فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 18، بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فاطمه ژیان صفحه 5

  خطبه فدکیه، سخنرانی حضرت زهرا سلام الله علیها است که در زمان کوتاهی پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و هم زمان با غصب فدک بیان شد؛ این خطبه یکی از مهم ترین دلایل و مدارک حقانیت اهل بیت علیهم السلام در مسئله جانشینی پیامبرصلی الله علیه و آله و بیانگر انحراف های جامعه اسلامی پس از رحلت ایشان است؛ گروهی انتساب این خطبه به حضرت زهرا سلام الله علیها را مورد تشکیک و انکار قرار داده و آن را ساخته و پرداخته شیعیان دانسته اند؛ در این پژوهش با روشی تحلیلی-توصیفی تلاش شده خطبه فدکیه با مبانی موردپذیرش شیعه و سنی سنجیده شود؛ بررسی و تحلیل جوانب گوناگون این روایت نشانگر اعتبار این خطبه از جهات متعدد است؛ این روایت افزون بر نقل در منابع معتبری مانند کتب اربعه شیعه، در تعداد قابل توجهی از منابع کهن روایی- تاریخی اهل سنت نیز، بازگو شده و دارای طرق متعدد و معتبر است؛ تحلیل محتوایی این روایت که به روش برون متنی صورت گرفته بیانگر تناسب متن و مضمون این خطبه با شواهد تاریخی و روایی شیعه و سنی است.

  کلیدواژگان: اعتبارسنجی روایات، خطبه فدکیه، حضرت فاطمه
 • محمد صادق بخشی جویباری صفحه 35

  گذر زمان و مشکلات پدید آمده در کتابت و استنساخ نگاشته های حدیثی آسیب هایی را دامن گیر اسناد روایات کرده است. ارسال و افتادگی و حذف واسطه در زنجیره سند، ازجمله آن است. این نوشتار می کوشد تا با تکیه بر سندهای روایات کتب اربعه شیوه های شناخت ارسال خفی، چرایی و نشانه های آن در سند روایات کتب اربعه را کشف، تحلیل و بررسی نماید، سوال اساسی اینکه چه عوامل یا نشانه هایی سبب ارسال خفی در سند روایات شده است؟ چه شیوه و راهکاری برای برون رفت معضل مربوط به ارسال در سندهای روایات وجود دارد؟ برای رسیدن به این هدف، روش هایی مانند طبقه شناسی و مقایسه اسناد همگون، تخریج سند و متن حدیث در دیگر مصادر روایی، اختلاف نسخه ها و دیگر قراین اجتهادی با نمونه هایی از آن در سندهای روایات کتب اربعه بررسی و در بخش دوم به چرایی و نشانه های ارسال خفی مانند؛ تصحیف در سند، قلب در نام راوی یا راویان در سند، همنامی برخی راویان در سند روایات کتب اربعه پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: ارسال خفی، ارسال، تصحیف، تخریج، طبقه شناسی
 • امید مفید بجنوردی صفحه 61

  پس ‏از عمومی شدن نهضت کتابت حدیث در جامعه شیعه، کتاب‏ های حدیثی فراوانی توسط اصحاب ایمه علیهم السلام تدوین یافت. از دیرباز چگونگی انتقال این نگاشته‏ ها به صاحبان کتب اربعه، یکی از چالش‏ های مهم حدیث‏ پژوهان بوده است. در این نوشتار پس از معرفی اجمالی محمد بن مسلم و کتاب وی، انتقال روایات آن به کلینی موردبررسی قرارگرفته است. باتوجه‏ به طرق کلینی در کتاب الکافی و نیز داده ‏های فهرستی، این احتمال که کتاب محمد بن مسلم به‏ صورت مستقل به قرن چهارم و پنجم منتقل نشده باشد، تقویت می ‏شود؛ اما روایات کتاب محمد بن مسلم در منابع واسطه ‏ای همچون کتاب حریزبن عبدالله سجستانی منعکس‏ شده و به نسل‏ های پسین انتقال یافته است.

