فهرست مطالب

فصلنامه بازی جنگ
پیاپی 5 (زمستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حمید بیگدلی* صفحات 7-23
  روش های تحقیق در عملیات به طور گسترده در کاربردهای نظامی استفاده می شود. نظریه بازی شاخه ای از تحقیق در عملیات است و به دو بخش عمده بازی های همکارانه و غیرهمکارانه طبقه بندی می شود. در این مقاله دو کاربرد خاص نظریه بازی غیرهمکارانه در جنگ الکترونیک مورد بررسی قرار می گیرد. در مورد اول به نبرد بین رادار و جمینگ به عنوان دو مبارز و بازیکنان بازی پرداخته می شود. این نبرد به صورت خاص و در یک مدل بازی مجموع صفر دونفره با تصمیم گیری همزمان بازیکنان مدل سازی می شود. مدل بازی با تعیین راهبردهای محض و ماتریس عایدی بازی طراحی می گردد. سپس نحوه تعیین راهبردهای آمیخته بهینه بازیکنان مورد بررسی قرار می گیرد. این مساله به صورت بازی مجموع صفر مدل سازی می شود. در ادامه به مطالعه تخصیص منطقی منابع در حمله هوایی با وجود عدم قطعیت نسبت به توانایی های دشمن با استفاده از نظریه بازی های غیرهمکارانه پرداخته می شود. این مساله نیز با استفاده از مدل بازی های مجموع صفر تشریح می گردد. رزم نامه های مختلف در موقعیت های مشابه مورد بررسی قرار گرفته و نحوه تعیین راهکار بهینه بازیکنان تشریح می گردد.
  کلیدواژگان: تحقیق در عملیات، نظریه بازی، بازی مجموع صفر، جنگ الکترونیک
 • بازی دیفرانسیلی و بازی جنگ در سطح راهبردی
  وحید شادرام* صفحات 24-40
  بازی جنگ در سطح راهبردی، شاخه ای از مدیریت اقتصادی ملی با در نظر گرفتن اثرات هزینه های نظامی، مدیریت اقتصادی کشور در طول جنگ و مدیریت بودجه های نظامی در زمان صلح می باشد. در بازی های جنگ در سطح راهبردی جنبه های مختلفی نظیر میزان بهینه تسلیحات یک کشور برای رقابت با کشورهای دیگر را در نظر می توان گرفت. دانشمندان و فیلسوفان با ارایه نظریات مختلف که در دسته بندی هایی نظیر تیوری های نیوکلاسیک، کینزی و مارکسیستی قرار می گیرد ابراز عقیده کرده اند. به همین منظور برای بررسی مباحث بازی جنگ در سطح راهبردی، می توان از مفاهیم اصلی علم اقتصاد خرد و کلان، نظیر نظریه بازی ها، نظریه رشد و اقتصاد سنجی برای ارایه تحلیل استفاده کرد. در این پژوهش، با ارایه کلیاتی از فرضیات نظریه بازی جنگ در سطح کلان و همچنین مباحث اصلی مربوط به این موضوع به ارایه توضیحاتی درمورد ساختار اصلی و نحوه شکل گیری نظریات این شاخه از علم اقتصاد پرداخته می شود. اصلی ترین موضوع در ارایه نظریات بازی جنگ در سطح راهبردی در این مقاله، نحوه اثرگذاری بازی دیفرانسیلی بر نظریات بازی جنگ در سطح راهبردی می باشد. در نتیجه، می توانیم وضعیت های پایدار و یا ناپایدار را که ممکن است منتج به جنگ و تنش های نگران کننده در سطح جهان شود را شناسایی کنیم. همچنین، اقدامات مناسب را در جهت کاهش احتمال رخداد این وقایع انجام داده و شرایطی را که به افزایش سطح صلح و آرامش در جهان می شود را فراهم کنیم.
  کلیدواژگان: بازی دیفرانسیلی، بازی جنگ در سطح راهبردی، هزینه های نظامی، کنترل بهینه
 • مکانیابی تجهیزات جنگی در خط مقدم: مدل و روش حل
  جواد طیبی*، ابومسلم محمدی صفحات 41-56
  در این مقاله به مطالعه ی نحوه ی موقعیت یابی تجهیزات جنگی در خط مقدم می پردازیم. در این مساله هدف تعیین موقعیت مکانی تجهیزات جنگی است به گونه ای که تمام نقاط حساس دشمن پوشش داده شده و ضمنا کمترین تعداد تجهیزات ممکن برای این کار استفاده گردد. این مساله را به صورت یک مساله ی برنامه ریزی خطی صفر و یک مدل بندی کرده و در دو حالت آن را بررسی می کنیم (استفاده از یک نوع تجهیزات و استفاده از چندین نوع تجهیزات). در موردی که هدف تعیین موقعیت یک نوع تجهیزات جنگی باشد، نشان داده می شود که مساله تبدیل به یک نوع خاص مساله ی کمترین هزینه ی جریان در یک شبکه ی کمکی شده و در نتیجه می توان آن را در زمان چندجمله ای قوی حل کرد. اما در حالتی که انواع تجهیزات مورد استفاده قرار گیرند ثابت می گردد که با استفاده از یک کاهش از مساله ی کوله پشتی، مساله NP-سخت است. پس در این حالت نمی توان مساله را به طور کارا حل کرد.
  کلیدواژگان: مسایل موقعیت یابی، مساله ی کمترین هزینه ی جریان، مسایل NP-سخت، تجهیزات جنگی، خط مقدم
 • نقش بازی جنگ در ارتقاء توان تصمیم گیری فرماندهان نیروهای مسلح
  حمید حسن پور* صفحات 57-74

