فهرست مطالب

Iranian Journal of English for Academic Purposes - Volume:9 Issue: 1, Winter 2020
 • Volume:9 Issue: 1, Winter 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/02/08
 • تعداد عناوین: 7
|
 • شهرام صالحی زاده*، محمدباقر شعبانی، علی مالمیر صفحات 1-14

  حرفه گرایی معلمان به مجموعه ی از توانایی ها ، صلاحیت های علمی و ویژگی های اخلاق شغلی تعریف شده است که برای اثر بخش بودن در حرفه خود به آن ها احتیاج دارند. حرفه گرایی در آموزش زبان انگلیسی اهمیت زیادی دارد. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی ادراک معلمان زبان انگلیسی در ایران در چارچوب تعریف شده از توانش و کنش است. 281 نفر از معلمان شاغل در مقاطع متوسطه اول و دوم، موسسات آموزش زبان و دانشگاه ها در این تحقیق شرکت کردند. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شدند که در ابتدا شامل 44 آیتم بود. مدل سازی معادلات ساختاری برای ایجاد یک مدل سه بعدی مورد استفاده قرار گرفت که رویکرد ریچاردز پیشنهاد شده در (2010) را تایید می کند . مدل ساختاری سه عامل مهم (توانش، کنش و توانایی بکار گیری فن آوری آموزشی) را برجسته می سازد. یافته ها نشان داد که اکثریت شرکت کنندگان توانش کاربرد فن آوری آموزشی را مهمترین مولفه حرفه ای بودن به حساب آوردند، اکثر شرکت کنندگان مخالف بودند که تسلط بر زبان مقصد، جزء مهمی از حرفه گرایی است و توانش و کنش در آموزش زبان انگلیسی تا آندازه زیادی درهم آمیخته است. احتمالا بینش های به دست آمده از این مطالعه را می توان برای ایجاد تحول در دوره های آموزش معلمان زبان دوم، دوره های آموزش معلمان و برنامه های ضمن خدمت قبل و بعد از ورود به خدمت بکار گرفت.

  کلیدواژگان: تخصص، تربیت معلم، دانش معلم، تدریس متفکرانه
 • آمنه یاری، زهرا امیریان*، محمد امیریوسفی صفحات 15-26

  اگرچه تحقیقات حاضر درک ما را در رابطه با مسایل جامعه شناختی ترجمه، از قبیل پیشگفتارهای مترجمان، افزایش داده، اما کمبود مطالعات در رابطه با زبان هایی مثل فارسی که گسترش کمتری دارند عمیقا احساس می شود. در راستای پر کردن این شکاف، مطالعه حاضر در صدد بررسی پیدایی مترجمان رمان های ایرانی از منظر فرامتن ها برآمده است. عوامل فرامتنی، خصوصا پیشگفتار،از جمله باارزش ترین تفسیرهای شخصی مترجمان بوده که فرصتی را برای ارتباط مستقیم با خوانندگان فراهم ساخته و جایگاه و حضور آنان را در حرفه خودشان برجسته می سازد. دادده های این بررسی، که شامل 300 رمان ترجمه شده از انگلیسی به فارسی می باشد، از طریق تکنیک نمونه گیری دردسترس انتخاب شد. این مجموعه گستره وسیعی از نویسندگان انگلیسی و مترجمان ایرانی را درمی گیرد. پیشگفتارهای مترجمان با استفاده از فرایند «تحلیل محتوایی» چندین مرتبه مورد بررسی قرار گرفت و الگوهای معنادار آنها استخراج شد و نهایتا به چند عنوان کلی با محتوای یکسان طبقه بندی شد. نتایج نشان داد که نبست زیادی از موضوعات استخراج شده از پیشگفتارهای مترجمان مرتبط با نویسندگان اصلی و آثار آنان می باشد. در نتیجه، این نظرات، حتی تحت عنوان نام مترجم هم، تاثیر چندانی در افزایش پیدایی آنها در کارشان نداشته است. این مطالعه پیامدها و مضامینی برای مترجمان تازه کار در رابطه با جایگاه و انعکاس صدایشان در ترجمه هایشان به همراه خواهد داشت.

