فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 5 (پیاپی 6، پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • امیررضا اردبیلی، محمدرضا فراهانی*، سعید اصغری صفحات 3-13
  نقصها و آسیبها در حین ساخت کامپوزیتها یا قطعات فلزی اجتناب ناپذیر است. بنابراین، آزمون غیرمخرب برای جلوگیری از شکست و افزایش قابلیت اطمینان ساختارهای کامپوزیتی یا اجزای سازنده فلزی بسیار ضروری است. فناوریهای غیرمخرب دمانگاری مزایای فراوانی در این زمینه را نشان داده اند. در این فناوری تغییرات دمای سطح با استفاده ازدریافت امواج فروسرخ ساطع شده از سطح قطعه کار انجام می پذیرد. این امواج با دقت بسیار بالا دمای هر نقطه از سطح را آشکار می نمایند. در این مقاله، بررسی کامل و جامعی از روش های آزمون غیرمخرب دمانگاری فروسرخ برای بازرسی فلزات و کامپوزیتها انجام شد و پیشرفتهای فناوری های دمانگاری فروسرخ مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا مفاهیم پایه برای دمانگاری آزمون غیرمخرب معرفی شدند. سپس انواع روش های دمانگاری با تحریک تابشی شرح داده و مورد مقایسه قرار داده شدند. در ادامه نمونه های پژوهشی از کاربرد روش های دمانگاری و برخی از نقاط قوت و محدودیتهای فناوریهای دمانگاری با هم مقایسه شده و به تفصیل شرح داده شده است.
  کلیدواژگان: آزمون غیرمخرب، تحریک تابشی، دمانگاری فروسرخ
 • سهیل میرزااحمدی، داود اکبری* صفحات 14-29
  محدودیت هایی نظیر عدم قابلیت بازرسی کامپوزیت ها در روش های معمول و سنتی آزمون غیرمخرب، سبب توسعه روش های نوینی چون روش حرارت نگاری و برشنگاری دیجیتالی در سالیان اخیر گشته که امکان بازرسی عیوب را بدون تماس با نمونه کامپوزیتی و بصورت تمام میدانی را میسر می سازد. در این مقاله روش های نوین به همراه روش های سنتی بدست آمده از مطالعات پیشین مورد بررسی قرار گرفته و به ویژگی اساسی روش های نوین در اندازه گیری غیر تماسی عیوب بصورت مشتق جابجایی خارج صفحه ای (کرنش) و گرادیان دمایی اشاره شده است. نتایج نشان دهنده این است که در روش برشنگاری شرایط و میزان بارگذاری، نوع عیب، اندازه برش و جنس ماده مورد بازرسی در تخمین اندازه و عمق عیب تاثیر دارند. همچنین در روش حرارت نگاری اختلاف فاز بین نواحی سالم و معیوب با افزایش فرکانس تحریک حرارتی تا حد معینی افزایش می یابد و از این آنالیز جهت تعیین بهینه فرکانس برای شناسایی عیوب استفاده می شود. از اختلاف فاز امواج می توان برای تعیین عمق عیوب استفاده نمود. علاوه بر این، بدلیل ماهیت غیر تماسی و غیر مستقیم روش های مذکور، اندازه گیری عیوب، تعیین صحیح نوع، اندازه، عمق و موقعیت عیوب همواره با درصدی خطا همراه بوده است. در نتیجه استفاده از روش سریع و موثر حرارت نگاری مادون قرمز در تعیین نتایج آزمون شکست نمونه ها و روش ترموگرافی سونیک جهت ارزیابی شبه کمی عیوب ناشی از ضربه و تلفیق دو روش حرارت نگاری مادون قرمز و برشنگاری جهت بازرسی جامع قطعات کامپوزیتی به جای روش های سنتی چون تست فراصوتی پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: کامپوزیت پایه پلیمری تقویت شده با الیاف، آزمون غیر مخرب، برشنگاری، حرارت نگاری، ترموگرافی سونیک
 • حسین حیدری*، حامد ثقفی، حسین رستمی صفحات 30-37
  در سال های اخیر، استفاده از کامپوزیت های لایه ای در صنایع مختلف به دلیل داشتن خواص و ویژگی هایی از قبیل استحکام بالا، نسبت استحکام به وزن زیاد، مقاومت زیاد در برابر خوردگی، بسیار رایج شده است. یکی از روش های مونتاژ سازه های کامپوزیتی، روش اتصال مکانیکی می باشد. برای ایجاد این گونه از اتصالات، نیاز به ایجاد سوراخ در قطعه کامپوزیتی است. این روش سوراخ کاری باعث ایجاد آسیب هایی از قبیل جدایش بین لایه ای می گردد. در بین روش های مختلف پایش خرابی در کامپوزیت ها، نشر آوایی به دلیل حساسیت و قدرت تشخیص بالا و قابلیت پایش برخط قطعه، قابلیت تشخیص خرابی های به وجود آمده در قطعه کامپوزیتی در حین بارگذاری را دارد. تاکنون تحقیقات وسیعی به منظور تجزیه و تحلیل آسیب های به وجود آمده در حین فرآیند سوراخ کاری کامپوزیت های با هندسه تخت و مسطح انجام شده است. از سویی دیگر، استفاده از کامپوزیت ها با اشکال هندسی انحنادار، در صنعت بیشتر مورداستفاده قرار می گیرد. تحقیقات بسیار محدودی بر روی سوراخ کاری این گونه مواد کامپوزیتی ارایه شده است. در این پژوهش با به کارگیری سیگنال های نشر آوایی، در حین پروسه سوراخ کاری به تجزیه و تحلیل رفتار نیروهای ماشین کاری و همچنین جدایش بین لایه ای پرداخته شده است. مطابق با نتایج مشخص گردید پارامتر کانت در روش نشر آوایی قادر به نمایش مکانیزم های مختلف شکست می باشد.
  کلیدواژگان: کامپوزیت های انحنادار، سوراخ کاری، سیگنال انتشار فرا آوایی
 • امیر رفاهی اسکوئی*، حسین حیدری کلهرودی، محسن صدری صفحات 38-43
  عیوب در کابل های فولادی عمدتا بصورت عیب خوردگی، عیب کاهش سطح مقطع و گسیختگی مفتول های فولادی ممکن است ظاهر شود. وجود این عیوب باعث کاهش استحکام و در نهایت پارگی کابل فولادی در اثر تنش های حاصل از بارگذاری های ترکیبی می گردد. این تحقیق با هدف شناسایی و بارزسی عیوب مصنوعی سطحی ایجاد شده با بهره گیری از روش نشتی شار مغناطیسی انجام شده است. ابتدا چند عیب مصنوعی مشخص که شامل ایجاد گسیختگی بر روی مفتول های فولادی کابل بود، ایجاد گردید. سپس با استفاده از دستگاه نشتی شار مغناطیسی سیگنال های مغناطیسی ناشی از عیوب مصنوعی توسط سنسورهای مغناطیسی تعبیه شده در دستگاه، دریافت و بعد از تجزیه و تحلیل بصورت تصویر رنگی نمایش داده شد. از آنجاییکه وضوح تصاویر بدست آمده از سیگنال های سنسورهای مغناطیسی خیلی واضح نمی باشد لذا در کار حاضر سعی شده است که با استفاده از روش تحلیل موجک، سیگنال ها به سطوح مختلف فرکانسی تجزیه شده و با بکارگیری معیار حد آستانه برخی از نویزهای عملکردی دستگاه حذف گردد. سپس از بین سطوح فرکانسی، سیگنالی که دارای بهترین وضعیت از نظر محتوای عیب می باشد انتخاب و برای بازسازی تصویر مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که استفاده از روش تحلیل موجک تصاویر حاصل از عیوب را تا حد بسیار بالایی بهبود داده و نویزهای ناخواسته حاصل از حرکت های نسبی بین دستگاه و کابل را تا حد خوبی توانسته شناسایی و حذف کند.
  کلیدواژگان: نشتی شار مغناطیسی، کابل های فولادی، تحلیل موجک
 • حسن عبدالله پور* صفحات 44-59

  طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (Electrochemical impedance spectroscopy-EIS) روشی کارامد و پرکاربرد در تعیین خصوصیات گستره وسیعی از سیستم های الکتروشیمیایی است. در این روش، یک سیگنال جریان متناوب با دامنه کوچک به یک سلول الکتروشیمیایی (سلول خوردگی) اعمال شده و پاسخ سیستم به آن بررسی می شود. به دلیل کوچک بودن این دامنه ولتاژ تحریک، روش EIS یک تکنیک غیر مخرب محسوب می شود. در این مقاله، ابتدا به معرفی مختصر اصول EIS پرداخته شده و در ادامه، به ویژگی های دستگاهوری، علی الخصوص، پیکربندی های مختلف الکترود اشاره و در آخر، کاربردهای گسترده EIS در مطالعات خوردگی معرفی شده اند. این کاربردهای شامل خوردگی اتمسفری، خوردگی بتن، بررسی عملکرد پوشش ها و لایه های سطحی، اثر ممانعت کننده ها، خوردگی دمابالا، خوردگی در صنعت نفت و گاز، خوردگی میکروبی (Microbiologically Influenced Corrosion-MIC) و خوردگی تنشی (Stress Corrosion Cracking-SCC) هستند. در هر کاربرد، علاوه بر بررسی قابلیت های EIS، مدل های مدار معادل مرسوم نیز توضیح داده شده اند. در این گزارش همچنین به محدودیت های اعمال روش EIS در حوزه های مختلف نیز اشاره شده است.

