فهرست مطالب

مجله عمران و پروژه - پیاپی 7 (آذر 1398)
 • پیاپی 7 (آذر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/05
 • تعداد عناوین: 4
|
 • محمد صحرائی کرم بستی*، حسن دیواندری، بهنام ابوالفتحی صفحات 11-26

   پسماند جامد یکی از معضلات مدیریت شهری است.کل زباله های جامد کره زمین در یکسال اخیر برابر 3/1میلیارد تن بوده که میزان آن هر ساله درحال افزایش است. مدیریت پسماند و استراتژی کاربرد آن یکی از نگرانی های عمده در اکثر کشورهاست. دفن زباله و سوزاندن پسماند دو راهکار اساسی دفع پسماند جامدشهری دردنیاست. سوزاندن زباله های جامد شهری یکی از پرکاربرد ترین روش های دوستدار محیط زیست می باشد که می تواند حجم زباله های خانگی را به طور قابل توجهی حدودا تا 90% کاهش دهد بنابراین در حفظ محیط زیست مهمی را ایفا می کند. محصول این روش خاکستر بادی وخاکستر کف زباله های سوخته شده در تاسیسات زباله سوزی است. در اوایل دهه هفتاد میلادی در ایالات متحده آمریکا گزارش هایی در ارتباط با کاربرد خاکستر زباله های جامد شهری درآسفالت منتشر شد. در دهه 80 میلادی نیز در کشور هلند تعدادی پروژه با محوریت آسفالت حاوی خاکستر کف زباله های جامد شهری انجام شد. هدف از این پژوهش استفاده بهینه از خاکسترکف زباله های جامد شهری و جلوگیری از آسیب های زیست محیطی و گسترش مکان های دفن زباله است. دراین پژوهش مشخصا امکان استفاده از خاکسترهای بادی و خاکسترهای کف زباله سوز به عنوان افزودنی در قیر و بتن آسفالتی و نیز لایه های زیرین روسازی جاده ها مورد بررسی قرارگرفت.

  کلیدواژگان: خاکستر زباله سوز، عملکرد روسازی آسفالتی، دانه بندی باز، آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم، ویسکوزیته
 • قاسم پاچیده*، امین مشتاق صفحات 27-53

  با توجه به رشد روز افزون تقاضا برای استفاده از بتن سبک پژوهش برای بدست آوردن نتیجه های بهینه از بتن سبک امری اجتناب ناپذیر است. بتن پلاستیک بتنی با مقاومت بسیار کمتر از بتن معمولی، شکل پذیری زیاد و نفوذپذیری پایین است.در این مطالعه تاثیر الیاف فولادی،پلی پروپیلن و شیشه در مقاومت کششی، فشاری و درصد جذب آب(دوام) بتن سبک پلاستیک مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور در ابتدا 10 طرح اختلاط مقدماتی که در آنها تمامی مشخصات مصالح ثابت و فقط درصد الیاف تغییر کرده است و یک طرح به عنوان طرح اختلاط مرجع (بتن فاقد الیاف) تدوین گردید.پس از انتخاب طرح شاهد آزمایشهای مقاومت فشاری، کششی ، درصد جذب آب (دوام) در سنین 7روزه و 28روزه روی نمونه ها انجام گرفت. که با توجه به نتایج می توان نتیجه گرفت که الیاف فولادی در افزایش مقاومت فشاری و کششی بتن سبک پلاستیک حاوی الیاف بسیار مفید بوده به طوریکه در بعضی از مراحل آزمایش مقاومت فشاری و کششی بتن را به بیش از 40% افزایش می دهد اما الیاف پلی پروپیلن و شیشه به خاطر خصوصیات فیزیکی و ظاهری که دارند بیشتر در کاهش درصد جذب آب یا افزایش دوام بتن در محیطهای خورنده موثر می باشند البته تاثیر هرچند اندکی در مقاومت فشاری و کششی بتن نیز دارند.

  کلیدواژگان: بتن سبک پلاستیک، بتن الیافی، الیاف فولادی، پلی پروپیلن، شیشه، خصوصیات مکانیکی، دوام
 • حسین شیخ حسنی*، علی علی اوسطی صفحات 54-59

  تحلیل خطرات طبیعی می تواند ابزار مناسبی در تصمیم گیری، برنامه ریزی و اولویت بندی اقدامات مدیریت بحران باشد. در این پژوهش مروری صحیح و تدوینی بر راهکارهای پیشنهادی در حوزه مدیریت بحران با رویکرد پیشگیرانه ارایه می شود.

