فهرست مطالب

 • پیاپی 32 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسن خجسته باقرزاده، سیاوش صلواتیان، محسن فینی زاده بیدگلی* صفحات 7-32

  سپهر رسانه ای به عنوان فضایی متنوع و متکثر از رسانه در حقیقت فضایی رقابتی بین رسانه ها است که هر رسانه سعی می کند از راه های مختلف جایگاه خود را ارتقاء بدهد، این پژوهش بر آن است که ضمن شناسایی جایگاه رسانه ملی به عنوان رسانه جمهوری اسلامی ایران در سپهر رسانه ای کشور، راه های ارتقاء جایگاه رسانه ملی در سپهر رسانه ای کشور با تاکید بر شبکه های تلویزیونی فارسی زبان بررسی کند. در پاسخ به این پرسش، پژوهش پیش رو به صورت کیفی و با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است، داده های پژوهش از طریق مصاحبه عمیق با 13 کارشناس، گردآوری و پس از استخراج و کدگذاری، مقوله بندی شده است. درنهایت، در چهار دسته در قالب، ویژگی های سپهر رسانه ای، جایگاه رسانه ملی در سپهر رسانه ای، رقبای اصلی رسانه ملی و نسبت رسانه ملی به رقبا در سپهر رسانه ای و همچنین راه های ارتقاء جایگاه رسانه ملی در سپهر رسانه ای دسته بندی شد، که حاصل آن پیشنهاد 14 راه برای ارتقاء جایگاه رسانه ملی در سپهر رسانه ای کشور است.

  کلیدواژگان: مدیریت رسانه، سپهر رسانه ای، رسانه ملی، شبکه های ماهواره ای فارسی زبان، مصرف رسانه ای
 • سیدمهدی شریفی*، سعید لشکری، مریم ترابی، سپیده سیروس کبیری صفحات 33-55

  منابع انسانی دانشی مهم ترین قابلیت سازمان در کسب مزیت رقابتی قلمداد می شود و سازمان ها معتقدند کارکنان اساس بهبود کیفیت و بهره وری فرایندهای سازمانی هستند و منابع انسانی در سازمان های رسانه ای اهمیت دوچندانی دارد. این مقاله به بررسی آسیب های نظام حقوق و دستمزد و چگونگی اثرگذاری آن بر عملکرد کارکنان در صنایع خلاق پرداخته است تا موجبات حفظ و نگهداشت کارکنان، به ویژه کارکنان دانشی فراهم شود و تحقیق پیش رو با این هدف در مرکز صداوسیمای فارس انجام شده است. روش تحقیق توصیفی  پیمایشی است که با نمونه گیری تصادفی از بین 601 نفر از کارکنان و با تعداد 234 نمونه انجام شده و پس از جمع آوری و تحلیل داده ها به کمک آزمون ناپارامتری فریدمن به رتبه بندی آسیب ها پرداخته شده است و برای پایایی نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد متغیرهای (عدالت در پرداخت، سطح پرداخت، انگیزش، ارزیابی عملکرد، رابطه سطح پرداخت و تعهد به سازمان، پرداخت براساس عملکرد گروهی و رضایت شغلی) از عواملی است که می تواند آسیب های جدی در نگهداشت کارکنان سازمان رسانه ای ایجاد کند.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، کارکنان دانشی سازمان رسانه ای، صنایع خلاقه، نظام جبران خدمات، صدا و سیمای مرکز فارس
 • احمد سفلایی*، سهیل خالقی، رضا سربخش صفحات 57-78

