فهرست مطالب

علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی - سال سی‌ام شماره 1 (پیاپی 99، بهار 1399)
 • سال سی‌ام شماره 1 (پیاپی 99، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/13
 • تعداد عناوین: 12
|
 • هاله مسعودی*، سیاوش رحیمی، گلنوش توکلیان، سارا احمدی بادی، شهربانو کشاورز عزیزی رفتار، سید داور سیادت صفحات 1-15
  کولیک شیرخوارگی وضعیت شایعی در شیرخوارن است که عدم توانایی والدین در آرام کردن شیرخواران می تواند منجر به سندرم شیرخوار تکانده شده، سوء رفتار، افسردگی و عوارض دیگر شود. بنابراین این وضعیت دارای اهمیت اقتصادی سلامت و رفاه اجتماعی دارد. اگرچه این وضعیت بسیار شایع است، اتفاق نظر کمی درباره تعریف، پاتوژنز و یا مدیریت این وضعیت وجود دارد. در ده سال گذشته گام های بزرگی توسط پژوهشگران در فهم کولیک شیرخوارگی برداشته شده است. با وجود اینکه فهم ما از کولیک از گذشته بیشتر شده، اما هنوز درمان های تازه ای معرفی نشده اند. مطالعه مروری پیش رو با هدف توصیف جدیدترین معیار تشخصی کولیک شیرخوارگی (ROME IV) و بررسی شواهد گوارشی، عصبی، میکروبی و روانی-اجتماعی در ایجاد این وضعیت می پردازد. همچنین ارزیابی بالینی شیرخوار مشکوک به کولیک شیرخوارگی و روش های درمانی آن نظیر مداخلات تغذیه ای، رفتاری، دارویی و طب جایگزین مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: کولیک شیرخوارگی، میکروبیوتا، پروبیوتیک
 • غلامرضا اخوان فرید، رعنا قندهاری، علویجه، عرفانه شایگان نیا، مرضیه تولایی، محمدحسین نصر اصفهانی* صفحات 16-24
  سابقه و هدف
  ناباروری که تقریبا 15 درصد زوج ها را درگیر کرده است، می تواند به علت فاکتورهای مردانه، زنانه و یا هر دو باشد. سطح بالای استرس اکسیداتیو، به علت عدم تعادل بین گونه های فعال اکسیژن و ظرفیت آنتی اکسیدانی، در مردان نابارور بارها گزارش شده است که می تواند اثرات مخربی بر روی فرآیند اسپرماتوژنز داشته باشد. درمان آنتی اکسیدانی می تواند اثرات مخرب استرس اکسیداتیو بر اسپرم را بهبود بخشد. در این مقاله، تاثیر آلفا لیپوییک اسید به عنوان یک آنتی اکسیدان حلال در آب و چربی بر کیفیت اسپرم و نتایج درمانی مردان نابارور بحث شد.
  روش بررسی
  مقالات منتشر شده در پایگاه اطلاعاتیElseviour database، Iran doc، Scopus، Google scholar، Magiran و Pubmed طی سال1990 تا 2018 بر اساس واژگان کلیدی جمع آوری و پس از جداسازی وحذف مقالات تکراری و یا فاقد محتوای کافی، بررسی شدند. 
  یافته ها
  آلفالیپوییک اسید به عنوان یک آنتی اکسیدان جدید در زمینه درمان ناباروری، به دلیل ویژگی منحصر به فرد آن در مقایسه با سایر آنتی اکسیدان های معمول مانند ویتامین E و C، مورد توجه قرار گرفته است. این آنتی اکسیدان می تواند با حذف رادیکال های آزاد و احیا فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی موجب بهبود کیفیت اسپرم،  آسیب DNA اسپرم و نتایج درمانی شود.
  نتیجه گیری
  استفاده از آنتی اکسیدان آلفالیپوییک اسید در طی استفاده از تکنیک های کمک باروری از جمله محیط کشت، فریز و یا درمان واریکوسل می تواند نتایج رضایت بخشی را در درمان داشته باشد.
  کلیدواژگان: ناباروری، مردان، آنتی اکسیدان ها، تیوکتیک اسید (آلفالیپوئیک اسید)، اسپرماتوژنز
 • فرشته عتابی، رضا محمدی* صفحات 25-32
  سابقه و هدف
  کاربرد بالینی نتایج آزمایش ها به شدت تحت تاثیر خطاهای آزمایشگاهی قرار دارد. امروزه بهترین راهکار برای تعیین عملکرد یک روش اندازه گیری، تعیین سیگمای آن روش براساس میزان کل خطای مجاز و میزان خطاهای آزمایش شامل خطاهای تصادفی و نظام مند است. در این مطالعه، عملکرد کیت های اندازه گیری آنالیت های بیوشیمیایی پارس آزمون، به عنوان معمول ترین کیت های مورد استفاده در ایران، با تعیین شاخص انحراف استاندارد (DI) میزان سیگمای آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.
  روش بررسی
  طی سال های 1392 تا 1396 و در دوره های 15 تا 28 برنامه ارزیابی کیفیت خارجی (EQAP)، نمونه های کنترل کیفیت تجارتی از به حدود 2000 آزمایشگاه شرکت کننده در هر دوره ارسال شد. سپس براساس نتایج حاصل از انجام آزمایش توسط این آزمایشگاه ها، عملکرد روش های اندازه گیری براساس شاخص انحراف (DI) و سیگمای روش تعیین شد. برای تعیین سیگمای روش از دو خطای کل مجاز متفاوت استفاده شد. 
  یافته ها
  بر اساس خطای کل مجاز ارایه شده توسط آزمایشگاه مرجع ایران، از میان 21 آنالیت مورد بررسی، DI مربوط به  7، 11 و 3 آنالیت به ترتیب در 100%، بیش از 90% و کمتر از 90% موارد نتایج گزارش شده قابل قبول (DI حداکثر 2.0) بود. در ارزیابی با معیار سیگما و براساس  خطاهای کل مجاز ارایه شده توسط آزمایشگاه مرجع ایران و CLIA (اصلاحات در بهبود آزمایشگاه بالینی) به ترتیب 13 و 12 روش اندازه گیری عملکرد قابل قبول (سیگمای حداقل 2.0) را داشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت نتایج آزمایش ها در تصمیم گیری های پزشکی، ارتقای عملکرد روش های اندازه گیری ضروری است.
  کلیدواژگان: عملکرد روش، آنالیت های بیوشیمیایی، شاخص انحراف (DI)، مقیاس سیگما
 • سیده مهسا علوی، سولماز غفاری*، سمیه نصیری پور صفحات 33-39
  سابقه و هدف
  اکسی توسین نوعی هورمون پپتیدی است که باعث شروع شیردهی پس از زایمان طبیعی می شود. با توجه به   ویژگی های این هورمون پپتیدی به نظر می رسد تغییر راه مصرف همزمان با تغییر الگوی رهش، بتواند طول اثر بیشتری از دارو را ایجاد کند. نانوذرات جامد لیپیدی کاندیدی برای رسیدن به اهداف نامبرده می باشند که از آنها می توان برای استفاده از راه بینی، به عنوان روش غیر تهاجمی و با امکان القای شیردهی پس از زایمان استفاده کرد.  هدف از انجام این پژوهش ساخت و ارزیابی برون تن  نانوذرات لیپیدی جامد حاوی اکسی توسین  با هدف تجویز در کمک به ترشح شیر بخصوص در سزارین ها بود.
  روش بررسی
  در این تحقیق از روش هموژنیزاسیون جهت ساخت نانوذرات لییپیدی استفاده شد. میانگین اندازه ذره ای، پتانسیل زتا، مقدار داروی بارگیری شده و الگوی آزاد سازی دارو مورد ارزیابی قرار گرفت. نانوذرات جهت افزایش پایداری فریزدرای شدند. 
  یافته ها
  مقدار داروی بارگیری شده در نانوذرات منتخب 82 % گزارش شد. مطالعه آزاد سازی دارو نشان داد که بعد از 72 ساعت میزان آزادسازی دارو به 80 % می رسد.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده نشان داد که این پپتید با درصد قابل قبول بارگیری شد و رهش مناسبی هم حاصل شد. نانوذرات تهیه شده با موفقیت و حفظ خواص اولیه، فریزدرای شدند؛ لذا این ذرات می توانند پیش ساز مناسبی برای تهیه فرمولاسیون های قابل مصرف از را بینی باشند
  کلیدواژگان: اکسی توسین، نانوذرات جامد لیپیدی (SLNs)، خشک کردن انجمادی (فریزدرای)، استئاریک اسید، تویین
 • نجمه امیری، فلورا فروزش*، احسان ناظم الحسینی مجرد، مهدی شعبانی صفحات 40-50
  سابقه و هدف

