فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 1 (پیاپی 12، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صفحات 1-19

  هدف این مقاله بررسی ایدیولوژی گروه تروریستی القاعده و تاثیر آن بر استراتژی این گروه در مبارزه با آمریکاست. سوال اصلی مقاله این است که ایدیولوژی های القاعده چه تاثیری بر استراتژی هایش در مبارزه با آمریکا دارد؟ در بررسی مختصری از ادبیات موجود آشکار می شود که تعداد اندکی از آن ها به بررسی ایدیولوژی ها و استراتژی های گروه تروریستی پرداخته و بیشتر مطالبی که در این زمینه نگاشته شده در مورد ریشه های ترور، انگیزه های تروریست ها، و واکنش ضد تروریستی است. ایدیولوژی القاعده در نوع خود عمیقا بین المللی است و تلاش می کند درگیری های منطقه ای و محلی را در قالب وسیع تری چون جنگ علیه مرتدین و کفار قرار دهد. استراتژی القاعده به صورت منطقی از ایدیولوژی آن نشات می گیرد در این میان اصلی ترین اولویت های استراتژیک القاعده بسیج مسلمانان برای یک جهاد جهانی علیه غرب و سرنگون کردن رژیم های مرتد به خصوص عربستان صعودی، مصر و پاکستان از اهداف اصلی به شمار می رود.

  کلیدواژگان: القاعده، ایدئولوژی، استراتژی، آمریکا، تروریسم
 • یوسف کرمی*، امین نواختی مقدم صفحات 21-39

  دموکراسی امروزه به عنوان مطلوب ترین شکل نظام سیاسی در قرن اخیر شناخته شده و در حال گسترش و تسری به اکثر نقاط دنیا است. کشورهای زیادی در صدد بر قراری نظام سیاسی مطابق با الگوی دموکراتیک بر آمدند و ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، خود را برآن مبنا بنا نهادند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های آسیای مرکزی، این کشورها با چالش های فراوانی جهت ساختار سازی جدید روبرو شدند، عده ای از محققان بر این باور بودند که بستر به وجود آمده پس از فروپاشی شوروی فرصت مناسبی برای تاسیس نظام های سیاسی دمکراتیک به عنوان الگوی جایگزین نظم کمونیستی حاکم در این کشورهاست. بر خلاف دیدگاه موجود، با توجه به گذشت سه دهه از استقلال این جمهوری ها شاهد استقرار وجود حکومت های اقتدارگرا در کشورهای این منطقه می باشیم بطوری که رسوب تفکرات توتالیتری باز مانده از نظام کمونیستی مشخص می باشد، لذا این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این سوال است که موانع داخلی عدم تحقق دموکراسی در این کشورها چیست؟ و سپس آنها را مورد مداقه علمی و واکاوی قراردهد. ضمنا پژوهشگران بر این باوراند که وجود عوامل سیاسی و اجتماعی داخلی حاکم بر این کشورها از جمله متغیرهایی همچون؛ عدم قانون مداری، عدم وجود احزاب سیاسی متکثر، جامعه مدنی ضعیف، از جمله موانع داخلی تحقق دموکراسی در این کشورها محسوب می گردد.

  کلیدواژگان: آسیای مرکزی، اقتدار گرایی، جامعه مدنی، دموکراسی
 • داوود طارمی*، فریده محمدعلی پور صفحات 41-66

  سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو)، محصول شرایط بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم است. ناتو با هدف مقابله با توسعه طلبی شوروی، به عنوان رژیم امنیت منطقه ای تاسیس شد. ناتو با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، که دیگر دشمن استراتژیک را بر سر راه خود نمی دید دچار بحران هویت گردید. آمریکا در جهان تک قطبی، در جایگاه رهبری و در راستای نیل به اهداف توسعه طلبانه خود، سعی در ابقاء ناتو و گسترش حوزه های نفوذ آن از اروپا به سایر نقاط جهان به خصوص منطقه خاورمیانه اقدام نمود. حادثه 11 سپتامبر نقطه عطفی در رویکرد جدید امنیتی ناتو بود، زیرا برای نخستین بار از محدوده غرب اروپا فراتر رفته و اقدام به گسیل گسترده نیروهای نظامی به خاورمیانه (افغانستان) نمود. ناتو در شرایط نوین بین المللی با ارایه تعریف جدیدی از تهدیدات، طیف وسیعی از موضوعات جهانی را به عنوان منابع جدید تهدید مورد شناسایی قرار داده و زمینه را برای ایفای نقش خویش در هر نقطه ای از جهان که منافعش اقتضاء کند فراهم ساخته است. در بازگشت به هدف پژوهش که درصدد بررسی جایگاه ناتو در استراتژی کلان آمریکا و تاثیرات ایالات متحده بر ناتو بعد از پایان جنگ سرد می باشد، فرضیه پژوهش بیان می دارد که در دوران جهان تک قطبی، ناتو به عنوان بازوی سیاسی- نظامی، ابزاری برای آمریکا و تحت رهبری این کشور برای نیل به سیاست های توسعه طلبانه آمریکا در هر نقطه ای از جهان (خاورمیانه) بوده است.