  کلیدواژگان: پایش خوردگی، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، بررسی های غیر مخرب
 • علی جعفری، سیدرضا حمزه لو* صفحات 60-69

  امروزه کامپوزیت های پایه پلیمری و به خصوص ساندویچ پانلها به دلیل خواص فیزیکی مناسب در مقایسه با فلزات و آلیاژهای فلزی نظیر سبکی، نسبت استحکام به وزن بالا و..، کاربردهای زیادی در صنعت دارند. در طی بارگذاری مکانیکی کامپوزیت ها، آسیب های متنوع با مکانیزم های مختلف به وجود می آید. آسیب های انباشته درنهایت منجر به شکست کامپوزیت می شود. ترک خوردگی ماتریسی، شکست الیاف، لایه لایه شدن ازجمله آسیب های ایجادشده در این نوع از سازه ها می باشند. شناسایی سهم هرکدام از این مکانیزم ها در شکست نهایی کامپوزیت ها ضروری است. شناسایی محل، شدت و نوع آسیب ایجاد شده با بازرسی غیر مخرب بر روی این ساختار و همچنین پیش بینی شدت و نوع آسیب توسط نرم افزارهای المان محدود بسیار حایز اهمیت می باشند. در این مقاله مکانیزم های آسیب بر روی ساندویچ پانل از جنس پوسته شیشه/پلی استر و هسته فوم پلی اورتان تحت تاثیر ضربه سرعت پایین بررسی شده است. در پژوهش حاضر، پوسته و هسته ساندویچ پانل به صورت دستی ساخته شده و نمونه ساندویچی تحت تاثیر ضربه 20 ژول قرارگرفته است و در حین آزمون، داده های آکوستیکی توسط سنسور نصب شده ذخیره و تحلیل گشته است. و با توجه به سیگنال های دریافتی از آزمون نشر آوایی وجود آسیب‎ های حاصل از ضربه تشخیص داده شد. همچنین با استفاده از نرم افزار آباکوس با حلگر دینامیکی صریح مکانیزم های آسیب های بین لایه ای و درون لایه ای با استفاده مدل المان محدود ارایه شده موردبررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از آزمون تجربی و شبیه سازی موردبحث قرار گرفته و تطابق مناسبی مابین آن ها برقرار مشاهده می گردد.

