فهرست مطالب

 • پیاپی 70 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • لطف الله بوارد، مریم ایلانلو* صفحات 1-27

  امروزه با افزایش تولید پسماند در جوامع شهری و روستایی، سیستم مدیریت پسماند می تواند به عنوان بخشی از سیستم های جامع مدیریت به حساب آید. زیان های اقتصادی و بهداشتی حاصل از کنترل غیر اصولی مواد زاید جامد در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شهرستان ماهشهر، لزوم برداشتن گام های اساسی را در زمینه کنترل مواد زاید جامد روشن می سازد. این پژوهش با هدف مدیریت مواد زاید جامد شهری و نقش آن در توسعه پایدار درمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شهرستان ماهشهر انجام شده است. داده های تحقیق عمدتا از طریق روش میدانی جمع آوری شده است. با توجه به اطلاعات به دست آمده وضعیت مدیریت مواد زاید جامد شهری مورد بررسی قرار گرفت. سپس جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل SWOT استفاده شد. برای این منظور محیط داخلی (نقاط قوت و ضعف) و محیط خارجی (فرصت ها و تهدیدها) منطقه ی مورد مطالعه قرار گرفت و سپس برای تکمیل اطلاعات به دست آمده به وسیله ی پرسشنامه از شهروندان و کارکنان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شهرستان ماهشهر، نظرخواهی شد که با وزن دهی به موارد مورد نظر به تکمیل ماتریس SWOT در نهایت به ارایه راهبردها و استراتژی های مناسب مدیریت صحیح جمع آوری و دفع مواد زاید پرداخته شده است. در پایان راهبردها براساس ماتریس QSPM  اولویت بندی و پیشنهاد گردیده است. بررسی پرسشنامه ها نشان داد که وضعیت مدیریت مواد زاید جامد شهری در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شهرستان ماهشهر در بیشتر پارامترها مناسب می باشد.  همچنین مدیریت و برنامه ریزی صحیح بازیافت پسماندهای سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از نظر اقتصادی توجیه پذیر است.

  کلیدواژگان: مدیریت، مواد زائد جامد شهری، QSPM، SWOT، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شهرستان ماهشهر
 • مهدی علیلو*، الهام کاظمی، محمدرضا پورمحمدی صفحات 29-57

  شهر مهم ترین عرصه زیست انسان و بزرگترین مکان تمدن است. مطالعه و تاثر این عرصه جایگاه ویژه ای دارد. امروز مسیله این است که در جامعه بسیاری از سنت های اسلامی مورد غفلت واقع شده است. تاثیر ارزش های دینی و مذهبی بر ساخت و تولید فضاهای شهری از اهمیت بیشتری برخوردار است. شهر بر پایه جهان بینی ساخته می شود و عالی ترین نمود اشغال و تصرف فضا بر مبنای عقیده و ارزش های اسلامی می باشد. مسجد در شهر اسلامی محل گردهمایی سیاسی، مسایل غیر نظامی و حقوقی و مالی بوده است. امروزه برخی از آیین ها و مراسم مذهبی در فضای بیرون از مسجد برگزار می شود و به علت نبود فضای مطلوب در کالبد شهر، معمولا شبکه معابر و گره های ترافیکی را اشغال می نماید. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که با استفاده از روش های گردآوری اطلاعات به صورت مصاحبه با صاحبنظران علوم دینی و مطالعه ی کتابخانه ای نظریات و تعاریف مربوط به موضوع پژوهش بررسی شد و همچنین با استفاده از روش میدانی (پرسشنامه، مشاهده، و برداشت میدانی) داده های مورد نیاز جمع اوری شده و در نرم افزار spss پیاده شد و با توجه به آزمونهای متفاوت به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. بیشتر مردم بازسازی و گسترش صحن مساجد را برای برگزاری مراسم ایام محرم مناسب دانسته اند. لذا در مقاله حاضر سعی گردیده است ضمن بررسی ضرورت برگزاری آیین های مذهبی در بیرون از فضای مسجد، پیشنهادی توسط پژوهشگران جهت تعریف و شکل گیری فضای مطلوب برای مراسمات فوق ارایه گردد .

  کلیدواژگان: شهراسلامی، میدان، معابر، مسجد، آئین های مذهبی
 • حسین زاده دلیر، علیرضا سلطانی، یحیی کریم پور* صفحات 59-77

  در اتمسفر جهانی شدن، شهرها در رقابت شدید با یکدیگر سعی بر ورود بر چرخه جهانی دارند. جهانی شدن اثرات مثبت و منفی بسیاری را بر شهرها و بویژه کلانشهرها بر جای می گذارد. تدوین برنامه ها و چشم اندازها و راهبردهای مناسب، لازمه بقا و رشد در عرصه پیچیده، در هم تنیده و رقابتی جهانی کنونی می باشد. مدیریت کلانشهرها با هدف جهانی شدن و استانداردهای جهانی، مستلزم تدوین برنامه های محلی و ملی و دیپلماسی شهری و ملی می باشد و نیازمند اتخاذ تدابیر دولت به حمایت از ارتباطات بین المللی کلانشهرها در کنار اهداف ملی می باشد.  این مقاله در نظر دارد وضعیت کلانشهر تبریز را، با تاکید بر پتانسیل سرمایه گذاری، در قالب برنامه ریزی استراتژیک تحلیل نموده و راهبردهای سازنده ای را به منظور توانمندی بیشتر در مسیر جهانی شدن ارایه نماید. نتایج مطالعه نشان می دهد کلانشهر تبریز در صورت سیاست گذاری فعالانه و سازنده در زمینه استفاده از پتانسیل های داخلی و فرصت های خارجی، در فرایند جهانی شدن، میتواند از مزایای آن بهره مند شده، و آن را به عنوان فرصتی برای تحقق توسعه پایدار شهری بهره برداری نماید.

