فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 2 (پیاپی 47، اردیبهشت 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/15
 • تعداد عناوین: 15
|
 • الهه یدالهی، رضا پورحسین*، میرسبحان سادات صفحات 1-14

  دوره ی نوجوانی جز پر استرس ترین دوره زندگی هر فرد محسوب می شود. این استرس ها ناشی از عوامل مختلف فردی نظیر ویژگی های شخصیتی، جنسیت، عزت نفس، خودکارامدی و مواردی از این دست و هم چنین عوامل محیطی نظیر مسایل مربوط به مدرسه، هم سالان و والدین می شود. نوجوانان از شیوه های مختلفی برای مواجهه و مقابله با استرس در این دوران استفاده می کنند. این استراتژی های مقابله ای با استرس آن ها می تواند مفید یا مخرب باشد و اثرات مخنلفی روی سلامتی روحی و جسمی آن ها بگذارد. در صورتی که دانش آموزان بالاخص نوجوانان نتوانند از سبک های مقابله ای با استرس کارا استفاده کنند، استرس درک شده در آن ها منجر به پیامدهای منفی نظیر افسردگی، اضطراب، جسمانی سازی و حتی خودکشی در آن ها شود. یکی دیگر از این پیامدها در ارتباط با انگیزه و موفقیت آن ها در تحصیل در مقاطع دانشگاهی خواهد بود. تحصیلات دانشگاهی می تواند آینده ی شغلی و فرصت های رشد بعدی فرد را رقم زند و اگر به دلیل استرس و پیامدهای آن دچار مخاطره شود، فرد دچار مشکلات عدیده خواهد شد. این پژوهش به تحلیل ارتباط عوامل موثر فردی و محیطی در ایجاد استرس، سبک های مقابله ای با استرس و پیامد آن بر سلامتی و موفقیت های آتی فرد پرداخته است

  کلیدواژگان: استرس، نوجوان، مدرسه، سبک های مقابله ای، پیامد، سلامت
 • ولاء موسوی، هادی بهرامی احسان*، رضا رستمی، مهدی رضا سرافراز صفحات 15-26

  در سال های اخیر پژوهش های بسیاری در زمینه توانایی ذهن سازی و نقش کارکرد تاملی والدینی در بروز انواع اختلالات روان شناختی انجام گرفته است. این توانایی حکایت از فهم و درک والدین از وضعیت روانی کودک داشته که در نهایت باعث می شود کودک نیز در طول رشد به این توانایی دست یابد. در این مطالعه، مروری بر مداخلات مبتنی بر نظریه ذهن سازی، مطالعات تجربی در زمینه کارکرد تاملی، به ویژه نقش توانایی ذهن سازی والدین بر اختلالات و مشکلات رفتاری کودکان خواهیم داشت. به این منظور، مقالات در دسترس تا پیش از سال 2019 و با رعایت معیارهای ورود و خروج، مورد مطالعه قرار گرفتند. عبارت های ذهن سازی، کارکرد تاملی، کارکرد تاملی والدینی، مداخلات مبتنی بر ذهن سازی در پایگاه های معتبر مقالات علمی جستجو شد. در نهایت مقالات استخراج شده مورد مطالعه قرار گرفته و نقاط اشتراک و افتراق آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: ذهن سازی، کارکرد تاملی والدینی، مداخلات مبتنی بر ذهن سازی
 • محمد علی پور*، محسن آیتی، امیر علی پور شهربابک صفحات 27-38

  مسیله استعدادیابی یکی از مباحث مهم در حوزه آموزشی و پژوهشی است که همیشه به عنوان دغدغه ای برای نظام های آموزشی مطرح بوده است. بررسی مسایل شناسایی و هدایت دانش آموزان مستعد می تواند بخش عظیمی از فعالیت های مجریان و دست اندرکاران را روشن و شفاف نماید، تا رسالت خود را به نحو احسن انجام دهند؛ از سوی دیگر، فیزیک کوانتوم همواره در مسایل آموزشی به کاررفته و در تبیین مسایل آموزشی و تربیتی بسیار اثربخش بوده است. هدف این پژوهش بررسی دلالت های قوانین و اصول فیزیک کوانتوم در حوزه استعدادیابی دانش آموزان بود. در این مطالعه با توجه به ماهیت پژوهش از روش کیفی جستارنظرورزانه استفاده شد. در این پژوهش ضمن بررسی مفاهیم فیزیک کوانتومی همچون دوگانگی موجی-ذره ای، عدم قطعیت هایزنبرگ، اصل مکملیت بور، گربه شرودینگر، کل انگاری و پدیده تداخل (سازنده/ویرانگر) به تبیین مسایل حوزه شناسایی و هدایت دانش آموزان با استعداد پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان داد که دوگانگی موجی-ذره ای بر آگاه‎سازی و تحریک حوزه استعدادی یادگیرندگان، مسیله عدم قطعیت هایزنبرگ، اندازه گیری بور، شرودینگر بر استفاده از چندین ابزار ومنابع جهت شناسایی، شناسایی در موقعیت خاص استعداد و مشاهده دقیق یادگیرندگان در محیط های مختلف، مسیله کل انگاری بر خروج از نگاه کلی به حوزه استعدادی ونگاه ریزبینانه به آن دلالت دارد و همچنین پدیده تداخل ناظر بر ایجاد موقعیت مشارکت یادگیرندگان با حوزه استعدادی مشترک و توجه به نحوه رفتارهایمان در برخورد با دانش آموزان با استعداد، است

