فهرست مطالب

مطالعات ادبیات تطبیقی - پیاپی 53 (بهار 1399)
 • پیاپی 53 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/16
 • تعداد عناوین: 21
|
 • شهروز شهدین*، ابوالقاسم امیراحمدی، علی عشقی سردهی صفحات 9-32

  منیرو روانی پور یکی از موفق ترین نویسندگان داستان معاصر ایران به شیوه ریالیسم جادویی است که با تقلید از شیوه داستان نویسی گابریل گارسیا مارکز کلمبیایی، پرچمدار ریالیسم جادویی در جهان موفق شد با الهام گرفتن از رمان «صد سال تنهایی» وی، آثار داستانی ارزشمندی همچون «اهل غرق»، «کولی کنار آتشب، «کنیزو» و... را به دنیای ادبیات داستانی ایران و جهان عرضه نماید. از طرفی به دلیل پرداختن به ادبیات فولکوریک جنوب و خلق صحنه های واقعی و کاربرد ضرب المثل ها، کنایه ها و عبارات بومی به عنوان یک نویسنده فولکلور شناخته شده است. در این مقاله پس از آشنایی با منیرو روانی پور و افکار و آثار وی، بازتاب ریالیسم جادویی در ادبیات فارسی و سپس نقد ساختارگرایانه و محتوایی سه رمان اهل غرق، کولی کنار آتش و کنیزو مورد بررسی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: ادبیات داستانی، زیباشناختی، منیرو روانی پور، نقد، رئالیسم جادویی
 • شهرزاد نیازی* صفحات 33-59

  نظارت، به عنوان رکن اصلی نظام های اجتماعی مدرن، مفهومی است که شهروند را به وضعیت تابع تبدیل می کند. این تابعیت نه به عنوان سیستمی که باید همواره کنترل شود، بلکه به عنوان ساختاری عمل می کند که شهروندان را به سوژه های خود نظارتی تبدیل می کند. نشان دادن این وجه ویران گر نظام های اجتماعی مدرن، همواره وظیفه جامعه شناسان تلقی شده است. مقاله حاضر بر آن است که با روش تحلیل محتوا، دلالت ضمنی متون دوگانه فوق و قرابت ها و تفاوت های آن ها را با یکدیگر نشان دهد. نتیجه پژوهش این است که هر دو رمان، انتقادی علیه توتالیتاریسم برآمده از عقلانیت ابزاری هستند که آگاهانه یا غیرآگاهانه مولفه های انقیاد، نظارت و مراقبت نظام های حاد عقلانی را در خود لحاظ کرده و آن را به عنوان خراب آبادی مدرن به تصویر کشیده اند.

  کلیدواژگان: رمان، نوزده هشتاد و چهار، بهشت خاکستری، توتالیتاریسم، نظارت
 • افسانه رونقی، علی اصغر حلبی* صفحات 61-86

  اعتقاد و تاکید یونگ بر اینکه علم روان شناسی باید توجه خاصی به مسایل دینی مبذول دارد و در اقوال و عقاید مابعدالطبیعه غور کند موجب گردیده است؛ نظرات و دیدگاه وی با دیدگاه شاعران، عارفان و اندیشمندان دینی قابلیت تطبیق و بررسی داشته باشد. پژوهش حاضر بر آن است که به اختصار به بررسی منشا دین و کارکرد مثبت آن در «حدیقه» سنایی با تکیه بر نظریه یونگ به طور خاص بپردازد. از این رو بخش هایی از آراء و دیدگاه های کلی او که در واقع به مثابه مقدمات و پایه های تیوری دینی اوست؛ در «حدیقه» سنایی که موضوع اصلی آن دینداری است؛ پیگیری شده است. بدین گونه خواننده به کنه تفکر یونگ درباره دین، که متاثر از روان شناسی غرب است، دست می یابد و به پیوند عمیق بین دیدگاه یونگ و عرفان ایرانی و به شباهت ها و تفاوت های بنیادین دیدگاه یونگ و سنایی، و نوع جهت گیری دینی آن ها پی می برد.

  کلیدواژگان: دین، یونگ، ناخودآگاه، سنایی، حدیقه، عرفان
 • رضا آقایاری زاهد* صفحات 87-107

  در ادبیات فارسی، سفر با دو بعد جسمانی و عرفانی در اشعار شاعران آمده است، بعد معنوی که از آن با عنوان سفر درونی، روحانی و باطنی یاد می کنند، اصل اندیشگانی ادبیات عرفانی است. در این مقاله اندیشه های دو قطب بزرگ عرفان سنایی و مولوی در این رابطه بررسی شده است، سفر در بعد جسمانی و عرفانی در شعر آن ها بسیار توصیه شده اما اهمیتی که سفر باطنی دارد، سفر جسمانی ندارد، حاصل تحقیق نشان گر این است، هر دو شاعر رسالت عرفانی خود را در این دیده اند که انسان را در مسیر شناخت هویت الهی خود قرار بدهند؛ بنابراین توصیه به سفر درونی دارند، سفر اجباری انسان هبوط او از عالم علوی به این جهان است و انسان با سفر درونی باید تلاش کند دوباره به آن عالم برگردد؛ آداب آن نیز ترک شهوات دنیایی و سیر و سلوک عرفانی با پیروی از پیر راهنما است، از این منظر می توان آن را با کهن الگوی سفر قهرمان بررسی کرد.