  سدیم بوتیرات (NaBr) مهار کننده هیستون داستیلاز است که به عنوان داروی ضدسرطان امیدبخشی برای درمان سرطان های متعددی ظهور کرده است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر NaBr بر روی تغییر بیان ژن Bid در رده سلولی سرطان کولون انسانی است.

  روش بررسی

  رده سلولی HT-29 کشت داده شد. سلول ها با غلظت های مختلف NaBr (mM25/6 الی mM200) تیمار شدند و سمیت سلولی و IC50 با تستMTT  تعیین شد. سپس تغییرات بیان ژن Bid به صورت کیفی و کمی با روش های PCR و qRT-PCR  بررسی شد. 

  یافته ها

  غلظت IC50 مناسب برای تیمار سلول های HT-29 در زمان های 24، 48 و 72 ساعت به ترتیب mM95، mM25 و mM5/12است و خاصیت ضد تکثیری NaBr وابسته به دوز و زمان است. نتایج حاصل از Real-time PCR نشان داد NaBr در غلظت IC50 می تواند سبب افزایش معنی دار  بیان ژن Bid شود (05/0p<).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد NaBr باعث مهار رشد و القا آپوپتوز در رده سلولی HT-29  می شود که می تواند ناشی از افزایش بیان ژن Bid باشد. لذا تغییر بیان ژن های آپوپتوزی می تواند تحت تاثیر مهارکننده های هیستون داستیلاز تغییر کند.

