فهرست مطالب

 • Volume:7 Issue: 2, 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/02/06
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سعیده اسماعیلی *، کتایون افضلی صفحات 1-27

  حوادث بحرانی حوادثی هستند که در کلاس درس اتفاق می افتند و لازم است که معلم در مورد آن ها تامل نماید. با این وجود، برنامه های آموزش معلمان، آن ها را برای مقابله با چنین شرایطی آماده نمی کنند. با توجه به این موضوع، این تحقیق در نظر دارد حوادث بحرانی و تدابیر مقابله ای موثر معلم ها را در محیطی که انگلیسی به عنوان زبان خارجی تدریس می شود، مورد مطالعه و دسته بندی قرار دهد. به همین منظور، 15 معلم زبان انگلیسی، هشت خانم و هفت آقا، از سه دانشگاه و سه آموزشگاه زبان انگلیسی در شهر اصفهان (ایران) انتخاب شدند. از آن ها خواسته شد تا حوادث بحرانی و تدابیر مقابله ای دربرخورد با آن حوادث را که به مدت یک ترم در کلاس های درس زبان انگلیسی شان اتفاق می افتاد، روایت نمایند. برای آنالیز 49 حادثه بحرانی روایت شده و تدابیر مقابله با آن ها، سه مرحله نظریه بنیادی استفاده شد. و شش دسته و 14 زیردسته مشخص گردید. نتایج این تحقیق می توانند در برنامه های آموزش معلم ها مفید باشند. با تامل درمورد حوادث بحرانی، معلم ها می توانند انعطاف پذیری خود را در مقابله با این حوادث افزایش دهتد.

  کلیدواژگان: حوادث بحرانی، تدابیر مقابله ای موثر، آموزش معلمان، انعطاف پذیری
 • زهرا آسایش *، سید عبدالمجید طباطبایی لطفی، سید امیرحسین سرکشیکیان صفحات 29-50

  اخیرا، مجموعه های وابسته به تکنولوژی همچون یادگیری زبان به کمک کامپیوترجایگاه های مهیج جدیدی در آموزش مسایل کاربرد شناسی یافته اند. در مورد کنش گفتاری، یکی از مفاهیمی که بیشترین توجه را در مسایل کاربرد شناسی به خود اختصاص داده است (اسلامی راسخ، 1993)، تا کنون هیچ تحقیقی بر روی کنش های گفتاری ارایه شده توسط نرم افزارهای آموزش زبان انجام نشده است. مطالعه حاضرسعی کرد انواع، تعداد و توزیع کنش های گفتاری موجود در دیالوگ های نرم افزار version10)) Tell Me More ، یک نرم افزار معروف مورد استفاده در بسیاری از مراکز آموزشی سراسر دنیا را بر اساس مدل سرل (1976) بررسی کند. بدین منظوریک روش تحقیق توصیفی شامل تحلیل های کمی و کیفی انتخاب شد. طبق یافته های پژوهش ، دیالوگ های محاوره ای موجود در 10 سطح آموزشی Tell Me More در مجموع تعداد قابل توجه ای کنش گفتاری ممزوج با متن، تصویر و یا ویدیو توصیف کننده بافت موقعیت به یادگیرندگان ارایه می دهند. نتایج تست chi-square نشان داد توزیع کنش های گفتاری اظهاری، ترغیبی، عاطفی و تعهدی در دیالوگ های هر سطح و همچنین مجموع 10 سطح آموزشی نرم افزار یکنواخت نیست. کنش گفتاری اعلامی در دیالوگ های نرم افزارTell Me More یافت نشد. نتایج این مطالعه، مصادیق کاربردی برای طراحان مجموعه های آموزش زبان به کمک کامپیوتر، معلمان و زبان آموزان دارد.

