی (شامل 1-2 دوره با 10-12 تکرار با شدت 50-75% یک تکرار بیشینه) بود که به مدت 12 هفته و هر هفته سه جلسه با حداقل 48 ساعت استراحت بین جلسات اجرا شد. مرحله اول خونگیری قبل از پروتکل تمرینی و پس از 12 ساعت ناشتایی و مرحله دوم خونگیری 48 ساعت پس از خاتمه تمرینات اجرا شد.

  یافته ها

  در گروه ورزشی نسبت به کروه کنترل، وزن، شاخص توده بدن، درصد چربی به ترتیب 2/4، 7/4، 6/7% و نیز مقاومت انسولینی 1/7% کاهش یافت (05/0>P). سطوح سرمی واسپین در گروه ورزشی  نیز پس از 12 هفته تمرین کاهش یافت (05/0>P). بین تغییرات واسپین با شاخص های آنتروپومتریکی، مقاومت انسولینی و پروتئین واکنش دهنده رابطه معنی داری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که همزمان با کاهش وزن و مقاومت به انسولین، سطح واسپین  بدنبال ورزش ترکیبی کاهش یافت.

  کلیدواژگان: واسپین، تمرین ترکیبی، چاقی، مردان میانسال، CRP، مقاومت انسولینی
|
 • Mojtaba Rajabpour*, Mohammad Narimani, Nilofar Mikaeili, Nader Hajloo Pages 203-208
  Introduction

  A lot of research has been done on the effectiveness of mindfulness-based therapies in the treatment of addiction and the reduction of its long-term challenges. Correspondingly, this study was done with the aim of systematically reviewing and meta-analyzing the studies conducted in Iran on the effectiveness of mindfulness-based treatments on addiction relapse prevention.

  Materials and Methods

  Accordingly, all articles performed in the country and published in creditable domestic or international journals were collected by searching the Sid, Magiran, Google scholar, Science direct, Web of Science and Pubmed databases. Search was conducted both in Farsi and English. After searching, screening, assessing the quality of research papers and applying inclusion and exclusion criteria, data was analyzed by utilizing Pooled RD extracted from results and Metan command.

  Results

  Out of the 503 original articles, five articles had meta-analysis criteria. The meta-analysis performed on these studies indicated the significant effectiveness of this treatment on addiction relapse prevention.

  Conclusion

  Regarding the effectiveness of mindfulness-based therapies, policy-makers and therapists need to pay more attention to the treatment of addiction using this therapeutic method.

  Keywords: Meta-Analysis, Mindfulness, Addiction, Substance-Related Disorders
 • Neda Heidari*, Hajar Abbasi, Saeed Namaki, Seyed Mahmoud Hashemi Pages 209-219

  Inflammatory bowel disease(IBD) is caused by genetic, environmental, microbial and immune factors. IBD has two primary forms: Ulcerative colitis and Crohn´s disease. The incidence of IBD has significantly increased over the last few decades. Given that patients have poor response to drug treatments or are resistant to drug therapies, new therapies are needed for gastrointestinal inflammatory disease treatments. Most types of cells including mesenchymal stem cells produce extracellular vesicles, which play a vital role in cell-to-cell communication. Extracellular vesicles, depending on their contents, can stimulate or suppress immune responses. In recent years, stem cells derived extracellular vesicles have been used as agents for autoimmune and inflammatory disease treatments. In these studies, stem cells-derived extracellular vesicles have been shown to improve inflammatory conditions. in this review, we summarize the therapeutic uses of extracellular vesicles in regulating immune responses in inflammatory bowel disease

  Keywords: Inflammatory Bowel Disease, Extracellular Vesicles, Mesenchymal Stem Cell, Exosome
 • Meysam Zare, Amir Shojaei, Seyyed Javad Mirnajarizadeh* Pages 220-227

  Epilepsy is the most common neurological disease with no definitive method in treatment. Notably, the main way to treat and control epileptic seizures is drug therapy. However, about 20-30% of patients with epilepsy are drug resistant and require other therapeutic manners. Deep brain stimulation is a new therapeutic strategy for these patients. Conspicuously, there are no clear answers for basic questions such as which brain area is a suitable target for stimulation, which pattern of stimulation exerts the best therapeutic effects and what is the probable mechanism of anticonvulsant effect of deep brain stimulation? Using laboratory models of epilepsy and seizure, it has been shown that low frequency electrical stimulation (LFS) is an effective pattern of deep brain stimulation to reduce the seizure severity. The mechanisms involved in LFS anticonvulsant effects are not completely determined. In this article, we reviewed the previous studies on the anticonvulsant effects of LFS and the possible mechanisms involved in it, as well as LFS-induced changes in the neuronal activities.