  کلیدواژگان: شناسایی، هدایت، استعداد برتر، فیزیک کوانتوم، دانش آموزان
 • سید جلیل جبلی* صفحات 39-46

  هویت یابی یکی از اصلی ترین تکالیفی است که هر فرد باید در زندگی آن را انجام دهد که همان پاسخ به سوال «من کیستم» است. در طی فرایند پاسخ به سوال «من کیستم»، فرد در ابتدا به این نتیجه می رسد که «من مرد هستم» یا «من زن هستم» که همان هویت جنسیتی است و در ادامه دست به انتخاب شریک عاطفی در زندگی می زند که این انتخاب، بیان کننده گرایش جنسی است. اما در جامعه، افرادی وجود دارند که در انتخاب شریک عاطفی خود به سمت هم جنس های خود کشیده می شوند. در این خصوص باید گفت کمتر شناختی از فرایند هویت یابی آنان در دسترس است. در این مقاله سعی شده است به روش پژوهش مطالعات کتابخانه ای و یادداشت برداری و خواندن اسناد و جمع آوری مطالب علمی در مقالات بین المللی، منابع و مدل های مطرح هویت یابی در همجنس گرایان در پایگاه های فارسی و انگلیسی زبان از سال های 1970 تا 2019 به شناختی لازم و کافی نسبت به این افراد دست یابیم تا در نهایت نتایج به دست آمده، برای ارایه خدمات مشاوره ای و روان شناختی بهتر به آنان مورد استفاده متخصصان بهداشت روان قرار گیرد. یافته ها مشخص کرد که شش مدل معروف در هویت یابی همجنس گرایان وجود دارد که این فرایند را به خوبی توضیح می دهند. نتیجه اینکه هویت یابی در همجنس گرایان و غیرهمجنس گرایان تفاوت های بسیاری با هم دارند و عوامل زمان و مکان به شدت بر روی آن تاثیر می گذارد.

  کلیدواژگان: هویت، همجنسگرایی، هویت یابی همجنسگرایان
 • مریم ترکمن، حجت الله مرادی* صفحات 47-56

  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر بر اساس کمال گرایی و ویژگی های شخصیتی مادران انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. بدین منظور تعداد 384 نفر از بین کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های انگیزش پیشرفت هرمنز (1987)، کمال گرایی فراست (1990) و پنج عاملی نیو کاستا و مک کری (1987) استفاده شد. به منظور نجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که ابعاد کمال گرایی مادر به میزان 5/56 درصد از انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر را پیش بینی می کنند که بیشترین سهم به ترتیب مربوط به مولفه تردید نسبت به اعمال، مولفه استانداردهای فردی، انتقاد والدین، نگرانی در مورد اشتباهات و نظم و ترتیب بود. از این میان مولفه های تردید نسبت به اعمال، انتقاد والدین و نگرانی در اشتباهات به صورت منفی و مولفه های استانداردهای فردی و نظم و ترتیب به صورت مثبت در پیش بینی انگیزه پیشرفت سهم داشتند؛ همچنین مولفه انتظار والدین سهم معناداری در پیش بینی مدل نداشت. همچنین، مولفه های شخصیت مادر به میزان 6/46 درصد از انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر را پیش بینی می کنند که بیشترین سهم به ترتیب مربوط به مولفه های باوجدان بودن، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن، روان نژندی و برونگرایی بود. از این میان تنها مولفه روان نژندی به صورت منفی در پیش بینی انگیزه پیشرفت سهم داشت.

  کلیدواژگان: انگیزه پیشرفت، کمال گرایی، ویژگی های شخصیتی، دانش آموزان
 • ناهید هواسی*، سارا شفائی صفحات 57-64

  پژوهش حاضر به بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های عشق با ناگویی هیجانی پرداخت. این تحقیق از نوع همبستگی بود. از جامعه زنان متاهل 20 تا 50 ساله دانشگاه آزاد کرج در سال 1398-1397 نمونه ای با حجم 100 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید. نمونه مورد مطالعه به سه پرسشنامه شامل پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نیو، سبک های عشق استرنبرگ و ناگویی هیجانی تورنتو پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.  یافته ها نشان داد که میان ویژگی شخصیتی روان رنجور گرایی و ناگویی هیجانی رابطه مثبت و میان ویژگی شخصیتی وجدانی بودن و ناگویی هیجانی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. اما میان ویژگی شخصیتی برون گرایی، گشودگی نسبت به تجربه و سازگاری با ناگویی هیجانی رابطه معناداری مشاهده نشد. میان صمیمیت و ناگویی هیجانی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. اما میان هوس، تعهد و ناگویی هیجانی رابطه آماری معناداری مشاهده نشد. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که ویژگی های شخصیتی و سبک های عشق قادر به پیش بینی ناگویی هیجانی بودند.

