فهرست مطالب

طب سنتی اسلام و ایران - سال دهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال دهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رسول شفیع زاده، سید موید علویان، حسن نامدار، محمد غلامی فشارکی، آسیه پورعصار، سید سعید اسماعیلی صابر* صفحه 209
  سابقه و هدف

  کبد چرب غیرالکلی از بیماری‏های شایع در جهان است که شیوع آن در ایران از 5/21 تا 5/31 درصد گزارش شده و هنوز درمان قطعی برای آن مشخص نشده است. بذر زنیان یا اجواین در طب سنتی ایران به‌عنوان هضم‌کننده و مقوی کبد کاربرد داشته است. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر عصاره آبی بذر زنیان در مقایسه با دارونما در بهبود هضم معده و درمان بیماری کبد چرب غیرالکلی انجام شده است.

  مواد و روش‌ها:

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور، 55 فرد مبتلا به کبد چرب غیرالکلی به‌طور تصادفی (تخصیص بلوک تصادفی) به دو گروه دریافت‌کننده دارو (27نفر) و دارونما (28نفر) تقسیم شدند. تمامی افراد دو گروه علاوه بر آموزش سبک زندگی و تغذیه، روزانه سه عدد کپسول 500 میلی‌گرمی (زنیان یا دارونما) به‌مدت 8 هفته دریافت کردند. سطوح آنزیم‌های کبدی، میزان استیاتوز کبد، سوءهاضمه و شدت آن و شاخص‌های تن‌سنجی در ابتدا و انتهای مطالعه تعیین شد. تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 21 انجام گرفت.

  یافته‌ها:

  بیشتر بیماران (7/72درصد) در گروه سنی 30 تا 50 سال قرار داشتند. هر دو گروه از نظر ویژگی‌های دموگرافیک با یکدیگر یکسان بودند. در انتهای 8 هفته مداخله، سطح ALT (p<0.001)، میزان استیاتوز کبدی (RR=2.49, p=0.033) و شدت سوءهاضمه (p=0.025) در گروه دارو نسبت به دارونما بهبود معنی‌داری نشان داد. ولی علی‏رغم کاهش معنی‌دار سطح آنزیم AST در هر دو گروه، در بین دو گروه معنی‌دار نبود (p=0.098). وزن و شاخص توده بدنی (BMI) در انتهای مطالعه در هر دو گروه، دارو  (p=0.016)و دارونما (p=0.007) کاهش معنی‌دار یافت اما نسبت دور کمر به باسن (WHR) فقط در گروه دارو کاهش معنی‌دار پیدا کرد (p=0.011).

  نتیجه‌گیری:

  با توجه به اینکه مصرف کپسول زنیان در بهبود نسبی بیماری کبد چرب غیرالکلی موثر است، می‌توان استفاده از آن را در درمان بیماران مبتلا توصیه کرد.

  کلیدواژگان: زنیان، سوءهاضمه، آنزیم های کبد، کبد چرب غیرالکلی، طب سنتی ایران
 • محمد امین صفری، علیرضا جوهری، زینب شناسا، صفیه زینلی، عبدالصالح زر* صفحه 223
  سابقه و هدف

  در طب سنتی ایران مزاج شاخصی کیفی است و با توجه به اهمیت نوع مزاج در دستگاه‌های بدن و اهمیت کنترل اسیدیته بدن در فعالیت‌های غیرهوازی، در این تحقیق به دنبال این موضوع هستیم که آیا پاسخ یک جلسه فعالیت ورزشی بر شاخص‌های توان بی‌هوازی و شاخص خستگی و شاخص توده بدن با تداخل مزاج گرم و سرد در دانشجویان دانشگاه شیراز و دانشجویان دانشگاه ارتش متفاوت است؟

  مواد و روش‌ها:

  این تحقیق از نوع نیمه آزمایشی بود که بدین‌ منظور تعداد 31 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز و 28 نفر از دانشجویان دانشگاه ارتش بر اساس جدول مورگان و به‌صورت هدف‏مند در دسترس بر اساس مزاج که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند، به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. سپس همه آن‌ها به‌فاصله یک هفته دو بار تست رست را به‌منظور اندازه‌گیری شاخص‌های توان بی‌هوازی و شاخص خستگی انجام دادند. به‏منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون واریانس چندمتغیره مانوا و نرم‌افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد.