  کلیدواژگان: سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، فروپاشی شوروی، استراتژی کلان آمریکا، خاورمیانه
 • علی باقری دولت آبادی*، حسین سیاپوشی صفحات 67-94

  سیاست خارجی در مقام مهمترین نمود رفتار بین المللی دولت ها همواره عرصه تعامل میان نظریه و عمل بوده است. در این میان، هر گفتمان سیاسی که قدرت را در دست می گیرد، بر مبنای جهان بینی خاصی که نسبت به نظم حاکم در سطح منطقه و جهان دارد، در عرصه سیاست خارجی نگرش های مختلف و بعضا متعارضی را در چارچوب راهبردهای ملی اتخاذ می کند. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که چگونه سیاست خارجی ایران در «گفتمان سیاسی» و «راهبردهای ملی» دولت سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد شکل گرفته است؟ پیامد نقش های ملی و راهبردهای کلان این دو گفتمان برای سیاست خارجی ایران چه بوده است؟ برای پاسخ به سوال فوق، نگارنده تلاش می کند با استفاده از ابزارهای تحلیل «نظریه نقش» و روش توصیفی این فرضیه را بررسی کند که «راهبردهای کلان ملی» متفاوت روسای جمهور ایران به اجرای سیاست خارجی متفاوت و بعضا متعارضی منجر شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در عرصه سیاست خارجی ایران، شاهد تعاطی و تقابل راهبرد گفتمان های مختلف هستیم و تقابل این راهبردها منجر به عدم استفاده مطلوب از ابزار «سیاست خارجی» جهت تحقق اهداف ملی شده است.

  کلیدواژگان: ایران، سیاست خارجی، راهبردهای کلان، گفتمان اصلاحات، گفتمان اصولگرایی
 • حبیب الله ابوالحسن شیرازی، علیرضا صحرایی* صفحات 95-121

  سیاست خارجی بارزترین وجه بیرونی و بین المللی حیات، فعالیت و تداوم زندگی سیاسی- اجتماعی یک دولت و ملت محسوب می شود. مهم ترین نشانه پویایی، حیات و بقای دولتهایی که به صورت منطقه ای و بین المللی می توانند در خارج از مرزهای خود هم از منافع ملی مشروع خود دفاع کنند و هم با منطق و اقتدار از هجوم و تعدی متجاوزان جلو گیری کنند، داشتن یک سیاست خارجی نظامند، تبیین و مدون شده و هدفدار می باشد. دارا بودن چنین سیاست خارجی به چند عامل بستگی دارد که نقش آفرینی سیاستمداران چه به صورت حقیقی و چه به صورت حقوقی یکی از آن ها می باشد. در جمهوری اسلامی ایران، نقش رهبری در سیاست خارجی ویژه و برتر است. در این مقاله برآنیم تا «جهادکبیر» را به عنوان یک راهبرد اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بازخوانی نماییم؛ گفتمانی که تاکنون چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. سوال اساسی که در این پژوهش ارایه می شود این است که چرا جهادکبیر در سیاست خارجی مطرح شد و کارکرد هویتی آن بر سیاست خارجی چگونه می باشد؟ فرضیه ما بدین صورت تنظیم شده است که جهاد کبیر به عنوان یک راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی اولا دارای یک هویت گفتمانی است که به صورت یک پادگفتمان در مقابل گفتمان نفوذ مطرح شده و ثانیا دارای یک کاربرد هویت بخشی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سطح نظام بین الملل می باشد.