  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، سبک های عشق، ناگویی هیجانی
 • نسرین خدمتی* صفحات 65-72

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ارضاء نیازهای بنیادین روان شناختی و خود شفقت ورزی در پیش بینی قلدری دانش آموزان دبیرستانی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر و دختر دوره متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 به تعداد 224400 نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 380 نفر برآورد شد و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جهت گرداوری اطلاعات از پرسشنامه ی قلدری (پاچین و هیندوجا، 2011)، مقیاس ارضای نیازهای روانی بنیادی (لاگاردیا و همکاران، 2000) و مقیاس خود شفقت ورزی (نف، 2003) استفاده شد. نتایج با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که خود شفقت ورزی با قلدری رابطه منفی و معناداری داشت. از بین نیازهای بنیادین روان شناختی، ارتباط با دیگران و خودمختاری با قلدری رابطه منفی و معناداری داشت. درحالی که بین شایستگی و قلدری رابطه معناداری مشاهده نشد. خود شفقت ورزی، ارتباط با دیگران و خودمختاری به طور معناداری قلدری را در دانش آموزان پیش بینی نمودند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می شود که مداخلات روان شناختی و آموزشی مبتنی بر ارتقاء خود شفقت ورزی و ارضاء نیازهای بنیادین روان شناختی به منظور کاهش قلدری دانش آموزان برگزار شود

  کلیدواژگان: نیازهای بنیادین روانشناختی، خودشفقت ورزی، قلدری
 • صدیقه حیدری*، شکیب لجمیری، مهرناز آزادیکتا، مجید برزگر، مهران ارشدی صفحات 73-80

  هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص های روانسنجی پرسشنامه ناگویی هیجانی پرث (PAQ) و رابطه آن با تنظیم شناختی هیجان بوده است. جهت بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از چرخش واریماکس در نرم افزار spss نسخه 24 استفاده گردید. نتایج نشان داد 22 گویه از مجموع 24 گویه در مقیاس ترجمه شده به زبان فارسی برای فرهنگ ایران مناسب می باشند و تعداد 4 عامل را پوشش داده که روی هم رفته 90/60 درصد واریانس کل را تبیین کردند. ضریب آلفای کرونباخ برای کلیه خرده مقیاس ها و در کل مقیاس بالاتر از 7/0 و مقداری عالی بود. در خصوص بررسی رابطه بین ناگویی هیجانی و تنظیم شناختی هیجان مقیاس کل ناگویی هیجانی تنها با خرده مولفه های "خودسرزنشگری"، "دیگرسرزنشگری، "فاجعه نمایی" و "تمرکز مجدد مثبت" و کل مقیاس دارای رابطه مستقیم و معنادار بود.

  کلیدواژگان: ناگویی هیجانی، تنظیم شناختی هیجان، روانسنجی، تحلیل عاملی
 • علیرضا نیک اختر*، شهلا پاکدامن، مسعود شریفی صفحات 81-90

  زندگی اجتماعی یکی از مهم ترین عوامل تکامل رفتار در نخستی ها و انسان است. عوامل زیادی همچون رشد اندازه مغز، مدول های سازشی و جوریدن با پیچیدگی های گروه های اجتماعی در ارتباط است. اگرچه برخی، غذایابی را به عنوان فرضیه ای رقیب برای تکامل رفتار ذکر کرده اند. در این پژوهش به نقش زندگی اجتماعی و عواملی مرتبط همچون افزایش اندازه مغز، مدول تقلب یاب، نظریه ذهن و اندازه گروه در تکامل رفتار انسان پرداخته شده و در پایان پیرامون کارکرد گروه و سازوکارهای انسجام گروه بحث می شود.

  کلیدواژگان: زندگی اجتماعی، جوریدن، تکامل رفتار، نظریه ذهن
 • تورج هاشمی، زینب احمدی*، سپیده فرج پور نیری صفحات 91-100