  یافته‌ها:

  نتایج نشان داد تفاوت معنادار بین میانگین توان بی‌هوازی (003/0p=)، حداکثر توان بی‌هوازی(05/0p=) و مجموع توان بی‌هوازی (003/0p=) بدون در نظر گرفتن نوع مزاج میان دانشجویان دو دانشگاه وجود داشت. از سوی دیگر در تحقیق حاضر شاخص حداکثر توان در دانشجویان دارای مزاج گرم در هر دو دانشگاه بالاتر از دانشجویان دارای مزاج سرد بود اما معنادار نبود.

  نتیجه‌گیری:

  با توجه به نتایج به‌دست آمده می‌توان گفت نوع مزاج به‌تنهایی بر شاخص‌های توان بی‌هوازی و شاخص خستگی تاثیر ندارد. به‌منظور اظهارنظر قطعی در این زمینه نیاز به تحقیقات بیشتری است.

  کلیدواژگان: ورزش، توان بی هوازی، شاخص خستگی، مزاج، شاخص توده بدنی، طب سنتی ایرانی
 • زهرا درویش مفرد کاشانی*، الهام اختری، هاله تاج‏الدینی، طاهره ملک‏آرا، الهام عمارتکار صفحه 237
  سابقه و هدف

  عملکرد جنسی یکی از مولفه‏های مهم کیفیت زندگی است که اختلال آن می‏تواند آسیب جدی به ارتباطات بین فردی، سلامت عاطفی و اعتماد به‌نفس افراد وارد کند. شیوع قابل توجه اختلالات عملکرد جنسی و عوارض آن لزوم بهره‏مندی از دیدگاه‏های سایر مکاتب طبی را روشن می‌کند. طب ایرانی، به‌عنوان یک طب کل‏نگر دارای تجربیات و دیدگاه‏های مشخص در تشخیص و درمان ضعف جنسی است. مطالعه حاضر به علل کاهش میل جنسی (باه) زنان و درمان آن از نگاه طب ایرانی می‏پردازد.

  مواد و روش‌ها:

  در این مطالعه مروری، متون معتبر طب سنتی با محوریت قانون، پیرامون ضعف جنسی، مورد بررسی قرارگرفت و دیدگاه‌های طب سنتی و طب رایج در این حوزه مقایسه شد.

  یافته‌ها:

  طب ایرانی، سلامت اعضای رییسه (قلب، مغز، کبد و غدد جنسی) را لازمه سلامت جنسی می‌داند در حوزه درمان نیز، تقویت این اعضا می‌تواند موجب کارکرد بهتر جنسی شود. سبب‌شناسی اختلال عملکرد جنسی زنان پیچیده و چندعاملی است و حاصل اثر متقابل عوامل فیزیولوژیک (بیولوژیک)، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی است و فاکتورهای روان‌شناختی به‌عنوان علت اولیه و مهم‌تر از سایر عوامل مطرح است. مکتب غنی طب ایرانی، مشکلات روانی را برخواسته از ضعف قوای‏ نفسانی و حیوانی می‏داند. به‌نظر می‏رسد اهمیت دادن به عوامل روان‏شناختی در طب رایج، در راستای نظر طب ایرانی در مورد اولویت دادن اعضای رییسه در تشخیص و درمان ضعف باه باشد.

  نتیجه‌گیری:

  این تحقیق برآن است که با ارایه دیدگاه‏های تشخیصی و درمانی طب ایرانی در حوزه ضعف باه، زوایای تازه‏ای در برخورد با این اختلال بگشاید، تا بتوان از راهکارهای درمانی طب ایرانی در افزایش میل جنسی زنان استفاده کرد و مسیر را برای تحقیقات بالینی در این حوزه هموار و فراهم کرد.

  کلیدواژگان: میل جنسی، زنان، طب سنتی ایران، اختلال عملکرد جنسی
 • فاطمه شریفیان مطلق، حسن نامدار * صفحه 249
  سابقه و هدف

  دستاوردهای مکاتب ‏پزشکی ‏نوین مانند سایر علوم، با مکاتب‏ گذشته این علم پیوند دارد. آگاهی از علوم‏ پایه این مکاتب لازمه شناخت صحیح و فهم دقیق آن‌هاست. شناخت آناتومی اعصاب‏ به‌عنوان بخشی از علوم پایه در طب سنتی ایران و نقش آن در ایجاد و درمان بیماری‏ها دارای اهمیت زیادی است. در این پژوهش به بررسی آناتومی اعصاب جمجمه‏ای از دیدگاه رازی و ابن‏سینا و مقایسه آن با کتاب آناتومی‏ گری به‌عنوان یکی از کتاب‌های مرجع در علم آناتومی، پرداخته شده ‏است.