  کلیدواژگان: محمد بن مسلم، کلینی، کتاب‏شناسی، سند، کتاب محمد بن مسلم
 • حامد شریفی نسب صفحه 97

  بر اساس روایاتی که با اسناد مختلف در منابع اسلامی به ویژه جوامع روایی اهل سنت نقل شده، زنان به عنوان اکثریت اهل جهنم معرفی شده اند؛ این مضمون در منابع معتبر اهل سنت همچون صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، جامع ترمذی و... با طرق مختلف گزارش شده است. در جوامع حدیثی شیعه نیز هرچند همین مضمون از طریق اهل بیت علیهم السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده، اما در برخی روایات دیگر، اهل بیت علیهم السلام این مطلب را انکار کرده اند. این پژوهش با بررسی سندی و متنی روایات موجود، به ارزیابی صحت صدور این روایات و کشف مقصود اصلی آن ها پرداخته و نتیجه می دهد مضمون این روایات در برخی نقل های اهل سنت، نقل به معنا است که به نقل نادرست مضمون روایت منجر شده است؛ آنچه در روایات اهل بیت علیهم السلام مورد انکار قرارگرفته نیز تنها همین نقل اشتباه است، اما اصل روایت که در طرق دیگر اهل سنت و همچنین در روایت اهل بیت علیهم السلام گزارش شده و شواهدی در متن روایات نیز آن را تایید می کند، آن است که این روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در خطاب به عده ای از زنان که اکثرا نسبت به همسرانشان ناسپاس بودند، صادر شده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تنها اکثر آن زنان را مخاطب قرار داده اهل جهنم معرفی کرده اند.

  کلیدواژگان: اکثر النساء، اهل النار، جهنم، قضیه خارجیه، اعتبارسنجی
 • مجتبی پورموسی*، جمال الدین حیدری فطرت صفحه 129

  ابراهیم بن هاشم قمی، از راویان فعال شیعی است که نبود شناخت کافی نسبت به شخصیت فردی و علمی وی سبب ایجاد چالش هایی درباره محدوده زندگی و طبقه روایی او شده است. بحث پیرامون طبقه روایی ابراهیم، از دیرباز و از زمان تدوین منابع رجالی پیشین شیعه و حتی جوامع اولیه حدیثی، همواره موردتوجه اندیشمندان بوده است؛ ولی به دلایلی مانند اجمال متون رجالی، جامع نبودن پژوهش های پیشین و پنهان ماندن برخی قراین موثر در حل مسیله، این موضوع همچنان قابل بحث بوده و بازپژوهی مفصل تر و دقیق تری را می طلبد. این نوشتار، پس از بررسی و بیان محدوده زمانی زندگی و فعالیت های علمی ایشان، به واکاوی اصلی ترین چالش های طبقه شناختی وی می پردازد که عبارت است از: امکان روایت از امام رضا و امام جواد علیهما السلام و نیز شاگردی وی نزد یونس بن عبدالرحمن و حماد بن عثمان. با بررسی قراین تاریخی، رجالی و سندی، نبود روایت مستقیم ابراهیم از امام رضا علیه السلام، یونس بن عبدالرحمن و حماد بن عثمان حاصل می شود؛ ولی می توان شرفیابی وی به محضر امام جواد علیه السلام در جوانی و در برهه ای کوتاه و گزارش چند روایت از آن حضرت را به اثبات رساند.