  هدف پژوهش حاضر، تعیین روابط ساختاری سبک های دلبستگی با اعتیاد به اینترنت با توجه به نقش میانجی عزت نفس در دانشجویان بود. این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی بود. تعداد 300 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 97-98 به شیوه نمونه گیری چندمرحله ای خوشه ای انتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه های اعتیاد به اینترنت یانگ (1998)، دلبستگی بزرگسالان هازن و شاور (1987) و مقیاس عزت نفس روزنبرگ (1979) بود. تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که مدل اندازه گیری شده با مدل نظری برازش نسبتا مطلوب دارد (92/0=GFI، 91/0 =CFI،04/0RMSEA=). سبک های دلبستگی علاوه بر نقش مستقیم، توانستند به واسطه عزت نفس نشانه های اعتیاد به اینترنت را به طور معنی دار تبیین نمایند. مبتنی بر این یافته ها می توان نتیجه گرفت که نقص در کارکردهای والدینی و روابط ناایمن با مراقبان، عزت نفس افراد را تحت تاثیر قرار می دهد و عزت نفس بی ثبات هم با رفتارهای مشکل ساز ازجمله گرایش افراطی به اینترنت مرتبط هستند. پیشنهاد می شود در مداخلات پیشگیری و درمان اعتیاد به اینترنت به نقش سبک های دلبستگی و عزت نفس اهمیت ویژه داده شود.

  کلیدواژگان: سبک دلبستگی، اعتیاد به اینترنت، عزت نفس، دانشجویان
 • امیرحسین بهادیوند چگینی، مرتضی ذاکری* صفحات 101-108

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کاهش استرس بر اساس ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و دلزدگی زناشویی مردان وابسته به مواد مخدر انجام شد. طرح پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مردان وابسته به مواد مخدر بودند که در شش ماهه دوم سال 1397 برای درمان به یکی از مراکز ترک اعتیاد شهر رشت مراجعه کرده بودند. 30 نفر از مردان معتاد به روش نمونه گیری هدفمند (ملاک های ورود و خروج) انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش 15 نفر و گروه کنترل 15 نفر گمارده شدند. درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر روی گروه آزمایش به صورت گروهی، هفته ای یک بار در 8 جلسه 90 دقیقه ای انجام شد؛ گروه کنترل به مدت دوماه در لیست انتظار قرار گرفت. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی  و دلزدگی زناشویی پاینز (1996) در دو  مرحله پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد با کنترل اثر پیش آزمون، بین میانگین نمرات پس آزمون گروه های آزمایش و گروه کنترل در متغیرهای کیفیت زندگی و دلزدگی زناشویی، تفاوت معناداری وجود دارد. در مجموع می توان گفت که، درمان مبتنی بر کاهش استرس بر اساس ذهن آگاهی بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش دلزدگی زناشویی مردان وابسته به مواد مخدر تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر کاهش استرس بر اساس ذهن آگاهی، کیفیت زندگی، دلزدگی زناشویی، سوء مصرف مواد مخدر
 • آلاله آقایی، مسیده مریم موسوی* صفحات 109-116

  سبک های دلبستگی می توانند تبیین گر بسیاری از ویژگی های روان شناختی از جمله؛ تمایز یافتگی خود، انعطاف پذیری شناختی و صمیمیت زناشویی افراد باشد که لزوم توجه به این متغیر را نمایان می سازد. از این رو، هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه سبک های دلبستگی با تمایز یافتگی خود، انعطاف پذیری شناختی و صمیمیت زناشویی در دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال بودند. نمونه ای به حجم 300 نفر به صورت در دسترس انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه های سبک های دلبستگی بزرگسال هازن و شاور (1987)، تمایز یافتگی خود اسکورن و فریدلندر (1998)، انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (2010) و صمیمیت زناشویی والکر، اسکونرسکی و تامپسون (2003) جمع آوری شدند. داده های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که بین تمایزیافتگی خود و انعطاف پذیری شناختی با سبک دلبستگی ایمن رابطه مثبت و با سبک های دلبستگی نا ایمن اجتنابی و اضطرابی-دوسوگرا، همبستگی منفی معنادار وجود دارد (05/0<p). همچنین بین صمیمیت زناشویی با سبک دلبستگی ایمن رابطه مثبت و با سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی-دوسوگرا رابطه منفی و معنادار وجود دارد (01/0<p). با توجه به نتایج به دست آمده و اهمیت سبک های دلبستگی در صمیمیت زناشویی زوجین، پیشنهاد می شود در رابطه با شکل گیری سبک های دلبستگی در سنین گوناگون توجه بیشتری صورت گیرد تا در آینده زوجین مشکلات کمتری را تجربه کنند.

  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، تمایز یافتگی خود، انعطاف پذیری شناختی، صمیمیت زناشویی، دانشجویان
 • پروانه مهرجو* صفحات 117-126

  این پژوهش با هدف تحلیل اندیشه های تربیتی میشل فوکو فیلسوف پست مدرنیسم انجام شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی، تحلیلی بوده و جامعه آماری کلیه کتاب‎ها، آثار و مقالات موجود در حوزه تفکر میشل فوکو بوده است. نمونه آن به‎ صورت کاملا هدفمند، کلیه متون در دسترس بوده است. برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی و ابزار پژوهش فیش برداری استفاده شد. روش تجزیه ‎و ‎تحلیل داده‎ها، توصیفی تحلیلی بوده است. یافته‎ های پژوهش  در بعد هدف، روش و محتوی به ‎ترتیب عبارتند از اینکه میشل فوکو هدف آموزش و پرورش را آزادسازی قدرت و خود آفرینی معرفی می‎کند. در بعد روش، به روش تدریس فعال و پویا و تربیت دانش‎آموزان نقاد معتقد است؛ و نیز در خصوص بعد محتوی، نتایج نشان داد محتوی باید با توجه به موقعیت‎ها انتخاب شود. و مدیریت این برنامه را صبورانه و تساهلی پیشنهاد می‎کند