  تصمیم گیری مهم ترین اقدام در هر عملیات است. قدرت تصمیم گیری فرماندهان می تواند معادلات جنگ را تغییر دهد بازی جنگ یکی از ابزارهای تقویت قدرت تصمیم گیری فرماندهان است. هدف این تحقیق تبیین نقش بازی جنگ در ارتقا توان تصمیم گیری فرماندهان نیروهای مسلح می باشد. سوال اساسی تحقیق این است؛ نقش بازی جنگ در ارتقا توان تصمیم گیری فرماندهان نیروهای مسلح  چگونه است؟ پژوهش حاضر کاربردی است زیرا از دستاوردهای آن فرماندهان، طراحان نیروهای مسلح بهره مند می شوند. روش تحقیق، توصیفی بوده و گردآوری داده ها به روش میدانی، کتابخانه ای و خودنگاشت انجام گرفته است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است بازی جنگ ابزار قدرتمند تصمیم گیری  بوده و نظامیان، طراحان و فرماندهان نیروهای مسلح را قادر می سازد راه های کار خودی و دشمن را تحلیل نمایند و با تدوین سناریوهای پیچیده در صحنه‎ی رزم، هنر جنگیدن، توان پیش بینی، قدرت تحلیل و تصمیم گیری را ارتقا بخشند.

  کلیدواژگان: قواعد بازی، بازی جنگ، تصمیم گیری
 • محمدرضا محمدی تودشکی*، سهیل زهرایی صفحات 75-90

  امنیت یکی از پارامترهای کلیدی در هر جامعه است که تاثیر مستقیم در فرآیند آن جامعه خواهد داشت. در بیشتر حوزه های امنیتی، منابع امنیتی برای حفاظت و ایجاد امنیت کامل، محدود هستند. یکی از راه های حل این مشکل استفاده از نظریه بازی ها است. نظریه ی بازی ها روشی منطقی برای تخصیص منابع امنیتی به اهداف مورد نظر دشمن فراهم می کند. هدف این مقاله بررسی بازی های امنیتی، اهمیت، مدل سازی، حل و کاربرد آن ها در تصمیم گیری و تصمیم سازی دفاعی  در محیط عدم قطعیت است. در این مقاله بازی های امنیتی بین یک مدافع و چند مهاجم مورد بررسی قرار گرفته و مطلوبیت های بازیکنان و نحوه محاسبه آنها شرح داده شده است. با توجه به عدم قطعیت موجود در ارایه عایدی های بازی توسط خبرگان، مطلوبیت ها به صورت بازه ای در نظر گرفته شده اند. این بازی به صورت یک مسئله بهینه سازی چند هدفی با اهداف بازه ای مدل سازی شده است. یک روش برای حل این مسئله چند هدفی پیشنهاد شده است. به عنوان نمونه کاربردی از این نوع بازی ها در ایجاد امنیت در مرزهای هوایی بیان شده و مدل این مسئله به صورت یک بازی امنیتی چند هدفی مورد بررسی قرار گرفته است.  در نهایت می توان نتیجه گرفت که بسیاری از مسایل پیچیده نظامی را می توان با استفاده از بازی های امنیتی مورد بررسی قرار داد و الگوی حل بهینه آن را طراحی نمود.

