فهرست مطالب

پژوهشهای مهندسی صنایع در سیستمهای تولید - پیاپی 15 (پاییز و زمستان 1398)
 • پیاپی 15 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • جلال رضایی نور*، مطهره هاشم پور، امیرحسین اکبری صفحات 199-217

  در این مقاله یک مدل جدید برنامه ریزی چندهدفه برای طراحی یک شبکه زنجیره تامین چهار سطحی دارو در چند دوره و برای چند محصول فاسدشدنی توسعه داده می شود. سطوح زنجیره شامل تامین کنندگان، تولیدکنندگان، مراکز توزیع و خرده فروشان است. این مدل به تصمیم گیری یکپارچه مسایل مکان یابی مراکز تولید و مراکز توزیع دارو، تخصیص بهینه آن ها به یکدیگر به منظور حمل ونقل مناسب داروها در بین سطوح، تعیین مقدار بهینه ی تولید و حمل ونقل در بین تسهیلات و نیز تعداد بهینه ی استخدام و اخراج نیروی کار برای تولید بهینه محصولات دارویی کمک می کند. همچنین مراکز تولید و توزیع دارای سطح تکنولوژی مختلف جهت تاسیس هستند. اهداف مسیله شامل کاهش هزینه های زنجیره همراه با کاهش اختلاف بیکاری و تامین دارو در بین مناطق مختلف و افزایش رضایت مناطق مختلف با توجه به اهمیت تامین هرچه بیشتر دارو است. به دلیل NP-hard بودن مسیله و عدم کارایی روش های دقیق، یک روش فراابتکاری مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای حل مسیله معرفی و عملکرد آن در طیف گسترده ای از مسایل نمونه ای تک هدفه و دوهدفه بررسی می شود. نتایج نشان می دهد وجود هدف بیشینه کردن رضایت مناطق و کاهش اختلاف آن بین مناطق مختلف اهمیت بالایی در زنجیره تامین دارو دارد. علاوه بر آن، کاهش اختلاف بیکاری بین مناطق مختلف باعث بهبود سطح اشتغال و وجود تعادل در مسیولیت های اجتماعی زنجیره می شود. همچنین الگوریتم پیشنهادی قادر است مسایلی با سایز بزرگ را هم به صورت تک هدفه و هم دوهدفه درزمانی کم و جوابی کارا حل کند

  کلیدواژگان: زنجیره تامین دارو، توسعه پایدار، مسئولیت اجتماعی، الگوریتم ژنتیک، نابرابری اجتماعی
 • شیما حقیقت پناه، حامد داوری اردکانی*، علی قدرت نما صفحات 219-239

  امروزه موضوع لجستیک معکوس و زنجیره تامین حلقه بسته موردتوجه پژوهشگران زیادی قرار گرفته است. مهم ترین دلایل این امر را می توان تاکید بر ملاحظات زیست محیطی، افزایش رضایت مشتری و مزایای اقتصادی حاصل از آن دانست. در پژوهش حاضر، یک مدل برنامه ریزی تصادفی مبتنی بر سناریو برای مساله طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با درنظرگرفتن فروش و اجاره مجدد دارایی ها ارایه می شود. فروش و اجاره مجدد دارایی های ثابت می تواند نقدشوندگی کل دارایی ها را افزایش دهد و نقدینگی لازم برای سایر فعالیت ها را فراهم کند. مدل بهینه سازی تصادفی ارایه شده به دنبال بیشینه سازی سود زنجیره پس از کسر مالیات است و منطبق بر استانداردهای حسابداری فروش و اجاره مجدد طراحی می شود. پس از مدل سازی مساله، حل آن به صورت دقیق انجام می شود و تاثیر فروش و اجاره مجدد بر شبکه ارزیابی می گردد. در نهایت، تحلیل حساسیت پارامترهای ضریب ذخیره اطمینان، ارزش منصفانه هر مرکز بالقوه به صورت مجزا، نرخ بهره ضمنی اجاره و نرخ استقراضی افزایش مستاجر صورت می گیرد.

  کلیدواژگان: طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته، برنامه ریزی تصادفی مبتنی بر سناریو، فروش و اجاره مجدد دارایی ها
 • شروین اسدزاده*، ولی الله مهدوی صفحات 241-253