  کلیدواژگان: میشل فوکو، اندیشه های تربیتی، پست مدرنیسم، هدف، روش محتوی
 • عاطفه موقر*، حسین اکبری امرغان صفحات 127-134

  هدف این پژوهش اثربخشی امیددرمانی به شیوه گروهی بر تاب آوری و شادکامی دانش آموزان دختر بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل برابر اجرا شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان دختر در مقطع دبیرستان شهرستان قوچان که مشغول به تحصیل در سال 1392-93 ارجاع داده شده اند، تشکیل می دهد. به منظور انتخاب نمونه  از 21 دبیرستان دخترانه موجود در شهرستان قوچان یک دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شد و از کسانی که مایل به شرکت در این  طرح پژوهشی بودند دعوت به همکاری شد تا در این طرح پژوهشی ثبت نام نمایند. در نهایت تعداد 45 نفر در دو گروه آزمایشی (هر گروه 15 نفر) و 1 گروه کنترل (به تعداد 15 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. سپس جلسات آموزشی برای افراد گروه آزمایش به صورت گروهی 8 جلسه یک ساعته بر طبق پروتکل اسنایدر (2002) اجرا گردید و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. ابزار اندازه گیری پژوهش، پرسشنامه کونور و دیویدسون (2003) و پرسشنامه شادکامی آکسفورد در گروه آزمایش اجرا گردید. برای تجزیه تحلیل داده های جمع آوری شده علاوه بر آمار توصیفی از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا) استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که تفاوت نمره های پیش آزمون- پس آزمون دو گروه برای متغیر تاب آوری و شادکامی دانش آموزان دختر معنادار است. این مطالعه نشان می دهد که امیددرمانی به شیوه گروهی بر تاب آوری و شادکامی دانش آموزان دختر اثربخش بوده و می تواند به عنوان یک مداخله روانشناختی در کنار سایر مداخلات مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: امید درمانی به شیوه گروهی، تاب آوری، شادکامی
 • محبوبه حسین علیزاده*، فریبا داداشلو، معصومه آتشین جبین صفحات 135-142

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر انعطاف پذیری شناختی و تاب آوری مادران دارای کودکان با اختلال نقص توجه-بیش فعالی در شهر تهران انجام شد. در یک طرح نیمه تجربی با پیش آزمون-پس آزمون، 30 نفر از مادران کودکان دارای اختلال نقص توجه-بیش فعالی که به صورت در دسترس نمونه گیری شده بودند به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه جای داده شدند. برای گروه آزمایش 7 جلسه 120 دقیقه ای آموزش مثبت اندیشی اجرا شد. برای جمع آوری داده ها از مقیاس انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندورال (CFI) و پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC) بهره گرفته شد. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مثبت اندیشی می تواند در افزایش انعطاف پذیری شناختی و تاب آوری مادران تاثیر معنادار داشته باشد. بنابراین می توان مثبت اندیشی را مداخله ای موثر برای افزایش انعطاف پذیری شناختی و تاب آوری مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی دانست.

  کلیدواژگان: مثبت اندیشی، انعطاف پذیری شناختی، تاب آوری، مادران، کم توجهی-بیش فعالی
|
 • Elahe Yadollahi, Reza Pourhosein*, Sobhan Sadat Pages 1-14

  The Adolescent’s age is considered the most rigorous lifetime of each individual. These stresses are caused by various personal factors such as personality, gender, self-esteem, self-efficacy, and so on, as well as environmental factors such as school issues, peers and parents. Teens use different ways to cope with stress during this period. These strategies to cope with stress can be beneficial or destructive and adversely affect their physical and mental health. If students, particularly teens, are not able to use efficient stress coping styles, their perceived stress leads to many difficulties to them such as depression, anxiety, and physical abuse ... Another problem will be related to their motivation and success in studying at university level. University education can determine their future opportunities and if it is damaged due to stress and its consequences, one will encounter problems. This research has been designed to analyze the relationship between individual and environmental factors in creating stress, coping with stress and its consequences on the health and future success of a person.

