فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 3 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/11
 • تعداد عناوین: 5
|
 • امیر احمدزاده امیری، فاطمه دانشور، علی احمدزاده امیری، احمد احمدزاده امیری* صفحات 1-11

  نیوپلازی سنگفرشی سطح چشم (OSSN) به طیف وسیعی از تومورهای اپیتلیال ملتحمه و قرنیه شامل دیسپلازی، کارسینوما درجا و سرطان تهاجمی اشاره دارد. افزایش بروز OSSN با ویروس نقص ایمنی انسانی(HIV) به دلیل عوامل خطر مرتبط با آن، مانند ویروس پاپیلومای انسانی و قرار گرفتن در معرض نور ماوراءبنفش خورشید قابل ملاحظه است. در این مرور، اپیدمیولوژی، تظاهرات بالینی، نحوه تشخیص و درمان OSSN مرتبط با عفونت HIV را موردبحث قرار می دهیم. جستجوی الکترونیک با کلیدواژه های لاتین شامل: Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), Eye Surface, Squamous Neoplasia, Human Immunodeficiency Virus (HIV) در پایگاه داده های Google Scholar, Elsevier, Pubmed, ISI (Web of Science), Iran Medex, Scopus با زبان انگلیسی از سال 2018-1992 استفاده شد. 101 مقاله مرتبط از طریق جستجو شناسایی شده اند، در این مرور، OSSNبه عنوان اولین نشانگر HIV/AIDS در 86 -26 درصد موارد گزارش شده است، تست مثبت HIV در 92 -38 درصد بیماران با OSSN ذکر شده است. سن متوسط بروز OSSN در بیماران مبتلا به HIV در کشورهای درحال توسعه به دهه سوم تا چهارم کاهش یافته است. مبتلایان به ویروس HIV، تومورهای تهاجمی بزرگ تر، بدخیمی شدیدتر، تهاجم قرنیه ای، اسکلرال و اربیتال بیشتر، تومورهایی با مرحله پیشرفته تر(T4)، نیاز بیشتر به تخلیه و  وسیع تر و افزایش خطر عود مجدد تومور را نشان داده اند. قابل توجه است که مدیریت فعلی OSSN در افراد دارای HIV مثبت مبتنی بر همان دستورالعمل های استاندارد درمانی است که برای OSSN در عموم جامعه شرح داده شده است. اغلب مطالعات نشان دادند که  OSSN می تواند در هر زمانی از دوره بیماری HIV/AIDS رخ دهد و هیچ ارتباط قابل توجهی بین تعداد CD4 و درجه OSSN پیدا نشده است. علاوه بر این، تاثیر درمان ضد رتروویروس بر OSSN بحث برانگیز است. براساس شواهد موجود غربالگری HIV در کلیه موارد همراه با OSSN توصیه می شود. اهمیت بیماری و خطر عود و گسترش آن به بیماران با تاکید بر پیگیری منظم و مراجعه بهنگام به چشم پزشک برای هرگونه علایم نامشخص چشمی گوشزد گردد.

  کلیدواژگان: سندرم نقص ایمنی اکتسابی، نئوپلازی، سنگفرشی، سطح چشم، ویروس نقص ایمنی انسانی
 • مصطفی عطایی*، سعید صفاریان همدانی، فرشیده ضامنی صفحات 12-22