  شخصیت پردازی در گونه فانتزی تمام خصوصیت های شخصیت پردازی در روایت های رئالیستی را داراست، شخصیت ها در فانتزی همانند دیگر گونه ها دارای پیشینه، محیط اولیه و حتی عناصری مانند وراثت و خصوصیات فیزیکی هستند؛ عواملی که اثری را به سمت فانتزی پیش می برد، لزوما جنبه های فیزیکی شخصیت ها نیست. ذهنیات شخصیت اول یک روایت فانتزی معمولا مهم ترین نقش را در شکل گرفتن شخصیت و حتی فانتزی ایفاء می کند. در داستان های کلاسیک فانتزی مربوط به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم چه در سینما و چه در ادبیات شاهد این هستیم که شخصیت با دغدغه ای از پیش شکل گرفته خود را به ورطه ناشناخته ها سوق می دهد که این امر روان شناختی در قیاس با فانتزی اسطوره ای در قرن های گذشته بسیار متفاوت است. هدف شخصیت در فانتزی مدرن غربی رسیدن به وجود درونی خود است و فانتزی صرفا مانند یک مرشد نقش گذرگاهی میان خیال و واقعیت را برای شخصیت ایفاء می کند تا شخصیت از این گذرگاه عبور کند. حال سوال مطرح شده این است که شخصیت های فانتزی چه تاثیری در روند شکل گیری شخصیت های انیمیشن دارند. این پژوهش با هدف شناخت خصوصیات و چگونگی طراحی شخصیت در دنیای فانتزی و با روش تحقیق مبتنی بر تحلیل روایت صورت پذیرفته است که از این طریق به چگونگی شخصیت پردازی در دو انیمیشن سریالی به نام آریو قهرمان کوچک (محصول کشور ایران) و آن سوی دیوار باغ (محصول کشور امریکا) پرداخته می شود و عناصری که سازنده یک شخصیت است در این دو سریال فانتزی موردبررسی قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: فانتزی، انیمیشن تلویزیونی، شخصیت پردازی، آریو قهرمان کوچک، آن سوی دیوار باغ
 • محمدرضا حسنایی*، معصومه موگویی صفحات 79-108