  کلیدواژگان: کلانشهر تبریز، جهانی شدن، شهر جهانی، سرمایه گذاری، SWOT
 • عاطفه حسینی صدر*، غلام حسن محمدی، فیرزو عبدالعلی زاده، وحید حجسته غلامی صفحات 79-100

  در روز 14 آوریل 2017 (24 فروردین 1396) بارش سنگینی در شمال غرب ایران به وقوع پیوست که منجر به ایجاد سیل و خسارات جانی و مالی در این منطقه شد. در این مطالعه به منظور بررسی سازوکارهای همدیدی-دینامیکی وقوع این بارش، از داده های بارش ایستگاه های هواشناسی، پارامترهای همدیدی ترازهای مختلف جو و نمودار ترمودینامیک SkewT استفاده شد. در ابتدا پراکندگی بارش پهنه بندی شد، سپس نقشه های ارتفاع ژیوپتانسیل، چرخندگی، امگا، سمت و سرعت باد، رطوبت ویژه، تابع همگرایی شار رطوبت و نمودار هوف مولر ترسیم و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد کانون حداکثر بارش به صورت کریدری از جنوب غرب استان آذربایجان غربی، محدوده دریاچه ارومیه تا مناطق میانی استان آذربایجان شرقی بوده است که در بازه زمانی 36 ساعت بین 30 تا 57 میلی متر بارندگی داشتند. نقشه های همدیدی نشان داد در این روز استیلای منطقه چرخندی ناوه مدیترانه در تراز میانی جو به همراه جریان هسته رودباد قطبی در سطوح فوقانی شرایط مساعدی برای ناپایدار کردن جو و صعود هوا در منطقه شمال غرب ایران فراهم کرد به طوری که مقدار امگا به کمتر از 3/0- پاسکال در ثانیه رسید. نقشه های رطوبت ویژه حاکیست که همزمان با استقرار منطقه چرخندی ناوه، شار رطوبتی قابل ملاحظه ای از مسیر دریای سرخ به سمت شمال غرب ایران صورت گرفته است. لذا تبدیل سریع رطوبت جو به بارش در منطقه چرخندی ناوه عامل اصلی وقوع بارش سنگین در این روز بوده است. این موضوع از طریق ترسیم نقشه همگرایی شار رطوبت و نمودار هوف مولر اثبات شد. نمودارهای SkewT و شاخص های ناپایداری نیز وجود رطوبت زیاد در جو و فراهم بودن شرایط مناسب جهت ناپایداری و صعود هوا در روز 14 آوریل را تایید کردند.

  کلیدواژگان: بارش سنگین، سازوکار همدیدی، وزش رطوبت، SkewT، شمال غرب ایران
 • مهدی اسدی*، علی محمدخورشیددوست صفحات 101-122

  محدودیت ذخایر انرژی فسیلی در جهان و افزایش سطح مصرف انرژی، همواره بشر را برای جایگزین کردن منابع انرژی جدید به چالش کشیده است. در این بین، باد به عنوان یکی از مظاهر انرژی های نو از جایگاه ویژه ای برخوردار است. استان آذربایجان شرقی با توجه به وضعیت توپوگرافی و موقعیت نسبی خود یکی از مناسب ترین مکان ها برای احداث نیروگاه بادی می باشد. لذا در این پژوهش برای تعیین مکان های مناسب جهت احداث نیروگاه بادی در این استان، معیارها و زیر معیارهای مختلفی مد نظر قرار گرفت و با توجه به اهمیت تلفیق اطلاعات، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای وزن دهی به لایه ها انتخاب و به کمک نرم افزار Expert choice پیاده سازی گردید. از نرم افزار Arc GIS، به منظور تحلیل فضایی و همپوشانی لایه ها استفاده شد و بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات، استان آذربایجان شرقی از نظر قابلیت احداث نیروگاه بادی به چهار سطح عالی، خوب، متوسط و ضعیف تقسیم گردید. در نهایت نتایج حاصله نشانگر آن است که سیستم اطلاعات جغرافیایی به عنوان یک سیستم حمایتی تصمیم گیری، می تواند هم در آماده سازی داده ها و هم در مدل کردن اولویت ها و نظرات کارشناسان در رابطه با عوامل مختلف بسیار کارامد باشد و طراحان را در انتخاب مکان مناسب جهت احداث نیروگاه بادی یاری کند. در این تحقیق، 15 منطقه، با در نظر گرفتن همپوشانی و انطباق نقشه های محدودیت، شرایط اقلیمی و نیز بازدید میدانی تعیین گردیدند که این مناطق به ترتیب، تبریز، سهند، اسکو، آذرشهر، بستان آباد، شبستر، جلفا، هریس، میانه، بناب، مراغه، سراب، اهر، چاراویماق و هشترود می باشند.

  کلیدواژگان: مکان یابی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، نیروگاه بادی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، آذربایجان شرقی
 • معصومه رجبی، داود مختاری، میرابراهیم هاشمیان* صفحات 123-143

  مخروط افکنه ها، از بارزترین لندفرم های ژیومورفولوژی رودخانه ای هستند که به عنوان  پدیده ای ژیومورفیک، نسبت به تغییرات تکتونیکی واکنش نشان می دهند و می توان از آنها به عنوان ابزاری، جهت شناخت سیمای تکتونیکی مناطق بهره گرفت. در این پژوهش ابتدا ، مخروط افکنه ها و حوضه های آبریز مربوطه واقع در دامنه شمالی بزقوش از نظر ویژگی مورفومتری (تعداد، مساحت، حجم، نحوه پراکنش) و فیزیو گرافی (طول، مساحت، ارتفاع) استخراج و با بکارگیری5شاخص ژیومورفیک (β، AF، BS، Hi، SL) وضعیت نسبی فعالیت تکتونیکی منطفه ارزیابی گردید. پارامترهای مورد نیازپژوهش شامل (R، S، Hوα) و دیگر پارامترها از طریق تهیه DEM منطقه و همچنین رقومی کردن نقشه های زمین شناسی، گردآوری و جهت انجام محاسبات مربوط به حجم مخروط افکنه ها به ترتیب از روش های چرچ ، گیلز و نرخ بالاآمدگی حوضه های آبریز از مدل نیروی جریان و نرم افزار های  ArcGIS، CADوMATLAB استفاده گردید. سپس بین نتایج بدست آمده روابط همبستگی برقرار گردید. نتایج نشان داد؛ رابطه معناداری بین مساحت حوضه آبریز (BA) و حجم مخروط ها (V) وجود ندارد، در مقابل رابطه مستقیم و معناداری با ضریب همبستگی 78/. بین نرخ بالاآمدگی حوضه ها و حجم مخروط افکنه ها مشاهده گردید.در این راستا با تهیه نقشه های زمین شناسی و موقعیت گسلهای منطقه و همپوشانی آن با محدوده حوضه های آبریز و مخروط افکنه ها، مشخص گردید که تشکیل مخروط افکنه های حجیم (بیجند، اله حق) با وجود دو خط گسلی معکوس و نرمال امتدادلغز راستگرد بالادستی (در خروجی حوضه) همخوانی دارد. برطبق نتایج حاصله، در شرایط مورفوکلیمایی کنونی، می توان تکتونیک را عامل  اصلی در افزایش یا کاهش حجم مخروط افکنه ها محسوب نمود.