  نمودارهای کنترل انتخاب عامل انحراف مهم ترین ابزار کنترل کیفیت آماری در فرایندهای چندمرحله ای هستند. استقرار این نمودارهای کنترل که از مدل های رگرسیون و باقیمانده ی آن ها برای حذف تاثیر مراحل قبل بر روی مرحله ی جاری استفاده می کنند، دارای شرط های مهمی ازجمله استقلال خطی بین متغیرهای ورودی تاثیرگذار هستند. در صورت فقدان این شرط که در دنیای واقعی نیز بسیار رایج بوده و به آن هم خطی چندگانه می گویند، مدل رگرسیونی حاصل دچار پدیده ی تورم واریانس در ضرایب مدل می شود. در نتیجه، این عدم اطمینان در برآورد ضرایب رگرسیونی منجر به اشکالات اساسی در عملکرد نمودارهای کنترل انتخاب عامل انحراف سنتی می شود. برای حل این مشکل روش های آماری و اجرایی مختلفی وجود دارد که استفاده از رگرسیون ریج یکی از موثرترین رویکردهاست. در این مقاله بعد از مدل سازی و ارایه ی نمودار کنترل جدید مبتنی بر رگرسیون ریج، شبیه سازی گسترده به منظور ارزیابی عملکرد رویکرد پایش پیشنهادی صورت پذیرفته است و نتایج حاصل از آن با نمودار کنترل مبتنی بر رگرسیون خطی معمولی موجود در ادبیات مقایسه شده است. شواهد نمایانگر برتری کامل رویکرد پایش پیشنهادی نسبت به رویکرد موجود در حضور هم خطی چندگانه است.

  کلیدواژگان: فرآیندهای چندمرحله ای، نمودار کنترل انتخاب عامل انحراف، هم خطی چندگانه، تورم واریانس، رگرسیون ریج
 • معصومه مسی بیدگلی*، جاوید جوزدانی صفحات 255-271
  اکثر فعالیت‏های تروریستی که طی دو دهه گذشته به وقوع پیوسته است مبتنی بر اطلاعات دقیق انجام گرفته‏اند که منجر به ایجاد اختلال در فعالیت‏های اساسی کشور شده و خسارات گسترده‏ای را به همراه داشته است و ازاین رو این موضوع تهدیدی برای زیرساخت‏های عمومی می‏باشد. گسترش چشمگیر چنین فعالیت‏هایی، لزوم برای مکانیابی صحیح و حفاظت از این زیرساخت‏ها به منظور افزایش پایایی تسهیلات برای ارایه خدمات را نشان می‏دهد. در چنین شرایطی، بازی استکلبرگی بین طراح سیستم و مهاجم شکل می‏گیرد که طی آن بازیکنان بر اساس اطلاعاتی که از رقیب خود در اختیار دارند، در تلاشند تا با پیش بینی و پاسخگویی به استراتژی‏ انتخابی رقیب، ریسک تصمیم‏گیری‏ خود را کاهش دهند. به دلیل ارزش بالای اطلاعات و در اختیار نداشتن اطلاعات دقیق و صحیح در شرایط تضاد منافع، در این تحقیق برآنیم تا با مدل سازی مسیله مکانیابی-حمله-حفاظت در شرایط عدم تقارن اطلاعات و با فرض امکان حملات جزیی، به صورت یک مدل برنامه‏ریزی دوسطحی به بررسی مزایا و ریسک‏های ناشی از نادیده گرفتن عدم تقارن اطلاعات توسط طراح سیستم بپردازیم. با توجه به منطقی نبودن زمان حل روش کروش-کان-تاکر در مسایل بزرگ، در این تحقیق الگوریتم جستجوی ممنوعه‏ای مبتنی بر هش ارایه می نماییم و با محاسبه معیارهایی همچون منطقی بودن موزون و مستقیم، کارایی و اثربخشی الگوریتم پیشنهادی را با اجرای الگوریتم بر روی تعدادی مسیله نمونه تولیدشده به صورت تصادفی نشان می دهیم.
  کلیدواژگان: حمله به شبکه، مکانیابی تسهیلات پوششی، حفاظت، الگوریتم جستجوی ممنوعه، اطلاعات نامتقارن
 • ثمین تدارک، حسن خادمی زارع*، حسن حسینی نسب صفحات 273-285
  مسیله زیست محیطی یکی از مسایل مهم در جهان امروز است. در سال های اخیر به مدیریت زنجیره تامین سبز حلقه بسته توجه بسیاری شده است و نتایج حاصل از آن برای مدیران یک مسیله مهم محسوب می شود. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح آمیخته برای بهینه سازی ریاضی و طراحی زنجیره تامین سبز حلقه بسته شامل مراکز تولید و بازیابی، مرکز توزیع، مراکز بازرسی، مرکز ضایعات و مشتری ارایه شده است، که علاوه بر کاهش هزینه های سیستم شامل هزینه ثابت استقرار کارخانه و مراکز توزیع، هزینه متغیر تولید محصول با تکنولوژی های متفاوت و هزینه حمل ونقل با در نظر گرفتن نرخ مالیات کربن، میزان کربن ناشی از تولید، حمل ونقل و استقرار حداقل می شود. نظر به اینکه در مسایل دنیای واقعی پارامترها دارای عدم قطعیت هستند، عدم قطعیت موجود در پارامترهای هزینه تولید، هزینه فرایندهای بازیابی، توزیع، بازرسی و ضایعات، میزان انتشار کربن ناشی از تولیدات، حمل ونقل و استقرار، ظرفیت تسهیلات و میزان تقاضا در مدل بررسی شده است و برای برخورد با عدم قطعیت پارامترها، از رویکرد برنامه ریزی امکانی استوار استفاده می شود. برای به دست آوردن جواب بهینه مسیله نیز از نرم افزار گمز استفاده شده است و در پایان تجزیه وتحلیلی بر پارامترهای سطح اطمینان در حالت امکانی، وزن ضرایب و مقدار جریمه تابع هدف در مدل فازی استوار مسیله انجام شده است. نتایج عددی، نشان می دهند که مدل ارایه شده قادر به کنترل عدم قطعیت می باشد، به همین دلیل قیمت پایدار به سیستم تحمیل شده است. همچنین مقدار تابع هدف در حالت امکانی نسبت به حالت فازی استوار 5 درصد کاهش قیمت داشته است.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین سبز حقله بسته، نرخ مالیات کربن، محدودیت شانس، رویکرد فازی-استوار، عدم قطعیت
 • امیر افسر، جواد بهنامیان* صفحات 287-303
  در مدل های کلاسیک، معمولا تمرکز بر ارایه برنامه زمان بندی با اهداف متناظر با زمان تکمیل کارها است حال آنکه با توجه به ارتباط بین اقتصاد، انرژی و نگرانی های زیست محیطی، توجه به انرژی مصرفی ماشین آلات در سالیان اخیر موردتوجه محققین حوزه های مختلف قرار گرفته است. همچنین در تحقیقات عموما فرض بر آن بوده است که یک عامل (تولیدکننده) به تنهایی سعی در بهینه سازی هدف خود داشته حال آنکه در واقعیت ممکن است چندین عامل تولیدی به دلیل محدودیت های خود به ناچار از منابع مشترک جهت پردازش کارها استفاده کنند. در همین راستا در پژوهش حاضر، مساله زمان بندی دوعاملی در کارگاه ماشین های موازی ناهمگن موردبررسی قرار گرفته و ازآنجاکه انرژی مصرفی ماشین ها با سرعت پردازش آن ها رابطه ای مستقیم دارد، هزینه انرژی نیز مورد قرار گرفته است. در اینجا فرض شده است که عامل اول درصدد کمینه سازی مجموع جریمه های دیرکرد و هزینه انرژی و عامل دوم درصدد کمینه سازی مجموع جریمه های دیرکرد و زودکرد است. از آنجاییکه مساله فوق یک مساله Np-hard است، علاوه بر مدل سازی و حل آن، جهت ارایه راه حل های مناسب برای ابعاد بزرگ، الگوریتم فراابتکاری ممتیک پیشنهاد و به منظور بررسی عملکرد آن، نتایج حاصل با نتایج خروجی نرم افزار گمز و فراابتکاری دیگر مقایسه شده است. با توجه به نتایج حاصل، مشاهده گردید که الگوریتم پیشنهادی در ابعاد مختلف مساله عملکرد مناسبی داشته بطوریکه در ابعاد کوچک، در مقایسه نتایج با روش Lp-Metric وزنی، و در ابعاد بزرگ، با در نظر گرفتن چندین معیار عملکردی مطرح در ادبیات، الگوریتم پیشنهادی کارایی بسیار مناسبی داشته است.
  کلیدواژگان: زمان بندی چند عاملی، زمان بندی ماشین های موازی، هزینه انرژی، کارهای به هنگام، الگوریتم ممتیک
 • علی صدری اصفهانی*، مهدی نخعی نژاد، سعید نبی زاده مرزیانی صفحات 305-321