  Keywords: Epilepsy, Deep brain stimulation, Low frequency stimulation, Anticonvulsant effect
 • Mahdi Roozbeh*, Seyed Mohammad Malekjafarian, Monireh Manavi, Malihe Sadat Malekjafarian Pages 228-236
  Introduction

  Estimation of age has an important role in legal medicine, endocrine diseases and clinical dentistry. Correspondingly, evaluation of dental development stages is more valuable than tooth erosion. In this research, the modeling of calendar age has been done using new and rich statistical methods. Considerably, it can be considering as a practicable method in medical science that is a combination of some new statistical methods.

  Materials and Methods

  Among the methods used to determine age, the most commonly used method in the world is the modern modified Demirjian’s method based on the calcification of the permanent tooth in panoramic radiography. The study population is consisted of 87 patients who referred to Khatam-ol-Anbia Clinic of Yazd in a simple randomized method during the 12 months of the 2014-2015 year. Using the estimated age of third molar tooth and gender variables, we evaluated the calendar age. In the analysis of regression issues and especially the statistical modeling of many data such as economic data, psychology, social sciences, medical sciences, engineering, etc., we faced with the problem of collinearity among the predictor variables and the presence of remote areas in the data set. The least squares error method in estimation of the parameters of regression model was very sensitive to the outliers. Most of the existing methods for estimating the parameters of these models based on the least squares error approach, affected by the outliers, were yielded to inappropriate estimates, unexpected and high error rates. Robust methods were used to overcome the problem of the outlier observations. It is also recommended the ridge regression to fix the multicollinearity problem. Therefore, in this study, the robust ridge regression estimators will be introduced in the modeling of dependent variables that are less sensitive to the outliers.

  Results

  The mean age of the subjects was 17.21 years old, with a gender difference of 67% female and 33% male. Additionally, in the relationship between the estimated age of 4 teeth lower right (LR), lower left (LL), upper right (UR), upper left (UL) with a correlation coefficient were above 70%. Correlation between upper and lower jaw teeth was about 30% and between the left and right teeth was 60%. The reason of using robust ridge regression model in this study is the existence of outlier data and collinearity between independent variables.

  Conclusion

  The necessity of using advanced statistical methods in medical sciences in the recent research is very important. In order to choose the best model, we need to study the data carefully. In this research, the fitted model for prediction of age based on the robust ridge regression method was more efficient with respect to the other methods.

  Keywords: Chronological Age, Collinearity, Demirjian Dental Age, Outlier Data, Robust Regression Analysis, Ridge Estimation, Third molar Tooth
 • Somayeh Mousavi*, Shahnaz Rostami, Hamid Haghani, Leili Borimnejad Pages 237-243
  Introduction

  Weight is the most important growth factor in newborns and perceived self-efficacy is known as an effective factor weigh gaining. The aim of this study was to determine the effect of mother's infant massage on neonatal weight and perceived self-efficacy of mothers with low birth weight infants.

  Materials and Methods

  80 infants were divided into intervention and control groups in this qusiexperimental study in neonatal intensive care unit. 40 low-birth weight infants received massage by their mother for 60 days, 15 minutes a day, and only normal care was taken in the control group. At the end of the study, weight gain and self-efficacy scores were analyzed standard statisctical methods.

  Results

  The results showed that there was a significant difference between the mean weight changes in the intervention group (2120.88± 385.26) and control (1760.88 ± 220.31) at the tenth day of birth and two months (P = 0.001). The results of independent t-test showed a significant increase in self-efficacy scores and its dimensions in the two intervention groups compared to the control group (P<0.001).

  Conclusion

  Low-birth-weight infant massage improves weight gain and promotes perceived self-efficacy in mothers. Due to the low cost of this method, it is suggested to teach massage techniques as one of the essential training during discharge in newborns.