  کلیدواژگان: آموزش زبان به کمک کامپیوتر، تحلیل محتوا، کاربرد شناسی، کنش گفتاری، Tell Me More
 • فرزاد مشهدی، رضا بی ریا *، احمدرضا لطفی صفحات 51-75

  آماده سازی معلمان انگلیسی برای آموزش امری پیچیده و بغرنج می باشد . بطور سنتی ، همسو با فلسفه مثبتگرایی که بر دیدگاه انتقال تمرکز دارد ، آموزش معلم عمدتا درگیر انتقال آموزشاتی از قبل تعیین شده به معلمان بوده است و معلمان را مصرف کننده صرف این اطلاعات میداند . به عنوان جایگزینی بر این دیدگاه سنتی ، انتقال محور در اموزش معلم ، اقدام پژوهشی به عنوان ابزاری کارا برای بسط اموزش معنا محور معلمان زبان دوم ارایه شده است . همسو با تغییرات اساسی در فلسفه اموزش معلم ، این مطالعه به بررسی کارایی اقدام پژوهشی همکاری محور به عنوان ابزاری کارا در رشد حرفه ای معلمان در فضای مجازی پرداخته است . برای این منظور ، هفت معلم مرد و زن در رشته زبان انگلیسی ، در بازه سنی 22 تا 35 سال ، از طریق نمونه گیری در دسترس از دانشگاهای مختلف در ایران انتخاب شدند و پس از آنکه به گروه رشد اموزش حرفه ای معلمان در واتس اپ اضافه شدند ، در کلاسهای انلاین یاد گرفتند که چگونه از طریق ایجاد سوالهای مشخص مرتبط با بافت کاری خود با همکاری سایر معلمان بپردازند و با طی کردن چرخه اقدام پژوهشی ، پروژه اقدام پژوهشی اماده نمایند . با استفاده از اطلاعاتی که چهار منبع اصلی بدست داد (پروژه های اقدام پژوهی ، ژورنال های رشد حرفه ای معلمان ، ژورنال تعمل درعملکرد حرفه ای و مصاحبه) معلوم گردید که مشغول کردن معلمان به مکالمه همکاری محور در محیط انلاین همراه با تدوین پروژه های اقدام پژوهشی منجر به رشد حرفه ای معلمان می شود که در آن معلمان می اموزند که شیوه تدریس خود را متحول سازند و قادر شوند که به سمت دیدگاه های رهایی بخش حرکت نمایند . نتایج این تحقیق دارای رهیافت های مهم برای معلمان در حالت عام و رهیافت هایی خاص برای معلمان زبان ایرانی و برنامه نویسان اموزشی می باشد .

  کلیدواژگان: اقدام پژوهشی همکاری محور، پروژه های اقدام پژوهی، رشد حرفه ای معلمان، فضای مجازی
 • منیر قاسمی میقانی *، مسعود یزدانی مقدم، احمد محسنی صفحات 77-100

  یکی از اهداف نوظهور در آموزش زبان های خارجی توسعه توانش بینافرهنگی بعنوان بخش مهمی از توانش زبانی است که به فراگیران کمک می کند با ارتقاء نگرش و کسب مهارت های لازم در ارتباطات بینافرهنگی بهتر عمل کنند.مطالعه اخیربه بررسی تاثیریک دوره آموزش فرهنگ بر توسعه این توانش و ابعاد عاطفی، شناختی و رفتاری آن پرداخته است. این تحقیق همچنین رابطه سطح مهارت زبانی و میزان توانش بینافرهنگی را مورد مطالعه قرار داده است.بدین منظوریک دوره آموزش بر مبنای موضوعات بینا فرهنگی و واحدکارهای تعاملی وتفکر محور با هدف تشویق دانشجویان به بکارگیری راهبردهای تفکر خلاق، مقایسه، تجزیه و تحلیل و ارزیابی، طراحی و به مدت یک نیمسال تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم) اجرا شد. نتایج بدست آمده از پرسشنامه سنجش توانش بینافرهنگی نشان داد که آموزش مفاهیم بینا فرهنگی نقش موثری در ارتقاء این توانش دارد. با این وجود این آموزش بعد رفتاری و شناختی این توانش را بیش از بعد عاطفی تحت تاثیر قرار داده است. نتایج همچنین نشان می دهد که رابطه معنا داری بین سطح مهارت زبانی و سطح توانش بینافرهنگی وجود ندارد.یافته های این مطالعه در دوره های تربیت مدرس، روش های تدریس و تهیه و تالیف محتوای آموزشی از منظرافزایش توانش بینافرهنگی کاربرد دارد.