  کلیدواژگان: حجم مخروط افکنه، شاخص های ژئومورفیک، نرخ بالاآمدگی، تکتونیک فعال، بزقوش
 • نفیسه رحیمی*، سعید جهانبخش، برومند صلاحی صفحات 145-167

  بادهای توفنده از پدیده های مخرب اقلیمی می باشند که همه ساله خسارات جبران ناپذیری به مزارع، تاسیسات و جاده ها وارد می نمایند. با توجه به اینکه خطه شمال غرب ایران بخصوص استان اردبیل یکی از مناطق بادخیز کشور است، این پژوهش به منظور شناسایی الگوهای همدید مسبب بادهای شدید آن انجام گرفته است. بدین جهت با در نظرگیری سرعت باد برابر و بیش از 28 نات بر ثانیه، 783 روز به عنوان روزهای همراه با باد توفنده در استان اردبیل شناسایی شدند. سپس با انجام یک تحلیل مولفه مبنا برروی داده های ارتفاع ژیوپتانسیل در تراز 500 هکتوپاسکال این 783 روز، 7 مولفه تشخیص داده شد که 92% از واریانس داده ها را بیان می کرد. سرانجام با خوشه بندی این 7 مولفه 10 الگوی گردشی متمایز به عنوان الگوهای همدید عهده‎ دار بادهای توفنده استان اردبیل شناسایی شدند. بررسی آرایش توپوگرافی تراز 500 هکتوپاسکال این الگوها گویای غلبه ی ناوه و پشته بر این الگوهاست. بدین معنی که این الگوهای عمدتا شامل ناوه، پشته و یا ترکیبی از ناوه پشته بوده و سایر سامانه ها نظیر کم ارتفاع بریده، سامانه های بندالی و ..، در این الگوها قابل مشاهده نیستند. هر چند که ممکن است سامانه های یادشده در الگوهای تکی هر یک از 783 روز مشاهده شوند اما غلبه و تاثیر نفوذ بر عهده این سامانه ها نیست. از سوی پراکنش زمانی الگوها نشان داد، در تراز 1000 هکتوپاسکال الگوهای تابستانه  مشابه الگوهای زمستان بهار پاییز است اما نکته قابل توجه معکوس شدن موقعیت مکانی سامانه های فشار تراز 1000 هکتوپاسکال در دو الگوی تابستانه است به طوری که یک کم فشار به جای پرفشار برروی زاگرس و یک پرفشار به جای کم فشار برری دریایی خزر قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: بردارهای ویژه، استان اردبیل، الگوهای فشار، ناوه، پشته
 • شهرام روستایی*، کریستینه جانانه صفحات 169-188

  زمین لغزش ها و ناپایداری های دامنه از جمله مخاطرات طبیعی مهمی هستند که همه ساله موجب خسارت های جانی و مالی و از دست رفتن منابع اقتصادی می شوند. این مخاطرات بیشتر در شیب های طبیعی یا تغییر یافته به دست انسان اتفاق می افتد. پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش از جمله روش هایی است که با استفاده از آن می توان مناطقی را که در معرض خطر وقوع زمین لغزش هستند تعیین کرد و با استفاده از نقشه های پهنه بندی شده جهت تقلیل خسارات ناشی از آن برنامه ریزی و مدیریت انجام داد. در این تحقیق به بررسی پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در حوضه آبریز بالقلو چای پرداخته شده است. در این تحقیق ابتدا عوامل مهم هشت گانه شیب، جهت شیب، زمین شناسی، خاک، اقلیم، فاصله از جاده، فاصله از رودخانه و کاربری اراضی تشخیص داده شدند. مواد و روش مورد استفاده در این تحقیق سلسله مراتبی فازی در محیط GIS می باشد به این صورت که پس از تهیه لایه های اطلاعاتی با استفاده از پارامترهای فوق و وزن دهی به آن ها در محیط GIS نقشه پتانسیل خطر با روش سلسله مراتبی (AHP) تهیه شد و طبقه بندی با روش فازی در محیط  GIS انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که  بیشترین درصد در سطح حوضه به ترتیب مربوط به پتانسیل پایین (32.21%) و کمترین درصد مربوط به پتانسیل بسیار بالا (13.5%) می باشد. مناطق با پتانسیل بسیار بالا و بالا برای وقوع زمین لغزش با مساحت  327.39 کیلومتر مربع در شمال غرب و قسمت های کوچکی در جنوب و شرق حوضه واقع شده اند و پتانسیل بسیار پایین و پایین با مساحت 504.06 بیشتر قسمت های میانی تا شمال شرق و جنوب حوضه را در بر می گیرند.

  کلیدواژگان: پهنه بندی خطر، زمین لغزش، مدل AHP فازی، حوضه بالقلو
 • اسدالله حیدری، مصطفی طالشی* صفحات 189-206

  یکی از پیامدهای ناپایداری نظام سکونتگاهی در فضاهای محلی_ منطقه ای، ناتوانی فضایی _عملکردی سکونتگاه های روستایی و شهری در برقراری پیوند سکونتگاهی از طریق شبکه فضایی کارآمد است. در بسیاری از نواحی جغرافیایی کشور، الگوهایی از شبکه نظام سکونتگاهی مبتنی بر فعالیت های اقتصادی شکل گرفته است که بدلیل بی توجهی در شناخت و تحلیل ساختاری _کارکردی این شبکه های محلی، ناپایداری سکونتگاه های شهری و روستایی تشدید یافته است. در نواحی روستایی هشترود و چاراویماق (کلان منطقه آذربایجان)، شبکه محلی - منطقه ای مبتنی بر تولید و فرآوری محصول شیر در حال شکل گیری است. برای شناخت و تحلیل ساختاری _کارکردی این محصول در روابط و مناسبات سکونتگاهی و جریانات فضایی، 119 کارگاه شیرپزی (فرآوری شیر)، 269 سکونتگاه روستایی و 5 سکونتگاه شهری تحت پوشش شبکه مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق این پژوهش، ترکیبی از روش های توصیفی-تحلیلی است. شیوه نمونه گیری داده ها به روش گلوله ی برفی و تحلیل داده ها با نرم افزار NodeXL و GIS صورت گرفت. یافته های تحقیق نشان داد، روابط و جریانات شبکه تولید شیر در سطح درون قلمروی با مانع و در ارتباط با مراکز برون ناحیه ای دوسویه، تعاملی و مکمل است. برمبنای شاخص های دوسویگی مناسبات، مرکزیت درجه ای، مرکزیت بینابینی و مرکزیت ویژه، شهر بستان آباد در خارج از ناحیه مورد پژوهش به عنوان گره اصلی در ساختار شبکه ای شیر مورد مطالعه شناخته شد و بعد از آن با فاصله معنی دار مراکز شهری تبریز، مراغه، قره آغاج و هشترود و روستای گنجینه کتاب قرار دارند. الگوی پایدار شبکه محلی_منطقه ای در این کلان منطقه با اصلاح در ساختار عملکردی سکونتگاه های روستایی و شهری از طریق تخصیص عملکردی فعالیت و خدمات قابل دستیابی است.