  Keywords: Infant, Low Birth Weight, Massage, Percieved Mothers Self Efficacy
 • Zohreh Shojaei, Mohsen Golparvar*, Asghar Aghaei, Mohammad Reza Bordbar Pages 244-254
  Introduction

  Children with cancer need psychological treatment to increase their quality of life along with medical treatments. Accordingly, the aim of this study was to determine the comparing the effectiveness of cognitive-behavioral art-play therapy group and the cognitive-behavioral story therapy on health related quality of life among children with cancer.

  Materials and Methods

  The research method was semi-experimental, and research design was three groups with two stages (pre-test and post-test design). From statistical population of 8-12 years old children with cancer in Amir Hospital (Shiraz city, Iran) in the Summer of 2018, 36 children were selected and then randomly assigned in two therapeutic groups (each group with 12 cases) and a control group (with 12 cases). Children Health related Quality of Life Scale (KiD-KINDL-Bullinger & Ravens-Sieberer, 1998) was used to measure the dependent variable in the pretest and post-test. The group of cognitive-behavioral art-play therapy and cognitive-behavioral story therapy received 12 sessions of treatment. The data were analyzed using multivariate analysis of covariance.

  Results

  The results showed that there was a significant difference between cognitive-behavioral art-play therapy and cognitive-behavioral story therapy with the control group in health related quality of life (P<0.001) and their components. However, there was no significant difference between cognitive-behavioral art-play therapy and cognitive-behavioral story therapy in increasing the health related quality of life in children with cancer (P>0.05).

  Conclusion

  It is suggested that cognitive-behavioral story therapy and cognitive-behavioral art-play therapy should be used in educational and therapeutic environments to promote the level of health related quality of life for children with cancer.

  Keywords: Quality of Life, Play Therapy, Story Therapy, Art Therapy, Neoplasms, Child
 • Maryam Khankosh, Mostafa Amini Rarani, Mehdi Nosratabadi* Pages 255-262
  Introduction

  Anxiety and aggression among working children during childhood can be considered a predictor of risky behaviors for the rest of the life. One of the educational skills for working children is the ability to cope with the emotions and control anger. This study was aimed to study the effect of anger management training on working children’s anxiety and aggression in Isfahan, Iran.

  Materials and Methods

  A quasi-experimental pretest/post-test design with the control group was conducted on the 60 working children recruited from two centers by convenience sampling method in Isfahan (Iran). The Aggression Questionnaire (Buss & Perry, 1992) and Spence Children’s Anxiety Scale (Spence, 2003) were completed by the participants in pre-test and post-test. The experimental group attended in eight sessions of 60-minute classes.

  Results

  The results revealed that, as far as the group was concerned, there was a significant difference between anxiety and aggression of the participants according to group membership (experimental and control groups) after adjusting the effect of pretest variables (P˂0.001).

  Conclusion

  As a whole, teaching anger control is one of the important factors influencing the aggression and anxiety of working children. As such, it is suggested that various types of educational techniques for control anger can be considered in order to reduce aggression and anxiety in working children.

  Keywords: Anger Management Therapy, Aggression, Anxiety, Work, Child
 • Nemat Sotodeh Asl*, Melika Avazabadian, Raheb Ghorbani, Farhad Malek Pages 263-268
  Introduction

  Assessing the quality of life of patients with chronic complications of diabetes and blood pressure leads to planning and measures to prevent or control complications and improve the quality of life of patients. The aim of this study was to evaluate the quality of life of patients with hypertension and diabetes types

  Materials and Methods

  This descriptive cross-sectional study was performed on 150 subjects of 100 patients (50 type 2 diabetes and 50 hypertension) and 50 healthy individuals from attending patients (lack of diabetes, hypertension and other chronic diseases according to a clinical expert) who had been referred to the clinic at Kosar Hospital (Semnan, Iran) during the first six months of 2017. The data collection tool was a personal characteristics and disease list and a quality of life questionnaire (SF-36).

  Results

  There were no significant differences in age group, marital status, education and place of residence. The groups were significantly different in terms of overall quality of life score (p=0.013) and in physical dimensions (p=0.001) and psychological symptoms (p=0.013). So that the overall quality of life score of diabetic patients was less likely to have hypertensive patients (p=0.009). Remarkably, the quality of life of patients with type 2 diabetes was lower in the subscales of physical and psychological symptoms in patients with high blood pressure (P<0.001).