  مواد و روش‏ها:

  در این مطالعه تطبیقی، به بررسی آناتومی اعصاب‏ مغزی از نظر تعداد و عملکرد آن‌ها در کتب المنصوری‏ فی ‏الطب و قانون‏ فی‏ الطب، دو اثر مهم دوران تمدن اسلامی و مقایسه آن‌ها با کتاب آناتومی ‏گری پرداخته شده ‏است.

  یافته‏ ها:

  از دیدگاه طب‏ نوین از جمله در کتاب آناتومی ‏گری، تعداد اعصاب مغزی دوازده جفت می‏باشند؛ درحالی‏که کتب فوق، این اعصاب را هفت جفت ذکر کرده‏اند. در این پژوهش مشخص ‏شد زوج‏های عصبی ابتدایی و انتهایی مغز از نظر نام‌گذاری و عملکرد تقریبا مشابه با طب ‏نوین هستند. اعصاب بخش میانی مغز درحالی‏که عملکردی مشابه با عملکرد اعصاب میانی در طب‏ نوین دارند، اما بخش‌های مختلفی از یک زوج عصبی ممکن است با بخش‌هایی از چند زوج عصبی در طب‏ نوین مطابقت داشته ‏باشند. 

  نتیجه‏ گیری:

  نتایج حاصل از پژوهش فوق نشان ‏می‏دهد از جمله عوامل تفاوت آناتومی ‏اعصاب ‏مغزی از دیدگاه رازی و ابن‏سینا با آناتومی جدید، علاوه بر عدم بیان برخی از شاخه‏های عصبی، نام‌گذاری چند شاخه عصبی به‌دلیل تقارب رویشگاه، تحت عنوان یک شاخه بوده ‏است؛ اما در بیان عملکرد این اعصاب، تقریبا به همه شاخه‏‏ها پرداخته شده‏ است. همچنین ابن‏سینا در کتاب قانون به جزییات بیشتری نسبت به کتاب المنصوری رازی در رابطه با آناتومی اعصاب مغزی اشاره کرده است.

  کلیدواژگان: اعصاب مغزی، طب سنتی‏ ایران، تاریخ ‏پزشکی، تشریح
 • سارا باقری، عبدالعلی محقق زاده، پرمیس بدر* صفحه 261
  سابقه و هدف

  در سال 1386 به موازات راه‌اندازی رشته Ph.D طب سنتی، نخستین سلامتکده‌های طب ایرانی تاسیس شد. به‌دلیل ضرورت تامین داروهای تجویزشده و امنیت دارویی بیماران، داروخانه‌های وابسته به سلامتکده‌ها کار خود را آغاز کردند. آگاهی روزافزون مردم، پیش‌بینی افزایش تعداد سلامتکده‌ها، ترویج وسیع طب ایرانی و از سوی دیگر محدودیت تعداد فارغ‌التحصیلان داروسازی سنتی، لزوم برنامه‌ریزی در رابطه با تامین گسترده فرآورده‌های طب ایرانی را نشان می‌دهد.

  مواد و روش‌ها:

  در این مطالعه، با جست‏وجوی کلیدواژه‌هایenterprise  Micro- و Small & Medium pharmaceutical enterprise مقالات مرتبط استخراج و بررسی شد، سپس دستورالعمل‌های واحدهای تولیدی کوچک داروسازی و آزمون‌های ضروری فرآورده‌های جالینوسی در سطح دنیا از پایگاه‌های اینترنتیSID, PubMed, Science Direct, Google Scholar  تا دسامبر 2019 به‌علاوه قوانین وزارت بهداشت کشور، سازمان غذا و دارو و سازمان جهانی بهداشت گردآوری و پیشنهادات مرتبط با ویژگی‌های یک واحد تولیدی کوچک از طریق مصاحبه با متخصصان داروسازی سنتی جمع‌آوری شد.

  یافته‌ها:

  مدل پیشنهادی این مطالعه، شرکت خرد و کوچک است که مطابق قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران با رویکرد دانش‌بنیان و از نوع مسیولیت محدود یا سهامی خاص فرآورده‌های طبیعی تولید می‌کند.