  کلیدواژگان: شبیه سازی المان محدود، کامپوزیت، جدایش لایه ای، سقوط آزاد، آزمون نشرآوایی
 • فرید آزادی، داوود اکبری*، پیمان قاسمی تمامی صفحات 70-82

  این مقاله به معرفی و بررسی اندازه گیری تنش پسماند با استفاده از روش سوراخکاری مرکزی، شیارزنی و روش غیرمخرب برهمنگاری تصاویر دیجیتالی و سابقه فعالیت های انجام شده در این حوزه می پردازد. به این منظور در ابتدا به بیان اصول روش سوراخکاری طبق استاندارد ASTM E837 و شیارزنی پرداخته شده است. پس از آن اصول روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی و روش های مورد نیاز برای محاسبه ضرایب همبستگی مورد بررسی قرار گرفته است. با هدف کاربردی سازی روش معرفی شده، کارهای مرتبط با آن که در سال های اخیر اجرا شده، مرور شده است. به این منظور مقالات و گزارش های مرتبط استخراج شده و نکات اصلی برای ارزیابی تنش پسماند با استفاده از روش سوراخکاری مرکزی، شیارزنی و برهمنگاری تصاویر دیجیتالی مورد بررسی قرار گرفته اند. با بررسی نکات بیان شده در پژوهش های صورت گرفته، مشخص شد که روش برهمنگاری تصاویر دیجیتالی و سوراخکاری مرکزی قابلیت اندازه گیری تنش پسماند را با دقت بالایی دارا هستند.