  یادگیری مهارت های زندگی و چگونگی مقابله با مسائل و رویدادهای مختلف، نقش مهمی در پیشرفت و موفقیت انسان ها برعهده دارد. این توانایی ها که مهارت های هوش هیجانی نام گرفته اند، می توانند در بهبود ارتباطات اجتماعی و کیفیت زندگی افراد نقش بسزایی داشته باشند. امروزه رسانه های جمعی ازجمله تلویزیون، ابزار آموزشی مناسبی در جهت افزایش آگاهی کودکان به حساب می آیند که علاوه بر آموزش های گوناگون، می توانند کودکان را تحت تاثیر اطلاعات و مفاهیم ضمنی خود قرار دهند. در این مقاله تاثیر انیمیشن دورای جست وجوگر از جهت آموزش های غیرمستقیم و نمایش مهارت های هوش هیجانی، مورد مطالعه قرار می گیرند. به همین منظور هشت قسمت از این مجموعه انیمیشنی با تکیه بر نظریه یادگیری مشاهده ای آلبرت بندورا و براساس مولفه های مدل هوش هیجانی بار آن، بررسی و تحلیل می گردد. نتایج مقاله حاکی از آن است که این مجموعه انیمیشنی دربرگیرنده بازنمایی های مختلفی از مولفه های هوش هیجانی است که می تواند در بهبود این مهارت ها در کودکان پیش دبستانی موثر واقع شود. با توجه به سال های طولانی پخش این مجموعه و مخاطبان بسیاری که در سطح جهان دارد، به نظر می رسد که بررسی و مطالعه این انیمیشن ها در بستر هوش هیجانی، می تواند اطلاعات مفیدی را در جهت ساخت مجموعه های موفق مشابه در کشور خودمان به دست دهد.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، انیمیشن های آموزشی، نظریه های یادگیری، آموزش های پنهانی، دورای جستجوگر
 • رضا فرخ نژاد*، تژا میرفخرایی صفحات 109-138
  کودکان یکی از پربیننده ترین و مخاطبان خاص تلویزیون هستند. تلویزیون، به دلیل بهره مندی از جذابیت های تصویری و قدرت همانندسازی، بر برداشت مخاطب کودک از هویت خود، درونی شدن فرهنگ و الگوهای فکری و رفتاری وی تاثیر می گذارد. بنابراین، تنها شبکه تخصصی کودک در ایران انتخاب شد تا قابلیت های هویت سازی آن مطالعه و به این پرسش پاسخ داده شود که برنامه های آن در چه مفصل بندی گفتمانی تولید و پخش می شوند؟ بدین منظور، ابتدا نظام معنایی گفتمان انقلاب اسلامی و کودک مطلوب آن با رویکرد لاکلائو و موفه از بیانات و مکتوبات رهبران انقلاب اسلامی مفصل بندی و در مرحله بعدی نظام معنایی برنامه های تلویزیونی شبکه کودک، در بازه زمانی شش ماهه دوم سال 96، تحلیل گفتمان شد. در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی، «کودک مطلوب» به معنای پرورش یافتن قوای روحی، جسمی و شکوفایی استعدادهای ذاتی وی است و این مهم بدون توجه به دال مرکزی توحید میسر نمی شود. هویت های «کودک مومن»، «ایرانی»، «انقلابی»، «عالم و فلسفه دان»، «اخلاق مدار»، «تندرست» و «جامعه پذیر» هفت هویت کودک مطلوب گفتمان انقلاب اسلامی را تشکیل می دهند. نتایج نشان می دهد که شبکه به اشکال مختلف، آن هویت ها را برساخت کرده است. در مجموع برنامه های تولیدی و تامینی شبکه، هویت «کودک جامعه پذیر»، «کودک عالم و فلسفه دان»، و «کودک مومن»، به ترتیب بیشترین بازنمایی را داشته اند. در برنامه های تولیدی، بیشترین بازنمایی مربوط به «کودک جامعه پذیر» است و بازنمایی هویت «کودک عالم و فلسفه دان» و «کودک مومن» در رتبه های بعدی قرار دارند. لکن برنامه ای که منحصرا «کودک انقلابی»، «کودک ایرانی»، «کودک اخلاق مدار»، و «کودک تندرست» را بازنمایی کند، یافت نشد. در برنامه های خارجی بازنمایی هویت های «کودک جامعه پذیر» و «کودک عالم و فلسفه دان»، بسامد بالایی داشته است. در برنامه های تامینی داخلی نیز بیشتر هویت «کودک جامعه پذیر»، «کودک مومن»، «کودک اخلاق مدار» بازنمایی شده است. کلیپ های پخش شده هم به ترتیب هویت های «کودک عالم و فلسفه دان»، «کودک مومن»، «کودک جامعه پذیر» و «کودک ایرانی» را بازنمایی کرده اند.
  کلیدواژگان: تلویزیون، کودک، شبکه کودک سیما، هویت کودکی، گفتمان انقلاب اسلامی
 • راه کارهای نقش آفرینی شبکه سبلان در توسعه اقتصادی استان اردبیل
  علی اکبر رزمجو*، ابراهیم فتحی، محمد هندی صفحات 139-162

  این پژوهش، با هدف بررسی راهکارهای نقش آفرینی شبکه استانی سبلان در توسعه اقتصادی استان اردبیل صورت گرفت. این پژوهش به روش کیفی با ابزار مصاحبه عمیق به جمع آوری داده ها پرداخته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارشناسان اقتصادی، توسعه ای، رسانه ای در استان اردبیل بودند که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و بعد از 18 مصاحبه محقق به اشباع داده رسید و با کدگذاری داده های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. راهکارهای نقش آفرینی رسانه مورد نظر در توسعه استان اردبیل در مقولات به دست آمده مورد بررسی و تحلیل واقع گردید. مقولات مربوط به راهکارها و اقدامات عملی شبکه سبلان از منظر پاسخگویان عبارت بودند از؛ بازشناسی و بازتعریف دوباره از رسانه و کارکردهای آن، جذب و تقویت بدنه کارشناسی برنامه سازی، استفاده از تجارب موفق سایر شبکه ها، نگاه علمی استراتژیک به برنامه سازی، طرح عمیق مشکلات استان در برنامه سازی ها، اطلاع رسانی و خبررسانی اقتصاد محور، جلوگیری از نفوذ نهادها و صاحبان نفوذ، گفتمان سازی نقد عملکرد مدیران، استقلال مالی از بدنه حاکمیت، راه اندازی اتاق فکر اقتصادی در رسانه، طرح دغدغه های متولیان توسعه، برنامه سازی توسعه محور، مخاطب سنجی درست، شناخت پتانسیل ها و ظرفیت های اقتصادی استان اردبیل، استفاده از قالب های متنوع برنامه سازی، گفتمان سازی توسعه.