  در مدل های موجودی مبتنی بر مدل اقتصادی سفارش، نرخ تقاضا و هزینه نگهداری مقداری ثابت در نظر گرفته می شوند و هزینه خرید هم صرف نظر از اندازه سفارش ثابت فرض می شود. در دنیای واقعی، نرخ تقاضا می تواند تحت تاثیر متغیرهای زیادی مانند تغییرات فصلی و قیمت فروش و در دسترس بودن قرار گیرد. همچنین هزینه نگهداری نیز در مدت زمان ذخیره سازی در انبار افزایش یافته و هزینه خرید واحد هم در اندازه سفارش های بالاتر، با توجه به مقدار تخفیف کاهش می یابد. هدف این مقاله، توسعه مدل موجودی و قیمت گذاری یک محصول در یک زنجیره تامین شامل چند تامین کننده، چند تولیدکننده و چند مشتری که دارای توابع خطی تقاضا وابسته به قیمت فروش، هزینه نگهداری وابسته به زمان ذخیره سازی در انبار و هزینه خرید وابسته به اندازه سفارش می باشد به نحوی که سه مورد همزمان در مدل در نظرگرفته می شود. بر اساس این فرضیات، یک مدل ریاضی فرمول بندی شده و یک الگوریتم حل دستیابی به جواب بهینه با توجه به حداکثر رساندن سود کل، توسعه داده می شود، یک مطالعه موردی از مسیله در یک کارخانه تولیدی انجام گرفته و با استفاده از داده های مسیله، تجزیه وتحلیل حساسیت روی اثر پارامترهای مختلف بر جواب بهینه انجام شده است. یافته های ما نشان دهنده آن است که ابتدا، پارامترهای تابع تقاضا و سپس پارامترهای هزینه خرید و سفارش دهی؛ تاثیرگذارترین عوامل روی تابع سود خواهند بود. همچنین با بررسی دقیق و کاربردی نشان خواهیم داد که در کارخانجات تولیدی، سود بالاتر همیشه از قیمت فروش بالاتر به دست نخواهد آمد بلکه با در نظر گرفتن سیاست های تخفیف از سوی تامین کنندگان مواد اولیه، ضمن کاهش هزینه خرید و سفارش دهی و اعمال مدیریت در کاهش هزینه نگهداری به طور همزمان نیز می توان با کاهش قیمت تمام شده محصول و بالا بردن تقاضای ثابت، سود بیشتر را نیز انتظار داشت.

