فهرست مطالب

 • پیاپی 55 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • جایگاه مسجد جامع کوفه در تمدن اسلامی
  عیاسعلی فراهتی*، محبوبه ساتر صفحات 1-25

  مساجد جامع برخی شهرها، از زمان صدر اسلام و پس از آن، نه تنها در بعد عبادی بلکه در تمامی ابعاد آموزشی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی واقتصادی، بسیار فعال بوده اند. تمامی این ابعاد و کارکردها زمینه ای شد تا تمدن اسلامی از درون مساجد مسلمین آغاز گشته و مساجد، خصوصا مساجد جامع، نخستین پایگاه برای رشد و بالندگی این تمدن فراگیر محسوب شوند. مهم ترین کارکرد مسجد، به عنوان مهم ترین رکن زایش و اعتلای یک تمدن اصیل، کارکرد علمی و آموزشی آن است و در این مقاله بدان بیش تر از سایر کارکردها پرداخته می شود. مسجد، ابتدایی ترین و مهم ترین مرکز اشاعه ی علوم مختلف بوده و نقش مهمی در شکل گیری تمدن اسلامی داشته اند. در این میان، مسجد جامع کوفه نیز، به دلیل جامعیت علمی و درک حضور اساتیدی همچون امیرالمومنین امام علی، امام باقر و امام صادق و به تبع آنان صحابی و شاگردان این ایمه ی همام، مرکز نشر علوم و تعلیم و تعلم بوده و نقشی بی بدیل در رونق علوم و شکوفایی تمدن اسلامی داشته است و در تاثیرگذاری و اهمیت آن، همین بس که شهر کوفه را، بعد از مکه و مدینه، به عنوان سومین مرکز علمی-اسلامی مطرح نموده است.پژوهش حاضر بر آن است که جایگاه مسجد جامع کوفه و نقش کلیدی آن را در تمدن اسلامی بر اساس شواهد تاریخی و مطالعات کتابخانه ای اثبات نماید. بدین منظور ابتدا به تبیین مفاهیم مسجد و تمدن و به دنبال آن تمدن اسلامی پرداخته و جایگاه علم و دانش را در اسلام مطرح کرده

  کلیدواژگان: مسجد، مسجد جامع کوفه، تمدن اسلامی، علم، ائمه معصومین علیهم السلام
 • تبیین تاریخی عدم بیعت امام حسین (ع) با یزید
  حسین قاضی خانی* صفحات 26-50

  نهضت امام حسین (ع) را باید در زمره وقایع بزرگ تاریخ صدر اسلام دانست که علی رغم آثار فراوان نگاشته شده پیرامون آن هنوز نیازمندی به مطالعات نوآورانه در آن احساس می گردد. مساله گردن ننهادن امام به بیعت در ارتباط با شخصیت یزید، امید به شیعیان کوفه و سرنوشتی الهی مخصوص به امام تعلیل شده است. این درحالی است که در تبیین تاریخی با تکیه بر داده های کهن نگاشته ها در بازخوانی چگونگی روی دادن واقعه و کاوش بسترهای بروز آن در پی سراغ گرفتن از چرایی روی دادن واقعه با اتکاء بر اطلاعات تاریخی نمی توان استنادی بر امید به کوفیان و مستند کردن این تصمیم به سرنوشتی محتوم بر آن یافت. سخن از شخصیت یزید نیز تنها بخشی از دلیل عدم بیعت است. سبب اصلی را باید در اهتمام حزب اموی به تخریب شخصیت امام علی (ع) و ضربه زدن به جبهه طرفدار ایشان به عنوان گروه داعیه دار اسلام اصیل دانست. فارغ از اندیشه شیعه در باب امامت بر اساس رویه معمول آن عصر جامعه اسلامی در پی مرگ معاویه و سپرده شدن امر خلافت به شورای مسلمانان امید بازگشت خلافت به خاندان اهل بیت بسیار بود مساله ای که انتخاب یزید به ولیعهدی می توانست با تبدیل خلافت به سلطنت برای همیشه آن را نابود سازد.