  Keywords: stress, teen, school, coping styles, outcomes, health
 • Walaa Musawi, Hadi Bahrami Ehsan*, Reza Rostami, Medireza Sarafraz Pages 15-26

  In recent years many studies have been done in the field of the ability of mentalization and parental reflective function  and its role in the development of different kinds of psychological disorders.  The ability of mentalization shows parents’ understanding of their child’s mental state which will ultimately lead to the acquiring of this ability by the child during his or her development. This study is a review of the interventions based on mentalization, empirical studies in the field of parental reflective function, and especially the role of parental mentalization ability on children’s disorders and problematic behavior. For this reason, all the available articles until 2019 considering the inclusion and exclusion criteria has been studied. The phrases mentalization, reflective function, parental reflective function, and interventions based on mentalization have been searched for in reliable databases of scientific articles. Eventually, the collected articles has been studied and the similarities and differences between them has been discussed.

  Keywords: mentalization, parental reflective function, interventions based on mentalization
 • Mohammad Alipour*, Mohsen Ayati, Amir Alipour Shahrbabak Pages 27-38

  The issue of talent-discovering is one of the most important issues in the field of education and research that has always been a concern for educational systems. Studying the issues of identifying and guiding talented students can illuminate a large part of the activities of the executors and practitioners in order to accomplish their mission effectively. On the other hand, quantum physics has always been used in educational matters and has been very effective in explaining educational issues.  The purpose of this study was to investigate the implications of the laws and principles of quantum physics in the field of student talent-discovering. In this study, due to the nature of the research, the qualitative method of commentary search was used. In this research, while exploring the concepts of quantum physics such as wave/particle dichotomy, Heisenberg uncertainty, Bohr's complementary principle, Schrödinger's cat, holism, and interfering (constructive/destructive) phenomena, the problems of identifying and guiding talented students were addressed. The findings showed that wave/particle dichotomy implies the awareness and stimulation of learners' talent; Heisenberg uncertainty problem, Bohr measurement, and Schrödinger implies the use of several tools and resources for identification, identification in the specific talent location and accurate observation of learners in different environments; The issue of holism implies a departure from the general view to the talent domain and have a subtle look to it; and also the phenomenon of observer interference implies the creating a collaborative learning environment for learners with the same talent fields and paying attention to how we behave towards talented students.

  Keywords: Discovering, Guidance, Superior Talent, Quantum Physics, Students
 • Seyed Jalil Jebeli* Pages 39-46

  Identity exploration process is one of the most important tasks that everyone should do in life which is, in fact, the same answer to question of "Who am I". During the identification process, person initially concludes that "I am a man" or " I am a woman" which is named gender identity. After defining themselves, the person chooses a partner, that this choice represents his sexual orientation. But in society, there are people who are attracted to their same sex. In this regard, it must be said that less understanding of their identification process is available. In this paper, by using library studies method and taking notes and reading documents and collecting scientific material in international papers, in Persian and English languages in 1970-2019 it has been attempted to describe homosexuals identification models to be achieved the necessary and sufficient cognition of these people and finally can be used by mental health professionals to provide better counseling and psychological services to them. The findings indicated that there are six well-known models of homosexual identification that explain this process well. The conclusion is that the identification processes in homosexuals and heterosexuals are very different, and time and place factors have a profound effect on it.

  Keywords: identity, homosexuality, homosexual's identification
 • Mryam Torkaman, Hojatallah Moradi* Pages 47-56

  The purpose of this study was to predict female students' achievement motivation based on mothers' perfectionism and personality traits. The study was carried out using descriptive-correlational method. To this purpose, of all the female students in the first round high schools of Tehran city and their parents in the academic year 2018-2019, 384 cases were selected as the statistical sample using multi-stage cluster sampling method. In order to collect data, Herman's Achievement Motivation Scale (1987), Frost's Perfectionism Scale (1990), and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI, Costa & McCrae, 1997) were used. The collected data were analyzed using multiple stepwise regression analysis. The results of data analysis showed that maternal perfectionism dimensions predict 65.5 % of female students' achievement motivation. The greatest contribution is related to casting doubt over the action, individual standards, parent's criticism, concerns about mistakes, and order components, respectively. Meanwhile, casting doubt over the action, parent's criticism, and concerns about mistakes negatively, and individual standards and order positively contributed to the prediction of achievement motivation. Moreover, parental expectation component had no significant contribution to the model prediction. Additionally, mother's character components predict 46.6% of the female students' achievement motivation; and conscientiousness, flexibility, agreeableness, neuroticism, and extraversion made the greatest contribution, respectively. Of these, only   neuroticism negatively contributed to the prediction of achievement motivation.

  Keywords: Achievement motivation, perfectionism, personality traits, students
 • Nahid Havassi*, Sara Shafai Pages 57-64

  This study examined the relationship between personality traits and love styles with alexithymia. This research was a correlational study. One hundred persons of married women’s between 20-50 ages were selected from the Islamic Azad University of Karaj in 2018-2019 by available sampling method. The sample replied to three questionnaires include five factors of NEO Personality, Sternberg’s theory of love, and Toronto’s Alexithymia. Data obtained from samples were analyzed using the Pearson correlation method and regression analysis. Results showed that there was a positive relationship among neuroticism and alexithymia and negative relationship among conciseness and alexithymia. There was no significant correlation between extraversion, openness to experience, and agreeableness (P<0/001). There is a significant negative relationship between intimacy and alexithymia. But the desire, commitment, and alexithymia were not a statistically significant relationship. Also, suggest that Personality traits and Love styles can predict Alexithymia (P<0/001).