  کلیدواژگان: سنایی، مولوی، سفر، جسمانی، درونی، سالک
 • علی تاری قرطاول، رسول دهقان ضاد* صفحات 109-137

  علاءالدین حلی (786م) و سید محمد حسین بهجت تبریزی (1285ش) هر دو از شاعران نامور زبان و ادب عربی و فارسی به شمار می آیند که همواره ارادت خاصه خود را نسبت به اهل بیت (ع) ابراز داشته اند. در پژوهش حاضر، نگارندگان با هدف تطبیق غدیریه های فارسی و عربی (موردپژوهی غدیریه دو شاعر) و با روش توصیفی- تحلیلی به جنبه های مشترک در موضوع غدیر و مساله امامت و خلافت به حق ایشان و مدح امام علی (ع) و بیان دلاوری ها و رشادت های آن حضرت، و همچنین جایگاه ادبیات ملتزم نزد دو شاعر پرداخته اند. از نتایج مهم پژوهش حاضر می توان به بررسی موشکافانه حادثه غدیر خم نزد هر دو شاعر و تاکید بر حقانیت امامت علی ابن ابی طالب، دفاع از مظلوم و دعوت به آگاهی مردم، بسامد تشبیه و استعاره در غدیریه، دلاوری های علی (ع) در جنگ بدر و احد و ذکر حوادث کربلا اشاره کرد که در شعر شهریار و علاء الدین حلی نمایان است.

  کلیدواژگان: غدیریه، علاءالدین حلی، شهریار، ادب متعهد، تشیع
 • ناهید جعفری دهکردی*، مریم شهریار، سارا فرجی صفحات 139-156

  زبان های انگلیسی، آلمانی، روسی و فرانسوی، مهم ترین زبان هایی بودند که اشعار حافظ بدان ها برگردانده شد. بسیاری از مترجمین، دست به برگردان های تحت اللفظی و مستقیم از اصل فارسی غزل ها زده و برخی نیز از زبان های واسطه استفاده کردند. هرچند به مرور ترجمه هایی قابل قبول از غزلیات پدیدار شدند، اما هیچ کدام نتوانستند ظرافت های ادبی موجود در آن ها را بیان نمایند. در زبان آلمانی، ترجمه هامر پورگشتال، مبنایی برای آشنایی بسیاری از ادبا با اشعار این شاعر شرقی شد. گوته شاعر و ادیب آلمانی با خواندن ترجمه این اشعار، انس عجیبی با آن ها برقرار کرد و تحت تاثیر این غزل ها، دیوانی از اشعار دل انگیز به نام «دیوان شرقی غربی» را سرود و به عنوان الحاقیه دیوان حافظ در غرب درآمد.

  کلیدواژگان: ادبیات فارسی، ادبیات تطبیقی، ادبیات آلمانی، غزل، دیوان شرقی غربی
 • هادی رزاقی هریکنده ئی، رقیه صادقی آهنگری* صفحات 157-177

  علمای امامیه اتفاق نظر دارند بر اینکه تثویب در اذان حرام بوده و هرگز جزء اذان صبح نبوده است ولی میان علمای اهل سنت درمورد اینکه تثویب در اذان جایز است یا خیر، اختلاف است. غالب علمای اهل سنت گفتن این جمله را در اذان صبح مشروع و مستحب و ترک آن را نیز مکروه می دانند اما برخی اندک از علمای اهل سنت مثل ابو حنیفه به بدعت بودن تثویب تصریح نموده است،  این مقاله بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی به نقد و بررسی بیان دلایل مشروعیت تثویب توسط غالب اهل سنت پرداخته و در ادامه بیان نماید تمام روایاتی که آن ها در مورد تثویب نقل نموده اند به دو راوی یعنی بلال و ابی محذوره منتهی می گردد که هر دو روایت دارای ضعف جدی چه از لحاظ سندی و دلالی می باشند.

  کلیدواژگان: تثویب، شیعه، بدعت، اهل سنت، اذان، بلال
 • سیفعلی زاهدی فر، آمنه موسوی شجری* صفحات 179-208

  نوشتار حاضر به موضوعاتی در زمینه مسیحیت همچون القاب و صفات بارز حضرت عیسی علیه السلام، ولادت و معجزات آن حضرت، پرداخته است. همچنین مساله به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی (ع) و عروج ایشان و اناجیل معتبر در میان مسیحیان که از کانونی ترین مسایل آیین مسیحیت به شمار می آید، مورد بحث واقع شده است. تفرقه در مسیحیت، اصحاب عیسی (ع) و مراتب روحانیت مسیحی از دیگر مطالب مورد گفت وگو در این مقاله است. این پژوهش بر آن است که هر یک از مضامین مورد بحث در اشعار شوقی را با تاکید بر آیات قرآن کریم، مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم مقایسه ای با متون مسیحی و اسلامی انجام دهد و نحوه اثرپذیری شاعر از آن متون را بیان کند.

  کلیدواژگان: شوقی، اناجیل، معجزات حضرت عیسی(ع)، صلیب، عروج
 • شهناز زرین خط، رضا اشرف زاده*، محمد فاضلی صفحات 209-235

  انسان، زیربنای اصلی و محرک واقعی پیشرفت در هر جامعه و همچنین هدف غایی پیدایش هستی است. اهمیت این موضوع از آنجا مشخص می شود که موضوع اصلی تمامی علوم انسانی به ویژه علوم ادبی-عرفانی «انسان» و راه رسیدن او به کمال و کامل شدن است. این امر باعث شده شاعران و عارفان ادب فارسی از دیرباز به معرفی انسان کامل توجه داشته و برای معرفی او به شیوه های گوناگون تلاش و کوشش ورزند. پرسش اساسی این است که راه شناخت انسان کامل کدام است و چگونه می توان به این مرتبه دست یافت؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا به معرفی انسان کامل پرداخته و سپس ویژگی های او و راه رسیدن به این مقام را بنا بر قرآن و عرفان عملی از دیدگاه دو شاعر برجسته و صاحب نام سبک هندی صایب تبریزی و بیدل دهلوی به روش کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی بیان کرده ایم که در نتیجه بررسی دیوان این دو شاعر آمده است؛ انسان کامل، انسانی دارای خرد و اندیشه، پای بند به شریعت و متخلق به اخلاق الهی است، که در اقوال نیک، اخلاق نیک و افعال نیک به اوج کمال رسیده است.

