فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 3 (پیاپی 63، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/03
 • تعداد عناوین: 5
|
 • جهانبخش مرادی* صفحات 1-21
  جمهوری اسلامی ایران، یک قدرت منطقه ای مهم در خاورمیانه است که نفوذ آن در میان شیعیان منطقه و دیگر گروه ها، این وضعیت را بسیار تقویت کرده است. در این میان، روابطی که ایران با سوریه دارد، روابط راهبردی است که از جمله دلایل آن، وجود حکومت علوی در سوریه، یاری به ایران در جنگ تحمیلی، قرار داشتن سوریه در صف اول مقاومت علیه رژیم اسراییل و وجود خط پشتیبانی ایران از حزب الله لبنان در سوریه است که موجب شده ایران به هر نوع بحرانی در این کشور واکنش نشان دهد. بحران اخیر در سوریه در سال 2011 آغاز شد که طی آن اعتراضات مردم شهروندان حمص، با وارد کردن تروریست های تکفیری توسط کشورهای خارجی به این کشور، به جنگ داخلی بدل شد و به این ترتیب، جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از دولت سوریه، وارد این بحران گردید که حمایتی همه جانبه و به ویژه مستشاری بود. بر این اساس، سوال این مقاله آن است که حضور مستشاران نظامی ایران در سوریه، دارای چه کمیت و کیفتی بوده و چه هدفی را دنبال می کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش، از روش تحقیق علی و معلولی و نیز توصیفی استفاده شده است و هدف آن است که به بررسی ابعاد مختلف این حضور و دلایل آن پرداخته شود. نتیجه کلی مقاله نیز نشان می دهد که ایران با هدف حفظ بقای دولت سوریه، وارد بحران داخلی این کشور شده و در راستای حمایت همه جانبه، مستشاران نظامی خود را به صورت وسیعی به آن گسیل داشته که هدف از آن، افزایش امنیت ملی ایران بوده است.
  کلیدواژگان: ایران، سوریه، حضور مستشاری، بحران، تروریسم، امنیت
 • سید عباس حسن نیا مقدم، محمدرضا قائدی*، محمدرضا دهشیری، گارینه کشیشیان سیرکی صفحات 23-52
  گفتمان ها در عرصه سیاست خارجی، به عنوان یک پدیده مطالعاتی در روابط بین الملل، دارای جایگاه هستند. گفتمان ها، دال های شناور را از حوزه گفتمان گونگی هر کشور، بر حول دال مرکزی خود، مفصل بندی کرده و تبدیل به وقته می کنند. آنها با پدید آوردن غیر و رقیب، روابط خارجی کشورها را برای آنها هویت پدید می آورند، آنگاه، گفتمان های غیر را شناخته و رقابت با آنها را شکل می دهند. در خاورمیانه امروزی، با توجه به اینکه این منطقه همواره دارای تنش بوده، سه گفتمان انقلاب اسلامی از سوی ایران، اسلام میانه رو از سوی ترکیه و سلفی-تکفیری از سوی عربستان، یکدیگر را به عنوان غیر شناسایی کرده اند و در حال رقابت با هم هستند. از آنجا که هر گفتمان تلاش می کند هژمون شود، گفتمان های مذکور نیز در این جهت، تلاش می کنند تا نفوذ خود را در خاورمیانه به حداکثر برسانند. با وجود چنین گفتمان هایی، هدف این مقاله، مقایسه آنها با یکدیگر است. بنابراین، پرسش اصلی این مقاله آن است که «در مقایسه تطبیقی گفتمان مذکور که از سوی سه قدرت منطقه ای ایران، ترکیه و عربستان هدایت می شوند، چه موارد مشابهت و تفاوتی وجود دارد؟» برای پاسخ به این سوال، روش تحقیق مقاله، روش گفتمانی و روش مقایسه ای است و نتیجه کلی مقاله نیز نشان می دهد گفتمان های سه گانه انقلاب اسلامی، اسلام میانه رو و سلفی-تکفیری، همگی برآمده از دال های شناور اسلام هستند، اما با توجه به وضعیت فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، سیاسی و تاریخی سه کشور ایران، ترکیه و عربستان، به اشکال گوناگونی بر گرد دال های مرکزی متفاوت، مفصل بندی شده و یکدیگر را به عنوان رقیب، طرد می کنند.