  Conclusion

  Findings showed that the quality of life score of patients with diabetes was lower than the patients with hypertension, especially in physical and psychological symptoms. Therefore, planning to improve the quality of life of patients with diabetes is necessary.

  Keywords: Chronic Diseases, Quality of Life, Type 2 Diabetes, Hypertension
 • Mehdi Salehi Zeinabadi, Seyed Habib O Illah Hashemian, Raheb Ghorbani, Foad Tosan, Fateme Ghaneei, Nazila Ameli* Pages 269-274
  Introduction

  Early dental caries in childhood is one of the most prevalent health problems. This survey was conducted to determine the prevalence of early childhood caries and its contributing socio-economic factors among kindergarten children of Semnen, Iran.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, 1332 children under 6 years from Semnan kindergartens were selected by census and examined for dental caries using WHO criteria. Variables including age, gender, educational level and occupation of parents and the level of kindergarten were recorded in a checklist. Additionally, the number of decayed, filled or extracted teeth was also calculated to represent the dmft score.

  Results

  From 1332 studied children, 61.1% had early childhood caries (ECC). Variables including age (OR= 2.21 and 95%CI: 1.90-2.56, p<0.001)) and maternal career (p= 0.002) showed significant relationship with ECC. Moreover, the incidence of ECC was 2.33 and 2.95 times greater among children with housewife mothers and mothers having non-medical jobs, respectively than that of children with mothers having medical jobs.

  Conclusion

  The results indicated a high prevalence of early childhood caries among Semnan children. Therefore, particular emphasis should be placed on educational and interventional programs, especially for mothers of children specifically at preschool age regarding their health care procedures and diet.

  Keywords: Dental Caries, Child, Social Class, Dental Care for Children
 • Rasool Gharaee*, Nahid Saghi, Malihe Nasiri, Ahmad Jafari Kheyrabadi Pages 275-281
  Introduction

  Patients with heart disease suffer from sleep disorders due to the disease process. Aromatherapy is one of the ways to treat sleep disorders. The aim of this study was to compare the effect of aromatherapy with orange and citrus aurantium on sleep quality in patients with acute coronary syndrome.

  Materials and Methods

  This clinical trial study was performed on 120 patients admitted to selected hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences (Tehran, Iran) in 2019. The samples were randomly divided into four groups of aromatherapy with Orange extract, Citrus aurantium extract, Orange - Citrus aurantium extract and the control. The control group received only routine care. Data collection tools included St. Mary's Hospital Sleep Quality Questionnaire and demographic profile form.

  Results

  The mean sleep time in the Citrus aurantium group (6.5 ± 0.3 hours), the orange group (8 ± 0.7 hours) and the Orange-Citrus aurantium group (8 ± 0.8 hours) was significantly higher than the control group (5.4 ± 0.4 hours) (p=0.000). The mean score of sleep quality in the orange, Citrus aurantium and Orange-Citrus aurantium groups was significantly better than the control group (p=0.0008). The sleep quality score in the combined aromatherapy group was significantly higher than each group alone (P<0.05). No significant differences were found in the sleep quality between Orange and Citrus aurantium groups.

  Conclusion

  Aromatherapy with the combined Orange and Citrus aurantium extracts and each extract alone has a positive effect on sleep quality and can be used as a complementary measure in nursing care.

  Keywords: Aromatherapy, Sleep, Sleep Hygiene, Acute Coronary Syndrome, Citrus
 • Maryam Hojjati Shargh, Atefeh Aminian, Far*, Majid Mirmohammadkhani Pages 282-290
  Introduction

  The available data indicate that there is a relationship between proprioception deficit and low back pain. For this reason, proprioception exercises are usually part of the rehabilitation protocols for these patients. Previous studies revealed that whole body vibration (WBV) can improve muscle performance and proprioception. The aim of this study was to investigate effect of WBV on trunk proprioception in non-specific chronic low back pain (NSCLBP).

  Materials and Methods

  In this randomized clinical trial study, 50 patients with NSCLBP were enrolled. They were randomly assigned to the WBV and control groups. Correspondingly, patients in the experimental group received WBV with frequency 20Hz and acceleration 3-17 g for 360 second in 6 repetitions, and patients in the control group were placed on device at the same position and time, with no vibration. Trunk repositioning error in 30%,60% maximal flexion of lumbar region and in neutral position was measured with Dual Digital inclinometer, before intervention and immediately after 20 minutes.