  کلیدواژگان: صائب تبریزی، بیدل دهلوی، انسان کامل، قرآن، عرفان عملی
 • میناسادات امیرآفتابی*، امینه سلیمانی صفحات 237-257

  بی شک مساله فلسطین به عنوان تراژدی جهان امروز شناخته شده است و موضوع فلسطین هم اکنون به عنوان یکی از مباحث مهم محافل بین المللی و سازمان های دولتی به شمار می آید. در کنار آن استعمار کشور الجزایر توسط فرانسوی ها و جنایت های آنان در حق الجزایری ها و انقلاب آزادی بخش ایشان، بازتاب وسیعی در ادبیات این دو ملت داشته اند. زنان نیز به عنوان بخشی از جامعه، تحت تاثیر تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آن بوده، و با تمام توان خود در آن تحولات ایفای نقش کردند. لذا در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و تکیه بر نمونه های شعری به بررسی شعر زنان فلسطینی و الجزایری در جریان مقاومت پرداخته شده و مضامینی چون وطن دوستی، دعوت به مبارزه، سرزنش حکام و محکوم کردن پیمان نامه بالفور و مبارزه طلبی در شعر آنان بررسی شده است.

  کلیدواژگان: پایداری، شعر زنان، وطن دوستی، دعوت به مبارزه، شهادت، پیمان بلفور
 • هانیه طاهرلو*، کامران پاشایی فخری، پروانه عادل زاده صفحات 259-285

  بهره گیری از زندگی و رسیدن به موفقیت از جمله اهداف اساسی انسان ها است. یکی از مهم ترین گام ها در این راستا تسلط بر زمان و مدیریت صحیح آن می باشد و انسان ها به سوی کمال تا رسیدن به اصل، با گذر از آفت های روزگار (تلف کردن وقت) طی طریق می کنند. نتیجه اینکه اگر کسی ارزش وقت را بداند ارزش عمر را دانسته است. آنچه در این مقاله بازیابی و بررسی می شود روش بهینه استفاده از زمان و عوامل آسیب رسان به آن در اشعار بهار است. اشعاری که بر گذرا بودن عمر و غنیمت شمردن لحظه و زیستن در حال تاکید دارد و همین امر، میزان اهمیت این موضوع و ضرورت بررسی آن را نشان می دهد. تحقیق با کنکاش در منابع مکتوب با شیوه پژوهشی- توصیفی انجام شده است.

  کلیدواژگان: زمان، اصول مدیریت، بهینه سازی، آسیب شناسی، ملک الشعراء بهار
 • مطلب غفاری، رضا حیدری نوری*، منیژه فلاحی صفحات 287-298

  در این پژوهش تلاش شده است که تشابهات و تفاوت های رویکرد سنایی و حافظ در زندگی، شعر و نگرش صوفیانه بررسی شود؛ در اصل «تصوف» متغیر مستقل، و نحوه مواجهه سنایی و حافظ با آن متغیر وابسته این تحقیق را تشکیل می دهد. روح عرفان و معنویت برخاسته از تجربه های معنوی در زندگی و آثار هر دو شاعر متجلی است اما گواه صادقی بر انتساب هیچ یک به فرقه ها و سلسله های رسمی صوفیه یافت نشده و طریقت صوفیانه آن ها فرد-محور و مختص به خود آنان بوده و آنان را از سایر اشکال حیات اجتماعی نظیر شاعری و... دور نمی کرده است. از محتوای شعر و شیوه زندگی آزادانه آن ها نیز می توان تمایل به روح و پیام ملامتیه و قلندریه را دریافت کرد. سنایی پیش قراول ورود به موضوعات عرفانی در شعر است و حضور شاعرانه او سبب تحولی در فضای ادبیات فارسی از لحاظ فرم و محتوا شده است.

  کلیدواژگان: تصوف، سنایی، حافظ، اصطلاحات، فرقه
 • محمد مرادی*، احمدرضا کیخافرزانه صفحات 299-323

  در این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی «لیلی و مجنون» نظامی و «مجنون و لیلی» امیرخسرو دهلوی می پردازیم. مشخص است که تفاوت زمانی و مکانی، تاثیرات غیر قابل انکاری بر یک اثر تقلیدی گذاشته است؛ بنابراین «مجنون و لیلی» دهلوی، اگرچه همان «لیلی و مجنون» نظامی است؛ همچنان اثری متفاوت به لحاظ مولفه های فرهنگی و اجتماعی است که سختگیری ها و تعصب های خاص قرن پنجم در جامعه سنتی ایران را ندارد. اگرچه ساختار دو اثر، از نظر شروع و پایان داستان، شخصیت ها و کلیات داستان مشابه است؛ اما اثر امیرخسرو دهلوی، در پردازش شخصیت لیلی، به معشوق فرصت بیش تری برای بیان دلداگی داده است؛ لیلی در کنار زنان از احساسات خود و دلتنگی سخن می گوید. اشتراک فکری دو شاعر، مبانی فرهنگی اسلامی است و همچنین توجه ویژه به شرایط فرهنگی اعراب و بالتبع سختگیری های خاصی که مبنای رفتاری زنان و مردان در روابط اجتماعی است.

