فهرست مطالب

پژوهشنامه تاریخ تشیع
پیاپی 1 (بهار 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/02/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • قنبرعلی رودگر*، علی حسین قربان صفحات 3-34

  یکی از منابع مشهور فارسی زبان که در حوزه زندگی و زمانه امامان شیعه، حاوی اطلاعات گسترده و منسجم است کتاب ناسخ التواریخ، از تالیفات دوره قاجار است. این کتاب که در واقع جزو تواریخ عمومی به شمار می آید با نگاهی شیعیانه و برخلاف آثار مشابه، که محورشان دوره خلافت و زندگی نامه خلیفگان اموی و عباسی است، بر مدار زندگانی امامان شیعه تنظیم شده است. در این مقاله، نویسندگان کوشیده اند تا با بررسی اجمالی کتاب ناسخ التواریخ، به ارزیابی منابع نگارش تاریخ زندگی امام هفتم شیعیان، حضرت موسی بن جعفر بپردازند تا از این طریق گرایش های کلی کتاب ناسخ التواریخ و شیوه های گزینش اخبار در حوزه زندگی ایمه به ویژه امام هفتم روشن شود و بدین ترتیب شاید بتوان نگاه کلی حاکم بر جامعه شیعی در دوره قاجاریه به ایمه اثناعشر را بازشناخت.

  کلیدواژگان: امام موسی کاظم، تاریخ نگاری امامان شیعه، تاریخ نگاری فارسی، عباسقلی خان سپهر، محمدتقی خان سپهر، ناسخ التواریخ
 • سعید طاووسی مسرور*، علیرضا دهقانی صفحات 35-66

  اباصلت عبدالسلام بن صالح هروی (ح 160-236) در شمار محدثان مشهوری است که از امام رضا و امام جواد8حدیث نقل کرده است. واکاوی جنبه های مختلف زندگانی و شخصیت او، مانند بیان روابطش با امام رضا 7اندیشه های کلامی و به ویژه اختلاف نظرها بر سر مذهبش و نیز وثاقت او نزد علمای فریقین، خاصه با تکیه بر نظر دانشمندان رجال شناس سنی و شیعه، و همچنین اختلافات درباره محل مزار وی برعهده این نوشتار است. در این پژوهش، با استناد به منابع معتبر نشان داده شده که اباصلت در شمار آن دسته از محدثانی بوده که در آغاز مذهب سنت و جماعت داشته، اما بعدها به مذهب امامیه گروید و در شمار اصحاب خاص امام رضا درآمد.

  کلیدواژگان: اباصلت هروی، اصحاب امام رضا، مذهب اباصلت هروی
 • جهانبخش ثواقب*، فریده مروتی صفحات 67-90

  یکی از کارکرد های عالمان شیعی در جامعه، که از آموزه های دینی الهام می گرفت، رسیدگی به نیازهای مردمان بوده است. از جمله این علما، که به ایجاد سازمانهای عام المنفعه و رسیدگی به حوایج مسکینان، نیازمندان و یتیمان و التیام بخشی آلام آنان اهتمام داشته شیخ بهایی (953-1030/1031) بوده است. در این مقاله، نویسندگان کوشیده اند تا فارغ از شخصیت علمی، دینی و حکومتی شیخ، سلوک اجتماعی و سیره وی را در رفتار با مردمان و مواجهه با مشکلاتشان بررسی کنند. از جمله یافته های این پژوهش این است که شیخ بهایی اقدامات موثری در جهت بهسازی زندگی و تامین رفاه و آسایش توده مردم و رفع مشکلات آنان به کار بست و حضور او در دربار و همکاری اش با شاهان صفوی نه تنها از دامنه تعامل او با مردم نکاست، بلکه موجب آن شد تا وی پناهگاه مردمان در برابر اجحافات پادشاه و کارگزاران باشد.

  کلیدواژگان: خدمات اجتماعی در ایران سده دهم و یازدهم، شیخ بهایی، طبقه عامه، عالمان شیعی عصر صفوی، موسسات تمدنی قدیم
 • آرمان فروهی*، محمدعلی چلونگر، سمیه مومنه صفحات 91-108