  کلیدواژگان: شبکه منطقه ای، تحلیل شبکه ای، جریانات فضایی، شیر، هشترود، چاراویماق
 • زهرا عبدالهی ترکمانی، محمدحسن یزدانی*، ابوالفضل قنبری صفحات 207-266

  هدف از این پژوهش بررسی تعادل یا عدم تعادل ساختار فضایی کلانشهر تبریز بر اساس هسته های عملکردی می باشد. روش تحقیق انجام پژوهش توصیفی و از نوع علی- همبستگی  می باشد. ابزارگردآوری اطلاعات  و داده ها به صورت کتابخانه ای بوده است. داده ها شامل  فعالیت های شهری می باشند که از سرشماری کارگاه های کشور استخراج شده است. تعداد   شاخص های  فعالیت ها 25 مورد بود که در 5 شاخص اصلی صنعتی- تولیدی، تجاری، اداری- مالی، خدماتی و  تفریحی - گردشگری گنجانده شده است و این پنج مولفه به عنوان هسته های عملکردی کلانشهر در نظر گرفته شده اند. برای تحلیل توزیع هسته های عملکردی فعالیت ها و جمعیت در سطح کلانشهر تبریز از روش تخمین تراکم کرنل، برای تحلیل الگوهای فضایی از مرکز میانگین و بیضی انحراف معیار، برای مدلسازی همبستگی های فضایی از رگرسیون وزنی جغرافیای و رگرسیون حداقل مربعات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوهای فضایی هسته های عملکردی به صورت تک هسته ای می باشد و ساختار فضایی شهر تبریز به صورت تک قطبی و تمایل به مرکز شهر می باشد. شهر تبریز در سیر تحول خود هنوز با شکل گیری کلانشهر چند هسته ای فاصله زیادی دارد و هسته های فرعی هنوز نتوانسته اند در جذب فعالیت ها و جمعیت موفق عمل کنند. نتایج همبستگی فضایی نیز نشان می دهد که ارتباط مثبتی بین هسته های عملکردی و توزیع جمعیت وجود دارد و تقویت هسته های عملکردی باعث تمرکز جمعیت به ویژه در مرکز شهر خواهد شد.

  کلیدواژگان: هسته های عملکردی، ساختار فضایی، کلانشهر، تبریز
 • محمدرضا عزیززاده ورزقان، خدیجه جوان* صفحات 227-246

  یکی از مهم ترین اثرات تغییر اقلیم، افزایش رخدادهای حدی اقلیمی است. هر گونه تغییر در فراوانی یا شدت رخدادهای حدی، می تواند اثرات عمیقی بر محیط طبیعی و جوامع انسانی داشته باشد؛ بنابراین تجزیه و تحلیل آنها بسیار مهم است. هدف این تحقیق، شناخت روند شاخص های حدی بارش در حوضه دریاچه ارومیه و بررسی ارتباط آنها با الگوهای پیوند از دور می باشد. بدین منظور از داده های بارش روزانه 7 ایستگاه سینوپتیک حوضه طی دوره 2014-1987 استفاده شد. شاخص های 11 گانه بارش های حدی با استفاده از نرم افزار  RClimDex استخراج و روند آنها با آزمون ناپارامتری من- کندال بررسی شد و سپس ارتباط این شاخص ها با الگوهای پیوند از دور از طریق ضریب همبستگی پیرسون مشخص شد. نتایج تحلیل سری های زمانی نشان داد که به جز شاخص حداکثر طول دوره خشک (CDD)، تمام شاخص ها در حوضه دریاچه ارومیه دارای روند کاهشی هستند. توزیع مکانی روند شاخص های حدی نیز نشان داد که بیشتر شاخص ها دارای روند معنی دار در سطح اطمینان 95 درصد در سطح حوضه هستند. تنها در شاخص حداکثر طول دوره خشک (CDD) هیچ روند معنی داری مشاهده نشد. تحلیل همبستگی شاخص های حدی بارش و الگوهای پیوند از دور نشان دادکه بارش های حدی متاثر از شاخص های ENSO، شاخص نوسان جنوبی (SOI)، الگوی آرام شرقی- آرام شمالی (EP-NP)، نوسان مادن- جولیان (MJO) و نوسان دهه ای اقیانوس آرام (PDO) می باشند.

  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، بارش های حدی، روند، پیوند از دور، حوضه دریاچه ارومیه
 • علی اکبر عنابستانی*، محمد جوانشیری، ام البنین هراتی صفحات 249-277

  امروزه طرح هادی روستایی مهم ترین ابزار مدیریت توسعه روستایی در ایران است. با گذشت بیش از سه دهه از شروع اجرای این گونه طرح ها در نواحی روستایی کشور، لازم است بدانیم که اجرای این گونه طرح ها چه نتایجی به خصوص در ابعاد فیزیکی- کالبدی برای فضاهای روستایی کشور به همراه داشته است. این نوشتار جهت بررسی نتایج فیزیکی-کالبدی طرح به بحث  کاربری های پیشنهادی پرداخته و در این زمینه به ارزیابی میزان تحقق پذیری کاربری های پیشنهادی، و در ادامه میزان انطباق این کاربری ها را در مرحله اجرای طرح با نقشه کاربری های مصوب این طرح ها را در روستاهای شهرستان خواف مورد توجه قرار داده است. برای برآورد میزان تحقق پذیری کاربری های پیشنهادی طرح های هادی روستایی از مقایسه نقشه پیشنهادی مصوب روستاهای مورد مطالعه در سال های 80-82 و نقشه وضع موجود آن ها در سال جاری (1392) استفاده شده است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از روش های میدانی و اسنادی استفاده شده و نیز تهیه و تحلیل کلیه نقشه ها با استفاده از نرم افزار ArcGIS انجام گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیش ترین درصد تحقق پذیری مربوط به کاربری ورزشی با 8/87 درصد و کمترین مربوط به کاربری فضای سبز با 1/12 درصد می باشد. همچنین کمترین میزان انطباق یافتگی در بین کاربری های پیشنهادی مربوط به روستای سده با 8/71 درصد انطباق و بیش ترین مربوط به روستای خرگرد با 3/99 درصد می باشد. در زمینه اجرایی شدن کاربری های پیشنهادی، با توجه به تحقق تنها 53 درصد مساحت کاربری ها می توان نتیجه گرفت که تحقق پذیری کاربری های پیشنهادی در این روستاها ضعیف بوده اما همین میزان مساحت اجرا شده با کاربری های نقشه پیشنهادی انطباق لازم را داشته است.