  کلیدواژگان: نظامی، امیرخسرو دهلوی، فرهنگ، جامعه، مطالعات تطبیقی
 • منصور مره یی*، حبیب الله جدید الاسلامی، بهروز رومیانی صفحات 325-354

  فریب و نحوه رفتاری فریبکاران در دو کتاب «شاهنامه» و «تاریخ بیهقی» که از آثار وزین ادب و هنر فارسی هستند، به وضوح نمایان است. نیرنگ در بخش های حماسی- اسطوره ای و تاریخی «شاهنامه» به کار رفته است که به نظر می رسد در بخش حماسی آن با انگیزه و اهداف شخصی و انسانی و ملی، بیشترین کاربرد را دارد. بر خلاف معنای متعارف نیرنگ که مفهومی منفی دارد؛ در «شاهنامه» جنبه ها و مفاهیم مثبت آن را می توان مشاهده کرد. آیا فریب بر اثر رفتار شخصیت های بانفوذ سیاسی چون محمود، مسعود و بوسهل... است که در دوره ای بر اریکه قدرت و هدایت جامعه تکیه زده، به حکمرانی پرداخته، به فریب روی آورده و توانسته اند از بروز آشوب جلوگیری کنند یا اینکه محمودیان با تضریب و فریب سبب عزل طرفداران مسعود شده و نوعی بی ثباتی و اضطراب را گسترش داده اند.

  کلیدواژگان: شاهنامه، تاریخ بیهقی، حماسه، اسطوره، فریب و خدعه
 • رویا امیرپور، مریم محمودی* صفحات 355-376

  «حق الیقین» یکی از معروف‏ترین آثار استرآبادی (متوفی 1316) است که علاوه بر مباحث اصول دین، مشتمل بر مطالب اخلاقی است و آن را در زمره ادبیات عرفانی دوره قاجار نیز آورده ‏اند. اهمیت «حق الیقین» به عنوان نسخه خطی به جهت آن است که تنها یک نسخه منحصر به فرد از آن در دست است. امید است این پژوهش، راهگشای پژوهش های دیگر درباره این نویسنده باشد که علاوه بر علو مقام دینی از بزرگان اهل معنا و عرصه عرفان به شمار می رود. با عنایت به اینکه کتاب مذکور تا کنون تصحیح نشده معرفی آن می تواند باعث شناساندن یکی دیگر از مفاخر ادبی ما در قرن سیزدهم هجری گردد. نگارنده در این پژوهش، ابتدا به معرفی نسخه خطی «حق الیقین» و ویژگی های رسم الخطی آن، پرداخته است. در ادامه، ضمن معرفی نویسنده اثر، جایگاه علمی وی را بیان کرده است. نویسنده در پایان، ویژگی های سبک شناسی این اثر را در سه ساختار زبانی، فکری و بلاغی بررسی کرده است.

  کلیدواژگان: نسخه خطی، حق الیقین، استرآبادی، سبک شناسی
 • روشنک وطنی*، بهناز صالحی صفحات 377-388

  نویسندگان این مقاله سعی کرده اند تا با مطالعه متن رمان «سووشون» به بررسی گفتمان های چندگانه اثر که متاثر از وضعیت اجتماعی عصر دانشور است بپردازند، و همچنین بررسی کنند که چگونه این اثر با بکار گرفتن صداهای مختلف در مقابل گفتمان مردسالارانه غالب، صداهای خاموش و ناشنیده زن را به گوش مخاطب می رساند. در عین حال با بررسی زبان رمان که متاثر از جنبه های مختلف حماسی، اساطیری و مذهبی است این نکته را به اثبات برسانند که دانشور چگونه توانسته شخصیت جدیدی از زن را در ادبیات داستانی ایران خلق کند که بر خلاف خواست گفتمان غالب جامعه زمان خویش هویتی مستقل برای خود یافته، از انفعال خارج شده و به عنوان زنی کنش گر وارد اجتماع شود.

  کلیدواژگان: قدرت، گفتمان، هویت، زبان، مردسالاری
 • مریم هاشمی، رحیم انصاری پور* صفحات 389-410

  با گسترش اسلام چه از طریق ترویج فرهنگی و چه از طریق نبردها و جنگ های توسعه طلبانه؛ می توان به نفوذ هرچه بیش تر اسلام از یک سو و از سویی دیگر رویکرد جدید فرهنگی در بین ادبا، نویسندگان، مورخان و شعرا در زمینه تحولات اجتماعی اشاره داشت. از جمله بخش های ادبی که تحت تاثیر تحولات اجتماعی و سیاسی دوره خود قرار داشته حوزه شعر بوده است. در این دوره شعرای بسیاری بودند، از قبیل اخطل، فرزدق، و جریر در دوره امویان و متنبی و ابوتمام، که با توصیف و شرح فتوحات در قالب جنگاوری و تدبیر فرماندهان و لشکریان افتخار پیروزی ها را به خلفا نسبت می دادند، و در بیش تر این اشعار اشاره های مستقیم و غیر مستقیم به خلیفه و تبریک به او وجود دارد.

  کلیدواژگان: نبرد، خلیفه، جزیه، شعر فتوح، اخطل، متنبی
 • زهرا علیزاده، میناسادات طباطبایی، اعظم اعتمادی فرد* صفحات 411-434

  اسلام هراسی پدیده ای است که در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جریان است و اکنون زنان به عنوان ابزاری در جهت گسترش امواج اسلام هراسی توسط قدرت های غربی به کار گرفته می شوند چراکه مساله زن، از مسایل بسیار مهم و از اساسی ترین و راهبردی ترین مسایل فکری هر جامعه است. این مساله از دیرباز، در جوامع، در بین متفکرین و در اخلاق و عادات گوناگون ملت ها وجود داشته است. موج گسترده و سنگین تبلیغات رسانه ای همواره بر این مبنا بوده که زنان مسلمان زیر شدیدترین فشارها قرار دارند و از هیچ یک از آزادی های قانونی و شرعی خود برخوردار نیستند و در مقابل زنان غیر مسلمان با برخورداری از عدالت جنسیتی و تمامی آزادی ها و حقوق برابر با مردان به سرعت در حال طی کردن مسیرهای پیشرفت و ترقی هستند. در این پژوهش سعی بر این است که ابتدا تعریفی جامع از اسلام هراسی ارایه شود و پس از آن به ترتیب حقوق زنان مسلمان، رفتارهای تبعیض آمیز علیه زنان و بازتاب زنان مسلمان در سینمای هالیوود بررسی و در انتها راهکارهای قرآنی جهت مقابله با این پدیده و تخفیف آثار آن بیان شود.

