فهرست مطالب

 • سال سی و نهم شماره 122 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/02
 • تعداد عناوین: 9
|
 • معرفی شرکت فولاد روانشیر
  صفحه 1
 • گزارش برگزاری مجمع انجمن علمی ریخته گری ایران در سال 1398
  شیوا خاتمی زاده صفحه 2
 • پی جویی ریشه, معنا و نقد یکی از برابر نهاده های فرهنگستان زبان و ادب فارسی,در حوزه ی ماده شناسی و فلز شناسی
  غلامرضا عاشوری صفحه 3
 • اخبار دانشگاه ها (دانشگاه باهنر کرمان,دانشگاه چمران اهواز)
  صفحه 4
 • اثر عناصر آلیاژی بر ریز ساختار آلیاژ مس-روی
  حامد خرمی صفحه 5
 • اخبار ایران و جهان
  صفحه 6
 • بررسی عومال زیان آور در حرفه ریخته گری
  صفحه 7
 • پرسش و پاسخ
  صفحه 8
 • واژه نامه
  صفحه 9