فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 19، دی 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/03
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی اکبر موسوی موحدی صفحه 1
 • علی اکبر موسوی موحدی صفحات 2-10

  کون و هستی دارای معنویت بالایی است و چکیده عالم هم انسان است که صاحب کرامات هستی میباشد. سلامتی انسان از توازن و تعادل با طبیعت بیرونی و طبیعت درونی (فطرت) شکل میگیرد. آنچه انسان از طبیعت درونی و بیرونی خود دور شود از تعادل که اصل سلامت انسان است فاصله میگیرد. بنابراین خودشناسی زیربنای سلامتی و سعادت بشر است. انسان دانش فراگیر نیاز دارد تا خود را بشناسد در این صورت میتواند قدر خود را بداند و به خود ضرر نرساند. اگر انسان درک کند که به خود زیان نرساند مطمینا به دیگران ضرر نمی زند. انسان با دانش کم از خود و طبیعت، بعضی از صنایع و فنآوریها را ایجاد کرده است که بخشی از آن به خود و دیگران زیان میرساند . امروز بخشی از فنآوری ها رفاه و سلامتی برای انسان و سایر موجودات پدید آورده است که شایسته قدردانی است و بخشی دیگر از فنآوریها ناهنجار هستند و صنعت آلاینده ایجاد مینمایند و محصول آنها رادیکال های آزاد غیرمتعادل برای بشر و سایر موجودات تولید مینماید. رادیکالهای آزاد ایجاد شده از آلاینده ها موجب بیماری برای انسان و تخریب برای کره زمین و محیط زیست می شوند. لذا انسان شایسته است دانش فراگیر و علوم بین رشته ای خود را افزایش دهد تا بتواند فن آوریهای زیست سازگار بر مبنای اخلاق، محیط زیست پایدار، زیست الگو و الهام زیستی که با سلامت پیوند داشته باشد را توسعه دهد و سبک زندگی همراه با آرامش را به ارمغان آورد.

  کلیدواژگان: آفرینش، فطرت انسان، سلامت طبیعی، سبک زندگی، زیست الگو، اخلاق، رادیکالهای آزاد، بیماری
 • احمد شعبانی * صفحات 11-16

  متان یا همان گاز مرداب یکی از ساده ترین، متقارنترین و پای دارترین مولکول مواد آلی است. نیمه عمر متان بسیار طولانی است و ی کی از فراوانترین ترکیبات آلی در طبیعت محسوب میشود. در ای ن نوشته کوشش شده است به فرضیه پیدای ش مواد آلی در طبیعت پرداخته شود. در ای ن فرضیه باور بر ای ن است نهتن ها نقطه پایانی و تخریب مواد آلی بلکه نقطه آغارین و سازنده مواد آلی در طبیعت به متان ختم میشود و به عبارتی متان نقطه اول و آخر در مسیر شیمیایی پیدایش مواد آلی میباشد . دلایل و شواهدی از قبیل پای دار ی و فراوانی متان، تجزیه و تبدیل مواد آلی به متان در طبیعت، آزمای ش میلر مبنی بر سنتز مواد آلی و آمینو اسیدها از متان، سناری وی مهبانگ یا انفجار بزرگ مبنی بر پیدایش سایر عناصر از عنصر کربن و فراوانی کربن پس از هیدروژن، هلیم و اکسیژن بر مبنای جرم، فرضیه متان بودن منشا اولیه کربنی پیدایش ماده آلی در طبیعت تا کربن دی اکسید در دامن زدن و پشتیبانی از آن ارایه شده است.