  کلیدواژگان: اسلام هراسی، زنان مسلمان، حجاب اسلامی، رسانه
 • فاطمه آگاه، احمدرضا یلمه ها صفحات 435-463

  کم توجهی محققان به سبک بازگشت به دلیل فقدان نوآوری و تکرار سبک پیشینیان، سبب ناشناخته ماندن بسیاری از شاعران این دوره و دیوان اشعار آن ها گشته است. اما بی شک کاوش در اشعار شاعران دوره بازگشت نیز خالی از فایده نبوده و بخشی از گنجینه ادبیات فارسی را بازنمایی می کند. محمد حسین وفای فراهانی، ادیب و شاعر متخلص به «وفا»، عموی قایم مقام اول و از سادات فراهان بود. وفای فراهانی از شاعران گمنام قرن سیزدهم است. دیوان اشعار وی هنوز به صورت نسخه خطی بوده و به چاپ نرسیده است. در این نوشتار به شیوه استقرایی- تحلیلی به بررسی و تحلیل مولفه های سبکی دیوان وفای فراهانی پرداخته شده است. با بررسی و تحلیل اشعار او می توان پی برد وی از شاعران سبک بازگشت است که در سطح زبانی متوجه سبک خراسانی و از جنبه های ادبی و فکری پیرو سبک عراقی بوده است. اشعار وفای فراهانی همراه با سادگی و روانی، از آرایه های بدیعی لفظی و معنوی بهره بسیار برده است.

  کلیدواژگان: وفای فراهانی، سبک، ویژگی های زبانی، سطح نحوی
 • رمضان محمدی*، محمد جعفری، محمد شایگان مهر صفحات 465-483

  همزمان با انقلاب مشروطه در ایران و انقلاب مردم عراق علیه عثمانی ها شاعرانی پا به عرصه ادبیات نهادند که مضمون های مشترکی در اشعارشان بود، از جمله مبارزه با جهل و طلب علم و استعمارستیزی و آزادی خواهی و... آنان پیشرفت و رشد و ترقی کشورشان را در گرو علم طلبی و دوری از نادانی می دانستند و این شاعران در دو کشور مسلمان و همسایه می زیستند. ملک الشعرای بهار و جمیل صدقی زهاوی هر دو شاعر به نام و معاصر ایران و عراق بودند ودر یک دوره زمانی زندگی می کردند. جمیل صدقی زهاوی معروف به «شاعر العراق» علوم اسلامی و ادبیات عرب را در مکتب پدر فرا گرفت. بهار نیز سرودن شعر را در مکتب پدر آموخت. در این مقاله سعی شده که مفهوم علم و جهل در اشعار دو شاعر گرانقدر به صورت تطبیقی بررسی شود و نتایج تحقیق از افکار نزدیک این دو شاعر به همدیگر حکایت دارد.

  کلیدواژگان: علم و جهل، زهاوی، بهار، ادبیات تطبیقی
 • عسگر بابازاده اقدم*، یعقوب نوروزی صفحات 485-509

  سور ریالیست ها معتقد به «نگارش خودکار»اند و بر این باورند که شاعر، باید حواس خود را مختل کرده و در حالت خلسه و ناخودآگاهی شعر بسراید. به رویا و خواب اهمیت می دهند و از دیدگاه آن ها اثر هنری باید رویاگونه باشد. آن ها ویژگی های فرا واقعی به اشیاء و پدیده ها نسبت می دهند. در دوره معاصر ادبیات فارسی نیز با تاثیر از ادبیات اروپا، از این مکتب تاثیر پذیرفته و شاعران جریان های شعری «موج نو» و «حجم» تحت تاثیر آراء شاعران این مکتب بودند. در کنار این دو جریان شعری، شاعران مستقلی نیز همچون سپهری از این مکتب تاثیر پذیرفته و شگردها و بوطیقای خاص این مکتب را در شعر خود وارد کرده و منطبق با تیوری های پذیرفته شده این مکتب شعر سروده اند. در شعر قیصر نیز بارقه هایی از تاثیر این مکتب دیده می شود که در مقاله حاضر نمونه هایی از این تاثیر ذکر شده و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. اگرچه قیصر شاعری سور ریالیست نیست ولی تاثیر این مکتب در برخی از اشعار وی، انکار ناشدنی است.

  کلیدواژگان: سور رئالیسم، شعر معاصر فارسی، سهراب سپهری، قیصر امین پور
|
 • Shahrooz Shahdin, Abolqasem Amir Ahamdi, Ali Eshghi Sardehi Pages 9-32

  Moniro Ravanipour – one of the most successful Iranian contemporary authors – whose method is magical realism and by imitating Colombian Gabriel García Márquez writing method succeeded to create precious works to the world and Iran's literature such as Kanizu, Gypsy by the Fire and The Drowned by inspiring "A Hundred Year of Solitude". On the other hand she is also known as Folklore author because of working on folkloric literature and creating real scenes as well as applying proverbs, allusions and native phrases. This article initially introduces Moniro Ravanipour and her ideas and works then studies magical realism in Persian literature followed by structuralism and content – based criticism in three novels: Kanizu, Gypsy by the Fire and The Drowned.