  کلیدواژگان: برهمنگاری تصاویر دیجیتالی، تنش پسماند، مخرب، نیمه مخرب
 • بهاره جمشیدی* صفحات 83-92
  طیف سنجی نوری به عنوان یک فناوری آزمون غیرمخرب توانمند و کاربردی قادر به حل بسیاری از مسایل بخش کشاورزی مبتنی بر ارزیابی کیفیت، ایمنی و سلامت نمونه (گیاه یا محصول کشاورزی، مواد غذایی، خاک، آب و غیره) است. این فناوری اپتیکی غیرمخرب می تواند به منظور توسعه حسگرها و سامانه های طیفی هوشمند که از مهم ترین اشیاء قابل اتصال به اینترنت با توانایی جمع آوری، ذخیره، پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات طیفی، و کنترل یا ارتباط از راه دور هستند، استفاده شود. پیشرفت های اخیر فناوری غیرمخرب طیف سنجی در تلفیق با فناوری های نوظهور و پیشرفته از قبیل اینترنت اشیاء، کلان داده ، رایانش ابری و هوش مصنوعی نقش موثری در توسعه کشاورزی هوشمند و بهبود بهره وری کشاورزی دارد. این مقاله سعی دارد، نقش این فناوری آزمون غیرمخرب را در آینده کشاورزی هوشمند با معرفی مهم ترین کاربردهای آن در حل چالش های کلیدی بخش کشاورزی مبتنی بر ارزیابی کیفیت، ایمنی و سلامت نمونه ارایه کند.
  کلیدواژگان: آزمون غیرمخرب، طیف سنجی، اینترنت اشیاء، تصویربرداری طیفی، حسگرهای طیفی، سامانه های هوشمند
|
 • Amirreza Ardebili, Mohammadreza Farahani *, Saeed Asghari Pages 3-13
  Defects and damage during the manufacture of composites or metal parts are inevitable. Therefore, non-destructive testing is essential to prevent failure and increase the reliability of composite structures or metal components. Non-destructive thermography technologies have shown many advantages in this regard. In the thermography technology, the temperature variation of the external surface of the work piece was determined by receiving the radiated infrared waves. These waves indicated the point temperature precisely. In this paper, a compelet and comprehensive study of non-destructive infrared thermgraphy test methods for metal and composite inspection, detailed analysis was performed and the developments of infrared therapeutic technologies were investigated. First, the basic concepts for non-destructive test theramography were introduced. Then different types of thermography with radiation stimulation are described and compared. In the following, research examples of the application of thermography methods and some of the strengths and limitations of thermography technologies were compared and described in detail.
  Keywords: non-destructive testing, Radiation stimulation, Infrared Thermography
 • Soheil Mirzaahmadi, Davood Akbari * Pages 14-29
  In recent years, limitations such as the inability to inspect composite materials in common non-destructive testing methods (NDT) have led to the development of new methods such as optical thermography (OPT) and digital shearography (DISH) which are able to resolve these limitations with non-contact and full field inspection. The aim of this paper is to compare the new and traditional NDT methods and also to mention the main features of these new methods such as detection of the defects by stimulating the specimen and receiving its response as out-of-plane displacement derivative (strain) and temperature gradients. The results show that the loading conditions, type of inspected defects, shear amount and the studied material are effective parameters in DISH to accurately estimating the size and depth of defects and also can show that the phase difference between reflected waves for healthy and defective regions in OPT increases up to a specific and optimum frequency value. Moreover, phase difference of waves can be used to determine the defect depth. Additionally, due to the indirect and non-contacting nature of the new methods in measuring defects, the correct determination of the type, size, depth and position of defects is associated with a small percentage of errors. Finally, it is proved that infrared thermography is a quick and effective method for a pass-fail test. Sonic thermography is capable for semi-quantitative evaluation impact related defects and combination of both OPT and DISH methods demonstrated as applicable for full field inspection of composite components instead of traditional methods.
  Keywords: Fiber reinforced polymer composites, NDT, Digital shearography, Optical thermography, Sonic thermography
 • Hamed Saghafi, Hossein Rostami Pages 30-37
  In recent years, the use of layered composites has become very common in various industries due to specifications and properties like high strength, high strength to weight ratio and high corrosion resistance. One of the methods to construct the composite structures is the mechanical joining. To create these kinds of joints, the composite piece should be drilled. This drilling process results in the damages like interlayer delamination. Among the various methods for damage monitoring in composites, the acoustic emission test has the capability to detect the damages in composite pieces under loading due to high sensitivity, high detectability and the capability for online monitoring of the sample. Until now, extensive studies have been performed to analyze the damages during the drilling process of the composites with flat and smooth geometries. On the other hand, the utilization of curved composites is more common in the industry. There have been a few types of research for drilling of these kinds of composite materials. In this research, by using acoustic emission during the drilling process, the machining force behavior and also, interlayer delamination has been analyzed. According to the results, it has been shown that, count feature in acoustic emission method can presents different damage mechanisms.
  Keywords: curved composites, Drilling, Acoustic Emission signals
 • Amir Refahi Oskouei *, Hossein Haidary, Mohsen Sadri Pages 38-43
  Defects in wire rope steel cables can be mainly due to corrosion, loss of cross-sectional metallic area and breakage of steel wires. These defects reduce the allowable strength of rope and eventually failure of the steel cable due to the stresses caused by the combined loads. This study aimed to identify and detect artificial defects on wire rope by using magnetic flux leakage method. First, a number of specific artificial faults created, which included the failure of cable steel wires. Then, using magnetic flux leakage device, the magnetic signals caused by artificial defects were received by magnetic sensors embedded in the device, and then displayed as a color image after analysis. Since the resolution of the images obtained from the magnetic sensor signals is not very clear, the wavelet analysis method has been applied on raw signals to improve quality of the image. In wavlet analysis signal decomposed into different frequency levels and the threshold criterion is applied to reduce the background noise. Then, from the frequency levels, the signal that best describes the faulty content is choosen and used to reconstruct the image. The results show that using the wavelet analysis method improves image analysis capability as well as image quality of the defect.
  Keywords: Magnetic Flux Leakage, Steel Wire Rope, wavelet analysis
 • Hassan Abdollah Pour * Pages 44-59

  Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) is a powerful method for investigating various electrochemical systems. The technic involves application of a small amplitude alternative current (AC) perturbation to the electrochemical system and recording its response, and therefore it is considered a non-destructive monitoring technic. This article describes the scientific fundamentals for the EIS method, instrumentation of the method, especially different electrode configurations (2 or 3 electrode systems and comb-shaped or interdigitated electrodes), and also various fields where corrosion monitoring and analysis has been carried out by EIS. These include: atmospheric corrosion, concrete corrosion, analysis of performance of surface films and coatings, study of inhibitors, high temperature corrosion and oxidation, corrosion in gas and oil industries, microbiologically influenced corrosion (MIC) and stress corrosion cracking (SCC). The most recently published literature has been surveyed and typical equivalent circuit models, capabilities of the EIS technic and limitations of the technic are highlighted for each application. This article is a free translation and re-composition of two chapters about IES from references [1] and [2].

  Keywords: Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS), Corrosion monitoring, Non-destructive evaluations
 • Ali Jafari, SeyedReza Hamzeloo * Pages 60-69

  Nowadays, polymer based sandwich panels are widely used in industry because of their excellent physical properties compared to metalic alloys, such as lightness, high strength to weight ratio, and so on. Different mechanisms of damage occur during mechanical loading of the composites. Accumulated defects eventually lead to the composite failure. Matrix cracking, fiber breakage, and delamination are some of the damage mechanisms caused by these types of structures. It is necessary to identify the contribution of each mechanism to the ultimate failure of the composites. Non-destructive monitoring of this type of structures and prediction of damage with simulation by finite element method is very important. In this paper, damage mechanisms under low impact impact for sandwich panel made of glass / polyester shell and polyurethane foam core was investigated. In the present study, the shell and core of the sandwich panel was made manually and the sandwich sample was affected by the impact of 20 Joule, and during the test, acoustic data was stored by the installed sensor and was analyzed. Also, the impact process modeled using Abaqus FE software with explicit dynamic solver and damage mechanisms investigated applying cohesive bonding between layers and the proposed finite element model. The results obtained from the empirical test and simulation were discussed and there is a good agreement observed between them.

  Keywords: finite element modeling, Composite, Delamination, Drop Test, Acoustic Emission
 • Farid Azadi, Davoud Akbari *, Peyman Ghasemi Tamami Pages 70-82

  In this paper, the measurement of residual stress by the combination of Hole drilling, slitting and Digital Image Correlation methods and history of activities in this area have been investigated. To this end, the principles of the hole drilling, according to ASTM E837 and slitting methods have been discussed. Subsequently, the principles of digital image correlation and the methods used to calculate the correlation coefficient are investigated. To use the proposed method, related works done in recent years have been studied. For this purpose, related articles have been extracted and the main points for evaluation of residual stress using hole drilling and digital image correlation methods have been investigated. By reviewing past research done in the field of residual stress and examining the points made in the research, it has been determined that digital image correlation and central hole drilling methods can be used to measure the residual stresses in any industrial parts with high precision.

  Keywords: Digital Image Correlation, Residual Stress, Destructive, Non Destructive
 • Bahareh Jamshidi * Pages 83-92
  Optical Spectroscopy, as a powerful and applicable Non-destructive Testing (NDT) technology, is capable of solving many problems in agriculture based on quality, safety and health assessment of the sample (plant or crop, food, soil, water, etc.). This non-destructive optical technology can be used for development of smart spectral sensors and systems, the most important objects that can be connected to the Internet with the potential to collect, store, process and analyze the spectral data and information, and control or communicate remotely. Recent advances in non-destructive Spectroscopy technology in combination with emerging and advanced technologies such as Internet of Things (IoT), Big Data, Cloud Computing, and Artificial Intelligence technologies, play an important role in developing Smart Agriculture and improving the agricultural productivity. This article aims to present the role of this Non-destructive Testing technology in the future of Smart Agriculture by introducing its most important applications in solving key challenges facing agriculture based on sample quality, safety and health assessment.
  Keywords: Internet of Things, Spectroscopy, non-destructive testing, Smart Systems, Spectral Imaging, Spectral Sensors