  کلیدواژگان: پیدایش مواد، متان، ماده آلی، مه بانگ، طبیعت، کربن دیاکسید، آب، رس
 • مهدی ضرابی*، نرگس خسروی صفحات 17-32

  دانش زیست الگو و الهام زیستی، تقلید یا الهام از موجودات زنده و پدیده های طبیعی به منظور طراحی و ساخت وسایل و تدبیر فرایندهایی است که بتواند خسارات و مخاطراتی را که انسان به دلیل کاربرد برخی فناوری ها و زندگی صنعتی به طبیعت تحمیل نموده کاهش داده یا حذف نماید. در دنیای جانوری گروه بزرگ و متنوع حشرات با پراکنش گسترده در جهان، به دلیل ویژگی های ساختمان بدن و رفتارهای شگفت انگیز از مهمترین الگوها برای دانشمندان هستند. الگوبرداری موفقیت آمیز از این الگوهای ریزساختار بی نظیر، به حل بسیاری از مشکلات کمک نموده است. حجم عظیمی از اطلاعات در این سیستم های حیاتی کوچک وجود دارد. الگوگیری از حشرات عموما در هفت زمینه مختلف پایه زیست الگو میباشند: (1 (مواد و فناوری، (2 (سطوح، (3 (چسبندگی، (4 (بینایی، (5 (نور، (6 (حسگرها، (7 (رباتیک برای کاربردهای مختلف خلاصه میشود. الگوبرداری و الهام از این پدیده های خلقت محدودهای ندارد و با پیشرفت دانش هر روز زمینه های جدیدتری به صورت پویا کشف میشود. این مقاله به مرور منابع زیست الگو و الهام زیستی از حشرات میپردازد.

  کلیدواژگان: زیست الگو و الهام زیستی، حشرات، مدل های ریز ساختار، فن آوریهای نوین
 • فاطمه غفوری، نسیم کیان والا، ثمین حقیقی پوده، یحیی سفیدبخت* صفحات 33-41
 • فائزه موسوی موحدی، رضا یوسفی * صفحات 42-53

  به دلیل آنکه سیستم ایمنی انسان از قبل برای مقابله با ویروس کرونای جدید (عامل بیماری کووید- 19 (آمادگی نداشته است، سرعت گسترش این ویروس مهلک در جوامع انسانی بسیار بالا است. منشا این ویروس نیز همانند دو ویروس هم خانواده آن یعنی عامل سندرم تنفسی خاورمیانه ای (MERS) و یا عامل سندرم شدید تنفسی حاد (SARS) ، حیوانی میباشد. مسیر اصلی انتقال این ویروس از طریق قطرات تنفسی افراد بیمار و یا تماس با سطوح و اشیاء آلوده است. افرادی که از بیماران کووید- 19 مراقبت میکنند و یا آنهایی که در مکان های حضور و تردد بیماران آ لوده به این ویروس قرار می گیرند، به میزان بیشتری در معرض ابتلا به ویروس کرونای جدید میباشند. این ویروس در سطح خود پروتئین تاجی شکلی دارد که پس از اتصال به آنزیم غشایی موسوم به ACE2 به درون سلول های سالم راه می یابد، سپس برای ایجاد نسخه های بیشتر تکثیر میشود . این گیرنده پروتئینی قن ش مهمی در کنترل فشار خون و عملکرد قلب و ششها دارد در بخش و های مختلف بدن نظیر شش ، قلب و عروق خونی ، کلیه ها و دستگاه گوارش حضور دارد. اگرچه تاکنون داروی موثری برای درمان بیماری کووید- 19 معرفی نشده است ولی طراحی آنتی بادی علیه پروتئین تاجی شکل ویروس کرونای جدید و یا داروهایی که پیش از اتصال ویروس به گیرنده غشایی اش جایگاه اتصال ویروسی آن را اشغال نمایند از ، اهداف پژوهشگران فعال در حوزه طراحی داروهای جدید میباشد. همچنین دلیل تشدید علای م بیماری ویروس کرونای جدید در برخی افراد با بیماریهای زمینهای افزایش بیان گیرنده غشای سلولی ACE2 ،کاهش توان سیستم ایمنی بدن و یا هر دوی این عوامل اعلام شده است. با افزایش سن نیز نرخ مرگومیر در بیماران مبتلا به ویروس کرونای جدید به دلیل کاهش قدرت سیستم ایمنی و ابتلا به برخی بیماری های زمینه ای افزایش مییابد. به نظر میرسد در شرایط حاضر مراقبت های بهداشتی فردی و اجتماعی با هدف پیشگیری از آلوده شدن به این عفونت ویروس کارگیری روشهای  طبیعی جهت تقویت سیستم ایمنی مهمترین راهکارهایی باشد که میتوان با هدف جلوگیری از گسترش بیشتر این بیماری در جوامع انسانی به کار گرفت.