  کلیدواژگان: تلویزیون، شبکه تلویزیونی سبلان، توسعه اقتصادی، استان اردبیل
 • احسان مرزبان، احد رضایان قیه باشی*، امید جهانشاهی صفحات 163-189
  آینده، برآیند و حاصل بر همکنش مولفه های بسیار زیاد در سیستمی پیچیده و پویاست. گام نخست برای شناسایی تصاویر آینده، شناخت سیستم مورد مطالعه است. منظور از شناخت سیستم مورد مطالعه، مشخص کردن مولفه های اثرگذار و اثرپذیر در سیستم و تعیین وزن و جایگاه احتمالی هر مولفه در ساخت واقعیت های بدیل آینده است. در این پژوهش 86 مولفه اثرگذار از طریق مرور منابع و مصاحبه با صاحب نظران استخراج شد. سپس با رجوع به پنل خبرگی، 34 مولفه مهم تر (دارای اثرگذاری بیشتر بر آینده های صنعت سرگرمی در بستر سیمای جمهوری اسلامی ایران) شناسایی شد؛ پس از آن در یک فرایند دلفی دومرحله ای 16 عامل کلیدی (دارای بیشترین اهمیت و عدم قطعیت در خصوص موضوع پژوهش) احصاء گردید و سرانجام ضمن تحلیل تاثیرات متقابل میان عوامل، 6 نیروی پیشران سازنده بدیل های احتمالی آینده این صنعت در بستر سیمای جمهوری اسلامی ایران از طریق اجماع خبرگان، تعیین شد. این پیشران ها عبارتند از: «رقابت و تنوع رسانه ای»، «سطح رفاه اقتصادی مردم (مخاطبان)»، «توسعه فناوری های همگرا و تعاملی»، «توان تامین مالی سیمای ملی»، «روند توسعه صنعت سرگرمی در ایران و جهان» و «فرهنگ سیاسی حاکم بر کشور». همچنین، نقشه اثرگذاری و اثرپذیری مولفه های کلیدی و نیز شدت ارتباطات میان آنها با بهره گیری از نرم افزار میک مک تحلیل و بازشکافی شده است.
  کلیدواژگان: سرگرمی، رسانه، سیمای جمهوری اسلامی ایران، پیشران، آینده پژوهی
 • سیدرضا نقیب السادات، انسیه فرهمندزاد* صفحات 191-219

  امروزه مصرف ، در حوزه بسیار وسیعی به نام سبک زندگی مورد مطالعه قرار می گیرد. بعضی از صاحب نظران و متفکرانی که در زمینه مصرف نظریه پردازی کرده اند، مصرف را در شکل کلی تر، یعنی سبک زندگی در نظر گرفته اند . این پژوهش با هدف شناخت شیوه و نحوه انعکاس مصرف در تبلیغات سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. از این رو مفهوم مصرف در این پژوهش مبتنی بر سبک زندگی است و در ادامه از الگوی تقسیم بندی کولین کمپل مبنی بر مصرف مدرن و مصرف سنتی و در نهایت از سلسله مراتب نیازهای مازلو به عنوان چارچوب نظری استفاده کردیم. سوال اساسی در این پژوهش این است که تبلیغات بازرگانی در تلویزیون، بیشتر چه نوع مصرفی را نشان می دهد و به دنبال آن، چه سبک زندگی ای را ترویج می کند؟ این پژوهش برای پاسخ به این سوال از روش تحلیل محتوا و روش نمونه گیری تلفیقی با دو تکنیک چند مرحله ای و سهمیه ای استفاده کرده است. نمونه ها از شبکه های اول و دوم سیما و در سال های دهه 90  انتخاب شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد مصرف به نمایش درآمده در اغلب پیام های بازرگانی، مبتنی بر نیازهای ثانویه و شیوه زندگی رایج، سبک زندگی مدرن بوده است.