  کلیدواژگان: سرطان کولورکتال، ژن Bid، سدیم بوتیرات، HT-29
 • گلشن خلیفیان، ملیحه انتظاری*، مریم بیخوف تربتی صفحات 51-58
  سابقه و هدف
  سرطان کولورکتال چهارمین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در سراسر جهان است. گزارشات مبنی بر رونویسی نابجای ژن های خانواده فاکتور رشد فیبروبلاست در چندین نوع سرطان، بیان گر نقش این فاکتورها در تومورزایی و پیشرفت سرطان است؛ بنابراین میزان رونوشت FGF11 در بافت های توموری سرطان کولورکتال نسبت به بافت نرمال ارزیابی شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه، تعداد 30 نمونه بافت توموری و 30 نمونه بافت مجاور تومور از افراد مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) جمع آوری شد. پس از استخراج RNA کل از نمونه ها و سنتز cDNA، با استفاده از روش RT-PCR میزان رونوشت FGF11 در سطح mRNA بررسی شد. 
  یافته ها
  سطح رونوشت FGF11 به میزان 55/1 برابر در بافت های سرطانی نسبت به نمونه های غیرسرطانی افزایش داشت، اما تفاوت معنی داری بین دو گروه بافتی سالم و توموری وجود نداشت (402/0P=). افزایش رونوشت FGF11 در بیماران مرحله III و IV (High Stage) نسبت به افراد مرحله 0، I و II (Low Stage) معنی دار بود (057/0(P=. رونوشت این ژن با درجه تومور (193/0P=)، سن (896/0P=)، سایز تومور (428/0P=)، و تهاجم لنفاوی (651/0P=) ارتباط معنی داری را نشان نداد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده افزایش رونوشت FGF11 درمراحل III و IV سرطان کولورکتال نسبت به افراد در مراحل 0، I و II شاید بتواند نشانگر نقش احتمالی این ژن در تومورزایی سرطان کولورکتال باشد.
  کلیدواژگان: سرطان کولورکتال، FGF11، بیوماکر
 • علی مهری، صدیقه حسین پور دلاور*، معصومه عزیزی، محمدعلی آذربایجانی، پروین فرزانگی صفحات 59-66
  سابقه و هدف
  هدف مطالعه حاضر اثر تمرین هوازی به همراه  مصرف  مکمل رزوراترول بر فاکتورهای تنظیمی و اجرایی آپوپتوز کاردیومیوسیتی در رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوسین بود.
  روش بررسی
  در این کارآزمایی تجربی، 50 موش صحرایی نر به طور تصادفی به 5 گروه 10 تایی کنترل سالم، دیابتی، مکمل رزوراترول، تمرین هوازی و مکمل رزوراترول+تمرین هوازی تقسیم شدند. دیابت با تزریق تک دوز ml/kg50 استرپتوزوتوسین القا شد. برنامه گروه های تمرین، تمرین و مکمل به مدت 8 هفته و 5 روز در هفته تمرین روی تریدمیل با سرعت m/min15، زمان 5 دقیقه و شیب 15% شروع شد. پس از پایان دوره، تمام حیوانات با شرایط کاملا مشابه و به دنبال 12-14 ساعت ناشتایی و 48ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی بیهوش و قربانی شدند. پس از خروج قلب و هموژنایز کردن آن، غلظت BAX، Bcl-2 و CASPASE3 با روش الایزا سنجش شد. 
  یافته ها
  پس از القای دیابت، غلظت BAX و Caspase-3 قلبی به طور معنی داری نسبت به کنترل سالم افزایش معنی داری یافت. درحالی که غلظت BCL-2 در این شرایط کاهش معنی داری یافت. تمرین و رزوراترول هریک به تنهایی توانستند از افزایش BAX  و  CASPASE3قلبی ناشی از دیابت به صورت معنی داری بکاهند. اما تنها تعامل تمرین و رزوراترول بر غلظت BAX معنی دار بود و اثر معنی داری بر میزان Caspase-3 نداشت. تمرین و رزوراترول به طور جداگانه توانستند موجب افزایش غلظت BCL-2 شوند، ولی اثر تعاملی آنها معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  تمرین هوازی و رزوراترول اثر سودمندی بر آپوپتوز قلبی در القای دیابت دارند، اما تعامل این دو بر روند آپوپتوز قلبی معنی دار نیست. می توان از تمرین هوازی و رزوراترول به عنوان طب مکمل برای حفاظت میوکارد در برابر آپوپتوز نابجای ناشی از  دیابت القا شده استفاده کرد
  کلیدواژگان: دیابت، تمرین هوازی، رزوراترول، BAX، Bcl-2، CASPASE3
 • زهرا حجتی ذی دشتی، الهه حیدری، فاطمه ایزد دوست* صفحات 67-74
  سابقه و هدف
  به نظر می رسد چای سبز و تمرین ورزشی برای بهبود ترکیب بدن و چربی های خون موثر باشند. با این وجود، پیشینه محدودی در خصوص افراد یایسه وجود دارد. لذا، هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر مصرف چای سبز و تمرین هوازی- مقاومتی بر پروفایل لیپیدی و ترکیب بدن زنان دارای اضافه وزن و چاق بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی، 20 زن یایسه داوطلب به طور تصادفی به گروه تجربی (10 نفر، تمرین هوازی- مقاومتی و مصرف چای سبز) یا کنترل (10 نفر، بدون مداخله) تقسیم شدند و به مدت 6 هفته به طور روزانه مکمل چای سبز (340 میلی گرم در روز) دریافت کردند و تمرین هوازی مقاومتی (سه جلسه 60 دقیقه ای در هفته) را انجام دادند. تغییرات ترکیب بدن و لیپیدها قبل و بعد از اتمام دوره مداخله ارزیابی شدند. جهت تحلیل داده ها از آزمون های تی مستقل، من- ویتنی یو، تی همبسته و ویلکاکسون در نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد. 