  Keywords: Fiction, aesthetics, Moniro Ravanipour, criticism, magical realism
 • Shahrzad Niazi Pages 33-59

  Supervision, as a key element of modern social systems, is a concept that transforms the citizen into a subordinate state. This citizenship acts not as a system that must always be controlled, but as a structure that transforms citizens into self-governing subjects. Demonstrating this destructive aspect of modern social systems has always been the known as task of sociologists. The present paper aims to demonstrate the implicit implication of the above dual texts and their similarities and differences with the content analysis method. The result of both studies is that both novels are critical of totalitarianism arising from the tool rationality that consciously or unconsciously incorporates the components of subjugation, supervision and care of acute rational systems and portrays it as a modern ruined disaster.

  Keywords: novel, Nineteen Eighty – Four, Gray Paradise, totalitarianism, supervision
 • Afsaneh Ronaqi, Ali Asqar Halabi Pages 61-86

  Jung's believes and emphasizes that psychology should pay special attention to religious issues and reflect on metaphysical beliefs which has led to; his views and opinions should be applicable to the views of poets, mystics and religious scholars. The present study aims to briefly survey the origins of religion and its positive function in Sanai 's Hadiqa based on Jung's theory specifically. Hence parts of his general views and opinions, which are in fact the foundations of his religious theory; In "Hadiqah" by Sana'i , the main subject of which is religiosity, has been followed. In this way, the reader achieves Jung 's concept of religion, which is influenced by Western psychology, and discovers a deep connection between Jung's view and Iranian mysticism, and the fundamental similarities and differences between Jung's and Sanai's views, and their religious orientation.

  Keywords: religion, Jung, unconscious, Sana’i, Hadiqa, mysticism
 • Reza Aqayari Zahed Pages 87-107

  In Persian literature, travel or journey is mentioned in the poetries with two physical and mystical dimensions, the spiritual dimension which is called internal, spiritual and esoteric journey, is the main idea of ​​mystical literature. In the present article studies the ideas of the two great sources of Sufism, Sana’i and Rumi in this regard. They have seen their mystical mission in putting man on the path to knowing their divine identity; therefore, they recommend an inner journey. The obligatory journey of man is his descent from the Alawite world to this world, and man must try to return to that world again with his inner journey; its etiquette is to abandon worldly lusts and mystical behavior by following the old guide; it can be examined with the archetype of the hero's journey from this perspective.

  Keywords: Sana’i, Molana, journey, physical, inner, disciple
 • Ali Tari Qartavol, Rasoul Dehqanzad Pages 109-137

  Aladdin Hali (786 AD) and Seyyed Mohammad Hossein Behjat Tabrizi (1285 AH) are both famous poets of Arabic and Persian language and literature who have always expressed their special devotion to the Ahl al-Bayt (AS). In the present study, the authors aim to apply Persian and Arabic Ghadiriyeh (a case study of Ghadiriyeh by two poets) and study the common aspects in the subject of Ghadir and the issue of Imamate and Caliphate to his right and praise of Imam Ali (AS) and expressing heroism and bravery by applying descriptive-analytical method. One of the important results of the present study is the scrutiny of the Ghadir Khum incident by both poets and the emphasis on the legitimacy of Imam Ali Ibn Abi Talib's leadership , defense of the oppressed and invitation to the people's awareness, frequency of similes and metaphors in Ghadiriyah, Ali's heroism in the Battle of Badr. And Uhud and mentioning the events of Karbala, which is evident in the poetries by Shahriyar and Aladdin Hali.

  Keywords: Ghadiriyah, Aladdin Hali, Shahriyar, committed literature, Shiism
 • Nahid Jafari Dehkordi, Maryam Shahriyar, Sara Faraji Pages 139-156

  English, German, Russian and French were the most important languages ​​to which Hafez's poems were translated to. Many translators have translated directly from the Persian original (literary translation) and some have used intermediate languages. Although acceptable translations of the sonnets gradually emerged, none of them were able to express the literary subtleties contained in them. In German, the translation of Hammer Purgstall became the basis for many literatures acquainted with the poems of this Eastern poet. Goethe – the German poet and literary man – made a strange acquaintance with them by reading the poets translations and composed a collection of heartwarming poems called "The Eastern Court of the West" and became a supplement to Hafez's Divan in the West under the influence of these lyric poetries.

  Keywords: Persian literature, comparative literature, German literature, verse, West – East Divan
 • Hadi Razzaqi Harikandei, Roqiyeh Sadeqi Ahangari Pages 157-177

  Imamate scholars all agree that affirmation in the Call to Prayer is forbidden and has never been part of the morning Call to Prayer, but there is disagreement among Sunni scholars as to whether affirmation in the Call to Prayer is permissible or not. Most Sunni scholars consider saying this sentence in the morning Call to Prayer to be legitimate and recommended and quitting is abandoned; but some Sunni scholars such as Abu   Hanifa has emphasized its heresy. This article aims to critique and analyze the reasons for the legitimacy of affirmation by the majority of Sunnis using a descriptive-analytical method. That is to say, Bilal and Abi Mahzoor conclude that both narrations have a serious weaknesses, both in terms of authenticity and causal.


  Keywords: affirmation, Shiite, heresy, Sunnite, Call to Prayer, Bilal
 • Seifali Zahedifar, Ameneh Mousavi Shajari Pages 179-208

  The present paper deals with issues relating Christianity, such as titles and prominent attributes of Jesus, his birth and miracles. It also discusses Jesus Crucifixion and his Ascension and the Gospel among Christians which is one of the most central issues of Christianity. The division in Christianity, the Companions of Jesus and the ranks of the Christian clergy are other topics discussed in this article. This study intends to study each of the topics discussed in Ahmed Shawqi's poetries with emphasis on the Verses of Holy Quran; and make comparisons with Christian and Islamic texts and express how a poet is influenced by those texts if necessary.