  کلیدواژگان: تحقق پذیری، انطباق پذیری، عوامل مکانی- فضایی، کاربری پیشنهادی، شهرستان خواف
 • مریم کیانی صدر*، مهرداد ازانی صفحات 279-298

  تولید روز افزون زباله و چگونگی دفع مناسب آن از چالش های زیست محیطی عمده جوامع انسانی می باشد که سبب افزایش توجه بیشتر به مسیله بازیابی و بازیافت مواد خام شده است. از جمله روش های بازیابی و بازیافت مواد جامد شهری می توان به تهیه کمپوست از مواد آلی اشاره داشت.  ماتریس ارزیابی اثرات سریعروش جدیدی است که برای ارزیابان مفید است به دلیل آنکه در یک مسیر شفاف و دایمی فرآیند تحلیل ارزیابی اثرات محیط زیستی را سازماندهی می کند و به طور قابل توجهی زمان صرف شده برای EIA را کاهش می دهد. جهت وزن دهی اثرات از روش  فرایند تحلیل شبکه ای فازی استفاده شد و تجزیه و تحلیل و امتیاز دهی آن ها نیز با استفاده از روش ریام صورت پذیرفت. نتایج حاکی از آن است از میان تمامی اثرات شناسایی شده، 19 اثر زیست محیطی از فعالیت های کارخانه کمپوست همدان ضرر می بینند. اما برای 6 اثر زیست محیطی دیگر نتیجه مثبت داشته است و بنابراین اثرات بسیار مفیدی در مقیاس منطقه ای و در برخی موارد آثار مثبت ملی دارد.

  کلیدواژگان: ارزیابی اثرات زیست محیطی، کارخانه کمپوست همدان، فرآیند تحلیل شبکه ای فازی، ماتریس ارزیابی اثرات سریع
 • فرزاد ویسی، چنور نیکخواه صفحات 299-327

  مهاجرت یکی از چهار عامل اصلی تغییرات جمعیتی است مهاجرت فصلی و چرخشی نیروی کار روستایی به شهر یکی از منابع درآمدی خانوارهای روستایی در برخی نواحی روستایی می باشد.  این پژوهش در نظر دارد الگوهای مهاجرت فصلی و دوره ای نیروی کار روستایی به شهر را تحلیل نماید. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش انجام توصیفی- تحلیلی می باشد. حمع آوری داده ها بر اساس مطالعات اسنادی و روش میدانی است که در روش میدانی از پرسشنامه و مشاهده استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق تمام سرپرستان خانوارهای روستایی شهرستان سروآباد را شامل می شود. روایی پرسنامه از طریق ارایه به اساتید و کارشناسان که سابقه پژوهش های مشابه را داشتند تایید گردید و پایایی پرسشنامه نیز با محاسبه آلفای کرونباخ (میانگین81. برای تمام شاخص ها) انجام پذیرفت و با توجه به تعداد کل خانوارهای روستایی شهرستان تعداد 324 نفر به عنوان نمونه بر اساس فرمول کوکران انتخاب گردیده اند و از کل 60 روستای موجود 13 روستا (20 درصد روستاهای شهرستان) به صورت تصادفی انتخاب شده اند در هر روستا نیز به تعداد مساوی پرسشنامه از سرپرستان خانوار تکمیل شد. با مقایسه وضعیت 5 نوع دارایی خانوار در دو قسمت مهاجران و غیر مهاجران مشخص شد در 3 نوع سرمایه فیزیکی (مهاجرین: 4.56غیر مهاجرین: 4.42) و مالی (مهاجرین: 3.28غیر مهاجرین:2.91) و انسانی (مهاجرین:3.51 غیر مهاجرین:3.02) وضعیت مهاجران بهتر از غیر مهاجران است و در 2 سرمایه اجتماعی (مهاجرین: 3.39غیر مهاجرین: 3.78) و طبیعی (مهاجرین:1.63 غیر مهاجرین:2.73) وضعیت غیر مهاجران مناسب تر است. همچنین در سرمایه کلی (مهاجر:3.51 غیر مهاجر: 3.19) وضعیت مهاجران بهتر بوده و در سرمایه عینی یعنی سرمایه فیزیکی (4.56) و طبیعی (4.42) نیز غیر مهاجران وضعیت مناسب تری دارند. با توجه به نتایج بدست آمده می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که وضعیت مهاجران فصلی و چرخشی که به طور منظم و سالانه اقدام به مهاجرت می نمایند در دو الگوی ذکر شده یعنی مهاجرت از روی ناچاری و مهاجرت انباشتی، در الگوی مهاجرت انباشتی قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: مهاجرت فصلی، مهاجرت چرخشی، الگوهای مهاجرت، سروآباد، مهاجرت روستایی- شهری
 • جواد یوسفی* صفحات 329-346

  جاذبه‏ های گردشگری یکی از مهمترین عناصر در برنامه ‏ریزی توسعه گردشگری به شمار می‏ آیند به طوری که پیشرفت گردشگری و صنایع وابسته به آن در گرو جاذبه ‏هاست. از این رو مطالعه و ارزیابی جاذبه‏ های گردشگری برای مدیریت هر چه بهتر صنعت گردشگری منطقه ضروری است. بنا به اهمیت موضوع در این پژوهش وضعیت برخی از مهمترین جاذبه‏ های تاریخی شهر بیرجند مورد ارزیابی قرار گرفت. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جهت ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی - تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و مقیاس سنجش طیف لیکرت پنج گزینه‏ ای می‏باشد. جامعه آماری گردشگران شهر بیرجند است که از میان آن‏ها تعداد 106 نفر به عنوان نمونه، مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون ویلکاکسون، بین میانه اهمیت و عملکرد جاذبه‏ ها از دیدگاه گردشگران تنها در «عمارت اکبریه» و «مسجد جامع چهار درخت» شکاف معنی‏داری وجود ندارد. از میان 13 اثر تاریخی مورد مطالعه، جاذبه‏ های «حسینه نواب»، «خانه آراسته، عمارت معصومیه» و «عمارت رحیم آباد» از نظر اهمیت به ترتیب در رتبه‏ های 1 تا 3 قرار گرفتند و از جهت عملکرد، سه جاذبه «خانه آراسته»، «عمارت شوکت‏آباد»، و «حسینیه نواب» بیشترین رضایت گردشگران را ایجاد کرده‏اند. نتایج تحلیل اهمیت - عملکرد نیز نشان داد جاذبه‏ های «عمارت رحیم ‏آباد»، «پست قدیم»، «مدرسه شوکتیه» و «عمارت معصومیه» به دلیل اهمیت بالا و عملکرد ضعیف باید در اولویت توجه در برنامه ‏ریزی توسعه گردشگری قرار گیرند و سازمان‏های دولتی متولی باید در بودجه‏ بندی و تخصیص منابع برای این جاذبه ‏ها اولویت راهبردی و عملیاتی قایل شوند. در مورد جاذبه‏ های عمارت اکبریه، خانه شریف، مسجد جامع چهاردرخت، ارگ کلاه‏ فرنگی، ارگ بهارستان و قلعه بیرجند که اهمیت‏شان کم ارزیابی شده‏ است مهمترین راهبرد برای دست‏اندرکاران اطلاع ‏رسانی و تبلیغات برای معرفی هر چه بهتر این جاذبه‏ ها توصیه می‏شود.