  کلیدواژگان: مصرف، سبک زندگی، تبلیغات بازرگانی، شبکه اول و دوم سیما
 • احمدعلی سجادی صدر، مرتضی افشاری*، مهدی پوررضائیان صفحات 221-247

  گرچه ظهور پیرنگ های مبتنی بر تکرار به دهه پنجاه در سینما باز می گردد، اما نامی که امروزه با آن شناخته می شوند در دهه اول قرن حاضر توسط دیوید بردول پیشنهاد شده است: «پیرنگ انشعابی»، «دیوید بردول» روایتی را که در آن یک شخصیت در موقعیتی واحد دست به انتخاب های مختلف زده و با سرنوشت های متفاوتی روبه رو می شود و روایت، نتایج حاصله از آن «انتخاب» را به نمایش می گذارد پیرنگ «انشعابی» می نامد. این نوع از پلات انواع و اشکال گوناگونی را دارا است. این مقاله تلاش می کند تا با بهره گیری از روش «تحلیل روایت»، ضمن معرفی انواع پیرنگ های انشعابی و خصوصیات هر یک، نشان دهد که چنین پیرنگی نیز در قرآن وجود دارد گرچه پیرنگ انشعابی بکار رفته در قرآن کارکردی متفاوت از قرینه سینمایی خود یافته است. اگر در سینما این پیرنگ بکار گرفته می شود تا نشان دهد که شخصیت اصلی با چه امکانات و احتمالاتی روبه رو است در قرآن این پیرنگ جنبه ها، ابعاد و ساحت های مختلف یک موضوع و شخصیت را به تصویر می کشد.

  کلیدواژگان: پیرنگ انشعابی، تکرار، قرآن، قصه حضرت موسی (ع)، زاویه دید، روایت سینمایی
 • ثریا هاشمی، سیدعلی رحمان زاده*، نوروز هاشم زهی صفحات 249-278

  با توجه به استفاده زیاد سالمندان از تلویزیون و افزایش جمعیت سالمندی در کشور، تلویزیون با ساخت و ارائه برنامه هایی با محتوا و ساختار مناسب می تواند جامعه را برای داشتن سالمندی موفق و فعال آماده سازد. این پژوهش با هدف دستیابی به راهبردهایی مناسب در رسانه ملی برای سالمندی موفق و فعال انجام شده است. گردآوری اطلاعات با مصاحبه عمیق به روش نمونه گیری گلوله برفی است. نمونه آماری منتخب، 36 تن از خبرگان، مشتمل بر مدیران رسانه ملی، استادان دانشگاه، پژوهشگران و کارشناسان و برنامه سازان رسانه ای و سالمندی و  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مدل سوات است. پژوهشگر با تجزیه و تحلیل یافته ها و با مقایسه نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی)، تهدیدها و فرصت ها (عوامل خارجی)، به نتایجی دست یافت که با انجام و رعایت این نکات می توان راهکارهای موثری در جهت اعمال راهبردهایی برای سالمندی موفق و فعال در رسانه ملی ارائه کرد. مهم ترین نتایج عبارت اند از: لزوم آسیب شناسی جامع در برنامه های سالمندی تلویزیون،  لزوم بازنگری در اهداف و ساختارهای برنامه های سالمندی تلویزیون، لزوم تشکیل شورای راهبردی سلامت و احیاء آن برای تهیه و تولید برنامه های خاص سالمندان و اجرای استراتژی های موثر، لزوم بازنگری در ساختار نیروی انسانی شبکه های سیما، لزوم بهسازی در سیستم های فناورانه و فنی سیما، لزوم تشکیل کمیته های پژوهشی، تهیه محتوا و تهیه و تولید برنامه در زمینه سالمندی موفق و فعال، بررسی و تدوین محتوا برای سالمندان در شبکه های سیما، تعامل با سازمان ها و نهاهای دولتی و غیردولتی و جذب مشارکت کننده.