  Keywords: Shawqi, Gospels, Jesus miracles, Cross, Ascension
 • Shahnaz Zarrin Khat, Reza Ashrafzadeh, Mohammad Fazeli Pages 209-235

  Human is the main basis and the real stimulus of progress in all societies and also the ultimate goal of the universe creation. The importance of the mentioned issue would be clear out when the main subject of all humanities specifically the literary-mystical sciences is "man" and his way to excellence and perfection.  The fundamental question is "what is the way to know the perfect man, and how can this be achieved?" To answer this question, (this paper) initially introduces the perfect man and then describes his characteristics and the way to reach this position according to the Qur'an and practical mysticism from two prominent and well-known Indian poets, Saib Tabrizi and Bidel Dehlavi viewpoint which comes as a result of the divan by two poets. A perfect human is the wise and thought one, adheres to religions and is created according to Divine morality and has reached the peak of perfection in "good sayings, good morals and good deeds".


  Keywords: Saib Tabrizi, Bidel Dehlavi, perfect human, Quran, practical mysticism
 • Mina Sadat Amir Aftabi, Amineh Soleimani Pages 237-257

  Palestine's issue is known as the tragedy of today's world undoubtedly is now considered as one of the most important subjects in international meetings and governmental organizations. In addition, the Algerian colonization by the French and their crimes against the Algerians and their liberation revolution have been widely reflected in the two nations' literature. Women, as a part of society, were also influenced by its political, social and cultural developments, and played their part with all their might. Therefore, in this research, the poetry of Palestinian and Algerian women during the resistance has been studied by descriptive – analytical method and concepts as patriotism, call to fight, accusation of leaders and blaming Balfour Declaration on their poetries are surveyed.

  Keywords: resistance, women's poetry, patriotism, call to fight, martyrdom, Balfour Declaration
 • Haniyeh Taherloo, Kamran Pashaei Fakhri, Parvaneh Adelzadeh Pages 259-285

  Taking advantage of life and achieving success are among the main goals of human beings. One of the most important steps in this direction is to master time and manage it properly, and human beings move towards perfection until they reach the source by going through the poisons of life (wasting time) along the way. The result is that if one knows the value of time, one knows the value of life. What is being retrieved and reviewed in the present article is the optimal way to use time and its harmful factors in Bahar's poetries. Poetries that emphasize the transience of life and the grabbing the moments; this shows the importance of the mentioned subject as well as its necessity. The research sources are written references and the method is descriptive – research.

  Keywords: time, management principles, optimization, pathology, Malek osh-Sho'arā Bahār
 • Motalleb Ghaffari, Reza Heidari Noori, Manijeh Fallahi Pages 287-298

  The present research attempts to study the similarities and differences between Sana'i and Hafiz's approaches to life, poetry and Sufism attitude; In fact, "Sufism" is an independent variable and the way in which Sana'i and Hafiz encounter that dependent variable constitutes this research. The spirit of mysticism and spirituality arises from unworldly experiences in both poets' lives and works; but there is no valid evidence that any of them belong to the official communion and dynasties of Sofia. The forms of social life, such as poetry, etc., have not been avoided. Their free method of life and contents of poetries proves their desire to spirit, message of reproach and Qalandaria. Sana'i is the pioneer of mystical themes in poetry and his poetic presence has revolutionized the field of Persian literature in terms of form and content.

  Keywords: Sufism, Sana'i, Hafiz, expressions, communion
 • Mohammad Moradi, Ahmad Reza Keikha Farzaneh Pages 299-323

  This descriptive – analytical study surveys the "Leili and the Majnoon" by Nizami and Amir Khosrow Dehlavi. It is clear that the temporal and spatial differences have had an undeniable effect on an imitated work; Therefore, although Dehlavi's "Majnoon and Leili", is the same "Leili and Majnoon" by Nizami, It is a different work in terms of cultural and social components that do not have the specific structures and prejudices of the fifth century in the traditional Iranian society. However, the structure of both works is similar in terms of the beginning and the end of the story as well as the characters and the generalities of the story. But the one by Amir Khosrow Dehlavi, has given more opportunity to the beloved to express his love in processing Leili's character. Leili talks about her feelings and nostalgia along with women. The intellectual commonality of both poets is the Islamic cultural. Also special attention paid to the cultural conditions of Arabs and consequently, the special strictures that underlie the behavior of men and women in social relations.

  Keywords: Nizami, Amir Khosrow Dehlavi, culture, society, comparative studies
 • Mansour Morrei, Habib Jadidoleslami, Behrouz Romiani Pages 325-354

  The deception and behavior of the deceivers is clearly evident in two Persian precious and artistic books "Shahnameh" and "Tārīkh-i Bayhaqī”. Trickery has been applied in the epic-mythological and historical sections of "Shahnameh", which seems to be most frequent in its epic section with personal, human and national motives and goals. In spite of negative connotation of deception and trickery, its positive aspects and concepts can be seen in "Shahnameh”. Is the deception due to the behavior of influential political figures such as Mahmoud, Massoud and Bu Sahl and etc.... who were powerful and governor in a specific era deceived and managed to prevent chaos? or Mahmoudians who developed anxiety and instability by deceiving and tricking Masoud fans and followers.

  Keywords: Shahnameh, Tārīkh-i Bayhaqī, epic, myth, trick, deceive
 • Roya Amirpoor, Maryam Mahmoudi Pages 355-376

  “Reality of Certainty” (Haq al-Yaqin) is one of the most famous works of Astarabadi (d. 1316), in which includes the principles of religion in addition to moral issues and has been categorized in the mystical literature of the Qajar era. The importance of “Reality of Certainty” as a manuscript is due to the fact that only one unique version is available. It is hoped that this research will pave the way for further research for the author, who, in addition to being a high-ranking religious official, is one of the great scholars in the field of meaning and mysticism. Considering that the mentioned book has not been corrected yet, its introduction may identify another literary figure in the thirteenth century. The author of the present research initially introduces the manuscript of "Haq al-Yaqin" and its calligraphic features and follows by introducing stylistic features of this work in three linguistic, intellectual and rhetorical structures.