  کلیدواژگان: جاذبه، گردشگری، ارزیابی، تحلیل اهمیت - عملکرد، بیرجند
|
 • Lotfallah Bovard, Maryam Ilanloo * Pages 1-27

  Today, with the increase of waste production in urban and rural communities, the waste management system can be considered as part of comprehensive management systems. Basically, establishing a solid waste management system is one of the things that matters to control the production, consumption and consumption of materials, as well as the process of collecting and disposing of waste. the economic and health damage caused by the uncontrolled control of solid waste in the Mahshahr Petrochemical Special Economic Zone explains the need to take substantive steps in the control of solid waste. this research is aimed at the management of solid urban waste and its role in sustainable development in the special economic area of petrochemical in Mahshahr city. the research data are mainly collected through fieldwork. according to the obtained data, the status of municipal solid waste management was studied. The SWOT model was used to analyze the findings. for this purpose, the internal environment (strengths and weaknesses) and the external environment (opportunities and threats) of the region were studied. then, in order to complete the o-btained data, a questionnaire was prepared by citizens and staff of Mahshahr Petrochemical Special Economic Zone, which, by weighting the desired items, completed the SWOT matrix, finally, presented the strategies and strategies for proper management of the collection. and disposal of wastes. the results of this study showed that the questionnaire survey showed that respondents of municipal solid waste management situation in Mahshahr petrochemical specialty region are more suitable for most parameters and that management and proper planning of waste management of the special economic zone organization of petrochemical are economically justified.

  Keywords: Management, Urban Solid Waste, QSPM, SWOT, Mahshahr Petrochemical Special Economic Zone
 • Mahdi Alilu*, Elham Kazemi, Mohammadreza Pourmohammadi Pages 29-57

  City is the most important habitat for the man and the greatest cradle of civilization. Due to this fact, studying this phenomenon is of paramount importance. The problem today is that in the contemporary society many of Islamic traditions have been neglected. The impact of religious values on the construction of city spaces is of even greater importance. Cities are created according to ideologies and worldviews and the most sublime example of space occupation is Islamic beliefs and values. The mosque in an Islamic city, for instance, has been a site of political, nonmilitary, legal and economic gatherings. Nowadays, some religious rituals and ceremonies are held in spaces other than mosques and due to the paucity of favorable and appropriate space in the cities, streets and roads are occupied and traffic problems created. 200 students participated in this study and a close-ended questionnaire with a rating scale of 5 was used to gather data.  In this article I have tried to emphasize the necessity of holding religious rituals out of mosque space, and suggest and provide the procedures needed for the definition and formation of appropriate spaces for the aforementioned rituals and ceremonies.

  Keywords: Urban space suitable for mourning rituals
 • Karim Hoseinzade Delir, AliReza Soutanei, Yahya Karimpour* Pages 59-77

  In the atmosphere of globalization, cities are struggling with each other to enter the global cycle. Globalization has had many positive and negative effects on cities, especially on metropolises. The development of appropriate programs and perspectives and strategies is necessary for survival and growth in a complex, interconnected and competitive global world. Metropolitan management, with the goal of globalization and global standards, requires the development of local and national programs and urban and national diplomacy and requires the adoption of government measures to support international metropolitan interactions alongside national goals. This paper intends to analyze the state of the metropolise of Tabriz, with an emphasis on investment potential in the form of strategic planning and present constructive strategies for further development in the path of globalization. The results of the study show that the metropolis of Tabriz can take advantage of its benefits in case of active and constructive policy on the use of domestic potential and foreign opportunities in the process of globalization, and use it as an opportunity to realize sustainable urban development.

  Keywords: Metropolis of Tabriz, globalization, World City, investment, SWOT
 • Atefeh Hoseini Sadr*, GholamHasan Mohammadi, Firooz Abdoul Alizade, Vaheid Khjaste Golamei Pages 79-100

  Heavy rainfall occurrence on April 14th, 2017 which followed by flood in Azarshahr and Ajabshir regions caused 48 deaths at East Azerbaijan province. Detecting synoptic mechanisms for such event was our main motivation for this study. In this regard, observational, upper atmospheric and SkewT data were used. First, spatial distribution of precipitation in the study area was plotted. Then, Geo-potential height, vorticity and omega, specific humidity, moisture transition, jet stream for upper level and Huff-Muller chart were analyzed for different atmosphere layers. Finally, some atmospheric stability indexes were surveyed by using SkewT charts. Results showed that, highest rainfall was occurred as a rain corridor between southwest of West Azerbaijan province and middle regions of Urmia Lake to the central regions of East Azerbaijan Province with 30 to 57 mm range. Synoptic maps showed that in this day simultaneous expansion of the ascending area of Mediterranean trough in mid atmospheric layers and the core of polar Jet stream in upper levels provided favorable conditions for unstable atmosphere on the northwest of Iran, so that the amount of omega was less than -0.3 Pascal per second. Specific humidity maps indicate that, at the same time a significant moisture flux has flown from the Red Sea to the northwest of Iran. Therefore, the rapid conversion of atmospheric moisture into the rain in the ascending area of Mediterranean trough was the main cause of the heavy rainfall occurring on this day. This issue was proved by convergence moisture flux map and the Hoff-Müller graph. SkewT charts and instability indexes of Tabriz station also confirmed high amount of moisture and favourable ascending conditions in the atmosphere on April 14th

  Keywords: Heavy Rainfall, Synoptic Mechanism, Red Sea moisture flow, Relative Vorticity, Northwest of Iran
 • Mehdi Asadi*, Ali Mohammad Khorshiddoust Pages 101-122

  Limited fossil energy source and increase of energy use is always pushed man to replace the energy source. In this case the winds have always had a special place in the new generation of energy sources. East Azarbaijan province because of the topographical and relativity situation is one of the best places for building a wind farm. therefore this research have been done to find out the best places for building wind farms in East Azarbaijan province, to find this places different criteria and sub criteria have been used. Given the importance of information fusion, analytic hierarchy process (AHP) were selected for weighting the layers and were implemented by the help of Expert choice software. For special analyses and overlapping of layers the Arc GIS program have been used and after the analysis of information, according to the capacity of building wind farms, province of East Azarbaijan have been divided to four parts, great, good, normal, weak. At last, final conclusions represent that Geographic Information System as a Supportive Decision making system can be practical both in preparing of data and designing the priorities and expert's ideas dealing with different factors and also help the designers to select the proper location to found the wind farms. In this research,15 regions have been determined, considering priority of, overlay, limitation of land and places, survey of priority area, climate condition and personal observation have been determined that in sequence this places are Tabriz, Sahand, Osko, Azarshahr, Bostanabad, Shabestar, Jolfa, Haris, Miyane, Bonab, Marageh, Sarab, Ahar, Charayomagh and Hashtrod.