  Results

  By matching the original effect of measurement conditions (p<0.001) and its interactive effect with group (p = 0.008), there was a significant difference between two groups immediately after the intervention (p=0.027).

  Conclusion

  WBV with low frequency can improve trunk proprioception in individual with non-specific chronic low back pain. So, it can be introduced as a novel physical therapy intervention for these patients.

  Keywords: Chronic Low Back Pain, Proprioception, Repositioning Error, Whole Body Vibration
 • Samaneh Khodaparast, Mohammad Ali Soleimani, Nasim Bahrami*, Maryam Mafi, Hoorieh Shaigan Pages 291-300
  Introduction

  Pregnancy and childbirth is one of the most important events in women's life, which can have significant effects on women's lives. Among these complications, gestational diabetes can be associated with physical and psychological consequences. Understanding the understanding of the disease has a predictive value in improving the health behaviors of patients. The purpose of this study was to investigate the effect of self-regulation theory based educational intervention on perceived stress in women with gestational diabetes.

  Materials and Methods

  This study was a randomized controlled clinical trial. Samples were selected from women with gestational diabetes in the prenatal ward of Alzahra hospital in Rasht (March 2018 to September 2018). Demographic characteristics and perceived stress questionnaires were completed in both groups. In the intervention group, the educational intervention was based on perception of the disease individually in 3 sessions daily. After the intervention and 4 weeks after the intervention, the perceived stress questionnaire was completed in both groups again.

  Results

  Before intervention, there was no significant difference between demographic characteristics and perceived stress in the two groups (p=0.65). Immediately after the intervention (p<0.001) and one month after the intervention, the perceived stress scores of the experimental group (18.5±3.24) compared to the control group (23.20±7.87) were significantly decreased (p<0.002).

  Conclusion

  The results of the present study showed that self-regulation model based educational intervention can decrease the perceived stress of women with gestational diabetes. Therefore, this intervention is recommended as a useful, easy and low cost method for women with gestational diabetes to reduce stress in them.

  Keywords: Gestational Diabetes, Psychological Stress, Self-Regulation Model, Psychological Models
 • Fatemeh Derakhshandeh, Zahra Melhoseini, Roya Mohammadi, Alaleh Rashidi Nezhad, Fariba Mohammadi, Fatemeh Khanlar, Marziyeh Poorjavad* Pages 301-310
  Introduction

  Decision making about surgery in patients with submucous cleft palate (SMCP) is usually postponed until speech assessment is applicable. Therefore, these patients spend more years with disorders associated with cleft. This study was aimed to investigate and compare the prevalence of different communication disorders in patients with unrepaired SMCP at different ages, since this information can help to provide therapeutic services in multidisciplinary teams.

  Materials and Methods

  Clinical records of patients over3 years of age with unrepaired SMCP who were visited in the Isfahan Cleft care team between the years 2005-2015, were reviewed. Percentage of patients demonstrating language disorder, compensatory misarticulation and hypernasality was calculated in three age groups (3-7,7-16, and over than16 years).

  Results

  The majority of the 61 studied patients were preschool children and 37.8% of them suffered from obvious language deficits. 73.8% of the patients required speech therapy services due to compensatory misarticulation. The prevalence of compensatory misarticulation was significantly different between the group one and two (p=0.008). 37.7% of patients demonstrated moderate/severe hypernasality and so required instrumental assessments.

  Conclusion

  Considering the high prevalence of language deficits in the studied preschool children, there is an essential need for proper management of probable ear problems and more accurate evaluations of language in this group. The high prevalence of compensatory misarticulation in all studied age groups indicated these patients’ need for coherent speech therapy and psychological services because of the effects on the psychosocial development, also assessments of educational abilities and providing educational support. At least one third of these patients required instrumental assessments and probably surgeries.

  Keywords: Cleft Palate, Communication Disorders, Patient Care Team
 • Behzad Nazemroaya*, Azim Honarmand, Marzieh Bab Hadi Ashar Pages 311-316
  Introduction

  Electroconvulsive therapy (ECT) is used to treat generalized seizures in psychiatric diseases. The aim of this study was to evaluate the effect of adding dexmedetomidine to ketamine on heart rate and blood pressure changes in in psychiatric patients undergoing electroconvulsive therapy (ECT)

  Materials and Methods

  In this randomized, double-blind randomized clinical trial, taken place at the Alzahra Subspecialty Medical Center (Isfahan, Iran) between 2018- 2019. Fifty patients who were candidate for undergoing ECT entered the study and were divided into two groups namely A and B. The group A received a package containing 0.5 mg/kg succinylcholine and 1.5 mg/kg ketamine plus 0.1 mg/kg dexmedetomidine, and the group B received a medicine package containing 0.5 mg/kg succinylcholine and 1.5 mg/kg ketamine plus normal saline. The hemodynamic variables and side effects of the two drug classes were evaluated and compared to each other.

