فهرست مطالب

پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه - سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار 1399)
 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/24
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عبدالله معصومی* صفحات 13-31

  ابوالحسن علی بن حسین مسعودی (م 346 ه. ق) در نیمه‌ی دوم قرن سوم در بابل زاده شد و پس از سکنی گزیدن در بغداد علوم مختلف را در آن جا فراگرفت. اطلاعات روشنی در مورد زندگی و نشو و نمای او در منابع ارایه نشده است و سرگذشت وی را بیش تر مرهون دو کتاب باقیمانده وی «مروج الذهب و معادن الجوهر» و «التنبیه و الاشراف»هستیم که در آن منابع به شرح مشاهدات، مسافرت‌ها، وضع سیاسی و اجتماعی و... مناطق مختلف دنیای آن روز پرداخته است. «مروج الذهب و معادن الجوهر» یکی از تالیفات قابل‌ توجه در زمینه تاریخ عمومی در قرن چهارم ه.ق است که به دلیل توجه ویژه به منابع دست ‌اول، مشاهده و معاینه و سنجش درستی اخبار جایگاه ممتازی در میان تواریخ عمومی اسلامی دارد. روش تاریخ‌نگاری مسعودی در این کتاب مورد توجه ابن خلدون مورخ قرن هشتم ه.ق و برخی از مستشرقان قرارگرفته است و تحسین آن ها را به واسطه در پیش گرفتن این شیوه در قرن چهارم هجری در پی داشته است. این مقاله بر آن است تا با بررسی کتاب «مروج الذهب و معادن الجوهر» ضمن اشاره به موضوع و منابع آن، به شیوه تاریخ نگاری مسعودی در این کتاب بپردازد.

  کلیدواژگان: مروج الذهب، معادن الجوهر، مسعودی، تاریخ نگاری
 • مسلم نظری سرحانی* صفحات 33-49

  جریان نفاق و منافقین، دارای ویژگی های بسیار مخرب و دردسرساز برای رهبران و جامعه اسلامی می باشند. از جمله این ویژگی ها: بی اعتنایی منافقان به دستورات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در راستای ارتقاء جامعه اسلامی، بهانه گیری منافقان برای شرکت نکردن در غزوات و جنگ هایی که بقای جامعه در گرو آن است، تبلیغات سوء و ترویج شایعات جهت ایجاد ترس رعب و دل سرد کردن جامعه، تمسخر مسلمانان فقیر و تهیدستی که تنها به خاطر رضای خدا انفاق می کنند، تاسیس مراکزی برای طرح ریزی نقشه های فتنه انگیزی و به هم زننده آرامش جامعه اسلامی و در نهایت و پس از اینکه قادر به اجرای برنامه های خود نشدند، تصمیم بر آن می گیرند که رهبر جامعه اسلامی را حذف فیزیکی کنند. که در متن مقاله به طور مفصل به این ویژگی ها می پردازیم.

  کلیدواژگان: نفاق، جریان نفاق، غزوه تبوک، حجه الوداع، منافقین
 • مهدی جعفرزاده*، علی جعفرزاده، سید محمد شفیعی صفحات 51-71

  انقلاب اسلامی بدون معیت با ولی جامعه و همراهی و استقامت در اطاعت از او با تباهی و نابودی روبرو خواهد شد. این همراهی و استقامت، زمینه نصرت و همراهی الهی را فراهم خواهد کرد. این تحقیق با هدف تبیین مهم ترین خطری که معیت با امام جامعه را تهدید می کند و راهکارهای مقابله با آن از منظر آیات و روایات با تاکید بر اندیشه دفاعی مقام معظم رهبری تدوین شده است. این مقاله در مقام گردآوری به روش اسنادی کتابخانه ای و در مقام داوری به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است. از این تحقیق به دست آمد «سوء ظن به خدا و ولی خدا» مهم ترین خطری است که معیت با امام را تهدید می کند و باید از جامعه اسلامی در مقابل این خطر دفاع کرد. مصادیق این دفاع در اندیشه دفاعی مقام معظم رهبری عبارتند از: از بین بردن زمینه های تمایل به نفاق، تقویت ایمان به خدا، تقویت اعتماد به خدا و نصرت الهی، دمیدن روح امید به خدا در میان جامعه اسلامی، جهاد و برخورد قاطع با منافقان سازمان یافته و متلاشی ساختن تشکیلات و مراکز فرماندهی آنان.

  کلیدواژگان: سوءظن به خدا، نفاق، ولایت، معیت با امام، مقام معظم رهبری
 • سجاد پناهی* صفحات 73-87

  تقکر بنیاد گرایی در عراق به سبب سبغه شیعه گری، بیانگرنوعی خاص از فعالیت های اسلامی در جامعه عراقی بوده،این تفکر شیعه (55درصدی) علیه رژیم بعثی، متکی بر اقلیت (20 درصدی عرب سنی) به حساب می آید. در طلیعه مبارزاتی نهضت امام خمینی (رحمت الله علیه) ،سال (1342ش) و تبعید ایشان به عراق از یک سو،ونبوغ شخصیت فقهی شهید سید محمد باقر صدردر حوزه نجف اشرف از سوی دیگر؛وی را برآن داشت که احساس مسیولیت نموده ونسبت به جریانات فکری وسیاسی جهان اسلام،به ویژه جامعه عراقی بی توجه نباشد. لذا این سوال مطرح است که شهید سید محمدباقر صدر چه قرایتی ازجریان شناسی وجریان سیاسی داشتند؟ این پژوهش با استفاده از روش توصیفی وتحلیلی به این پرسش پاسخ خواهد داد.