  کلیدواژگان: مدل موجودی و قیمت گذاری، توابع خطی تقاضا-قیمت، هزینه نگهداری، هزینه خرید و تخفیف کلی
 • زهرا کرمی، رامین صادقیان* صفحات 323-337
  در این پژوهش مدل سازی یک شبکه لجستیک یکپارچه مستقیم و معکوس (حلقه بسته) چند سطحی، چندهدفه، چندمحصولی، چند دوره ای به همراه ظرفیت های محدود شده و نبود قطعیت در تقاضا، هزینه و بازگشت مدنظر قرار می گیرد. در این مقاله یک مدل طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن مراکز جمع آوری چندبخشی و مراکز انبار و بازرسی چندبخشی در نظر گرفته می شود. چندبخشی بودن مراکز در این مطالعه بدین معناست که هر یک از این مراکز با توجه به طول عمر خدمت محصول طبقه بندی شده اند و محصول با عمر خدمت کمتر و به نسبت سالم تر در طبقات بالاتر قرار می گیرد و با توجه به ویژگی آن محصول و پس از اعمال عملیات موردنیاز به مراکز بعدی منتقل می شوند. مسیله پیشنهادی ابتدا با در نظر داشتن پارامترهایی مثل تقاضا، هزینه و بازگشت احتمالی با این رویکرد و با استفاده از توزیع نرمال مدلسازی می شود و ازآنجایی که رویکرد احتمالی در شرایط مسیله با ابعاد بزرگ کارایی و اثربخشی خود را از دست می دهد در کنار این رویکرد بهینه سازی استوار نیز به کار برده می شود و برای این منظور ابتدا مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط و سپس همتای استوار آن ارایه می شود. اهداف در این مطالعه شامل حداقل کردن هزینه ها و افزایش کیفیت محصولات بازیافتی ا ست. در پایان در این تحقیق مسیله با دو الگوریتم فراابتکاری چندهدفه اعم از الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب سازی نامغلوب (NSGA II) و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (MOPSO) حل شده و نتایج حاصل از آن ها مورد مقایسه قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین حلقه بسته، رویکرد احتمالی، رویکرد استوار، مراکز چندبخشی
 • سودا جانعلی پور، کامیار صبری لقائی*، رسول نورالسناء صفحات 339-353

  شاخص های قابلیت فرایند به صورت گسترده ای در صنایع مختلف برای مقاصد تضمین کیفیت مورد استفاده قرار می گیرند. یک تحلیل مناسب از شاخص قابلیت فرایند می تواند منجر به بهبود سطح کیفیت و براوردن انتظارات مشتریان شود. اخیرا نمودارهای کنترلی برای پایش شاخص های قابلیت فرایند توسعه داده شده اند که بر اساس آن ها می توان به ارزیابی مستمر قابلیت یک فرایند در تولید محصولات منطبق پرداخت. با این حال، این نمودارها عمدتا به پایش یک شاخص واحد می پردازند و نمی توانند رابطه تغییرات پارامترهای توزیع مشخصه های کیفی را با تغییرات میزان قابلیت فرایند نشان دهند. در واقع تغییرات میانگین و پراکندگی فرایند در قالب یک شاخص بیان می شوند و نمودارها به پایش این تک شاخص می پردازند. در این تحقیق قصد داریم نمودارهای کنترل جدیدی برای پایش قابلیت یک فرایند در تولید محصولات منطبق توسعه دهیم. در این نمودارها قابلیت یک فرایند در تولید محصولات منطبق بر حسب میانگین و پراکندگی فرایند رسم و پایش همزمان آن ها منجر به در نظر گرفتن اثر متقابل این پارامترها می شود. این نمودارها برای توزیع های نرمال، لوگ نرمال و ویبول توسعه داده و عملکرد آن ها بر اساس رویکرد شبیه سازی و شاخص های متوسط و انحراف استاندارد طول دنباله ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد که نمودارهای پیشنهادی به خوبی می توانند قابلیت یک فرایند را مورد پایش قرار دهند.