  کلیدواژگان: کووید-19، آنزیم غشایی ACE2، عفونت ویروسی، پروتئینتاجی شکل، سیستم ایمنی
 • منصوره مظاهری*، معصومه محمودی میمند صفحات 54-60

  محافظت از تنوع زیستی در کشاورزی پایدار و تولید مواد غذایی و سلامت بشر، امری ضروری است. انسانها برای زندگی نیازمند تامین منابع غذایی، سرپناه و سایر ملزومات هستند، در راستای این الزام گاهی گونه های گیاهی و محیط زیست را تغیر میدهند و یا با استفاده از آفت کش ها تنوع زیستی را کاهش میدهند. تامین غذا و سلامتی انسان نیز به بسیاری از عوامل از جمله سلامت محیط زیست و خدمات زیست بوم بستگی دارد. هرگونه تغییر در زیست بوم، دسترسی به غذا، آب، هوا و داروهای طبیعی و سنتی را تهدید کرده، پاسخهای طبیعی سیستم ایمنی بدن را نسبت به مواد حساسیتزا و سایر عوامل بیماری زا تحت تاثیر قرار داده و با افزایش ریسک بیماریهای عفونی وسایر بیماری ها مانند دیابت و سرطان و حتی سلامت روان همراه است. در این بررسی به اهمیت حفظ تنوع زیستی در امنیت غذایی و همچنین سلامت انسان پرداخته میشود.

  کلیدواژگان: تنوع زیستی، امنیت غذایی، سلامت، زیست بوم، کشاورزی
 • منصوره ملکیان* صفحات 61-66

  بسیاری از پرندگان در جهان به دلایل مختلف در خطر انقراض قرار گرفته اند که از جمله آن می توان به مسمومیت پرندگان با مواد شیمیایی و فلزات سنگین اشاره کرد. تخریب زیستگاه ها تاثیر منفی بر پرندگان داشته و گونه های مختلف به دلیل کمبود غذا در زیستگاه های طبیعی، غذای خود را در میان زباله ها جستجو می کنند . دفع نادرست پسماندها یکی از علل مسمومیت پرندگان در محل های تجمع زباله است. روزانه حجم زیادی زباله در شهرها تولید می شود که این پسماندهای انسانی نهتنها ارزش غذایی زیادی ندارند، بلکه باکتریها و ویروسهای موجود در آنها و باقیمانده مواد شیمیایی، داروها و سموم، حیات پرندگان را تهدید میکند. مدیریت و تعامل انسان و پرندگان در اینگونه مناطق مستلزم شناخت گونه های استفاده کننده از سایت، دلایل جذب و همچنین ارزیابی مخاطراتی است که برای انسان دارد. این گونه ها ممکن است گونه هایی نادر بوده که خود در آستانه ی تهدید و نابودی قرار بگیرند و یا گونه هایی باشند که با مهاجرت به مناطق مختلف در انتقال بیماریها نقش داشته باشند. به منظور کنترل جمعیت پرندگان در خاک چالها، روش های مختلفی پیشنهاد شده است که از جمله میتوان به محدود کردن دسترسی فیزیکی پرندگان به زباله ها از طریق پوشاندن آنها با لایه های پلاستیکی ضخیم یا مواد دیگر در خارج از ساعات کاری، توسط سازمان مدیریت پسماند در شهرداری ها، اشاره کرد. افزایش کارایی عملیات فراوری زباله و کاهش زمان تلمبار شدن زباله نیز در کاهش حضور پرندگان موثر است. احیای زیستگاه های طبیعی نظیر تالاب ها میتواند در درازمدت به بهبود وضعیت زیستگاه طبیعی پرندگان و فراهم شدن شکار طبیعی آنها کمک کند. تغییر در پوشش گیاهی منطقه و مدیریت فضای سبز، کاهش مناطق آبی در محیط و استفاده از شیوه آبیاری قطرهای در منطقه نیز از جمله روش های کم هزینهای است که به کاهش حضور پرندگان کمک میکند. ترساندن پرندگان با استفاده از سر و صدا و یا حضور انسان، نصب پخش کننده های صوتی و یا تولیدکننده های امواج نیز با توجه به نوع گونه ها و شرایط منطقه در کشورهای مختلف استفاده و پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: تنوع زیستی، پرندگان، زباله، خاکچال، انتقال بیماری
|
 • Ali A. Moosavi Movahedi Page 1