  روش های ارایه آموزش جهت افزایش توانمندی حرفه ای یکی از دغدغه های آموزش علوم پزشکی است. یکی از روش های رایج آموزشی، آموزش مداوم در دانشگاه های علوم پزشکی می باشد. براین اساس مطالعه حاضر با هدف ارایه روش های رایج و موثر آموزشی د راین گروه پرداخته است. این مطالعه از نوع مروری، از طریق جستجوی مقالات فارسی و انگلیسی در پایگاه های اطلاعاتی؛Google Scholar, Elsevier ISI (Web of Science) ,Barakatkns Scopus  در طی سال های 2018-2000 صورت گرفته است. جستجو با استفاده از کلیدواژه های روش آموزش، مشمولین آموزش مداوم، روش رایج آموزشی، آموزش و معادل انگلیسی آن ها؛ Educational Method, Continuing education, Common Method of Teaching, Education انجام گردید. حاصل جستجو، تعداد 84 مقاله بوده که پس از غربالگری عنوان و چکیده 35 مقاله واجد معیارهای ورود به مطالعه شناخته شدند.نتایج نشان داده است یکی  از مهم ترین عوامل موثر بر تاثیرگذاری آموزش مداوم شیوه های تدریس و روش تدریس می باشد. به طوری که در تحقیقات متعددی بر اهمیت روش های تدریس در برنامه های آموزش مداوم پزشکان تاکید شده است. با توجه به اینکه نمی توان نقش روش های جدید آموزش را در اثرگذاری یادگیری در حین فعالیت های بهداشتی و درمانی نادیده گرفت، روش های رایج در آموزش علوم پزشکی در کنار روش های نوین یکی از رویکردهای موثر در یادگیری پایدار در کارکنان می باشد زیرا یادگیری پایدار افراد را در مقابل تداوم و انجام صحیح مراقبت های بهداشتی و درمانی  ترغیب خواهد کرد ضمن اینکه یادگیری پایدار، عملکرد پایدار را ایجاد خواهد نمود. در کنار سخنرانی می توان از روش های موثر آموزشی همانند؛   بحث گروهی، الگوی آموزشی همیاری، روش حل مسیله، یادگیری الکترونیکی، آموزش بالینی، پزشکی مبتنی بر شواهد و آموزش پزشکی مبتنی بر شبیه سازی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: روش تدریس، مشمولین آموزش مداوم، روش رایج آموزشی، آموزش
 • مروری بر رویکردهای درمانی شکاف لب و کام
  نازنین قبادی، شهریار کرمی* صفحات 23-33

  شایع ترین نقص های مادرزادی در نوزادان می باشد، شکاف کام و لب یکی از نواقص قابل رفع در نوزادان می باشد که با پیشگیری و درمان به هنگام می توان از سایر اختلالات جسمی و روحی روانی جلوگیری نمود. براین اساس مطالعه حاضر با هدف ارایه رویکردهای درمانی شکاف کام و لب صورت گرفته است. مطالعه حاضر یک مطالعه مروری نقلی که از طریق جستجو  پایگاه های اطلاعاتی؛ Sciencedirect، Pubmed،Magiran ،SID ،Proquest ،Eric،Psychinfo ، Springer ، Ebsco، نیز جهت جمع آوری مقالات در بازه زمانی 2018-2000 صورت گرفته است که پس از جستجو، 36 منبع به دست آمد که نهایتا 20 منبع برای تحلیل انتخاب شدند. نتایج یافته ها با رویکرد درمانی شکاف کام و لب انتخاب شده و مورد استنتاج قرار گرفته است. یافته ها نشان داده است که با تسریع اقدامات درمانی می توان از بروز عوارض بعدی جسمی و روحی روانی جلوگیری کرد. اقدام درمانی در نوزادی رویکرد پیشگیری در کودکی، نوجوانی و بزرگسالی خواهد داشت، بر این اساس توصیه می شود رویکرد موثر درمانی به نوزادی بیمار نزدیکتر باشد.

  کلیدواژگان: رویکرد درمانی، شکاف کام، شکاف لب، نقص مادرزادی، نوزادان
 • عوامل زیستی- روانی- اجتماعی مرتبط با خودپنداره جنسی زنان: مطالعه مروری اسکوپینگ
  فاطمه حمیدی، زینب حمزه گردشی، زهره شاه حسینی* صفحات 34-44

  امروزه محققان و سازمان های بهداشتی، جنبه های احساسات و روانی رفاه جنسی را یکی از جنبه های مهم سلامت جنسی در نظر می گیرند، به نحوی که یکی از اجزا مهم سلامت جنسی، خودپنداره جنسی می باشد. عوامل متعددی می تواند بر جنبه های مختلف خودپنداره جنسی زنان موثر واقع گردد. لذا مطالعه حاضر با هدف مروری بر عوامل مرتبط با خودپنداره جنسی زنان صورت پذیرفت.در این مطالعه مروری از نوع اسکوپینگ، پژوهشگران جستجوی کامپیوتری را با استفاده از کلمات کلیدی در پایگاه های اطلاعاتی؛ Google Scholar، PubMed ،SID ،Magiran ، ProQuest،Web of science  ، Irandoc،library of Cochrane ، Scopus انجام دادند. در نهایت از داده های کامل 30 مقاله این مقاله مروری استفاده شده است. یافته های مطالعه حاضر منجر به دسته بندی مطالب در 3  طبقه کلی عوامل زیستی(با زیر طبقات: سن، جنس، وضعیت تاهل، نژاد، ناتوانی و بیماری ها)، عوامل روانی با زیر طبقات: تصویر بدن، سابقه سوءاستفاده جنسی در دوران کودکی و سلامت روان) و عوامل اجتماعی (با زیرطبقات: والدین و همسالان، ارتباط با همسر و رسانه ها) گردید. یافته های مرور نقلی حاضر نشان می دهد که خودپنداره جنسی به عنوان یک شاخص کلیدی در فعالیت های جنسی و پیشگویی کننده رفتار جنسی، تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. بنابراین به نظر می رسد توجه به عوامل مرتبط و متناسب با ویژگی های هر فرد می توان سلامت جنسی زنان را بهبود بخشد. گرچه به نظر می آید برای اینکه عمق و وسعت دانسته های ما از عوامل مرتبط و متاثر بر خودپنداره جنسی افزایش یابد، انجام مطالعات با رویکرد کیفی نیز توصیه می شود.