  Results

  The durations of spontaneous respiratory recovery from seizure termination, end seizure to complete consciousness and recovery in the group A was significantly lower than the group B (P<0.001). However, the mean of systolic blood pressure and mean arterial blood pressure after the end of seizure was significantly less in the group A than the group B, but the mean of SPO2 in the fifth minute in the group B was significantly lower than the group A. However, the frequency of nausea and muscle pain in the group B was significantly higher than the group A.

  Conclusion

  The addition of dexmedetomidine to ketamine in the candidate patients for ECT can shorten the duration of seizure, recovery time, respiratory depression, and also reduce complications such as nausea, muscle pain and oxygen depletion.

  Keywords: Electroconvulsive Therapy, Dexmedetomidine, Ketamine, Hemodynamic
 • Javad Shahpouri, Saeideh Karami, Davood Mohammadi, Mohsen Mollamohammadi, Abolfazl Mohammadbeigi* Pages 317-324
  Introduction

  Phenylketonuria is a disorder due to deficiency of the phenylalanine hydroxylase enzyme. Delay or untreatement would cause impacts on motor-cognitive and individual-social skills. This study aimed to investigate the effect of a controlled diet program on behavioral-emotional disorders in patients with phenylketonuria.

  Materials and Methods

  In a quasi-experimental study, 60 patients with phenylketonuria referred to Hazrate Masoumeh Hospital in Qom (the seventh largest city in Iran) were studied. The data were collected using parents' strengths and difficulties questionnaire (SDQ) to assess the status of behavioral-emotional disorders in patients by one of parents. Data were collected before and after - a three-months controlled diet- intervention.

  Results

  The mean of phenylalanine in the patients was 12.81 ± 5.89 mg/dl before intervention and was decreased to 11.88 ± 6.8 mg/dl after intervention and this difference was statistically significant (p=0.018). The most significant effect of intervention was on increase of prosocial behaviors equal to 45%, reduction of conduct problems 38.3%, reduction of hyperactivity-attention deficit problems by 35%, decrease of emotional symptoms by 35% (p<0.001).  The mean score of the questionnaire and its sub-scales including emotional symptoms, conduct and hyperactivity problems decreased significantly after intervention (p<0.001), and prosocial behaviors showed a significant increase (p<0.001).

  Conclusion

  A three-months regular and controlled nutritional intervention showed a positive effect on behavioral-emotional disorders in patients with phenylketonuria. The diet intervention reduces patients' problems in sub-scales of emotional symptoms, behavioral, and hyperactivity problems and promote the prosocial behaviors.

  Keywords: Mental disorders, Phenylketonurias, Nutrition Therapy, Child
 • Rokhsareh Abshenas*, Tayebe Artimani, Iraj Amiri, Siamak Shahidi, Rezvan Najafi, Sara Soleimani Asl Pages 325-333
  Introduction

  Preconditioning of mesenchymal stem cells (MSCs) is a promising strategy to enhance the therapeutic properties of transplanted MSCs. In this study, we investigated the synergistic effects of treadmill exercise and dimethyloxalylglycine (DMOG)-preconditioned stem cells in an Alzheimer’s disease (AD) model.

  Materials and Methods

  DMOG- treated MSCs were intravenously transplanted in the AD model and the rats went on treadmill exercise for one month. Thusly, expression of bax, bcl-2, Nrf2, and NQO1 genes were assessed using real- time PCR.

  Results

  Transplantation of DMOG-treated cells had greater effects on increasing Nrf-2 and NQ1 expression and reducing apoptosis compared to non- treated cells. Ultimately, treadmill exercises for one month along with the transplantation of DMOG- treated cells showed the highest neuroprotective effect.

  Conclusion

  It seems that the transplantation of DMOG-treated cells beside exercise may have protective effects in the AD model via an increase in antioxidant capacity and a decrease in apoptosis.