  کلیدواژگان: خاورمیانه، گفتمان، رقابت، انقلاب اسلامی، اخوانی سکولار، سلفی-تکفیری
 • مهدی فاخری*، مسعود همدانی صفحات 53-71
  آمریکای لاتین بعد از جنگ جهانی دوم وارد روند همگرایی منطقه ای گردید و در قرن بیست و یکم نیز در همان راه گام برداشته و به دنبال همگرایی بیشتر است. اما این مسیر چندان هموار نبوده و تحت تاثیر تحولات داخلی، منطقه ای و بین المللی قرار گرفته و نتایج گوناگونی به دنبال داشته است. مقاله حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که روند همگرایی اقتصادی آمریکای لاتین درگسترش تجارت منطقه ای  و در توسعه اقتصادی تا چه حد موفق بوده است؟ پژوهش فعلی بر این فرضیه استوار است که آمریکای لاتین در زمینه همگرایی سیاست های تجاری در مقایسه با سایر مناطق جهان موفق عمل کرده است؛ اما این امر با متنوع سازی تجاری و افزایش سهم از تجارت جهانی همراه نبوده و تبعا به افزایش سطح توسعه اقتصادی منطقه نینجامی ده است. ادبیات موجود در این زمینه را می توان در دو گروه جای داد. گروه اول بر این باور است که همگرایی تجاری بین کشورهای بزرگ تر منطقه از موفقیت بیشتری برخوردار بوده و کشورهای کوچکتر به دلیل وابستگی به روابط دوجانبه با آمریکا و اروپا نفعی در همگرایی منطقه ای نمی بینند.گروه دوم معتقد است که کل منطقه آمریکای لاتین به همگرایی تجاری علاقمند است اما چون تمایلی به همگرایی مالی و اقتصادی ندارد  نمی تواند از مزایای آن استفاده کرده و سهم خود را از تجارت جهانی ارتقاء بخشد. برای بررسی و آزمون فرضیه پژوهش تلاش خواهد شد  با  روش توصیفی- تحلیلی  به بررسی سازمان های اقتصادی و تجاری آمریکای لاتین پرداخته و دستاوردهای آنان را تحلیل نمود.
  کلیدواژگان: آمریکای لاتین، همگرایی اقتصادی، سازمانهای منطقه ای، سیاستهای تجاری
 • حسین صادقی*، مهدی ناصر، حمیده زرعی صفحات 73-91
  تامین مالی کسب و کارهای نوپا یکی از چالشهای نظام مالی بین المللی می باشد. هدف از پژوهش حاضر نیز تبیین چالشها و تحلیل راهکارهای ارایه شده از سوی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و نظام حقوقی اتحادیه اروپا در این زمینه است. نتیجه کلی حاصل، اعطای وام های فاین تک جهت تامین مالی کسب و کارها می باشد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چالشهای اعطای وام های فاین تک و راهکارهای موجود در این زمینه چه می باشد؟ فرضیه موجود این است که مهمترین چالشهای اعطای این وام ها در حوزه جمع آوری اطلاعات متقاضیان دریافت وام توسط شرکت های تامین اعتبار و چالشهای مرتبط با حفظ حریم خصوصی اشخاص در ذخیره و پردازش اطلاعات آنها می باشد. پژوهش حاضر به روش  اسنادی و رویکردی تجویزی با مطالعه تحلیلی راهکارهای ارایه شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین الملل پول و مبانی حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا، سیاستگذاری های تقنینی و اجرایی در پیاده سازی بسترهای نامتمرکز و قراردادهای هوشمند و در تصویب مقررات کارآمد در اعتبارسنجی و نحوه تبادل ارزهای مجازی و جهت دهی بر نحوه عملکرد شرکت های تامین اعتبار را به عنوان راهکارهای رفع چالش های مذکور پیشنهاد نموده است.
  کلیدواژگان: وام های فاین تک، بسترهای نامتمرکز، حفاظت از داده های خصوصی، بایسته ها و سیاستگذاری ها
 • سروش ماهوتچیان*، سبحان طیبی صفحات 93-112
  امروزه حفاظت از محیط زیست، در پرتو همکاری های جهانی به مثابه توسعه در حالی از جمله مصادیق همگرایی بین المللی به شمار می آید، که پایداری جهانی به طور چشمگیری تحت تاثیر رشد اقتصادی و تحولات اجتماعی قرار دارد، که این مهم هم گام با توسعه در پرتو تعاملات، توافقات و همکاری های بین المللی بروز و ظهور پیدا می کند. تحقق این موضوع، در گرو ایجاد چارچوب های دقیق و سازگار و تمرکز بر نوآوری های پایدار انجام می پذیرد و رشد سبز با محوریت حفاظت از محیط زیست، رونقی دوچندان می یابد. در این پژوهش، برآنیم تا مسیر توسعه گرایی و همگرایی در نیل بسوی حفاظت از محیط زیست را تحلیل نماییم. این پژوهش در پی پاسخ گویی به این سوال است که؛ واکاوی توسعه گرایی و همگرایی بین المللی چگونه به حفاظت از محیط زیست جهانی نظم و نسق می دهد؟ در این راستا، پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است، که با هدف حفاظت محیط زیست وتبیین نقش دولتها در برابر چالشها، با تکیه بر همگرایی بین المللی و یکپارچه سازی قوانین، بعنوان یک موضوع مهم بین المللی، چالشها و خلاهای اجرایی و حقوقی همگرایی بین المللی، مدنظر قرارگرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تهدیدات محیط زیستی، مخاطرات وسیعی را به همراه داشته و حقوق بشر، در تقابل محیط زیست طبیعی و انسانی، مورد هجمه واقع شده است. با عنایت به نگاه توصیفی پژوهش، تقویت همگرایی بین‎المللی در جهت نیل به حفاظت از محیط زیست به عنوان یک ارزش و چارچوب سیاستی ضروری و یک اولویت جدی تلقی گردیده، و راهبردی اساسی برای مهار مخاطرات محیط زیستی و رهیافتی موثر برای تعادل بخشی به توسعه پایدار است.