  کلیدواژگان: مدیریت بحران، تدبیر بحران ها، الگوی برنامه ریزی، مدیریت مخاطرات
 • علی قربانی* صفحات 60-65

  صنعت ساخت به عنوان یکی از صنایعی که دارای ردیف پرداخت در لایحه بودجه کشور است همواره مورد توجه مسئولان کشور بوده است. کمبود منابع مالی و از سوی دیگر تورم در کشور که باعث افزایش قیمت تمام شده طرح های بیمارستانی می شود، باعث افزایش زمان ساخت، غیر اقتصادی شدن طرح و از دست رفتن اعتماد ذینفعان می شود. شناسایی دلایل افزایش زمان ساخت و کنترل تورم می تواند شانس تکمیل طرح های بیمارستانی را افزایش داده و از افزایش هزینه های آن جلوگیری نمود.

  کلیدواژگان: تورم، زمان، هزینه، طرح های بیمارستانی
|
 • Mohammad Sahraei Karambasti *, Hassan Divandari, Behnam Abolfathi Pages 11-26

  Solid waste is one of the problems of urban management. Total solid municipal waste on the Earth in the last year was 1.3 billion tones, increasing every year. Waste management and the strategy of its application is one of the major concerns in most countries. Landfill and waste incineration are two essential solutions for solid waste disposal in the world. Lack of proper land, high cost, multiple strict rules, public opposition to the construction of landfills and environmental pollution are the factors make researchers prefer waste incineration instead of land fill. Municipal solid waste incineration is one of the most environmentally friendly practices can significantly reduce the volume of household waste by up to 90% so it plays an important role in the environment. The products of this method are fly ash and bottom ash of incinerated wastes in incineration plants. In early 1970s reports on the use of municipal solid waste ash in asphalt was issued. In 1980s a number of asphalt centered projects included municipal solid waste ash was done. The purpose of this study is to optimize the use of municipal solid waste ash and prevent environmental damage and expand landfills. In this study, the possibility of using fly ash as an admixture for asphalt bitumen and pavement substrates was investigated and the results showed that it is possible to use fly ash and incinerated bottom ash as substituted materials such as filler or fine particles for asphalt aggregation and has a great impact on improving the physical and chemical properties of asphalt and will also be effective in solving landfill problems.

  Keywords: Incinerator ash, Asphalt pavement performance, Open graded, Indirect tensile resistance
 • Ghasem Pachideh *, Amin Moshtagh Pages 27-53

  Given the growing demand for lightweight concrete research to obtain optimal results from lightweight concrete is inevitable. In this study, the influence of steel fibers, polypropylene and glass on the tensile strength, compressive strength and water absorption (durability) of lightweight concrete is investigated. For this purpose, initially 10 basic mixing schemes in which all the properties of the fixed materials and only the percentage of fibers were changed, and one design as the reference mixing scheme (concrete without fibers) were developed. After selecting the control design, the tests of compressive strength, tensile strength, percentage Water absorption (durability) was performed on the samples at 7 days and 28 days. According to the results, it can be concluded that steel fibers are very useful in increasing the compressive and tensile strength of lightweight plastic containing fiber, which in some stages of testing increases the compressive and tensile strength of concrete by more than 40% but poly fibers Propylene and glass, due to their physical and physical properties, are most effective in reducing the percentage of water absorption or increasing the durability of concrete in corrosive environments, although they have a slight effect on the compressive and tensile strength of concrete.

  Keywords: Lightweight plastic concrete, fiber concrete, Steel Fiber, polypropylene, Glass, Mechanical properties, Durability
 • Hossein Sheikhhassani *, Ali Osati Pages 54-59

  Natural hazard analysis can be a useful tool in deciding, planning and prioritizing crisis management actions. This study provides a correct overview of the proposed strategies in the field of crisis management with a preventive approach.

  Keywords: crisis management, planning model, Risk Management
 • Ali Ghorbani * Pages 60-65

  The construction industry, as one of the industries that has the tier of payment in the state budget bill, has always been the focus of attention of the country's authorities. Lack of financial resources and, on the other hand, inflation in the country, which increases the cost of hospital plans, increases construction time, makes the project economical and loses stakeholder confidence. Identifying the reasons for increasing construction time and controlling inflation can increase the chances of completing hospital plans and avoid increasing costs.

  Keywords: Inflation, time, Cost, hospital plans