  کلیدواژگان: نوگرایی، تفکرالحادی، التقاط، تفکرتکفیری وهابی، سیدمحمد باقر صدر
 • عبدالرضا قهرمانی* صفحات 89-115

  حفاظت از خبرنگاران و جلوگیری از زیان وارده به آن ها همواره به عنوان یک مسیله ی مهم مدنظر جوامع حقوقی بین الملل و دولت ها می باشد. قوانین بین المللی از جمله پروتکل ها و کنوانسیون های مرتبط با موضوع مخاصمات مسلحانه ی دولت ها چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، همواره حقوق قانونی و بشردوستانه ی افراد را مدنظر قرار داده اند؛ هم چنین مواد کمیسیون حقوق بین الملل، تعهدات بین المللی مرتبط با تمامیت جسمانی یا تمامیت معنوی افراد و مسیولیت متقابل در قبال آن را مورد اشاره قرار داده اند. هم چنین حقوق مربوط به گزارشگران در مناطق جنگ زده در صحنه ی مخاصمات و پوشش رسانه ای و تهیه ی گزارش درخلال درگیری های مسلحانه موردنظر است. با امعان نظر به موارد مذکور، این مقاله درصدد بررسی و تحلیل حول محور این پرسش است که در صورت وارد شدن خسارت به خبرنگاران در خلال مخاصمات داخلی دولت ها که به صورت مسلحانه پیش آمده است، چه آثار و مسیولیت هایی را از دیدگاه حقوق بین المللی برای آن دولت ها پیش رو خواهد داشت؟ یافته های تحقیق حاضر بیانگر این مطلب است که ورود خسارت به خبرنگاران در خلال مخاصمات داخلی برخلاف موازین حقوق بین المللی است و دولت ها می بایستی نسبت به جبران خسارت ناشی از ضرر و جلوگیری از آن اقدام نمایند.

  کلیدواژگان: مسیولیت دولت، حقوق بین الملل، خبرنگاران، مخاصمات مسلحانه، رسانه
 • حمید ملکی، غلامرضا آذری*، داوود صفایی صفحات 117-133

  سینمای واقع گرایانه که موج نوی سینمای ایران است 1340 به وجود آمد که بی شباهت به موج نو سینمای فرانسه نبود. فیلم کلوز آب عباس کیارستمی نمونه ای از این مکتب می باشد. فیلم کلوزآپ، به بحران اخلاقی که در جامعه وجود دارد اشاره می کند، بحرانی فارغ از نوع طبقه فرهنگی، اقتصادی و...کارگردان در این فیلم، فروپاشی اخلاقی را چون بیماری مسری می داند که برای مبتلا نشدن به آن هشدار می دهد. هدف از این پژوهش تحلیل سکانس های فیلم کلوز آب با استفاده از الگوی همنشینی و جانشینی می باشد. در این پژوهش جهت تحلیل فیلم از تحلیل همنشینی و تحلیل جانشینی استفاده شد. در سطح تحلیل همنشینی فیلم های مورد مطالعه، کارکرد هر سکانس بررسی می شود. سکانس ها در کنار یکدیگر زنجیره ای از رویدادها را شکل می دهند. ولی تحلیل جانشینی به معنای جستجوی الگوی پنهان تقابل نهفته در متن و سازنده معناست. پژوهش حاضر کل داستان فیلم کلوزآپ به کارگردانی عباس کیارستمی را به عنوان جامعه آماری مورد تحلیل قرار می دهد. حجم نمونه به صورت کمی نخواهد بود و روایت فیلم با در نظر گرفتن گفتگوها در قالب پلان ها و سکانس ها مد نظر است.

  کلیدواژگان: سینما، موج نو، الگوی همنشینی و جانشینی، فیلم کلوز آپ، عباس کیارستمی
|
 • Abdollah Masoumi* Pages 13-31

  Abu al-Hasan Ali ibn Husayn Mas'udi (d. 346 AH) He was born in Babylon in the second half of the third century and studied various sciences there after settling in Baghdad. There is no clear information about his life, and appearance in the sources, and we owe his story more to his two remaining books, " Muruj al-zahab wa Ma‟adin Al-jawhar" " and "Al-Tanbih wa I-Ishraf", in which the sources are described as observations, travels, Political and social issues and ... different regions of the world have dealt with that day. " Muruj al-zahab wa Ma‟adin Al-jawhar " is one of the remarkable works in the field of public history in the fourth century AH, which has a special place among Islamic public histories due to its special attention to first-hand sources, observation and examination and accurate assessment of news. In this book, Massoudi's method of historiography has been considered by Ibn Khaldun, who dates back to the 8th century AH, and some Orientalists, and has been admired for adopting this method in the fourth century AH.This article intends to study the book " Muruj al-zahab wa Ma‟adin Al-jawhar " while referring to its subject and sources in the way of Masoudi's historiography in this book.