  Keywords: manuscript, “Reality of Certainty”, Astarabadi, stylistic
 • Roshanak Vatani, Behnaz Salehi Pages 377-388

  The authors of the present article attempt to study the text of "Suvshon" novel to survey the multiple discourses of the work that are influenced by the social situation of Daneshvar’s era, and also studies how this work uses different voices against the dominant patriarchal discourse, silent voices and unheard of the woman listens to the audience. At the same time tries to prove that how Daneshvar was able to create a new character of woman in Iranian fiction by studying the language of the novel, which is influenced by various aspects such as epic, mythological and religious which are independent of the dominant discourse of the society in its time. She finds herself out of passivity and enters the society as an active woman.

  Keywords: power, discourse, identity, language, patriarchy
 • Maryam Hashemi, Rahim Ansaripoor Pages 389-410

  With the spread of Islam, either through cultural promotion or developmental wars and combats, one can point to the growing influence of Islam on one hand, and on the other hand, the new cultural approach among writers, scholars, historians and poets in the field of social developments. One of the literary sections that has been influenced by the social and political developments of its period was the poetry. There were many poets during this period, such as Akhtal, Farzadagh, and Jarir in the Umayyad era, Al-Mutanabbī and Abu Tamam, who attributed the victories to the caliphs by describing the conquests in the form of warfare and the tactics of commanders and soldiers in most of their poems. There are direct and indirect references to the caliph and congratulations to him.

  Keywords: combat, caliph, conquering poetry, Akhtal, Mutanabbī
 • Zahra Alizadeh, Mina Sadat Tabatabaei, A’zam E’temadifard Pages 411-434

  Islamophobia is a phenomenon that is taking place in various political, social and cultural fields and women are now being used by Western powers as a tool to spread Islamophobia, as the issue of women is one of the most important and strategic issues of all societies. This issue has long existed in societies among thinkers and in the various morals and habits of nations. The widespread and heavy wave of media ads has always been based on the fact that Muslim women are under the most severe pressure and do not enjoy any of their legal and religious freedoms. In contrast, non-Muslim women enjoy gender justice and own freedoms and rights equal to men and are rapidly making progress. This study initially tries to provide a comprehensive definition of Islamophobia and then surveys the rights of Muslim women, discriminatory behavior against women and the reflection of Muslim women in Hollywood cinema; and finally Qur'anic strategies to deal with this phenomenon are discussed.

  Keywords: Islamophobia, Muslim women, Islamic veil, media
 • Fatemeh Agah, Ahmad Reza Yalamehaa Pages 435-463

  Researchers’ neglection to “literary return” style and due to lack of innovation and repetition of the predecessors' style, caused many poets and their poetry collections remain unknown. But exploring the poets’ poetries of the “return period” is not useless and represents a part of the treasure of Persian literature. Mohammad Hossein Vafai Farahani – literary man and poet pen – named "Wafa" – was the first uncle of Sadat Farahan. Wafaye Farahani is one of the unknown poets of the thirteenth century. His diwan is still in manuscript and has not been published. This article studies and analyzes his poetries and the stylistic components and the method is in an inductive – analytical. By examining and analyzing his poems, it can be seen that he is one of the poets of the return style, who understood his poetries it could be resulted out that he was one of the “literary return” style poets followed Iraqi School in literary and intellectual aspects. Farahani's poetries along with simplicity and psychological factors enjoys from verbal and spiritual parts of speech greatly.

  Keywords: Wafaye Farahani, style, verbal features, syntactical level
 • Ramezan Mohammadi, Mohammad Jafari, Mohammad Shaygan Mehr Pages 465-483

  Simultaneously with the Constitutional Revolution in Iran and the Iraqi People's Revolution against the Ottomans, poets entered the field of literature who had common themes in their poetries including the struggle against ignorance and the demand for science, colonialism, freedom, and so on. They knew how to seek knowledge and avoid ignorance, and these poets lived in two Muslim and neighboring countries. Malek osh-Sho'arā Bahār’and Jamil Sidqi al-Zahawi were both well-known and contemporary poets of Iran and Iraq and lived in the same period. Jamil Sidqi al-Zahawi, known as "Iraq’s poet", studied Islamic sciences and Arabic literature at his father's school. Bahar also learned to compose poetry at his father's school. The present article attempts to study concept of science and ignorance in the poems of two precious poets comparatively and the results of the research indicate abovementioned poets’ close thoughts to each other.

  Keywords: science, ignorance, Zahawi, Bahar, comparative literature
 • Asgar Babazadeh Aqdam, Yaqoub Norouzi Pages 485-509

  Surrealists believe in "automatic writing" and think that the poet must disturb his senses and recite poetry in a state of ecstasy and unconsciousness. They care about dreams and a work of art should be a dream from their viewpoint. They attribute surrealism characteristics to objects and phenomena. In the contemporary period, Persian literature was also influenced by this school by European literature and the poets of the poetic currents "New Wave" and "Spacementalism" were influenced by the opinions of the poets of this school. In addition to these two currents, independent poets such as Sepehri have been influenced by this school and have introduced the special tricks and in their poetry and have written poetry in accordance with the accepted theories of this school. In Qeysar's poetry, there are some splendors of the influence of this school, and in the present article, examples of this influence have been mentioned, studied and analyzed. Although Qeysar is not a surrealist poet, the influence of this school on some of his poems is undeniable.

  Keywords: surrealism, contemporary Persian poetry, Sohrab Sepehri, Qeysar Aminpour