  نتیجه‌گیری:

  با فعالیت شرکت‌های خرد یا کوچک در حوزه ساخت فرآورده‌های طبیعی، ارایه محصولات غیراستاندارد توسط عطاری‌ها و هزینه‌ها کاهش می‌یابد و اشتغال‌زایی را به‌دنبال خواهد داشت. لذا ضروری است سیاست‌گذاری نوین بر مبنای آموزش مهارت‌های تولید و کارآفرینی صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: داروسازی سنتی، شرکت های خرد و کوچک، کارآفرینی
 • فاطمه محمدی، مسعود کثیری، روجا رحیمی* صفحه 269
  سابقه و هدف

  مفردات، اجزای گیاهی، حیوانی و معدنی هستند که ضمن کاربرد مستقل در درمان، به‌عنوان پایه ساخت داروهای ترکیبی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از اولین کتاب‌هایی که در سرزمین‌های اسلامی به موضوع مفردات پرداخته، ماتریامدیکا اثر دیسقوریدوس گیاه‌شناس قرن اول میلادی است که در قرن 3 قمری به عربی ترجمه شده و آخرین آن‌ها در قرن 13 قمری با عنوان محیط اعظم به نگارش درآمده است. به‌دلیل اهمیت مبحث مفردات تا کنون مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته، اما هیچ یک به معرفی مجموعه مفردات طی سده‌های 3 تا 13 قمری در قلمروی سرزمین‌های اسلامی نپرداخته‌اند. هدف از مطالعه حاضر، گردآوری اطلاعات کتاب‌شناسی و محتوایی این آثار از قرن 3 تا 13 قمری است.

  مواد و روش‌ها:

  پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر به روش کمی دوره‏پژوهی و از طریق جست‏وجو در فهرست‏واره‌ها و منابع الکترونیک برای یافتن آثار تالیف‏یافته در سیر زمانی قرون 3 الی 13 قمری انجام شد. سپس آثار شاخص و برجسته در مناطق تحت حکومت اسلام، بر اساس معیارهای مشخص، برگزیده و به‌صورت مجزا و اساسی مطالعه شدند.

  یافته‌ها:

  در طول 10 سده مذکور، 192 اثر در زمینه مفردات نگارش یافته است. از میان آن‌ها و بر اساس معیارهای مشخص، 31 اثر به‌عنوان آثار برجسته شناسایی شده‏اند که در 20 اثر به‌صورت اختصاصی به مبحث مفردات، 6 اثر به مفردات و قرابادین توام با یکدیگر و در 5 اثر دایره‌المعارف‌گونه، به مفردات در کنار سایر موضوعات پزشکی پرداخته‏ شده است.

  بحث و نتیجه‌گیری:

  بر اساس مطالعات صورت گرفته این نکته استنباط می‌شود که تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در قلمروی سرزمین‌های اسلامی، روند تالیف کتب مفردات را متوقف نساخته و هرچند با کمیت‌های متفاوت اما در طول این 10 قرن ادامه یافته است.

  کلیدواژگان: تاریخ، طب، مفردات، سرزمین های اسلامی
 • زهرا باقری، محمدرحیم فروزه* صفحه 291
  سابقه و هدف

  وضعیت گیاهان دارویی و عطاری‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین عوامل در بازار گیاهان دارویی می‌تواند راهنمای خوبی برای سیاست‌گذاران صنعت دارویی کشور و استان گلستان که یکی از مهم‌ترین رویشگاه‌های این گیاهان در کشور است، باشد. لذا در این پژوهش برخی از ویژگی‌های گیاهان دارویی مورد استفاده در طب ایرانی و عطاری‌های شهر گرگان مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش‌ها:

  این تحقیق به‌صورت پیمایشی بر روی 43 عطاری در شهر گرگان انجام گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‏نامه‌ای بود که شامل مشخصات دموگرافیک عطاران، نحوه کسب اطلاعات و آگاهی آن‌ها، ویژگی‌های مهم‌ترین و پرفروش‌ترین گیاهان دارویی و وضعیت اقتصادی- اجتماعی خریداران بود. روایی محتوای پرسش‏نامه با نظرات کارشناسان و برخی از فروشندگان مجرب و پایایی آن‌ها از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و تعیین شد. در نهایت اطلاعات جمع‌آوری‌شده پس از بررسی و دسته‌بندی با نرم‏افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته‌ها:

