فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 40 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسن معیری، یحیی فریدی سقزلو، سعید بیرودیان، افسانه قنبری، کورش دل پسند* صفحات 7-18
  زمینه و هدف

  اخلاق در جراحی جایگاه ویژه ای دارد. امنیت بیماران به عنوان اولویت اصلی در سیستم های ارایه دهنده خدمات سلامت مطابق با تعریف سازمان بهداشت جهانی، این جایگاه را برجسته می سازد. از این رو اولین قدم در یک خطای پزشکی، برگرداندن بیمار به فرآیند درمان و از دست نرفتن فرصت بهبودی وی می باشد. گزارش خطاهای پزشکی و پاسخگوبودن در برابر آن ها علاوه بر این که نشانه تعهد، مسوولیت پذیری و قابل اعتمادبودن پزشک و سازمان های پزشکی است، موجب تامین حقوق بیمار نیز می گردد. در مطالعه پیش رو، به تجزیه تحلیل جنبه های اخلاقی و حقوقی دانش و آگاهی اساتید، رزیدنت ها و دانشجویان در خطاهای پزشکی اتفاق افتاده در بخش جراحی پرداخته شده است.

  مواد و روش ها:

   این تحقیق بر اساس روش مشاهده ای از نوع توصیفی و بر پایه گزارش موارد (Case series) و با استناد به اسناد و منابع معتبر کتابخانه ای است.

  یافته ها:

  گزارش خطاهای پزشکی باعث بهبود و اصلاح عملکرد کادر درمان می گردد. طبق تجزیه و تحلیل صورت گرفته در پاسخ به 5 پرسش از جامعه آماری مورد بحث، همه اساتید، در مواردی خطای پزشکی را افشا می کردند که عارضه جدی و خاصی را برای بیمار در پی نداشته باشد، ولی در مواردی که عارضه ایجادشده جدی و قابل پیگیری است، بیش از دوسوم اساتید اعلام نموده اند که آن را اعلام نکرده یا تصمیم گیری در این خصوص برایشان سخت است.

  نتیجه گیری:

   از حقوق یک بیمار، حق بر دانستن وی در افشای یک خطای پزشکی است و بنا بر اصل حفظ تمامیت جسمانی هرگونه مداخله و فرآیند درمانی باید با اجازه وی انجام پذیرد. پزشک به عنوان یک فرد متعهد، وظیفه دارد که اگر خطایی در طول درمان برای بیمار اتفاق افتاد، بیمار را از این قضیه آگاه سازد. افشای خطا، اطمینان بیمار به پزشک و نظام سلامت را افزایش داده، احتمال اقامه دعوی بر علیه بیمارستان یا پزشک را کاهش داده و موجب احترام به حقوق شهروندی بیمار می گردد.

  کلیدواژگان: اخلاقی، حقوقی، خطای پزشکی، افشا، جراح، منشور حقوق بیمار
 • محمدرضا رجب نژاد، شهریار نیک نژاد، جواد مهرابی کوشکی* صفحات 19-31
  زمینه و هدف

  مغولان مانند دیگر اقوام بشری، اصول و قواعدی در طب و سبک زندگی داشته اند که برگرفته از شرایط و محیط زندگی ایشان بوده است، اما یافتن آن قواعد مغولی کمی مشکل است، چراکه مغولان در طی تاریخ حیات خود پا به سرزمین های فراوانی گذاشته و در نتیجه همواره تحت تاثیر رسوم و قواعد سرزمینی جدید بوده اند که اصول مغولی را دستخوش تغییراتی می کرده است، در نتیجه می توان گفت که باورهای طبی آنان نیز تغییرات فراوان داشته و همواره شکلی جدید به خود گرفته است. این پژوهش درصدد آن است که به مطالعه کهن ترین باورهای طب سنتی و روش های درمانی مغولان بپردازد و رشد و توسعه دانش طبی سنتی آنان را بررسی نموده و وضعیت فعلی آن را در مغولستان بیان نماید.