  کلیدواژگان: امام حسین(ع)، بیعت، کوفه، شهادت، تبیین تاریخی
 • طلایه داران روشنفکری در ایران عصر قاجاریه و نقش آنان در ایجاد مدرنیته
  ناهید محمدیون شبستری* صفحات 51-75
  روشنفکران یکی از نیروهایی هستند که در زندگی اجتماعی اثر سیاسی دارند و نیز دخالت آنها در زندگی سیاسی بر شدت و ضعف قدرت طبقات بالا تاثیر می گذارد. روشنفکر به نظر "جلال آل احمد" کسی که فعالیت روزانه اش مستلزم نوعی کار فکری آمیخته با ابتکار باشد واینکه حاصل کارش رانه برای جلب نفع شخصی،بلکه برای مشکلات اجتماعی در اختیار جامعه بگذارد.طرفدار توسعه،علم و فرهنگ و هنر باشد،از ارزش های برتر مثل حقیقت،نیکی و عدالت پاسداری کند و نادرستی ها و مفاسد اجتماعی را مورد انتقاد قرار دهد «روشنفکر کسی است که می اندیشد و می آموزد، توضیح می دهد با اطلاعات و تحلیل هایی که دارد دست به عمل می زند و برای مشکلات امروز و فردای مردم چاره جویی می کند.»در این پژوهش علمی با هدف اصلی شناخت جریان روشنفکری و مدرنیته در ایران عصر قاجار به بررسی این طیف پرداخته ام که از عباس میرزا که بعنوان یک اصلاح گر بنیادی در محل استقرارش تبریز،تحول عظیم بر ساختارهای سیاسی ونظامی ایران گذاشت آغاز می شود وهمچنین امیرکبیر که ادامه دهنده ی مدرنیته و روشنفکری در مکتب عباس میرزا می باشد و همچنین میرزا مکلم خان که ادامه دهنده ی مکتب روشنفکری و مدرنیته بود و آخرین جرقه های روشنفکری عصر قاجار را در وجود با صلابت میرزاحسین خان سپهسالار و میرزافتحعلی خان آخوندزاده دنبال می کنیم و بدین نتیجه می رسیم که جریان روشنفکری در فضای سنتی قاجار متحمل سختی های عظیمی بود که در نهایت مدرنیته را در این زمان بوجود آورد.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: ایران عصرقاجار، روشنفکران، مدرنیته
 • اخلاق اجتماعی و مدیریت شهری قزوین درعصرقاجار
  زهرا چگینی، منیژه صدری، حسین آبادیان*، معصومه قره داغی صفحات 76-100
  مقاله حاضر روند و چگونگی مدیریت شهری قزوین را در مقطع زمانی دوره قاجار مورد بررسی قرار میدهد. مطالعه حاضر بر اساس منابع و مآخذ این دوره نشان داده است که چگونه مدیریت شهری نوین در ابتدای امر بر اساس نظمه می که از گذشته به ارث رسیده بود، بازسازی شد؛ ولی به دلیل فقدان اخلاقیات اجتماعی نتوانست به موفقیتی مهم دست یابد. از دوره مشروطه تا مقطع زمانی کودتای سوم اسفند هم دستاوردی مهم به ارمغان نیامد، از کودتا تا انقراض سلطنت قاجار، تلاشهایی برای ایجاد نظمی نوین در مدیریت اجتماعی و شهری قزوین انجام شد که در مقایسه با گذشته قابل توجه به نظر میرسید. هدف مقاله این است تا نشان دهد مدیریت نوین شهری، موضوعی است که در ارتباط با اخلاق اجتماعی و نهادهای دیگر جدید تمدنی معنا می یابد. پرسش اصلی مقاله این است که چرا با وصف تلاشهای دست اندرکاران مدیران شهری قزوین، دستاوردهای این مهم قابل توجه نبود؟
  کلیدواژگان: “احتسابیه”، “بلدیه”، “قزوین”، “مدیریت شهری”، “اخلاق اجتماعی”
 • سیاست های مذهبی ساسانیان در قبال اقلیت های مذهبی و عوامل آن
  زهرا قلی خانی*، جواد سخا، سینا فروزش، رضا شعبانی صمغ آبادی صفحات 102-125
  در این تحقیق سیاست های مذهبی ساسانیان در قبال اقلیت های مذهبی و عوامل آن بررسی شده است. بحث جایگاه اقلیت های مذهبی در دوره ساسانیان یکی از موضوعاتی است که چندان مورد توجه قرار نگرفته است. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که سیاست های مذهبی ساسانیان در قبال اقلیت های مذهبی چگونه بوده و چه عواملی در تعیین این سیاست ها تاثیرگذار بوده است؟ تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکیست در دوره ساسانیان اقلیت های مذهبی مختلفی چون یهودیان، مسیحیان، بوداییان، مانویان و مزدکیان وجود داشتند که هر کدام در دوره ای از پادشان ساسانیان سرکوب شده و طرفداران این مذاهب مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. در واقع هرچند در مقاطعی به ویژه در دوره برخی پادشاهان ساسانی مانند شاپور یکم و نرسی، اقلیت های مذهبی از آزادی برخوردر بودند اما عموما در دوره ساسانیان اقلیت های مذهبی سرکوب می شدند. تحت تاثیر رسمی شدن دین زرتشت در دروه ساسانیان، روحانیون مذهبی قدرت بالایی پیدا کردند. همین امر در کنار کشمکش و درگیری ساسانیان با امپراطوری روم نقش بسزایی در تعیین سیاست های مذهبی پادشاهان ساسانی در قبال اقلیت های مذهبی ایفا می کرد.
  کلیدواژگان: کلیدواژه ها : ساسانیان، اقلیت های مذهبی، مسیحیان، مانویان، مزدکیان
 • قانون گریزی دوره قاجار و نقش آن بر اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران (انقلاب مشروطه)
  قربانعلی نجفی اندرور*، امیر تیمور رفیعی، محمد کریم یوسف جمالی صفحات 126-150