  کلیدواژگان: خودپنداره، خودپنداره جنسی، سلامت جنسی، ادراک جنسی، رفتار جنسی
 • گزارش یک مورد بیمار مبتلا به دیابت مونوژنیک با شروع در جوانی نوع 9
  دانیل زمانفر*، الهام کیهانیان، بهاره مهدی پور فومشی صفحات 45-55

  دیابت مونوژنیک یک گروه هتروژن از اختلالات تک ژنی است که منجر به دیابت می شود MODY شایع ترین نوع دیابت مونوژنیک بوده که معمولا به صورت اتوزوم غالب یا مغلوب به ارث می رسد. شیوع این نوع دیابت با شروع در دوره جوانی بسیار نادر است. براین اساس مطالعه حاضر گزارش پسر یازده ساله مبتلا به دیابت از نوع MODY می باشد. در حال حاضر بیمار تحت درمان با رژیم غذایی و رژیم MDI است و بیماری وی در کنترل بوده است.

  کلیدواژگان: گزارش مورد، دیابت مونوژنیک، جوانی، دیابت
|
 • Amir Ahmadzadeh Amiri, Fatemeh Daneshvar, Ali Ahmadzadeh Amiri, Ahmad Ahmadzadeh Amiri* Pages 1-11

  Ocular surface squamous cell neoplasia (OSSN) refers to a wide range of conjunctival and corneal epithelial tumors including: dysplasia, in situ carcinoma, and invasive cancer. The incidence of OSSN with human immunodeficiency virus (HIV) is increased due to its associated risk factors, such as human papillomavirus and exposure to sunlight. In this review, we discuss the epidemiology, clinical presentation, diagnosis, and treatment of OSSN associated with HIV infection. A search of the Google Scholar, Elsevier, Pubmed, ISI (Web of Science), Iran Medex, Scopus database in English from 1992 to 2018 was used to investigate the prevalence and prevalence of HIV positive squamous cell neoplasia. Eligibility criteria include any type of study that addresses the clinical manifestations of OSSN according to HIV status. Cases involving or screening for other types of malignancies in other groups were excluded. The 101 articles identified through the search were, in this review, OSSN reported as the first HIV / AIDS marker in 26 -86% of cases, and HIV positive testing in 38 -92% of patients with OSSN listed. The median age of onset of OSSN in HIV-infected patients in developing countries has dropped to the third to fourth decade. Those infected with HIV have shown larger invasive tumors, more severe malignancy, more invasive corneal, scleral and orbital invasion; more advanced stage tumors (T4), greater need for enucleation and wider exentration, and increased risk of tumor recurrence. It is noteworthy that current management of OSSN in HIV-positive people is based on the same standard treatment guidelines as described for OSSN in the general population. Most studies have shown that OSSN can occur at any time during the HIV / AIDS courses, and no significant association was found between CD4 count and severity of OSSN. In addition, the impact of antiretroviral treatment on OSSN is controversial. Based on the available evidence, HIV screening is recommended in all cases associated with OSSN to rule out HIV infection. The importance of the disease and the risk of relapse and its spread to patients should be counseled, with emphasis on regular follow-up and timely referral to the ophthalmologist for any unspecified ocular symptoms.