  جامعه مورد مطالعه شامل 43 نفر از عطاران بود که میانگین سنی افراد مشغول در عطاری‌ها 09/35 و میانگین تجربه کاری آن‌ها 6/7 سال بود. تنها 3/9 درصد عطاران رشته تحصیلی مرتبط با گیاهان دارویی داشته و 6/90 درصد دیگر دارای رشته تحصیلی دیگری بودند. از پرفروش‏ترین گیاهان موجود در عطاری‌ها می‌توان به آویشن (22 درصد)، گل گاوزبان (20 درصد) و خاکشیر (20 درصد) اشاره کرد؛ همچنین بیشترین علل مراجعه به عطاری‌ها، مشکلات و بیماری‌های کبد و کلیه، درد مفاصل و سرماخوردگی بود. 

  نتیجه‌گیری:

  برای مقابله با اثرات بیماری‌های شناخته‌شده، از گیاهان دارویی در شهر گرگان استفاده‌های متنوعی صورت می‌گیرد. با توجه به مصرف بالای برخی از گیاهان دارویی در بین اقشار کم‌درآمد مردم و کسب اطلاعات اغلب عطاران از طریق تجربه و مطالعه توصیه می‌شود برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری لازم جهت پرورش گیاهان دارویی و ارایه دوره‌های آموزشی برای فروشندگان در این شهر مدنظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: گیاهان دارویی، طب ایرانی، عطار، گرگان
|
 • Rasoul Shafiezadeh, Seyed Moayed Alavian, Hasan Namdar, Mohammad Gholami Fesharaki, Asieh Poorassar, Sayed Saeed Esmaeili Saber* Page 209

  Background and Purpose:

  Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is one of the most common diseases in the world with prevalence of 21.5% to 31.5% in Iran. No definitive treatment has yet been determined. Trachyspermum ammi (Carum copticum) commonly known as ‘Ajwain’ have long been used in traditional Persian medicine (TPM) as a digestive and liver tonic. The purpose of this study was to compare the effect of aqueous extract of C. copticum seeds with placebo in improving dyspepsia and treatment of NAFLD.

  Methods and Materials:

  Fifty-five patients with NAFLD were randomly divided into two groups: drug (n = 27) and placebo (n = 28). All subjects in both groups received three 500 mg capsules (Drug or placebo) daily for 8 weeks in addition to lifestyle modification education.
  Liver enzyme levels, liver steatosis, dyspepsia and its severity and anthropometric indices were determined at the beginning and end of the study. Statistical analysis was performed by SPSS 21 software.

  Results

  The majority of patients (72.7%) were in the age group of 30-50 years. Both groups were similar in demographic characteristics. At the end of 8 weeks of intervention, ALT level (p <0.001), hepatic steatosis (RR = 2.49, p = 0.033) and dyspepsia severity (p = 0.025) were significantly improved in the drug group. However, despite a significant decrease in AST enzyme levels in both groups, it was not significant between the two groups (p = 0.098). Weight and body mass index (BMI) were significantly decreased at the end of the study in drug (p = 0.016) and placebo (p = 0.007) groups, but waist-hip ratio )WHR( decreased only in the drug group (p = 0.011).

  Conclusion

  Since the use of Carum copticum capsules is effective in the relative improvement of non-alcoholic fatty liver disease, its use in the treatment of patients can be recommended.

  Keywords: Trachyspermum ammi, Dyspepsia, Liver Enzymes, Non-Alcoholic Fatty Liver, Persian Medicine
 • Mohammad Amin Safari, Alireza Jowhari, Zaynab Shenasa, Safieh Zaynali, Abdossaleh Zar* Page 223

  Background and Purpose:

  In traditional Persian medicine, mizaj is a qualitative indicator. Regarding the importance of mizaj in body organs and the importance of controlling the body's acidity in anaerobic activities, we compared the response of an exercise session on anaerobic power indexes and fatigue index and body mass index including hot and cold mizaj interference between students of Shiraz University and Army University?

  Methods and Materials:

  This research was a semi-experimental study. For this purpose, 31 students from Shiraz University and 28 students from Army University were selected according to Morgan table and purposefully available on the basis of mizaj who were studying in the academic year 93-94. They were selected as statistical sample. Then, all of them performed a rast test twice a week to measure the anaerobic power index and fatigue index. In order to analyze the data, MANOVA and SPSS software version 22 were used.