  کلیدواژگان: قابلیت فرایند، نمودار کنترل، نرمال، لوگ نرمال، وایبل
 • الهه کامکار، دنیا رحمانی*، عماد روغنیان صفحات 355-375
  قیمت گذاری یکی از مهم ترین تصمیماتی است که یک شرکت یا سازمان می تواند اتخاذ کند، چون قیمت بازتاب دهنده ی میزان ارزشی است که یک محصول آن را دارا است و مشتری حاضر به پرداخت بهای آن است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد که محصول با فساد رو به رو است. لذا در این مقاله به بررسی قیمت گذاری کالاهای فاسد شدنی غیر آنی خواهیم پرداخت، به طوریکه تقاضا تابعی غیر خطی از قیمت و سن محصول است. همچنین قیمت تابعی از سن محصول است. مدل مذکور یک مدل دو هدفه است که علاوه بر حداکثر سازی سود، سعی در حداکثرسازی رضایت مراکز مختلف در سطوح زنجیره تامین دارد. برای حل مدل از روش های فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی میرایی ارتعاشات استفاده شده است. نتایج، اعتبار مدل پیشنهادی و عملکرد روش ها را تایید می-کند.
  کلیدواژگان: قیمت گذاری، فاسد شدنی، رضایت مراکز و مشتریان، الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی میرایی ارتعاشات
 • یحیی رنجبر، هادی صاحبی* صفحات 377-393
  در این مطالعه یک زنجیره تامین حلقه بسته شامل یک سازنده، یک خرده فروش و یک جمع آوری کننده بخش ثالث در نظر گرفته شده است. سازنده هم محصولات جدید را از مواد خام تولید می کند و هم محصولات استفاده شده جمع آوری شده را بازسازی می کند. سازنده محصولات جدید و محصولات بازسازی شده را از طریق خرده فروش به بازار عرضه می کند و در کانال معکوس، خرده فروش و جمع آوری کننده بخش ثالث به طور رقابتی محصولات استفاده شده را جمع آوری می کنند. برای بررسی تصمیمات بهینه قیمت گذاری و جمع آوری تحت رهبری کانال مختلف، چهار سناریو متفاوت ساخته شده است- یک مدل متمرکز و سه مدل غیرمتمرکز شامل رهبری سازنده، رهبری خرده فروش و رهبری جمع آوری کننده بخش ثالث. سپس با استفاده از آنالیز عددی تصمیمات بهینه در سناریوهای مختلف مقایسه شده اند و تاثیر شدت رقابت بین دو کانال بازیافت بر متغیرهای تصمیم گیری و سود بررسی شده است. نتایج نشان می دهد مدل رهبری خرده فروش اغلب موثرترین سناریو در زنجیره تامین حلقه بسته است.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین حلقه بسته، رهبری کانال، دو کانال بازیافت رقابتی، بازسازی، نظریه بازی
 • سید محمد سید حسینی*، محمد بهارشاهی، کامران شهانقی صفحات 395-411
  تعیین وضعیت زوال و تخمین عمر مفید باقیمانده، دو فعالیت اصلی در مدیریت سلامت و پیش بینی عیوب است. این دو فعالیت اصلی را می توان به عنوان مساله ای از ترکیب اطلاعات حسگرها در نظر گرفت. این حسگرها شامل اطلاعاتی نظیر سرعت، فشار و دمای اجزای مختلف سیستم می باشند. از منظر تیوری شواهد، اطلاعات بدست آمده از هر یک از این حسگرها را می توان به عنوان بخشی از شواهد محسوب نمود و مساله تعیین زوال و تخمین عمر مفید باقیمانده بر اساس این اطلاعات را به عنوان مساله ترکیب شواهد در نظر گرفت. در این مقاله از تیوری دمپستر-شفر به عنوان یک ابزار برای مدلسازی و ترکیب اطلاعات حسگرها که نمایانگر وضعیت سلامتی توربوفن می باشند، استفاده شده است. برای این منظور توضیح داده شده که چگونه می توان مساله تخمین عمر مفید باقیمانده با استفاده از ترکیب داده های حسگرها را در چارچوب مفاهیم این تیوری از جمله تابع جرم، عناصر کانونی و قوانین ترکیب شواهد، مدلسازی نمود. این مقاله یک روش جدید برای ترکیب نتایج تخمین های متفاوت عمر مفید باقیمانده از طریق تعیین وزن ها پیشنهاد داده است. همچنین دو سناریوی مختلف برای تعیین میزان شباهت سیستم تحت مطالعه با شواهد موجود ارایه نموده است. سرانجام به منظور ارزیابی روش پیشنهادی، از مجموعه داده های توربوفن (C-MAPSS) استفاده شده که در ادبیات موضوع بطور گسترده مورد توجه محققان قرار گرفته است. نتایج پیاده سازی نشان می دهد که روش پیشنهادی از منظر دو معیار امتیاز و عملکرد کارایی بهتری نسبت به روش های موجود در ادبیات موضوع دارد.
  کلیدواژگان: عمر مفید باقیمانده، وضعیت زوال، ترکیب اطلاعات، تئوری شواهد
|
 • Jalal Rezaeenour *, Motahhare Hashempoor, AmirHosein Akbari Pages 199-217