  یافته ها
  ارزیابی های ترکیب بدن نشان دهنده کاهش BMI (005/0=p) و درصد چربی بدن (003/0=p) بعد از 6 هفته مداخله بود. با این وجود، تغییر معنی داری در WHR و چربی های خونی در گروه تجربی دیده نشد. از جهتی دیگر، تفاوت معنی داری در هیچ یک از متغیرهای اندازه گیری شده به جز درصد چربی بدن (013/0=p)، در مقایسه بین گروه ها در پس آزمون وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج بدست آمده، توصیه می شود که تمرینات هوازی- مقاومتی به همراه چای سبز جهت بهبود ترکیب بدنی زنان یایسه استفاده شود.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، تمرین مقاومتی، چای سبز، ترکیب بدن
 • میثم اخلاق دوست، شهلا چایچیان* صفحات 75-81
  سابقه و هدف
  هدف از مطالعه حاضر، مقایسه روش غیرتهاجمی یافتن اسید نوکلییک آزاد جنینی در پلاسمای مادری(NIPT) با روش استاندارد آمنیوسنتز در تشخیص پیش از تولد آنوپلوییدی بود. این مطالعه به منظور تعیین حساسیت، ویژگی، صحت، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی و مقایسه آن با روش استاندارد طلایی تشخیصی آمنیوسنتز انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع مقطعی است که به مدت دو سال از سال 1395 تا 1397 بر روی تمام مادران باردار بالای 12 هفته کاندید NIPT که به آزمایشگاه نیلو و 16 استان کشور مراجعه کرده بودند انجام شد. روش نمونه گیری به صورت غیر احتمالی و از نوع متوالی بود. از مادران با ریسک بالای NIPT، تست آمنیوسنتز انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 تحلیل آماری شدند. 
  یافته ها
  11960 نفر زن باردار کاندید NIPT وارد این مطالعه شدند. از این میان، 139 نفر به عنوان موارد پرخطر NIPT تعیین شدند و نتایج آن با آمنیوسنتز مقایسه شد. میانگین سنی مادران باردار در دو گروه NIPT و گروه آمنیوسنتز به ترتیب 2/5±4/34 و 4/6±7/33 سال بود. ویژگی NIPT برای سندروم داون، ادوارد و پاتو به ترتیب 94/99، 95/99 و 97/99 درصد بود. میزان نرخ شکست تست 27/0 محاسبه شد.
  نتیجه گیری
  روش غیرتهاجمی یافتن اسید نوکلییک آزاد جنینی در پلاسمای مادری در ژنتیک زنان ایرانی دارای حساسیت و اختصاصیت بالایی جهت تشخیص آنوپلوییدی است.
  کلیدواژگان: آمنیوسنتز، NIPT، اسید نوکلئیک آزاد جنینی، آنوپلوئیدی
 • ساناز فرهاد، محمدحسین پرداختچی*، زهرا صباغیان صفحات 82-91
  سابقه و هدف
  هدف از این مطالعه کیفی، شناسایی عوامل و مولفه های موثر در انتقال یادگیری به محیط کار در آموزش های ضمن خدمت پرستاری در بیمارستان های وابسته به سازمان تامین اجتماعی بود.
  روش بررسی
  روش تحقیق اکتشافی و تحلیل داده بنیاد بود. با توجه به سطح اشباع داده ها، 32 نفر متشکل از سرپرستاران، کارشناسان و مسیولین آموزش، سوپروایزران آموزشی و مدرسان و صاحب نظران آموزش و بهسازی منابع انسانی کادر درمانی به صورت نمونه گیری هدفمند بررسی شدند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه باز و نیمه ساختار یافته فردی استفاده شد و تحلیل همزمان مصاحبه نیز با استفاده از کدگذاری باز، محوری و منتخب صورت گرفت. در نهایت با استفاده از روش بازخورد مشارکت کنندگان و تکنیک مثلث سازی تحلیلگر، از روایی تحلیل ها اطمینان حاصل شد و به منظور سنجش پایایی کدگذاری های انجام شده از روش های پایایی باز آزمون و توافق درون موضوعی استفاده شد. 
  یافته ها
  عوامل موثر بر شکل گیری انتقال یادگیری به محیط کار در چهار طبقه عوامل فردی، عوامل آموزشی، عوامل سازمانی و عوامل فراسازمانی قرار می گیرد.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده بیان کننده این واقعیت هستند که در فرایند اجرای آموزش در بیمارستان ها و برای رسیدن به اثربخشی و تاثیرگذار بودن آموزش ها در عملکرد پرستاران و عملکرد کلی بیمارستان، باید به عواملی که بین یادگیری آموزشهای طراحی شده و کاربرد آنها در شغل مورد نظر نقش میانجی دارند، توجه ویژه کرد. چرا که عدم توجه به این عوامل تاثیرگذار بر فرایند انتقال نشان داده است که یادگیری ها به مرور زمان به فراموشی سپرده شده و در نهایت درصد ناچیزی به محیط کار انتقال داده می شود و هزینه های زیادی تحمیل بیمارستان می شود، بی آن که سودی را عاید بیمارستان ها کند.
  کلیدواژگان: انتقال یادگیری، دوره های آموزشی ضمن خدمت، آموزش پرستاران، سازمان تامین اجتماعی
 • فاطمه نجفی، محمد صاحب الزمانی*، حجت الله فراهانی صفحات 92-100
  سابقه و هدف