  Results

  The results showed that there is a significant difference between the mean anaerobic power (p = 0.003), the maximum anaerobic power (p = 0.05), and the total anaerobic power (p= 0.003), regardless of the type of mizaj among the students of the two universities.

  Conclusion

  According to the results, it can be said that the mizaj alone does not affect anaerobic power index and fatigue index. More researches are needed to make a definitive comment on this issue.

 • Zahra Darvish, Mofrad, Kashani*, Elham Akhtari, Haleh Tajadini, Tahere Molkara, Elham Emaratkar Page 237

  Background and Purpose:

  Sexual function is one of the important components of quality of life, and its disorder can cause damage to interpersonal communication, emotional health and self-esteem. Significant prevalence of sexual dysfunction and its complications make it necessary to take advantage of the views of other medical schools. Persian medicine, as a holistic medicine, has its own views on the diagnosis and treatment of sexual dysfunction. The present study addresses the causes of decreased women's libido and their treatment in Persian medicine.

  Methods and Materials:

  In this narrative review, valid texts of Persian medicine, focusing on the Canon of Medicine, about decreased libido were reviewed and compared the views of conventional medicine in this field.

  Results

  Persian medicine considers the health of the main organs (heart, brain, liver, and gonads) as a primary and important reason a healthy sexual function. Their reinforcement is also a priority in the treatment.
  The etiology of female sexual dysfunction is complicated and multifactorial; it is the result of the interaction of the physiological (biological), psychological and sociological factors. As a primary cause, psychological factors are more important than the other factors. Persian medicine attributes psychological problems to the weakness of the mental and cardiac stamina. It seems that this point may confirm the view of Persian medicine in prioritizing the main organs in diagnosis and treatment of sexual dysfunction.

  Conclusion

  This study aims to open new windows in dealing with sexual dysfunction by presenting the diagnostic and therapeutic views of Persian medicine in this disorder and pave the way for clinical research in this area in order to provide practical solutions.

  Keywords: Desire, Women, Persian Medicine, Iranian Traditional Medicine, Sexual Dysfunction
 • Fatemeh Sharifian Motlagh, Hasan Namdar* Page 249

  Background and Purpose:

  The achievements of modern medical schools are linked to the past schools of this science. Understanding the basic sciences of these schools is essential for accurate understanding of them. Understanding the anatomy of the nerves as a part of these basic sciences in traditional Persian medicine and its role in the occurrence and treatment of the diseases is of great importance. In this study, we scrutinized the anatomy of the cranial nerves from Razi and Ibn Sina's point of view and compared it with Gray's Anatomy.

  Methods and Materials:

  In this comparative study, we reviewed the anatomy of the cerebral nerves in terms of their number and function in Al-Mansouri fi al-Tibb and Al-Qanun fī al- Tibb, two important books of the Islamic civilization, and compared them with the book of Gray's Anatomy.

  Results

  From the viewpoint of modern medicine including Grey's Anatomy, the number of cranial nerves is twelve pairs, but in the abovementioned books, they are seven pairs. The primary and terminal nerves of the brain are almost similar in terms of naming and function to modern medicine. In the case of the Middle Brain Nerves, while the function of these nerves is similar to modern medicine, but different parts of one nerve may match different parts of several nerve pairs.

  Conclusion

  The reason for discrepancy with the new anatomy is the difference in the number of cranial nerves which is due to the lack of naming, and naming of some neural branches as one branch due to convergence of exit nerves. However, in describing the function of these nerves, almost all branches have been addressed. Ibn Sina also mentions more detail comparing to Razi's Al-Mansouri book on the cranial nerves.

  Keywords: Cranial Nerves, Traditional Persian Medicine, History of Medicine, Anatomy
 • Sara Bagheri, Abdolali Mohagheghzadeh, Parmis Badr* Page 261

  Background and Purpose:

  The first health centers for traditional Persian medicine were set up in 2007 concurrent with launching Ph.D. course of Traditional medicine. Some of them have presented compound medications made by pharmacists who had studied traditional pharmacy but others have outsourced this task. In order to keep the standard quality of products, some requirements should be implemented. Because of increasing number of health centers and resultant need to standardized medications, urgent decisions have to be made. This article has proposed a new solution for producing various traditional medications to fulfill this need.
   