  کلیدواژگان: سالمندی موفق، سالمندی فعال، راهبرد، تلویزیون، سیمای جمهوری اسلامی ایران
|
 • Hasan Khojasteh Bagherzadeh, Siavash Salavatian, Mohsen Fi BIDGOLI * Pages 7-32

  In a various and pluralistic space, national media is, in fact, competing with other available ones each of which tries to enhance its standing using different ways. This study focuses on identifying the State national media as true Iran ‘s TV network and tries to find different ways to higher it’s standing in comparison with other Persian- language TV networks emphasizing the Persian language. This study is a qualitative one using qualitative content analysis to respond the mentioned query. In-depth interviews have been carried out with 13 experts the resulting data of which have been gathered, encoded and categorized. Later on, they were grouped into four categories in terms of their media features as following: - The role of national media in media sphere. - The main competitors of national media. - National media standing against competitors in media sphere. - Ways to enhance the national media standing in media sphere according to the recommended fourteen ways.

  Keywords: Media Management, Media Sphere, the national media, Persian-language satellite channels
 • Mahdi Sharifee *, Saeed Lashkari, Maryam Torabi, Sepideh Sirus Kabiri Pages 33-55

  Undoubtedly, the contemporary era, is the organizations era, and custodians of these organizations are human beings. Human resource knowledge workers as the most important competitive advantages as well as the ability of the organization are considered the most important intangible asset. Organizations believe that staff should be the basis for improving the quality and efficiency of all processes of organizations. In this paper, the impact on performance, attitude and behavior of employees of Creative Industries to benefit from the salary and pathology were examined to thereby maintain and retain employees, especially knowledge workers of media is  provided. This research aims to pathology staff payroll system of the Persian Broadcasting Media Center is done. The research method is descriptive survey after collecting and analyzing data to help Friedman test rating of damages has been paid. The results showed that the variables (equity payment, payment level, motivation, performance evaluation, pay and level of commitment to the organization, pay based on job performance and satisfaction) factors affecting the retention of employees of Creative Industries have been.

  Keywords: compensation system, knowledge workers, Media Organizations, Creative industries, Pathology
 • Ahmad Soflaei *, Soheil Khaleghi, Reza Sarbakhsh Pages 57-78

  Characterization in fantasy has all the characteristics of characterization in realistic narratives; characters in fantasy, like other species, have backgrounds, primary environments, and even elements such as inheritance and physical properties, but factors that drive a work towards fantasy are not necessarily aspects of fantasy.  In fantasy animations, the world is seen through another window, and the good and evil battles and personality struggles to reach the goal or recover the original tranquility pass through such a filter, the most prominent being its close connection with the age of development and the formation of the teenager's identity. If we compare modern fantasy stories with mythical stories, we can point to the choice of character to achieve the goal. The character of modern western fantasy aims to reach its inner facets, and fantasy merely serves as a crossroads between fantasy and reality. Fantasy is here as a master who teaches the dark and bright aspects of life to the character and the character as Peter Pan or Alice in The wonderland had to pass through this passage. Animation has the most interraction with fantasy. The purpose of this study was to identify the characteristics and character design of the fantasy world using narrative-based research method to characterize the two internal serial animations (Ario the Little Hero) and the external (beyond the wall of the garden). And the elements that make up a character are dealt with in these two fantasy TV series.