  دوران حکومت شاهان قاجار، پس از پیروزی آغامحمدخان بر حکمرانان زند و دیگر مدعیان حکومت آغاز شد. مناسبات قدرت و روابط حاکم در نظام سیاسی قاجار بر اساس قدرت سیاسی شکل گرفت. به این ترتیب، به قدرت رسیدن قاجاریه را باید نوعی جابه جایی قدرت در ساختار ایلیاتی ایران دانست. پایه و بنیان اصلی قدرت سیاسی حکومت قاجار همانند سایر ادوار تاریخ ایران، مبتنی بر ساختار قبیله ای بود و ایلات و عشایر قدرت واقعی کشور را در اختیار داشتند. در چنین ساختاری،شاه سایه خدا بر روی زمین و محور تصمیمات سیاسی بود. این وضعیت و ویژگی یعنی قدرت فرا زمینی شاه، موجب تمرکز قدرت، قانون گریزی، استبداد و خودکامگی و در نتیجه توسعه نیافتگی سیاسی شد. انقلاب مشروط در پاسخ به قدرت فرازمینی و آسمانی پادشاه شکل گرفت، اما با بروز استبداد صغیر به شکست انجامید. در این پژوهش تلاش بر آن است که به روش جامعه شناسی سیاسی،ضمن چگونگی شکل گیری قاجاریه، ساخت قدرت موروثی و نبود نهادهای قانونی در عصر قاجار و نقش آن بر اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران تا عصر مشروطیت مورد بررسی قرار گیرد نوع پژوهش بر اساس هدف کاربردی است و به لحاظ ماهیت پژوهش، توصیفی و تحلیل داده ها و یافته ها می باشد. روش گرد آوری داده ها و اطلاعات،مشاهده و مطالعه است که از طریق مراجعه به کتابخانه و آرشیو اسناد و مدارک و همچنین جستجو در شبکه های مجازی و اینترنتی انجام شده است. پژوهش حاضر از الگوی نظری پاتریمونیالیسم و نظریه سلطانیسم بهره برده است.