  بیماری مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) جنبه های جسمی و روانی افراد، از جمله کیفیت روابط جنسی را متاثر می کند. در این مطالعه، تاثیر آموزش تنظیم هیجانی بر عملکرد و رضایت جنسی مبتلایان به ام اس بررسی شد.

  روش بررسی

  این مطالعه نیمه تجربی در سال 1395 بر روی 98 نفر از زنان مبتلا به ام اس مراجعه کننده به مرکز تحقیقات ام اس ایران انجام شد. جلسات آموزش تنظیم هیجانی شامل 8 جلسه 2 ساعته بود. پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک، تنظیم هیجانی (ERSQ)، عملکرد جنسی زنان (FSFI) و رضایت جنسی زنان (SSSW)، قبل از مداخله و بعد از آن تکمیل شد. 

  یافته ها

  وضعیت تنظیم هیجانی 9/93 درصد افراد قبل از مداخله در سطح متوسط و زیاد بود که بعد از مداخله به 100 درصد افزایش یافت. در مورد عملکرد و رضایت جنسی، این میزان قبل از مداخله به ترتیب 7/83 و 9/98 درصد بود که بعد از مداخله به ترتیب به میزان 97 و 100 درصد رسید. میانگین نمرات تنظیم هیجانی، عملکرد و رضایت جنسی قبل از مداخله به ترتیب 97/59، 24/20 و 00/92 بود که بعد از مداخله به میزان 08/77، 98/26 و 38/95 رسید. نتایج آزمون تی زوجی نشان دهنده افزایش معنی دار میانگین متغیرهای پژوهش بعد از مداخله بود (05/0>p).

  نتیجه گیری

  با توجه به اثربخشی مداخله تنظیم هیجانی، طراحی و اجرای این مداخله به صورت هدفمند برای مبتلایان به ام اس توصیه می شود تا از این طریق زمینه برای بهبود عملکرد و رضایت جنسی آنان فراهم آید و موجب بهبود کیفیت زندگی آنان شود.