  کلیدواژگان: پیشگفتار، فرامتن، موضوع، مترجمان، (نا)پیدایی
 • شیما وحدت نیا، هادی صالحی* صفحات 27-40

  این مطالعه تلاشی برای بررسی دیدگاه های استادان و دانشجویان در خصوص کتاب "انگلیسی برای دانشجویان رشته شیمی" بود که در سال 1379 توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده و اخیرا نیز در سال 1396 برای یازدهمین بار تجدید چاپ شده است. نسخه اصلاح شده پرسشنامه بالغی زاده و رحیمی (2011) که اقتباس شده از پرسشنامه اصلاح شده کریمی (2006) و برگرفته از مدل ارزیابی شلدون (1988) بود بین 110 دانشجوی رشته شیمی و 11 استاد زبان که سابقه تدریس کتاب مذکور را داشتند توزیع شد. از 98 پرسشنامه عودت یافته از سوی دانشجویان و 11 پرسشنامه استادان، نتایج زیر حاصل گردید: دانشجویان در خصوص همخوانی اهداف کتاب با اهداف درس، موضوع های کتاب، مهارت ها و رهیافت ها، تمرین ها و فعالیت ها، و تناسب محتوایی نظر مثبت داشتند درحالیکه نسبت به مسایلی همچون دغدغه های عملی کتاب، مسایل زبانی آن، و طرح بندی و صفحه آرایی کتاب نگرشی منفی داشتند. از سوی دیگر، استادان تحت بررسی، در مورد دغدغه های عملی کتاب، همسویی اهداف کتاب با اهداف درس، موضوع های کتاب، تمرین ها و فعالیت ها، و تناسب محتوایی رای مثبت داشته و در خصوص مسایل زبانی، مهارت ها و رهیافت ها، و طرح بندی و صفحه آرایی کتاب نظر منفی دادند. بنابراین، به هنگام انتخاب این کتاب برای تدریس باید محتاطانه عمل کرد چراکه این کتاب، علیرغم داشتن چند ویژگی مثبت، ممکن است عمدتا بخاطر مسایل زبانی و طرح بندی و صفحه آرایی، در دانشجویان انگیزشی برای مطالعه ایجاد نکند.

  کلیدواژگان: انگلیسی برای دانشجویان مهندسی شیمی، انگلیسی با اهداف ویژه، ارزیابی کتاب، دانشجویان ایرانی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
 • جواد زارع*، زهره سادات ناصری صفحات 41-56

  هدف از انجام این مقاله، بررسی مقالات انگلیسی مروری نظری از لحاظ عبارات چندکلمه ای است. این تحقیق براساس پیکره ای  متشکل از 517 مقاله مروری انگلیسی زبان از رشته های زبانشناسی و زبانشناسی کاربردی انجام شد. برای انجام این تحقیق از یک رویکرد تحلیلی گفتمان محور پیکره بنیاد  استفاده شد. عبارات یا دسته های  چهار کلمه ای  را که حداقل 20 بار در هر یک میلیون کلمه در حداقل پنج مقاله استفاده شده اند، از نظر ویژگی های نحوی  و نقشی یا عملکردی بررسی شد. نتایج نشان داد که آمار بسیار بالای دسته های متن محور  و عبارتی ، به ویژه سیگنال های قاب بندی  و عبارات حرف اضافه ای، نشانگر ماهیت کاملا اطلاع رسانی مقالات مروری انگلیسی زبان و اهمیت ویژگی های سازماندهی کلام در مقالات رشته های زبانشناسی و زبانشناسی کاربردی است. علاوه بر این، تعداد اندک دسته های چندکلمه ای خواننده محور و سیگنال های نتیجه گیری دلالت بر اجتناب نویسنده از ادعا کردن و تفسیر صریح در این مقالات دارد. همچنین، استفاده متنوع و مکرر از ساختار «anticipatory-it» در میان دسته های بندی، سهم اندک دسته های درگیرکننده، و همچنین این نکته که ویژگی محاوره ای مقاله نویسی عمدتا از طریق یک ساختار غیرفردی نشان داده شده، روی هم رفته نشان می دهد نویسنده تمایلی به نشان دادن صریح تعهد به ارزیابی هایش را ندارد. همچنین، بیان موضع از طریق ساختار anticipatory-it»» و اسم های پوسته ای، نشان دهنده قصد نویسنده برای پنهان کردن یا مورد توجه قرار دادن مشاهدات، تفسیرها یا ادعاهای خود یا دیگران است. به طور کلی، این مطالعه نشان داد که نویسندگان مقالات مروری انگلیسی از عبارات یا دسته های چندکلمه ای خاصی استفاده می کنند. دلیل این تفاوت هم این است که نوسندگان این مقالات اهداف متفاوتی را برای کلام دنبال می کنند.