  Keywords: Fantasy, TV Animation, Personalization, Little Hero Ario, Beyond the Garden Wall
 • MohammadReza Hosnaei *, Masumeh Mogoie Pages 79-108

  Learning life skills and how to deal with different issues and events plays an important role in the progress and success of human beings. These abilities, called emotional intelligence skills, can play an important and great role in improving social communication and quality of life. Today, mass media, including television, are a good educational tool for raising children's awareness that, in addition to training, children can be influenced by their implicit information and concepts. Emotional intelligence means one's self-awareness of emotions and the ability to control these emotions and feelings in oneself and others. In general, a person with high emotional intelligence, while having a proper knowledge of his emotions and feelings, can take the handle of these emotions and take appropriate actions subsequently. In this paper, the impact of Duraya's search engine animation for indirect learning and the display of emotional intelligence skills is studied. For this purpose, eight parts of this animation series, based on the observational learning theory of Albert Bandura, based on the Bar-on`s components of the emotional intelligence model, are analyzed. The results of this article suggest that this animation series includes various representations of emotional intelligence components that can be effective in improving these skills in pre-school children. Considering the proliferation of this collection and the many audiences around the globe, it seems that studying these animations in the context of emotional intelligence can provide useful information for building successful collections in our own country

  Keywords: Emotional intelligence, Educational Animations, Learning Theories, Hidden Educations, Dora the explorer
 • Reza Farrokhnejad *, Teja Mirfakhraei Pages 109-138
  Children are the most visited and specific TV audience. The television, due to the benefit of video attractiveness and the power of replication, influences the perceptions of the child's audience from his identity, the inner workings of culture, and its thought and behavior patterns. So the only child-specialized network in Iran was chosen to identify its identification capabilities and to answer the question.For this purpose, first, the semantic system of Islamic revolution discourse and its favorable child with the approach of Lavkau and ofan of the statements and the Islamic Revolution leaders were detailed and at the next stage of the semantic system of child network television programs, in the second six-month period of 96, the discourse analysis was discussed. In the idea of Islamic revolution leaders, "desirable child" means the development of mental faculties. Overall, the "Children of the Community", "Child of the World and Philosophy", and "child of the Believer" have had the most representations, respectively. In production programs, the most representations of the "Community child" and represent the identity of the "Child of the World and philosophy" and "child believing" in subsequent ranks. But a program that
  Keywords: TV, kids, kids channel, child identity, islamic revolotion discourse
 • Methods For The Role of Sabalan Channel in Economic Development of Ardabil Province.
  AliAkbar Razmjoo *, EBRAHIM FATHI, Mohammad Hendi Pages 139-162

  This paper studied the active strategies in Sabalan Province Channel in economic development of Ardebil Province. This research used qualitative method to collect data using interviews. The statistical community is the all economist, developmental and media professionals who live in Ardabil and was selected by targeted sampling. The data was saturated after interviews and they were analysed by coding the data. In This research Purpose, task, role and function, advantages, obstacles and strategies of Sabalan Channel role play in the development of Ardebil province were reviewed and analysed.The Categories, which related to strategies and practical solution in view of respondents included as follow: re-identifying and redefying the media and its performance, enforcing the expertised programming, using previous successful experiences, making scientific-strategic views to programming, determining province’s problems in programming, informing and economic based news, preventing the penetration of public offices and institutions, critical discussion about managers’ performance, financial independency, establishing economic think tank in media, development based programms and correct audiences assessment , development discourse.