  کلیدواژگان: تنظیم هیجانی، عملکرد جنسی، رضایت جنسی، زنان، مولتیپل اسکلروزیس
 • مرضیه مومن نسب، محبوبه صفوی*، محمد فشارکی صفحات 101-105
  سابقه و هدف
  رایج ترین مداخلات تهاجمی دردناک وپرتکراردر بیمارستان اطفال رگ گیری است. هدف این پژوهش، مقایسه دو تکنیک انحراف فکر شنیداری (شنیدن موسیقی)  و ذهنی (ساخت حباب)  در کاهش درد ناشی از رگ گیری در کودکان بستری بود.
  روش بررسی
  در این کار ازمایی بالینی، کلیه اطفال بیمار بستری در 5 بخش از 12 بخش فوق تخصصی بیمارستان فوق تخصصی اطفال شهر قم برسی شدند. نمونه پژوهش 96 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی تدریجی انتخاب و به صورت قرعه کشی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (32 نفرگروه ساخت حباب، 32 نفرگروه شنیدن موسیقی و 32 نفرگروه کنترل) جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از ابزار سنجش درد اوشر و برای ایجاد انحراف فکر از یک اسباب بازی حباب ساز و موسیقی شاد کودکانه استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22تحلیل شدند. 
  یافته ها
  نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که شدت درد بین دو گروه حباب سازی و گروه کنترل و دو گروه موسیقی با گروه کنترل تفاوت معنی داری دارد (001/0p˂) و شدت درد در گروه جباب سازی کمترین و در گروه کنترل بیشترین مقدار بود و بین دوگروه موسیقی و حباب سازی نیز تفاوت معنی داری بود (009/0=p).
  نتیجه گیری
  در مورد شدت درد هنگام رگ گیری کودکان در سه گروه حباب سازی، موسیقی و کنترل نتایج نشان داد، بین میانگین نمره شدت درد کودکان گروه حباب سازی نسبت به موسیقی وکنترل کاهش معنی داری دارد.بنابراین روش های انحراف توجه فعال(حباب سازی) ممکن است بصورت موثری درد ناشی از رگ گیری کودکان 6 تا 12 ساله را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: حباب سازی، درد در کودکان، موسیقی، رگ گیری
|
 • Haleh Masoodi*, Siavash Rahimi, Golvash Tavakolian, Sara Ahmadi Badi, Shahrbanoo Keshavarz Azizi Raftar, Seyed Davar Siadat Pages 1-15
  Infantile colic is a common condition among infants in which inability of caregivers to console their infants can lead to shaken baby syndrome, child abuse, depression and etc. Therefore it can lay a great economic burden in healthcare and social welfare systems. Even though it is highly prevalent, little agreement has been reached on the definition, pathogenesis or the optimal management strategy for infantile colic. In the past decade major leaps in understanding infantile colic has been taken by researchers. Although our understanding is greater than before, but novel treatments has yet to be introduced. The current review aims to delineate the Rome IV criteria definition, which is the latest published diagnostic criteria. Moreover, gastrointestinal, neurogenic, microbial and psychosocial factors that might contribute to the pathophysiology of infant colic are explored. Also, clinical assessment of infant with suspected colic is reviewed. Important aspect of the management of infant colic is further highlighted by this review. Management strategies, including dietary, behavioral, pharmacological and alternative interventions are also discussed
  Keywords: Infantile colic, Microbiota, Diagnosis, Treatment
 • Gholam Reza Akhavan Farid, Rana Ghandehari Alavijeh, Erfaneh Shaygannia, Marziyeh Tavalaee, Mohammad Hossein Nasr, Esfahani* Pages 16-24
  Background
  Today, infertility is a problem that affects about 15% of couples due to male factors, female factors or both. High levels of oxidative stress, because of an imbalance between the reactive oxygene species and the antioxidant capacity, have been repeatedly reported in infertile men, which can have a destructive effect on the spermatogenesis process. Antioxidant treatment can improve the effects of oxidative stress in spermatozoa. In this paper, the effect of alpha-lipoic acid as a water and fat-soluble antioxidant and its effect on sperm quality and treatment outcomes on infertile men is discussed.
  Materials and methods
  Published articles in Elseviour data-base, Iran doc, Scopus, Mag iran, Pubmed and google scular between 1988 and 2018 were collected baesd on key words. Repeated articles or ones with unsufficient content were omitted.
  Results
  Alpha-lipoic acid is considered as a new antioxidant in the infertility-treatment field, due to its unique aptitude compare to other common antioxidants, such as vitamin E and C. This antioxidant can improve sperm motility, DNA damage and effective treatment results by removing free radicals and restoring antioxidant enzymes.
  Conclusion
  The use of alpha-lipoeic acid through applying assisted reproductive techniques such as culture medium, freezing, or varicocele therapy have satisfactory results in treatment
  Keywords: Infertility, Male, Antioxidants, Thioctic Acid (Alpha-lipoic acid), Spermatogenesis
 • Fereshteh Atabi, Reza Mohammadi* Pages 25-32
  Background
  Clinical application of the test results are profoundly influenced by laboratory errors. Nowadays, the best way to evaluate the performance of a method is to determine its sigma scale according to total allowable error (TEa) and analytical errors, including random and systematic errors. In this study, the performance of the measuring kits for biochemical analytes belonging to Pars Azmoon Company, as the most commonly used kits in Iran, was evaluated by determining their deviation index (DI) and sigma scale.
  Materials and methods
  During the years 2013-17 and the 15th to 28th runs of the external quality assessment program (EQAP), commercial control materials were sent to about 2000 participating laboratories in each period. Based on the results of measuring the biochemical analytes by these laboratories, method performance of measuring methods was determined according to DI and sigma scale. For determining sigma scale, two different TEa was used.
  Results
  Based on the TEa introduced by the reference health laboratory of Iran, among the 21 analyzed analytes, DI of the 7, 11, and 3 analytes were acceptable (DI up to 2.0) for 100%, 90% and less than 90% of the reported results, respectively. In sigma scale evaluation of these methods according to TEa of reference health laboratory of Iran and CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments), 13 and 12 measuring methods were acceptable (sigma of at least 2.0), respectively.
  Conclusion
  Due to the importance of the test results in medical decision making, it is necessary to improve the performance of measuring methods.
  Keywords: Method performance, Biochemical analytes, Deviation index (DI), Sigma scale
 • Seyyedeh Mahsa Alavi, Solmaz Ghaffari*, Sommayyeh Nasiripour Pages 33-39
  Background
  Oxytocin is a peptide hormone that increases the secretion of milk, especially after normal delivery. Due to the properties of this peptide hormone, it seems that changing the route of use and changing the release pattern can create a longer duration of action of the drug. Solid lipid nanoparticles (SLNs) are a candidate to achieve these goals, which can be used as a non-invasive method with the possibility of induction of postpartum breastfeeding. In this study, we tried to design new drug delivery system using nanotechnology to change route of administration and prolong the administration intervals in order to induction of milk secretion especially among mothers with Cesarean section.
  Materials and methods
  In this study, different SLNs were designed by changing many variables and all designed SLNs were evaluated in vitro. The mean particle size, zeta potential, loaded drug value, and drug release pattern were evaluated. Nanoparticles were freeze dried to increase stability.
  Results
  The amount of drug loaded in the selected nanoparticles was reported to be 82%. The study of drug release showed that after 72 hours, the rate of drug release reaches 80%.
  Conclusion
  Based on results, loaded peptide value, and drug release pattern was in a reasonable quantity. The optimum SLNs were freeze dried to increase the stability. The particles could be suitable candidate for preparing nasal drop of oxytocin to achieve the desired aims of the study.
  Keywords: Oxytocin, Solid lipid nanoparticles (SLNs), Freeze drying, Stearic acid, Tween
 • Najmeh Amiri, Flora Forouzesh*, Ehsan Nazemalhosseini, Mojarad, Mahdi Shabani Pages 40-50
  Background

  Sodium butyrate (NaBr), a histone deacetylase inhibitor, has emerged as a promising anticancer drug for multiple cancers. The aim of this study was to investigate the effect of sodium butyrate on the changes in the expression of the Bid gene in human colorectal cancer cell line.

  Materials and methods

  HT-29 cell line was cultured. Cells were treated with different concentration of NaBr (from 6.25 mM to 200mM) for 24, 48 and 72 hours. Cytotoxicity and IC50 were evaluated by MTT assay. The effect of NaBr on Bid gene expression was examined by PCR and qRT-PCR.

  Results

  The IC50 for 24, 48, and 72 hours were 95mM, 25mM and, 12.5mM respectively. Antiproliferative activity of NaBr was dependent on time and dose manner. The results of real time PCR showed that the expression of Bid gene in treated cells with IC50 concentration increased significantly (p<0.05) in comparison with the control group.