  Keywords: Site selection, Geographic Information System, Wind farm, Analytic Hierarchy Process, East Azarbaijan
 • Masomeh Rajabei, Davod Mokhtari, MirEbrahim Hashemian* Pages 123-143

  Alluvial fans are the most obvious Landforms of fluvial geomorphology which react to changes in tectonic as geomorphic phenomena, and they can be used as a tool for identifying of the tectonic aspect of regions. In this research at first, alluvial fans and their drainage basins located in the northern slopes in Bozqush were extracted in terms of morphometric (area, volume, distribution) and physiographic features (length, area, height) and the relative status of regional tectonic activity was evaluated by using 5 Geomorphic Indicators (α, AF, Bs, Hi, SL).The required parameters consisted of (R, S, H and α) and the other parameters were collected through DEM as well as digital geological maps. The Church Giles methods and Stream power model were used for computing the volume of alluvial fans and the uplift rate of watersheds by using ArcGIS, CAD and MATLAB softwares. Then Correlation was established between the results. Results showed that there is no significant relationship between the catchment area (BA) and the Volume of Alluvial Fans (V); in contrast, a significant and direct relationship was observed with a correlation coefficient 78% between the basin uplift rate and volume of fans. In this regard, by providing  geological maps and location of the faults and its overlap with watershed and alluvial fans, It was found that the formation of large alluvial fans (Bijand, Elahagh) is consistent with upper two reverse and normal strike-slip fault lines (at the outlet of the basin). According to the results, in the current Morph-climatic conditions, tectonic can be considered as a major factor in increase or decrease of the volume of alluvial fans.

  Keywords: Alluvial Fan Volume, geomorphic indicators, uplift rate, Active Tectonic, Bozqush
 • Nafiseh Rahimi*, Saeed Jahanbakhsh, Brooman Salahei Pages 145-167

  Strong winds are one of natural disasters that sometimes cause enormous Financial and physical damages. Since northwest of Iran and specially Ardabil Province is one of windy regions, this study tried to identify synoptic patterns which bring strong winds. Through considering equal and threshold wind speeding over 28 knots per second, 783 days identified as wind crashing days in Ardabil province. Then by data component- based analysis of 500hPa geo-potential height of the 783-days detected seven components which explain 92% of variance. Finally by clustering seven components identified ten patterns as synoptic patterns that are responsible for Strong wind of Ardabil province. The survey of topographic arrangement of these patterns indicates the rise of trough and ridge levels to these patterns. This means that the patterns consists of, mainly, trough, ridge, or combination of both and aren’t observed other systems such as cut off, block systems, etc. Although mentioned systems may be observe in individual patterns of each of the 783 days, but the systems aren’t responsible for the dominance and influence. The temporal distribution patterns show that  two patterns, 6 and 7which occurs in the summer, has a similar system at 1000 hPa level when it  compares with other models which occur in winter, spring, fall. What's notable, reversal of location position of pressure systems, 1000 hPa, in two patterns of summer, so that a low pressure instead of high pressure is over the Zagros and a high pressure instead of low pressure is over the Caspian Sea.

  Keywords: Ardabil province, pressure patterns, ridge, trough, Special vectors
 • Shahram Roostaei *, Christineh Jananeh Pages 169-188

  Landslides and slope instabilities are among the important natural hazards, which cause human and financial casualties and loss of economic resources every year. These hazards mostly occur in natural slopes or those manipulated by human. Landslide hazard zonation is one of the methods by which, areas prone to landslide occurrence can be determined and plannings can be done using the obtained zonation maps to reduce the casualties. The aim of this contribution is to study landslide hazard zonation within the Baleghluchai watershed in NW Iran. First, the main factors including the slope and its direction, geology, soil, climate, distance from the road and river and land usage were determined. The method of current investigation was Fuzzy AHP in the GIS environment, based on which, after preparing data layers using the above-mentioned parameters and giving weights to them in the GIS environment, the landslide potential map, as well as classification was carried out by Fuzzy AHP method. Results showed that the largest part of the watershed (32.21%) has low landslide potential, while about 13.5% of it has very high potential. Areas with very high and high landslide potential (327.39 km2 area) are mainly located in the northwest of the watershed, with some small areas distributed in the south and east, while areas with very low and low potential (504.06 km2) are mainly found in the central to northwestern and southern parts of the watershed.

  Keywords: Hazard zonation, Landslide, FUZZY AHP model, Baleghluchai watershed
 • Asadollah Heidari, Mostafa Taleshei* Pages 189-206

  One of the consequences of the instability of Settlement System in local- regional spaces is the functional - spatial disability of  rural and urban settlements in the in creating the settlement connection through a effective spatial network. In many of the geographical areas in the country, the patterns of economic activity based settlement system network is formed that due to negligence of the cognition and analysis of structural-functional of this local networks, urban and rural settlements instability is escalated. in the rural areas of Hashtrood and Charoymaq (macro-region of Azerbaijan), the local-regional network is creating, based on the production and processing of milk products. For cognition and structural -functional analysis of this product in settlements relationships and spatial flows, 119 dairy workhouses, 269 rural settlements and 5 urban settlements was evaluated. The research method of this research is the combination of descriptive – analytical  Data sampling method was the snowball method and data analyzed through NodeXL and GIS software. The results showed that relationships and flows of the milk production network in the hurdles in realm faced the barrier and in Reciprocity extra-regional centers is interactive and complementary. Based on the reciprocital of relations, Degree centrality, Between ness centrality and Eigenvector centrality of the Bostan Abad city outside the studied areas recognized as the main node in the network structure of the studied region’s milk and following this, was the urban centers of Tabriz, Maragheh, Ghareaghaj and Hashtrood and  ganjine ketab rural with a significant difference. Sustainable pattern of local-regional network in the mentioned metropolitan area can be achieved with modification in the functional structure of urban and rural settlements through the functional allocation of activities and

  Keywords: Regional Network, Network Analysis, spatial flows, milk, Hashtrood, Charoymaq
 • Zahra Torkhamanei, Mohammadhasan Yazdani*, Abolfaz Ganbarei Pages 207-266

  The aim of this research is to investigate the spatial structure of Tabriz Metropolis based on functional nuclei. The research method is descriptive-analytic research of causal-correlation type.   Data collection was done in a library method. Data includes urban activities that are extracted from the census. The number of activity indicators is 25, which is classified in five main industrial, commercial, administrative, financial, service and recreational categories.  And these are considered as metropolis functional nuclei. To analyze the distribution of functional nuclei from the kernel density estimation method, for analyzing spatial patterns from the mean center and the elliptic of the standard deviation, spatial correlation modeling of geographical weight regression and least squares regression have been used. The results of the research show that the spatial patterns of the functional nuclei are single-core. Tabriz is still far away from the formation of a multi-core metropolis and core subsidiary have not yet succeeded in attracting their activities and population. Spatial correlation results also show that there is a positive relationship between functional nuclei and population distribution and strengthening functional nuclei will focus the population, especially in the city center.