  مواد و روش ها:

   این پژوهش به روش مطالعه کتابخانه ای و منابع اینترنتی معتبر و جستجو در کتاب ها و منابع معتبر در رابطه با طب سنتی مغولی، صورت گرفته است.یافته ها: در این تحقیق تاثیر عقاید مذهبی مغولان بر باورهای بهداشتی و درمانی آن ها بررسی شد و اصول و مبانی طب سنتی مغولی و چگونگی تحول در دانش طب سنتی آن ها بعد از ترکیب با دانش طبی ملل دیگر، بیان گشته و برخی از روش های درمانی آن ها ذکر گردید. همچین جایگاه فعلی این طب در سیستم آموزشی و درمانی مغولستان و همینطور در میان مردم این کشور، بیان گردید.

  یافته ها:

  در این تحقیق تاثیر عقاید مذهبی مغولان بر باورهای بهداشتی و درمانی آن ها بررسی شد و اصول و مبانی طب سنتی مغولی و چگونگی تحول در دانش طب سنتی آن ها بعد از ترکیب با دانش طبی ملل دیگر، بیان گشته و برخی از روش های درمانی آن ها ذکر گردید. همچین جایگاه فعلی این طب در سیستم آموزشی و درمانی مغولستان و همینطور در میان مردم این کشور، بیان گردید.

  نتیجه گیری:

  از مهم ترین عوامل موثر بر طب سنتی مغول، باورهای دینی آنان بوده که بسیار با جادوگری آمیخته بوده است. باورهای طبی جادوگرانه و سنتی آنان به تدریج با رسوم طبی ملل دیگر همچون «تبت» و «هند» ترکیب گشته و نظریه ها و تکنیک های آن توسعه یافته است. طب سنتی در حال حاضر جایگاهی ارزشمند در میان مغولان داشته و مورد استفاده چشم گیری قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: مغولستان، طب سنتی، تاریخ پزشکی، آیین شمنی
 • ناهید جعفری دهکردی*، نرگس جعفری دهکردی صفحات 33-49

  در آرم سازمان بهداشت جهانی و سلامت، غالبا از نماد یک مار استفاده شده است. در این نماد، گویا ماران در حال پاسبانی از آن جام یا ریختن زهر شفابخش خود در اندرون آن هستند. فراگیری این اسطوره، موجب شده بود که چندصد سال مار را به عنوان جانوری که اکسیر شفادهی در خود دارد، یکی از منابع داروسازی بشمارند و داروسازان و پزشکان سنتی از آن بهره گیرند. تا قبل از اکتشافات تمدن های باستانی شرقی در طی چند سده گذشته، گمان می رفت نمادهای نقوش یافت شده در این مناطق، کهن ترین ماخذ نماد فعلی هستند و حتی حکایت یونانی را وام دار میانرودان می دانستند، پس از پرده برداری طبیعت از چهره تمدن جیرفت، با نقوشی رو به رو شدیم که مقدم بر نمونه های یونانی و میانرودانی بودند.هدف این پژوهش، از یکسو شناسایی بنیاد نشانه به کاررفته در نمایه سازمان های بهداشت جهانی و پزشکی و از سویی دیگر، شناخت خاستگاه صورت بندی و پیشینه اساطیری و باستانی صورت فلکی مار و مارافسای است. بررسی ها با روش توصیفی تحلیلی حاصل از مطالعات کتابخانه ای، نشان می دهد؛ این نماد نه تنها در یونان باستان، بلکه در میانرودان، در کتاب مقدس و ایران باستان، نمادی آشنا بوده و از آن در متون ادبی، علمی و آثار هنری استفاده می شده و با صورت فلکی مار و مارافسای هم ارتباط داشته است. با مطالعه نقوش به دست آمده از تمدن جیرفت و تطبیق آن ها با دیگر نقوش میانرودانی و یونانی و متون مربوطه، مشخص می گردد که نماد مورد نظر ریشه در این تمدن داشته و افسانه مرتبط با آنکه مار را با ستارگان پیوند داده است، برای جیرفتیان باستان آشنا بوده است و در اساطیر خود بدان اشاره می کرده اند.