  Conclusion

  The results showed that NaBr inhibited the growth and induced apoptosis in the HT-29 cell line which can be due to the increase in Bid gene expression. So, the change in expression of the apoptosis genes can effect by histone deacetylase inhibitors.

  Keywords: Colorectal cancer, Bid gene, Sodium butyrate, HT-29
 • Golshan Khalafian, Maliheh Entezari*, Maryam Bikhof Torbati Pages 51-58
  Background
  Colorectal cancer (CRC) is the fourth leading cause of cancer-caused death around the world. Reports of the unnecessary transcription of family genes of the fibroblast growth factor in several types of cancer indicate the role of these factors in tumorgenesis and progression of cancer. Therefore, the level of FGF11 transcription was evaluated in colorectal cancer tumor tissues relative to the normal tissue adjacent to cancer.
  Materials and methods
  In this study, 30 tumor tissue samples and 30 adjacent tumor tissue samples were collected from patients with colorectal cancer among those referred to Imam Khomeini Hospital. After extracting the entire RNA from the samples and synthesizing cDNA, quantitative real-time PCR method was used to evaluate the level of FGF11 transcription in the mRNA level.
  Results
  The level of FGF11 transcription in cancer tissues was 1.55 times higher than in non-cancer tissues, but a significant difference was not found between the two healthy and tumor groups (P= 0.402). Increased FGF11 transcription in patients with stages III and IV (high stage) was significantly different from those with stages 0, I and II (low stage) (P=0.057). The transcription of this gene did not show a significant relationship with tumor grade (P= 0.193), age (P= 0.896), size of tumor (P= 0.428), and lymphatic invasion (P= 0.651).
  Conclusion
  Based on the results, increasing the FGF11 transcription in atages III and IV of colorectal cancer than that at stages 0, I and II may indicate the potential role of this gene in tumorigenesis of colorectal cancer, while further investigations are required in this regard.
  Keywords: Colorectal cancer, FGF11, Biomarker
 • Ali Mehri, Sedigheh Hosseinpour Delaware*, Masoume Azizi, Mohammad Ali Azarbaijani, Parvin Farzangi Pages 59-66
  Background
  The present study was conducted to investigate the effect of aerobic training with resveratrol supplementation on regulatory and executive factors of cardiomyocytes apoptosis in streptozocin diabetic male rats.
  Materials and methods
  In an experimental study, 50 male rats were randomly divided into 5 groups of 10 healthy controls, diabetics, resveratrol supplements, aerobic training and complementary resveratrol + aerobic training. Diabetes was induced by single injection of streptozotocin (50 ml/kg). Training was done 5 days per week for 8 weeks. They did exercise on the treadmill at 15m/min, 5 min and gradient of 15%. At the end of the course, all animals were completely and similarly treated and 48 hours after the last training session, anesthetized and sacrificed. After cardiac out and homogenization, the concentration of BAX, Bcl-2 and Caspase3 was measured individually.
  Results
  After induction of diabetes, the concentration of BAX and Caspase-3 significantly increased compared with healthy controls, while BCL-2 concentration decreased significantly. However, only exercise interaction and resveratrol had significant effect on BAX concentration and had no significant effect on Caspase-3 levels. Each exercise and resveratrol separately increased BCL-2 concentration, but their interactive effect was not significant.
  Conclusion
  Aerobic exercise and resveratrol have a beneficial effect on cardiac apoptosis in inducing diabetes, but their interaction is not significant in the process of cardiac apoptosis. Of course, aerobic exercise and resveratrol could be used as complementary therapies for myocardial protection against invasive apoptosis induced by diabetes.
  Keywords: Diabetes mellitus, Resveratrol, Aerobic exercise, BAX, Bcl-2, Caspase3
 • Zahra Hojjati Zidashti, Elaheh Heydari, Fatemeh Izaddoust* Pages 67-74
  Background
  It seems that green tea and exercise training may have benefits for improving body composition and blood lipids. However, there are limited documents in the menopause population. Therefore, the aim of this study was to evaluate effects of green tea consumption and aerobic- resistance training on lipid profile and body composition in overweight and obese postmenopausal women.
  Materials and methods
  Using a semi-experimental design, 20 menopausal volunteers women were randomly assigned to experimental (n=10, aerobic-resistance training and green tea consumption) or a control (n=10, no intervention). Intervention group received daily consumption of green tea (340 mg per day) and aerobic- resistance exercise training (three 60 min sessions per week) for 6 weeks. Subjects were tested for changes in body composition and serum lipids before and after the end of the intervention period. Data were analyzed using independent t - test, Mann-Whitney U, paired t- test and Wilcoxon by SPSS software version 16.
  Results
  Body composition analysis revealed reduction in BMI (p=0.005) and body fat percentage (p-0.003) after 6-week intervention. However, there was no significant changes in WHR and blood lipids in the intervention group. In otherwise, there were no significant differences in all measurement, except body fat percentage (p=0.013), in between groups analysis.
  Conclusion
  According to the study results, it is recommended that green tea combined with aerobic- resistance training are used for improving body composition in menopausal women.
  Keywords: Aerobic training, Resistance training, Green tea, Body composition
 • Meisam Akhlaghdoust, Shahla Chaichian* Pages 75-81
  Background
  The aim of this study was to compare noninvasive prenatal testing (NIPT) of cell‐free DNA in maternal blood and amniocentesis in the diagnosis of aneuploidy. This study was designed to evaluate sensitivity, specificity, accuracy, positive predictive value and negative predictive value of NIPT for detection of aneuploidies compared gold standard test of amniocentesis.
  Materials and methods
  This cross sectional study performed on Iranian pregnant women (GA≥12 weeks) and candidate for NIPT, referred to the Nilou laboratory in Tehran and 16 provinces of Iran between Aug 2016 and Aug 2018. Analysis study was performed by SPSS version 21.
  Results
  11960 pregnant women which candidate for NIPT enrolled in this study and 139 persons detected as high risk for NIPT.  The mean (±standard deviation) age of participants was 33.7 ± 6.4 years and 34.4 ± 5.2 years for amniocentesis and NIPT groups, respectively. Specificity of NIPT in the diagnosis of trisomies of T21, T18 and T13 was 99.94%, 99.95% and 99.97% respectively. Failure rate was calculated as 0.27.
  Conclusion
  Non-invasive prenatal testing has very high sensitivity and specificity for aneuploidies but should not be used as a final diagnosis test.
  Keywords: Amniocentesis, NIPT, Cell-free fetal DNA, Aneuploidies
 • Sanaz Farhad, Mohammad Hassan Pardakhtchi*, Zahra Sabbaghiyan Pages 82-91
  Background
  The aim of this qualitative study was identifying the effective factors and components in transferring learning to the work environment in in-service training of nurses in hospitals affiliated to the Social Security Organization.