  کلیدواژگان: توانش بینافرهنگی، آموزش بینافرهنگی، دوره آموزشی، فرافرهنگ، آموزش زبان انگلیسی
 • حسن سودمند افشار *، شبنم قاسمی صفحات 101-122

  پژوهش حاضر، به عنوان بخشی از یک پژوهش در مقیاس بزرگ، به بررسی موانع رشد حرفه ای معلمان ایرانی زبان انگلیسی می پردازد. بدین منظور، 200 معلم زبان انگلیسی شاغل در آموزشگاه های خصوصی آموزش زبان انگلیسی در این پژوهش شرکت کردند. این پژوهش از طرح روش ترکیبی (مختلط) برخوردار است، به این معنا که ابتدا مصاحبه ای نیمه ساختار یافته با 50 تن از شرکت کنندگان پژوهش انجام گرفت که بر اساس آن پرسشنامه ی موانع رشد حرفه ای معلمان طراحی شد و مورد سنجش روایی و پایایی قرار گرفت. نتایج تحلیل محتوای مصاحبه و یافته های آمار توصیفی پرسشنامه نشان داد که موانع به سه عامل اصلی از جمله "خود معلمان" (به عنوان مثال فقدان انگیزه ، فقدان روحیه کار تیمی و غیره)، "مدیران آموزشگاه های خصوصی زبان انگلیسی" (به عنوان مثال فقدان برنامه ی مدون برای رشد حرفه ای، حقوق پایین و غیره) و "سیاست گذاران آموزشی" (به عنوان مثال رفتار رییس مآبانه و یک سویه ی طراحان برنامه ی درسی) مربوط می شوند. یافته های پژوهش حاضرمی توانند برای مدیران موسسات آموزش زبان های خارجی ، معلمان و سیاست گذاران آموزش زبان مثمر ثمر واقع شوند. بنابراین به سیاست گذاران آموزش زبان های خارجی و طراحان برنامه درسی پیشنهاد می شود به منظور علاقه مندی و مشارکت معلمان زبان انگلیسی در فعالیت های به روز رشد حرفه ای ، فعالیت های رشد حرفه ای موثر و پایا مانند گروه های مطالعه ی معلمان، مشاهده کلاس درس همکار، روش های رشد حرفه ای برخط و برنامه های مبتنی بر رسانه های اجتماعی طراحی کنند.

  کلیدواژگان: رشد حرفه ای، موانع، معلمان زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی، فعالیت های رشد حرفه ای
 • مسعود گرامی پور * صفحات 123-147

  سالهای اخیر شاهد علاقه روز افزون در ارایه بینشهای نوین در روش های مدرن آزمودن زبان با هدف گیری سوگیری آزمون بوده است. مطالعه حاضر جهت آشکارسازی کنش افتراقی سوال(DIF) هماهنگ و ناهماهنگ یک آزمون خواندن درک مطالب EFL، رویکرد درختهای متمرکز بر سوال (IFT) را بکار گرفت. نمونه بزرگی شامل 4937 آزمودنی از کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته های زبان انگلیسی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به صورت تصادفی انتخاب شدند. قسمت درک مطلب خواندن آزمون زبان انگلیسی عمومی شامل 20 سوال جهت تحلیل IFT انتخاب شد. 3 متغیر مقوله ای و پیوسته منبع DIF شامل جنسیت، دانش زمینه ای دانشجویان شامل رشته تحصیلی و نمره معدل تحصیلی مقطع کارشناسی بطور همزمان جهت تحلیل IFT، که قابلیت بررسی همزمان بیش از یک متغیر با مقیاس اندازه گیری دو وجهی و پیوسته را دارد، مد نظر قرار گرفت. سپس در مرحله نهایی تحلیل IFT تحت چارچوب رگرسیون لوجستیک، DIF هماهنگ و ناهماهنگ از طریق بسته DIFtree نرم افزار R مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که 10 سوال دارای DIF هماهنگ است که از میان آنها 2 سوال دارای 2 متغیر پیش بین DIF همزمان (2 انشعاب) هستند و 8 سوال فقط دارای یک انشعاب هستند. بعلاوه، در تحلیل DIF ناهماهنگ، تعداد کل 6 انشعاب و 5 سوال دارای DIF ناهماهنگ بودند که تنها 1 سوال دارای 2 متغیر پیش بین DIF همزمان در بخش درک مطلب خواندن بودند. بالاخره، در راستای مطالعات پیشین، جنسیت و دانش زمینه ای روابط مستقیم و غیر مستقیم معنی داری با خواندن درک مطلب EFL داشتند. مطالعه حاضر از یک طرف دارای دلالت های ضمنی آشکاری برای تفاوت های جنسیی و دانش زمینه ای دانش آموزان در مطالعات درک مطلب خواندن EFL است و از طرف دیگر این مطالعه کاربرد مشخصی در روش شناسی آزمودن زبان دارد.