  کلیدواژگان: سیاست خارجی، سازه انگاری، جهاد کبیر، رهبری، هویت
 • مهدی فدایی مهربانی*، سعید جهانگیری صفحات 123-142

  مفهوم طبقه متوسط جدید در ایران حاصل ارتباط با غرب یعنی طبقه متوسط حاصل نوسازی و مدرنیزاسیون پیدایش این طبقه در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی تا بدان اندازه است که بیشتر اندیشمندان در زمینه های گوناگون آن را زمینه ساز شکل گیری جوامع نو و یکی از عناصر و پیش نیازهای بنیادی جامع دموکراتیک می دانند در مجموع طبقه متوسط جدید با محوریت روشنفکری شکل گرفته است، چون گفتمان روشنفکران، گفتمان دموکراسی است. بدون شک تحقق دموکراسی، از ویژگی های اصلی طبقه متوسط جدید در عصر پهلوی دوم بوده است. از سوی دیگرساختار نیوپاتریمونیال حکومتی به دلیل تعارض با توسعه سیاسی، واجد مشخصه هایی بوده که تلاش های مزبور را نه تنها با چالش، بلکه ناکام ساخته است و ما در این پژوهش به دنبال این پاسخ به این پرسش هستیم که طبقه متوسط جدید چه نقشی در توسعه سیاسی در دوره پهلوی دوم داشته است؟ و بر اساس این فرضیه پی گیری شده است که خطاهای راهبردی محمدرضا پهلوی در رشد کمی طبقه متوسط جدید و عدم پاسخگویی به تقاضای کیفی و اساسی آنان و ایتلاف طبقه متوسط جدید با سنتی منجر به تزلزل در توسعه سیاسی شد و روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد.

  کلیدواژگان: طبقه متوسط قدیم، طبقه متوسط جدید، گفتمان روشنفکری، انقلاب اسلامی، توسعه سیاسی
 • ساحل عبداللهی منش*، رامین بخشی صفحات 143-168

  در میان محققان شرق آسیا، نقش تدارکات دریایی نظامی ایالات متحده (OSP) و مجتمع نظامی-صنعتی (MIC) در توضیحات مربوط به تغییر سریع صنعتی مورد بی توجهی قرار گرفته است. با این حال، پایه های صنعتی شدن در مکان هایی مانند کره جنوبی، با توجه به آنالیزها در شرایط قوی "ملی-منطقه ای" و دولت مرکزی، به اصطلاح " وبر-جدید" به حساب می آیند و هنوز ناکافی هستند .ما استدلال می کنیم که یک رویکرد اقتصاد ژیوپلیتیک با تمرکز بر نقش OSP و روابط در MIC ایالات متحده موجب می شود که ابعاد اجتماعی و فکری موفقیت صنعتی کشور کره در دوران جنگ ویتنام روشن شود، ابعادی که به طور عمده در گزارش های وبر-جدید وجود نداشت. ما به طور خاص به بررسی مشارکت رژیم پارک چانگ هی در جنگ ویتنام و توسعه همراه با چایبول صنعتی کره ای مانند هیوندای می پردازیم و استدلال می کنیم که موفقیت های کشور در حال توسعه کره جنوبی و چایبول با عضویت آنها در MIC ایالات متحده از طریق OSPامکان پذیر شد.

  کلیدواژگان: چائبول، جنگ ویتنام، کشور در حال توسعه، کره جنوبی، تدارکات دریایی
 • فریبرز وفاجو، مقصود رنجبر خاچک، ماشاالله حیدر پور صفحات 169-191

  قدرت مهمترین مفهوم در سیاست و جامعه هست و کارکردهای قدرت، پیامدهای قدرت، براشت ها از قدرت، همگی در اندیشه و علم سیاست از اهمیت زیادی برخوردار است. به نظرمی رسد تبیین های گوناگونی از سوی اندیشمندان درباب قدرت ارایه شده است و هر یک از آنها به سیاست و نظام سیاسی متفاوتی منجر می شود. سوال اصلی این پژوهش این است که چه نسبتی بین برداشت های مختلف از قدرت و تحقق دموکراسی وجود دارد؟ فرضیه اصلی پژوهش آن است که برداشت دموکراتیک و مدرن از قدرت، ترکیبی از برداشت فضیلت گرایانه افلاطون و برداشت شخصی گرایانه ماکیاولی از قدرت و به ویژه قدرت سیاسی هست یافته های پژوهش نشان می دهد که قدرت در تصور عمومی پدیده ای چندان مطلوب نیست بلکه بیشتر امری شیطانی تلقی می شود. ولی قدرت اساسا دارای ذاتی نیست که بد یا خوب باشد به نظر می رسد چون قدرت دارای ذات نیست در نتیجه هم می تواند مخرب باشد و هم می تواند سازنده باشد و آن چه قدرت را به این یا آن بدل می کند، غایتی است که بر آن مترتب می شود. اما هر چه باشد قدرت بسیار مهم هست چه خوب چه بد قدرت پدیده ای بسیار مهم است که کمتر به آن می اندیشیم. یک نوع اندیشیدن به قدرت درک این معناست که اندیشمندان برای قدرت چه غایتی را متصور شده اند و این تصور آنها از ابعاد مختلف چه تاثیری براین مفهوم و به طور کلی برامر سیاست داشته است و این تصورات آنها خوش بینانه بوده است یا بدبینانه؟