  Keywords: Cognitive Behavior Therapy, Development, Children. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), Eye Surface, Squamous Neoplasia, Human Immunodeficiency Virus (HIV)
 • Mostafa Ataei*, Saeid Safaryan Hamadani, Farshideh Zamani Pages 12-22

  Providing training to enhance professional competence is one of the concerns of medical education. One of the common teaching methodology is Continuing Education in medical sciences universities. The purpose of the present study was to review current and effective educational methods in continuing medical education. This cross-sectional study was conducted through search of Persian and English articles in databases of Google Scholar Elsevier ISI (Web of Science), Barakatkns, Scopus during 2000-2018. Search was conducted by using the keywords of teaching method, individuals of continuing education, common teaching method, and education. The result of the search was 84 articles that after the title screening and abstract of 35 articles were recognized as inclusion criteria. The results showed that one of the most important factors affecting the impact of continuing education is teaching methods and teaching methods. Many studies have emphasized the importance of teaching methods in continuing education programs for physicians.The basis of continuing education should be the goal of sustainable learning and behavior change in the health care approach.Whereas the role of new methods and the emergence of education in influencing learning during health activities cannot be ignored, ttherefore, current approaches to medical science education along with new approaches are one of the most effective approaches to sustainable learning in employees, because sustainable learning will encourage individuals to continue and perform health care properly while sustained learning, it will provide stable performance. In addition to lectures, effective teaching methods such as group discussion, cooperative teaching model, problem solving method, e-learning, clinical education, evidence-based medicine, and simulation-based medical education can be used.

  Keywords: Educational Method, Continuing education, Common Method of Teaching, Education
 • A review of therapeutic approaches to cleft lip and cleft palate
  Nazanin Ghobadi, Shahryar Karami* Pages 23-33

  cleft lip and cleft palate are the most common congenital defect in neonatal period which are one of the removable defects in neonates that can be prevented and treated in time with other mental and physical disorders, by timely treatment prevention of the defectsThe aim of this study was to present therapeutic approaches for cleft palate and lip.The present study is a cross-sectional study conducted through searching databases of Sciencedirect, Pubmed, Magiran, SID, Proquest, Eric, Psychinfo, Springer, Ebsco, to collect articles in the 2018-2000. timeframe, after searching 36 sources Finally, 20 sources were selected for analysis. The results were selected and deduced using a cleft lip and palate approach. Findings have shown that accelerating treatment can prevent further physical and mental health complications. Treatment in neonatal period is a preventive approach in childhood, adolescence, and adulthood. Therefore, it is recommended that the effective treatment approach be closer to the neonate period.

  Keywords: Treatment approach, cleft palate, lip cleft, congenital defect, neonates
 • Bio-psycho-social factors related to female sexual self-concept:A scoping review
  Fatemeh Hamidi, Zeinab Hamzehgardeshi, Zohreh Shahhosseini* Pages 34-44

  Today, researchers and health organizations consider emotional and psychological aspects of sexual well-being as one of the important aspects of sexual health, so that one of the important components of sexual health is sexual self-concept. Several factors can affect various aspects of female sexual self-concept. Therefore, the present study aimed to review factors related to female sexual self-concept.  During this study scoping review, researchers conducted computer search with keywords in databases such as Google Scholar, PubMed, SID, Magiran, ProQuest, Web of Science, Irandoc, library of Cochrane, Scopus databases. Finally, a complete overview of 30 articles has been used to write this article. The findings of this review study led to classification of data in three general categories including: biological factors (age, sex, marital status, race, disability and illness), psychological factors (body image, history of child sexual abused and mental health), and social factors (parents and peers and Relationship with spouse and the media). The findings of this review suggest that sexual self-concept is influenced by various factors as a key indicator of sexual activity and predictive of sexual behavior. Therefore, it seems that paying attention to the factors relevant to each person's characteristics can improve women's sexual health. Although it seems that the depth and breadth of our knowledge of the related factors influencing the sexual self-concept increase, qualitative studies are also recommended.

  Keywords: Self-Concept, Sexual Self Concept, Sexual Health, Sexual Self-Perception, Sexual Behavior
 • A case report of a patient with Maturity-Onset Diabetes of the Young type 9
  Daniel Zamanfar*, Elham Keyhanian, Bahare Mehdipour Fomeshi Pages 45-55

  Monogenic diabetes mellitus is a heterogeneous group of single-gene disorders that lead to diabetes. Maturity-Onset Diabetes of the Young is the most common type of monogenic diabetes, usually inherited as autosomal dominant or recessive. The prevalence of this type of diabetes starting at a young age is extremely rare. The present study is a report of an eleven year old boy with MODY. The patient is currently on a diet and MDI diet And his illness was in control.

  Keywords: Case Report, Monogenic Diabetes, Youth, Diabetes