  کلیدواژگان: قاجاریه، قدرت سیاسی، پاتریمونیالیسم، قانون گریزی، انقلاب مشروطه
 • نقش جغرافیای سیاسی ایران در دو جنگ جهانی قرن بیستم
  محمد گرشاسبی، محمود سید* صفحات 151-175
  یکی از مطرح ترین چالش های دنیای کهن و عصر مدرن رقابت بر سر منابع سرزمین های دور و نزدیک بوده است. رقابتی که به جنگ های تمام عیاری منجر می شد تا جانب فاتح جنگ بر همه مولفه های جغرافیای سیاسی یک اقلیم اعم از فضا، منابع اقتصادی و نیروی انسانی آن سیطره داشته باشد. پس از این رو اقلیم ها نقش بارزی در آتش افروزی جنگ ها داشته و خواهند داشت. بررسی این موضوع از زاویه علم تاریخ و ژیوپلیتیک و انطباق آن با آنچه که بین سالهای 1914 تا 1945 بر سرزمین ایران رفت، محک و میزان قابل انعکاسی برای مقایسه و هدف گذاری در ارتباط با چگونگی ویژگیهای ژیوپلیتیک ایران با شروع دو جنگ جهانی بزرگ نیمه قرن بیستم مقابل پژوهشگر قرار می دهد. با نظر به اینکه علم ژیوپلیتیک مفهوم نسبتا جدیدی است و در چهارچوب علوم تاریخ، جغرافیا و سیاست قرار دارد و پس از پایان جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد و نیز خلق شدن مفاهیمی چون هارتلند و ریملند قوام بیشتری پیدا کرده است، بر اساس آن می توان ریشه بسیاری از جنگ های تاریخ خاصه جنگ های قرون 19 و 20 را مورد بررسی قرار داد. ژیوپلیتیک گرچه همه اقلیم های جهان را مورد مطالعه قرار می دهد، اما اقلیم هایی مانند ایران، مصر، شبه قاره هند، شبه جزیره ایبری، شبه جزیره بالکان و... همواره از اهمیت بیشتری برخوردار هستند چرا که بیشترین تقابل های بشری در آنها روی داده است.
  کلیدواژگان: جغرافیای سیاسی، ایران، استعمار، جنگ، جنگ جهانی
 • سیاست خارجی محمدرضاشاه درزمان جنگ سرد تا 1332
  فرشید رهی، محمد یوسفی جویباری، نازلی اسکندری نژاد صفحات 175-199
  ایران ازموقعیت فوق العاده استراتژیک در خاورمیانه برخوردار بوده و وسعت آن پس از عربستان بی همتا است و دارای مرزهای طولانی با مناطق محوری است. بریکی ازمهم ترین تنگه های جهان تسلط کامل دارد و جهت گیری ارتفاعات آن، موقعیت دفاعی مناسبی را پدید آورده است. الگوی سیاست خارجی ایران دردوران پس ازمشروطه، الگوی «بی طرفی» قرار گرفت. منظورازاین الگو بی طرفی الگوی تنش زدایی. دررقابت قدرت های بزرگ واستفاده ازرقابت آنها برای تامین امنیت وتمامیت ارضی ایران بود. این الگو تا سال 1332 ه .ش تداوم یافت.بعد از کودتای 28 مرداد1332 وتثبیت موقعیت شاه به عنوان تنها سکان دار سیاست خارجی ایران، الگوی بی طرفی جای خود را به الگوی انطباق رضایت آمیزداد. در این دوره که مقارن با شدت یافتن جنگ سرد میان دوابرقدرت بود، سیاست خارجی ایران ذیل اتحادوایتلاف باغرب شکل گرفت.سیاست خارجی محمدرضاشاه دراین دوره نزدیکی به امریکا بود.البته به دلیل همسایگی باشوروی ایران روابط سیاسی واقتصادی بااین کشور هم داشت.
  کلیدواژگان: ایران، جنگ سرد، سیاست خارجی، محمدرضاشاه
|
 • Location of the Kufa Mosque in Islamic Civilization
  AbbasAli Farahati *, Mahboubeh Sater Pages 1-25

  Comprehensive mosques of some cities, since the early days of Islam and beyond, have been very active not only in the field of worship but in all aspects of educational, cultural, political, social and economic dimensions. All these dimensions and functions led to the emergence of Islamic civilization in Muslim mosques, and mosques, especially comprehensive mosques, were the first base for the growth and development of this universal civilization. The most important function of the mosque is its scientific and educational function as the most important pillar of the birth and uplift of a genuine civilization, and this article deals with it more than other functions. The mosque is the most elementary and most important center for the dissemination of various sciences and has played an important role in the formation of Islamic civilization. Meanwhile, the Grand Mosque of Kufa is also due to its scientific comprehensiveness and the perception of the presence of such professorsAmir al-Mu'minin Imam Ali-Uq, Imam Baqer-e-Um and Imam Sadeq-u and their followers and students of these Imams Hemam, the center for the dissemination of science and education, have played an unquestionable role in the flourishing of the sciences and the flourishing of Islamic civilization. And its significance, it's enough to bring the city of Kufa, after Mecca and Medina, to the third scientific-Islamic centerThe present study seeks to prove the position of the Kufa mosque and its key role in Islamic civilization