  کلیدواژگان: قدرت، قدرت سیاسی، افلاطون، ماکیاولی، دموکراسی
|
 • Song Jiangbo*, Wang Zezhuang Pages 1-19

  The purpose of this article is to examine the ideology of the al-Qaeda terrorist group and its impact on its strategy to combat the US. The main question of this article is how will al-Qaeda's ideologies influence its strategies to fight the US? A brief review of the existing literature reveals that a few have explored the ideologies and strategies of the terrorist group and much of the literature on the origins of terror, terrorist motivations, and counter-terrorism responses. Al-Qaeda's ideology is deeply international in its kind and seeks to frame regional and local conflicts in a broader context such as the war against apostates and infidels. Al-Qaeda's strategy stems from its ideology, with Al-Qaeda's top strategic priorities mobilizing Muslims for a global jihad against the West and overthrowing apostate regimes, especially Saudi Arabia, Egypt and Pakistan.

  Keywords: Al-Qaeda, ideology, strategy, America, terrorism
 • yousof karami*, amin navakhti moghadam Pages 21-39

  Democracy is today recognized as the most favorable form of political system in the last century and is spreading to most parts of the world. Many countries sought to establish a political system in line with the democratic model and built their political, social, and economic structures on it. After the collapse of the Soviet Union and the independence of the Central Asian republics, these countries faced many challenges in terms of new restructuring. It replaces the communist order in these countries. Contrary to the existing view, given the past three decades of independence of these republics, we are witnessing the establishment of authoritarian regimes in the countries of the region in a manner that precipitates the totalitarian thinking left behind by the communist system. It seeks to answer the question of what are the internal barriers to democracy in these countries? And then to study them scientifically and analyze them. Researchers also believe that the existence of domestic political and social factors in these countries, such as the absence of a rule-based law, the absence of plural political parties, a weak civil society, and internal barriers to democracy are considered.

  Keywords: Central Asia, Authoritarianism, Civil Society, Democracy
 • davood taremi*, farideh mohammadalipour Pages 41-66

  The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is the product of post-World War II international conditions. NATO was established as a regional security regime aimed at countering Soviet expansionism. NATO was in a crisis of identity with the collapse of the Soviet Union and the end of the Cold War, which no longer saw the strategic enemy on its way. In its monopoly world, the United States has sought to preserve NATO and extend its influence from Europe to other parts of the world, especially the Middle East, in pursuit of its development goals. The 9/11 incident was a turning point in the new NATO security approach, for the first time that it went beyond Western Europe and deployed a large number of troops to the Middle East (Afghanistan). By presenting a new definition of threats, in the new international context, NATO has identified a wide range of global issues as new sources of threat and has paved the way for its role in any part of the world where its interests warrant. Going back to the research objective that seeks to examine NATO's position in US grand strategy and the US influence on NATO after the end of the Cold War, the research hypothesis states that in the monopoly world, NATO as a political-military arm, a tool for the US and under Its leadership has been to achieve US expansionist policies in every part of the world (the Middle East).

  Keywords: The North Atlantic Treaty Organization (NATO), the Soviet collapse, the US grand strategy, the Middle East
 • ali bagheri Dolatabadi*, hossein siyapooshi Pages 67-94

  Foreign policy as the most important manifestation of the international behavior of governments has always been the domain of interaction between theory and practice. In the meantime, each political discourse that seeks power, based on its particular worldview on the prevailing order at the regional and global level, adopts different and sometimes conflicting attitudes in the context of national strategies in foreign policy. The main question of this article is how has Iranian foreign policy been shaped by the "political discourse" and "national strategies" of the government of Sayyid Mohammad Khatami and Mahmoud Ahmadinejad? What have been the consequences of the national roles and the grand strategies of these two discourses on Iranian foreign policy? To answer the above question, the author attempts to examine the hypothesis that different "macroeconomic strategies" of Iranian presidents have led to the implementation of different and sometimes conflicting foreign policies, using "role theory" and descriptive analysis tools. The findings show that in the field of Iranian foreign policy, there is a cross-talk between the strategies of various discourses, and the opposition of these strategies has led to the inappropriate use of "foreign policy" tools to achieve national goals.