  کلیدواژگان: ابراهیم بن هاشم، امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام، یونس بن عبدالرحمن، حماد بن عثمان، طبقه روایی، روایت مستقیم
 • سیما البوغبیش*، مینا شمخی صفحه 171

  واژه «فتنه» و مشتقات آن در آیات فراوانی از قرآن کریم تکرار شده و گاه بر مصادیق گوناگون تطبیق شده اند؛ برخی روایات نیز به توضیح و تفصیل این آیات پرداخته اند؛ برخی احادیث مفسر آیات فتن اشاره به اتفاقات عصر ظهور حضرت مهدی عج دارند که شناخت آن ها راه نجات از گمراهی و تشخیص حق از باطل در آن عصر است. در این نوشتار با جستجوی مصادیق آیات فتنه در روایات، مفهوم آن به روشنی بیان شده و با حوادث عصر ظهور تطبیق داده می شود؛ امتحان و ابتلاء، شرک، فریب دادن و... از مصادیق بیان شده برای فتنه هستند؛ همچنین گروهی از روایات پذیرش ولایت خلیفه خدا به‏ ویژه ولایت امام عصر عج را فتنه مهمی معرفی می کند؛ فتنه تصور ایجاد دین جدید نیز از مصادیق مهم فتنه در عصر ظهور خواهد بود که تشکیک و یا رد پذیرش ولایت حضرت امام مهدی عج را درپی دارد.

  کلیدواژگان: فتن، فتنه عصر ظهور، علایم ظهور
 • مهدی غلامعلی صفحه 193

  موفقیت پژوهش های حدیثی شیعه در مواجهه با برخی از مفاهیم و اصطلاحات مشترک بین فریقین شیعه و سنی زمانی رخ می دهد که طرفین از آخرین پژوهش ها و نقاش های یکدیگر آگاه باشند؛ برای نیل به این مهم در این مقاله با چهار اثر از نویسندگان عامه که در عربستان و کویت در دهه اخیر علیه حدیث امامیه نوشته شده آشنا می شویم. نخستین اثر در سال جاری با عنوان «عقاید الشیعه و حقایقهم المغیبه» چاپ شده است و احتمالا به زودی به عنوان کتاب مرجع در بردارنده نقد مجموع باورهای شیعی در مراکز علمی عامه شهره خواهد شد. اثر دوم بانام «برایه ایمه آل البیت من عقیده الاثنی عشریه فی الامامه و الصحابه» در دانشگاه ام القری نگاشته شده و می کوشد شیعه را مخالف دستورات اهل بیت معرفی کند و عملکرد و اندیشه اهل بیت را همسو با سلفی ها می داند. اثر سوم کتاب «اهل البیت بین المدرستین» است، نویسنده مفهوم اهل بیت را در شیعه و سنی بحث کرده و شیعیان را متهم می کند که این مفهوم را به درستی درک نکرده اند. اثر چهارم نیز کتاب «عقاید الرافضه ورد علماء الشافعیه علیها» است، مولف سودانی وی در سعودی سعی کرده تمام باورهای کلی و جزیی شیعه را در کتاب خویش ارایه و نظر عالمان شافعی را از سده های نخست هجری تا سده سیزدهم در رد اعتقادات شیعه بیان کند. از انتشار کتاب اول و چهارم تنها چند ماه گذشته است.

  کلیدواژگان: کتب انتقادی عامه، عقاید الشیعه، برایه ایمه آل البیت، اهل البیت بین المدرستین، عقاید الرافضه، رد علماء الشافعیه، نقد حدیث امامیه، حمود نایف الدبوس، محمد آل عجلان، محمد بن سالم الخضر، عبد المجید علی المحسی
|
 • Fatemeh Zhian Page 5

  The sermon of Fadak, is Hazrat Zahra’s (PBUH) speech which was given little after death of the prophet Muhammad (PBUH) and at the time of seizing of Fadak by the caliphs of the time. It is one of the most important evidences of rightfulness of Ahl al Bayt for succession of prophet (PBUH) and it shows the deviation of the Muslim community. Some refused the content of this sermon and tried to make doubt in relation of this sermon to Hazrat Zahra (PBUH) and claimed it is a figment of the Shia. This research, by an analytical-descriptive method tries to measure sermon of Fadak with the accepted principles of Shia and Sunni studies. Analyzing different aspect of this sermon shows authenticity of the sermon from different angles. The sermon of Fadak is cited in reliable sources of Shia including “The Four Books” and also is quoted in some ancient narrative-historical books of Sunnis. The content analysis of this narrative, which has done by non-text based analysis, shows that the text and content of this sermon are in same line with the historical and narrative evidences of Shia and Sunnis.

