فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/04
 • تعداد عناوین: 9
|
 • بررسی کاربرد اینستاگرام در افزایش فروش محصولات تولیدی
  سجاد رحیمی مدیسه*، آتنا قلی پور شهرکی، وحید دالوند، عاطفه خوش فطرت صفحه 1

  ینستاگرام، از جمله اپلیکیشن‌هایی است که در کشور ما با استقبال گسترده کاربران روبرو شده است. در پنج سال اخیر، استفاده از این نرم‌افزار به منظور ایجاد و توسعه کسب‌وکار شدت گرفت؛ به طوری که بسیاری از تولیدکنندگان نیز به آن رو آوردند. پژوهش حاضر یک تحقیق تحلیلی-توصیفی بود که در آن جمع‌آوری اطلاعات از طریق دانش تخصصی نویسندگان، مطالعه کتابخانه‌ای، جدیدترین مقالات مرتبط با موضوع در پایگاه‌های داده مهم و شناخته شده علمی و پژوهشی و با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط با روایی و پایایی پژوهش‌های کیفی صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد شرط موفقیت در فروش محصولات، توجه به روش‌های حرفه‌ای خلق محتوا و استمرار در اجرای آن به کمک متخصصین کسب‌وکار است.

  کلیدواژگان: فروش در اینستاگرام، جهش تولید، افزایش فروش، فروش محصول
 • تاثیرطراحی وصفحه آرایی وب سایت برروی انگیختگی عاطفی مشتریان درفروشگاه اینترنتی
  سمیه دویستی صفحه 1

  منظور از طراحی، نوع گرافیک، کنارهم قراردادن آیتم هاو...که درسایت به کاررفته است. طرح کلی وب سایت نیز می‌تواند به عنوان یک نماد و عامل اثرگذاربروی ادراک مشتری، استفاده شود. علاوه بر راحتی دستیابی به صفحه مورد نظربرپایه ساختارخوش طرح، جذابیت‌های ظاهری وب سایت برروی انگیختگی عاطفی مشتری (بیان یک وضعیت فیزیولوژیکی و روانی از بیدار شدن، هشیاری و یا به محرکی واکنش نشان دادن است) تاثیربسزایی دارند. تحقیقات نشان داده که شکل تصاویر، گرافیک‌ها، دکمه‌ها، شکل منوها و سازگاری قالب حروف با تصاویر درادراک مشتریان تاثیرداشته و این طرح بندی کلی می تواندیک احساس کلی را به مشتریان منتقل کند.بررسی طراحی و صفحه آرایی وب سایت،فروشگاه اینترنتی و انگیختگی عاطفی درمقاله حاضرمورد بررسی قرارمی گیرد.

 • سمیه دویستی صفحه 7

  اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تاثیرها می‌باشد و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تاکید گردد.طبق نظر دولتمردان ایران در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها و عبور از سختی‌ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است. بررسی اقتصاد مقاومتی از زوایای مختلف  با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و نقش آن در ارتقای بهره‌وری،کارآفرینی، تولید داخلی و اشتغال در مقاله حاضر موردبررسی قرار می‌گیرد.روش تحقیق مقاله کتابخانه‌ای می‌باشد.اقتصاد مقاومتی در ارتقای بهره‌وری ،کارآفرینی ، تولید داخلی و اشتغال در کشور بسیار تاثیرگذاراست.

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، بهرهوری، کارآفرینی، تولید داخلی، اشتغال
 • میرمهدی حسینی*، متینه مقدم، محمدعلی موسی زاده، پوریا فرح گل صفحه 23

  سرمایه گذاری یکی از مهمترین متغیرهای کلان در اقتصاد محسوب می شود و تحت تاثیر عوامل متعددمتغیرهای پولی و مالی و سازمانی، ساختاری قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف ارایه الگویی برای تعیین عوامل تاثیرگذار بر جذب سرمایه گذاری در مناطق تجاری-خارجی(مورد مطالعه: تجاری-خارجی ارس) انجام شده است. جامعه آماری در این تحقیق کارشناسان منطقه تجاری خارجی ارس، اساتید و صاحب نظران آشنا با مقوله مناطق آزاد ارس و همچنین سرمایه گذاران داخلی و خارجی واقع در منطقه آزاد تجاری خارجی ارس را در بر می گیرد که تعداد آن ها 174 در نظر گرفته شده است و حجم نمونه 120 نفر گزارش شده است.   پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مناسب گزارش شده است. در این پژوهش با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری و به‌کارگیری نرم‌افزار لیزرل فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته  شده اند و نتایج حاصل از انجام این پژوهش بیانگر این امر است که عوامل تاثیرگذار بر جذب سرمایه گذاری در مناطق تجاری-خارجی ارس توانسته است بر جذب سرمایه تاثیر گذار باشد.