  Keywords: Iran, foreign policy, grand strategies, reform discourse, discourse of principle
 • habiballah abolhasan shirazi, alireza sahraie* Pages 95-121

  Foreign policy is the most prominent external and international aspect of the life, activity and continuation of political and social life of a state and nation. The most important sign of the dynamism, survival and survival of governments that are regionally and internationally capable of defending their legitimate national interests outside their borders and preventing aggression and aggression by rationality and authority, having a systemic foreign policy, Explained, documented and purposeful. Having such a foreign policy depends on a number of factors, including the actual and legal role of politicians in one of them. In the Islamic Republic of Iran, the leadership role in foreign policy is special. In this article, we intend to review Jihad Kabir as a fundamental strategy in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran; The key question in this study is why did Jihad Kabir arise in foreign policy and what is its identity function in foreign policy? Our hypothesis is that Jihad Kabir, as a foreign policy strategy of the Islamic Republic, firstly has a discursive identity that is raised as an antithesis to the discourse of influence and secondly that it has an identifiable application to the Islamic Republic's foreign policy at the system level. It is international.

  Keywords: Foreign Policy, Constructivism, Great Jihad, Leadership, Identity
 • Mehdi Fadaee mehraban*, Saeed jahangiri Pages 123-142

  The concept of the new middle class in Iran as a result of its connection with the West, that is, the result of the modernization and modernization of this class in various political, social fields, to the extent that most thinkers in various fields form the basis of the formation of new societies and one of the elements. And the basic prerequisites for a democratic democracy know that the whole new middle class is formed with an intellectual focus, because the discourse of the intellectuals is the discourse of democracy. Undoubtedly, the realization of democracy has been one of the main features of the new middle class in the Second Pahlavi era. On the other hand, the neo-patrimonial structure of government, due to its conflict with political development, has had characteristics that have not only challenged but also failed these efforts, and we seek to answer the question of what role does the new middle class play in Did political development in the second Pahlavi era? Based on the assumption that the strategic errors of Mohammad Reza Pahlavi in ​​quantitative growth of the new middle class and failure to meet their basic and qualitative demand and the coalition of the new middle class with the traditional led to shakiness in political development and the research method in this descriptive study. - It is analytical.

  Keywords: Old middle class, new middle class, intellectual discourse, Islamic revolution, political development
 • Sahel abdollahii manesh*, ramin bakhshi Pages 143-168

  Among researchers in East Asia, the role of the United States Navy (OSP) and the Military-Industrial Complex (MIC) in the description of rapid industrial change has been overlooked. However, the foundations of industrialization in places like South Korea, given the strong analytical conditions of the "national-regional" and the central government, are so-called "new Weber-new" and are still insufficient. A geopolitical economic approach with a focus on the role of OSP and relations in the US MIC will shed light on the social and intellectual dimensions of Korea's industrial success during the Vietnam War, which were largely absent from the Weber-New report. . In particular, we look at the involvement of the Chang Hei Park regime in the Vietnam War and development with Korean industrial Chaibol, such as Hyundai, and argue that the success of the developing country of South Korea and Chaibol by joining the US MIC through OSP became possible.

  Keywords: Chaibol, Vietnam War, Developing Country, South Korea, Maritime Procurement
 • maghsoud ranjbar*, mashallah heidarpour Pages 169-191

  Power is the most important concept in politics and society, and the functions of power, the consequences of power, the exclusion of power, are all very important in the thought and science of politics. It seems that various explanations have been given by thinkers about power, and each of them leads to a different policy and political system. The main question of this research is what is the relationship between different perceptions of power and the realization of democracy? The main hypothesis of the research is that the democratic and modern conception of power is a combination of Plato's virtuous conception and Machiavelli's personalist conception of power, especially political power. The research findings show that power is not a desirable phenomenon in public imagination but more It is considered evil. But power basically doesn't have an essence that is bad or good. It seems because power doesn't have an essence, so it can be both destructive and constructive, and what makes power this or that is the end result. It is arranged. But whatever it is, power is very important, whether good or bad. Power is a very important phenomenon that we think less about. What kind of thinking about power means understanding what the thinkers have imagined for power, and what effect has their perception of the various dimensions had on the concept and on politics in general, and their perceptions have been optimistic or pessimistic?

  Keywords: Power, political power, Plato, Machiavelli, democracy