  Keywords: Personality traits, love styles, Alexithymia
 • Nasrin Khedmati* Pages 65-72

  The purpose of the present study was to investigate the role of satisfying basical psychological needs and self-compassion in predicting bullying in high school students. The research method is descriptive-correlational. The statistical population consisted of all male and female high school students in Tehran in the academic year of 1398-98 that were 224400 people. The sample size was estimated 380 using Krejcie and Morgan table and were selected by cluster random sampling. Data were collected using the Bullying Questionnaire (Pachin & Hinduja, 2011), the Psychological Needs Satisfaction Scale (Lagardia et al. 2000) and the Self-Compassion Scale (Nephi, 2003). The results were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis with Enter method. The results showed that self-compassion has a negative and significant relationship with bullying. Among the basic psychological needs, communication with others and autonomy have a significant negative relationship with bullying. However, there was no significant relationship between competence and bullying. Self-compassion, communication with others, and autonomy significantly predict bullying in students. Based on the findings of the present study, it is suggested that psychological and educational interventions based on promoting self-compassion and satisfying basic psychological needs be conducted to reduce bullying in students.

  Keywords: Basic Psychological Needs, Self-Compassion, Bullying
 • Sadigheh Heydari*, Shakib Lajmiri, Mehrnaz Azadyekta, Majid Barzegar, Mehran Arshadi Pages 73-80

  The purpose of this study was to investigate the psychometric parameters of Perth's anxiety Questionnaire (PAQ) and its relationship with cognitive emotion regulation. To investigate the validity of the questionnaire, exploratory factor analysis using varimax rotation and SPSS version 24 software was used. The results showed that 22 out of a total of 24 items translated into the Persian language are suitable for Iranian culture and cover four factors that together account for 60.90 percent of the total variance. Cronbach's Alpha coefficient for all subscales and the total scale was higher than 0.7. Regarding the study of the relationship between emotional collapse and emotional adjustment of the total emotional collapse scale, there is a direct and significant relationship with "self-induction," "anticipatory," "catastrophe" and "positive re-focusing," and the full scale.

  Keywords: Alexithymia, Cognitive emotion regulation, Psychometric, Factor analysis
 • Alireza Nikakhtar*, Shahla Pakdaman, Masoud Sharifi Pages 81-90

  Social life is one of the most critical factors of the evolution of the behavior of non-human primates and humans. Several factors, such as an increase in brain size, adaptive modules, and grooming, are related to the complexities of social groups. Although some scientists have mentioned foraging as a rival hypothesis for the evolution of behavior, in this research, we tried to investigate the role of social life. Factors like an increase in brain size, cheat-detection module, the theory of mind, and group size in the evolution of human behavior and the end, the function of the group, and mechanisms of group integration are discussed.

  Keywords: social life- grooming- evolution of behaviour- theory of mind
 • Touraj Hashemi, Zeynab Ahmadi*, Sepideh Farajpour Niri Pages 91-100

  This study aimed to determine the structural relationships between attachment styles and internet addiction, regarding meditating the role of self-esteem. This study was descriptive-correlational. Participants were 300 undergraduate students of Tabriz University in 2018-19, selected by multistage cluster sampling. The instruments were the internet Addiction Questionnaire (Yang, 1998), Adults Attachment Inventory (Hazan and Shaver, 1987) and Self-esteem Scale (Rosenberg, 1979). Data were analyzed by using the structural equation modeling method and the results showed that the measured model has a relatively favorable fit with the theoretical model (RMSEA=0.04, CFI=0.91, GFI=0.92). Attachment styles, in addition to their direct role, could significantly explain the symptoms of internet addiction through self-esteem. Based on these findings, it can be concluded that deficits in parental functions and insecure relations with caregivers affect individuals' self-esteem, and fluctuating self-esteem is associated with problematic behaviors like extreme tendency to the internet. It is suggested to consider the role of attachment styles and self-esteem in prevention and treatment interventions of internet addiction.

  Keywords: Attachment style, Internet addiction, Self-esteem, students
 • Amir Hossein Bahadivand Cheqini, Morteza Zakeri* Pages 101-108

  The purpose of the current study was to investigate the effectiveness of mindfulness-based stress reduction program on quality of life and marital burnout  in opiate dependent male. This is a quasi-experimental research with pretest-posttest and control group design. The statistical population of research included all opiate dependent male who referred to one of the addiction treatment centers in Rasht during the second half of the year. Thirty addicted men were selected by purposeful sampling (inclusion and exclusion criteria) and were randomly assigned into two experimental groups (n = 15) and control group (n = 15). mindfulness-based stress reduction program was administered to the experimental group in a group of 8 sessions for 90 minutes once a week; the control group was in wait list for two months. World Health Organization Quality of Life-BRIEF and Pinez Burnout Scale were used in two stages of pre-test and post-test. Multivariate analysis of covariance was used to analyze the data. The results showed that there was a significant difference between the mean of post-test scores in the experimental and control groups in the variables of quality of life and marital burnout. it can be said that attention-based stress reduction therapy has an impact on improving quality of life and reducing marital burnout in opiate dependent male.