  ایمه شیعه به تناسب حال و مقام از راه های متعددی چون خطبه خوانی، حلق ه های وعظ و نام ه نگاری به انتقال مفاهیم و آموزه های اسلامی می پرداختند. تا عصر امام کاظم امکان ارتباط مستقیم و بی واسطه امامان با شیعیان تا حدی وجود داشت؛ اما با افزایش فشارهای سیاسی دستگاه خلافت بر شیعیان و ب ه سبب پراکندگی پیروان ایمه در مناطق مختلف ارتباط حضوری و گفت و گوی شفاهی شیعیان با امامان جای خود را به مکاتبات و نامه نگاری داد. تقریبا از عصر امام کاظم به بعد نامه نگاری به یکی اصلی ترین شیوه انتقال مفاهیم و آموزه های دینی تبدیل شد. سوال اصلی پژوهش این است که نامه های ایمه خطاب به شیعیان از دوره امام کاظم تا آغاز غیبت کبری، از چه ویژگی های محتوایی، ساختاری و ادبی برخوردار بوده است؟ تامل در این متون، که در آستانه عصر غیبت صغری تنها ابزار مکتوب امامان برای حفظ ارتباطشان با شیعیان بوده، نشان می دهد که آنان از هرحیث جانب احتیاط را رعایت می کردند تا آسیبی به مخاطبان نرسد و از همین رو استفاده از آرایه هایی چون استعاره و کنایه در این نوشته ها معمول بوده است. به لحاظ مضمون نیز این نامه ها حاوی آموزه های اصیل اسلامی، خاصه مفاهیمی چون امامت عامه و امامان، غیبت امام، احکام شرعی و نکوهش غالیان بوده است.

  کلیدواژگان: تعامل امامان با شیعیان، توقیع، عصر غیبت، ناحیه مقدسه، نامه نگاری
 • رسول جعفریان، قاسم قریب* صفحات 109-126

  علامه مجلسی، برای تالیف جامع حدیثی خود، بحارالانوار، از کتاب های روایی متنوعی بهره برده است. وی از همین رو پنج فصل مقدمه بحارالانوار را به معرفی کامل منابع خویش، اختصاص داده است. کتاب شناسی و نقد منابع در بحارالانوار شامل دو محور اصلی است: تعیین نویسنده واقعی برخی منابع کهن و بررسی اسناد بعضی کتاب ها. در محور نخست، مجلسی بر مبنای سند روایات، سبک و محتوای نگارش کتاب و نسخه های خطی قدیمی به اظهار نظر درباره مولف کتاب ها پرداخته است. تبحر علامه مجلسی در زمینه کتاب شناسی، سبب شده است تا به اشتباهات رایج کتاب شناسانه در زمان خویش اشاره و نظرات نادرست را تصحیح نماید. در بخش بررسی اسناد کتاب های روایی، نقد و بررسی علامه مجلسی فقط متوجه مولفان کتاب هاست و شامل راویان روایات درون کتاب ها نمی شود.

  کلیدواژگان: بحارالانوار، علامه مجلسی، کتاب شناسی، نقد منابع روایی
 • حسین شیرمحمدی باباشیخعلی*، مصطفی پیرمرادیان، سید حسن قریشی صفحات 127-146

  حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی (د.1340ش) از علما و فقهای بزرگ شیعه بود که در پانزده سال پایانی عمرش، مرجعیت عامه شیعیان جهان را بر عهده داشت. نویسندگان این نوشتار می کوشند، جایگاه حقوق عمومی و سه مفهوم آزادی، قانون و حقوق شهروندی را، که از ارکان اصلی اندیشه مشروطه خواهان بوده، در اندیشه این فقیه بلندآوازه شیعی، که در فاصله میان نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی می زیست، بررسی کنند. در این پژوهش، با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، اسنادی و مطالعات میدانی، به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا بروجردی برای ورود توده مردم به مسایل سیاسی حقی قایل بوده و آیا این سه مولفه جامعه مدنی عصر مشروطیت را به رسمیت می شناخته است یا نه؟

  کلیدواژگان: اندیشه های سیاسی علمای دوره قاجار، آزادی، آیت الله بروجردی، حقوق مردم، دیدگاه های سیاسی فقهی شیعه، قانون
|
 • QanbarAli Rudgar*, Ali Hossein Qorban Pages 3-34

  One of the well-known Persian history sources on the field of biography of Shiite Imams is Nāsikh al-tawārikh. Written in the period of Qajar dynasty this book is a general history but with Shiite view on twelve Imam lives, contrary to the elaborating Umayyad and Abbasid biography which was a common trend. In this paper, we try to assess the sources of Nāsikh al-tawārikh regarding the biography of the seventh Shia Imam, Musa al-Kadhim (as). To examine the authors’ general orientation and the method they adopt to select narratives, this research would present the shiite overall view points about Imams at the time of Qajar dynasty.