  کلیدواژگان: عبارات چند کلمه ای، مقالات مروری انگلیسی، تحلیل نحوی و نقشی
 • آیدا رحمانی، مژگان رشتچی*، مسعود یزدانی مقدم صفحات 57-75

  ارزشیابی پویا که ریشه در نظریه اجتماعی-فرهنگی ویگوتسکی دارد بر میانجی گری معلم تکیه می کند و هدفش بهبود منطقه مجاور رشد می باشد. پژوهش حاضر تاثیر ارزشیابی پویا را بر پیشرفت نگارش مقالات استدلالی معلمان زبان را بررسی کرد و شامل پیش آزمون، میانجی گری، پس آزمون، و آزمون متعالیه بود. شصت و شش معلم زبان انگلیسی بر اساس نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی به سه گروه 22 نفره ارزشیابی پویای تعاملی، ارزشیابی پویای تداخلی و ارزشیابی غیر پویا تقسیم شدند. هر یک از گروه ها به تناسب بازخورد تصحیحی لازم را در هنگام انجام تکالیف نگارشی در کلاس توسط معلم دریافت کردند. پس از نه جلسه آموزشی پیش آزمون و با فاصله دو هفته آزمون متعالیه برگزار شد. نتایج تجزیه و تحلیل مکرربر نمرات آزمودنی ها در سه آزمون نگارش پیش و پس و متعالیه نشانگر بهبود توانایی نگارش استدلالی هر سه گروه بود. آزمون تجزیه و تحلیل واریانس ترکیبی بین و میان افراد (اسپنوا) حاکی از تاثیر متقابل زمان و ارزشیابی پویا بود. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل واریانس یک طرف بین پس آزمون گروه ها نشان داد گروه تعاملی ازنظر آماری عملکرد بهتری نسبت به دو گروه دیگر داشته است. اما تجزبه و تحلیل یک طرفه و آزمون تعاقبی توکی در آزمون متعالیه بین دو گروه تداخلی و تعاملی تفاوت معناداری نشان نداد، اگرچه هر دو گروه نسبت به گروه غیر پویا عملکرد بهتری در نگارش متون استدلالی داشتند.

  کلیدواژگان: ارزشیابی پویا، بازخورد، میانجی گری معلم، دیدگاه اجتماعی - فرهنگی، آموزش نگارش، منطقه مجاور رشد
 • محمد احمدی، رجب اسفندیاری *، عباس علی زاریی صفحات 76-94

  یکی از ویژگیهای بارز نوشتار آکادمیک، بر خلاف زبان گفتار، استفاده مکرر از گروه اسمی است که این خود فرایند درک متن را برای خوانندگان با مهارت کمتر دشوار میکند. مطالعه فعلی با استفاده از بخشی از مدل پیشنهادی مراحل رشد نوشتاری بایبر و همکاران (2011(و با تمرکز بر توصیف کننده های گروه اسمی، به مقایسه بخش چکیده مقالات نوشته شده توسط نویسندگان ایرانی و غیر ایرانی میپردازد. پس از برچسب گذاری متن و شناسایی تعریف کننده های گروه اسمی بوسیله نرم افزار متن کاوی، فراوانی نسبی 15 نوع از تعریف کننده های گروه اسمی در بین دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. یافته های این مطالعه نشان داد که تعداد مجموع تعریف کننده های اسمی، بند موصولی، و تعریف کننده های حروف اضافه در بین نویسندگان غیر ایرانی بطور معنا داری بیشتر از تعداد استفاده آنها در بین نویسندگان ایرانی است. بررسی میزان فورمولیک بودن تعریف کننده های شناسایی شده مشخص نمود که نویسندگان ایرانی بیش از نویسندگان غیر ایرانی از خوشه های واژگانی برای ساخت تعریف کننده های گروه اسمی استفاده میکردند. یافته های این مطالعه به همراه کاربردهای آموزشی آن به بحث گذاشته میشود.

  کلیدواژگان: چکیده نوشتار آکادمیک، پیچیدگی گروه اسمی، پیچیدگی نحوی
|
 • Shahram Salehizadeh *, Mohammad Bagher Shabani, Ali Malmir Pages 1-14

  Professionalism has been generally linked to nations’ economic, industrial, and technological developments. Therefore, having a professionally and ethically competent workforce is a necessity in today's changing world. More specifically, L2 teacher professionalism plays a crucial role in economic development too.  Given its utmost importance in language teaching, this study intended to investigate how Iranian English teachers would perceive professionalism defined in terms of competence and performance. The participants were comprised of 281 English teachers at junior and senior high schools, language institutes, and universities in Tehran, Fars, Khuzestan, and Qazvin Provinces. The data were obtained through a researcher-made questionnaire, initially consisting of 44 items. However, the final version contained 40 items since four problematic items were deleted.  Structural equation modeling was used to develop a three-factor model which lends support to Richards’ perspective (2010) derived from his article “Competence and Performance in Language Teaching”. The model found three factors, namely competence, performance, and techno-pedagogical competence that matched the components of professionalism proposed by Richards mostly in theoretical terms. The findings indicated that most of the participants endorsed Richards’ perspective at least in theoretical terms. The insights from this study can be used to bridge the gap between competence and performance and improve teachers’ practice in the classroom context.