  کلیدواژگان: نظریه ی بازی، بازی امنیتی، بهینه سازی چند هدفی، راهبرد بهینه
 • محمدحسن احمدزاده فرد *، محمدتقی پرتوی، اردشیر محمدی، مرتضی اکبری آلاشتی صفحات 91-99

  اگر تصمیمات دفاعی از حیث نوع دفاع طبقه بندی شود، می توان آنها را در دو دسته دفاع فعال و دفاع انفعالی قرار داد که مراد محققین از دفاع فعال در این پژوهش حمله پیشدستانه می باشد. در حقیقت این نوع دفاع به دنبال جامه عمل پوشاندن بر عبارت معروف "بهترین دفاع حمله است" می باشد. در برخی از مقالات از آن به عنوان حمله پیشگیرانه هم یاد می شود. پدافند انفعالی به معنی واکنش به حملات دشمن پس از مورد هجمه قرار گرفتن با استفاده از دو رویکرد پدافند عامل و غیر عامل است. در واقع در دفاع انفعالی باید در لاک دفاعی بماند و به عملیات دشمن عکس العمل نشان دهد. مهاجم نیز به طرز مشابهی به دنبال متعادل کردن منابع تخصیصی خود در دو حوزه حمله و دفاع از خود در مقابل تک پیشدستانه خواهد بود. مدافع تصمیمات خود مبنی بر انجام تک پیشدستانه را بر اساس میزان احتمال برآورد شده از موردحمله قرار گرفتن اتخاذ می نماید. در هر دو حالت انجام یا عدم انجام تک پیشدستانه، مدافع بدترین و مخرب ترین سناریوی حمله مهاجم را مدنظر قرار می دهد. در این مقاله علاوه بر بسط مفاهیم فوق اثر نسبت بین منابع طرفین و میزان تمایل به حمله را تجزیه و تحلیل نموده و اثر آن بر راه کارهای طرفین مورد بررسی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: دفاع فعال، پدافند انفعالی، حمله، تمایل به جنگ
|
 • Hamid Bigdeli * Pages 7-23
  OPERATIONS RESEARCH METHODS HAVE BEEN WIDELY USED IN MILITARY APPLICATIONS. GAME THEORY IS A BRANCH OF OPERATIONS RESEARCH THAT IS CATEGORIZED INTO TWO MAJOR CLASSES: COOPERATIVE AND NON-COOPERATIVE GAMES. IN THIS PAPER, TWO SPECIFIC APPLICATIONS OF NON-COOPERATIVE GAME THEORY ARE CONSIDERED IN ELECTRONIC WARFARE. IN THE FIRST CASE, THE BATTLE BETWEEN RADAR AND JINGLE, AS TWO FIGHTERS AND PLAYERS OF THE TOW PERSON ZERO SUM GAME, ARE CONSIDERED. THIS GAME IS SPECIFICALLY MODELED ON A GAME MODEL WITH SIMULTANEOUS DECISION MAKING BY PLAYERS. THE GAME MODEL IS DESIGNED BY DEFINING PURE STRATEGIES AND MATRIX OF EARNINGS. THEN, IT IS STATED HOW TO DETERMINE THE OPTIMAL MIXED STRATEGIES OF PLAYERS. THIS PROBLEM MODELED AS A ZERO-SUM GAME. IN THE FOLLOWING WE STUDY THE RATIONAL ALLOCATION OF RESOURCES IN AIR STRIKES DESPITE UNCERTAINTY ABOUT ENEMY CAPABILITIES USING NON COOPERATIVE GAME THEORY. THIS PROBLEM IS ALSO EXPLAINED USING THE ZERO-SUM GAMES MODEL. DIFFERENT BATTLES HAVE BEEN STUDIED IN SIMILAR SITUATIONS AND THE OPTIMAL PLAYER STRATEGY HAS BEEN DESCRIBED.
  Keywords: operations research, game theory, Zero-sum Game, ELECTRONIC WARFARE
 • Differential Games and Strategic Wargaming
  Vahid Shadram * Pages 24-40
  Strategic wargaming is a branch of management of national economy by considering the effects of military expenditures, the economic management of the country in the duration of war, and the management of military budgets in peace. In strategic wargaming, different aspects such as optimal quantity of armaments of a country in order to compete with other countries can be considered. Scientists and philosophers offer their opinions categorized in such organizations as neoclassical theory, Keynsian theory, and Marxist theory. To this end, primary concepts of microeconomics and macroeconomics, such as game theory, growth theory and econometrics can be used so as to analyze the game. In this research, some assumptions of wargaming theory in a strategic manner and also some chief concepts related to this issue are going to be proposed. Then, the main structure and how such theories have been shaped in economics is going to be talked. The primary objective of this paper in offering strategic wargaming theories is that how differential game has had its effect on the theories of strategic wargaming.
  Keywords: differential games, Strategic Wargaming, Military Expenditures, Optimal control
 • Locating military equipment in forefront: model and approach
  Javad Tayyebi *, Aboumoslem Mohammadi Pages 41-56
  In this paper, we study the problem locating military equipment in forefront. In this problem, the goal is how to locate military equipment in such a way that all of the hotspots are covered and the number of the used military equipment are minimized. The problem is formulated as a zero - one linear programming problem. Then, it is investigated in two cases, use of one type and several type of military equipment. In the case that only one type of military equipment is located, it is shown that the problem is transformed into a special instance of minimum cost flow problem and consequently, it can be solved in strongly polynomial time. In the case that various types of military equipment are used, it is proved that the problem is NP-hard due to a reduction from the well-known knapsack problem. Therefore the problem cannot be solved efficiently in this case.
  Keywords: Location problems, Minimum Cost Flow Problem, NP-hard problems, Military equipment, Forefront
 • The Role of War in Promoting the Commanders' Decision-Making Power
  Hamid Hasanpour * Pages 57-74