  کلیدواژگان: حقوق بین الملل محیط زیست، همگرایی بین المللی، مخاطرات زیست محیطی، حفاظت محیط زیست، توسعه پایدار
|
 • Jahanbakhsh Moradi * Pages 1-21
  The Islamic Republic of Iran is an important regional power in the Middle East, which has greatly strengthened its influence among the Shiites and other groups in the region. In the meantime, Iran's relationship with Syria is regarded as strategic ties, among which the reasons are: The existence of the Alawite government in Syria, helping Iran in Iraqi imposed war, the presence of Syria in the first line of resistance against the Israeli regime and the existence of a line of Iranian support for the Lebanese Hezbollah in Syria that have caused Iran to respond to any kind of crisis in that country. The recent crisis in Syria began in 2011, during which protests by Homs citizens turned into civil war by bringing in Takfiri terrorist groups from foreign countries. Therefore in support of the Syrian government, Iran entered into this crisis which was both a comprehensive support and an advisory one. According to this argument, the question of this article is that what is the quantity and quality of the presence of Iranian military advisers in Syria and what kind of purpose is being pursued? To answer this question, the causative and non-descriptive research method has been used and its purpose is to examine various dimensions of this presence and its causes. The overall result of the article is that Iran has entered the country's crisis with the aim of preserving the survival of the Syrian government and in the context of its comprehensive support, has expanded its military advisers to a large extent, which aims to increase its national security.
  Keywords: Iran, Syria, Advisory Presence, Crisis, Terrorism, Security
 • Sayd Abas Hasannia Moghadam, Mohamadreza Ghaedi *, Mohmmadreza Dehshiri, Gharineh Kishishian Siraki Pages 23-52
 • Mehdi Fakheri *, Masoud Hamedani Pages 53-71
  Latin America started its economic integration after send World War and continues to walk the same path in the XXI century. However, this has not been an easy task and the process has been affected by national, regional and international course of events, bearing different fruits. The present article intends to respond to the question “To what extent Latin American economic integration and economic development has been successful?” The hypothsis of the present research is that in comparison with other regional integrations, Latin America’s achievement on trade policies has been considerable. However, it lags behind on export diversification and share of global trade.The existing literature on the subject could be classified to two groups. The first is of the belief that bigger Latin American countries have a higher chance of an effective economic integration, while the smallers do not really appreciate the advantages of such integration, given their bilateral relations with US and EU. The second group shares the idea that Latin America has a holistic approach regarding trade liberalization policies, but could not increase its share from global trade because it does not very much support financial and economic integration.To study and prove the hypothesis, an informative- analytical approach will be adopted to consider the achievements of the Latin American trade and economic organizations.
  Keywords: Latin America, economic integration, Regional organizations, trade policies
 • Hossein Sadeghi *, Mahdi Naser, Hamide Zaree Pages 73-91
  Start-up financing is one of the challenges of the international financial system. The aim of this study is to explain the challenges and analyze the solutions provided by the World Bank, the International Monetary Fund and the European Union's legal system in this regard. The overall result is the granting of FinTech loans to finance businesses. The main question of the present study is what are the challenges of granting FinTech loans and the solutions available in this field? The existing hypothesis is that the most important challenges in granting these loans in the field of information collection of loan applicants by credit companies are the challenges related to the privacy of individuals in storing and processing their information. The present study is a documentary and analytical approach with an analytical study of the solutions provided by the World Bank and the International Monetary Fund and the principles governing the EU legal system, legislative and executive policies in the implementation of decentralized platforms and smart contracts and the adoption of effective regulations in accreditation. And it has suggested how to exchange virtual currencies and orient the way credit companies operate as solutions to these challenges.
  Keywords: FinTech Loans, Decentralized Ledgers, Private Data Protection, Requirements, Policies
 • Soroosh Mahootchian *, Sobhan Tayebi Pages 93-112
  Today's environmental protection is seen as a matter of global cooperation as development, including international convergence, where global sustainability is significantly influenced by economic growth and social change, which is in line with development in the light of interactions. International agreements and cooperation are emerging. This is achieved through the creation of rigorous and consistent frameworks and a focus on sustainable innovation, and green growth with a focus on protecting the environment doubles. In this research, we aim to analyze the path of development and convergence in the Nile towards environmental protection. In this regard, the present study aims at protecting the environment and explaining the role of governments against challenges by relying on international integration and the integration of laws as an important international issue, and the challenges and legal challenges of international integration. The findings of this study indicate that environmental threats pose a great danger and human rights have been attacked in the face of the natural and human environment. Wherever possible, enhancing international convergence to achieve environmental protection is seen as an essential policy value and priority and a serious priority and is a fundamental strategy for controlling environmental hazards and an effective approach to balancing sustainable development.
  Keywords: International Environmental Law, International Convergence, Environmental Risks, Environmental protection, sustainable development