  کلیدواژگان: عوامل تاثیرگذار، جذب سرمایه گذاری، مناطق تجاری-خارج
 • علی قربانی، سارا امیرحصاری صفحه 33

  یکی از چالش های اساسی بازاریابان، نامگذاری محصولات جدیدی است که اولین بار تجاری سازی و به بازار عرضه می شوند. در این پژوهش استراتژی جدیدی تحت عنوان استراتژی زیان هراسی ارایه می شود که یکی از اصلی ترین کاربردهای آن در نامگذاری محصولات تازه عرضه ‌شده است. استراتژی زیان هراسی بر سه محور استوار است: 1) منافع از دست رفته در صورت عدم استفاده از محصول؛ 2) زیان عدم استفاده از محصول؛ 3) احساس ترس، نگرانی، یا نا امنی از یک پدیده. پژوهش حاضر با هدف بررسی استراتژی زیان هراسی سعی در  شناسایی تاکتیک ها و تکنیک های این استراتژی دارد. پس از بررسی های صورت گرفته به کمک روش تحلیل مضمون و تحلیل محتوای تصویری، بیش از 500 تبلیغ برتر و پر بازدید در صفحات مجازی و سایر رسانه های تبلیغاتی مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت 15 تبلیغ که از استراتژی زیان هراسی استفاده می کردند، انتخاب شدند که منجر به شناسایی 14 تاکتیک (استفاده از استعاره در نام برند یا شعار برند، پیامد، اغراق، بازخورد سریع و مستقیم، مرگ، متقاعد سازی، جایگزینی، طنز، هماهنگی با شتاب زمان، درگیری ذهنی، ارایه توجیه منطقی، آسیب رساندن به عزیزان، شدت زیان، از دست دادن زیبایی) و 6 تکنیک (عینی سازی زنجیره ی تامین، سادگی، استرس، نابودی، تضاد، مقایسه) گردید.

  کلیدواژگان: زیان هراسی، تبلیغات، تحلیل مضمون
 • امیر جبلی، سیما عبدی صفحه 53

  در این مقاله به ارایه خدمات اجتماعی از طریق دولت ها و ارگان ها وسازمان هاو نقش مدیریت منابع انسانی در تحقق بهتر این خدمات  برای نیروی انسانی در سطح جامعه و همچنین سازمان های بزرگ و کوچک پرداخته شده است و همچنین تاثیرات مستقیم این حمایت ها بر موفقیت سازمان ها برای دسترسی به اهداف تعیین شده نیز اشاره شده است زیرا  بررسی هایی انجام شده است که با استناد به تحقیقات پیشین انجام شده بوده که  به صورت مروری برای شناخت اهمیت این قبیل حمایت ها چه در سطح جامعه و در چه سطح خرد تر در سازمان ها و ارگان ها انجام شده بود ، نتایج حاکی از ان بود که خدمات اجتماعی ارایه شده و همچنین سیاست های حمایت کننده از افراد و منابع انسانی به صورت حمایت های مالی ارایه وام های بدون بازده یا کم بهره و... در سطح جامعه و سازمان و... بسیار مهم و تاثیر گذار بوده  است و ارایه درست و صحیح این قبیل حمایت ها باعث افزایش کارایی در سطح جامعه و سازمان میشود.

  کلیدواژگان: خدمات اجتماعی، منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی، رفاه اجتماعی، حمایت اجتماعی
 • سید زمان موسوی میرکلایی صفحه 66

  هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی وکار آفرینی سازمانی در ادارات پست استان مازندران می باشد. روش تحقیق باتوجه به هدف  از تحقیق کاربردی و با توجه به نحوه ی گرد آوری داده ها از نوع توصیفی وتحلیلی همبستگی است. در این تحقیق برای گرد آوری  داده ها از پرسشنامه محقق ساخته شده  استفاده شده است که شامل 34 سوال می باشد. جامعه آماری ادارات پست استان مازندران  بوده که شامل 1 اداره کل و 17 اداره پست با می باشد  که با استفاده از حجم نمونه تعداد 150 نفراز کارکنان سطوح مختلف به طور تصادفی از جامعه آماری انتخاب شدند. نتایج حاکی ازآن است که بین سرمایه اجتماعی و کار آفرینی سازمانی در ادارات پست استان مازندران رابطه معناداری وجود دارد . بین ابعاد ساختاری، سرمایه اجتماعی وکار آفرینی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد ولی ابعاد شناختی و رابطه ای در جامعه آماری مورد نظر با کارآفرینی سازمانی رابطه معنی داری ندارند، همچنین بین سرمایه اجتماعی و ابعاد کار آفرینی سازمانی رابطه  معنی داری وجود دارد واین رابطه از نوع همبستگی مثبت است.