  کلیدواژگان: نشانه، مار، سازمان بهداشت جهانی، میانرودان، اساطیر، جیرفت
 • فهیمه گل باغ مهیاری*، مهدی حمزه نژاد، محمدرضا حاتمیان صفحات 51-68
  زمینه و هدف

  خانه محل باشش انسان است که از گذشته مورد اهمیت قرار گرفته و با گذر زمان از این اهمیت کاسته شده است. تدابیر طبی یکی از این موارد است که در خانه های سنتی ایران می توان مشاهده کرد.

  مواد و روش ها: 

  طب سنتی از علومی است که منابع مکتوب متعددی دارد. در این راستا کتاب قانون ابن سینا مورد توجه این پژوهش قرار گرفته و در ارتباط با انتخاب مسکن و شهر با استفاده از روش توصیفی از این منبع استخراج شده است. آنچه در طب یافته شد، با استفاده از علم جغرافیا در شهر اصفهان مورد تحلیل قرار گرفته است. با توجه به این که معماری سنتی ایران به صورت عینی است و منابع مکتوب چندانی یافت نمی شود، مطالعات موردی یاری بخش معماران خواهد بود. از این رو 5 خانه (قدسیه، حاج مصورالملکی، حاج رسولی ها، دکتر اعلم و لباف) انتخاب و در راستای مطالعات طبی در شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است.

  یافته ها: 

  آنچه در این نوشتار یافت شد، از اهمیت طب در مکان یابی شهر، طراحی شهری و خانه در علوم گذشته است.

  نتیجه گیری: 

  با توجه به این که علوم سنتی کل نگر بوده است، این امر را می توان در معماری نیز مشاهده کرد، به گونه ای که در یکی از شاخه های مورد بررسی (طب در معماری)، شهر و خانه متناسب با شرایط جوی هر منطقه در یک راستا تدابیر لازم ارایه شده است تا بتوانند علاوه بر مسکون کردن آدمی سلامت جسمانی و روحانی وی را برقرار کند.

  کلیدواژگان: ابن سینا، طب سنتی، اصفهان، معماری سنتی، خانه
 • زهرا الهویی نظری، فریبا پات*، اکرم کریمی فرد صفحات 69-78

  مهم ترین مراکز پزشکی بلاد شام که در آن ها به امر درمان و طباطت پرداخته می شد، بیمارستان ها بودند. این بیمارستان ها عمدتا از قرن پنجم قمری به بعد، به طور وسیعی در بسیاری از شهرهای شام تاسیس شدند. این مراکز درمانی دارای ساختار سازمان دهی شده و منظمی بودند که با قوانینی دقیق اداره می شد و مشتمل بر بخش های مختلف بود که در هر یک از آن ها پزشکان و کارکنانی مخصوص آن بخش فعالیت می کردند. بخش مردان از بخش زنان جدا بود و هر یک خدمتکاران مرد و زن، مباشران و مشارفان خاص خود را داشت. وجود چنین ساختاری در بیمارستان های شام سبب شده بود که این منطقه در طول قرون ششم و هفتم قمری به عنوان مرکز بلاد اسلامی در باب طب مطرح گردد. در این پژوهش ساختار و کارکرد بیمارستان های منطقه شام و مهم ترین آن ها مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و بر اساس متون تاریخی است.

  کلیدواژگان: تاریخ پزشکی، بیمارستان، آموزش طب، بلاد شام
 • لعیاسادات خرسندی، نادره رهبر، مریم شیرانی* صفحات 79-87
  زمینه و هدف

  سدر گیاهی از خانواده عنابیان است که چندین جنس دارد و در نقاط مختلف ایران و کشورهای خاورمیانه می روید. در متون پزشکی و دارویی کهن و نیز از نگاه دانشمندان ایران و اسلام سدر از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. در روایات و احادیث و همچنین قرآن کریم به گیاه سدر و خواص درمانی آن اشاره شده است. در علم داروسازی، این گیاه و ترکیبات موجود در اسانس آن شناسایی و مورد استفاده قرار گرفته اند، در حال حاضر فرآورده های مختلفی از سدر به اشکال افشره و شامپو در بازار وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی خواص دارویی و زیستی اثبات شده این گیاه صورت گرفت.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه مروری، علاوه بر قرآن کریم، احادیث و کتاب های طب سنتی ایران، از پایگاه های اطلاعاتی قابل دسترس مانند Ovid، ISI، Magiran، IranMedex، Scopus، ISC، PubMed و Google Scholar استفاده شده است.