  Keywords: Exercise, Amyloid, Mesenchymal Stem cells, Oxalylglycine, Antioxidant, Apoptosis
 • Monireh Naderi Tehrani, Azhdar Heydari, Saeedeh Nasrollahi, Zahra Esmaili, Gholamali Hamidi* Pages 334-340
  Introduction

  Damage to the central and peripheral nervous system causes neuropathic pain. Caffeine is a plant alkaloid and non-selective antagonist of A1, A2a and A2b adenosine receptors. It is reported that caffeine increases the threshold of pain. In this study, the effect of acute caffeine on behavioral responses of neuropathic pain was investigated.

  Materials and Methods

  The present study was conducted on 56 adult male Wistar rats in the weight range of 220-250 g. Neuropathic pain was induced by chronic constriction injury (CCI(. Animals were randomly divided into 7 groups (n = 8): Control, Sham, CCI, CCI + Saline, and CCI + Caffeine (10, 50 and 100 mg/kg). Thermal hyperalgesia, mechanical and thermal allodynia has been done on days 4 ,7, 14, 21, 28 after CCI.

  Results

  Neuropathic rats desmostrated increased pain thresholds. Notably, caffeine at a dose of 10 mg/kg significantly increased the thermal allodynia., but at doses of 50 and 100 mg/kg, it significantly decreased the thermal hyperalgesia and mechanical allodynia.

  Conclusion

  Our findings indicated that the effects of caffeine on pain responses are dose-dependent. Probably the inhibition of adenosine A1 receptors by caffeine increases pain responses, while the inhibition of A2a and A2b adenosine receptors is associated with protective effect of caffeine against pain responses.

  Keywords: Neuropathic pain, Hyperalgesia, Allodynia, Caffeine, Wistar Rats
 • Maryam Ahmadzadeh, Farzaneh Farshdari, Leila Nematollahi, Shayan Maleknia, Elham Mohit* Pages 341-350
  Introduction

  ELISA is a sensitive, specific, reproducible and fast method to quantify the biological activity of antibodies. Trastuzumab is a humanized monoclonal antibody against HER2 receptors which prevents the initiation of downstream signaling pathway. Trastuzumab can be used as a positive control in the ELISA experiments for anti-HER2 antibodies. Additionaly, insufficient washing and blocking can be the cause of background in the ELISA experiment that is necessary to be optimized. As we do not want to waste antigen, it is also important to determine the last dilution of antigen that can give good titration curve for trastuzumab. The aim of this study was to optimize ELISA method for trastuzumab biosimilar (AryoTrust™, Aryogen pharmed).

  Materials and Methods

  In this study, different variables including the number of washing cycle, the blocking agent and antigen concentration in HER2-based ELISA and the type of HER2 negative cell line and the blocking agent in cell-based ELISA were studied.

  Results

  It was demonstrated that 5 times washing between different steps of HER2-based ELISA causes significant lower non-specific background as compared to 3 times washing. Moreover, the nonspecific binding was significantly lower in the presence of % 5 skim milk as blocking agent as compared to BSA %1 or BSA %3. In addition, the lowest HER2 concentration which gives good titration curve for trastuzumab was 0.1 μg/ml. In cell-based ELISA experiment, it was demonstrated that the use of MDA-MB-231 as negative HER2 cell line caused significant lower background than MCF-7. Furthermore, BSA 3% was chosen as proper blocking agent.

  Conclusion

  The results of this study can be used for development of HER2 and cell-based ELISA for anti HER2 antibodies and its fragments.

  Keywords: Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Biological Activity, Trastuzumab, Antibodies, Optimization
 • Ameneh Pourrahim Ghouroghchi*, Mehdi Pahlevani Pages 351-358
  Introduction

  The intensity of the strength training at the start for preventing muscle damage, inflammation and intrinsic antioxidant is not well defined. Intrestingly, the purpose of this study was to evaluate the effect of maximal and sub-maximal resistance exercise on muscle damage, inflammation and intrinsic antioxidant in non-athlete men.

  Materials and Methods

  Nineteen young untrained men [(age (years):20.16 ± 1.21 years, height (cm):178.21 ± 1.75, weight(kg): 65.74 ± 1.37] completed 3sets,15 repetitions, resistance exercise with two maximal and submaximal intensities with 3 minutes' intervals. Blood samples were obtained at pre-exercise, immediately, 2h, 24h, 48h and 72h after exercise. Correspondingly, blood samples were analyzed for creatin kinase (CK), total leucocytes and uric acid (UA).