  State-of-the-art tools and equipment are needed to enable new fundamental discoveries and increase scientific productivity. In the nineteenth century, researchers turned to charities and private organizations to provide scientific measurement tools, and governments were not scientifically supported in universities, but in the twentieth century governments became somewhat familiar with science and started to support the universities for advancement of science and invested in the provision of scientific equipment. Science is like invisible forces and not seen or understood by everyone, but science is the basic foundation of progress, health, safety and power for society and every country. Anyone who invests in the development of these invisible forces, called science, has come to realize after a time that the product is spectacular and understandable, with great benefits and added value. So, investing in science will generate high-tech technologies and industries, but the science will also control environmental waste and harmful technologies and polluting industries. For example, the current issue of the country and other countries about the new coronavirus (COVID-19) as an emerging disease requires more advanced knowledge, science, medical diagnostic methods in addition to perseverance, courage and self-sacrifice. One of the key parameters in the advancement of science is having advanced measuring instruments. The leading countries in the science are leading in high throughput measuring instruments. Therefore, it is essential to invest in such tools. Investments in developing instrumentation in universities typically involve a variety of costs. These include: - Investing for construction of accurate tools based on existing knowledge, then expand them gradually with collaboration with eminent researchers - Direct cost for purchasing instrumentation and its parts and components that have advanced or unique capabilities - Integrating devices or components to enhance precision measurements and make the instrument more efficient. - Establish central or national or regional laboratories or integrate some laboratories - Maintain and retrieve tools in research laboratories and rebuild and update new and more advanced parts. - Creation of service and repair systems, production of spare parts and upgrading of measuring devices Another important point to note is the power of each country's instruments to change its political equations. If in the region new advanced instruments are existed for high-throughput accurate scientific measurement, but not existed the same in Iran, the people of Iran are culturally damaged. One of the most important places of scientific discovery and great scientific achievement is national pride. The nation, philanthropists, and private and government organizations are therefore urged to invest in science advancement in universities and schools, especially in support of the construction of advanced scientific equipment with great effort. The offspring of this borderland have endowed divine talents that deserve to be supported by them for scientific flight.