  Keywords: Professionalism, teacher education, Teacher knowledge, reflective teaching
 • Ameneh Yari, Zahra Amirian *, Mohammad Amiryousefi Pages 15-26

  Although the existing research has advanced our understating of sociological issues such as translators’ prefaces, a paucity of studies into languages of limited diffusion, including Persian is strongly felt. To partly fill this gap, this study aims to explore Iranian fiction translators’ (in)visibility from the perspective of paratexts. Paratextual elements, especially prefaces, are among the most privileged translators' commentaries that provide opportunities for translators to have a direct contact with readers and foreground their presence and status in their profession. Drawing on a convenience sampling technique, the corpus of the study comprised the prefaces of 300 Persian translated works of fiction from English. The corpus under investigation encompassed a wide spectrum of English writers and Persian translators. The prefaces of the translations were analyzed in accordance with the “thematic analysis” procedure, where the prefaces were examined multiple times, and meaningful patterns were extracted and grouped under several headings sharing the same content. The results showed that a large proportion of the extracted themes from translators’ prefaces elaborated on introducing the original authors and their source texts. Consequently, these commentaries, even under the translators' name, did not significantly contribute to highlighting the visibility of translators within their work. This study may provide implications for novice translators regarding their stance and voice in their translations. Keywords: Preface, Paratext, Theme, Translators, (In)visibility.

  Keywords: Preface, Paratext, theme, Translators, (In)visibility
 • Shima Vahdatnia, Hadi Salehi * Pages 27-40

  The present study on English for Specific Purposes (ESP) textbook evaluation was an attempt to investigate the students and teachers' perceptions of the textbook English for Students of Chemical Engineering, first published in 2000 and lately reprinted in 2017 by the Iranian Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities (named SAMT in Iran). A modified version of Baleghizadeh and Rahimi's (2011) textbook evaluation questionnaire, which was itself based on Sheldon's (1988) model of evaluation and adapted by Karimi (2006), was distributed among 110 students of chemical engineering and 11 ESP teachers who had taught the book under question; however, 98 student questionnaires were returned. The obtained data revealed that the surveyed students had positive attitudes towards compatibility of book objectives with course objectives, subject matter, skills and strategies, exercises and activities, appropriateness of content, while they negatively evaluated the book's practical concerns, linguistic issues, and layout. Teachers, on the other hand, held positive perspectives towards practical concerns, objectives compatibility, subject matter, exercises and activities, and appropriateness of content, while they had negative attitudes towards the book's linguistic issues, skills and strategies, and layout. Care, thus, should be exercised while choosing and teaching this book since, despite its enjoying several good features, it might be found demotivating due to its layout and linguistic issues.

  Keywords: English for the Students of Chemical Engineering, ESP, textbook evaluation, SAMT
 • Javad Zare *, Zohreh Sadat Naseri Pages 41-56

  This study was an attempt to shed light on the formulaic nature of the language of theoretical review articles. The study was based on a corpus of 517 English review articles from linguistics and applied linguistics disciplines. Following a corpus-driven discourse analytic approach, we identified four-word bundles occurring at least 20 times per million words in at least five different articles and investigated their structural and functional features. The results showed that the dominance of text-oriented and phrasal bundles, especially framing signals and prepositional phrases, indicates the highly informational nature of review articles in linguistics and applied linguistics and the importance of organizational features of discourse in articles. Moreover, the low proportion of participant-oriented bundles and resultative signals implies the writer’s avoidance to make claims and interpretations in English review articles. Additionally, the varied and frequent use of the anticipatory-it structure among clausal bundles, the low proportion of engagement bundles, and the fact that this dialogic feature of article writing was conveyed through an impersonal construction point to the writer’s reluctance to explicitly show commitment to his/her evaluations. Finally, expressing stance through anticipatory-it constructions and shell nouns indicates the writer’s intention to hide or foreground authorial observations, interpretations, and claims.