  Materials and methods
  The  method was exploratory research and Data analysis was fundamental.
   The sample includes 35 members of hospital supervisor, head nurses, master manager of education and academic professors who work and expert in training transfer. Data were collected by open interview until theoretical saturation was reached. Open and semi-structured interviews were used to collect information and simultaneous analyses of the interview were conducted using open, axial and selective coding. The obtained model was validated by all 35 people and the learning transfer model was developed. Finally, using the feedback method of the participants and the analyst triangulation technique, the validity of the analysis was ensured. In order to measure the reliability of the coding, re-test reliability methods and intra-subject agreement were used.
  Results
  The factors affecting training transfer could be in 4 dimensions, including personal factors, educational factors, organizational factors and meta-organizational or environment factors.
  Conclusion
  The results showed this fact that in educational performance process in hospital and achieve the efficiency and effectiveness of education in nurses’ performance , we must consider factors affecting training transfer. Because the lack of attention to these factors influencing the transfer process has shown that learning is forgotten over time and eventually a small percentage is transferred to the workplace and a lot of costs are imposed on the hospital without any benefit.
  Keywords: Training transfer, Training in service, Nurses training, Social security organization
 • Fateme Najafi, Mohammad Sahebalzamani*, Hojjatollah Farahani Pages 92-100
  Background

  Multiple sclerosis (MS) affects people's physical and mental aspects, including the quality of sexual relationships. In this study, the effect of emotional regulation training on the sexual function and sexual satisfaction of MS patients was investigated.

  Materials and methods

  This quasi-experimental study was performed on 98 women with MS who were referred to the Iranian MS Research Center in 2016. The emotional regulation training program consisted of eight two-hour sessions. The demographic information, emotional regulation skills questionnaire (ERSQ), female sexual function inventory (FSFI) and sexual satisfaction scale for women (SSSW) questionnaires were completed before and after the intervention.

  Results

  The emotion regulation status of 93.9 percent of the subjects was at a moderate and high level before the intervention, which increased by 100 percent after the intervention. In the case of sexual function and sexual satisfaction, the pre-test rate was 83.7 and 98.9 percent, respectively, which reached to 97 and 100 percent after intervention. The mean of emotional regulation, sexual function, and sexual satisfaction before intervention was 59.97, 20.24, and 92.00, which after intervention reached to 77.08, 26.98 and 95.38, respectively. Paired t-test showed a significant increase in the mean of the research variables after intervention (p <0.05).

  Conclusion

  Considering the efficacy of emotional regulation training intervention, it is recommended to design and implement such interventions for patients with MS. To this end, it will provide a circumstance for improving their sexual function and satisfaction and also their quality of life.

  Keywords: Emotional regulation, Sexual function, Sexual satisfaction, Women, Multiple sclerosis
 • Marzieh Momen Nasab, Mahbubeh Safawi*, Mohammad Fesharaki Pages 101-105
  Background
  the most common painful and frequent invasive interventions in children’s hospital is venipuncture. The purpose of this study was to compare the two techniques of auditory distraction (Hear music) and mentally (bubble maker) in venipuncture induced pain in hospitalized children.
  Materials and methods
  This clinical trial was done on all ill children hospitalized in 5 sections of 12 wards in children’s subspecialty hospital in Qom. The subjects were selected through gradual random sampling method and were randomly placed in two experimental groups and a control group (32 in bubble maker, 32 in hear music and 32 in control group). A bubble maker toy and cheerful chidish music was used to create distraction. The Oucher pain tool was used to evaluate severity of pain. Data was analyzed by SPSS software ver.22.
  Results
  one –way ANOVA results showed a significant difference of pain intensity between the bobble maker group and the control group and also the music group with the control group (p˂0.001). The pain intensity in the bobble group was the least and in the control group was the highest and there was a significant difference between the two groups of music and bubble maker (p= 0.009).
  Conclusion
  the results of the children’s distraction in three groups of bubble, music and control showed that there is a significant decrease in mean score of pain intensity in bubble group. So, active distraction (bubble maker) may effectively reduce the pain intensity in 6-12 years old children.
  Keywords: Bubble maker, Distraction, Music, Pain, venipuncture, Children