  This study develops a new multi-objective programming model to design a four-echelon pharmaceutical supply chain (PSC) network for several perishable products over multiple time periods. Supply chain consists of four echelons, including suppliers, manufacturers, distribution centers, and retailers. This model proposes an integrated decision-making approach for the location of facilities (pharmaceutical production and distribution sites) and their most suitable allocation to each other for a reliable transportation of products between echelons. It also determines the optimal amount of production and transportation among facilities and the required number of labours. A varying level of technological expertise is required for the establishment of production and distribution systems. The problem aims to reduce costs and unemployment and pharmaceutical supply gap between regions and to increase their satisfaction rate with an emphasis on the importance of providing a large supply of pharmaceutical products. Given the fact that the problem is a NP-hard one and accurate methods are inefficient, a genetic algorithm-based meta-heuristic is developed for problem-solving and its performance is analyzed on a wide range of single- and two-objective problem instances. The results show that an increase in the satisfaction rate of regions and a reduction in its gap between regions as two objectives are of great importance in pharmaceutical supply chain. Moreover, a reduction in unemployment gap between regions improves the level of employment, and it provides a right balance between social responsibilities. The developed algorithm also provides an optimal solution for large-sized single- and two-objective problems in a short time period.

  Keywords: Pharmaceutical Supply Chain, Sustainable Development, Social Responsibility, Genetic Algorithm, social inequality
 • Shima Haghighatpanah, Hamed Davari Ardakani *, Ali Ghodratnama Pages 219-239

  Nowadays, many researchers focus on reverse logistics and closed-loop supply chain network design. The main reason is the ever-increasing importance of environmental issues, customer satisfaction and economic benefits. In this paper, a scenario-based optimization model is proposed to deal with the closed-loop supply chain network design problem considering sale and leaseback (SLB) transactions. SLB transactions increase the liquidity of total assets and provide monetary resources for other activities. The proposed model, which is formulated based on sales accounting standards, maximizes the supply chain’s benefit after tax. The proposed model is solved to optimality. Finally, a sensitivity analysis on the safety stock coefficient, the fair value of the leased asset, the interest rate implicit in the lease and lessee's incremental borrowing rate is performed to assess the impact of these parameters on the expected value of supply chain’s benefit after tax.

  Keywords: Closed-loop supply chain network design, Scenario-based stochastic optimization, Sale, leaseback
 • Shervin Asadzadeh *, Valiollah Mahdavi Pages 241-253

  Cause-selecting charts (CSCs) are the main tool for statistical quality control in multistage processes. The establishment of these control charts, which use regression models and residuals to remove the effect of previous stages from current stage, needs some critical assumptions like the linear independence among incoming quality variables. When this assumption is violated, which is quite common in real practice and called multicollinearity, the variance inflation in regression parameters occurs. Subsequently, this leads to some crucial problems in the performance of traditional CSCs. To tackle the mentioned problem, there exist some statistical and practical methods and the application of ridge regression is one of the most efficient approaches. In this paper, modeling and designing a novel control chart based on ridge regression has been addressed and extensive simulation studies have been conducted to investigate the performance of the suggested monitoring procedure compared with the traditional control chart in the literature. The results reveal that the proposed control chart outperforms the existing control chart in the presence of multicollinearity.