  Decision-making is the result of the commander's vision of "action," and the role and role of war play out as part of the analysis in support of military decision making. The purpose of the present study is to explain the role of war play in enhancing the decision-making power of the armed forces commanders. The researcher seeks to answer this question: What is the role of the war game in enhancing the decision-making power of the armed forces commanders? Given the nature of the subject, the research was applied because of the achievements of those commanders, the designers of the armed forces. The research method is descriptive. The researcher collects data in two ways: field, library and self-portrait based on years of experience teaching specialized courses, staff planning, and designing and performing maneuvers of war, classical, unbalanced, priestly, and water. ا Ground is in the Ajay Command and Staff University. The research concludes that the game of war plays a decisive role in enhancing the decision-making power of the armed forces commanders. And it's a powerful tool that helps militaries, designers, and commanders use two methods - one analyzing their own and enemy's workflows based on desired components and characteristics, the other by formulating complex scenarios with nested issues. Promote the martial arts, the art of fighting, the ability to predict, the power of analysis and decision-making.

  Keywords: Rules of the game, war games, Decision Making
 • MohammadReza Mohammadi Toudeshki *, Sohail Zahraee Pages 75-90

  Security is one of the key parameters in any society that will have a direct impact on the process of that society. In most areas of security, security resources are limited for protection and full security. One way to solve this problem is to use game theory. Game theory provides a logical way to allocate security resources to enemy targets. The aim of this article is to examine security games, their importance, modeling, solving and application in defense decision making and decision making in an uncertain environment. In this article, security games between a defender and several attackers are examined and the utilities of the players and how they are calculated are described. Due to the uncertainty in the presentation of payoffs by experts, the utilities are considered as interval. The game is modeled as a multi-objective optimization problem with interval-valued objective functions. There are several ways to solve this problem. A practical example of this type of game is the creation of security at the air border, and the model of this issue has been studied as a multi-objective security game. Finally, it can be concluded that many complex military problems can be explored using security games and an optimal solution model can be designed.

  Keywords: game theory, Security Game, Multi-Objective Optimization, Optimal Strategy
 • Mohammad hasan Ahmadzadeh Fard *, Mohammad Taghi Partovi, Ardeshir Mohammadi, MORTEZA AKBARI ALASHTI Pages 91-99

  If defensive decisions are classified in terms of the type of defense, they can be divided into two categories: passive defense and active defense. The researchers' goal of active defense in this study is preventive attack. In fact, this type of defense seeks to implement the famous phrase "the best defense is attack." In some articles it is referred to as preventive attack. Passive defense means reacting to enemy attacks after being attacked using both active and passive defense approaches. In fact, in passive defense, he must stay in the defensive shell and react to the enemy’s operations. The attacker will similarly seek to balance his or her assigned resources in two areas, attack and self-defense, against a Preventive attack.The Defender makes his or her decisions to take preventive attack based on the estimated probability of being attacked. In both cases, whether or not a preventive attack is taken, the defender considers the worst-case scenario of the attacker. In this article, in addition to expanding the above concepts, we analyze the effect of the ratio between the sources of the parties and the tendency to attack and examine the strategies of both parties.