  کلیدواژگان: آزمودن زبان، آزمون خواندن درک مطالب EFL، کنش افتراقی سوال(DIF)، رگرسیون لوجستیک، درختهای متمرکز بر سوال (IFT)
|
 • Saeedeh Esmaeli *, Katayoon Afzali Pages 1-27

  Critical incidents are unanticipated and unplanned events which happen in the classrooms and may throw teachers into a state of disequilibrium which results in teachers’ losing their resilience. Therefore, when encountering critical incidents teachers are required to stop and reflect on the occurred event. However, teacher education programs do not prepare student teachers to cope with these situations appropriately. In view of this problem, the aim of the present study is to categorize critical incidents and provide a repertoire of teachers’ productive coping strategies. To this end, fifteen English teachers, eight females and seven males, were selected from three universities and three institutes in Isfahan, Iran. They were asked to narrate the critical incidents they faced in their English classrooms and their coping strategies they used in their classrooms throughout one semester. The three-stage coding process of grounded theory was utilized to analyze 49 narrated critical incidents and teachers’ coping strategies. Six categories and 14 subcategories of critical incidents were identified. The findings can have implications for teacher education programs. There should be educational programs to encourage teachers to reflect on the critical incidents and promote their resilience when encountering critical incidents in their classrooms. The programs could be used for pre- or in-service teachers. Critical incidents provide opportunities for reflection and challenges of teachers’ beliefs and values to promote and foster teacher development.

  Keywords: Critical incidents, Productive coping strategies, Teacher education, Resilience
 • Zahra Asayesh *, Seyyed Abdolmajid Tabatabaee Lotfi, Seyyed AmirHossein Sarkeshikian Pages 29-50

  More recently, technology-based settings such as Computer Assisted Language Learning (CALL) have developed amazing modern places for materials used to teach pragmatics. In terms of speech acts, one of the most fascinating conceptions of pragmatics (Eslamirasekh, 1993), no study has been focused on the presentation of speech acts in English language teaching software. This study aimed to analyze types, frequencies and distributions of speech acts presented in the dialogues of Tell Me More (version 10), a popular language learning software employed by a large number of academic institutions around the world, based on Searle’s (1976) speech act taxonomy. Using descriptive research including qualitative and quantitative investigations, the results revealed that interactive dialogues of entire 10 levels of Tell Me More totally provide learners with a noticeable number of speech acts along with numerous texts, pictures or movies to explain context. The results of chi-square test also showed inequality and variation in the distribution of present speech acts, namely assertive, directive, expressive and commissive in dialogues of each level and also entire 10 levels of software. Declaration speech act was absent in dialogues of Tell Me More. The research findings have some implications for CALL material designers, language teachers and learners.

  Keywords: Computer Assisted Language Learning, Material analysis, Pragmatics, Speech acts, Tell Me More
 • Farzad Mashhadi, Reza Biria *, Ahmadreza Lotfi Pages 51-75

  The preparation of English teachers to teach is a complex and multitudinous undertaking. Traditionally, in line with positivist paradigm which has focused on notion of transfer, teacher education has been concerned with depositing bodies of pre-defined information to teachers and has considered teachers as that of knowledge consumers. As an alternative to traditional, transmission-based view of teacher education, action research has emerged as a practical tool to enhance meaningful second language (L2) teacher education. In line with the current epistemological shift, this study set out to examine the utility of collaborative action research, as a viable means, to boost teachers’ professional development in a networked community of shared practice. To this end, 7 male and female Iranian English teachers, aged 22—35, were selected through convenient sampling from different universities in Iran. Having been added to a teacher training group in WhatsApp, the selected participants were exposed to online classes within which they learned to problematize a context-specific topic and were provided with relevant practical experiences through dialogic mediation. Having been taught to go through circles of action research throughout the treatment, the participants were required to complete an action research project. The data triangulated from four main sources (i.e., action research projects, teachers’ professional journals, reflective journals, and semi-structured interviews), revealed that EFL teachers engaged in a collaborative dialogue in a networked community of shared knowledge appeared to sustain L2 professional development, transforming their pedagogical practice and feeling empowered to move toward a more emancipatory perspective. The findings have important implications for language teachers in general, and EFL teachers and syllabus designers, in particular.