  یافته ها:

   قسمت های مختلف سدر مانند پوست، عصاره و میوه حاوی ترکیبات دارویی موثر همانند آنتی اکسیدان ها و ترکیبات ضد میکروبی می باشند که اثر قابل توجهی در مقابله با انواع سرطان ها و بیماری های عفونی دارند.

  نتیجه گیری:

   یافته های علمی جدید همسو با روایات اسلامی و طب سنتی خواص درمانی سدر را اثبات می کنند که مارا به تفکر هرچه بیشتر در آیات و روایات اسلامی وامی دارد. پیشنهاد می شود که با انجام مطالعات بالینی بیشتر خواص سدر در مقالات علمی تایید گردد.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، روایات اسلامی، طب سنتی ایران، سدر، خواص درمانی
 • محمدالله قلی پور، نرجس گرجی*، ریحانه معینی، زهرا معماریانی صفحات 89-105
  زمینه و هدف

  امروزه دارورسانی از راه بینی، به عنوان یک روش جایگزین برای تزریق و مصرف خوراکی دارو در نظر گرفته می‏شود. این روش در طب سنتی ایرانی، به عنوان یکی از مسیرهای مصرف دارو مورد توجه بوده است. هدف از این مطالعه، معرفی الگوهای دارورسانی از مسیر بینی از دیدگاه طب سنتی ایرانی در بیماری‏های سر و گردن در دوره تمدن اسلامی است.

  مواد و روش ها: 

  بخش‏های مرتبط با بیماری‏های سر و گردن از کتب مرجع طب سنتی ایرانی (قرن 3 تا 13 ق.) استخراج گردید. مطالب مرتبط با واژگان کلیدی مطالعه و مترادفات آن ها به صورت خط به خط مطالعه و فیش‏برداری شد. مستندات جمع آوری شده بر اساس بازه زمانی، روش مورد اشاره و نوع بیماری طبقه بندی شدند.

  ملاحظات اخلاقی:

  صداقت و امانتداری در ارجاع متون به رفرنس های مورد استفاده رعایت گردید.

  یافته ها: 

  اشکال دارورسانی از راه بینی شامل جامدات به صورت پودرهای دمیدنی درون بینی (نفوخ، عطوس)، پاشیدنی‏ها (ذرور) و خمیرها (شیاف و فتیله)، مایعات به صورت چکاندنی (سعوط) و استنشاقی (نشوق) و انواع گازی بخور، حمام بخار (انکباب)، بوییدنی (لخلخه، شموم، غوالی) طبقه بندی می شدند. سعوط بیشتر از سایر روش‏ها مورد استفاده بود و سردرد رایج ترین بیماری بود که این روش برای آن استفاده می شد.

  نتیجه گیری:

  دارورسانی از راه بینی در طب سنتی ایرانی برای چندین نوع بیماری مورد استفاده قرار می گرفت. این روش با محاسنی مانند کاربرد آسان، غالبا بدون درد، مقرون به صرفه و سرعت جذب بالا و محدودیت‏هایی مانند احتمال آسیب مخاط بینی، محدودیت در انتقال دارو از راه بینی و عدم خروج دارو پس از استفاده، از پتانسیل بالایی برای تحقیقات آینده برخوردار است.

  کلیدواژگان: گیاهان دارویی، سردرد، دارورسانی از راه بینی، طب ایرانی
 • امیر یارحسینی*، محمد اربابی صفحات 107-117
  زمینه و هدف

  شیخ‌الرییس ابوعلی سینا پزشک و فیلسوف نام دارایرانی، با وجود عمر نسبتا کوتاه خود تاثیری شگرف بر تمام علوم در زمان خود و بعد از خود نهاد. به دلیل کمبود مطالعاتی جامع در زمینه دیدگاه‌های ابن سینا در عرصه بیماری‌های اعصاب و روان، بر آن شدیم تا مطالعه حاضر را انجام دهیم.