  کلیدواژگان: سرمایه، سرمایه اجتماعی، کار آفرین، کار آفرینی سازمانی
 • علی نصیری*، زهرا نصیری، امیرحسین نورالهی صفحه 84

  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر بین حمایت مدیران بر تصمیم‌گیری مشارکتی با توجه به نقش میانجی وجدان کاری در سازمان‌های ورزشی بود. مطالعه حاضر با استفاده از مطالعات توصیفی و روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی کارمندان دانشکده‌های تربیت‌بدنی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران بود که به‌صورت کل شمار در نظر گرفته شد و پس از توزیع پرسشنامه،86 عدد پرسشنامه صحیح جمع‌آوری گردید. این اطلاعات از طریق سه پرسشنامه استاندارد صورت گرفت، پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه‌ها به ترتیب 97 و 94 و 93 صدم به دست آمد. برای بررسی فرضیات از مدل‌سازی معادلات ساختاری(SEM) استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش و آزمون فرضیه‌ها با استفاده از نرم‌افزار Amos  و Spss انجام شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین رفتار حمایتی مدیران و تصمیم‌گیری مشارکتی تاثیر مستقیم وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین رفتار حمایتی مدیر و وجدان کاری تاثیر مستقیم وجود دارد؛ درنهایت نتایج حاصل از تحقیق تاثیر مستقیم متغیر وجدان کاری بر متغیر تصمیم مشارکتی را به اثبات رساند.

  کلیدواژگان: رفتارهای حمایتی مدیر، تصمیم گیری مشارکتی، وجدان کاری
 • سمیه محقق صفحه 98

  مکانیسمهای پاسخگویی بشردوستانه هر ساله ده ها میلیون نفر [1]از مردم را در بحران های سراسر جهان نجات داده و از آنها محافظت می کند. مداخلات آنها به موقع و موثرتر از گذشته است، اما اقدامات بشردوستانه همیشه به همان شکلی که باید نیست و نیازها به طور متوازن مرتفع نمی شوند. افزایش سطح آسیب پذیری های فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در سراسر جهان شکاف عمیق و خطرناکی بین نیازهای ناشی از وقوع بحران ها و حوادث و اثربخشی پاسخگویی ایجاد کرده است. یکی از مهمترین چالشهای اقدامات بشردوستانه، تامین منابع و بودجه مورد نیاز برای اجرای عملیات مورد نظر است. برای افزایش مناطق پوشش آسیب دیده از حوادث ، مکانیسمهای بشردوستانه باید فراتر از مدل های سنتی تامین منابع و بودجه که هم اکنون در مواجهه با بحران های پیچیده و طولانی ناکافی است، پیش بینی شوند. در این مجال ضمن بررسی ضرورت و اهمیت توجه به تامین بودجه اقدامات بشردوستانه و لزوم گذر از شکل سنتی جهت کارسازی شیوه های نوآورانه سرمایه گذاری و جذب بودجه بخش خصوصی، رویکرد های از بین بردن شکاف بودجه ای و سازماندهی بودجه مورد نیاز اقدامات بشردوستانه بیان می گردد. هرچند بدیهی است امروزه با توسعه و صنعتی شدن سیستمهای پاسخگویی بشردوستانه، صرف برشمردن منابع موجود تامین اعتبار عملیات بشردوستانه کافی نیست ، بلکه با عنایت به رشد فضای تخصصی اقدامات بشردوستانه، در مجالی دیگر بررسی نظام مالی- مالیاتی نهادها و سازمان های بشردوستانه، نقش ارتباطات و رسانه ها، مارکتینگ و تکنیکهای اقتصادی در پروژه های بشردوستانه حایز اهمیت می باشد.

  کلیدواژگان: پاسخگویی بشردوستانه، منابع و بودجه بشردوستانه، رویکرد های تامین مالی