  Results

  CK increased significantly 48h and 72h after both resistance training intensities compared to base values. The increase of this enzyme was significantly higher 72h after maximal intensity resistance training compared to submaximal intensity. Considerably, leuckocyte increased significantly 24h, 48h and 72h after both resistance training intensitis compared to base values, but it was significantly decreased 2h after both intensity resistance training compared to before and immediately after exercise. Uric acid increased significantly 2h, 24h and 72h after high resistance training intensity and 2h, 48h and 72h after submaximal resistance training intensity compared to base values. Whereas it was significantly decreased 48h after maximal intensity compare to submaximal intensity (P<0.05).

  Conclusion

  It is recommended that untrained individuals and trainer start resistance training with submaximal intensity for preventing muscular damage and maintaining health.

  Keywords: Inflammation, Antioxidants, Muscle Damage, Resistance Training, non-athlete Students
 • Freshteh Osmani, Aliakbar Rasekhi, Ebrahim Hajizadeh*, Mohammad Esmaeil Akbari Pages 359-364
  Introduction

  Breast cancer is one of the most common recurrence cancers among women. There are several factors that can affect multiple recurrence of this disease. On the other hand, simultaneous examination of the types of relapses will make the results more accurate. The purpose of this study was to use a joint frailty model to model multiple recurrences of breast cancer patients.

  Materials and Methods

  In this retrospective survival study,342 breast cancer patients whose records were registered at the Shohada Tajrish Hospital Cancer Research Center (Tehran, Iran) were investigated in 2005-2015. Patients were monitored for at least 6 months after diagnosis and their last condition was recorded in this study, the joint frailty survival model was used and data analysis was done in R software version 3.4.1.

  Results

  The 3-year and 5-year survival rates were 0.79 and 0.68 respectively. According to the results of the fitted joint frailty model, it can be said that the risk of multiple recurrence is increased for patients with tumor grade greater than I. Also, tumor size (>20 mm) has a significant effect on the risk of recurrence and the risk of local and metastatic recurrence is more for HER2+ patients.

  Conclusion

  According to the results of this study, the relationship between metastasis and local relapses was high in breast cancer patients, which has great importance in the process of recognizing and treating of this disease. Although in this study, in a large sample of patients, there was a positive correlation between multiple recurrences, but these results should be considered with caution with small number of recurrences.

  Keywords: Breast Neoplasms, Frailty, Statistical Models, Survival Analysis, Recurrence, Neoplasm Metastasis
 • Rahman Soori, Ali Asghar Ravasi, Reza Azarmohammad, Kia Ranjbar, Parisa Pournemati* Pages 365-371
  Introduction

  Vaspin is a new adipokine which is a member of serine protease inhibitor family and might improve insulin sensitivity. The aim of this study was to investigate the effect of concurrent training (aerobic and resistance) on vaspin, and C-reactive protein levels in middle-aged sedentary obese men.

  Materials and Methods

  20 sedentary obese men (age: 50.7 ± 2.1 years, the percent of body fat (BF): 31.10 ± 1.80, weight: 93.53 ± 5.22 kg, BMI: 30.88 ± 1.22 kg/m2) were selected and randomly divided into two groups. Training consisted of a combination of endurance training (10-34 minutes and intensity 50-75% of maximum heart rate) and resistance training (1-2 set with 10-12 repetitions and intensity of 50-75 percent one repetition maximum) for 12 weeks and three sessions per week with 48 hours' rest between sessions. Blood samples were gathered after 12 hours of fasting and 48 hours after the last training program.


  Results

  Vaspin levels decreased significantly in the experimental group. The weight, BMI, and BF decreased 4.2%, 4.7, 7.6%, respectively,  and also insulin resistance decreased 7.1% in the exercise group than the control group. There was no significant relationship between vaspin changes and anthropometric indices, insulin resistance and C-reactive protein.

  Conclusion

  In conclusion, vaspin serum concentration is decreased in parallel with the decline in the weight, and insulin sensitivity following the combined aerobic and resistance exercise

  Keywords: Vaspin, Concurrent Training, Obese, Middle-age Men, CRP, Insulin resistance