  Keywords: mindfulness-based stress reduction program, quality of life, marital burnout, drug abuse
 • Alale Aqaei, Seyedeh Maryam Mousavi* Pages 109-116

  Attachment styles can explain many of the psychological traits such as self-differentiation, cognitive flexibility, and marital intimacy that warrant attention to this variable. Therefore, the purpose of the present study was to determine the relationship between attachment styles with self-differentiation, cognitive flexibility and marital intimacy in married female students of Azad University. The research method was descriptive correlational. The statistical population of the study included all married female students of Islamic Azad University of Rasht. A sample of 300 people was selected as available and then the data were collected using the Adult Attachment Styles Questionnaires of Hazzan and Shaver (1987), Self-differentiation of Skorown and Friedlander (1998), Cognitive Flexibility Dennis and Vanderval (2010) and Walker, Skowronski & Thompson (2003) Marital Intimacy were collected. The data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression. The findings showed that there is a positive relationship between self-differentiation and cognitive flexibility with secure attachment style and a significant negative correlation with avoidant and anxiety-ambivalent insecure attachment styles (P<0.05). Also, there is a positive and significant relationship between marital intimacy and secure attachment style and negative and ambivalent anxiety-insecure attachment style (P<0.01). Given the results and the importance of attachment styles in marital intimacy, it is suggested that more attention be paid to attachment styles at different ages in order to experience fewer problems in the future.

  Keywords: attachment styles, self-differentiation, cognitive flexibility, marital intimacy
 • Parvaneh Mehrjoo* Pages 117-126

  This study aims to analyze the educational ideas of postmodernism philosopher Michel Foucault. The research method in this study was descriptive-analytical and the statistical population has been all the books, works, and articles in Michel Foucault's thinking. The sample has been purposely targeted, all texts available. Documentation method and fisheries research tool were used for data collection. The method of data analysis was descriptive-analytical. The findings of the study in terms of purpose, method and content are as follows Michel Foucault describes the purpose of education as liberating power and self-creation. On the other hand, he believes in the active and dynamic teaching and training of critical students; And as for the content dimension, the results showed that the content had to be chosen according to the situations. And the management of this program recommends it patiently and easily.

  Keywords: Michel Foucault, Educational Thoughts, Postmodernism, Purpose, Content Method
 • Atefe Movaghar*, Hossein Akbari Amarghan Pages 127-134

  The present research aimed to study the effectiveness of group hope therapy in resilience and happiness of female students. The present research was a quasi-experimental study with the pretest-posttest and a control group. The statistical population consisted of all female high school students of Quchan, Razavi Khorasan Province, in the academic year 2013-2014. In order to select a sample, one of the 21 all-girls high schools in this city was randomly selected and then students who were willing to participate in this research project were invited to enroll. Finally, a total of 45 students were assigned to two test groups of 15 and a control group of 15. Students in the test groups participated in 8 one-hour sessions of group intervention based on Snyder’s protocol (2002), whereas those in the control group received no intervention. The required data were collected using the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) and the Oxford Happiness Inventory. The data were statistically analyzed using descriptive tests and multivariate analysis of covariance (MANCOVA). The results indicated that there was a significant difference between the two groups in terms of the pretest and posttest scores of resilience and happiness. The study findings suggest that group hope therapy was effective in resilience and happiness of female students and, therefore, it can be used as a psychological intervention along with other ones.

  Keywords: Group Hope Therapy, Resilience, Happiness
 • Mahboobeh Hosseinalizadeh*, Fariba Dadashloo, Masoome Atashinjabin Pages 135-142

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of positive-thinking education on cognitive flexibility and resiliency in mothers of children with attention deficit/hyperactivity disorder in Tehran. In a semi-experimental with pretest- posttest design, 30 mothers of children with attention deficit/hyperactivity disorder were sampled using the convenience method and randomly assigned into experimental and control groups. For the experimental group, For the experimental group, 7 sessions were performed for 120 minutes of positive thinking training. The data were collected using Denis and Vendoral cognitive flexibility scale (CFI) and the Conner and Davidson Resilience Questionnaire (CD-RISC). Data were analyzed using multivariate covariance analysis. The results of this study showed that positive thinking education has a significant effect on cognitive flexibility and resilience of these mothers. Therefore, positive thinking education can be considered an effective intervention to increase the cognitive flexibility and resilience in mothers of children with attention deficit/hyperactivity disorder.

  Keywords: Positive Thinking, Cognitive Flexibility, Resilience, Mothers, attention deficit, hyperactivity