  Keywords: Validity of narrations, Sermon of Fadak, (Hazrat Zahra (PBUH, Fadak
 • Mohammad sadeg Bakhshi Page 35

  Passing of time and problems in writings and copying of hadith's writings caused damages for documents of narrations. Transmitting, dropping and omitting of intermediary in the chain of documents are among them. This writing tries with emphasizing on documents of narrations of The Four Books, to discover, study and analyze recognizing methods of hidden transmission, reason and evidences of them in narrations of The Four Books. The basic question is what factors or evidences led to hidden transmission in documents of narrations? Which methods and approaches are there for dealing with the dilemma of transmission in documents of narrations? For achieving this goal, we analyzed methods like taxonomy and comparison of similar documents, Takhrij(process of tracking the hadiths in various collections) of documents and text of hadith in other narrative sources, difference in versions and other Ijtehadic evidences with samples of that in documents of The Four Books, and in second chapter, dealt with reasons and evidences of hidden transmission such as: falsification in document, alternation in name of the narrator or narrators in documents and similar names of some narrators in documents of The Four Books.

  Keywords: Hidden transmission, transmission, Falsification, Takhrij(process of tracking the hadiths in various collections, taxonomy
 • Omid Mofidi Boujnourdi Page 61

  After Publicization the movement of writing of Hadith in Shia community, many Hadith books edited by companions of Imams (as). Since ago the ways of transferring these writings to the author of the four books was one of the challenges for Hadith researchers. In this article, following brief introduction of Mohammad ibn Muslim and his book, transmission of his narrations to Kulayni has examined. According to Kulayni's method in Al-Kafi book and data of index, this assumption has confirmed, that the book of Mohammad ibn Muslim didn’t independently transmitted to 4th and 5th century; but narrations of Mohammad ibn Muslim book’s has reflected to intermediary sources (such as Hariz ibn Abdollah Sajistani’s book) and has transmitted to next generation.

  Keywords: Mohammad ibn Muslim, Kulayni, bibliography
 • Hamed Sharifinasab Page 97

  According to narrations cited with various documents in Islamic sources especially narrative community of Sunnis, women are known as majority of inhabitant of the hill.This content has reported in authentic sources of Sunnis such as Sahih e Bukhari, Muslim, Sunnan ibn Majeh, Jameh Termezi. Although same content reported through Ahl al Baytt (as) from the prophet (sa) in the Shia hadith community, but in some other narrations, Ahl ol Beit (as) rejected this content. This research by analyzing existing document and text of narrations, evaluating the authenticity of issuing of these narrations and discovering their main purpose, conclude that the content of these narrations in some Sunnis quotations is meaning-based quotation and led to incorrect narrating of the content. Also, What has rejected in the narrations of Ahl al Bayt (as) is just this incorrect quoting, but the origin of narration which has reported in some other paths of Sunnis and also in narrations of Ahl al Beit (as), confirmed by some evidences within the content, that is, narration of prophet (sa) issued while he was addressing number of women whom weren’t thankful toward their husbands and he just addressed the majority of women are will be inhabitant of the hill whom aren't thankful toward their husbands.

  Keywords: Majority of Women, inhabitant of Hill, actuality proposition, Validation
 • Mojtaba Pormusa, Jamal Al'Din Heidari Fitrat Page 129

  Ibrahim ibn Hashemi Ghomi, is an active Shiite narrator that lack of information from his scientific and personality caused challenges regarding scope of his life and narrative taxonomy. Discussing regarding the narrative taxonomy of Ibrahim draw the attention of scientists since the past and at the time of editing of past Rejali (Biographical evaluation) sources and even the early Hadith communities. But because of some reasons such as brevity of texts, non-comprehensive of previous researches and being hidden of some effective evidences in solving the issue, this issue is still discussable and needs for more elaborating and more specific researches. This writing, by discussing and explaining the time range of his life and scientific activities, will deal with most major challenges of taxonomy that is: Possibility of narration from Imam Reza and Imam Javad (as) and also being student of Yunis ibn abo Al Rahman and Hammad ibn Ottman.By analyzing of historical evidences, Rejali(related to Science of verification of traditionists) and documentary, will conclude that there isn’t direct narration from Imam Reza (as), Yunis ibn Rahman and Hammad ibn; But it could be proved that his being honored to be at presence of Imam Javad (as) while he was juvenile and for a short period of time and has report some narrations from his Excellency.