 • AliAkbar Moosavi Movahedi* Pages 2-10

  Creation has a high spirituality and human is the abstract of the universe and has dignity of creation. Human health is the result of maintaining a balance between human nature with that of external state. Any deviations from these natural states lead to an unbalance condition in human life resulting to unhealthy consequences. Therefore, understanding of our inner self is considered to be the basic requirement for maintaining human health and welfare. On this line, human in search of universal knowledge, needs to develop self-knowledge. It is under this condition that he/she would be able to appreciate the value of inner self and not to cause any harm for self under which he/she will also not do any harm to others. Man using his limited knowledge about nature and himself, has been able to develop numerous technologies some of which have caused harm and losses to self and others. Today, some of these technologies have brought welfare and wellbeing to human life that are to be recognized and appreciated. There have also been others that have been destructive and are source of pollution by producing free radicals that are considered to be destructive to human, biodiversity and existence. These free radicals are the source of certain illness and destroy the balance of natural life. It is necessary that we enhance our multifaceted interdisciplinary knowledge especially in the line of biomimetic and bioinspiration in order to develop technologies that are environmentally safe and where we put high priority for consideration of moral principles, sustained living environment requirements, and be coherent with healthy human life that would result in high standards, peaceful living conditions and promote the tranquility lifestyle.

  Keywords: Creation of Universe, Universal Life, Human Inner Nature, Natural Health, Life Style, LifePattern, Biomimetic, Morality, Free Radicals, Illness
 • Ahmad Shaabani* Pages 11-16

  Methane or marsh gas is one of the simplest, most symmetrical, and stable organic molecules. Methane's half-life is very long and is one of the most abundant organic compounds in nature. In this article, an attempt has been made to hypothesize the chemical creation of matter in nature as: "The origin of the creation and emergence of organic matter in nature is methane, and organic matter in nature is also converted to methane by degradation and decomposition." In this hypothesis, it is believed that not only the endpoint and destruction of organic matter but also the originating and constitutive point of organic matter lead to methane, on the other hand, methane in the material world is the primary and final. It has been tried to present causes and evidence, such as the persistence and abundance of methane, the decomposition, and the conversion of organic matter to methane in nature, the Miller experiment on the synthesis of organic matter and amino acids from methane, the Big Bang scenarios of the emergence of other elements from the carbon element and the abundance of carbon after hydrogen, helium, and oxygen on a mass basis, methane hypothesis of primary carbon source of creation organic matter in nature to carbon dioxide, to support this hypothesis.

  Keywords: Chemical Outlook, Materials Genesis, Methane, Organic Matter, Big Bang, Nature, CarbonDioxide, Water, Clay
 • Mehdi Zarabi*, Narges Khosravi Pages 17-32

  Biomimetics and bioinspiration, is the mimicry or inspiration of living things and natural phenomena to design and build devices and planning of processes that can reduce or delete the damages and hazards that humans may cause to nature due to the use of certain technologies and industrial phenomena. Among animals, insects as a large group with a widespread distribution throughout the world is the most important models for scientists because of their body structure characteristics and amazing behaviors. Successful mimicry of these unique microstructures’ models helps solving many problems. There is a huge amount of information in these small biological models. Insect modeling is generally summarized based on seven basic biomimetics areas :( 1) Material science and technology, (2) Surfaces science, (3) Science of adhesives, (4) Optics, (5) Photonics, (6) Sensorics and (7) Robotics for different applications. However, mimicry and inspiration for these phenomena of creation are not limited and new knowledge shall discover every day. This article reviews sources of biomimetics and bioinspiration from insects.

  Keywords: Biomimetics, Bioinspiration, Insects, Microstructure Models, New Technologies
 • Fatemeh Ghafori, Nasim Kian Vala, Samin Haghighi Poodeh, Yahya Sefidbakht* Pages 33-41

  Epidemiology studies have showed that free radicals play an important role in health and also during the illness. Free radicles form when there is a lack or addition of extra electron in a molecule which makes them ready to interact rapidly with surrounding biological system in cell. These radicals therefore can react with various targets in cells including genetic material and cell membrane. The uptake of antioxidants can make resistance against the harmful effects of oxidative stress elements. However, there should be a balance between them and therefore the excesses amount of anti-oxidants is not recommended. Here, the free radicals and their effects and control with anti-oxidant are discussed then some life style precautions were explored as natural ways to handle the harmful effects of oxidative stress elements.