  مواد و روش‌ها

  ما جهت بررسی دیدگاه‌های ابن سینا در زمینه روان‌پزشکی به مرور جامع بانک‌های اطلاعاتی معتبر و کتب مختلف تاریخ پزشکی ایران پرداختیم. همچنین در تمام مجلد‌های کتاب قانون ابن سینا کنکاش و مطالعه صورت گرفت.

  یافته‌ها

  ابن سینا اولین پزشکی بوده است که مفهوم توهم و هذیان را بیان نموده است. وی همچنین به صورت مبسوطی بیماری عشق را شرح می‌دهد که در واقع اولین پزشکی است که به نشانه‌ها و علایم اختلال انطباقی اشاره می‌کند. وی همچنین به اختلال ملانکولی و مانیا اشاره می‌کند و مانیا را نوع عارضه‌دار و طول کشنده ملانکولی برمی‌شمارد. در زمینه طب روان تنی به ارتباط تنگاتنگ سیستم اعصاب مرکزی با دستگاه‌ هاظمه اشاره می‌کند. در زمینه شخصیت آدمی به مزاج‌ها چهارگانه منشاگرفته از طب یونانی شامل دموی، بلغمی، صفراوی، سودایی می‌پردازد و این مزاج‌ها را با دقت نظر تشریح می‌کند.

  نتیجه‌گیری

  ابن سینا هم زمان به دو جنبه سلامت جسمی و روانی اهمیت می‌داد و معتقد بود این دو جنبه سلامتی با هم در تعامل نزدیکی هستند. وی در زمینه بیماری‌های روان‌پزشکی دیدگاهی جامع داشت و به جنبه های زیستی و اجتماعی بیمار توجه داشت.

  کلیدواژگان: ابن سینا، روان پزشکی، روان شناسی، اختلالات روان
|
 • Hassan Moayeri, Yahya Faridi Saghezloo, Saeed Biroudian, Afsaneh Ghanbari, Kourosh Delpasand* Pages 7-18
  Background and Aim

  Ethics has a special Position in surgery. Patients' safety highlights this position as a top priority in WHO-defined Health service provider systems. Therefore, the first step in a medical error is to return the patient to the treatment process and not miss the opportunity to therapy. Reporting medical errors and being accountable to them, In addition to being a sign of commitment, responsibility and trustworthiness of physicians and medical organizations, it also provides patient rights. In the present study, we analyze the ethical and legal aspects of the knowledge of professors, residents and students about medical errors that occurred in the surgical department.

  Materials and Methods

  This research is based on a case series descriptive method and citing authentic library documents and resources.

  Findings

  Reporting medical errors improves the performance of treatment staff. According to the analysis, in response to 5 questions from the statistical community in question, all professors disclosed medical errors in cases that did not cause a serious complication for the patient. But in cases where the complication is serious and traceable, more than two-thirds of professors have stated that they have not reported it or that it is difficult for them to make a decision.

  Conclusion

  A patient has the right to know about medical error disclosure and any intervention and therapeutic process must be performed with his or her consent on the basis of the principle of preserving the Physical integrity. As a committed individual, the physician has the duty to inform the patient if an error occurs during treatment for the patient. Error disclosure increases patient confidence in the physician and health system and reduces the likelihood of a lawsuit being filed against the hospital or physician and results in respect for the patient's citizenship rights

  Keywords: Ethical, Legal, Medical Error, Disclosure, Surgeon, Patient Rights Charter
 • MohammadReza Rajabnezhad, Shahriar Niknejad, Javad Mehrabi Koushki* Pages 19-31
  Background and Aim

  Mongols, like other ethnic communities, have had principles in medicine and lifestyle which have been influenced by their living conditions and environment. Finding Mongolian rules is a little difficult, because the Mongols lived in many lands during their life history and have always been influenced by the traditions and rules of a new land and Mongolian principles have been changed. As a result, it can be said that their medical beliefs also had many changes and have taken a new form. The aim of this study is to review the most ancient beliefs in traditional medicine and therapies of Mongols, to review the development of their traditional medical knowledge and the current situation.