  Keywords: Television, Economic Development, Ardabil Province, Sabalan Channel
 • Ehsan Marzban, Ahad Rezayan *, Omid Jahanshahi Pages 163-189
  The future, the outcome, and the result of interacting are many key factors in a complex and dynamic system. The first step in identifying future images is to know the system being studied. The purpose of the study is to identify the effective and effective components of the system and determine the weight and probable position of each component in making alternate realities of the future. In this research, 86 effective key factors were extracted through reviewing the sources and interviewing experts. Then, referring to the Expert Panel, 34 more important key factors (having a greater impact on the future of the entertainment industry in the National TV) were identified; then, in a two-step Delphi process, sixteen key factors (with the highest significance and uncertainty about the research topic) were counted. Finally, while analyzing the interactions between the agents, 6 of the potential drivers of the future of this industry were determined through the consensus of experts on the national television platform. These include "media competition and diversity," the economic well-being of the people (the audience), the development of converging and interactive technologies, the ability to finance national television, the development of the entertainment industry in Iran and the world, and the " The political culture of the country ". Also, the impact and effectiveness of the key components as well as the severity of the communication between them, using the micro-macro software has been analyzed and analyzed. Keyword Entertainment drivers, Media, Islamic Republic of Iran national TV, Futures Studies.
  Keywords: Entertainment drivers, Media, Islamic Republic of Iran national TV, Futures Studies
 • Reza Naghibosadat, Ensieh Farahmandzad * Pages 191-219

  The aim of this research is understanding the way and how the reflection consumption in content of Islamic republic T.V. advertising.today consumption is studied in a very vast territory called lifestyle. Some of intellectuals and experts studying consumption that is lifestyle information generally giving their views in consumption field. For this reason we put consumption meaning in this research on the basis of lifestyle, then using by Colin compel division based on modern and traditional consumption and at most, Mazlo needs hierarchy as theorical framework. The basic question in this research is what kind of more consumption in T.V. advertising is shown? And in continued what kinds of lifestyle advertising promote? In this research, answering to this question is Content Analysis and combinational sampling by using to Quota and multi stages techniques. samples are chosen from two pandemic and full viewers T.V. channels that is the T.V. channel 1 and 2 . Presented consumption in often advertising message are based on second needs and widespread lifestyle in advertising is a modern lifestyle.

  Keywords: advertising, Consumption, Life style, Channel 1, 2
 • AhmadAli Sajjadi Sadr, Morteza Afshari *, Mehdi Pourrezaian Pages 221-247

  Although the emergence of iterative structures in the cinema returns to the eighties, but the name that is known today, In the first decade of this century has been suggested by David Bordwell: “Forking-path plot”. This type of plot shows a character in a single position making different choices - or faces different chances - and the narrative presents the results of that choice. Forking-path narrative has different types and forms.This article tries to take advantage of using "narrative analysis" to introduce the types and characteristics of each forking-path structures, and show that such a structure exists in the Quran. Forking-path structure used in the Qur'an has a different function than its cinematic counterpart. If this structure is used in cinema to show that the main character is faced with both opportunities and possibilities, in the Qur'an, the structure shows aspects, dimensions and different aspects of a subject and character.

  Keywords: forking-path structure, iteration, Qur'an, Story of Moses, point of veiw, cinematic narrative
 • Soraya Hashemi, Ali Rahmanzadeh *, Nowroz Hashemzehi Pages 249-278

  Considering the high usage of TV by old people and the growing aging crowd in the country, through producing programs with suitable content and structure may prepare the society for having a successful and active aging. The main goal of the research to achieve the suitable strategies in national media for successful and active aging. Data gathering is done in-depth interviews through snowball sampling. Statistical sample was 36 person selected from experts from national media management, professors, researchers, expert and planners of media and aging. The analysis system is SWOT model. The researcher with analysis of findings and comparing the strength and weakness points (internal factors), the opportunities and challenges (external factors) obtained the results .The most important

  results

  the necessity of reconsidering the goals and structures of aging programs, the necessity of organizing guidelines council to produce special programs for old people and performance of effective strategies, the necessity for reconsidering human resource structures in TV channels, the necessity of improving technological and technical systems in TV, the necessity of organizing research committee, interaction with governmental and non-governmental organizations and foundations and demanding for participants.

  Keywords: successful aging, active aging, strategy, TV, IRIB