  Keywords: Free radicals, Oxidative stress, Antioxidants, Health, Life style
 • Faezeh Moosavi Movahedi, Reza Yousefi* Pages 42-53

  Because the human immune system is not prepared to deal with the new coronavirus in advance, the rate of spread of this deadly virus is very high in human societies. The origin of this virus is similar to the two viruses in its family, the Middle Eastern Respiratory Syndrome (MERS) or the acute respiratory syndrome (SARS), so all three viruses are transmitted from animal to human. The main route of transmission of the virus is through the respiratory droplets of infected people or contact with infected surfaces and objects. People who care for Covid-19 patients or those who are at the places of attendance of patients infected with the virus are more likely to be exposed to the new coronavirus. The virus has a crown-like protein at its surface that, after binding to the membrane protein receptor (called ACE2), enters healthy cells and then proliferates to create more copies. The presence of this protein receptor, which also plays an important role in controlling blood pressure and function of the heart and lungs, has been demonstrated in various parts of the body such as lungs, heart, blood vessels, kidneys and gastrointestinal tract. Although no effective drug for the treatment of Covid-19 has been introduced so far, the design of antibodies against the corona protein of the new coronavirus or drugs that occupy viral binding site on ACE2 prior to its attachment to the virus is one of the goals of the researchers in the field. The individuals with underlying diseases or patients indicating the increased expression of the ACE2 cell membrane receptor, show more severe symptoms of the disease. As we age, mortality rates in patients with the new coronary virus increase due to lowered immune system and some underlying diseases or both. In the present situation, personal and social health care and applying natural methods to strengthen the immune system seem to be the most important strategies that can be taken to prevent the spread of the disease in human societies.

  Keywords: Covid-19, ACE2 Membrane Receptor, Viral Infection, Coronal Protein, Immune System
 • Mansooreh Mazaheri*, Masoomeh Mahmoodi Meymand Pages 54-60

  It is essential to protect biodiversity in sustainable agriculture, food production and human health. Humans need food, shelter and other necessities for life. For this reason, they sometimes change plant species and their environment or reduce biodiversity by using pesticides. Food supply and human health also depend on many factors, including environmental health and ecosystem services. Any change in the ecosystem threats access to food, water, air and natural or traditional drugs, has effects on natural response of immune system of body to allergen and other pestiferous factors and increase the risk of infection and other diseases such as diabetes and cancer and also mental health. This study addresses the importance of biodiversity conservation in food security as well as human health.

  Keywords: Biodiversity, Food Security, Health, Ecosystem, Agriculture
 • Mansoureh Malekian* Pages 61-66

  Worldwide, many bird species are at the risk of extinction for various reasons, including poisoning with chemicals and heavy metals. Habitat degradation had negative impacts on birds and various birds search for food in the rubbish, due to lack of food in their natural habitats. Unsuitable disposal of waste is one of the causes of bird poisoning in garbage dumps. A large amount of waste is produced in cities every day. These human wastes are not only of nutritional value, but also the bacteria and viruses present in them and the residuals of chemicals, drugs and pesticides threaten the life of the birds. Managing the humans -bird interactions in such areas require the recognition of species and reasons for their attraction as well as the assessment of the risks to humans. These species may be rare and threatened by extinction, or contribute to the transmission of diseases by migrating to different regions. In order to control the bird population in landfills, various techniques have been proposed, including restricting the birds' physical access to waste by covering it with thick plastic layers or other materials, outside of working hours by the waste management authorities. Increasing the efficiency of waste processing operations and reducing waste piling time are also effective in reducing the presence of birds. Restoration of natural habitats such as wetlands, in the long term, can help to improve the natural habitat of birds and provide them with natural preys. Managing the vegetation and green spaces, reducing water resources in the environment, and the use of drip irrigation are low-cost methods that help reduce the presence of birds. Scaring off birds, using noise or human presence and installing sonic and ultrasonic bird repeller have been used in different countries and recommended depending on species and regional conditions.

  Keywords: Biodiversity, Birds, Garbage, Landfill, Disease Transmission