  Materials and Methods

  In this research, historical books, articles and Internet resources about Traditional Mongolian medicine were searched with the key words of "Mongol" and "traditional medicine".

  Findings

  In this research, the effect of the Mongol’s religious beliefs on treatment and health beliefs were assessed. The principles of traditional Mongolian medicine and the way of changes in traditional medicine knowledge under the influence of the medical knowledge of other nations and some of their therapeutic manners were expressed.

  Conclusion

  The most important factors affecting traditional Mongolian medicine were their religious beliefs which have been very mixed with witchcraft. Their traditional medical beliefs, practices have been gradually mixed with the traditions of other nations, such as "Tibet" and "India" and theories and techniques have been developed. Traditional medicine now has a valuable place among the Mongols and is used impressively

  Keywords: Shamanistic Tradition, Mongolia, Traditional Medicine, History of Medicine
 • Nahid Jafari Dehkordi*, Narges Jafari Dehkordi Pages 33-49

  The logo of the World Health Organization is often used to symbolize a snake. The prevalence of this myth has led to the centuries-old snake being considered a source of pharmacy as a healing elixir and used by traditional pharmacists, physicians. Until the discovery of ancient Eastern civilizations over the past few centuries, the motifs found in these areas were thought to be the oldest source of current symbolism, and even considered Greek anecdote to be homage to Mesopotamia. After the unveiling of the nature of Jiroft, we came across motifs that preceded the Greek and Mesopotamian examples. The similarity of the earlier symbols with the found Jiroft's symbols in the creation of this living tree is a healing fluid in the cup and its relatively obscure role in interacting with the hero. However, some believe that this symbol is rooted in ancient Greek mythology. But the research hypothesis is that the snake myth is rooted in Jiroft. The purpose of this study is, first, to identify the sign foundations used in the World Health and Medical Organizations Index, and, on the other hand, to identify the origin of the mythological and ancient mythical, ancient constellations and snakes. Studies show through a descriptive-analytic method of library studies; this symbol is familiar not only in ancient Greece, but also in Mesopotamia, in the Bible and in ancient Iran, and used in literary, scholarly, artistic works. The constellation of the snake and the serpent have been associated. Studying the motifs obtained from Jiroft and comparing them with other Mesopotamian and Greek motifs and related texts, it becomes clear that the symbol in question is rooted in this civilization and that the myth associated with the snake is connected to stars, familiar to ancient Jiroftians. And have been mentioned in their myths.

  Keywords: Signs, Snakes, World Health Organization, Mesopotamians, Myths, Jiroft
 • Fahime Golbaghmahyari*, Mehdi Hamze Nejad, MohammadReza Hatamiyan Pages 51-68
  Background and Aim

  The home is a place where people have been dwelling for that has been important in the past and over time, this importance has diminished. Medical measures are one of the things that can be observed in traditional Iranian homes.

  Materials and Methods

  Traditional medicine is a science that has many written sources. In this regard, the book of Ibn Sina's ghanun has been focus of this research. In connection with the selection of home and city, with descriptive method was extracted from this source. What was found in medicine has been analyzed using geography science in Isfahan city. Given that Iran's traditional architecture is visual, there hasn't been found few written sources, case studies will help architects. Therefore five houses (Ghodsia, Haj Misur alMaleki, Haj Rasooli, Dr.Alam and Labaf) have been selected and evaluated for medical studies in Isfahan city.

  Findings

  Whatever is found in this article is the importance of medicine in urban location, urban and home design in past science.

  Conclusion

  Given that the traditional sciences have been holistic, this matter could be observed in architecture. So that one of the branches studied (medicine in architecture), the city and the house Necessary measures are provided with the appropriate weather conditions for each area. Until In addition to residing in home, they can restore human's physical and spiritual health.