  Keywords: Imam Musa al-Kadhim, Historiography of Shia Imams, Persian historiography, Abbas-Gholi Khan Sepehr, Mohammad-Taqi Khan Sepehr, Nāsikh al-tawārikh
 • Saeed Tavousi Masroor*, Alireza Dehghani Pages 35-66

  Abasalt Abd al-Salam Ibn Salih (16- 236 A.H) is a well known Hadith narrator at the time of Imam Reza and Imam Javad ( A.S). This research seeks to explore various aspects of Abasalt’s life and personality. It is ranging from investigation on his communication with Imam Reza to his ideology especially the issue of disagreements over his true belief in Islam from among Sunni and Shiite Ulama. The research also studies on the dispute over the location of his grave. Based on authenticated sources this research finds that in his early days Abasalt used to follow Sunni school of thought, however, later on he converted to Imamieh Shiite and became one of Imam Reza's certain companions.

  Keywords: Abasalt al-Hirawi, Imam Reza's Companions, Abasalt al-Hirawi's Religion
 • Jahanbakhsh Savagheb*, Farideh Morovati Pages 67-90

  One of the functions of the Shiite scholars in society which is derived from the Islamic teachings has been helping the needy to overcome their hardships. Establishing charity organizations Sheikh Bahai (953-1030/1031 A.H.) is among those great scholars who was in constant serving the needy, poor, homeless and orphans. Regardless his scholastic, religious and administrative career the present study deals with Sheikh’s social behavior in terms of interaction with the destitute. One of the findings of the present study is that Sheikh Bahai made effective efforts to improve the well-being of poor people to relieve them from hardships. Moreover his presence in the royal court and his cooperation with the Safavid kings did not diminish his concerns towards the poor. Rather he tried to shelter the destitute from king’s tyranny.

  Keywords: Social services in Tenth, Eleventh centuries Iran, Sheikh Bahai, lower social classes, Shiite scholars, Safavid Period, Old fashioned civil institutions
 • Arman Forouhi*, MohammadAli Chelongar, Somayeh Momeneh Pages 91-108

  Shi'ite Imams regarding the context and conditions, in their various ways including sermons, lectures and letters, transmitted Islamic concepts and teachings. Until the age of Imam Kazem (as), there was a direct and immediate link between the Imams and the Shiites to a certain extent. But with the caliphate’s increasing political pressures on Shiites and because of the dispersion of followers of the Imams (as) in different regions, the presence of the Shiites and their oral conversation with Imams were replaced with their correspondence and letter writing. Since the age of Imam Kazem (as), letter writing was one of the main means of transmitting religious concepts and teachings. The main question of the present research is what are the features of content, structure and literature of the letters of Imams (as) addressed to the Shiites from the period of Imam Kazem (as) until the beginning of the Major Occultation? The reflection on these texts, which, on the eve of the time of the Minor Occultation, was the only written means of the Imams to maintain contact with the Shiites, they indicated that Imams were careful about each other not to harm the audience, and therefore the use of arrays such as metaphor and figurative expression was commonplace in such writings. In terms of the content, those letters also contain authentic Islamic teachings, especially those of general and special imamate, occultation, religious sentences, and condemnation of the ghulāt.

  Keywords: Interaction of Imams with Shiites, Existence, Age of Occultation, Holy Area, Letter
 • Rasoul jafarian, Ghasem gharib* Pages 109-126

  Collecting a large number of Hadith books to provide Bihar al-Anvar, Majilisi. dedicated first five chapters to introduce, review and criticize the sources. The bibliography is based on two axes: the recognition of real writers and the authenticity of the documents in terms of narrators. At the former attempt Majlisi carefully examines the narratives as well as the style and content of the book's writing in order to judge the writer. He would genuinely find the common mistakes on bibliography and tries to reinterpret some ill assumptions. In terms of authenticity of narrations, Majlisi is more concerned about the writers of the books than is about the narrators.

  Keywords: Bihar al-Anvar, Majlisi, bibliography, the criticism of narration sources
 • Hossein shirmohammadi babashihkali*, Mostafa pirmoradian, Hasan qoreushi Pages 127-146

  Hajj Hossein Tabatabai Boroujerdi (1212/1254 A.H - 1340 Solar C.) was one of the greatest Iranian Shiite scholars (Ulama) as well as World’s, notably in the last fifteen years of his life. Regarding the period of constitutional revolution in Iran, this research would focus on Ayatollah Broujerdi’s attitude on civil law and some relevant concepts such as freedom, rules and civil rights in the idea of constitution advocates. Taking descriptive-analytical method based on library resources, documents and field studies this research is to answer these questions: Did Ayatullah believe in the right of people to contribute to the politics? And did he acknowledge the fundamental components of the civil law at Constitutional revolution era?

  Keywords: political thought of Qajar scholars, freedom, Ayatollah Boroujerdi, public rights, Shiite political-judicial views, law