  Keywords: functional nuclei, Spatial structure, Metropolis, Tabriz
 • MohammadReza Azizzadeyya Varzegan, Khadijeh Javan* Pages 227-246

  One of the most important effects of climate change is increasing in extreme climate events. Change in the frequency or intensity of extreme events can have significant impacts on natural environments and human societies so their analysis is very important. The aim of this study is to identify the trend of precipitation extremes in Lake Urmia basin and to investigate their relation with Teleconnection patterns. For this purpose, daily precipitation data of 7 synoptic stations in the basin during 1987-2014 was used. 11 extreme precipitation indices were extracted using the RClimDex and their trends were calculated by non-parametric Mann-Kendall test. Then the relationship between these indices with Teleconnection patterns was determined by the Pearson correlation coefficient. The results of time series analysis showed that all extreme precipitation indices in Lake Urmia basin have decreasing trend exept consecutive dry days (CDD). The spatial distribution of trend in extreme indices showed almost all indices have a significant trend at the 5% significance level in basin. There is no significant trend in consecutive dry days (CDD). The changes in extreme precipitation could be affected by the El Niño-Southern Oscillation (ENSO), Southern Oscillation Index (SOI), East Pacific-North Pacific (EP-NP), Madden and Julian Oscillation (MJO) and Pacific Decadal Oscillation (PDO).

  Keywords: Climate Change, Extreme precipitation indices, Trend, Teleconnection patterns, Lake Urmia basin
 • Aliakbar Anabestani*, Mohammad Jvansheri, Omolbanein Harati Pages 249-277

  Todays, rural managing plans are the most important tools of the management of rural development. After more than three decades, from the beginning of the implementation of such plans in rural areas of the country and to acquire experience, it is necessary to know that such plans for rural community of the country, has had what results and outcomes. This article, take notice the evaluation of amount of realization of suggested usages and then the amount of adaption of this usages in the implementation phase of project with the map of approved usages of this plan in the vilages of khaf County.  For estimating the amount of realization of suggested usage of managing rural plans was used. A compilation of approved suggested map of studied villages in 2001 –2003 and the map of their status quo in the current year 2013. In this article, research method is descriptive– analytical and for data collection was used of field and documentary methods. Search finding, was ArcGIS and also preparation and analysis of all plans by using software shows that the highest percentage of realization is related to sport usage with 87.8 percent and the lowest is related to green space with 12.1 percent of realization. Also the lowest adaptability of suggested usages is related to Sedeh village with 71.8 percent of adaption and highest is related to Khergerd village with 99.3 percent. In the field of becoming operational of suggested usage, regarding the implementation just 53 percent of area of suggested usage, we can conclude that in these village's has been poor. But this same running area had the necessary adaption with the usages of suggested plan.

  Keywords: Realization, Adaptability, Location– spatial factors, Suggested usage, Khaf County
 • Maryam Kianisadr*, Mehrdad Azani Pages 279-298

  The increasing waste production and its proper disposal is one of the major environmental challenges facing human societies which has increased the focus on Retrieve and recycling of raw materials One of the ways to recover and recycle municipal solid wastes (MSW), composting from organic materials. The Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM) is a partially new method which is particularly advantageous over others, as it provides a transparent and permanent record of analytical process while simultaneously organizing the EIA procedure, which in turn significantly reduces the time taken for EIAs. In order to weighting of impacts, the FANP method was used and the RIAM method was used to analyzing and scoring. The results show that among all the identified impacts, 19 environmental impacts of factory operations are harmful. But for the other six environmental impacts, it has had a positive result and therefore it has very beneficial effects on the regional scale and, in some cases, has national positive result.

  Keywords: Environmental Impact Assessment, Hamadan Compost Plant, Fuzzy Network Analysis Process, Rapid Impact Assessment Matrix
 • Farzad Veisi, Chanour Nickhah Pages 299-327

  Immigration is one of the four key elements of demographic change and circular and seasonal migration of rural labor force into the city, one of the sources of income of rural households in some rural areas. This study intends to study and analyze seasonal and circular migration patterns of rural labor force to the cities. About purpose this study is applied, the method is analytical, Gathering data on the basis of documentary research and field study, in the field section, questionnaires and observation method was used. Based on documentary research and field data collection method in the field of questionnaires, observation method was used. The study population included all heads of rural households of Sarvabad County. The validity and reliability of the questionnaire was carried out. according to the total number of households in the rural of sarvabad county, 324 samples were selected from a total statistical population and  of 60 villages, 13 villages (20 per cent of villages in the city) randomly selected, in each village as well as an equal number of households selected to complete the questionnaire. By comparing the situation of migrants and non-migrants in 5 Asset of households in two parts, were found in three types of physical capital and human and financial capital, situation of immigrants are better than non-immigrants, and non-immigrants at the social and natural capital are better. The situation was better in the objective capital (capitals that can be seen) of immigrants. According to the results, it can be concluded that the circular and seasonal migration at the case study base on two pattern of coping and cumulative are in cumulative pattern.

  Keywords: seasonal migration, circular migration, migration patterns, sarvabad, rural-urban migration
 • Javad Yousefi * Pages 329-346

  Tourism attractions are one of the most important elements of tourism planning and development in each region, so that the advancement of tourism and its dependent industries depends on attraction. Therefore, the study and evaluation of tourism attractions is essential for effective management of tourism industry in each region. Due to the importance of the subject, some of the most important historical attractions in the city of Birjand were evaluated by the importance - performance matrix. The survey is an applied research in terms of its purpose and it is a descriptive-analytical type in terms of its nature and method. The data gathering tool was a five-dimensional questionnaire. Population of the research is Tourists that visiting Birjand, among which 106 tourists were studied. Based on the results of tourists' points of view, among the 13 historical resource studied in Birjand, the attractions of “Hosseinye Nawab”, “Araste House, Masoumiyeh Mansion” and “Rahim Abad Mansion” respectively ranked From 1 to 3, and for the sake of performance, the three attractions of the " Araste House", "Shaukatabad Mansion", and "Hosseinye Navab" have created the most satisfaction of the tourists. The results of the importance -performance analysis showed that attraction such as "Rahim Abad Mansion", "Old Post", "Shoktiyeh School" and "Masoumiyeh Mansion" due to its high importance and poor performance should be given priority in the planning of tourism development And trusted government agencies must prioritize strategic and operational priorities in budgeting and allocating resources for these attractions. But about the attractions such as “Akbarieh Mansion”, the “Sharif's House”, the “Charderakht Mosque”, the “Kolah Farangi Citadel”, the “Baharestan Citadel” and the “Castle of Birjand”, whose importance is low, the best strategy recommended for decision makers is informing and advertising tourism attractions to introduce them for tourists and other peoples.