  Keywords: Ibrahim ibn Hashim, Imam Reza (as), Imam Javad (as), Yunis ibn Abd Al Rahman, Hammad ibn Ottoman, Narrative taxomony, Direct Narration
 • sima albooghobysh, mina shamkhi Page 171

  The term “Fitna” (sedition) and its derivatives repeated many times in verses of Quran and sometimes adapted to different examples. Some narrations also have explained and elaborated on these verses. Some hadiths which interpret verses of fitnas, refer to events of era of emergence of Imam Mahdi (aj) which being cognizant of them lead to salvation and recognizing right from false in that era. In this writing by searching the examples of verses about "Fitna" in narrations, its concept has clearly explained and adapted to the era of emergence. Affliction, polytheism, deception and … are stated evidences for fitna. Also a group of narrations introduce acceptance of vilayat of caliph's of Allah especially vilayt of Imam Mahdi (aj), as an important fitna. Also imagination of creation of new religion will be among important examples in the era of emergence which will cause rejection or doubt in acceptance of vilayat of Imam Mahdi (aj).

  Keywords: Fitnas, Fitna of era of emergence, sign of emergence
 • Mahdi Gholamali Page 193

  Successfulness of Shia hadith researches in facing with some common contents and terms between two sects of Shia and Sunni occurs while both sides are aware of their last researches and disputes. To achieve this goal in this article we will introduce four articles belongs to Sunni authors which has written against Imamiyyah Hadith in last decade in Saudi Arabia and Kuwait. The first work published in current year with title of "Aqayid al'shia wa haqayquhm al'mughayba" (Shia beliefs and their hidden beliefs) and probably soon it will be known as reference book which containing collection of critics of Shia beliefs in Sunni's scientific centers. Second work with title of " Bara'at ayima al al'bayt min aqyda al'ithna Ašarīyah's fi al'imama wa al'sahaba" (Ahl al Bayt's (as) denial from Ithnā ʿAšarīyah's beliefs in Imamat and Sahabah) which has written in Umm Al Qura University and tries to introduce Shia against recommendation of Ahl al'Bayt (as) and believes function and thought of Ahl al'Bayt (as) is close to Salafis. Third work is " Ahlal'bayt bayn al'madarasatyn" (Ahl al'Bayt(as) between two schools) the author discussed the concept of Ahl al Bayt in Shia and Sunni and accusing Shia that they didn’t get the concept properly. The forth work is "Aqayid al'rafidha wa rad al'olama' al'shafieya alyha" (Rafida's beliefs and respond of Shafi‘i’s scholar) Sudanese author of this book in Saudi has tried to present all partial and general beliefs of Shia in his book and expressed respond and rejection of Shafi‘i’s scholars to these beliefs from the first to the thirteenth centuries. Since the publishing of first and forth book just few months have passed.

  Keywords: Sunni's critical books, Aqayid al'shia (Shia Beliefs), Bara'at ayima al al'bayt( Ahl al Bayt's (as) denial), Ahlal'bayt bayn al'madarasatyn (Ahl al'Bayt between two schools), Aqayid al'rafidha (Rafida's beliefs), Rad al'olama' al'shafieya (Respond of Shafi‘i’s scholars), Critique of Imamiyyah's Hadith, Hammod Naef Al Daboos, Mohammad Al A'jallan, Mohammad ibn Salim Al Khezr, Abd Al'Majid Ali Al'Mahsi