  Keywords: Collaborative Action Research, Dialogic Mediation, Networked Community of Shared Knowledge, Professional development
 • Monir Ghasemi Mighani *, Massood Yazdanimoghaddam, Ahmad Mohseni Pages 77-100

  Developing intercultural communicative competence in EFL learners is one of the most recent aspects of language competency that aims at equipping learners with appropriate attitudes and skills to be able to interact more effectively in culturally-diverse settings. The current study was an attempt to explore the development of intercultural communicative competence (ICC) of a group of English majors and investigate what aspects of ICC explicit teaching could improve.Thus, an intercultural course was designed and implemented through an academic semester. A questionnaire of intercultural communicative competence was administered before and at the end of the semester to find out any possible significant change in the ICC level of the participants. The study also explored if there was any correlation between language proficiency of the participants and their level of ICC. The results of the study indicated that the overall ICC level of the learners increased significantly through the intervention of the intercultural course with the most significant rise in behavioral, cognitive and affective dimensions of the construct respectively. The results showed that there was not any significant correlation between language proficiency and the overall level of intercultural communicative competence; however, regarding the components of ICC some differences were found across two groups. The results of the study have implications in teacher education programs, teaching methodology, curriculum and materials development and the assessment of the ICC construct.

  Keywords: Intercultural communicative competence, intercultural teaching, intercultural course, meta-culture, ELT
 • Hassan Soodmand Afshar *, Shabnam Ghasemi Pages 101-122

  As part of a large-scale study, the current study explored the barriers perceived by Iranian EFL teachers to impede their professional development. To this end, 200 EFL teachers teaching at various private foreign language institutes participated in the study. The study enjoyed a mixed-method design. That is, first, a semi-structured interview was conducted with 50 participants of the study on the basis of which the barriers to teachers’ PD questionnaire (BTPDQ) was developed and validated. The results of the interview content analysis and the findings of the descriptive statistics of BTPDQ revealed the barriers were attributed to three major factors including ‘teachers themselves’ (e.g., lack of motivation, lack of teamwork spirit, etc.), ‘managers of the language institutes’ (e.g., institutes’ not having organized plans for PD, low payments, etc.), and ‘educational policy-makers’ (e.g., curriculum developers’ top-to-down managerial behavior, etc.). The findings might prove fruitful and innovative for the managers of foreign language education centers, teachers, and policy makers. Foreign language education policy makers, curriculum developers and syllabus designers are thus suggested to plan such effective and durable PD activities as teacher study groups, peer observation, online teacher PD methods and social-media-based programs in order to interest and involve EFL teachers in up-to-date PD activities.

  Keywords: Professional development, Barriers, EFL teachers, Professional development activities
 • Masoud Geramipour * Pages 123-147

  Recent years have witnessed an increasing interest in providing new insights into modern language testing method targeting test bias. In this study, item-focused trees (IFT) approach was applied to identify uniform and non-uniform differential item functioning (DIF) of an English as a foreign language (EFL) reading comprehension test. The multistage cluster sampling method was employed to randomly choose a large sample of 4937 students who took the entrance exam of MA program in English studies. The reading comprehension section of the general English test including 20 items was selected for the IFT analysis. Three categorical and continuous DIF source variables including gender and academic background were concomitantly taken into account for the IFT analysis, which is capable of handling more than one variable with both binary and continuous measurement. Then, in the final stage of IFT analysis within a logistic regression framework, uniform and non-uniform DIF was analyzed using DIF tree package of R. The results showed that 10 items had uniform DIF in which 2 items had 2 joint DIF predictor variables (2 splits) and 8 items had only one split. Additionally, 6 splits and 5 non-uniform DIF items were found in non-uniform DIF analysis in which only 1 item had 2 simultaneous DIF source variables. Furthermore, gender and background knowledge had significant relationships with EFL reading comprehension. This study promises practical implications for addressing gender and background knowledge differences in EFL reading comprehension studies on the one hand, and impacting language testing methodology on the other.

  Keywords: Language testing, EFL reading comprehension test, Differential item functioning (DIF), logistic regression, Item-focused trees (IFT)