  Keywords: mosque, Kufa Jami Mosque, Islamic civilization, Science, Imams Imams (pbuh)
 • Historical explanation of Imam Hussein's (AS) non-allegiance to Yazid
  Hussein Ghazikhani * Pages 26-50

  The movement of Imam Hussein (AS) is one of the great events in the early history of Islam, which despite the many written works around it still need to be studied in an innovative way. The issue of the Imam's refusal to pay allegiance to Yazid's personality, hope to the Kufa Shiites, and the divine destiny specific to the Imam have been mitigated. However, historical explanations relying on archaeological data to read how events occur and explore its contexts after finding out why an event relies on historical information cannot rely on Kufian hope. And documenting the decision found its fate inevitable. Speaking of Yazid's character is also only part of the reason for the disloyalty. The main cause should be considered in the attempt of the Umayyad Party to destroy the personality of Imam Ali (AS) and to hit his pro-Front as a genuine Islamist group. Shiite thought about Imamate According to the common practice of that era of Islamic society following the death of Mu'awiyah and the deposition of the caliphate to the Muslim Council, the hope that the caliphate would return to the Ahlibit family was a matter that Yazid could become the crown prince. The caliphate of the monarchy will destroy it forever.

  Keywords: Imam Hussein (AS), karbala, allegiance, martyrdom, historical explanation
 • Intellectual forerunners in the Qajar era and their role in the creation of modernity
  Nahid Mohammadioun Shabestari * Pages 51-75
  One of the intellectual forces that have a political effect on social life and their involvement in political life on the level of influence of the upper classes. Intellectual point of view, "Jalal Al-e Ahmad" who daily activities require some kind of intellectual work, combined with his result and that the initiative is not to gain personal benefit, but for the community's social problems. Pro-development, science, culture and art, the superior values such as truth, goodness and justice, safeguarding and wrong and criticize social evils "enlightened one who thinks and learns, explains the information and analysis is that it comes to action and seeking solutions to today's problems and tomorrow's citizens. "The scientific research with the aim of identifying the intellectual and modernity in Qajar Persia, I have to study the spectrum of Abbas Mirza as a fundamental reform in the establishment of Tabriz, Iran's political and military structures of great change begins The band is continuing the modernization and intellectuals in schools and also Mirza mokalam Abbas Mirza Khan is continuing the school of intellectual and intellectual modernity and the last Mirza hossien Khan Sepahsalar Qajar period in spite of the strength of generalissimo and we follow Mirza Fatahli Khan Akhundzade and thereby conclude that traditional Qajar suffered tremendous intellectual currents in space that eventually brought modernity at this time
  Keywords: Iranian Qajar era, Intellectuals, modernity
 • Social Ethics and Urban Management of Qazvin in Qajar Period
  Zahra Chegini, Manijeh Sadri, Hossein Abadian *, Masomeh Garadagi Pages 76-100
  This paper examines the process the urban management of Qazvin during the Qajar period. The study, based on the main sources of this period, has shown how the modern urban management was rebuilt, based on the order inherited from the past, but failed to achieve significant success because of the lack of social morals between the people. From the Constitutional Revolution to the time of the coup of 1921, there was not any significant achievement too. From the coup to the extinction of the Qajar dynasty, efforts were made to create a new order in Qazvin's social and urban management, which seemed remarkable in comparison to the past. The purpose of the article is to show that modern urban management is a topic that is meaningful in relation to social ethics and other new civilization institutions. The main question of the article is why, with the description of the efforts of the Qazvin city managers, the achievements of this issue were not significant?
  Keywords: “Municipality”, “Qazvin”, “Urban Management”, “Social Ethic”
 • Sassanid religious policies towards religious minorities and its agents
  Zahra Gholikhani *, Javad Sakha, Sina Foruzesh, Reza Shabani Samghabadi Pages 102-125
  This study examines the Sassanid religious policies towards religious minorities and its factors. The question of the status of religious minorities in the Sassanid era is one of the topics that has received little attention. The main question raised in this regard is how were the Sassanid religious policies towards religious minorities and what were the factors that influenced the determination of these policies? The present study is descriptive and analytical and Using the library method, the question is addressed. The results of the research indicate that during the Sasanian period various religious minorities such as Jews, Christians, Buddhists, Manoites, and Mazdians Who were each oppressed during a period of Sassanid rule and persecuted by their followers. In fact, although at certain times during the reign of some Sasanian kings such as Shapur I and Nersi, religious minorities enjoyed freedom. But religious minorities were generally suppressed during the Sasanian period. Under the influence of the Zoroastrian religion in the Sassanid era, religious clerics gained great power. This, along with the struggle of the Sassanids with the Roman Empire, played an important role in determining the religious policies of the Sassanian kings against the religious minorities.
  Keywords: Sassanians, Religious Minorities, Christians, Manoites, and Mazdians
 • The Law of Qajar Periodism and its Impact on Political and Social Situation in Iran(Constitutional Revolution)
  Ghorbanali Najafi Andarvar *, Amirteymour Rafiei, Mohammadkarim Yosef Jamali Pages 126-150