  Keywords: Muruj al-zahab, Ma‟adin Al-jawhar, Masoudi, Historiography
 • Moslem Nazari Farhani* Pages 33-49

  The current demand of hypocrisy and hypocrites have very destructive and troublesome characteristics for Islamic leaders and society. Among these features: the disregard of the hypocrites for the orders of the Prophet of Islam (PBUH) in order to promote the Islamic society, the excuse of the hypocrites not to participate in the campaigns and wars on which the survival of the society depends, the misinformation and the promotion of rumors to create fear of terror. Cooling the society, mocking the poor and needy Muslims who spend only for the sake of God, establishing centers to plan seditionist and disturbing plans for the peace of the Islamic society, and finally, after they were unable to carry out their plans. They decide to physically remove the leader of the Islamic community. In the text of the article, we will discuss these features in detail.

  Keywords: The meanings of hypocrisy, the origin of the current of hypocrisy, the Tabuk, the Hodja al-Wada conflicts, the characteristics, names of the hypocrites
 • Mehdi Jafarzadeh*, Ali Jafarzadeh, Seyed Mohammad Shafiee Pages 51-71

  The Islamic Revolution will face destruction and annihilation without any consideration for the guardian of the society and for accompanying and persevering in obedience to him. This companionship and endurance will provide the ground for victory and divine companionship. This article has been compiled with the aim of explaining the most important danger that threatens the relationship with the Imam of the society and the strategies to deal with it from the perspective of verses and hadiths with emphasis on the defense thought of the Supreme Leader. This research has been done as a documentary-library collection and as a descriptive-analytical method. The study found that "suspicion of God and God's guardian" is the most important threat to the Imam's life, and that Islamic society must be protected from this danger. Examples of this defense in the Supreme Leader's defense thought are: eliminating the grounds for hypocrisy, strengthening faith in God, strengthening trust in God and divine victory, blowing the spirit of hope in God among Islamic society, jihad and decisive action against the hypocrites. Organize and dismantle their organizations and command centers.

  Keywords: Suspicion of God, Hypocrisy, Wilayah, Companionship with Imam, Supreme Leader
 • Sajad Panahi* Pages 73-87

  Fundamentalist thinking in Iraq, due to its Shiite background, reflects a particular type of Islamic activity in Iraqi society, and this Shiite (55%) thinking against the Ba'athist regime relies on a minority (20% Sunni Arab). In the wake of Imam Khomeini's campaigns (may God bless him and grant him peace) movement, the year (1342) and his exile to Iraq on the one hand, and the development of the jurisprudential personality of Martyr Seyyed Mohammad Baqir Sadr in Najaf Ashraf, on the other hand, made him feel responsible and accountable. The intellectual and political currents of the Islamic world, especially the Iraqi society, should not be neglected. This research will answer this question using descriptive and analytical methods.

  Keywords: modernism, atheistic thinking, eclecticism, Wahhabi takfirist thinking
 • Abdolreza Ghahramani* Pages 89-115

  Protecting Media Reporters and preventing harm to them is always an important issue for the international legal community and governments. International law, including protocols and conventions on the subject of armed conflict between states, both in peacetime and in wartime, has always considered the legal and humanitarian rights of individuals; Internationally related to the physical or spiritual integrity of individuals and the reciprocal responsibility for it have been mentioned. Reporters' rights in war-torn areas are also covered in the media coverage of the conflict and the preparation of reports of armed conflict. Considering the above, this article seeks to examine and analyze the question of what effects and responsibilities from the perspective of journalists in the event of damage to journalists during the internal conflicts of the armed states. Will international law precede those governments? The findings of the present study indicate that the infliction of damages to journalists during internal conflicts is contrary to the norms of international law, and governments must take action to compensate and prevent damages.

  Keywords: Government Responsibility, International Law, Reporters, Armed Conflict, Media
 • Hamid Maleki, GholamReza Azari*, Davood Safaie Pages 117-133

  Realist cinema, which is the new wave of Iranian cinema, was created in 1340, which was not unlike the new wave of French cinema. Abbas Kiarostami's close-up film is an example of this school. Close-up film refers to the moral crisis in the society, the crisis regardless of the type of cultural, economic class, etc. The director in this film considers moral collapse as a contagious disease that warns against not getting it. The purpose of this study is to analyze the sequences of Close-up film using the pattern of companionship and succession. In this study, companion analysis and succession analysis were used to analyze the film. At the level of companion analysis of the studied films, the function of each sequence is examined. The sequences together form a chain of events. But succession analysis means the search for a hidden pattern of contrast between the text and the constructor of meaning. The present study analyzes the entire story of Close-Up Film, directed by Abbas Kiarostami, as a statistical population. The sample size will not be small and the narration of the film is considered by considering the conversations in the form of plans and sequences.

  Keywords: companion, succession pattern, close-up film, Abbas Kiarostami