  Keywords: Multistage Processes, Cause-Selecting Chart (CSC), Multicollinearity, Variance Inflation, Ridge Regression
 • M. Mesibidgoli *, Javid Jouzdani Pages 255-271
  Most of the terrorist activities that have taken place over the past two decades have been based on accurate information, which has led to disturbances in the security and some extensive damages and it is a major threat to public and government infrastructures. The dramatic expansion of such activities has shown the necessity and importance of the correct location and protection of these infrastructures in order to reduce the damage caused by the attack to increase the reliability of facilities for providing services. In such cases, a Stachelberg game is formed between the system designer and the attacker. Due to the high value and the lack of accurate information in the context of confliction, in this research, we are going to model the location-interdiction-protection problem under asymmetric information as a bi-level programming model and explore the advantages and risks of neglecting the information asymmetry in decision-making. In order to solve the suggested bi-level model, two solution methods are proposed. At first, Karush-Kuhn-Tucker conditions are used to convert the model to a single level model.Then for large size problems, we develop a matheuristic which searches the solution space of the upper level problem according to tabu search principles, where a hash function calculates and records the hash values of all visited solutions for the purpose of avoiding cycling, and resorts to a CPLEX based exact solution technique to tackle the lower level problem. Test results show efficiency and effectiveness of the proposed heuristic algorithm.
  Keywords: Network Interdiction, Covering Facility Location, Protection, Tabu search algorithm, Information asymmetry
 • Samin Tadarok, Hassan Khademi Zare *, Hasan Hosseini Nasab Pages 273-285
  Nowadays environmentalism has been become an important global issue. In recent years, the closed-loop green supply chain management has grown considerably and its result be important for managers. In this paper, we have proposed a mathematical optimization mixed-integer programming model for designing a single objective closed-loop green supply cahin network consisting of production and recovery centers, distribution centers, inspection centers,disposal centers and customers, which, in addition to reducing system costs includes the fixed cost of openning plant and distribution centers, the variable cost of product production with different technologies and shipping cost, taking into the carbon tax rate, the amount of carbon emissioned by production, transportation and establishing. Due to in real-world issue the parameters are uncertain. Moreover, the model has been developed using a robust fuzzy programming approach to examine the effects of uncertainties of production cost, remanufacturing cost,distribution process cost, inspection process cost and disposal process cost, amount carbon emission, facility capacity and the demand rate on the network design. Gams software has been used to obtain an optimal solution to the problem. The numerical results shows the proposed model is capable of controlling uncertainty and the robustness price is imposed on the system, therefore, the value of the objective function in a probability 5% is lower than the robust fuzzy possibilistic.
  Keywords: Close-loop green supply chain, Carbon tax rate, Chance constraint, Robust fuzzy approach, Uncertainty
 • Amir Afsar, Javad Behnamian * Pages 287-303
  In the classic models of scheduling problems, researchers mostly concentrate on the objectives considering jobs completion time. Due to the relation among economy, energy and environmental concerns, attention to the energy use of machines have been considered by researchers in the field of scheduling in recent years. Also, In the literature of scheduling problems, it is mostly assumed that one agent try to optimize the problem. But, occasionally there are several agents that each has their own jobs and they must use a series of common resources to process them. In this study, a two-agent heterogeneous parallel-machines scheduling problem is studied in which the process speed of each job on each machine is adjustable. Since there is a direct link between the energy used in machines and process speed, the used energy costs affect on scheduling problem. In this study, the first agent is tried to minimize total tardiness penalty as well as energy costs of production machines and the second agent is tried to minimize total tardiness and earliness. The suitable schedule should be considered to allocate and sequence jobs of agents to the common resources to optimize appropriately the agent’s objective functions. Since the proposed problem is Np-hard, in order to solve it in large scale problems, a Memetic algorithm is developed and to verify the performance of this algorithm, we take into comparison the results of Memetic algorithm with the results of GAMS software and of another meta-heuristic algorithm.
  Keywords: Multi-Agent scheduling, Parallel-machines scheduling, Energy cost, Just-in-time jobs, Memetic algorithm
 • Ali Sadri Esfahani *, Mahdi Nakhaeinejad, Saeed Nabizadeh Marziani Pages 305-321

  In inventory models based on the Economic Order Quantity, Demand rate and holding cost are assumed have constant value and the purchase cost is assumed constant regardless of the order size. In actual applications, the demand rate can be affected by many variables such as seasonality, selling price, and availability. Moreover, the holding cost tends to be higher for extended storage periods. Additionally, the unit purchase cost is generally lower for larger order sizes due to quantity discounts. The purpose of this paper is to develop an inventory and pricing model of a product in a supply chain consisting of multiple suppliers, multiple producers and multiple customers that have linear functions price-dependent demand, time-dependent holding cost, and cost of purchase depends on the size, so that three cases are considered simultaneously in the model. Based on these assumptions, a formulated mathematical model and an optimal solution solution algorithm are developed to maximize total profits, a case study of the problem in a manufacturing plant was carried out using real data Modified, a numerical example is given, and sensitivity analysis is performed on the effect of different parameters on the optimal solution. Our findings indicate that, first, demand function parameters and then cost and purchase parameters are the most influential factors on the profit function.

  Keywords: inventory model, pricing-demand linear functions, Holding cost, purchase cost, All-unit discount
 • Zahra Karami, Ramin Sadeghian * Pages 323-337
  An appropriate supply chain is consisting of foreign suppliers, facilities of productions, distribution centers, sales, demands and transportation. A system may be used for both reducing costs in supply chain and helping to respond customers' demands quickly. In the present study, designing a closed-loop supply chain as strategic decision considered, and as integrate designing of direct-reverse logistic system cause to prevent sub-optimization resulted by designing separated to systems, and closed-loop model used. The studied system in the research was modelling an integrated direct and reverse logistic system as multi surfaces, multi-objective, multi-production and multi-stages optimization through limited capacities and lack of assuring in demands, costs and return. So, in order to oppose lack of assuring, two stable and potential optimization strategies considered. Firstly, regarding to parameters such as demands, costs and potential return and using normal distribution, modelling suggested, and as potential strategy may loss efficiency in large sizes, stable optimization proposed to use, therefore, mix integer nonlinear programming model used, then its stable equivalent considered. The aim of present study is to minimize costs and increase quality of recyclable productions. Finally, two multi-objectives metaheuristic and genetic algorithms solved the problems through non-dominated sorting and particle swarm optimization algorithms, then the results compared. According to the obtained results, NSGA II is more suitable than MOPSO.
  Keywords: Closed-Loop Supply Chain, robust, Stochastic approaches, Uncertainty, Multi-part centers
 • Sevda Janalipour, Kamyar Sabri Laghaie *, Rassoul Noorossana Pages 339-353