  Keywords: Ibn Sina, Traditional Medicine, Isfahan, Traditional Architecture, Home
 • Zahra Alhooii Nazari, Fariba Pat*, Akram Karimi Far Pages 69-78

  Hospitals in Bilad al-Sham/ Syria were the most important medical centers providing treatment to patients. Since fifth century (A.H), these hospitals were extensively established in many cities of Sham. These hospitals had well-systemized organizations administered by particular laws and various sections. The library based research shows that Each section had its own specialized physicians and personnel. Men’s section was separated from women’s section and each section had its own special servants and employees. Because of these structres, this area became the center of medicine of the Islamic Bilad through sixth and seventh century (A.H). This research seeks to examine the organizations of these hospitals in Bilad al-sham. The method of the research is descriptive- analytical and the way of gathering data is library base and according to historical texts.

  Keywords: History of Medicine, Hospital, Education of Medicine, Bilad Sham
 • Layasadat Khorsandi, Nadereh Rahbar, Maryam Shirani* Pages 79-87
  Background and Aim

  Sidr belongs to the Rhamnaceae family that contains many genera and it grows in various parts of Iran and Middle East countries. In ancient medical and pharmaceutical texts and in the view of Iranian and Islamic scholars, Sidr has a special place. The traditions and hadiths as well as the Holy Quran refer to the Sidr plant and its therapeutic properties. In the field of pharmacy, the compounds present in this plant and its essential oils have been identified and used. Currently there are various products of Sidr in the form of spray and shampoo at the market.

  Materials and Methods

  In this review study aimed at investigating the therapeutic and biological properties of this plant, in addition to the Holy Quran, hadiths and traditional medicine books, databases such as Ovid, ISI, Magiran, IranMedex, Scopus, ISC, PubMed and Google Scholar were also reviewed.

  Findings

  Different parts of Sidr as skin, extract and fruit contain effective pharmaceutical compounds such as antioxidants and antimicrobial compounds that have a significant effect in preventing various cancers and infectious diseases.

  Conclusion

  New scientific findings, in line with Quranic references and traditional medicine, prove the therapeutic effects of Sidr, which makes us think more and more about Islamic notifications and traditional medicine. It is recommended that further clinical studies confirm the therapeutic effects of Sidr in scientific papers.

  Keywords: Holy Quran, Persian Medicine, Sidr, Therapeutic Effects
 • MohammadAllah Gholipur, Narjes Gorji*, Reihaneh Moeini, Zahra Memariani Pages 89-105
  Background and Aim

  Nowadays, nasal drug delivery (NDD) is much considered as an appropriate alternative method instead of oral and parenteral injection. These approaches were presented in Persian Medicine (PM) as an important way of drug administration especially for neurological disorders. The aim of this study is to introduce types of NDD from the viewpoint of PM for head and neck diseases in the period of Islamic civilization.

  Materials and Methods

  The parts related to head and neck diseases were searched in the main PM reference books from the 3rd to the 13th century. Documents related to study keywords including Inkibab, Bakhur, Zaroor, Saoot, Shamoom, Shiaf, Atoos, Ghavali, Lakhlakhah, Nashoogh, Nafookh and their similarities were copied and studied line-by-line. The collected documents were categorized by timeframe, the method mentioned and type of disease. 

  Ethical Considerations:

  Honesty and trustfulness were observed by referring texts to the refrences used.

  Findings

  NDD forms including solids were classified into nasal insufflation (Nafookh, Atoos), splashes (Zarur) and dough (wax) includind suppository and wick, liquids were as nasal dibbling (Saoot) and liquid sniff formulations (Nashoogh) and gaseous forms were as fumigation (Bakhoor), vapor bath (Inkibab), inhalation (Lakhlakhah), aromatic agents (Shamoom, Ghavali). Saoot was used more than the other methods and the illness which most recommended was headache. Discussion and

  Conclusion

  NDD were advised in PM for several diseases. This method with a lot of benefits like easy to use, often painless, affordable and high efficiency and some side effects such as nasal mucosal injury, limitation in drug transmission through the nose and no drug withdrawal after usage has high potential for future researches.

  Keywords: Herbal Medicine, Headache, Nasal Drug Delivery, Persian Medicine
 • Amir Yarhosseini*, Mohammad Arbab Pages 107-117