  The reign of the Qajar kings began after the victory of Ahmad Muhammad Khan over Zand rulers and other claimants of government. The relations of power and relations prevailing in the Qajar political system were based on political power. As such, Qajar's rise to power must be seen as a kind of shift in power within Iran's provincial structure. The basic basis of the political power of the Qajar government, as in other periods of Iranian history, was based on tribal structure and the tribes and tribes possessed the real power of the state. In such a structure, the king of God was the shadow of God on earth and the center of political decisions. This status and characteristic of the king's extraterrestrial power led to the concentration of power, law-abiding, despotism, and authoritarianism, resulting in political underdevelopment. The conditional revolution took place in response to the king's extraterrestrial and heavenly power, but failed with the emergence of minor tyranny. In this research, we are trying to study the Qajar method, how to build the inheritance power and the absence of legal institutions in the Qajar era and its role on the political and social situation of Iran until the Constitutional era. The purpose is practical and, in the nature of research, descriptive and analytical, the data and findings are. The method of gathering data is viewing and reading through a library and archive of documents as well as searching the Internet and virtual networks.

 • The Role of Iran's Political Geography in Two World Wars of the Twentieth Century
  MOHAMMAD GARSHASBI, Mahmood Seyyed * Pages 151-175
  One of the most pressing challenges of the ancient world and the modern age has been to compete over the resources of far and near lands. The competition that led to outright wars overwhelmed the conqueror of war over all political geographical components of a climate, including space, , and human resources. So the climates have and will have a significant role in the wars. An examination of this issue from the angle of history and geopolitics and its adaptation to what took place on Iranian soil between 1914 and 1945 is a benchmark for comparing and targeting the geopolitical features of Iran with the onset of two major world wars in the half century. Twentieth confronts the researcher. As geopolitical science is a relatively new concept, in the context of the sciences of history, geography and politics, it has become more consolidated after the end of World War II and the beginning of the Cold War, as well as concepts such as Hartland and Remland. The origins of many history wars, especially those of the 19th and 20th centuries, can be traced. Geopolitics Although it studies all the climates of the world, climates such as Iran, Egypt, the Indian subcontinent, the Iberian peninsula, the Balkan peninsula, etc. are always more important because of the greater human opposition to them. It has happend. This study examines the geopolitical features of Iran's climate that have fueled many wars and the causes of the outbreak of the First and Second World Wars.
  Keywords: Political Geography, Iran, Colonization, war, world war
 • Mohammad Reza Shah's foreign policy during the Cold War until 1332
  Farshid Rahi, Mohammed Yousefi Joybari, Nazli Eskandarinejad Pages 175-199
  Iran enjoys an extremely strategic position in the Middle East, and its size is unique after Saudi Arabia, and it has long borders with the central regions. One of the most important straits in the world has complete dominance, and the orientation of its heights has created a suitable defensive position. Iran's foreign policy model became a model of "neutrality" in the post-constitutional era. This pattern refers to the neutralization pattern of the de-stressing pattern. It was about the rivalry of the great powers and the use of their rivalry to ensure Iran's security and territorial integrity. This pattern continued until 1332 AH. After the coup d'état of 28 August 1332 and the establishment of the Shah's position as the sole helmsman of Iran's foreign policy, the neutrality model was replaced by the adaptation model. During this period, which coincided with the escalation of the Cold War between the two powers, Iran's foreign policy was formed under the auspices of the United Arab Emirates. Mohammad Reza Shah's foreign policy during this period was close to that of the United States.
  Keywords: Iran, Cold War, Foreign policy, Mohammad Reza Shah