  Process capability indices are widely used in different industries for quality assurance purposes. An appropriate analysis of the process capability index can result in improving quality level and satisfying customer requirements. Recently, some control charts have been developed for continuous evaluation of process capability in producing conforming products. However, these charts are designed to monitor a single index and cannot directly show the relation between parameters of the quality characteristic distribution and the process capability index. In fact, average and dispersion of a process are combined into an index and control charts monitor this individual index. In this research, control charts are developed for monitoring the capability of a process in producing conforming products. In these charts, the capability of a process in producing conforming products is monitored in terms of the average and dispersion of the process. Therefore, interaction between these measures can also be considered into account. Control charts are developed for Normal, Lognormal and Weibull distributions and their performances are evaluated through simulation and Average Run Length (ARL) and Standard Deviation of Run Length (SDRL) measures. The results show that the proposed control charts can lead to an appropriate monitoring of the process capability.

  Keywords: Process capability, Control chart, Normal, Log-Normal, Weibull
 • Elaheh Kamkar, Donya Rahmani *, Emad Roghanian Pages 355-375
  Pricing is one of the most important decisions a company or organization can take, because the reflector price is the amount of value that a product has and the customer is willing to pay. This issue will become even more important for perishable products. Therefore, in this paper, we will examine the pricing of non-instantaneous perishable products, as demand is a nonlinear function of the price and age of the product. Also, the price is a function of the product's age. The model is a bi-objective model, which, in addition to maximizing profit, attempts to maximize this issue, considering the satisfaction of chain centers and customers as a goal. Genetic Algorithm and Vibration Damping Optimization has been used to solve the problem. Results show the validation of the model and the performance of the developed algorithms.
  Keywords: Pricing, Perishable Products, Customer Satisfaction Centers, GA, VDO
 • Yahya Ranjbar, Hadi Sahebi * Pages 377-393
  In the twenty-first century especially in the recent decade, due to concerns about the environment and social responsibility, the Closed-loop supply chain has attracted more attention. In this paper, a closed loop supply chain consisting of a manufacturer, a retailer, and a third-party collector is considered. The manufacturer also produces new products from raw materials and simultaneously remanufacturing the used products. In the direct channel, the manufacturer introduces new products and remanufactured products to the market through a retailer, and in the reverse channel, the retailer and third-party collector competitively collect the products used. To analyze the optimal pricing and collecting decisions under different channel leadership, Four different scenarios based on game theory have been developed - a centralized model and three decentralized models based on the Stackelberg game including Manufacturer-led, Retailer-led, and Third Party collector-led. Then, using numerical analysis, we compared and analyzed the optimal decisions in different scenarios and examined the effect of competition intensity between the dual recycling channel of the retailer and third-party collector on decision variables, profit of members and total profit. We concluded that the profit of chain Supply in the centralized scenario is larger than decentralized models, In addition it can be concluded that the retailer-led decentralized model is often the most effective scenario in the CLSC.
  Keywords: Closed-Loop Supply Chain, channel leadership, dual competitive recycling channel, Remanufacturing, Game theory
 • Seyedmohammad Seyedhosseini *, Mohammad Baharshahi, Kamran Shahanaghi Pages 395-411
  Determination of degradation status and estimating remaining useful life are two main activities in prognostics and health management. These two main activities can be perceived as the problem of multi-sensor data fusion. These sensors contain information including speed, pressure, and temperature. In terms of evidence theory, the information obtained from each of these sensors can be regarded as a part of the evidence and determination of degradation status and estimating remaining useful life based upon this information can be considered as the problem of multi-sensor data fusion. In this article, the Dempster-Shafer theory has been employed as a tool for modeling and multi-sensor data fusion as an indicator of the health status of the turbofan. In this regard, initially, the theory of evidence has been reviewed and then how to model the remaining useful life estimation problem by multi-sensor data fusion within the framework of the concepts of this theory including mass function, focal elements and rules of evidence composition is explained. This paper has introduced a new approach for combining the results of different estimates of remaining useful life through determining the weighs. Furthermore, it has offered two different scenarios to specify the similarity between the system under study and the available evidence. Finally, to appraise the proposed method, the turbofan engines data set (C-MAPSS) has been used as it has been extensively addressed in literature by researchers. According to the results, the proposed method revealed better score and performance compared with other available methods in the literature.
  Keywords: Remaining Useful Life (RUL), degradation state, information integration, evidence theory