  Methods and Materials:

  Articles, regulations and official reports were found by using the keywords including micro enterprise and small & medium pharmaceutical enterprise on websites and search engines such as SID, PubMed, Science Direct and Google Scholar published by December 2019. Furthermore, related legislations of the Ministry of Health, Food & Drug Administration and World Health Organization were extracted. Suggestions about the features of a small manufacturing unit were collected through interviews with traditional pharmacists and then were summarized.
   

  Results

  The proposed model is a science-based micro- or small enterprise that produces natural products in accordance with trade law accepted by Islamic Republic of Iran (Limited Liability Company or Private Held Co. type.).
   

  Conclusion

  Micro- and small enterprises that manufacture natural products will reduce the supply of unstandardized products sold by unauthorized producers. Therefore, it is necessary to develop a new policy based on the training of production and entrepreneurship skills.

  Keywords: Traditional Pharmacy_Micro & Small Enterprises_Entrepreneurship
 • Fatemeh Mohammadi, Masood Kasiri, Roja Rahimi* Page 269

  Background and Purpose:

  Materia medicas are herbal, animal or mineral substances that are used individually for treatment of disease as well as applying as components of compound drugs.
  One of the first manuscripts in Islamic lands which has devoted to the subject of Materia medica is the book “Materia medica” written by Dioscorides in 1 AD. It was translated into Arabic in the 3’rd century and most recently was written as the Mohit Azam by Hakim Azam Khan in the 13th century.
  Due to the importance of the subject of Materia medicas, studies have been carried out so far, but no one has introduced a plurality of material medicas during the 3’rd to 13’th centuries in the realm of Islamic lands. Therefore, the purpose of this study was to collect bibliographic and content information on works of abstraction from 3’rd to 13’th century.
   
  Methods and Materials:

  The present descriptive-analytical research was conducted through a quantitative research method and by searching the catalogs and electronic sources to find out the authored works in the mentioned period. Then the prominent and distinguished works were studied according to specific criteria, selected individually and substantially.

  Results

  During these 10 centuries, 192 manuscripts have been written in the field of Materia medica. Among them and based on specified aspects, 31 manuscripts were identified as prominent ones, 21 of which were Materia medicas; 6 in Materia medica and Qarabadin together, and 4 in the medical Encyclopedias that have been devoted to Materia medica besides other medical subjects.

  Conclusion

  Evaluation of these manuscripts demonstrates that political, social, and cultural changes in the realm of Islamic lands have not stopped the process of authorship of Materia medicas books. Although with varying quantities, this process has continued for the past 10 centuries.

  Keywords: History, Medicine, Materia Medicas, Islamic Areas
 • Zahra Bagheri, Mohammad Rahim Forouzeh* Page 291

  Background and Purpose:

  Considering the importance of medicinal plants and herbal medicine stores as the main factors in the market of medicinal plants could be a good direction for planners and policy makers of the pharmaceutical industry in the Golestan province, as one of the most important habitats of such plants in the country. Therefore, in this research, the most common purchased medicinal plants in Persian medicine were studied in Gorgan.
   
  Methods and Materials:

  This research included 43 herbal medicine stores in Gorgan. The required information was collected using a questionnaire including demographic characteristics of the sellers, howness of the information collection, the characteristics of the most important and best-selling plants as well as the socioeconomic status of buyers. The content validity of the questionnaire was determined by experts and some experienced sellers and the reliability was calculated by Cronbach's alpha coefficient. Finally, the collected data was analyzed by SPSS software.
   

  Results

  The study population consisted of 43 herbal medicine sellers. The average age of herbal medicine sellers was 35.09 years and their average working experience was 7.6 years. Only 9.3% of participants possessed related fields of study and 90.6% had studied other fields. Among the best-selling plants, Thyme (22%), Borage (20%) and Flixweed (20%) could be mentioned. The most common reasons for referring to herbal medicine stores in Gorgan were disease related to the liver and kidneys, joint pain and colds.
   

  Conclusion

  Various consumptions are being used to treat the diseases with medicinal plants in Gorgan. Regarding the high consumption of some plants among low-income people and the acquisition of information through experience and self-study, planning and policy making for the cultivation of medicinal plants and providing training courses for the sellers are recommended.

  Keywords: Medicinal Plants, Persian Medicine, Herbal Medicine Stores Sellers, Gorgan