  Keywords: Lexical Bundles, English Review Articles, Functional Analysis, structural analysis
 • Ayda Rahmani, Mojgan Rashtchi *, Masoud Yazdanimoghaddam Pages 57-75

  Dynamic Assessment (DA), which stems from Vygotsky’s sociocultural theory, invests in the mediation of teacher to improve learners’ Zone of Proximal Development (ZPD). This study investigated the impact of DA on the development of argumentative essay writing of EFL teachers and consisted of a pretest, mediation, a post-test, and a transcendence test (TRT). Accordingly, 66 novice EFL teachers were selected based on convenience sampling and were randomly assigned to two experimental groups and a control group (n1=n2=n3=22). The interactionist DA group (IA-DAG) and the interventionist DA group (IV-DAG) received non-standardized and standardized feedback types, respectively. However, the control group practiced non-DA writing instruction. Subsequently, a series of writing tasks were used for teaching writing. After nine sessions, the groups took a post-test, and after two weeks, TRT was administered. Appropriately, several statistical procedures were conducted to analyze data. First, repeated-measure ANOVAs were performed to examine the beneficial effects of the instructions in the groups. Second, the mixed between-within-subjects ANOVA was run and the results revealed that there were main effects for treatment types and time. Also, the result of one-way ANOVA on the post-test showed the outperformance of the IA-DAG over the other groups. Besides, the results of the one-way ANOVA on the TRT indicated no significant differences between the IA-DAG and IV-DAG. However, both groups had significantly higher mean scores than the non-DA group. The study has implications for L2 writing teachers, material developers, and educators.

  Keywords: argumentative writing, Interactionist dynamic assessment, interventionist dynamic assessment, Mediation
 • Mohammad Ahmadi, Rajab Esfandiari *, Abbas Ali Zarei Pages 76-94

  Unlike conversation, academic writing is characterized by the frequent use of noun phrases which make it difficult for less proficient readers to process a text. Using a subset of Biber, Gray, and Poonpon’s (2011) hypothesized developmental stages of writing, we analyzed noun phrase modifiers in applied linguistics research article (RA) abstracts between expert non-native English Persian writers and international writers. To that end, a 38,762-word corpus was constructed, consisting of 109 international academic research articles (RAs) and 100 Persian English-medium RAs randomly chosen from international peer-reviewed journals and Persian English-medium peer-reviewed journals. Using an automatic extraction computer program (PyCharm, version 3.4.), we tagged texts, identified noun phrase modifiers, and compared the normalized frequency of the modifiers between two writer groups. Independent-samples t-tests and chi-square tests of independence were run to analyze the data. The findings revealed that international writers differed significantly from Persian writers in the use of total noun phrase modifiers, relative clauses, and post-modifying prepositional phrases. Results from the analysis of lexical bundles indicated that Persian writers used lexical bundles to modify noun phrases more frequently than international writers. The findings of this study offer insights into the way expert international and non-native academic writers in applied linguistics make use of phrasal features for complexifying RA abstracts.

  Keywords: Research Article Abstracts, academic writing, Noun Phrases, Phrasal Complexity
 • Mojtaba Rajabi*, Mehdi Ghezelsefloo Pages 95-105

  Although extensive research has been carried out on the important source of self -compassion in reducing stress and enhancing job-related affective well-being, no single study exists to investigate the correlation between job stress and job-related affective well-being as moderated by self-compassion levels among English language teachers. In doing this study as a descriptive correlational -one, 120 English language teachers working in public, non-profit, and private schools in Gonbad-e- Kavous were selected by purposive sampling method. Then, occupational Stress Inventory-Revised, Self-Compassion Scale, and Job-related Affective Well-being Scale were administered. Data were analyzed using SPSS and AMOS softwares. The results demonstrated that there was a negative relationship between job stress and job-related affective well-being, total selfcompassion and such subscales as self-kindness, common humanity and mindfulness. However, there was a positive relationship between job stress and self-judgment, isolation, and overidentification. Furthermore, a positive relationship between job-related affective well-being, total self-compassion and such subscales as self-kindness, common humanity and mindfulness was found; there was a negative relationship with self-judgment, isolation and over-identification. Based on path analysis pattern, standard and non-standard coefficients of the direct path of the hypothesized model of job stress to self-compassion and self-compassion to job-related affective well-being were meaningful. Therefore, the application of self-compassion can be useful for reducing job stress and improving job-related affective well-being among English language teachers.

  Keywords: Job Stress, Job-related Affective Well-being, Self-compassion, English LanguageTeachers